Skip to main content

Full text of "Zprávy o zasedání královské ceske spolecnosti nauk"

See other formats


A g 
n d SO 

SVRA PERA 
KN s p 

u J. M k vy 


M 


Ň S 
DAVY 


je. P) 
2 


P% 


o 


7 


2 


K 
AN 
NY, V c 
U 
“ 


KA 
MŠ 


A Ada A 
ONA m s n 
SKONÉ s 


NO 
VN 


U. 


jí 


PE ý 
Oi nj 


< 


ěě v 
b 5m aš) 


KOA SR 
M ANN 
V 


n S m 
ď O 


S 
ROSA 


HARVARD UNIVERSITY. 


FPEBEAFX 


OF THE 


MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOÓLOGY. 


SS/E 


Gxchamae 
une 799. 


t 


lat 


(6 


Ae A 
CZE SLI AAA AAA SRN AA NARA NARA 
88 Poa 
2 JUN 
= B 


: 
Sa Sitzungsberichte 


(z m n, 


ADYLSOKT 28 VOROSOLYA 


Z RSUTNIL 


ČESKÉ SPOLEČNOSTI NÁUK. 


TŘÍDA. MATREMATICKO - PŘÍRODOVĚDECKÁ, 


( B) 
1 © = : 
89 
a DD 3 DEVA 
v 2 "NY 
Od 


VĚSTNÍK 


KRÁLOVSKÉ 


ČESKÉ SPOLEČNOSTI NÁUK 


TŘÍDA MATKEMATICKO - PŘÍRODOVĚDECKÁ, 


ROČNÍK 1891. 


S 12 tabulkami a 10 dřevoryty. 


5 


V PRAZE 1891. 
NÁKLADEM KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NÁUEK, 


V KOMMISSI U FR, ŘIVNÁČE, 


SITŽUN GDE RLGTTE 


DER KÓNIGL. BOHMISCHEN 


MROŘLLOOBAE L BA WLDOBNOUHAF TBA, 


MATEEMATIOCH-NATURWISOBNOGHAPTLICHE LASSE, 


JAT RGANG 1991. 
Mit 12 Tafeln und 10 Holzschnitten. 


— 8 
PRAG 1891. 
VERLAG DER KÓNIGL. BŮHM. GESELLSCHAFT DER WISSENSOHAFTEN. 


v 


IN COMMISSION BEI FR. RIVNAC. 


oeznam přednášek 


konaných ve schůzkách třídy mathematicko-přírodovědecké 
roku 1891. 


—$oe— 


Dne 9. ledna. 
Dr. L. Čelakovský: O výsledcích výzkumu botanického v Čechách 
r. 1890. 
Dr. F. Augustin: O klesání a stoupání vody Vltavské. 


Dne 23. ledna. 
F. Machovec: O středech křivosti křivek trojúhelníkových. 
A. Mrázek: Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 


Dne 6. února. 
D r. F. Vejdovský: O tvoření střevního epithelu. 
Dr. V. Láska: 1. O výpočtu absolutných perturbací. 
2. O jisté transformaci rovnic elliptického pohybu. 


Dne 6. března. 
Dr. J. Palacký: O floře centralní Indie zadní. 
P. Pařízek a Ot. Šulc: Optické konstanty rhamnosy. 
V. Vávra: Krit. seznam Ostracodů českých.. 


Dne 3. dubna. 
Dr. L. Čelakovský: O novém druhu z rodu Galanthus. 
Dr. A. Slavík: O vrstvách hercynské oblasti útvaru křidového. 


Verzeichniss der Vortráge, 
melehe in den účzungen der maliemalsoh-alurwisoensohat chen (ÍasSE 


im Jahre 18991 abgehalten wurden. 


—60>— 


Den 9. Januar. 
Dr. L. Čelakovský: Úber die Resultate der botanischen Durch- 
forschung Bohmens im J. 1890. 
Dr. F. Augustin: Úber die Schwankungen des Wasserstandes 
der Moldau. 


Den 25. Januar. 
F. Machovec: Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks- 


Curven. 
A. Mrázek: Beitráge zur Entwickelungsceschichte einiger Vogel- 
bandwůrmer. 


Den 6. Februar. 
D r. F. Vejdovský: Úber die Entwickelung des Darmepithels. 
Dr. V. Láska: 1. Berechnune der absoluten Štoruncen. 
2. Úber eine gewisse Transformation der Glei- 
chungen der elliptischen Bewegune. 


Den 6. Márz. 
Dr. J. Palacký: Úber die Flora des centralen Hinterindiens. 
P. Pařízek « Ot. Šulc: Optische Constanten der Rhamnose. 
V. Vávra: Krit. Verzeichniss der Ostracoden Bóohmens. 


Den 3. April. 
Mr- U Čelakovský: Úber eine neue Art der Gattung Galanthus. 
D r. A. Slavík: Uber die Schichten des hercynischen Kreidegebietes. 


VI Seznam přednášek. 


Dne 17. dubna. 
Dr. Mareš: O elektrickém podráždění nervů. 
M. Lerch: O theorii řad nekonečných. 
Dr. A. Slavík: O přesnějším určování stáří diluvialných nánosů 
v severních Čechách. 
J. Perner: O vradioláriích českého útvaru křidového. 


Dne 1. května. 
Dr. A. Hansgiro: Zprávy algologické a bakteriologické. 
J. Kušta: O bludných valounech a stopách mesozoické Flory v Permu 
českém. 


Dne 29. května. 
Dr. F. Mareš: O novém myografu. 
A. Sucharda: O jistých dvou plochách různosměrek šestého stupně, 
jež s plochami posouvání čtvrtého stupně souvisejí. 


Dne 12. června. 
Dr. V. Láska: O opravě elementů drah. 
Dr. F. Vejdovský: Poznámky ku zprávě Fola: Contribution a I hi- 
stoire de la fécondation. 


Dne 26. června. 
Dr. V. Láska: O dráze oběžnice Ludovika 292. 
A. Mrázek: O hermafroditismu u Copepodů. 
C. Zahálka: O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí 
litoměřicko-mělnickém. 
Dne 10. července. 
Dr. J. Palacký: O stěhování indických zpěváků. 


Dne 9. října. 
Fr. Rogel: O arithmetických relacích. 


Dne 20. listopadu. 
J. Perner: Předběžný kritický seznam foraminifer z březenských 
vrstev. 
A. Gutzmer: Poznámky o iteraci linearných rovnic differencialních. 


Verzeichniss der Vortráge. VII 


Den 17. April. 
Dr. F. Mareš: Úber elektrische Nervenerrecune. 
M. Lerch: Úber die Theorie unendlicher Reihen. 
Dr. A. Slavík: Úber eine genauere Prácisirune des Alters dilu- 
vialer Ablagerungen im nordlichen Bóhmen. 
J. Perner: Úber Radiolarien der bóhm. Kreideformation, 


- 


Den 1. Mai. 
Dr. A. Hansgirg: Alcologische und bakteriolocische Mitthei- 
lungen. 
J. Kušta: Úber erratische Blocke und Spuren mesozoischer Flora 
in der bohm. Permformation. 


Den 29. Mai. 
Dr. F. Mareš: Úber ein neues Myographion. 
A, Sucharda: Úber zwei Developpable sechster Ordnung, welche 
mit den Růckungsfáchen der vierten Ordnung zusammenhángen. 


Den 12. Juni. 
Dr. V. Láska: Úber Verbesserung der Bahnelemente. 
Dr. F. Vejdovský: Bemerkungen zu Fols Mittheilung „Contribution 
a I histoire de la fécondation.“ 


Den 26. Juni. 
Dr. V. Láska: Úber die Bahn des Planeten Ludovika 292. 
A. Mrázek: Úber den Hermaphroditismus bei den Copepoden. 
V. Zahálka. Uiber das Schichtensystem des glaukonitischen Mergels 
der Gegend von Leitmeritz und Melnik. 


Den 10. Juli. 
Dr. J. Palacký: Úber den Wanderzug der indischen Singvogel. 


Den 9. Oktober. 
Fr. Rogel: Úber arithmetische Relationen. 


Den 20. November. 
J. Perner: Vorláufiges krit. Verzeichniss der Foraminiferen aus den 
Priesener Schichten. 
A. Gutzmer: Bemerkungen úber die Iteration linearer Differential- 
gleichungen, 


VIN Seznam přednášek. 


Dne 4. prosince. 
Dr. A. Slavík: Zpráva o nové pánví útvaru Permského u Vlašimě. 


Dne 18. prosince. 
Dr. J. E. Studnička: Příspěvek k nauce o řadách smíšených. 
Dr. F. Vejdovský: K otázce o původu mesoblastu. 
A. Mrázek: O tak zv. Monocystis tenax, flagellatu cizopásném. 
F. Machovec: O souvislosti středů křivosti křivek binomických 
a křivek trojúhelníkových. 


Verzeichniss der Vortráge. IX 


Den 4. December. 


Dr. A. Slavík: Bericht úber ein neues Becken der Dyas-Formation 
bei Wlaschim. 


Den 18. December. 


Dr. F. J. Studnička: Beitrag zur Theorie der gemischten Reihen. 

Dr. F. Vejdovský: Zur Frage úber den Ursprung des Mesoblastes. 

A, Mrázek: Úber den sog. Monocystis tenax, einen parasitischen 
Flagellaten. 

F. Machovec: Uiber den Zusammenhane der Parabeln und Hyperbeln 


hoherer Ordnung mit den Krimmungshalbmessern der Dreiecks- 
curven. 


by „uštodl ná oi Co Í 
ythíy " pš ví 


v 


Ib zl 


P>4 
MATT TK St4b NM vylajáké aji ná pdky 74) K 


x ea ŠÍ “ 


CV SVI MĚN“ A jal lokidojíh, tb u iplávíh k 
447W% k : i : 
ká s" ostat ty Čl KTE ne ah V200 E 


: 3, n (ká "jh 
nať NEE PEKNE 2 m 2 00 3 pln M : 
(Přhíh ARE OTA JORDAN M, 
v als aŠ DORS RO dn PTL P MS 
L i . jv K4 i 
M Á r TY VOV TURN ZU pkě 6 Hu- T k 
ň 
i c 
4 
V 
. i 
, “ b 
, 
l *. 
% 


PŘEDNÁŠKY 
S EE L CE ME LD 


MATHEMATICKO - PŘÍRODOVĚDECKÉ. 


VORTRAGE 
ZE BB DAZ ZN S 15 az oa ec = 28 


DER 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAPTLICHBN (LASSE, 


a M - ( 1) $ +! a 70 
5 A 
+ , > , 
FVE 
. á 
- 
.+» 
< 
, ' 
+ 
„) 
k 1 
A “ 
79 bh VE vý POLÍ 
59. MS pi 
Hi (5 i by 5 i M“ DC.: P- f 
. 
. we db a 0 s todo k © : 0-0“ -NE 
čb, +fěé vo edu M7 E MA BE: Ved ' 


BA 


AE OTT RA VRR 60 


bil 


M 
1 
. < 
4 
' 
P - 
" + 
Se! : 
"k h ň 
a . "E 
7 
Ů j 
i Á é 
ů 
f -M 3 j 2 A 
. ky 


Nákladem královské české společnosti náuk, — Tiskem dra Edt 


; Moabr 
» m 

iu 

k ] 

* i ““% 

, " 
k 

k r 
f +P 

t s ZV VOJ 

) 
4 m . “ 
a Ae k 


ú 


1. 


Resultate der botanischen Durchforschung Bóohmens 
im J. 1890. 


Von Prof. Dr. L. Čelakovský in Prag. 
(Vorgelegt den 9. Jánner 1891.) 


Im vergangenen Jahre wurde als neue Art fůr Bohmen nur Rosa 
involuta Sm. (R. Sabini Woods) aufgefunden. Zahlreicher waren die 
neu beobachteten Abarten und Bastarde. Von ersteren sind zu nennen: 
Urtica dioica v. microphylla Hausm., Hieracium praealtum subsp. 
florentinum Al]., Petasites officinalis P. fallax Uechtr., Vaccinium myr- 
tillus v. leucocarpum Hausm., Anemone ranunculoides v. subin- 
tegra Wiesb., Potentilla verna 8. elanduligera, Rubus glandulosus 
subsp. echinaceus Čel. Hybride Formen sind neu: Melica nutans 
X picta, Hieracium pilosella X setigerum, Petasites albus 
X Kablikianus, Epilobium nutans X palustre, E. nutans X alsi- 
nefolium. (Die in der Schrift hier hervoreehobenen Formen sind neu 
aufgestellt und beschrieben worden.) Ziemlich bedeutend ist die Anzahl 
seltener und seltenster Arten, fůr welche neue Standorte, z. Th. in 
solchen Districten, aus denen sie bisher nicht bekannt waren, nach- 
gewiesen wurden. 

Die interessanteren Funde sind im nachstehenden Verzeichnisse 
mit einem Sternchen bezeichnet, die Novitáten mit fetter Schrift her- 
vorgehoben. An der Durchforschung betheiligten sich und lieferten 
mehr oder weniger auseiebige Beitráge folgende Herren. Im Auftrage 
des Comité's fůr naturwissenschaftliche Landesdurchforschung bereiste 
H. Fr. Bubák (B), Lehramtscandidat, abermals das bohmische Mit- 
telgebirge, dehnte seine Untersuchungen weiter aus, bis Levin und 
Triebsch nordlich von Leitmeritz, dann bis an's Erzgebirge und sůdlich 
bis an die Eger bei Laun und Postelbere. Aus seinem reichhaltigen 
Verzeichniss neuer Standorte konnten nur die wichtigeren hier Auf- 
nahme finden. Herr Jar. Košťál (K), Techniker, botanisirte und sam- 

1* 


4 Lad. Čelakovský 


melte dagegen im nordostlichen Theile, von Holic bis Reichenau und 
Solnic und bis in das Adlergebirge. Ich selbst machte eine Excursion 
an das Riesengebirge (wegen Petasites Kablikianus), nach Chudenic 
(wegen Gentiana chloraefolia) und mit dem Šohne nach Einsiedl bei 
Marienbad (wegen Cerastium alsinefolium). 

Weitere Planzenbeitráge oder Verzeichnisse sendeten die Herren: 

Cypers V. v. (C) in Harta, aus dem Riesengebirge und dessen 
Vorgebirge. 

Jahn Josef (J) in Piberschlag, aus der Gegend von Gratzen 
und Puchers. 

Hovorka Jaroslav (H) in Reichenau, aus der Gegend von Rei- 
chenau und Solnic. 

Kalenský Emanuel (K) in Hlinsko, aus der Gegend von 
Hlinsko, Skutč. 

Kopecký Karl (Ko), Gymnasialprofessor in Reichenau, und 
seine Schůler, von Reichenau und Solnic. 

Lichtnecker K. (L) in Kladno, aus der Gegend von Kladno 
und Wegstádtel a. d. Elbe; dann von Neu-Bystric. 

Pittner (P) in Podersanka, von ebendort. 

Sekera Johann (S), Hórer der Technik, aus der Gegend: von 
Hlinsko. 

Tesař Anton, Gymnasialprofessor, von Reichenau. 

Velenovský Josef Dr. (Ve), von Hirschberg, Peruc. 

Vodák Wenzel (V) in Wlašim, aus der Gegend von Teinitz, 
Wlašim und sonst von der unteren Sázawa bis zum Moldaufusse. 

Weidmann Anton (Wn) in Wittingau, von Wittingau, Lomnic. 

P. Wiesbaur Joh. S. J. (W) in Mariaschein, von Mariaschein, 
Mittelgebirge bis Juibochovic. 

Zítko Josef (Z) in Chrudim, aus der Gegend von Chrudim, 
Heřman-Městec. 

Zórnig F. (Zg), Bůrgerschullehrer in Leitomyšl, von Leito- 
myšl. 

P. Žára Anton (Ž) in D. Kralup, aus der Gegend von Kralup, 
Kaaden. 

Allen diesen Herren spreche ich hiermit besten Dank aus. 

Einige Angaben aus dem Riesengebirge sind entlehnt aus: Re- 
sultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im 
J. 1889 von Fiek. Ferner sind aus dem Gebiete der floristischen 
Literatur Bohmens erschienen: Analytická květena okolí města Rych- 
nova nad Kněžnou. Sestavil Karel Kopecký, c. k. gymm. prof. 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 5 


v Rychnově 1888. Ein fir Schůler bestimmter Schlůssel zur Bestim- 
mung der um Reichenau wachsenden Pílanzen mit Standortsangaben. 
(Einige Berichtigungen, die sich mir aus der Ansicht der eingeschick- 
ten Pflanzen ergaben, sind im Folgenden angegeben.) — Botanischer 
Wegweiser im Gebiete des nordbohm. Excursions-Clubs. Von Dr. F. 
Hant schel. Leipa 1890. Eine sorefáltige Zusammenstellung der im 
nordlichen Bóhmen (von Aussig bis zum Jeschken, von der sáchsischen 
Grenze bis Leitmeritz) wachsenden Arten und ihrer Standorte, zumeist 
nach dem Prodr. FI. Bóhm., enthált aber auch neue SŠtandorte von 
mehr localem Interesse. 

Vor der systematischen Aufzáhlung gebe ich noch eine Úber- 
sicht der besonders interessanten und seltenen Arten und Formen 
nach den Districten ihrer Fundorte. 


Bohmisches Mittelgebirge, Basaltformation, westlich bis 
Bilin, Briůix und von da sůdlicher bis Postelbere ; die sůdlichen Aus- 
láufer in die Ebene des Egerflusses reichend; nordlich zwischen 
Aussig und Levín. Hier wurden auf neuen Standorten gefunden: 

Woodsia ilvensis, Stipa Grafiana, Melica picta, uniflora, Bro- 
mus serotinus, Triticum caninum (6. glaucum, Allium strictum, Iris 
sambucina, Parietaria officinalis, Rumex maximus, Hieracium Zizianum 
u. setigerum, pilosella X praealtum, pilosella X setigerum, Schmidtii 
v. grandidatum u. v. macilentum, fragile, barbatum, Cirsium páanno- 
nicum, Physalis alkekengi, Veronica aguatica, Orobanche epithymum 
v. major, Picridis, coerulescens, bohemica, Primula officinalis v. pan- 
nonica, Thalictrum foetidum, Pulsatilla patens, Ranunculus Petiveri, 
Viola ambigua, Linum austriacum, Peucedanum alsaticum, Rosa Sa- 
bini, Jundzilli, scabrata, tomentella. 

Im Westen des behandelten Gebietes, wo sich zwischen Seido- 
witz und Postelberg ausgedehnte, z. Th. salzhaltige Wiesen ausbreiten, 
die zum erstenmale (vom H. Bubák) untersucht wurden, kommen 
insbesondere vor: Carex secalina massenhaft, Juncus Gerardi, Orchis 
palustris, Taraxacum leptocephalum, Scorzonera parviflora, Lappa 
macrosperma, Lepidium perfoliatum (an der Bahn), Spergularia mar- 
ginata, Gypsophila fastigiata, Melilotus dentatus, Trifolium parvi- 
florum. 

Im und am Erzgebirge náchst Brix und Teplitz: Muscari 
botryoides, Épipogon aphyllus, Aristolochia clematitis, Hieracium 
barbatum, Anemone ranunculoides v. subinteera, Potentilla verna v. 
olanduligera. 


6 Lad. Čelakovský 


Elbeniederung bei Wegstádtel: Najas marina, Thymelaea 
arvensis, Elatine hydropiper; bei Kostomlat: Melica nutans X picta. 

Hirschberger Moorwiesen: Eriophorum gracile. 

Riesengebirge und dessen Vorgebirge: Eguisetum pratense, 
Petasites officinalis v. fallax, P. Kablikianus X albus, Delphinium 
elatum, Epilobium nutans X alsinefolium. 

Adlergebirge: Carex limosa, Doronicum austriacum, Carduus 
Personata, Štachys alpina. 

Reichenau, Solnic bis gegen Opočno: Sesleria uligi- 
nosa, Glyceria nemoralis, Bromus serotinus, Orchis globosa, Cirsium 
pannonicum, Veronica montana, Stachys alpina, Helleborus viridis 
(subspont.), Isopyrum thalictroides, Polygala austriaca, Rosa canina 
X gallica, Ononis hircina. 

Pardubic: Catabrosa aguatica. ' 

Chrudim: Hieracium fagellare, H. pilosella X praealtum v. mi- 
crocephalum et macrocephalum. 

Hlinsko: Poa silvatica, (Čardamine trifolia, Agrimonia 
odorata. 

Gratzen und Puchers im sůdlichsten Bohmen: Botrychium 
rutaefolium, Veratrum album, Malaxis monophyllos, Doronicum au- 
striacum, Elatine triandra, Rubus slandulosus subsp. echinaceus. 


I. Cryptogamae vaseulares. 


Ophioglossum vulgatum L. Holic: nasse Lehne bei Poběžovic ; 
Bolnic: Wiese mit Ononis hircina (K). Chuděnic: Waldrand am 
Ždár beim Badebassin! nach anderweitiger Mittheilune auch auf 
dem Kouřím. 

Botrychium lunaria Sw. Leitomyšl: hinter Wlčkow (Ze). Hohen- 
elbe: Wiesen am Heidelberg und bei den Wůllebauden (C). Ro- 
senthal bei Graupen am Erzgebirge (W). 

* Botrychium rutaefolium A. Br. Puchers: auf Haiden und 
grasigen Waldblóssen zerstreut (J)! 

Asplenium germanicum Weiss. Hlinsko: hinter Blatno in der 
Terasse (Ka)! 

Asplenium viride Huds. Hlinsko: hinter Blatno mit voriger 
einmal 1 Expl. (Ka)! Hohenelbe: im Sattler bei Langenau auf 
Urkalk in Menge, Silbererund bei Schwarzenthal; Glimmer- 
Schieferfelsen náchst dem Wege von Spindelmůhle nach dem Elb- 
grund spárlich (C). 


Resultate der botanischen Durchforschung Boóhmens, 7 


Aspidium lobatum Sw. Potenstein; Berg Chlum bei Litic reich- 
ich; Reichenau: Thal der Alba oberhalb Skuhrov (K). Hohen- 
elbe: Buchenwald im „Frischen Wasser“ bei Langenau, Gneiss- 
felsen náchst dem alten Bergwerk und unterhalb der Tópfer- 
bauden im Silbergrund bei Schwarzenthal (C). 

Aspidium thelypteris Sw. Opočno: im Walde beim Hofe 
Ostrov (K). 

č Woodsia ilvensis R. Br. Basaltfelsen des Berges Panna bei 
Triebsch, zahlreich (B)! 

Polypodium Robertianum Hoffm. Hlinsko: Ritzen der Strassen- 
úberbrůckung bei Chlum (Ka). Kalkmergellehnen bei Kostelec a. 
Adl, Zádolí bei Wamberg, Reichenau: bei der Stadt und im 
(sr důl, úberall háufig (K). Hohenelbe: Sattler bei Langenau, 
Pelsdorf (C). 

Eguisetum maximum Lamk. Vrchůra bei Turnau; Feld und 
Strassengráben bei der Friedelmihle náchst Saubernitz (B)! 

* Eguisetum pratense Ehrh. Hohenelbe: Waldwiese an der Klbe 
bei Pelsdorf (C). 

Lycopodium selago L. Reichenau: ve Včelném; Adlergebirge: 
um die Deschnayer Koppe hie und da (K). 

Lycopodium annotinum L. Chlum bei Hlinsko (Ka). 

Lycopodium complanatum L. (genuinum). Reichenau: im 
Thale Včelné, steril (K)! Riesengebirge: bei St, Peter (Kablík 
t. C.) 


II. Gymnospermae. 


Pinus montana Mill. a) uliginosa (Neum.). Erzgebirge: auch 
auf den grossen Mooren zwischen Ullersdorf und Neustadt, auch 
bei Grůnwald (B)! 


III. Monocotyledoneae. 


Lemna cibba L. Hohenelbe: im „Sumpf“ bei Harta (C). 

*Najas marina L. Wegstádtel: in der Elbe nach dem P 
kleineren Hochwasser massenhaft (L)! 

Zanichellia palustris L. Im Můhlgraben bei Pecka massen- 
haft (U). 

Potamogeton pectinatus L. Opočno: Teich bei Semechnic (K)! 
Tschausch bei Brůx (B). 


8 Lad. Čelakovský 


Potamogeton acutifolius Link. Solnice: im Teiche bei Černí- 
kovic (K)! 

Sparganium minimum Fr. Wie vorige (K). 

Andropogon ischaemum L. Bielathal des Mittelgebirges ver- 
breitet; Hochpetsch, Weberschan, Postelberg háufie, Hůgel bei 
Stein- Teinitz, Chlumčan, Veltěž, Kožov, Króndorf (B). Wittingau : 
Damm des Teiches Svět (Wn)! 

Panicum sanguinale L. Kladno: auf Gartenland (L)! 

b) ciliare (Retz). Sandfelder in Wegstádtel (L). 

TSetaria italica P. B. Wegstádtel: náchst einem Garten (L)! Bei 
Deutsch-Zlatník im Grossen gebaut (B)! 

Setaria verticillata P. B. Kladno: auf Gartenland in der 
Hůttengasse (L)! 

Milium effusum L. Potenstein, Reichenau: Thal der Alba bei 
Skuhrow (K). 

Stipa Joannis Čel. Rěsselberg bei Brůx, Schusterbere bei Hoch- 
petsch, Klampenberg bei Seidowitz, Milayer (B)! Aussig: Ma- 
rienbere, Ziegelbere bei Ober-Sedlitz (B). 

*Stipa Grafiana ŠStev. Klampenberg, Schusterbere (B)! 

* Stipa Tirsa Stev. Spitzbero bei Brůx; Klampenberg und Schuster- 
bere (B)! Langer Berg und Buschberg bei Stein-Teinitz (B). 

Stipa capillata L. Wettel bei Roudnic (L)! 

Leersia oryzoides Sw. Soborten, auch offen blůhend; zwischen 
Welkan [Lkáň] und Klapay nur clandestin (W). 

Calamagrostis lanceolata Roth. Solnice: im Haine, und am 
Černikovicer Teiche (K). 

Calamagrostis Halleriana DC. Adler-Kostelec: am Bache bei 
Gross-Čermná, in sehr tiefer Lage (K). Solnice: im Hain, im 
Thal bei Rehbere (Ko). 

TPhalaris canariensis L. Bielathal: bei Štadic gegen Kosten 
zahlreich verwildert (B)! 

Hierochloa australis R. et Sch. Postelbere: am Flohberg bei 
Hřivic zahlreich (B)!| 

Sesleria coerulea Ard. a)calcarea Op. Postelberg: am Chlum 
bei Lenešic (B)! Bába bei Ječan, Basalt; Ziegenbers bei Wes- 
seln (B). 

*b) uliginosa (Op). Reichenau: im Thal Včelné, Wiese 
unter dem Schafstall bei Lipovka (Ko). Solnice: torfige Wiesen 
und Bach bei Ještětic; ausgedehnte Wiesenmoore bei Weiss- 
Oujezd (K). 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 9) 


A vena strigosa Schreb. Im Saathafer bei Kladno, Motyčín, Li- 
bušín (L). Sázavagebiet: Felder bei Bukovan, Pecerad, Ledeč (V). 

Avena pratensis L. Reichenau: bei Bezděkau, an der Strasse 
gegen Studánka (Ko). 

Aira caryophyllea L. Chrudim: Sandfelder bei Lhota Rabštejnská 
háufie (Z)! 

Corynephorus canescens P. B. Svídnice bei Adler-Kostelec 
(K). Zwischen Teinitz a. Sáz. und Krusičan (V)! 

Koeleria cristata Pers. (K. ciliata Kern.). Jičín: gegen Ostružno 
(B)! Rownay unter dem Řip (Rosický). Žbán bei Kounowa; Ta- 
chau: hinter Wittingreut im Kiefernwalde; Zářečí bei Horažďovic 
(Čel. fil.)! Květná bei Příbram (B)! 

*Melica picta C. Koch. Woparner Thal bei Mileschau (Kabát). 
Postelberger Fasanerie, an einer Stelle zahlreich (B)! 

Melica nutans X pieta (M. Aschersonii M. Schulze in Mittheil. d. 
bot. Ver. f. Gesammtthůringen zu Jena 1889). Meist locker- 
rasig, mit bogig-aufsteigenden Halmen; Blátter dunkler, 
trůber grůn als bei M. picta, schmaler; Blattháutchen zwar 
ausgebildet, háutie, aber nur sehr kurz, gestutzt. Hůll- 
spelzen in der unteren Hálfte der Růckseite trůb violett (áhnlich 
wie bei M. nutans), Deckspelzen etwas derber als bei M. nutans. 
Die vorliegenden Exemplare mehr vom Habitus der M. nutans, 

doch durch die Ligula sofort unterscheidbar. Nach M. Schulze ist der 

Bastard, dessen Pollenkórner verkůmmert und inhaltslos sind, sehr 

variabel, in den Merkmalen zwischen beiden Stammarten schwankend, 

doch in der Regel grosse vielhalmice Rasen, hnlich wie M. picta, 
bildend. 
Bei Kostomlat an der Elbe unter den Eltern, Juni 188% (Ve)! 

Wurde mir vom Finder erst heuer mitgetheilt. 

* Melica uniflora Retz. Gipfel des Gross-Wostray beim Schrecken- 
stein (B)! 

Melica ciliata L. (M. transsilvanica Schur). Hoblík bei Laun, 
Buschberg bei Stein-Teinitz, Kožower Bere, Bába bei Ječan, 
Libeš bei Želkovic, Plóschenberg bei Dřemčic, Hrádek bei 
Třiblic, Saubere bei Svinčic; im Bielathal háufie, Marienberg bei 
Aussig, Gross-Wostray, Šteinbere bei Ritschen, Dreiberg und 
Kelchberg bei Triebsch, Geltsch (B). 

f. lobata (M. lobata Schur). Rispe lappic - verzweigt, aus 
mehreren áhrig zusammengezogenen, langen Zweigen zusammen- 


10 Lad. Čelakovský 


gesetzt. So bei Brůx: zwischen Rudolfsdorf und Obernitz, meist 
diese Form (P)! 

var. glabrata: untere Plattscheiden sámmtlich kahl, Spreiten 
schmal, zusammengerollt, aber Blůthenstand dicht wie sonst bei 
M. transsilvanica (Schur). So im Thal Včelné bei Reichenau 
spárlich (K)! 

Phragmites communis Trin. $ flavescens CČust. Egerufer bei 
Postelbere (D)! 

Selerochloa dura P. B. Retschitz bei Deutsch-Kralup (Ž)! Brůx 
háufig: Rudolfsdorf, Schwarzer Berg, sůdlich von Prohn; Hoch- 
petsch, zwischen dem Langen Berge und Schusterberge, Milayer 
Meierhof, Počerad, Wolepschitz, Fuss des Hoblík, Lenešic; Postel- 
bere: Akazienwáldchen bei der Kaserne, Fahrweg zur Levanicer 
Fasanerie, Skupic gegen Lipenec (B). 

Poa bulbosa L. Hlinsko: Bahndamm bei der Štadt (Ka)! Rabín 
hinter Štěchovic (V). 

Poa pratensis v. anceps glauca. Sandige Grasplátze bei 
Hirschbere (Ve)! Dux: Fahrweg beim Dóollinger Schacht (W)! 

*Poa silvatica Chaix. Hlinsko: Waldsůmpfe bei Ruda náchst 
Chlum (Ka)! 

Eragrostis minor Host. Postelbere: Mauer des fůrstlichen Gare 
tens (B)! 

Molinia varia Schrank 6) silvestris Schlecht. Fuss des 
Góltsch und zwischen Ritschen und Tašov, in Wáldern zahl- 
reich (B)! 

* Catabrosa aguatica P. B. Pardubic: im Graben am Wege nach 
Studánka reichlich (K)! 

Atropis distans Gris. Brůx mehrfach, Tschausch, Sedlitz und vou 
da auf den Wiesen bei Seidowitz und Počerad, Seidschitz, Hoch- 
petsch, Priesen bei Postelbere, zwischen Kožow und Worasic, 
bei der Lenešicer Heuschuppe (Bb). 

Glyceria plicata Fr. Um Hlinsko an Waldbáchen verbreitet (Ka). 
Um Kostelec a. Adl., Reichenau bis in das Adlergebirce ver- 
breitet (K). Heřmanov-Městec: u Flusárny (Z)! 

*(Glyceria nemoralis Uechtr. « Kórn. Adler-Kostelec: Šumpf 
am Waldbáchlein bei Gross-Čermná (K)! 

Festuca myurus L. Chrudim: in Lhota ziemlich viel (Z)! Postel- 
berg: Akazienwáldchen am Wege von Skupic nach Lipenec mas- 
senhaft (B)! Nedvězí hinter Štěchovic (V)! 

Festuca heterophylla Lamk. Wálder bei Horní Požáry (V)! 


Resultate der botanischen Durchforschunge Bóhmens. 10 


Festuca arundinacea Schreb. Chrudim: na Vorlinách, sehr 
háufie (Z)! Seidschitz: am Bache gegen das Laboratorium und 
gegen Hochpetsch, Webrschan, Počerad (oft auch 6—10blithige 
Ahrchen) (B)! 

Festuca silvatica Vill. Žákova hora, Karlstein bei Svratka, 
Hlinsko: unterhalb Horní Bubáky, bei Srná u. a. (Ka)! 

Festuca pratensis Huds. < Lolium perenne L. Postelbere : an 
der Strasse zwischen Počerad und Wolepčic mit den Eltern (B)! 

Brachypodium silvaticum R. « Sch. Kostelec a. Adl., Reiche- 
nau, Solnice, Holic, verbreitet (K). 

Bromus commutatus Schrad. Kostelec a. Adl. spárlich (K.); 
Reichenau (als Br. arvensis in An. Kv. Kop.)! Verbreitet von 
Briůx, Seidschitz, Hochpetsch, bis Postelberg, Levanic, Hoblík 
u. s. w. (b)! 

Bromus arvensis L. Hlinsko: im Getreide spárlich (Ka)! 

Bromus patulus M. « K. Hochpetsch, Počerad, Koloseruk, Brůx: 
zwischen Rudolfsdorf und Obernitz (B)! 

Bromus sterilis K. Wittingau: nur im Graben beim Parke spár- 
lich (Wm)! 

č Bromus asper Murr. 9) serotinus Ben. Háufig um Reichenau: 
im Včelné, Spála und Fasanerie, Hain bei Ještětic, buschiger 
Abhang bei Wambere, Fasanerie beim Hofe Ostrov und am 
Lhotský-Teich bei Opočno (K). Góltsch (B)! 

Bromus erectus Huds. «) typicus. Habrová bei Reichenau (Ko)! 
Dreiberg bei Triebsch (B). 

B) leiostachys Čel. Fuss des Ziegenberes bei Wesseln, 
Postelbere: Fasanerie und an der Bahn gegen Lišan (B)! 

Triticum glaucum Desí. Weostidtel náchst dem Nordwestbahnhof 
(Spelzen kahl, aber zugespitzt oder kurz begrannt, L)! Im Biela- 
thal ziemlich verbreitet, Hoblík, Langer Berg bei Stein-Teinitz, 
Kožower Berg (B). Zwischen Hochpetsch und Seidschitz (glumis 
hirsutis, aristatis, B)! 

*Triticum caninum L. 8 glaucum Hackel. Levíner Thurm- 
berg (B)! 

TLolium multiflorum Lamk. Chrudim: Wiese bei Čankovic 
háufig (Z)! Postelbere an der Eger, Weltěž bei Chlumčan (B)! 

Lolium remotum Schrank. Im Lein bei Neu-Bystric (L)! 

Hordeum murinum L. Um Postelbere verbreitet (B). 


Cyperus fuscus L. Pišťovy bei Chrudim (Z)! 


12 Lad. Čelakovský 


Cyperus flavescens L. Elbufer zwischen Záluž und Račic bei 
Wegstádtel (L)! 

Scirpus compressus Pers. Chrudim: im Thiergarten bei Studený 
spárlich, bei Bytovan (Z)! Poběžovice bei Holic, mit Carex 
distans (K). Fuss des Rósselberges bei Brůx, zwischen Hoch- 
petsch und Milay; grosse Wiesen zwischen Počerad und Sei- 
dowitz (B)! Marienbad: am Waldwege oberhalb Rauschenbach ! 
Krusičany (V). 

Scirpus Tabernaemontani Gmel. Tiimpel von Předonín bei 
Wegstádtel (L)! Fuss des Schusterbergces und des Hoblík, Po- 
čerad: gegen Postelbere an der Bahn und auf den grossen 
Wiesen gegen Seidowitz (B). 

Scirpus pauciflorus Licghtf. Solnice: am Bache gegen Ještětic (K). 
Oberhalb Rauschenbach mit Sc. compressus! 

Scirpus uniglumis Link. Wiesen zwischen Selnitz und Bóhm. 
Zlatník, grosse Wiesen zwischen Počerad und Seidowitz, Fuss 
des Hoblík, und náchst der Lenešicer Fasanerie (B). 

Scirpus ovatus Roth. Elbufer bei Záluž bei Weostádtel (L)! 

Eriophorum alpinum L. Riesengebirge: am Rehhorn (Traxler), 
am Weisswasser bei 800 M. (0). 

Eriophorum vaginatum L. Gratzen: Moor bei Kropfschlag (J)! 

* Eriophorum gracile Koch. Sumpfwiesen bei Habstein (Ve)! 

Carex pauciflora Lightf. Adlergebirge: Gipfel der Deschnayer 
Koppe (K)! 

Carex pulicaris L. Kostelec a. Adl.: bei Gr. Čermná und bei 
Zdělov an Waldbáchen (K). 

Carex Davalliana Sm. Reichenau, Jahodov, Lokoty, Solnic, 
Skuhrov, Teiche Lhotský und Semechnický bei Opočno (K). Chu- 
denic: Wiese am Rande des Waldparks gegen Kaniček, mit Č. 
pulicaris ! 

Carex teretiuscula Good. Černikovicer Teich bei Solnice (K). 

Carex elongata L. Chrudim: Thiergarten beim Studený am Teich- 
rande mit Č. canescens (Z)! 

Carex cyperoides L. Gross-Čermná im feuchten Kiefernjungwald 
(K); bei Dobřan (Volf)! Hlinsko: gegen Holetín (Ka). 

Carex brizoides L. (genuina). Tellnitz im Erzgebirge (W)! Va- 
zovic bei Chleb, Wiesengráben (V)! 

Carex disticha Huds. Černikovicer Teich bei Solnice (K). Lipovka 
bei Reichenau, Kostelec a. Adl. (Ko)! Brůx: zwischen Solnitz und 


Resultate der botanischen Durchforschune Bohmens. 13 


B. Zlatník, Wiesen zwischen Počerad und Seidowitz und von Po- 
čerad gegen Vrbka an der Bahn (P). 

Carex stricta Good. Brůx: Teich auf dem Plateau des Róssel- 
berges (B)! 

Carex caespitosa L. Wiesen unterhalb Litohrad bei Reichenau 
(Ko, als C. stricta)! 

Carex montana L. Rauschenbacher Heide bei Einsiedel bei Ma- 
rienbad! 

Carex umbrosa Host. Chudenic: auch náchst dem Waldbassin und 
Wiese zwischen Kaničky und Chocomyšl! 

Carex tomentosa L. Solnic und Reichenau (K, Ko), Holic (K). 
Laun: zwischen dem Milayer und Schusterberg; Hasina-Lehne bei 
Skupic náchst Postelbere (B). 

Carex atrata L. v. aterrima (Hoppe). Abhang der Kesselkoppe 
gegen den Grossen Kessel (C). 

* Carex limosa L. Adlergebirge: Torflócher am Gipfel der Desch- 
nayer Koppe (K)! 

Carex glauca 8Scop. Noch bei Hohenelbe: im Sattler und am 
Biner bei Langenau (C). Moldauufer bei St. Johannes Strom- 
schnellen (V)! 

Carex pseudocyperus L. Hlinsko: Waldsůmpfe „u Rudy“ bei 
Chlum (Ka)! Brůx: Teiche bei Kopitz (B). 

* Carex secalina Wahl. Bei Počerad auf den Wiesen gegen Postel- 
berg und auf den grossen Wiesen gegen Seidowitz massenhaft 
(B)! (An Wiesenpfaden in Rasen bis 1'/, Fuss Durchm., Ahr- 
chen meist gezweit, auf den Wiesen selbst kleiner, mit einzelnen 
Ahrchen.) 

Carex Hornschuchiana Hoppe. Reichenau: Wiese u Lipovky 
(Ko)! 

Carex distans L. Solnice: am Černikovicer Teich und bei Weiss- 
Oujezd, Bach gegen Ještětic (K), Lukavice, Vrchoviště (Ko). 
Holic: Lehne bei Poběžovic mit Ophioglossum (K). Brix: bei 
der neuen Zuckerfabrik, zwischen Selnitz und B. Zlatník; grosse 
Wiesen zwischen Seidowitz, Počerad und Postelbere, zwischen 
dem Schusterberge und Milayer, Fuss des Hoblík (B). Brunners- 
dorť (Ž)! 

Carex Oederi Ehrh. f. major. Štóckeln bei Podersanka (Bittner) ! 

Carex ampullacea Good. Briůx: Fuss des Rosselberges, Erzge- 
birge bei Moldau (D)! 


14 Lad. Čelakovský 


Juncusfuscoater Schreb. Černikovicer Teich bei Solnice; Opočno: 
beim Hofe Ostrov und am Semechnicer Teiche (K). 

Juncus supinus Mónch. Čertův důl bei Reichenau (K). Brůx: 
Teichel bei Tschoppern (B)! 

Juncus sguarrosus L. Moorwiesen bei Puchers (J)! 

* Juncus Gerardi Lois. Zwischen Selnitz und B. Zlatník, Seid- 
schitz, grosse Wiesen zwischen Seidowitz, Počerad und Postel- 
berg, zwischen dem Milayer und Schusterberge (B). 

Luzula pallescens Bess. Ratzkenberg bei Levin bei Auscha (B). 

Tulipa silvestris L. Linkes Egerufer bei Postelberg. 

Lilium martagon L. Kalklehne bei Wamberg, Albathal bei Sku- 
hrov, Fasanerie bei Reichenau (K). 

Gagea minima Schult. Hennersdorf bei Hohenelbe (C), Postel- 
berger Fasanerie (B). 

Gagea arvensis Schult. Hennersdorf bei Hohenelbe (C). Deutsch- 
Kralup, Prosteritz auf Feldern spárlich (Ž)! 

Ornithogalum tenuifolium Guss. Milayer, Hoblík, Weberschan, 
Postelberg, Skupic (B). : 

Ornithogalum nutans L. Bei Branná (schon seit Fr. Kablík) 
in Getreidefeldern náchst der nach Starkenbach fůhrenden Strasse 
noch jetzt in grosser Menge ; auch in Grasgárten bei Langenau (C). 

Allium ursinum L. Solnice: auf der Homole bei Černíkovic (Ko)! 

+Allium paradoxum Don. Prag: auch im Haine von St. Prokop 
(Paul)! 

* Allium strictum Schrad. Berg Kusov bei Dřemčic náchst Tři- 
blic mit A. montanum (B)! 

Allium acutangulum Schrad. Leitomyšl: Wiese bei Osík (Zg)! 
Čankovic bei Hrochov-Teinitz (Z)! 

Allium vineale L. Svídnice bei Adler-Kostelec, Poběžovic bei 
Holic (K). Langenau, Harta, Hennersdorf bei Hohenelbe (C). 
Weberschan bei Laun; Bielathal: zwischen Schwatz und Hostomice, 
Oberleitensdorf (B). 

Allium rotundum L. Hochpetsch: Felder zwischen dem Langen 
Berge und Schusterberge, zwischen Skršina und Koloseruk an der 
Strasse (B)! 

Musecari tenuiflorum Tausch. Brůxer Schlossberg und Spitzberg, 
Kožower Berg, Buschberg bei Stein-Teinitz, Hrádek bei Třiblic (B). 

* Muscari botryoides DC. Mariaschein: Rosenthal, in Obstgárten 
sehr viel (W)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 15 


Anthericum liliago L. Weingárten in Weostádtel (L)! Goldberg 
und Hirschbere bei Kaaden (Ž)! 

Anthericum ramosum L. Wald oberhalb Alt-Holic (K). 

Polygonatum officinale All. Lhota bei Netvořic (V). 

Polygonatum multiflorum All. Postelberger Fasanerie (B). 

Polygonatum verticillatum All. Wamberg, Reichenau, Gross- 
Čermná (K). Tašov gegen Tschersing (B). Puchers (J)! 

Coichicum autumnale L. Hlinsko: bei Mlejnek sehr spárlich. 

f. vernum virescens (mit vollig verlaubten, grůnen Perigon- 
bláttern) bei Mariaschein: Wiese beim Bahnhof, ziemlich háufig 
(W)! B. Leipa: Wiese bei der Papiermůhle (Hoóger ap. W)! 

* Veratrum album L. (Lobelianum). Puchers: Abhánge des Stein- 
berges auf nassen Stellen (J)! 

Butomus umbellatus L. Černikovicer Teich bei Solnice (K). Ho- 
stovic bei Chrudim (Z). Luxmůhlteich bei Dux (W)! 

Sagittaria sagittaefolia L. Luxmůhlteich bei Dux (W)! 

Hydrocharis morsus ranae L. Kopitzer Teiche bei Brůx (B)! 

Leucojum vernum L. Bialathal: bei Welhenitz und Liessnitz (B). 

* [ris sambucina L. Bielathal: Anhóhen bei einem Weinberge bei 
Kosten am rechten Bielaufer (B)! Anhóhen zwischen Stadic und 
Hlinai und am Ratschenberge auf Felsen (B). 

Iris pseudacorus L. Střibřichy bei Chrudim (Z)! 

Iris sibirica L. Medice bei Heřman-Městec (Z)! Malkau und Grůn 
am Erzgebirge (Ž)! Wittingau: Wiese beim Schiesshaus (Wn)! 

* Gladiolus paluster Gaud. Dymokur: im Záhorský Revier und 
bei Komárov auf der Lehne beim Teiche (Hesz)! 

Orchis ustulata L. Reichenau: v Poustkách, hinter St. Ivan, bei 
Litohrad, Kostelec a. Adl. (Ko). Hohenelbe: am Biner und im 
Sattler bei Langenau (C). 

* Orchis globosa L. Solnic: auf der Holowá stráň und auf der Ho- 
mole (H)! auch bei Kvasiny (nach Truhlář). 

Orchis mascula L. Reichenau háufie: Včelné, Studánka, Thal von 
Bezděkov, bei Dlouhá Ves und bei Jahodov (Ko)! 

* Orchis palustris Jacg. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz und 
Počerad, in Menge, auch weissblůhend (B)! 

Orchis maculata L. Čertův důl bei Reichenau (K). Zwischen 
Probošt und Salesl siidl. von Gross-Priesen (B)! 

Gymnadenia conopea R. Br. Reichenau: am Wege nach Dlouhá 
Ves, bei Lipovka, oberhalb Jedlina (als Orchis incarnata in An. 
Kv. Ko)! Solnice: Torfwiesen bei Weiss-Oujezd (K). Medice 


16 Lad. Čelakovský 


bei Heřmanov-Městec (Z)! Aussig: Klutschkenbere bei Ober- 
Sedlitz (B)! 

Gymnadenia albida Rich. Riesengebirge: Abhánge des Ziegen- 
růckens und am Krkonoš (C). Erzgebirge: auch bei Adolfsgrůn 
mit Orchis maculata und latifolia sehr selten (W)! o 

Platanthera viridis Lindl. Hohenelbe: Fiillebauden, Heidelberg ; 
Abhang des Ziegenrůckens gegen den Langen Grund bei 880 M. (C). 

Platanthera chlorantha Cust. (P. montana Rchb. nec Orchis 
montana Schm.)*) Holic: im Wěldchen bei Kamenec náchst 
Poběžovic (K). 

*Epipogon aphyllus Sw. Bei Ebersdorf im Erzgebirge: mit Cir- 
caea alpina an sumpfiger Stelle im Nadelwald náchst der Kul- 
mer Waldkapelle, nur in 5 bliihenden Expl. 20/8. 1888, zuerst 
von Dr. Schalch, sáchs. Geologen, geťf. (W)! 

Cephalanthera pallens Rich. Leitomyšl: Wáldchen unterhalb 
Mladočow (Zg)! Reichenau: ve Spále (K). Holic: bei Kamence 
mit Platanthera chlorantha (K). 

Epipactis palustris Crantz. Solnice: Sumpfwiesen bei Weiss- 
Oujezd (K). Reichenau: bei Jahodov (Ko)! 

Listera ovata R. Br. Hennersdorf, Heidelberg bei Hohenelbe, 
Altes Bergwerk im Riesengrunde (C). Heřmanov-Městec: v Heř- 
manové olšině (Z)! 

Listera cordata R. Br. Adlergebirge: auch auf dem Gipfel der 
Deschnayer Koppe (K). 

Goodyera repens R. Br. Teplitz: bei Welbine bei und auf der 
„Feuermauer“ (W). 

Coralliorhiza innata R. Br. Wald bei der Plasnicer Schule 
hinter Dobruška (H)! Hohenelbe: im Elbthale am rechten Elbe- 
ufer unterhalb der Michelmůhle, Sattler bei Langenau, Silber- 
grund bei Schwarzenthal (C). Náchst dem Mummelfall im westl. 
Riesengebirge (Čel. fil.)! 


*) In „Lotos“ 1870 Novembernummer S. 177 habe ich nachgewiesen, dass 
Orchis montana Schmidt, von welcher in dem der Prager Universitátsbibliothek 
gehorenden Exemplar der Flora bohemica von Schmidt eine eigenhándige colorirte 
Abbildung Schmidt's existirt, nach allen Merkmalen, besonders nach der Antheren- 
form und selbst nach dem Standort (Jeschken) nicht die Platanthera chlorantha, 
sondern nur eine robuste grossblůthige Form der P. solstitialis Bonn. darstellt. 
G. Reichenbach fil., der, hiedurch aufmerksam gemacht, selbst in Prag die be- 
treffende Abbildung eingesehen hat, konnte dem nicht widersprechen. Die geringe 
Verbreitung des „Lotos“ mag Schuld sein, dass noch immer in allen neueren 
Floren der Irrthum Reichenbachs reproducirt wird. 


Resultate der botanischen Durchforschung Bóohmens. 17 


Malaxis monophyllos Sw. (Microstylis monoph. Lindl.) Puchers: 
auf einer etwas sumpfigen, mit Gebůsch ziemlich bewachsenen 
Waldwiese zwischen Soienschloss und Silberberg, nur 1 Expl. (J)! 
— Dieser Standort, der noch genauer zu durchsuchen sein wird, 
spricht fiůir das bohmische Indigenat dieser Art, welche bereits 
vor Jahren in derselben Gegend bei Neuhaus, auch nur in 1 Expl., 
gefunden wurde (s. Prodr. Nachtr. S. 768). 

Cypripedium calceolus L. Leitomyšl: Wald hinter Poříčí gegen 
Zrnětín (Zeg)! Reichenau: Waldparcelle Okrouhlice im Včelné, 
jáhrlich einige Exempl. (H, T)! Abhang am rechten Elbeufer bei 
Pelsdorf (0). 


IV. Dicotyledoneae. 
1. Apetalae. 


Hippuris vulgaris L. Opočno: auch beim Teiche Lhotský (K) ! 

Callitriche hamulata Kůtz. Ausfluss des Kl. Teiches im Riesen- 
gebirge (U). 

Callitriche stagnalis Scop. Hohenelbe: Tůmpel der Wustlich- 
wiesen bei Harta (C). Dorfgraben in Lindau bei Oberleitensdorf (B)! 

Euphorbia platyphyllos L. Lhota bei Adler-Kostelec, bei Rei- 
chenau und Solnice ziemlich háufie (K). 

Euphorbia Gerardiana Jacg. Bei Wegstádtel (L)! 

Alnus incana DC. Hlinsko: am Bache in Blatno, in Rataje (Ka). 

Betula pubescens Ehrh. Wittingau: Torfe bei Spolí (Wm)! 

Salix pentandra L. Střibřichy bei Chrudim selten (Z)! 

Salix viminalis L. Riesengebirge: im Elbthal noch oberhalb des 
Kukukstegs bei 620 M. (C). 

Salix cinerea L. Weiss-Oujezd bei Solnice, Moorwiesen (K). 

Salix fragilis X alba var. polyandra (2—4—5 Staubgef. in 
der Blůthe). Egerufer bei Postelberg (B)! 

Salix viminalis X purpurea (8. rubra Šm.). Eger bei Postel- 
bere, Laun, Čenčic (B)! 

Salix purpurea X aurita (8. dichroa Dol1). Riesengebirge: Lan- 
gengrund bei St. Peter, beim alten Wehre (C). 

+ Morus alba L. Postelberg: am Rande der Levanicer Fasanerie (B)! 

+ Morus nigra L. Brix: am Sůdabhang des Rósselberges verwil- 
dert (B)! Ů 

Ulmus effusa Willd. Marienberg bei Aussig (Cel. fil.). Niederlei- 
tensdorf; am Egerfiuss bei Postelberg und Laun zahlreich (B)! 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 2 


18 Lad. Čelakovský 


Urtica dioica L. var. microphylla Hausmann. Stengel oberwárts 
sehr sti, nur spárlich kurzhaarig, borstenlos. Blátter scharf- 
geságt, oberwárts und an den Ásten klein (3—4mal kleiner als 
gewohnlich), schmal, lanzettlich, am Grunde keilfórmig, kahl, nur 
am Plattstiel mit sehr spárlichen Brennborsten. Inflorescenzen (G) 
am Ende des Stengels und der Zweige, klein, auch sehr kahl, 
borstenlos. 
Die vorliegende Form scheint durch ihre Kahlheit und die scharf- 

gceságten Blátter den Úbergang zur var. subinermis Uechtr. zu bilden. 
So im Erzgebirge: bei Launitz oberhalb Oberleitensdorf, zahl- 
reich (B)! 

* Parietaria officinalis L. Brůx: am Bache hinter der Tuch- 
rahmer Dampfmůhle (B)! 

Atriplex nitens Schk. Háufie im Gebiet der unteren Eger, Biela 
und Elbe (B). | 

Schizotheca hastata Čel. Brůx, Tschausch, Postelberg, Laun: 
zwischen Weltěž und Wobora (B)! 

Schizotheca oblongifolia Čel. Brůx háufig (B)! Postelberg 
háufig, Krendorf, Sollan (B). 

Schizotheca tatarica Čel. (Atr. laciniata Autt.). Tschóppern bei 
Brůx (B)! D. Zlatník, Seidowitz, Počerad, Weberschan, Postelberg, 
Počedlic bei Laun, háufie (B). 

Schizotheca rosea Čel. Hrochow-Teinitz (Z)! 

Chenopodium urbicum L. Kočí bei Chrudim (Z)! 

b) rhombifolium Můhl. Laun: bei Chlumčan (B)! 

Chenopodium murale L. Kaaden, Radověsic bei Libochovic und 
Kožov (W)! Postelberg, selten (B)! 

Salsola Kali L. (rosacea). Postelbere háufig, Weberschan, Chlum- 
bere bei Chlumčan (B)! Libochovic: Kalkbrůche in Radověsic, 
am Jeřetín (W). 

Polycnemum arvense L. Pardubic: hinter Švítkov an der Bahn 
(K). Dobřičan bei Saaz (a. und bd. majus, W)! Libochovic: am 
Rohatec bei Křesein (W). 

Rumex hydrolapathum Huds. Kopitzer Teiche bei Brůx, viel (B)! 

* Rumex maximus Šchreb. Bielathal: bei Hertine an der Strasse 

- nach Welboth, mit R. aguaticus, aber ohne R. hydrolapathum, 
an der Strasse nach Gross-Tchoschau, hier ohne beide angebliche 
Stammarten.*) 


*) Die hybride Abkunft dieser Form ist nach allen Daten mehr als un- 
wahrscheinlich, was auch die Ansicht des sel. Uechtritz war. Ebenso verhált es 


Resultate der botanischen Durchťforschung Bohmens. 19 


Rumex aguaticus L. Brůx, Tschausch, Kopitz, zwischen Selnitz 
und Libšic, Eger bei Postelberg, Hertine im Bielathale (B)! Noch 
im Erzgebirge: Moldau bei der ŠStrassenbrůcke (B). 

Polygonum bistorta L. Puchers (Jahn)! 

*Thymelaea arvensis Lamk. Wegstidtel: Felder gegen Brotzen 
und bei Frohlichsdorf sehr háufig (L)! 

Thesium pratense Ehrh. Moosige Felspartie am Abhang an der 
Strasse oberhalb Rauschenbach bei Marienbad! Gratzen: Haide- 
boden bei Góllitz nicht háufig (J)! 

Thesium intermedium Ehrh. Goldberg und Hirschberg bei 
Kaaden (Ž)! Rósselbere bei Brůx, Hůeel zwischen dem Steinberg 
und Bělošic, Buchwálder bei Luschitz (B). 

Thesium montanum Ehrh. Erzgebirce: bei Launitz oberhalb 
Johnsdorf (B)! Salesl sůdl. von Gross-Priesen, Waldrand an der 
Strasse nach Probošt (B). 

Loranthus europaeus L. Teplitz: auch im Probstauer Park und 
auf dem Wachholderberge (B). 

Viscum album L. Salesl bei Gross-Priesen auf Apfelbáumen $(W)! 

* Aristolochia clematitis L. Sobochleben bei Mariaschein (W). 


2. Sympetalae. 


Campanula cervicaria L. Erzgebirge: auch bei Launitz náchst 
Oberleitensdorf, Bachlehne (DB)! 

Campanula glomerata L. Kostelec a. Adl., Reichenau, Solnice, 
Potenstein (K). Chrudim: bei Hostovic, selten (Z)! PRSA Berg 
bei Milsau bei D. Kralup (Ž)! 

Campanula persicifolia L. PB. eriocarpa Koch. Geiersflur 
bei Ebersdorf (W)! Schwarzer Bere bei Briix (B)! Hůgel ober- 
halb der Sedlitzer Haltestelle (B). 

Campanula bononiensis L. Aussig: auch am Ziegelberg bei 
Ober-Sedlitz; im Bielathal oberhalb Štadic, Ratsche, und sonst 
verbreitet (B). 

Campanula latifolia L. Adlergebirge: auch am Báchlein, das 
vom Gipfel der Deschnayer Koppe fliesst, und an der Alba ober- 
halb des Dorfes Deschnay (K)! 


sich mit dem R. limosus Thuill. (R. paluster Sm.), dessen Verbreitung ebenso 
wenig auf Hybriditát deutet; der richtige Bastard R. conglomeratus X maritimus 
ist eben der von R. limosus weit verschiedene R. Knafii Čel., den z. B. Garcke 
in FI. v. Deutschl. 16. Aufl. nach Haussknechts Vorgange sehr mit Unrecht als 


Synonym des R. limosus Th. aufiihrt. 
a% 


20 Lad. Čelakovský 


Xanthium strumarium L. Reichenau: bei den Háusern der Tuch- 
macher (Ko)! 

Xanthium spinosum L. Reichenau : in der Tuchmachergsasse, mit 
Wolle eingeschleppt (Ko)! 

Arnoseris pusilla Gártn. Svídnice bei Adler-Kostelec (K). Chru- 
dim: bei Pohled selten (Z)! 

Crepis succisaefolia Tausch B. glabrata. Sumpfwiese „na 
Nových Řekách“ bei Wittingau (Wn)! 

Hieracium pilosella L. v. bifurcum microcephalum. Schaft 
oberwárts 2spaltig; Hůllkelch doppelt kleiner als gewóhnlich, 
sammt Kopfstielen reichdrůsie, aber ohne alle Borsthaare, spár- 
lichfilzie, daher trůberůn. — Sehr merkwůrdige Form, kaum hy- 
brid, weil mit keiner anderen Art vergesellschaftet. 

So auf einem Felsen des Milayer bei Laun in Mehrzahl, doch 
spárlich (B)! 

" Hieracium flagellare Willd. (H. stoloniflorum Autt.). Chrudim : 
Trift bei der Dampfmůhle spárlich (Z)! 

Hieracium floribundum Wimm. Kaaden: Strasse von Wystritz 
nach Milsau (Ž)! Schlossbere bei Brůx (B)! 


Hieracium pratense Tausch. Reichenau: am Bache von der Gr. 
Deschnayer Koppe (K). Chrudim : beim Práuhaus spárlich, Urbanic 
bei Přelouč (Z)! Brůx, Kopitz, Kahn, Schafferbere bei Bilin, Po- 
stelbere (D). | 

Hieracium cymosumL. (poliotrichum Wimm.). Bořen, Steinberg, 
Ziegenbere bei Aussig, Dreiberg bei Triebsch, Hrádek bei Tři- 
blitz, Langer Berg und Buschbere bei Stein-Teinitz (B). 

Hieracium cymigerum Rchb. (cymosum b. pubescens Lindbl.) 
Nemošic bei Leitomyšl (Klapálek)! 

Hieracium praealtum Vill. subsp. lorentinum All. (H. pilo- 
selloides Vill., ein unpassender Name, da die Form unter allen 
Piloselloiden dem H. pilosella am wenigsten áhnlich sieht.) Unter- 
scheidet sich vom H. praealtum genuinum durch Blátter, die fast 
ganz kahl, nur am Grunde spárlich borstig-gewimpert sind, und 
durch sehr kleine Kópfchen mit fast kahlen, hoóchstens nur spár- 
lich drůsenhaarigen und sternfiockigen Hůllkelchen, Unsere Form 
gehórt zur subsp. 12. parcifloccum Nág. Pet., hat breitere Blátter 
(wie meist bei genuinum); die typische sůdlichere Form hat 
schmálere (schmal-lanzettliche) Blátter und eine feinere Tracht. : 

Jičín: Křelíner Wálder (B)! Obergraupen bei Mariaschein (W)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 21 


Hieracium collinum Gochn. Tausch. Hirschbere und Langer 
Berg bei Kaaden, auch bei Retschitz (Ž)! Brůx: Schwarzer Bere, 
Rosselbere, Lehne zwischen Rudolfsdorf und Obernitz, Johannes- 
berg bei Koloseruk; Postelbere: Weinberg und Fasanengarten; 
Wesseln bei Aussig (B)! : 

*Hieracium Zizianum Tausch. Čel. Prodr. (i. setigorum X col- 
linum?) Brůx: auch auf Hůcellehnen an der Bahn zwischen Ru- 
dolfsdorf und Obernitz (B)! und am Schwarzen Bere (B)! Klampen- 
berg bei Seidowitz (B)! Postelbere: am Weinberge beim Schacht 
Joh. Adolf (B)! Prag: úber der Mauer auf der Lehne in Dvorce 
mit H. collinum und H. setigerum (Khek 1887)! 

Ich vermuthe in dieser Form, die vollkommen in der Mitte 
zwischen vorigem und folgendem (siehe auch Prodr. FI. Bóhm. Nachtr. 
S. 788) steht, auch an verschiedenen Orten mit beiden zusammen 
angetroffen wurde, einen Bastard dieser beiden; doch muss darauf 
noch besonders von Seite der Sammler weiter geachtet werden. 
Hieracium setigerum Tausch. Brůx: Schwarzer Berg (B)! und 

zwischen Obernitz und Rudolfsdorf (B)! Milayer bei Laun (DB, als 
H. echioides in Res. f. 1889)! Postelberg: auf dem Weinberce (B)! 
Bielathal: Lehnen bei Schwatz gegen Hostomitz; Aussie: Ziecel- 
bere bei Ober-Sedlitz; Triebsch: Dreibere und Felsen der Panna (B). 
* Hieracium pilosella X praealtum (genuinum). Erscheint in 
2 Formen: «) microcephalum (H. brachiatum t. Fries, Čel. 
Prodr.), in den kleineren Kópfchen und der feineren Statur dem 
H. praealtum náher, und b) macrocephalum (H. bifurcum 
Fries! Čel. Prodr. ex p., H. dubium Tausch ex p.), durch fast dop- 
pelt gróssere Kopfe mit sehr langen Zungenblůthen und robustere 
Tracht dem H. pilosella náherstehend. 
a) Slatinan bei Chrudim: an der Bahn bei der Zuckerfabrik (Z) ! 
Ziegenbere bei Wesseln (B)! Fuss des Brůxer Schlossberes (B)! 

db) Chrudim: an der Bahn unter dem Kreuze, zwischen sehr 
zahlreichen H. pilosella und H. praealtum genuinum zahlreich (Z)! 
Kann nach dem Consortium und der schwachen Borstenbehaarung 
der Blátter, auch nach den sehr mássig schwarzborstigen Hůll- 
kelchen trotz der grósseren Kopfe nicht von H. collinum abstammen. 

Hieracium piloseila X setigerum n. hybr. Štengel und Blátter 
stark-, viel- und langborstig; Blátter unterseits weisslich-ilzic, 
lánglich, zur Basis verschmálert, Stengel schaftartig, 2—4bláttric, 
3—4kópůg, Ausláufer erst niederlieeend, dann aufsteigend, be- 
bláttert, am Ende kopftragend; Kópfe kurzgestielt, ziemlich gross 


99 Lad. Čelakovský 


(wie bei H. pilosella), Hůllen spárlich filzig, mit Drůsenhaaren 
und weissen, am Grunde schwarzen Borsthaaren. — Ahnlich dem 
H. pilosella X echioides, aber die Kópfe grósser, Stengel arm- 
bláttrig, Plátter breiter, heller grůn. 
Postelberg: Wáldehen am Weinberge bei den Schachten (B)! 
Ratscheberg bei Hlinai, unter den Eltern, bliiht wenigstens um 
14 Tage frůher als H. setigerum (W)! 
Hieracium Schmidtii Tausch. Brůx: Rósselbere (W)! Aussic: 
Marienberg und Ziegenbere (B)! am Wrkoč und Wesselner Wand 
(v. ovalifolium W)! Hora bei Merzkles (auch var. setosissimum W)! 
Milayer Berg(W)! Dreiberg, Panna und Kelchbere bei Triebsch (B). 
* v, grandidentatum Čel. Ziegenbere bei Aussig, Zlatniker 
Berg und Bořen bei Bilin, Spitzbereg und Schlossberg bei Brůx 
(B)! Einsiedler Haide bei Marienbad, Felspartie, nur 1 Expl.! 
* v. macilentum Čel. Marienbere bei Aussig, sehr selten 
auf einer Bergwiese (W)! 
Hieracium candicans Tausch. Aussie: auch unter der Wesselner 
Wand, am Wrkoč und am Steinberg (W)! 
Hieracium murorum L. £ microcephala Uechtr. An der 
Bahn zwischen Rudolfsdorf und Obernitz (B)! 
b) fistulosum Čel. £ Auf der Ratsche bei Hlinai (W)! 
Die vorliegende Form hat láneliche, am Grunde nicht so ein- 
geschnittene Blátter, welche (durchs Trocknen missfarbig) mehr glau- 
cescent gewesen zu sein scheinen. Die Griffel und Narben sind licht, 
gelblich. In den spárlicheren feineren Drůsen und úberhaupt in den 
Kópíchen und in der Inflorescenz stimmt die Pflanze mit neuerlich 
von Oborny erhaltenem Materiale des máhrischen H. fragile, welches 
allerdings kůrzere breit ovale Blátter hat, wohl úberein. Jedenfalls 
bin ich jetzt der Ansicht, dass H. fragile Jord. nur schwach von var. 
fistulosum verschieden ist und gleich diesem in den Formenkreis des 
H. murorum gehórt. Auch auf die Griffelfarbe ist nicht viel Verlass. 
Hieracium bifidum Kit. Aussig: am Wrkoč (f. majus Čel., W)! 
Ziegenbere (f. minus, B)! Bahndamm am Fusse des Steinberes (B)! 
Gross-Wostray úber dem Schreckenstein (B)! Felsen des Hůgels 
Kusov bei Dřemčic (Trschemtschitz) bei Třiblic (B)! 
Hieracium laevigatum Willd. v. gothicum (Fr). Schónwald 
im Erzgebirge (W)! 
*Hieracium barbatum Tausch. Erzgebirge oberhalb Johnsdorf 
(B)! Aussig: bei Presei (B)! Panna bei Triebsch (B)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 23 


Hieracium umbellatum L. v. coronopifolium. Schlossberg 
bei Brůx (B)! 

Mulgedium alpinum Less. Erzgebirge: Seegrund bei Eichwald © 
(Fassl) und bei Adolíserůn (W). Riesengebirse: noch bei Berns- 
dorf bei Schatzlar (Traxler) und Weissbach bei Hohenelbe ca. 
480 M. (0). 

Prenanthes purpurea L. Karlstein bei Svratka, Žákova hora 
(Ka)! 

Lactuca perennis L. Berg Kusov bei Dřemčic (B). 

Lactuca saligna L. Brůx: Lehne an der Bahn zwischen Obernitz 
und Rudolísdorí; Postelbere: am Weinberg, bei Lenešic, Fuss 
des Hoblík, Berg Chlum bei Chlumčan (B). 


Taraxacum palustre DÚ. Fuss des Rósselberges bei Brůx, Fuss. 
des Schusterberes und Hoblík; massenhaft auf den grossen Wiesen 
zwischen Počerad und Seidowitz (B). 


* Taraxacum leptocephalum Rchb. Libochovic: Dorfplatz zu 
Welkan [Lkáň] mit Glaux, sehr viel (W)! und am Teiche bei 
Klapay (W). 

Hypochoeris glabra L. Svídnice bei Adler-Kostelec, mit Arno- 
seris, Domašín bei Reichenau, Poběžovic bei Holic (K). 

Hypochoeris radicata L. B. integrifolia Čel. Weisswasser- 
grund im Riesengebirge, 900 M. (C). 

Hypochoeris maculata L. Brůx: Hůgel hinter der Rudolfsdorfer 
Kirche (B)! Aussig: Ziegelbere bei Ober-Sedlitz, Klutschkenbere, 
Gross-Wostray, Berg Maschnay bei Salesl sůdl. von Gross-Prie- 
sen (B). 

Picris hieracioides L. Zádolí bei Wamberg, Reichenau, Solnice, 
auf Kalkmergelboden (K). Chrudim: vor Kočí (f. laevigata, Z)! 

+ Helminthia echioides Gártn. Bahndamm der Station Opolan 
bei Lobositz 1 Expl. (W). 

Scorzonera hispanica L. Kaaden: Fuss des Hirschberes zahl- 
reich (Ž)! 

Scorzonera humilis L. Lhota bei Netvořic (V). 

Scorzonera parviflora Jaca. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz, 
Počerad und Postelberg (B)! 

Aster linosyris Bernh. Krendorf, Bába bei Ječan, Plóschenberg 
bei Dřemčic; Aussig: Marienbere, Ziecelberg; im Bielathale 
hie und da: Schleichberg bei Hostomic, zwischen Štadic und 
Hlinai (B). 


24 Lad. Čelakovský 


Aster amellus L. Aussig: Ziecelberg, Gross-Wostray; zwischen 
Stadic und Hlinai (B). 

TSolidago canadensis L. Wetzwalde bei Grottau verwildert 
(Thiel ap. W)! 

+Bolidago serotina Ait. Park von Adler-Kostelec (Ko). Egerfluss 
bei Čenčic, Postelbere, und bei der Lenešicer Heuschupfe mas- 
senhaft (B)! 

Inula conyza DC. Doudleby bei Potenstein, Včelná bei Reichenau, 
Neustadt a. Mettau (K). 

Inula germanica L. Kalklehne unter dem Hoblík, Klampenberg 
bei Seidowitz, Postelberg: am Weinberg und Kalklehne Hasina 
bei Lipenec (B)! 

Inula birta L. Ratsche bei Hlinai (W)! Bořen, Klampenbere, bei 
Tašov sůdl. von Gross-Priesen (B). 

Inula salicina L. Doudleby bei Potenstein, Hain bei Bizradec 
bei Solnice, beim Hof Ostrov bei Opočno (K). Steinberg bei 
Ritschen und Bere Maschnay bei Salesl sůdlich von Gross- 
Priesen (B). 

TGalinsoga parviflora Cav. Von Záluž bis Roudnic massen- 
haft (L)! 

+Matricaria discoidea DC. In und um Hlinsko ziemlich háufig 
(Ka). Strasse von Doudleby nach Wamberg ziemlich viel (K). 

Gnaphalium silvaticum L. c) Hoppeanum (Koch). Weiss- 
wassergrund im Riesengebirge 840 M. (C). 

*Doronicum austriacum Jacg. Fuss des Adlergebirges bei 
Trčkadorf (K)! (Gratzen: Schweizerwiese im Reviere Můhlberg 
bei Heilbrunn (J)! 

Senecio silvaticus X viscosus. Waldschláge bei Poběžovic, 
Gross-Čermná, Spála bei Reichenau, unter den Eltern (K). 
Senecio barbareaefolius Krock. Chrudim: unterhalb Habrow 

sehr háuig (Z)! | 

Petasites officinalis L. B. fallax Uechtr. (Corollen weisslich, 
nur blass rosenroth angehaucht, Hůllschuppen grůn, nur am 
Rande schwach geróthet, Kronzáhne weniger umgerollt, Narbe 
kurz, fast kugelig, Kópfe und Blamen kleiner als gewohnlich. 

Hohenelbe: unweit der Spinnfabrik bei Oberhohenelbe! im 
Raubbachthal, und an der Elbe bei Harta in der Weissbach (C). 

*Petasites Kablikianus Tausch. Úber die Unterschiede dieser 
Art von P. albus und dem alpinen P. niveus Baumg. vergl. meine 
Abhandlung in Ósterr. bot. Zeitschr. 1890 N. 7. und 8. Durch 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 25 


Untersuchung der Pflanze am Standorte hat sich mir heuer 
herausgestellt, dass dieselbe keineswegs hybrid (P. albus X offi- 
cinalis) ist, wie seit Reichenbach fil. (Icones fl. germ. vol. XVL 
p. 4, 1854) meist geglaubt worden, was ich aber schon in den 
Nachtr. zum Prodr. S. 808 nach K. Knaťs Zeugniss bezweifeln 
musste, sondern dass es eine eigene, von P. albus wohl unter- 
schiedene, dem P. niveus Baume. in den meisten Merkmalen na- 
hestehende, aber besonders durch die Kahlheit der erwach- 
senen Blátter zu unterscheidende Art (oder Unterart des P. ni- 
veus) ist. 

Bisher nur im Riesengebirgce sicher nachgewiesen (vielleicht 
auch in Russland: im Gubern. Pensa vorkommend), und zwar: im 
ganzen Elbethale von Hohenelbe an bis gegen Spindelmiihle stellen- 
weise háufig, oft in grossen Gruppen, am Flussufer, am liebsten und 
am schónsten im Kies der Uferbánke. P. albus wáchst dort selten 
am gleichen Standorte mit ihm, allgemein aber auf berieselten gra- 
sigen Abhángen und an Waldbáchen in seiner Náhe; dagegen fehlt 
im oberen Elbethale P. officinalis und tritt erst bei Ober-Hohenelbe 
in der Var. fallax auf. Sůdlich von Hohenelbe wáchst nach Herrn v. 
Cypers der P. Kablikianus noch am Elbufer in der Weissbach bei 
Harta. Herr Fiek fand ihn auch im Hochcebirge, im grossen Kessel 
der Kesselkoppe, ebenfalls ohne eine Spur von P. officinalis, aber in 
der Náhe von P. albus. Blůthezeit im Elbthale etwa von Mitte April 
bis Anfang Mai, im Hochgebirge um wenigstens 14 Tage spáter. 

Andere Standorte, die ich im Prodromus und in Res. f. 1887 
mitgetheilt habe (Zvole bei Jaroměř, Falkenau bei Karlsbad, die von 
H. Traxler angegebenen Standorte bei Schatzlar und im Hochgebirge), 
sind als irrig oder durchaus unwahrscheinlich zu streichen. 


Petasites albus X Kablikianus. Dieser sehr wahrscheinliche Ba- 
stard kommt im Elbthal zwischen Hohenelbe und Spindelmůhle 
in der Náhe beider Stammarten vor und zeigt intermediáre Merk- 

- male, die ich Osterr. Bot. Ztschr. 1. c. angegeben habe. 

Homogyne alpina Cass. Wilder bei Puchers (nahe der čsterr. 
Grenze) mit Soldanella montana (J)! 

Eupatorium cannabinum L. Welešín bei Krumau (Teichl 
ap. J)! 

*Lappa macrosperma Wallr. Laun: náchst dem Červený vrch 


am Wege von der Rannayer Strasse zu den Feldern na rybníku 
(B)! Erster Standort im Westen. 


26 Lad. Čelakovský 


Centaurea phrygia L. p. (C. pseudophrygia C. A. Meyer). Ober- 
halb Taschov gegen Tschersing an einem Hopfengarten (B)! 
Centaurea axillaris Willd. Buschbere bei Stein-Teinitz, Kožower 

Bere bei Laun (B)! 

Carduus crispus L. Chrudim: Wiese bei Kalousov spárlich (v. 
pinnatiida Z)! Elbeufer von Aussig gegen KI. Priesen; im Biela- 
thal verbreitet bis Tůrmitz, Postelberger und Levanicer Fasa- 
nerie (B)! 

* Carduus personata Jacg. Kamm des Adlergebirges náchst den 
Scherlichsháusern und unter denselben an der Alba (K). Kon- 
činy bei Sloupnice náchst Leitomyšl (Zg)! 

Cirsium eriophorum Scop. Bielathal: oberhalb Stadic, Fuss des 
Bořen; bei Sollan, Dřemčic, Stein-Teinitz, am Hoblík; bei Ko- 
žow und am Kožow-Berge (B); Kladno: Waldwiese beim Max- 
schachte, massenhaft (L)! 

Cirsium čanum All. Háufig auch um Reichenau, Solnice (K). 

"Cirsium pannonicum Gaud. Kalklehne bei Doudleby náchst 
Wamberg, ziemlich viel (K)! ostlichster Standort. Aussig: Stras- © 
senlehne oberhalb Kojeditz, Gross-Wostray (B)! Eichberg bei 
Kosten im Bielathale (B). 

Cirsium rivulare Link. Hlinsko: Wiesen oberhalb Blatno und 
„na Zelinkách“ bei Rváčov nicht háufig (Ka). Kostelec a. Adl., 
Reichenau, Solnice, Opočno (K)! 

Cirsium heterophyllum All. Mittelgebirge: auch Kellerberg 
bei Kostenblatt («) und Kautenberg bei Lukov (6, B)! 

Cirsium acaule All. Podersanka bei Jechnitz (Pittner)! 

Cirsiumoleraceum X acaule. Presei, Salesl bei Aussig, Ritschen 
bei Triebsch (B) ! 

Cirsium palustre X oleraceum b. palustriforme Čel. Lan- 
gengrund bei St. Peter im Riesengebirge; bei Studenec (U). 
Cirsium canum X oleraceum. Karolinenhof bei Reiche- 
nau (K). Nabočan bei Chrudim (Z)! Triebsch; am Radelstein bei 

Lukow (f. purpurascens, B)! 

Cirsium oleraceum X rivulare. Reichenau: am Bache 
unter Lokoty, im Čertův důl reichlich (K)! 

Cirsium pannonicum X acaule. Lehne bei Doudleby bei 
Wamberg mit den Eltern (K)! Aussig: Strassenlehne oberhalb 
Kojeditz mit C. pannonicum zahlreich (B)! 

Cirsium palustre X rivulare. Solnice: Wald am Černíko- 
vicer Teiche (K)! Teich Lhotský bei Opočno (K). 


Resultate der botanischen Durchforschune Bohmens. 27 


*CGarlina vulgaris L. v. intermedia Schur. Neuschloss bei 
Leitomyšl (S)! 

Echinopssphaerocephalus L. In Můhlhausen [Nelahoze- 
ves] (L)! 

Dipsacus laciniatus L. Chrudim: Wiese bei Hostovic, spár- 
lich (Z)! 

Trichera silvatica Schrad. Waldice, namentlich Kalkmercel- 
lehnen: gegenůber Adler-Kostelec, an der Alba oberhalb Často- 
lovic, bei Wamberg úber dem Bache Zdobnice bei Zádolí bis zur 
Einmůndung 'in die Adler; Reichenau: unterhalb Lokoty, im 
Čertův důl (K)! Im Adlergebiree aber nicht bemerkt (K). 

Scabiosa columbaria L. Vchynice bei Chlumec (K)! 

Scabiosa ochroleuca L. Um Reichenau, Solnice ziemlich 
verbreitet (K). 

Valeriana sambucifolia Mik. Reichenau: Felsen in Habrová 
u. a. (Ko)! Hohenelbe: Raubbach und Weissbach bei Harta (C). 

Asperula tinctoria L. Postelberg bei Hřivic (B). Kaaden: auf 
dem Hirschbere zerstreut (Ž)! : 

Galium verum L. v. Wirtegeni (F. Schulz). (Grosse Wiesen 
zwischen Počerad und Seidowitz (B)! Ratsche bei Hlinai (W)! 

Galium saxatile L. Bere Einsiedler Heide bei Marienbad, auf 
freier Waldblósse! 

Galium tricorne With. Solnice: im Růbenfelde bei Černíkovic 
und bei Weiss-Oujezd, nicht viel (K). Zwischen Postelberg und 
Verbka (B)! Zwischen Milay und Švec; Oberleitensdorf beim 
Prag-Duxer Bahnhof (B). 

Lonicera nigra L. Čertův důl bei Reichenau, Ufer der Alba 
oberhalb Skuhrov (K). 

Sambucusebulus L. Častolovic, Reichenau (K). Sůdfuss des 
Mittelgebirges: Bába bei Ječan, Sollan, Kusov bei Dřemčic (B)! 

Adoxa moschatellina L. Reichenau mehrfach (Ko)! Postelberger 
Fasanerie (B). Pexův luh an der Moldau (V). 

TŠyringa persica L. Fuss des Chlum bei Weberschan, ganze 
Wáldchen bildend; Postelbere: an der Eger zahlreich; Róssel- 
berg, Spitzberg, Schladniger Berg bei Brůx (B). 

Vinca minor L. Thurmberg bei Levín (B). 

M enyanthes trifoliata L. Senftenbere (Fiala t. Ko)! 


Sweertia perennis L. v. flavescens. Schneegruben im Rie- 
sengebirge (Schube t. Fiek). 


28 Lad. Čelakovský 


Gentiana asclepiadea L.v. albiflora. Am Ziegenrůcken ober- 
halb St. Peter und in Menge in den Siebengriůinden náchst dem 
Forsthause (0). 

Gentiana pneumonanthe L. volnice: v Doubravě (Ko)! 

Gentiana ciliata L. Hohenmauth: Abhang zwischen Vraclav nnd 
Stradouň (Ze)! Fuss des Plóschenberges bei Dřemčic (B). Libo- 
chovic: auch bei Ejvan gegen Poplz, Krendorf, Kožow (W). 

Gentiana amarella L. (genuina). Hohenmauth: zwischen Vraclav 
und Stradouň mit voriger in Menge, stattliche Expl. (Z)! Rei- 
chenau: nur Lehne bei Bezděkov, sehr spárlich (Ko)! 

Gentiana chloraefolia Nees. Marienbad: gegen Abaschin, um 
Einsiedl, Rauschenbach háufig! (nirgends G. germanica dabei). 
Meine Vermuthung, dass die Pflanze schon im Juni blihen 

důrfte, hat sich nicht bestátiot, ich fand sie zu dieser Zeit bei Chu- 

denic noch durchaus unentwickelt, und in diesem Zustande wird sie 
stellenweise abcemáht. Das Aufblůhen erfolet erst mit Ende Juli. 

Gentiana campestris L. Wetzwalde bei Grottau (Thiel stud. 
ap. W)! 

Erythraea ramosissima Pers. Holic (K). Lomnic a. Lužn.: feuchte 
Wiese beim Walde Černičný háufig (Wn)! 

Asperugo procumbens L. Postelbere háufig, Skupice (B). 

Echinospermum lappula Lehm. Von Brix bis Postelbere und 
im Mittelgebirge verbreitet (B). 

Myosotis sparsiflora Mik. Lukavice bei Reichenau: Thal gegen 
Liberek (Ko)! Postelberger und Levanicer Fasanerie (B). 

Myosotis caespitosa Schultz. Hlinsko: Sumpfstellen an der Bahn 
gegen Vítanov (Ka)! Brůx: Fuss des Rósselberges; Oberleitens- 
dorf, Rosenthal, Johnsdorf, Lindau, Kopitzer Teiche (B). 

Myosotis palustris Roth v. parviflora. Reichenau: hinter St. 
Ivan (als M. caespitosa in An. Kv. Ko.)! 

Myosotis hispida Schlecht. Hohenelbe: bei Harta und Hutten- 
dorf (C). 

Myosotis versicolor Sm. Spála bei Reichenau (Ko)! 

Lithospermum officinale L. Chrudim: in Kočí auf dem Dorfan- 
ger (Z)! (Wohl in Folge von Anbau als Theepflanze verwildert.)*) 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. Anhóhen oberhalb 
Stadic am linken Bielaufer (B). 


*) Die „Samen“ dieser Art waren eine Zeit lang bei uns zum Anbau sehr 
gesucht, und wurden aus Unkenntniss vielfach der echten Theepflanze (Thea chi- 
nensis L.) zugeschrieben! 


Resultate der botanischen Durchforschune Bohmens. 20 


Cerinthe minor L. Nieder-Hohenelbe und Harta: Raine und 
Kleefelder (C); vielleicht nur eingeschleppt. 

Nonnea pulla DC. Postelberg verbreitet, Počerad, Kosten bei Tůr- 
mitz (B). 

+ Nonnea rosea Link. Hlubočep bei Prag, im Gebiisch nicht zahl- 
reich, verwildert (J. Paul)! 

Symphytum officinale L. b. bohemicum (Schm.) Wiesen an 
der Biela bei Gross-Tschochau (W)! 

Solanum nigrum L. v. chlorocarpum. Radověsic bei Libocho- 
vic (W). 

db) miniatum Bernh. Fuss des Schreckenstein (W). Brůx: 
auch bei Obernitz gegen den Schwarzen Berg, zwischen Liebschitz 
und Selnitz, um Postelbere mehrfach, Malnic, Chlum bei Chlum- 
čan (B); in Kožov (W). 

Atropa Belladonna L. Wegstádtel: Holzschlae bei Froóhlichs- 
dorf (L)! 

* Physalis alkekengi L. Ruine Skalken bei Watislaw (B). 

+ Nicandra physaloides Gártn. Chrudim: in Tuněchody einmal 

- verwildert (Z)! 

*Verbascum nigrum L. B. lanatum Schrad. Podersanka bei 
Jechnitz: Bereklatsch háufig (Pittner)! 

Verbascum blattaria L. Am Elbufer in Fuchsberg bei Harta, 
jedenfalls eingeschleppt (fi. albo, C). Zwischen Triebsch und Tenzel; 
Brůx: bei der Anglobank (B). 

Verbascum phoeniceum L. Klampenbere bei Seidowitz; Postel- 
berg: Lehnen an der Lenešicer Strasse und Fasanengarten (B). 

Serofularia Ehrharti Stev. Aussie: Bach oberhalb Wolfschlince; 
Bach am Fusse der Ratsche; Laun: Weltěž, Wobora (B). 

Limosella aguatica L. Teichel in Ještětic bei Reichenau (K). 
Welkan bei Třiblic, mit Glaux und Taraxacum leptocephalum (W). 

T Mimulus luteus L. Fuss des Erzgebirces: bei Oberleitensdorf, 
Lindau, Rosenthal, Kopitz massenhaft (B)! 

Linaria elatine Mill. Reichenau: be: Lipovský háj und bei Lu- 
penic (Ko)! Solnice: lehmiger Acker bei Bizradec, bei Hraštic 
náchst Skuhrov, Opočno: auch beim Lhotský Teich und Hof 
Ostrov (K). 

Linaria spuria Mill. Reichenau: vor Lipovka, bei Dlouhá Ves 
(Ko)! 

Linaria minor Desf. Reichenau zerstreut (Ko)! 


30 Lad. Čelakovský 


Linaria arvensis Desf. Reichenau: Feld bei Poustka (Ko)! Wetz- 
walde bei Grottau (Thiel ap. W)! Dobřičan bei Saaz (W)! Wit- 
tingau: im Kartoffelfeld „za Kopečkem“ in Menge (Wn)! 

* Veronica aguatica Bernh. f. glandulifera. Strassengraben 
bei der Obernitzer Station (B)! Bach beim Seidschitzer Labora- 
torium (B). 

* Veronica montana L. Waldbach bei Potenstein; Thal der Alba 
oberhalb Skuhrov bei Solnic (K). 

Veronica teucrium L. (latifolia). Kalkmergellehne bei Doudleby 
náchst Adler-Kostelec (K). 

Veronica praecox All. Postelbereg: Hasina-Lehnen bei Skupic; 
gegen Počerad, Weberschan (B)! 

Veronica opaca Fr. Wegstádtel, Fróhlichsdorf, Wallach [Bělochov] 
(L)! Libochovic, Dlažkovic, Chodolic, zwischen Ječan und Kren- 
dorf; Eger: gegen Franzensbad, Kammerbiůhl (W)! 

Veronica agrestis (L.) Fr. Weiss-Oujezd bei Solnic (K). Eulau 
bei Tetschen, Kartoffelfeld (v. glabrescens W)! Kaaden, Abaschin 
bei Marienbad, Haslau bei Eger (W)! Můnichschlag bei Neu By- 
stric (L)! 

Pedicularis palustris L. Wiesen an der Strasse von Beneschau 
nach Wlaším (V). 

Pedicularis silvatica L. Wálder bei Horní Požáry (V)! 

Rhinanthus hirsutus Lamk. Milsau bei Kaaden háufig (Ž). 

Melampyrum arvense L. v. albiflorum. (Kronen weiss, am 
Gaumen mit gelbem Fleck, auch Deckblátter weisslich.) Brůx: 
úber der Sedlitzer Haltestelle spárlich unter der Normalform (B)! 

Melampyrum fallax Čel. Wald oberhalb Alt-Holic (K). 

Melampyrum silvaticum L. Včelné und Čertův důl bei Rei- 
chenau, Wald beim Lhotský Teich bei Opočno (K)! 

Melampyrum pratense L. v. angustifolia corollis aureis: Wald- 
schláge unter dem Běósig (Ve)! 

Lathraea sguamaria L. Weissbach und Gánshals bei Harta, Pels- 
dorf (C). Hollenbach hinter Malkau, Platzer Grund im Erzgebirge 
(Ž)! Hochwaldbere bei Heilbrunn (J)! 

Orobanche epithymum DC. «) minor. Brůx: oberhalb der 
Sedlitzer Haltestelle auf Thymus humifusus und Marschallianus (B)! 

*8) major. Klampenbere bei Seidowitz und Hůgel úber der 
Sedlitzer Haltestelle auf Salvia silvestris (B)! am zweiten Standort 
auch auf Salvia pratensis (eine auffállige, zwar auch kráftige, 
aber kleinblumigere und stark beschopfte Form)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 31 


Orobanche caryophyllacea Sm. Dreiberg bei Triebsch, Berg 
Běloš bei Bělošic, Luschitzer Hůgel, úberall auf Galium mollugo 
(B)! Ratsche bei Hlinai (W)! Goldberg bei Kaaden, zahlreich auf 
Galium moll. (Ž)! 

Orobanche rubens Wallr. Hohenmauth: Abhang zwischen Vraclav 
und Stradouň (Ze)! Brůx: Felder oberhalb der Sedlitzer Halte- 
stelle, auf Medicago falcata; Hůgel zwischen dem Steinberge und 
Bělošic (B)! 

Orobanche Kochii F. Schultz. <ussieg: Gross- Wostray, Ziegelbere 
und Klutschkenberg, Anhóhen zwischen Štadic und Hlinai mehr- 
fach; Felder úber der Sedlitzer Haltestelle, Hůgel zwischen Ober- 
nitz und Rudolfsdorf (B)! 

* Orobanche picridis F. Schultz. Anhóhen zwischen Stadic und 
Hlinái, an einigen Štellen, auf Picris (B)! 

* Orobanche coerulescens Steph. Gross-Wostray (B)! Anhohen 
zwischen Stadic und Hlinai, mehrfach (B)! Schwarzer Berg bei 
Brůx, auf Artem. camp. in Menge (DB)! 

Orobanche arenaria Borkh. Brůx: Anhóhen zwischen Rudolfsdorf 
und Obernitz, Schwarzer Berg (B)! POV und Hirschberg bei 
Kaaden zahlreich (Ž)! 

* Orobanche bohemica Čel. Anhčhen zwischen Stadic und Hlinai 
auf einigen Stellen, mit O. coerulescens auf Artem. camp. (B)! 

T Elssholzia cristata Willd. Solnice: Dorfplatz in Nová Ves und 
Vojenice (H)! 

Thymus Marschallianus Willd. Zwischen Brůx, Bilin, Postel- 
bere, Laun verbreitet, auch bei Malnic und Lipenec, dann im 
Bielathale (v. hirsutus u. glabrescens, B)! 

Thymus humifusus Bernh. Háufig bei Brůx und Bilin, sůdlicher 
gecen Weberschan, Hoblík, Hořan, Hostomitz im Bielathale (B). 

+ Melissa officinalis L. Dlažkovic bei Trebnitz, cult. (W). 

Salvia verticillata L. Auf Kalkboden um Častolovic, Kostelec, 
Wamberg, Reichénau, Solnic bei Skuhrov verbreitet (K). 

Salvia silvestris L. Milsau bei Kaaden (Ž)! 

Salvia pratensis L. Lešany bei Netvořic (V). 

Melittis melissophyllum L. Kalklehne bei Doudleby náchst 
Kostelec a. Adl., Solnice gegen Ještětic (K). Steinberg bei Rit- 
schen, Tašov gegen Tschersing (B). 

*Stachys alpina L. Solnice: Thal der Alba oberhalb Skuhrov; 
im Adlergebirge an dem von der kleinen Deschnayer Koppe 
fliessenden Bache (K)! 


32 Lad. Čelakovský 


Stachys germanica L. Opolan bei Trebnitz (W). 

Stachys annua L. Reichenau: nur bei der Fasanerie und gegen 
Karolinenhoť (Ko)! Chrudim: na Pumberkách reichlich (Z)! Li- 
bochovic: am Senec bei Křesein mit Linaria spuria, Nojnic bei 
Liebshausen (W). Třiblic; Postelbere: Weinberg und Fasangarten 
spárlich (B). 

Stachys recta L. Hirschbere bei Kaaden (Ž)! 

Prunella laciniata L. «) alba. Kelchbergs bei Triebsch (B)! 
Unter dem Scháferbers (Ganghofner Bere) bei Bilin, mit P. 
grandiflora (W). 

B) violacea. Oberhalb Teplai bei Trebnitz gegen den kl. 
Suttomer Berg zu, mit P. alba und vulgaris (W). Nach Wiesbaur 
Bastard. 

Prunella grandiflora Jacg. Poplz gegen Ejvan bei Dobřichovic 
(W). Hirschbere bei Kaaden, zahlreich (7) U [Die Angabe: 
Mariaschein, Graupen (Reuss) in Prodr. FI. Bóhm. hált Wiesbaur 
fůr unrichtig, da er sie dort nie gesehen hat.] 

Ajuga chamaepitys Schreb. Schwarzer Berg bei Brůx, Bielathal: 
bei Wohontsch; Stein-Teinitz, Chlumčan, Malnic (B)! 

Teucrium scordium L. Zwischen Welkan und Klapay (W). 

Plantago arenaria W. K. Wegstádtel (L)! 

Pinguicula vulgaris L. Sumpfwiese bei Solnic gegen Ještětic (H) ! 

Utricularia neglecta Lehm. Černíkovicer Teich bei Solnice; 
Opočno: am Lhotský Teich blůhend (K). 

Glaux maritima L. Massenhaft auf den grossen Wiesen zwischen 
Seidowitz, Počerad und Postelbere (B). Dorfplatz in Welkan 
und massenhaft um die Kapelle in Krendorf [Křtěno| (W). 

Soldanella montana Mik. Puchers (J). Thiergarten bei Neu-By- 
stric (L)! 

“ Primula officinalis L. $. inflata (Rchb.) (P. pannonica Kern.). 
Gross-Wostray, Eichberg bei Kosten im Bielathale, Laubwald am 
Johannisberge oberhalb Luschitz, Milayer Berg, Hoblík, Levanicer 
Fasanerie bei Postelberg (B)! 

Primula elatior Jacg. Laun: an der Eger bei der Lenešicer Heu- 
schupfe (B)! 

v. mirabilis Čel. Wurde mir auch heuer Ende August von 
Rovensko blůhend eingesendet, scheint dort also jáhrlich im 
Herbste zu blihen. 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 33 


Armeria vulgaris Willd. Reichenau: nur bei Wambere an der 
Strasse nach Senftenberg (Ko)! Grůn am Erzgebirge bei D. 
Kralup (Ž)! 

Vaccinium myrtillus L. var. leucocarpum Hausmann, Opiz 
Seznam. Mit weissen Beeren. Nicht zu vérwechseln mit der 
durch Sclerotinia baccarum Rehm. verursachten Sclerotienkrank- 
heit der Beeren der typischen schwarzbeerigen Form. Siehe 
Ascherson und Magnus in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. Bd. 
WH“ 10: : 

Tetschen 1849 (M. Winkler in herb. A. Winkler t. Ascherson 
in litt.). Příchovic bei Wurzelsdorf am Fusse des westlichen Rie- 
sengebirges (Isis 1807 S. 102.) Prachower Felsen bei Jičín, „wo 
sich auch eine botanische Seltenheit, námlich die weissbeerige 
Heidelbeere: Vaccin. myrtillus fructu albo, die nach Dr. Hayne 
in Berlin bloss bei Jena und in Sibirien beobachtet wurde, in 
unseren heimathlichen Floren aber nicht erwáhnt wird, als be- 
merkenswerth vorfindet“ („Prag“ Beiblátter zu „Ost und West“ 
von Rud. Glaser. Prag 1844 n. 117 22. Juli S. 465. Correspon- 
denz „Aus Gitschin“, von Prof. F. unterzeichnet). In der Neuzeit 
ist diese interessante Spielart in Bohmen nicht wieder beobachtet 
worden; sie móge daher der Aufmerksamkeit der bohmischen 
Botaniker empfohlen sein. 

Vaccinium uliginosum L. Adlergebirge: auch auf dem Gipfel 
der Deschnayer Koppe mit Oxycoccos (K). Puchers: Moore in 
der „Wilden Au“ (J)! 

Monotropa hypopitys L. Libochovic: Laubwald zwischen Horka 
und Libuš (W). 

Pirola uniflora L. Reichenau: im Včelné, Potenstein, Častolovic 
(Ko)! Wittingau: im Schlossrevier (Wn) ! 


3. Choripetalae. 


Thalictrum aguilegiaefolium L. Podersanka: Sandbrůnnen 
im Bor, sehr selten (P)! 

*Thalictrum foetidum L. Basaltfelsen des Buschberges bei 
Stein-Teinitz sehr zahlreich (B)! Zweiter Standort im sog. bohmi- 
schen Mittelgebirge. 

Thalictrum angustifolium Wimm. Černíkovice, Weiss-Újezd 
bei Solnice (K). 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 3 


34 Lad. Čelakovský 


*Pulsatilla patens Mill. Tobiaschberg bei Bělošic sehr zahl- 
reich (B)! 

Anemone nemorosa L. fl. purpureo. Erzgebirge: Gebůsche bei 
Hohenstein (W)! 


Anemone ranunculoides L. v. subintegra Wiesb. in scheda. 
Bláttchen der dreizáhligen Hůllblátter lánglich-lanzettlich, ganz- 
randig oder theilweise kleingesáet; bei der Normalform sind sie 
orobgezáhnt. 

Bei Mariaschein unter der Normalform (W)! 
Anemone silvestris L. Lužic bei Bilin, Malnic bei Laun (B)! 


Adonis vernalis L. Bielathal: bei Hostomic, Dolanken, Wohontsch ; 
Kusov, Plóschenbere bei Dřemčic, Buschberg bei Stein-Teinitz, 
Postelberg: Kalklehnen Hasina bei Skupic (B). 


Adonis aestivalis L. B) citrinus. Lenešic gegen Postelberg, 
Rannay, Hoblík (B)! Kaaden: Feld am Goldberg selten (Ž)! 

Ranunculus paucistamineus Tausch. Wiesengraben bei Poče- 
rad gegen Seidowitz (B)! 

*Ranunculus Petiveri Koch. Teicheln bei der Perucer Zucker- 
fabrik (Ve)! 

Ranunculus circinatus Sibth. Tůmpel an der Adler bei Ko- 
stelec (K). 


Ranunculus aconitifolius L. (f. platanifolius). Klósterle bei 
Senftenberg (Ko)! Wiesen bei Puchers (Teichel ap. J)! 


Ranunculus lingua L. Zdělov bei Kostelec a. Adl., Černíkovicer 
Teich bei Solnice (K). 


Ranunculus nemorosus L. Solnice (K). Postelberg: Flossberg 
bei Hřivic (B). 

Ranunculus polyanthemus L. Kelchberg bei Triebsch; grosse 
Wiesen zwischen Počerad und Seidowitz (B)! 

Trollius europaeus L. Reichenau :; unterhalb Lokoty, Bizradec 
bei Solnice; beim Lhotský und Semechnický Teich bei Opočno, 
Poběžovice bei Holic, Libišan bei Pardubic, Wchynic bei Chlu- 
mec (K). 

*Helleborus viridis L. Reichenau: einige Expl. „v Poustkách“ 
und auf den Wiesen unterhalb Slemeno (Ko)! sonst auch in 
Girtchen gepflanzt (Ko). 

*Isopyrum thalictroides L. Reichenau: im Včelné und „ve 
Spále“, bei Častolovic, Kostelec u. a. (Ko)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 35 


(Nigella arvensis L. Im Bielathal verbreitet, Třiblic, Sedlitz bei 
Brůx, Weberschan, Fuss des Hoblík (B). Kamenný přívoz a. Sá- 
zava (V). 

TNigella damascena L. Postelberg: am Wege zur Fasanerie náchst 
einem Garten verwildert (B)! 

A guilegia vulgaris L. Kalklehne an der Zdobnic unterhalb Wam- 
berg (K). Hohenelbe: Sattler und Biner bei Langenau; Mónchs- 
dorf bei Arnau (C). Flohberg bei Hřivic, Schwarzer Berg bei 
Brůx (auch weissblůhend), Wolfschlinge und Gross-Wostray bei 
Aussig (B). 

*Delphinium elatum L. Vorgebirge des Riesengebirges: im 
Silbergrund bei Schwarzenthal, an mehreren Stellen zahlreich (C). 

Papaver rhoeas L. P. strigosum Bonn. Ober-Sedlitz bei Aussie ; 
Brůx: Fuss des Rósselberges, Spitzberges, Schwarzer Berg, Ru- 
dolísdorf; zwischen Seidschitz und Hochpetsch viel, Klampenberg 
bei Seidowitz, Weberschan, Postelbere: Weinberg und Bahndamm 
gegen Lišan (B)! 

Papaver argemone L. p. leiocarpum. Mariaschein: Sandgrube, 
unter der Normalform háufig (W)! | 

Corydalis cava Schweigg. Hohenelbe: bei Pelsdorf und Weissbach 
bei Harta, nicht viel (C). Postelberger und Levanicer Fasa- 
nerie (B). 

Corydalis digitata Pers. Reichenau: na Dubince im Garten, ve 
Vrchovišti bei Solnice (Ko)! 

Fumaria rostellata Knaf. Kladno: beim Mayrauchacht (Z)! 
Weberschan bei Laun (B)! 

Fumaria Vaillantii Lois. Kladno und Motyčín sehr háufie (L)! 
Weberschan bei Laun (D)! 

Fumaria Schleicheri Soy. Will. Postelberg: Zollhaus, zwischen 
der Stadt und der Levanicer Fasanerie (D)! 

Biscutella laevigata L. Tuschmitz bei D. Kralup, am Bahndamme, 
offenbar zugewandert (Ž)! 

Coronopus Ruellii All. Lukavic bei Chrudim (Z)! Beim alten 
Graupner Kirchhof (W)! Sollan, Krendorí, Kožov, Chodolic, Ra- 
dověsic, Duban, Klapay (W). Um Postelberg verbreitet, Po- 
čerad (B)! 

+Lepidium perfoliatum L. Eisenbahndamm von Postelberg 
nach Lišan zu Tausenden, auch in den benachbarten Feldern (b)! 

Lepidium ruderale L. Postelberg, Chlumčan, Brůx, Tschausch (B). 

8* 


36 Lad. Čelakovský 


Alyssum montanum L. Hirschberg, Langer Berg bei Kaaden 
viel (Ž)! 

Alyssum saxatile L. Geltsch, Dreiberg bei Triebsch, Gross- 
Wostray bei Aussig, Buschberg bei Stein-Teinitz, Bába bei Ječan, 
Kusov bei Dřemčic (B). 

Lunaria rediviva L. Adlergebirge: an dem von der Kleinen 
Deschnayer Koppe fliessenden Bache ziemlich reichlich (K)! 
Cardamine bulbifera R. Br. Riesengebirge: Buchenwald unter 
den Topferbauden im Silbergrunde (C). Erzgebirge: Tellnitz (W)! 

Puchers: am Šteinberce (J)! 

Cardamine enneaphyllos R. Br. Adlergebirge: auch am 
Bache, der von der kl. Deschnayer Koppe fliesst, mit C. bulbi- 
fera (K). Reichenau: ve Včelném und „na Horkách“ bei Často- 
lovic (Ko)! 

*Gardaminetrifolia L. Hlinsko: Wálder um Petrkov zahl- 
reich, mit C. enneaphyllos und bulbifera (S) ! 

Cardamine Opizii Presl «. glabrescens. Sůdabhang des 
Krkonoš (Fiek). 

Cardamine silvatica Link. Wálder um Puchers zerstreut (J)! 

Arabis Gerardi Bess. „Na Vorlinách“ bei Slatinan ; Beranova 
olšina in Heřman-Městec (Z)! 

Arabis arenosa Scop. Thal der Alba unterhalb Dorf Desch- 
nay (K). Kiesberg im Riesengebirge (C). 

Arabis Halleri L. Riesengebirge: St. Peter, Siebengrund bei 
Schwarzenthal; am Elbufer in Nieder-Hohenelbe einige úppige 
Pflanzen, wohl angeschwemmt (C). 

Barbarea stricta Andrz. Wesseln hinter Aussie, spárlich (B)! 

Armoracia rusticana Fl. Wett. Am Elbufer zwischen Hohen- 
elbe und Harta mehrfach verwildert (C). 

Sisymbrium Loeselii L. Brůx, Selnitz, Čenčic bei Laun (B). 

Erysimum durum Presl. Reichenau : im Včelné ziemlich spár- 
lich (K) und auf „Pelclovo nábřeží“ (Ko)! 

Conringia orientalis Andrz. Slemeno bei Častolovic (Ko). 

Sinapis arvensis L. var. stricta. Počerad bei Postelberg (B)! 

Rapistrum perenne L. Kožov, Ječan, Rohatec bei Křesein (W), 
Chlumčan; Bielathal: bei Wohontsch, Dolanken (B). 

Reseda lutea L. Doudleby bei Kostelec a. Adl., auf Kalkmergel 
(K). Kožow, Krendorf, Opolan, Radověsic, Libochovic, Třiblic (W). 

Reseda luteola L. Kožov, Radověsic, Ejvan bei Libochovic (W). 

Drosera rotundifolia L. Torfe bei Neu-bBystric (L)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 37 


Viola ambigua W. K. Nordwestlicher Abhang des Hoblík bei 
Laun, etwa in der Mitte des eigentlichen Kegels, nicht háufig 
(B)! Fuss des Breiten Berges bei Brůx mit V. odorata, hirta, 
spárlich (B)! War heuer am Milayer am 4. April noch nicht auf- 
gebliiht, am 31. Apr. bereits vollkommen verblůht (B). ') 

Viola collina Bess. Hohenelbe: bei Hennersdorf auf buschigen 
Melaphyrhůgeln (C). 

Viola odorata X collina. Kautenberg bei Mileschau (1889 B)! 

Viola odorata X hirta. Briůxer Spitzbere (B)! 

Viola mirabilis L. Hoblík, Flohbere bei Hřivic (B). 

Viola biflora L. Riesengebirge: Silbergrund bei Schwarzenthal; 
am Elbufer bei Harta friher eine starke Colonie, wieder ver- 
schwunden (C). Adlergebirge: um die Deschnayer Koppe, an der 
Alba, um deren GAnellen háufig; manchmal bis gegen Solnic 
hinabgeschwemmt (K). 

Viola tricolor L. v. saxatilis (Schm.). Hohenelbe: am Biner 
bei Langenau (C). 

Viola lutea Huds. Riesengebirge: um die Rennerbauden und Lahr- 
bauden in Menge (C). 

Montia rivularis Gmel. Adlergebirge: bei den Scherlichháusern 
(K). Chudenic: nasser Graben am Wege vom Bade nach Ka- 
ničky ! 

Scleranthus intermedius Kittel. Sandice Kiefernwálder bei 
Svídnice náchst Adler-Kostelec (K)! 

 *Spergularia marcinata Kittel. Grosse Wiesen zwischen Po- 
čerad und Seidowitz an mehreren Štellen (B)! 

Spergula Morisonii Bor. Holičky bei Chrudim (Z)! 

Sagina nodosa Mey. Svídnice b. Adler-Kostelec, Weiss-Oujezd bei 
Solnice, am Semechnicer Teiche bei Opočno (K). 

Cerastium glomeratum Desp. Brůx: bei den Kopitzer Schachten, 
bei Lindau (B)! Am Rande des Dorfes Rauschenbach - bei Ma- 
rienbad ! 

Cerastium glutinosum Fr. Lhota bei Chrudim (Z)! Brůx, Wteln, 
Weberschan, Počerad, Postelberg, Hřivic, am Hoblík (B)! 

*(Cerastium alsinefolium Tausch. Auf dem Bergrůcken „Rau- 
schenbacher Haide“ auf Serpentin am háufesten und schónsten 
an der Strasse oberhalb Rauschenbach, am Kamme im Gestein 


1) Aus Máhren erhielt ich sie in mehreren Exempl. unter zahlreicherer V. 
hirta gesammelt von Schierl: „Hohlwesg bei Gross-Scheurowitz náchst Auspitz.“ 


38 Lad. Čelakovský 


der Waldblóssen, z. Th. colossale, 2—83 Fuss im Durchmesser 
haltende Rasen bildend, aber auch sonst auf dem ganzen aus- 
gedehnten Bergrůcken an Waldwegen und auf Waldblóssen zer- 
streut. Bliůht Ende August noch allgemein, obwohl auch zahl- 
reiche vertrocknete Fruchtstengel auf eine frůhere Blůthezeit 
hinweisen. Cerastium arvense wáchst dort nirgends mit ihm, 
wohl aber im Orte Rauschenbach und bei Einsiedel, an Strassen- 
rainen und Šteindámmen, doch úberall lánest verblůht und 
fruchttragend. 

Stellaria palustris Ehrh. Bei den Kopitzer Teichen bei 
Brůx (B)! 

*Gypsophila fasticgiata L. Postelberg: Kalklehne Hasina 
bei Lipenec (B)! 

Vaccaria pyramidata Fl. Wett. var. grandiflora (Jaub. 
et Sp.). Bei Písek am Bahndamm 1876 (Ve)! (Prodr. Nachtr. S. 
871 einfach als V. parviflora Mch eingetragen). 

+Dianthus barbatus L. Bielathal: an der Strasse von Wel- 
bine nach Liessnitz mehrere Expl. (B)! 

Dianthus armeria L. Triebsch: gegen Wscheratsch und gegen 
Tenzel (B)! 

Dianthus armeria X deltoides. Waldrand zwisch. Triebsch 
und Tenzel mit den Eltern (B)! 

Dianthus superbus L. Berg Maschnay bei Salesl sůdl. von 
Gross-Priesen (B). 

Cucubalus baccifer L. Postelbere: an der Eger und bei den 
Schlachtbánken (b)! 

Melandryum noctiflorum Fr. Zdělov bei Kostelec a. Adl., 
um Solnice (K). 

Melandryum silvestre Róhl. Karlstein bei Svratka (Ka)! 
Kůhberg bei Heilbrunn (J)! 

Malva alcea L. Lično bel Častolovic, Reichenau, Deutsch-Rybná 
(Ko)! Bielathal: Kleinmihle bei Wohontsch (v. angustisecta, 
fructibus supra pilosiusculis !) (B)! Buschberg bei Stein-Teinitz (B). 

+Malva moschata L. Hlinsko: an der Bahn im Walde bei 
Ranné, wenige Expl. (f. angustisecta, S)! Hohenelbe: auf Kar- 
toffeláckern bei Harta (C). 

Lavatera thuringiacalL. Brůxer Schlossberg, Fuss des Hoblík, 
Postelberger Fasanengarten (B). 

Hypericum hu mifusu mL. Deutsch-Rybná bei Wamberg, Lično 
und Častolovic (Ko)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. P) 


Hypericum montanum L. Častolovic, Bizradec bei Solnice, 
selten (K). 

* Elatine triandra Schk. Gratzen: am Grunde des abgelassenen 
Altteiches bei Gschwend (J)! 

Elatine hydropiper L. Elbufer zwischen Záluž und Weg- 
stádtel (L)! 

Oxalis stricta L. Ufer der Alba ber Skuhrov spárlich (K). 
Nieder-Hohenelbe an der Elbe, und Garten in Forst (C). Po- 
stelbere: Felder bei der Levanicer Fasanerie (B). Park von 
Wlašim (V). 

Geranium dissectum L. Třebešov bei Reichenau (Ko, als G. 
molle in An. Květ.)! 

Geraniumdivaricatum Ehrh, Sůdfuss des Rósselberses und 
des Spitzberges bei Brůx (B)! | 

Geranium mollelL. Garten des Thienfeldschachtes in Kladno (L) ! 

Geranium sanguineum L. Im Bielathal verbreitet, Buschberg 
bei Stein-Teinitz (B). 

Geranium silvaticum L. Felspartie im Walde oberhalb Rau- 
schenbach! Erzgebirge: bei Moldau (B)! 

Geranium phaeum L. Spála bei Reichenau (Ko)! 

* Linum austriacum L. Bei Kožow unweit Laun, unterhalb 
der Strasse und am Kožower Berge, sowohl auf der Seite gegen 
Kožow als auf der entgegengesetzten gegen Stein-Teinitz (B, W)! 

Polygala comosa S8chk. Vorberge des Riesengebirges: Biener 
bei Langenau, Raubbachfelsen bei Hohenelbe, Wustlich bei 
Harta (C). 

* Polygala austriaca Crantz. Solnice: Moorwiesen bei Weiss- 
Oujezd (K)! ferner Wiese gegen Ještětic mit Ononis hircina; 
Waldwiese am Lhotský Teich bei Opočno (K). Óstlichste Standorte. 

Dictamnus albus L. Marienberg und Ziegenbere bei Aussie ; 
Bielathal: oberhalb Stadic, Eichbere bei Kosten (B). 

Lythrum hyssopifolia L. Přepych bei Opočno (Rohlena t. Ko)! 
Tuněchody bei Chrudim (Z)! 

Epilobium Lamyi F. Schultz. Brůx: Teichel bei D. Zlatník und 
bei der neuen Zuckerfabrik (B). 

Epilobium anagallidifolium Lamk. Weisswassergrund im 
Riesengebirge (C). : 

Epilobium nutans X palustre. Elbgrund unter der Elbfallbaude 
(Fiek). Kl. Teich, Kesselgrube, Petersbaude (Haussknecht). 


40 « Lad. Čelakovský 


Epilobium alsinefolium X nutans. Elbgrund unter der Elbfall- 
baude (Fiek). 

Epilobium alsinefolium X palustre. Riesengebirge: an 
der Kleinen Lomnitz und am Krkonoš (Fiek), Rehhorn (Kablík 
t. Hausskn.). 

Circaea lutetiana L. Verbreitet in der Gegend von Reichenau, 
Kostelec u. s. w. (K). 

Circaea intermedia Ehrh. An der Zdobnic bei Doudleby und 
an der Kněžná bei Reichenau (K). 

Hydrocotyle vulgaris L. Teich Broumar bei Opočno (Roh- 
lena t. Ko)! 

Eryngium campestre L. Bei Reichenau sehr spárlich (Ko)! 

Astrantia major L. Hlinsko: im Walde zwischen Včelákov und 
Tisovec (S)! Solnice: gegen Ještětic und im Haine bei Bizradec 
(K). Platzer Grund bei D. Kralup (Ž)! 

Cicuta virosa L. Sobrusaner Teich bei Dux (W)! 

Berula angustifolia Koch. Tůmpel des Adlerflusses bei Ko- 
stelec, Reichenau : bei Lokoty (K), Lipovka, Dlouhá ves u. s. w. 
(Ko, als Sium latifolium in An. Květ.)! Chrudim: bei Nabočan (Z)! 

Falcaria vulgaris Bernh. Bei Reichenau, Černíkovic, Litohrad 
seltener (Ko)! 

Carum carvi L. Eine dem Aussehen nach sehr fremdartige Ab- 
normitát (beginnende Veregrůnung) fand H. Vodák auf Wiesen 
bei Teinitz a. Sáz. (1890). Sie zeigte folgende abweichende Merk- 
male: Fruchtknoten verlángert, lineal-walzig (vom Ansehen eines 
Chaerophyllum), Griffel aufrecht, mehr weniger vergriůnt, Staub- 
gefásse verlángert, mit den Antheren weit vorragend, Kronblát- 
ter vergróssert, weiss, im Mittelfelde aber erůnlich. 

Bupleurum falcatum L. Solnice: auf der „Holová stráň“ zahl- 
reich (K) und bei Litohrad (Ko)! 

Seseli hippomarathrum L. Am Sůdfuss des Mittelgebirges gegen 
die Eger verbreitet: Hoblík, Stein-Teinitz, Kožov, Chlum bei 
Chlumčan, Veltěž, Krendorf, Ječan (B). 

Seseli coloratum Ehrh. Tupadly bei Čáslau (Ž)! Anhčhen ober- 
halb Stadic, Berge bei Stein-Teinitz (B). 

Cnidium venosum Koch. Wiesen zwischen Tschausch und dem 
Brůxer Sprudel, sehr zahlreich (B)! 

Silaus pratensis Bess. Gráben an der Strasse von Reichenau 
nach Solnic ziemlich zahlreich (H)! Čankovice bei Hrochow- 
Týnec (4)! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. P 


Pastinaca opaca Bernh. Anhčhe oberhalb Leschtine bei Klein- 
Priesen zahlreich (B)! 

* Peucedanum alsaticum L. Fasanerie am Jiřetín bei Klapay (W). 

Peucedanum cervaria Cuss. Kalklehne bei Doudleby, Bizradec 
bei Solnic, ebenfalls auf Kalkmergel (K). Teinitz a. Sázawa: 
Wildchen bei der Wiese Babinec (V)! 

Peucedanum palustre Mónch. Gross-Čermná und Zdělov bei 
Adler-Kostelec (K). 

Imperatoria ostruthium L. Langer Grund im Riesengebirge 
(Schopke t. Fiek). Erzgebirge: bei Moldau an der Mulde, mit 
Mulgedium (B)! 

—TLevisticum officinale Koch. Am Ratschenberg verwildert (B). 

Laserpitium latifolium L. Erzgebirge: auch bei Launitz ober- 
halb Oberleitensdorf (f. elabrum, B)! 

Laserpitium prutenicum L. Solnice: Hain bei Bizradec, auf 
Kalkboden (K). Wetzwalde bei Grottau (Thiel t. W)! Berg 
Maschnay bei Salesl und am Wege von Růbendorf ber den 
Sandberg nach Lupic (B)! 

Caucalis daucoides L. Langer Berg, Hirschberg bei Kaaden (Ž)! 

Scandix pecten Veneris L. Beim Mayrauschachte in Kladno und 
bei Winařic (L)! 

Anthriscus vulgaris Pers. Postelbere: unter der Kaserne, bei 
Wolepšic, Weberschan (B). 

© Cerefolium nitidum Čel. Im Adlergebirge: auch am Bache, der 
von der kl. Deschnayer Koppe Úliesst (K)! 

Chaerophyllum bulbosum L. Reichenau: Fasanerie bei Karo- 
linenhof; Holic: im Getreide bei Kamence (K). 

Chnaerophyllum aureum L. Am Rande des Dorfes Rauschenbach 
bei Marienbad! 

Myrrhis odorata Scop. Adlergebirge: auch beim Orte Deschnay 
an der Alba und deren Zufluss (K); Wiesen bei Polom (H)! Karl- 
stein bei Svratka am Waldrande beim Schlósschen (Ka). 

Pleurospermum austriacum Hoffm. Aupafall im Riesenge- 
birge (U). 

Conium maculatum L. Hrochow-Týnec (Z)! Kaaden: nahe am 
Goldberge spárlich (Ž)! Schlackenwerth (W)! 

Ribes grossularia L. Erzgebirge: oberhalb Hammer bei Ober- 
leitensdorf (B). 

Ribes alpinum L. Panna bei Triebsch (B). 


49 Lad. Čelakovský 


Saxifraga caespitosaL. e) glabrata. Plóschenbere bei Dřemčic 
reichlich (B)! 

+Sedum spurium M. B. Am Bache oberhalb der Strasse von 
Oberleitensdorf nach Maltheuern (B)! Bahndamm oberhalb Maria- 
Ratschic bei der Brůcke in Menge; am Wege zwischen dem 
Brůxer Schlossberge und Breiten Berge; Wohontsch und Liess- 
nitz im Bielathale (B). 

Sedum album L. Am Olberg in Hohenelbe (C). 

Sedum villosum L. Podersanka: am Rande des Wóhr (P)! 

Cotoneaster vulgaris Lindl. Goldberg und Hirschbere bei 
Kaaden (Ž)! 

Pirus communis L. Plóschenberg bei Dřemčic (B). 

Pirus malus L. Wamberg: Kalklehne bei Zádolí (K). Flohbere bei 
Hřivic, einige Stráucher, mit Blůthen úbersáet (v. glabra, B)! 

+ Cydonia vulgaris Pers. Fuss des Schafferberges bei Bilin, An- 
hohen zwischen Stadic und Hlinai (B). 

Rosa involuta Sm. (Synon. et £. variae: R. Sabini Woods, R. Do- 
niana Woods, R. gracilis Woods, R. coronata Crép., R. sabauda 
Rap.). Stacheln auf Trieben und Blůthenzweigen zweierlei, 
gerade, aus breiterer Basis pfriemliche und nadelfór- 
mige, z. Tb. auch driůsentragende dazwischen. Blátter meist 
3paarig, Bláttchen kurzgestielt, oval, unterseits wie 
die Blattstiele weich, fast zottig-behaart, oberseits 
kurzhaarig-flaumieg, freudig grůn, unterseits mehr weniger 
graulich-orůn, mehr oder weniger drůsenbestreut, scharf 
doppelt-gesásgt mit feindrůsig-geendeten Záhnen. Blattstiele 
mit feinen Stieldrůsen, aber kaum bestachelt. Nebenblátter an 
den Blůthenzweigen aus schmaler Basis nach oben verbrei- 
tert, am Rande dicht drůsig-gewimpert. Blůthen meist einzeln, 
ziemlich lang gestielt, Stiel und Kelchróhre mehr oder weniger 
drůsenborstic; Kelchzipfel stark drůsenborstig, áussere fieder- 
spaltig, innere ganz, schmal, an der Frucht aufgerichtet, 
zusammenneigend, bleibend. Fruchtbecher oben etwas 
eingeschnůrt. 

Strauch '„—1 Met. hoch. Unsere Pflanze gehort nach Christ's 
Beschreibung wohl zur Form R. coronata Crép., denn sie hat 
oberseits sparsamer behaarte und freudig grůne, unterseits reich- 
lich drůsige und stark behaarte Bláttehen, schmale, zusammen- 
gesetzte und reichdrůsige Zahnung. Die (an R. alpina erinnernde) 
Frucht ist lánglich-oval, oben halsartig verschmálert und mehr 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 43 


roth als orange, nur spárlich kurz-drůsenborstig. Blůthen wurden 

(im September) nicht gesammelt; auf diese wird in Zukunft wo 

měglich zu achten sein. 

Erinnert sehr an R. spinulifolia Dem. (aus der Schweiz) und 
an R. vestita Gaud. (R. Hampeliana Wiesb.), von letzterer durch die 
reichlichen geraden Stacheln der Zweige und rundlichen Bláttchen 
verschieden. 

Christ stellt die Art in eine eigene Gruppe Sabiniae Crép., 
welche zwischen den Pimpinelleae und Villosae in der Mitte steht. 

Am Steinberge bei Ritschen (B)! nur ein Strauch, sehr spárlich 
fruchttragend; daselbst wáchst sonst nur R. tomentosa Sm., aber 
weder R. alpina noch pimpinellifolia, daher die Móglichkeit eines 
Bastards, an den man bei dem vereinzelten Vorkommen denken 
kónnte, nicht ersichtlich ist. Diese Rose stimmt auch im Wesent- 
lichen mit der R. involuta v. Doniana aus England (J. Fraser!) wohl 
úberein. So weit óstlich ist die R. involuta (oder Sabini) noch nicht 
gefunden gewesen, sie findet sich zunáchst in Baden, in der Schweiz 
(Jura), in Frankreich, England, westl. Norwegen. 

Rosa gallica L. Um Solnice auf Kalk čfter (K). Weissbach bei 
Harta náchst Hohenelbe (C). Podersanka (P)! 

Rosa trachyphylla Rau a) glabrata. Zwischen Kojetic und 
Gr. Priesen (B)! zwischen Leschtine und Kl. Priesen, Levín 
gegen Lukovic, Dreiberg bei Triebsch, Steinberge bei Ritschen, 
zwischen Steinberg und Panna, Babina, Malschen, Tašov, Pro- 
bošt, Salesl, Gross-Wostray (B)! 

*b) piloso-glandulosa (R. Jundzilli Autt.). Gipfel des 

Geltsch (B)! Abhang oberhalb Košíř bei Prag (1888 D)! 

Rosa alpina L. Waldiger Abhang bei Dolní Újezd bei Leitomyšl 
(v. nuda, Zg)! Čertův důl bei Reichenau, Albathal oberhalb Sku- 
hrov, Hain bei Solnic gegen Ještětic (K)! 

Rosa cinnamomea L. Rosselbere bei Brůx, Postelberg beim Ju- 
denkirchhof, beiden Orts fi. pleno (B). 
Rosa dumetorum Thuill. Brůx: Schwarzer Berg und Spitzbere, 

Sollan bei Třiblic, Weltěž bei Laun, Postelberg gegen Weberschan ; 

von Levín nach Lukovic (B)! 

Rosa glauca Vill. Brůx: Spitzbere und Schwarzer Berg, Běloš bei 
Bělošic, Malschen, Tašov (B)! 

Rosa coriifolia Fr. Brůx: Fuss des Bořen, Postelbere mehrfach, 
Malnic, Sollan, Watislaw, Hostomic im Bielathale, Salesl und 


44 Lad. Čelakovský 


Probošt, Tašov, Ritschen (B)! Einsiedel: am Wege nach Rau- 
schenbach ! 

Rosa canina X gallica. Reichenau: Abhánge zwischen Lipovka 
und Litohrad, in der Náhe der Eltern (H)! (In Kop. An. Kv. 
als R. collina Jaca.) 

T Rosa alba L. Brůx: Rosselbere, Schwarzer Berg (B). 

"Rosa tomentella Lém. Oberer Waldrand am Běloš bei Bělošic, 
Berg Libeš bei Želkovic bei Liebshausen, Sollan bei Třiblic, am 
Fusse des Hoblík mehrere Štráucher; bei Hochpetsch am Wege 
nach Milay (B)!!! 

* Rosa scabrata Crép. An Wegrándern zwischen Postelbere und 
der Levanicer Fasanerie (B)! und in der Postelberger Fasanerie 
(B)! Schwarzer Berg oberhalb Rudolfsdorf bei Brůx (B)! 

Rosa sepium Thuill. Verbreitet im ganzen Mittelgebirse bis Brůx, 
Bilin, sůdl. bis Postelbere (B)! Wittingau: Damm des Církevní 
Teiches (Wn)! 

Rosa tomentosa Sm. a) genuina. Šteinberg bei Ritschen und 
bei Tašov bei Triebsch (B)! 

b) cinerascens Crép. Panna bei Triebsch, Fussweg von 
Leschtine nach Kl. Priesen, Fuss des Radelsteins, Waldrand bei 
Malschen am Wege nach Gross-Wostray (B)!!! 

Rosa villosa L. (R. cuspidatoides Crép. ete.). Lišno bei Častolovic 
(H)! Reichenau : ve Spále (Ko)! Kelchberg bei Triebsch, Levín (B)! 

* Agrimonia odorata Mill. Hlinsko: bei Holetín (S)! 

Geum rivale L. Solnice (K). Tašov sůdl. von Gross-Priesen (B). 
Heilbrunn bei Gratzen (J)! 

Potentilla procumbens Sibth, Adlergebirge náchst den Scher- 
lichháusern und bei Trčkadorf (K)! Wiesen bei der Heuschupfe 
bei Tschausch (B)! Neusattel bei Ellbogen an der Bahn háu- 
fie (W)! 

var. subsericea. Blátter dichter seidig-behaart, stark schim- 
mernd. — Mariaschein (P ap. W)! | 

Potentilla verna (L) Koch*) v. glanduligera. Stengel und Blátter 


*) In den Abh. d. bot. Ver. v. Brandbg XXXII. in „Bemerkungen ůber ei- 
nige Potentillen und andere Pflanzen Ost- und Westpreussens“ bespricht Prof. 
Ascherson nochmals die Nomenclaturfrage der P. verna und P. opaca L., und 
zwar in einer meiner in den vorjáhr. Res. d. bot. Durchf. Bohmens dargelegten 
Ansicht und Beweisfůhrung zumeist entgegengesetzten Weise; den Namen P. 
opaca verwirft er gůnzlich, sowohl fůr P. opaca Koch als auch fůr P. verna Koch, 
fůr erstere erkennt er P. rubens Zimm. fůr zu Recht bestehend, fůr letztere schlágt 


Resultate der botanischen Durchforschung Bóohmens. 45 


reichlich drůsenhaarig. In der Drůsenbehaarung der P. glanduli- 
fera Krašan nahestehend, doch mit dieser Form nach Zimmeter 
(in litt.) nicht identisch. 

Teplitzer Schlossberg, Rosenthal bei Graupen, Sobochleben an 
der Bahn, Jedvina bei Lochčic (Dichtl)!!! 

Potentilla cinerea Chaix (P. arenaria Borkh.). Schlossberg bei 
Teplitz (f. glanduligera, Dichtl)! Jedvina bei Lochčic (ders.)! 
Potentilla Wiemanniana Gůnth. « Schumm. Die Planze von 
Mariaschein (Pittner) war, wie eine neuerliche Untersuchung des 
Fragmentes gezeict hat, unrichtig bestimmt, daher P. Gůntheri 
a. canescens in Res. f. 1886 zu streichen. Somit ist sowohl 
fůr P. Wiemanniana wie fůr P. Lindackeri kein einziger der in 
dem Striche lángs des Erzgebirges (von Teplitz bis Franzensbad) 

angegebenen Standorte beglaubist. 


Potentilla canescens Bess. Strahl bei Klostergrab, Feldrain bei 
Lochčic (Dichtl)! 

Potentilla recta L. (v. obscura W.) Levíner Thurmberg, Ruine 
Hrádek bei Třiblic, Hora bei Merzkles, Spitzberg bei Brůx (B)! 
Langer Berg bei Kaaden, gesellig (Ž)! 

Potentilla rupestris L. Graupen am Erzcebirge (Dichtl)! 

Comarum palustre L. Reichenau: bisher bloss bei Javornic (H)! 
Kopitzer Teiche bei Brůx (B)! Kaplitz bei Krumau: Teich bei 
der Station, blůhend (W)! 

Rubus saxatilis L. Berg Maschnay bei Salesl sůdl. von Gross- 
Priesen (B). 

Rubus suberectus Anders. Reichenau: im Walde gegen Solnic, 
im Čertův důl (K). Geltsch, Panna bei Triebsch, bei Tenzel, 
Ritschen, Tašov; Dámme der Kopitzer Teiche; Erzgebirge: ober- 
„halb Johnsdorf, zwischen Neustadt und Klostergrab (B). 


er einen neuen Namen P. Tabernaemontani vor. Wir haben also fůr zwei alt- 
bekannte Arten zwei nene Namen gewoanen. Was das Synonym Auinguefolium 
minus repens lanuginosum luteum C. Bauhin betrifft, so hat mein verehrter Freund 
wohl Recht, dass es zur P. arenaria und nicht zur P. opaca Koch gehórt; im 
Úbrigen finde ich aber meine Argumentation, dass P. opaca L. nach der Be- 
schreibung (die mit Crantz's Beschreibung der Frag. rubens fast! genau zusam- 
menfállt) und den úbrigen Synonymen == P. opaca Koch ist, nicht widerlest. Das 
Exemplar des Linné'schen Herbars (welches úbrigens Hartman fůr P. opaca Koch 
erklárt hat, welches also etwas fraglicher Natur erscheint) kann dagecen nichts 
entscheiden. In Betreff der Anwendung des Namens P. verna habe ich keinen 
Grund von dem auf S. 459 1. c. im vorigen Jahre Gesagten abzugehen. 


46 Lad. Čelakovský 


Rubus thyrsoideus Wimm. Um Reichenau ziemlich verbreitet 
(Ko)! Častolovic, Skuhrov bei Solnic, Holic (K). Aussig: Neu- 
dorfel, Kojetic; Erzgebirge: oberhalb Johnsdorf mit R. villi- 
caulis (B). 

Rubus glandulosus Bell.subsp. echinaceus Čel. Blůthenzweige, 
Blattstiele, lang-rispige Inflorescenzen und Kelche mit diůmnnen, 
sehr dichten, steifen, langen, geraden, strohgelben, z. Th. drůsen- 
tragenden Stacheln und feineren drůsentragenden, blassen Nadel- 
borsten besetzt, wie igelstachelig. Blátter der stielrunden, schwach- 
behaarten Triebe 3záhlig, die oberen der Blůthenzweige einfach ; 
Bláttchen breit oval, stark herzfórmig, plótzlich zugespitzt, ziemlich 
kahl. Deckblátter schmal, lang. Bliůthen ziemlich gross, Kelch- 
zipfel mit langem Spreitenanhang, Blumenblátter lánglich, Staubgef. 
so lang oder lánger als die Griffel. 

Steht wohl am náchsten dem R. Bayeri Focke (aus Nieder- 
osterreich: Bayer, Halácsy !), der aber weit kůrzere, weniger dichte 
Stacheln und Nadeln, kleine Blithen und kůrzere Staubgef. als Griffel 
besitzt. Die Beschreibung des R. Bayeri in Garcke's Flora 16. Aufi. 
(Lausitzer Mittelgebirge, Vorberge der bairischen Alpen) wůrde aber 
gut zu unserer Pflanze passen. Ob sonst eine der vielen aufgestellten 
kleinen Arten mit unserer Pflanze genau úbereinstimmt, kann ich 
nicht beurtheilen. 

Gratzen: am Westabhange des Schreiberberges bei Brůnnel (J)! 


Rubus corylifolius Sm. c) eglandulosus. Brůxer Schloss- 
berg (B)! 

Rubus tomentosus Borkh. Aussig: zwischen Kojetic und Presei; 
zwischen Tašov und Malschen; Ritschen bei Triebsch, Anhóhen 
zwischen Saubernitz und Leschtine (B)! 

Filipendula ulmaria Maxim. (Spiraea ulmaria L.) v. discolor. 
Malschen, Tašov, Klinge bei Levin (B). 

Filipendula vulgaris Mónch (Spiraea filipendula L.). Leito- 
myšl: bisher nur oberhalb Benátek (Zg)! Reichenau stellenweise 
háufie (Ko). Brůx, Bilin und sůdlich gegen Postelberg, Laun 
háuíg (B). 

Aruncus silvester Kostel. (Spiraea aruncus L.). Aussig: Bach 
oberhalb der Wolfschlinger Můhle, zahlreich (B)! Gratzen: auch 
bei Heilbrunn im Reviere Můhlbere (J)! 

+Prunus insititia L. Postelbere: an der Eger und beim Juden- 
kirchhof verwildert (B). 


Resultate der botanischen Durchforschung Bóohmens. 47 


Prunus chamaecerasus Jacg. Buschberg bei Štein-Teinitz, Ko- 
žower Berg (D)! 

Cytisus capitatus Jacg. Hlinsko: oberhalb Tisovec (8)! 

Medicago minima Desr. Anhčhen lángs der Bahn zwischen Ru- 
dolfsdorf und Obernitz, Sauberg bei Svinčic, Hůsgel ber der 
Haltestelle Sedlitz, Klampenberg bei Seidowitz, Milayer Berg, 
Postelbere: Lehnen an der Lenešicer Strasse und Lehnen bei 
der Levanicer Fasanerie (B). 

Medicago falcata L. Štěpánov bei Skutě (S)! 

T Trigonella foenum graecum L. Postelbere: beim Wáchter- 
hause 93. cultiv.; bei Třiblic zwischen Schoppenthal und Starey 
cultiv. (B). Ebenso bei Dlažkovic am Feldrande gegen die Háuser 
(„damit durch den Geruch die Hůhner abcgehalten werden, ins 
Feld zu gehen“, nach Pfarrer E. Dvořák mit Erfole) (W). 

Melilotus dentatus Pers. Bei Opolan, zwischen Opolan und Cho- 
dolic, zwischen Krendorf und Ječan, úberall mit Trifolium fragi- 
ferum (W). Zwischen Lenešic und dem Hoblík; grosse Wiesen 
zwischen Počerad und Seidowitz massenhaft, auch zwischen Po- 
čerad und Postelbere; Weberschan; bei Tschausch gegen den 
Brůxer Sprudel (B). 

Melilotus altissimus Thuill. Solnice: am Wege bei Bizradec 
und im Hain bei Ještětic (K). Oberhalb Stadic am linken Biela- 
ufer, Anhóhen úber dem Luschkenbache zwischen Leština und 
Klein Priesen! Triebsch gegen Tenzel und Všeradš (B). 

Trifolium spadiceum L. Am Chlum bei Litic (K). 

* Trifolium parviflorum Ehrh. Postelberg: Lehnen an der Le- 
nešicer Strasse mit T. striatum (B)! 

Trifolium fragiferum L. Ještětic bei Solnic, Holic (K). 

Trifolium striatum L. Postelbereg: Lehnen an der Bahn gegen 
Lišan (B)! bei der Levanicer Fasanerie, und Lehnen an der Le- 
nešicer Strasse (B). 

Trifolium alpestre L. Velká Ladská bei Častolovic (H)! Mi- 
layer (W)! 

var. albiflorum. Corollen weiss; auch sonst etwas abwei- 
chend und noch weiter zu beobachten. 
Rače bei Hlinai, Phonolith, auf einer etwa 3 Auadr.-M. grossen 
Stelle nur so, umgeben von der rothen Normalform (W)!. 
Trifolium rubens L. Langer Berg bei Kaaden in Menge (Ž). 


48 Lad. Čelakovský 


Trifolium ochroleucum Huds. Kostelec a. Adl.: im Hain bei 
Lhota und bei Zdělov, Reichenau: im Včelné (K). Hradiště bei 
Lično (H)! Holic: Hain bei Kamence (K). 

Trifolium pratense L. v. hirsutu m. Bei Einsiedl auf Feldern 
gebaut, mit Ubergángen in die kahle Form und mit dieser! 
Anthyllis vulneraria L. Solnice (K). Harta, Biner bei Langenau 

(C). Berge bei Kaaden (f. aurea Ž)! 

Lotus corniculatus b. tenuifolius L. Grosse Wiesen zwi- 
schen Seidowitz, Počerad und Postelberg sehr zahlreich (B) 
Tschausch bei Brůx (B). 

Lotus uliginosus Schk. Reichenau und Kostelec a. Adl. (K). 
Brůx: gegen Tschausch, Kopitzer Teiche, Oberleitensdorí (B)! 

Tetragonolobus siliguosus Roth. Am Sůdfusse des Mittelge- 
birges háufig, bis in die Gegend von Laun und Postelbere, zumal 
bei Počerad massenhaft, und von Milay gegen Sedlic, Svinčic, 
Obernitz (B). 

Oxytropis pilosa DC. Libochowic: am Senec bei Křesein viel 
(W). Langer Berg und Buschbere bei Stein-Teinitz (B)! Kusov 
bei Dřemčic, Sedlitzer Haltestelle, alles auf Basalt (B). 

Astragalus exscapus L. Sauberg bei Svinčic, Skršíner Berg, 
Klampenberg bei Seidowitz, Langer Berg und Buschberg bei 
Stein-Teinitz (B)! 

Astragalus cicer L. Podělus im Sázavagebiet (V)! 

Astragalus danicus Retz. Zwischen Brůx und Wteln mehrfach, 
Prohn bei Dilin, Skršíner Berg, Klampenberg bei Seidowitz, 
Schuster- und Langer Berg bei Hochpetsch, Hůgel bei Bělošic, 
Postelberg: Lehnen an der Lenešicer Strasse (B)! Deutsch- 
Kralup: an der Strasse nach Brunnersdorf und auf der Seewiese, 
bei Prahn am Hirtberge und hinter demselben (Ž)! 

Astragalus austriacus Jacg. Am Jeřetín, Senec und Rohatec 
bei Libochovic (Basalt), bei Kožow mit Linum austriacum (W), 
Hoblík, Bába bei Ječan, Milay, Weberschan, Langer Berg bei 
Hochpetsch, Sedlitz, Sauberg bei Svinčic; Postelberg: Kalklehnen 
bei der Levanicer Fasanerie, Hasina-Lehne bei Skupic, Fuss des 
Babylon bei Hřivic (B). 

Vicia lathyroides L. Postelberg: Grasplátze bei der Levanicer 
Fasanerie (B). Um Teinitz a. Sázawa háufig (V)! 

+ Vicia pannonica Úrantz. Isergebirge: Wiese an der Wittig 
zwischen Haindorf und Raspenau, einzeln verw. (Adalb. Gí. 
Sternberg) ! 


Resultate der botanischen Durchforschung Bohmens. 49 


Vicia sepium L. v. eriocalyx Čel. Hlinsko: Bahndamm beim 
Teiche Januš (Ka)! Kelchberg bei Triebsch, fl. rubro (B)! Gross- 
Wostray, Fuss des Ziegenberges bei Wesseln zahlreich, zwischen 
Saubernitz und Leština (B)! 

Vicia dumetorum L. Reichenau : ve Spále, ve Včelném, Hradiště 
bei Lično, Wald unterhalb Velká Ladská (H)! Oberhalb Tašov 
gegen Tschersing; Erzgebirge: oberhalb Hammer bei Oberleitens- 
dorf (B). 

Vicia pisiformis L. Leviner Thurmberg, Steinberg bei Ritschen, 
Gross-Wostray, Eichberg bei Kosten, Anhóhen oberhalb Stadic, 
Schafferbere bei Bilin, Erzgebirge: oberhalb Hammer (B). 

Vicia silvatica L. Lično, Velká Ladská, Homole bei Černíkovic 
(H)! Gratzen: Kůhberg bei Heilbrunn (J)! 

Vicia cassubica L. Kelchberg bei Triebsch (B). 

Vicia tenuifolia Roth. Verbreitet von Brůx bis Milay, bei 
Aussig (B). 

v. albiflora. Krone weiss mit rosa Anhauch. So am Schuster- 
bere bei Petsch (B)! 

Vicia villosa Roth. Um Holic háuůg (K). Triebsch, Kojetic, Neu- 
dorfel, Ziegelberes bei Aussig, Oberleitensdorf (B). 

Vicia tetrasperma Monch. Častolovic (K). Harta bei Hohen- 
elbe (U). 

Vicia monanthos Desťf. Bizradec bei Solnic, um Holic háufie (K). 

TLathyrus sativus L. Bielathal: oberhalb Stadic gebaut (B)! 

Lathyrus nissolia L. An der Štrasse von Bistray gegen Sattel 
auf einem Erdhaufen in 2 Expl., also offenbar eingeschleppt (A. 
Volf t. Ko)! 

Lathyrus palustris L. Brůx: Wiesen bei der Tschauscher Heu- 
schupfe (B). 

Lathyrus niger Bernh. Doudleby bei Adler-Kostelec, Kalklehne (K). 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 4 


2. 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


Von Dr. Fr. Augustin in Prag. 
Mit Taf. I-III. 


(Vorgelest den 9. Jánner 1891.) 


In der vorliegenden Arbeit soll die Wasserstandsbewesung der 
Moldau wáhrend der Periode 1826—1890 nach den in Prag ge- 
machten Beobachtungen behandelt werden. Es werden zwar noch an 
anderen an der Moldau gelegenen Orten regelmássige Pegelstands- 
beobachtungen angestellt, die jedoch wegen der Kůrze der Beob- 
achtungszeit noch nicht in gleicher Weise, wie die Pegelablesungen 
in Prag zu eingehenderen Untersuchungen verwerthet werden kónnen. 
Die Beobachtungsreihe umfasst nur bei vier Orten: Budweis, Stě- 
chowitz, Prag und Karolinenthal im Ganzen 15 Jahrgánge 1875 bis 
1889; bei den úbrigen Orten mit Pegelaufstellungen sind die Reihen 
kůrzer. s werden hier auch nur fůr die genannten Orte die Haupt- 
resultate aus den Beobachtungen, die Mittelwerthe und Extreme des 
Wasserstandes mitgetheilt werden. *) 


Die álteren wáhrend der Periode 1825—49 in Prag angestellten 
Wasserstandsbeobachtungen wurden von K. Fritsch bearbeitet in 
der Abhandlung: Úber die konstanten Verháltnísse des Wasserstandes 
und der Beeisung der Moldau bei Prag.*) Eine Zusammenstellung 
der Mittel- und der extremen Werthe des Wasserstandes der Moldau 


1) Die Anzahl der Pegelstationen betrást jetzt an der eigentlichen Moldau 
11, an ihren Nebenflůssen 16, also im Ganzen 27. Die Moldau ist von Budweis 
bis Mělník ein Reichsfluss und es werden die Beobachtungen an dieser Strecke 
durch die Organe des k. k. lechnischen Departements ausgefůhrt, die Beobachtungen 
an den ůúbrigen Flůssen wurden durch die ehemalige Hydrograph. Commission, 
seit 1889 durch das čechmische Bureau des Landesculturrathes besorst. 


2) Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wissenschaften. Wien 1851. Bd. 6. 


Fr. Augustin: Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 51 


in Prag fůr die Periode 1840—1879 habe ich in dem „Klčma von 
Prag“ *) gegeben. 


Das Material zu der vorliegenden Arbeit ist theils der oben 
erwáhnten Abhandlung Fritsch's, theils den „Magneř. meteorologi- 
schen Beobachtungen“ der k. k. Sternwarte ©ntnommen, nachdem eine 
Sichtung desselben durch Vergleichung mit den Originalaufzeich- 
nungen, welche seit dem J. 1845 beim stádtischen Oekonomieamt 
vorliegen, vorgenommen worden ist. 


I. Wasserstandsbeobachtungen an der Moldau. 


In Prag werden die Beobachtungen des Wasserstandes der 
Moldau von Organen der Stadtgemeinde besorgt. Frůher wurden die- 
selben durch das stádtische Oekonomieamt, jetzt durch das Wasser- 
werksbureau vorgenommen. Die Aufzeichnungen geschehen meist 
zweimal wáhrend des Tages, in den Morgen- und Abendstunden; in 
einigen Jahren fand nur eine einmalige Beobachtung um 1 h. a. statt. 


Wáhrend der ganzen hier in Betracht stehenden Periode 1826 
bis 1890 wurden die Beobachtungen des Wasserstandes an dem Pegel, 
der sich vor dem Wehr der altstádter Brůckenmůhlen befindet, aus- 
gefůhrt. Die Pegelscala hatte frůher eine Theilung nach Wiener 
Mass, in neuerer Zeit wurde die Theilung nach Metermass einge- 
fůhrt. Sámmtliche in dieser Arbeit beniitzte Angaben des Wasser- 
standes sind auf das Metermass bezogen und wurden die álteren 
Ablesungen in cm umgewandelt. Auch mussten die álteren von der 
Sternwarte in den „Beobachtungen“ bis Ende 1862 publicirten Was- 
serstandshóhen um 1 Fuss vermindert werden, weil wegen Vermei- 
dung negativer Zahlen der Nullpunkt um diesen Betrag hóher ange- 
nommen worden ist. 


Das Wehr, vor welechem sich der álteste Pegel in Bohmen be- 
findet, zieht sich in schiefer Richtung iiber den mehr als 500 m 
breiten Fluss von den altstádter Brůckenmiihlen zu den Eulenmůhlen 
hinůber. : 

Es wurde als Pegel der Normalpfahl benůtzt, der ursprůnglich 
dazu bestimmt war, die Hóhe anzugeben, nach welcher der Wehr- 
růcken erbaut werden sollte und ist der Nullpunkt in sua Hohe 
mit dem Wehrrůcken. 


1) Sitzungsberichte der kón. bohm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Prag 1880. 
4 


52 Fr. Augustin 


Die Nullpunktscote ist nach dem Praecis-Nivellem. 185927 m; 
nach dem Nivellem. Cuxhaven 190'734 m. 

Die Wasserstandshóhen werden aus der Benetzune eines Holz- 
stabes abgelesen, welcher bei der Vornahme einer jeden Ablesung 
auf die Steinplatte des Piloten, aus dem der Pegel besteht, aufge- 
stellt wird. 

Die Aufstellung des Pegels vor den altstádter Můhlwehren kann 
als keine glůckliche bezeichnet werden. Der Fluss hat hier eine 
grosse Breite und ist sein Lauf ein sehr unregelmássiger. Das Wasser 
wird durch die Wehren aufgehalten und fiiesst sehr langsam den 
beiden Ufern zu. Durch die Stauung des Wassers wird eine kůnstliche 
Hebung des Spiegels des Flusses verursacht. Ohne Wehren wůrde 
die Wasseroberfláche niedriger liegen und der Fluss in Prag ein 
engeres Bett einnehmen. Eine weitere Stauung der Hochwásser be- 
wirkt auch die nicht weit entfernte Karlsbrůcke, durch die vielen 
und dicken Pfeiler und durch Holzansammlungen vor denselben. Beim 
Niedrigwasser wird dagecen wieder der Pegelstand durch das Ófnen 
und Schliessen des Wehrdurchlasses und der Můhlgerinne beeinflusst. 


Unter solchen Verháltnissen erscheint es schwierig die durch 
Prag bei verschiedenen Pegelstánden durchfliessenden Wassermengen 
zu bestimmen. Solche Messungen sind von Prof. Wiesenfeld und 
Harlacher auscefůhrt worden. Die Resultate sind aber in Bezug 
auf die in 1 Secunde abfliessende Wassermenge sehr verschieden. Nach 
Wiesenfeld!) betrást diese Menge beim Niedrigwasser — 032 m 
39 m*, beim Normalwasser (0:0) 49 m*, beim Hochwasser 3.32 m 
38321 m?, nach Harlacher“) dagesen 27, 45 und 1560 m. 


Es handelt sich jedoch hier nicht um die Feststellung der Be- 
ziehungsen zwischen Pegelstand und der durchfiiessenden Wasser- 
menge, welche Arbeit schon bei regelmássigcen Flussláufen mit Schwie- 
rigkeiten verbunden ist, sondern um Bestimmung der Schwankungen 
des Wasserstandes in kiůrzeren und lángeren Zeitráumen, namentlich 
solcher Schwankunsen, durch welche die Stadtbevolkerung berihrt 
wird und ohne deren Kenntniss auch Anderungen im Flussbette nicht 
gut vorgenommen werden kónnten. 

Trotz der ungůnsticen Aufstellung muss der Pegel vor dem 
altstádter Briůckenwehr weiter erhalten und beobachtet werden, nicht 
nur wegen seiner langjáhrigen Aufstellung, sondern auch wegen 


1) Bei Fritseh: Uiber die konstanten Verhůlinisse des Wasserstandes ete. 
2) „Lotos“ 1873. 


©D 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 5 


seiner grossen localen Bedeutung, namentlich wegen der bei Hoch- 
wássern der Stadt drohenden Wassergefahr. Es wáre nur zu wůnschen, 
dass in der Aufstellune desselben zeitgemásse Aenderungen vorce- 
nommen werden, dass namentlich bei Hochwássern keine Storungen 
und Unterbrechungen in den Ablesungen stattfinden móchten. 


Úbrigens kónnen jetzt die sich auf den altstádter Pegel bezie- 
henden Wasserstandsangaben durch Vergleichung mit den Angaben 
neuer Pegel, deren Aufstellung eine gůnstigere ist als beim altstádter 
Pecel, controllirt werden. 


Der eine von diesen Controllpegeln befindet sich unterhalb des 
oben genannten Hauptpegels beim Kreuzherrnkloster in der Náhe des 
„Bradatsch“, einer steinernen bárticen Figur, nach welcher in frůheren 
Zeiten die Hochwasserstánde bestimmt worden sind. Er hat metri- 
sche Eintheiluug mit der Nullpunktscote 184954 m. Die Beeinflussung 
der Pegelstánde durch das Wehr und die Karlsbrůcke entfállt, weil 
sich der Pegel unterhalb dieser Objekte befindet. Die Ablesungen 
werden durch das stádtische Wasserwerksbureau besoret. Da aber 
kontinuirliche Wasserstandsaufzeichnungen erst seit Juni 1889 fůr 
diesen Pegel bestehen, so kann hier eine Vergleichung mit den am 
altstádter Pegel gemachten Aufzeichnungen noch nicht vorgenommen 
werden. 


Eine lánsere Beobachtunosreihe als fůr den Kreuzherrnpegel 
liest fůr den Karolinenthaler Pegel vor, der unterhalb Prag aufge- 
© stellt ist, wo der Fluss nach Vereinigung seiner Arme einen regel- 
mássigeren Verlauf hat und wo der Abfluss nicht mehr durch Můhlen- 
wehren gehindert wird. Es sind deshalb die an diesem Pegel, der 
jetzt als der Hauptpegel fůir die durch Prag abfliessende Wasser- 
menge gilt, gemachten Ablesungen des Wasserstandes besonders ce- 
eignet zu Vergleichungen mit den am altstádter Pegel erhaltenen An- 
gaben. Da jedoch bei verschiedenen Auerprofilen die Wasserstands- 
hohen verschieden ausfallen můssen, so kann es sich hier haupt- 
sáchlich nur um den parallelen Verlauf der Wasserstandscurven 
handeln "). 


1) Die Abflussmengen der Moldau in Prag bezogen auf den Pegel zu Ka- 
rolinenthal hat Harlacher bestimmt. Es betrást demnach die Abflussmenge 
bei Pegelstánden : — 0-40, 0:00, 1:00, 2:00, 250 m: 32, 59, 285, 701, 966 m. Siehe 
Harlacher und Richter: Mittheilungen ber eine einfache Ermittelung der 
Abflussmenge von Flůssen und úber die Vorherbestimmung der Wasserstánde 
Allg. Bauzeitung. Wien 1886. 


54 Fr. Augustin 


Die Nullpunktscote des Pegels ist 180556 nach dem Praec.- 
Nivell.; 185:360 nach dem Nivellem. Cuxhaven. 

Die Beobachtungen werden von Organen der k. k. Statthalterei 
ausgefůhrt und von der hydrograph. Commission resp. v. culturtech. 
Bureau seit 1875 publicirt. Es liegen somit zur Vereleichung der 
Pegelstánde und der Wasserstandsbewegung in Prag 15jáhrige der 
Periode 1815—89 angehorende Beobachtungen vor. 

Zur Beurtheilung der Wasserstandsschwankungen der Moldau 
auf der Strecke Budweis-Prag werden noch die mit Prag res. Karo- 
linenthal correspondirenden 15jáhrigen Messungen in Budweis und 
Stěchowitz herbeigezogen. Die Resultate der an diesen Pegelsta- 
tionen gemachten Ablesungen sind in der Tabelle 1 zusammengestelit 
und auf Tafel I graphisch dargestellt worden. 

Aus den in der Tab. 1 enthaltenen Differenzen der mittleren 
Pegelstánde in Prag gegen Karolinenthal ist ersichtlich, dass eine 
Beeinflussung der Wasserstandshóhen in Prag besonders bei Niedrig- 
wasser in der zweiten Jahreshálfte stattfindet. Wáhrend die Diffe- 
renzen der mittleren Pegelstánde in Budweis und Stěchowitz gegen 
Karolinenthal durchgehends entweder positiv oder necativ bleiben, 
wechseln diese Diferenzen fůr Prag in Folge der kůnstlichen Er- 
hohung des Wasserspiegels durch das Wehr in Juli— September und 
November das Zeichen. Es kann durch die kůnstliche Einschrán- 
kung des Flusslaufes und Hemmung des Abflusses der Wasserstand 
am altstádter Pegel nicht so tief sinken als in Karolinenthal. Die 
Beeinflussung důrfte man nach den gemachten Veroleichungen im 
Ganzen ca. auf 11 cm veranschlagen. 

Die Wasserstánde bleiben von ca. 20 cm hinauf in Karolinen- 
thal hóher, bei Hochwássern bis 100 cm; unter 20 cm zeigt der Ka- 
rolinenthaler Pegel meist niedrigere Stánde als der altstádter. 

Die Schwankungen des Wasserspiegels der Moldau in Prag sind 
wegen der ungewóhnlichen Breite des Flussbettes viel kleiner als 
weiter unten in Karolinenthal, wo das Flussbett auf die Hálfte oder 
noch mehr eingeengt ist. Die mittlere Jahresschwankung in Karoli- 
nenthal ist deshalb 79 gegen 39 in Prag, nahe doppelt so gross; die 
Schwankung der extremen Stánde ist 341 gegen 217 cm. 

Nach den in der Tabelle 1 und 2 enthaltenen Zusammenstel- 
lungen haben die Wasserstandsschwankungen in Budweis sowohl nach 
den mittleren als nach den extremen Durchschnittswerthen etwa den- 
selben Betrag wie in Prag, die Schwankungen in Stěchowitz den glei- 
chen Betrag wie in Karolinenthal. 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


Tabelle 1. 
Monats- und Jahresmittel des Wasserstandes der Moldau. 
" Periode 1875—1889. 


ou 
O1 


Jánner 


| Februar. 
| Márz 


April . 


| Mai. 


Juni 
Juli. 
August 


| September . 


October . 


November . 


December 
Jahr 


Mittlere Stánde in 


Budweis em Prag Sí 
— 4, 70 25 28 
— 4., 9 34 41 

19994 52 83 
Zd 16 43 68 
11 | 57 33 44 
Od 26 31 
— 8| 21 19 lo 
— 9| 18 13 1 
— 8. 2 16 13 
= Til dl 24 28 
— 6| A4 21 20 
—. 6+ 41 28 29. 
0 | 48 | 28 34 
Tabelle £. 


|Differ, gegen Karolinent. 
(Budweis S toěě Prag 
— 932, 42 |— 8 
—4H6| 8 |— 1 
(—64 9 | —31 
(478125 
5 3M 
— 31 6. |— 6 
— 21 8 6 
— 16| 11 6 
— 21| 13 5) 
— 26 4 1, 
—35| 12 |— L 
84|.14 |— 6 


Monatliche und jáhrliche Extreme des Wasserstandes der Moldau. 
Periode 1815—1889. 


| Budweis - Stěchowitz Prag Karolinenthal 
ohně Š = | = m é = : : = 
|šls B Blá|jš| 3 | S3| 8| 8 | 8 é 
| = =| A I =c me aE a 
| | | | 
Jánner . „| 47 |—283| 70 | 147 6| 141| 80 2.78 1183 —16 129 
Februar. .| 36 |— 24 60 | 185| 15, 170, 105 4. 101| 149 — 9, 158 
Márz ....|| 86 |— 11| 97 | 221 40| 181| 133 19| 114| 186 11| 175| 
April- 53 2| 51 | 119 ZB) EA ON 28| 39| 108 40| 68 
Mai... . .| 68 (— 15, 78 | 126 11) 115, 64 13, 51, 105 5| 100 
 Juni 52 |— 24, 76 | 114|— 2, 116| 067 5|. 62/ 106|—10| 116 
| Juli 28 |—26 54 15 |— 4. 79| 43 8, 40|. 62|— 10) 72 
August . ./ 40 |—30 70 T2|—11|"83| 40— 343, 66|—24 "90 
September. | 38 |—26, 59 | 85 5| 80-44) 2 42|, 64|—14,. 74 
Oktober. .| 20 —23| 43 15 7 68| 45 11.. 34| 72 z 0 
-November .! 28 — 21 49 68|— 1 69, 43 8. 35, 67|—12 79 
December .| 42 — 28| 65 | 103 |— 4. 107| 69 01 69| 100 |— 19, 119 
Jahr. . . | 177 |— 37,214 | 322|— 27) 349 | 200 — 17 217| 296 |— 45| 341 


56 Fr. Augustin 


Die absoluten Extreme des Wasserstandes wáhrend der 15jáhri- 
gen Beobachtungsperiode 1875/1889 waren: 


Budweis Stěchowitz Prag Karolinenthal 
Maximum . . 3417 510 310 445 
Minimum . . — 56 — 50 — 30 — 79 
Differenz . . © 4083 560 400 524 


Die Wasserstandsbewegung der Moldau geht auf der ganzen 
Strecke Budweis-Prag nach Tafel I in nahezu gleicher Weise vor 
sich. Am unregelmássigsten erscheint darnach die Bewegung des 
Wasserstandes in Budweis. Der hóchste Wasserstand stellt sich an 
allen Orten úbereinstimmend in Márz oder verspátet in April ein, der 
niedrigste Stand wurde in August beobachtet. 


II. Schwankungen des Wasserstandes der Moldau in Prag nach den 
aus der Periode 1826—1890 berechneten Mittelwerthen. 


Der hochste monatliche Wasserstand wird nach den Daten der 
Tabelle 3 in Márz mit 44 cm, der niedrigste Stand in den Monaten 
August und September mit 12 cm ůúb. d. Normalpunkt beobachtet. 
Der Unterschied zwischen dem hóchsten und dem niedrigsten Mittel 
oder die mittlere Jahresschwankung betrágt somit 32 cm. 

Die aus den Extremmitteln der einzelnen Jahrgánge berechneten 
Durchschnittswerthe ergeben fir das hěchste Monatsmittel 63 cm, 
fůr das niedrigste Mittel — 1 cm, die auf diese Art abgeleitete Jahres- 
schwankung des Wasserstandes betrágt 64 cm, gerade das Doppelte 
von der periodischen Schwankung. Die grósste Schwankung 111 cm 
wáhrend der ganzen 6Ďjáhr. Beobachtunesperiode hatte das Jahr 1876 
mit dem Wasserstande 95 cm im Márz und — 16 cm im August, die 
kleinste Schwankung 22 cm mit 17 cm im Márz und —5 em im 
Jánner das Jahr 1866 aufzuweisen. 

Der vieljáhrige durchschnittliche Werth des Jahreswasserstandes 
betrást 23 em.. In 5 Monaten: Februar bis Juni hat der Wasser- 
spiegel eine gróssere, in 7 Monaten: Juli bis Jánner eine kleinere 
Hóhe als die mittlere normale mit 23 em. Da sich der Wasserstand 
eine lángere Zeit des Jahres unter der mittleren normalen Hohe hált, 
so entfernt sich das hóchste Monatsmittel weiter von derselben als 
das niedrigste Mittel. Der Wasserstand im Márz steht 21 cm ůber, 
der Wasserstand im August u. September nur 11 cm unter dem ganz- 
jáhrigen Štande. 

Die hier abgeleitete mittlere normale Wasserhóhe wáchst in den 
Monaten Jánner bis Márz am raschesten von Februar auf Márz um 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes des Moldau. 57 


15 em und sinkt in den Monaten April bis Juli am raschesten von 
(Juni bis Juli um 10 cm. In den Monaten Juli bis November hált 
sich der Wasserstand fast auf derselben Hóhe. Da sich das An- 
schwellen und das Abfallen des Flusses in der ersten Jahreshálíte 
von Jánner bis Juni vollzieht, so ist die Wasserstandsbewegune in 
dieser Jahreshálfte eine viel raschere als in der zweiten von Juli bis 
December, in welcher der Fluss einen viel ruhigeren Lauf hat. Die 
Aenderungen des mittleren Wasserstandes von Monat zu Monat haben 
nachťolgende Werthe: 
Ján. Febr. Márz Apr. Mai Juni Juli Aug. Šep. Okt. Nov. Dec. 
+10 -+15 —3 —8 —8 —10—3 O0 +1 0 —5 +1 
Werden aus den Differenzen der mittleren Monatsstánde zweier 
aufeinander folsenden Monate Durchschnittswerthe ohne Růcksicht 
auf das Zeichen gebildet, so fallen diese Werthe grósser aus und 
geben úber die Aenderungen des Wasserstandes von einem Monat 
zum anderen besseren Aufschluss als die aus den vieljáhrigen Mitteln 
abgeleiteten Differenzen. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung 
erhált man fůr die Aenderung des Wasserstandes von Februar auf 
Márz einen Werth von 26 cm, fůr die Aenderung von Juni auf Juli 
16 cm. Die Aenderung fůr die erste Jahreshálfte betrást 19 cm, fůr 
die zweite 11 cm. 
Ján. Febr. Márz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Z 2618 So clo e Log 13.41, +100 18 .18,,,14 
Die grósseren Schwankungen in der ersten Jahreshálíte sind 
mit einem hóoheren Wasserstande in Verbindung, denn es ist in dieser 
Jahreshálíte der Wasserstand doppelt so hoch 32 cm als in der zweiten 
14 cm. Es ist dieses auch aus den fůir die 4 Jahreszeiten £e- 
bildeten Durchschnittswerthen der Wasserstánde ersichtlich, denn 
man erhált: 
Winter. Frůhling © Sommer | Herbst Winter-Frůhling — Sommer-Herbst 
22 89 17 13 31 15 
Der Fluss hat also in den kálteren Jahreszeiten Winter und 
Frůhling vielmehr Wasser aufzuweisen als in den beiden wármeren 
Sommer und Herbst, obeleich auf die beiden letzteren Jahreszeiten 
umgekehrt eine gróssere Niederschlagsmenge entfállt als auf die 
ersteren.") 
!) Im ganzen Flussgebiete der Moldau haben nur die hóheren Recionen des 
Bohmerwaldes in der kálteren Jahreshálfte eine etwas gróssere Niederschlags- 


menge (um 2"/) als in der wármeren. Siehe Hann; Untersuchungen úber die Regen- 
verhěltnisse von Osterreich- Ungarn. Sitzungsberichte der kais. Akad. Wien. 1879. 


58 Fr. Augustin 


"Tabelle 3. 
Monats- und Jahresmittel des Wasserstandes der Moldau 
in Prag 1825—1890. 


| | ky 
bm] = 
= | ©, | sedě 
| < (eva bran ší 2 (| SM 
E: | | = = = o © 
|SÉ A 4 A | S | 8 | 4 | Á| 8| 8 | A|S, 
1825 | 21, 21|. 29) (47) 18. .29— 3|— 3|- 8). (2 
1826: || 14.. 26|: 24 ,,11|558*|,,46|. 24 5, 5085 13| 19 
1827 || 21, 81105% 50, 24. 71) 11| 11) 18, "16|00340 150055 
1828 || 68, 47, 84*| 66, 21. 13) 11, 18, 45| 26|. 18, 82| 37 
1829. | 16, 16. 37 87*| 61, 84*| 21| 11, 45) 26,5 16, 5,36 
1830 | © 3| 39| 89*| 68) 29. 18) 16) 8| 16) 13, 115 8, 26 
| | Dý 
1831 8| 29, 68*| 29, 18) 16, 18, 26, 34. 11, 24.40, 25. 
18320034 03 01105003 0, Po | aj 16, 5| I 
1833 11 34, 18, 40) 18, 8, 21, 26). 3421 118 68%| 26, A 
1834 | 76*| 26| 24. 24. 11— 8— 5— 5—13— 8— 8—. 8 8|4 
1835 3, 8, 16, 16, 18*— 5—16—16— 8 0. 5—16 0 
1836., |— 11, 16, 68*| 32, 11. 16— 16—24— -8—16 85| 8 
1837 8| 37) 26| 29| 97%) 32, 16, 16 24 11, 34 4705118 
1838 11, 18| 100%) (47). 21, 32- 8, 8). 8l5o8h daj 823108 
1839 5| 53| 40, 47| 66*| 45) 29, 24 16. 5 24 30, © 
1840. | 50*| 32) 18| 32, 11| 5) 8) 11| 0 80013, 05s 
1841 21| 11 67*| 32 33 80| 39| 33, 18) 14 13| 26 
1842 |— 7— 9 57%) 47|. 18— 3|—28—27— 18—10— 1— 3| 1 
1843 21|: 40) 25, 21, 21. 42] 66*| 28, - 5| . 25, -15|. 24| 28 
1844 5) 16, 56| 67*| 47| 42) 48, 35| .45| 37) 31, 15 37 
1845 12) (12|' 55| 89*| 56, 43, 183.14.. 7.09 13| 27 
| 
| 1846 40|.66*|- 47). 48|..92.., 61.6.. 10,0 10 17| 23 
1847 2| 49, 85| 57*| 57%) 17) 36, 24. 19| 43, 29| 13, 32 
1848 6,- 42*|-384,:,. 171, 15|—, 2- 82,0 4 o 
1849 82| A2| 22| 45*| a5* 21.4 10, 8) 15 22| 22 
1850 14| 78*| 34 41) 381, 41, 24, 12| -2 23, 39|5028| 30 
1851 | 19, 16) 5i| 55*| 35) 25). 19| 19 2| 26 57 4731 
1852- | 42, 68% 81, 88| 24 18,5 2 17) 8— 6- 1i— 9 18 
1853. || 11, 5, 21,382. 52, 98%- 40,: 11:, 6,- 9. 16—8| 28 
1854 6|. 51) 41 30, 28, 30, 483) 36) 16, 19) (16 53%) si 
1855 34| 19, 85*|| 50| 42.31) 13, 46) 28| 28 a T 33 
1856 31 65%) 98 17 18) abo20 7072 8) 36) 21) 
1857) | 12| db|/s7*).84. 17" 8j—7, dsbvdí 5 ě|s 
1858. |— 8|—21| 15, 25) 10). 6, 11, 52% 15, -10,000 
1859 10, (26|. 37) 40, 49%) 18|—10,. 0, 10). 6|0008 
1860 41|. 18, 44) 71*| 47 29 n 38, 19,- 25 18. 1b| 33 
1861 25| (88, 60% 28, 15, -49 19,8. ba 4.00) 19 
1862 13|- 64%). 27,0 16|:. 07) dodal. c6|. 18,0 A2 (7152 15 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 59 


| | | 
| | | ee | 
| S | PS E E: 
E ně BA | | 8.8 | 
ME RE sE 5 BSM 
ps. Bla < | A | B 84 | A1. 0 | 4|A|* 
KE | : 
1863, | (21) 21,29% 26.20 -19— 4— 8— 6— 2— 4—/2 9 
HSbr je- 160130 713, (dano 19-80 08551000 
1865 | 2—5 879% 9 8—10 16— 1— 7 2-1, 7 
SERU 05 delal A 16 9 17 9. 10— 1 150010 
1867 | 33, 75| 55, 78*) 67 49 19. 2. 8 18 18) 32 38 
1868 || 33| 55| 67*| 55) 34 123. 23—21—23—13 2 31 19 
1869 || 12. 44 34. 37 15. 9 18. 8— 3. 2 22 48% 2 
1870 | 29, 17) 43| 64 21 10— 6 20 16 15 24 17 22 
1871 | 15, 50*| 44. 30) 22. 15 18. 7—16. 5— 5—16 14 
187210, "3|303|"(19, 29) 181 0— 12 95. 5.15 :7 
1873 | 10, 13 51*. 22| 383, 36. 15—17— 8 2—12— 6 12 
EE Oj ia 030215 A 8 I 221 03 20, 
1875 | 26. 6) 35,38, 15, 8 27 115, 021) (29, 45" (20 
1876 298995548 38|02000.95516..120 11. 12.14 30 
1877 22|'83*| 53, 48| 29.15 123 1-1 6— 6 4 22 
BUS, s 12 0138|1687 431,34] d5— 300,42, (18,024, 26,119, 25 
1879000350050. 51.56. 51. 39, 29,020. 15) 17.17. 11.. 33 
1880 | 36, 32| 48| 25| 62) 48, 22, 42 22 27) 31, 63% 37 
IBSU 200 30|07050. 39.50, 410021, 13,0025)0270 24.16, 32 
1882 14. 722 14 171 148 37] 32] 46) 58) 72%) 28 
1883 | 66*| 35, 30, 37| 21| 39. 80. 17 18, 17 14 18 28 
1884 2262021 1141929260022 (016.028. 240445025 
1885 || 17) 41, 47*| 26, 18—10, 16—12. 1 18 18. 44. 19 
1886 29 BUS 6042205845019, 014001049.. 20..032 
1887 20, 11 52*| 44 49 28— 8— 8 2.7 16. 9 19 
1888 182 S | aj32|ae 220125 A600 20|p 22021 
BSD A 2958004100280 160 3110,.40. 421 11., 28 
1890 || 46| 20. 37) 38| 54. 36) 42) 59|115*) 48, 45| 35 47 
1826/30 | 24. 27) 68, 56, 39, 46, 17. 10, 26, 17 16, 19. 80 
55 OB 220 O o8| daj 2 od 0608). ,e 8,009 20,, 18 
1836/40 | 13, 30. 49) 37 41 26. 9 7 10. 5 15 24 22 
1841/45 | 10, 14) 52| 51, 84, 31| 28, 17, 11 15) 10 12 24 
BAS16/50.|.19|, 53.. 35) „41 .39| 17,2) 13... 0. 18. 16, 17 24 
1851/55 | 22, 31, 45, 51, 36, 39, 28. 26 12 15) 17 19, 28 
1856/60 | 18, 21. 32. 37 27 19. 9 22 123 10.. 6 15 19 
ÚSPOR M ble OT 35019 11 T 3 a, 2— 5 12 
1866/70 || 20| 42| 43| (50| 29. 18, 8 5) 1, 6) 18, 28| 22 
1871/75 6,.-10|85| 28, 29, 19, di— 5—18. 0— 1.4 10 
1976/80 ||- 27| (57). 62,44. 41, 28, 14.. 12. 18. 17.16.. 22. 30 
1881/85 | 30, 29| 38, 28) 24 25) 20 15 17 27 27 39 26 
| 1886/90 | 22| 20, 56| 58. 41, 34| 25| 25) 43, 31 24 21 33 
Mittel | 19. 29 : 2, 8 25 15 12 12 18 13) 18 23 
| | | 


60 Fr. Augustin 


Nach G5jáhrigen Messungen 1826—1890 vertheilt sich die Nieder- 
schlagsmengce in m auf die einzelnen Jahreszeiten in nachfolgender 


Weise"): 
Winter Frůhlins Sommer Herbst © Winter-Frůhlings © Sommer-Herbst © Jahr 
68 115 179 90 181 214 455 


Obsleich die Wassermence des Flusses in erster Reihe von der 
Niederschlagsmenge abhángt, so ist die jahreszeitliche Vertheilung 
der Wasserstánde eine andere als die Vertheilung des Regenfalles. 
Den Zusammenstellungen zufolge ist in Prag der Winter die nieder- 
schlavármste, der Sommer die niederschlagreichste Jahreszeit, wáhrend 
der Wasserstand im Frůhling die hóchste und im Herbst die niedrieste 
Hohe erreicht. Es fallen die extremen Regenhóhen nahe mit den Sol- 
stitien, die extremen Wasserstandshóhen nahe mit den Aeguinoctien 
zusammen, so dass dann dem Minimum des Regenfalles das Maximum 
des Wasserstandes und dem Maximum des Regenfalles das Minimum 
des Wasserstandes nachfolet. 

Diese Erscheinung lásst sich dadurch erkláren, dass die Wasser- 
standshóhen mehr von den Niederschlaosmengen der kálteren Jahres- 
zeit abháncie sind, wo der Erdboden weniger durchlássig und die 
Verdunstung geringer ist, als von den Mengen der wármeren Jahres- 
zeit bei grósserer Durchlássigkeit des Bodens und bei grósserer Ver- 
dunstung. 

Das Flussgebiet der Moldau, dessen Ausdehnung auf 2813% 
km? *) berechnet worden ist, besteht ausschliesslich aus Hůgelland und 
Mittelgebirge, in dem sich wáhrend des Winters bedeutende Schneelager 
bilden, die dann bei ihrem Schmelzen im Frůhjahr oder auch schon 
wáhrend des Winters dem Flusse vielmehr Wasser liefern als die 
Regengiesse des Sommers. Der Wasserstand ist wáhrend und nach 
dem Abgange der Schneedecke in Frůhling am hóchsten. Die Nieder- 
schláge kónnen dann bei zunehmender Temperatur und Verdunstung, 
obgleich sie reichlicher fallen als im Winter, den. Wasserstand nicht 
mehr auf derselben Hóhe erhalten wie im Winter und Frůhjahr. Es 


r) Nach den Messungen der k. k. Sternwarte im Hofe des Klementinums. 
Die álteren Messungen v. 1826—39 wurden um 109%, ihres Betrages erniedrigt, 
um sie mit den neueren Messungen 1840—1890, die auf dem Dache in einer 
Hóhe von 22 m angestellt worden sind, vergleichbar zu machen. 

2) Das Flussgebiet der Moldau be Prag hat 26981 km*. Die Vertheilung er 
Jáhrl. Niederschlagsmenge auf diesem Gebiete siehe auf Stuďdnička's: Hyetograph. 
Karte von Bělimen. Archiv f. naturwiss. Landesdurchforschung. VI. Bd. Nr. 3 
Prag. 1887. 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 61 


findet nach der Schneeschmelze zuerst ein rasches, dann ein lang- 
sameres Sinken des Wasserspiegels statt, bis in der relativen Trok- 
kenzeit zu Ende des Sommers und Anfane des Herbstes das Minimum 
erreicht wird. Im Spátherbst beginnt der Fluss wieder zu steigen in 
Folse der Herbstregen und erhált sich der Wasserstand im nach- 
folgenden Winter im Ganzen auf einer grósseren Hóhe als in den 
vorangehenden Jahreszeiten, weil bei sinkender Temperatur die Ver- 
dunstung abgenommen hat und weil schon ofters Schneefall und in 
Folge des Thauwetters Schneeschmelze erfolgt, die dem Flusse mehr 
Wasser liefert als die Gussregen wáhrend des Sommers"). 

Nach den Zusammenstellungen der Tabelle 3 vertheilen sich die 
niedriesten Monatsmittel des Wasserstandes ziemlich gleichmássie 
mit 339, auf die drei Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter. Die 
hochsten Monatsstánde sind dagegen in den Sommermonaten mit nur 
1095, in den Wintermonaten mit 279, in den Frihlingsmonaten mit 
609% und in den Herbstmonaten mit 3%, aller Fálle vertreten. Die 
durch Regen verursachten hochsten Monatsstánde in den Monaten von 
Mai bis November bilden nur */; oder 209; aller Fálle. 

Wasserstandsanomalien. In der Tabelle 4 sind die Abweichungen 
der mittleren Monatsstánde in den einzelnen Jahreángen von den viel- 
jáhrigen Durchschnittswerthen gebildet und sind diese Abweichungen 
in der Weise, wie man es bei den meteorologischen Elementen zu 
thun pflegt, ohne Růcksicht auf das Zeichen zur Mittelbildung benůtzt. 
- Man erhált fůr die mittlere Abweichung folgende Resultate: 

Jánner Februar Márz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Jahr 
REPO LO OOo do dc E 1608 

Es sind demnach die Schwankungen der mittleren Monatsstánde 
aus den vieljáhrigen Durchschnittswerthen im Februar und Márz am 
oróssten 18 cm und im Oktober und November am kleinsten 11 bis 
12 cm; ein zweites Minimum mit 13 cm wird im Juli und ein diesem 
Minimum entsprechendes Maximum mit 14 em im September be- 
obachtet. 

Als grósste Abweichungen der mittleren Monatsstánde von dem 
vieljáhrigen Durchschnittswerthe (1826—90) erhált man: 

Jánner Februar © Márz April | Mai Juni 
P 60 61 48 64 68 
— 30 —060 —36 —936 —30 —95 


1) Die Eintheilung der Flůsse nach der Wasserfihrung siehe in Woetkofs 
Klímaten der Erde: Flůsse u. Landseen als Produkte des Klimas. Jena 1887. 


62 Fr. Augustin 


Juli © August | Sept. | Oktob. | Nov. Dec. 
oj 41T. 103 37 45 54 
— 39 —39 —35 —35 —36 —38 
Absolute Schwankung. 
Jánner Februar Márz April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. December 
87 ,; 109 9197 484.94. 1039086, 13892 92 

Die hóchsten Monatswasserstánde entfernen sich viel weiter von 
dem Durchschnittswerth als die niedrigsten Štánde, woraus auf das 
háufigere Vorkommen der negativen Wasserstandsanomalien ge- 
schlossen werden kann, als der positiven. Die gróssten absoluten 
Schwankungen mit mehr als 100 cm fanden in den Monaten Februar, 
Juni und September statt, die kleinste Schwankung 72 cm wurde im 
Oktober beobachtet. 

Den niedrigsten Jahreswasserstand mit der Abweichung — 23 
und — 24 cm hatte das Jahr 1835 und 1874, den hóochsten mit der 
Abweichung 24 em das Jahr 1890. Es ist zwar die grósste positive 
Abweichung gleich der gróssten negativen, aber es wiederholen sich 
die positiven Abweichungen ófter als die negativen, weil einzelne 
Hochwasserstánde auf den Jahreswasserstand weniger Einfluss haben 
als auf die monatlichen Stánde. 

Ich habe aus den oben gegebenen mittleren Wasserstandsano- 
malien («) nach Fechner's Formel 

po- 1£195502 E 
V2n—1 
den wáhrscheinlichen Fehler der 65jáhrigen Durchschnittswerthe des 
Wasserstandes berechnet und als Resultat erhalten: 
Jánn. Febr. Márz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
1:48 1:90 1:93 1:73 1:69 1:48 137 143 1:47 122 126 169 

Das G65jáhrige Jahresmittel des Wasserstandes ist bis auf 
F- 09934 em sicher; das Mittel der veránderlichsten Monatswasser- 
stánde bis auf + 1:90, das Mittel der am wenigsten veránderlichen 
Stánde bis auf -+ 1'20 cm. 

Fůr die Anzahl der Jahre n,, die něthig wáren, um den wahr- 
scheinlichen Fehler auf w == + 1 em zu reducieren, habe ich nach 


der Formel 
wu 2 
7 ny / 8 


nachfolgende Resultate erhalten: 
Jánn. Feber. Márz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
143 236 244 196 187 143 122 133 141 97 104 187 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 63 


Um fůr den Jahreswasserstand Durchschnittswerthe bis auf 
-E lem sicher zu erhalten, bedarf es ungefáhr 6Ojáhriger Messungen ; 
bei den Werthen fůr die Wasserstánde in Oktober und November 
sind dazu 100jáhrige, in April 200jáhrige und in Februar und Márz 
250jáhrige Messungen nóthig. 

Die fůr die einzelnen Jahrgángce gebildeten Abweichungen der 
Monatsmittel des Wasserstandes von dem vieljáhrigen Mittelwerthe 
(Tab. 4 u. 6) sind zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit beniůtzt 
worden, mit der man aus der mittleren Wasserstandshóhe des einen 
Monats oder der ganzen Jahreszeit auf die Hóhe des Wasserstandes 
des nachfolsenden Monats- oder Jahreszeit schliessen d. h. ob man 
aus den mittleren Stánden selbst Prognosen auf die mittleren Stánde 
der kommenden Monate stellen kann. 

Werden die Abweichungen der mittleren Monatsstánde von dem 
vieljáhrigen Durchschnittswerthe nach den Zeichen, wobei mit —- die 
Abweichungen úber, mit — die Abweichungen unter dem Durchschnitts- 
werthe bezeichnet werden, combinirt, so erhált man fir die Combi- 
nationen dieser Zeichen in der Aufeinanderfolge der Monate im Ganzen 


nachfolgende Zahlen: 
++ 
T400 zz IR 


++ +- -+ —- 
235 121 118 DDD 239 


309, 159, 159 409, 109 S00 
Von der Gesammtzahl 791 entfallen 70%, auf die Combinationen 
der Wasserstandsanomalien mit gleichen Zeichen (positiven oder ne- 
gativen) und nur 309, auf die Combinationen mit wechselnden Zeichen. 
Entsprechend der grósseren Anzahl der negativen Anomalien 433 
gegen 358 ist auch die Zahl der negativen Zeichencombinationen 
409, grósser als der positiven 309. 

Das Verháltniss der Zeichencombinationen der Wasserstands- 
anomalien in der Aufeinanderfolge der Monate ist fir die Voraussage 
der kommenden Stánde ein ginstigeres als bei meteorologischen Ele- 
menten, der Temperatur und dem Regenfall, von welchen der Wasser- 
stand abhángie ist. Ich habe bereits frůher fůr die Aufeinanderfolge 
der Temperaturanomalien aus der Periode 1775—1885 mit 1332 Fállen 
in 589, die Zeichen gleich und 42%, aller Fálle die Zeichen wechselnd 
und fr die Anomalien des Regenfalles aus der Periode 1804— 1885 nur 
in 519; der Fálle gleiche und 499, wechselnde Zeichen gefunden ') 


1) Úber den jáhrlichen Gang der meteorologischen Hlemente zu Prag; p. 79, 
123. Abhandlungen d. k. bóhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. 7. Folge. 2 Bd. 1888., 


64 Fr, Augustin 


"Tabelle <. 


Abweichungen des Wasserstandes der Moldau 


von der 65jáhrigen Mittelhohe 1826—1890. 


EEE SNS- 
| X 
| | A - „ 
| | Ň = | | 2 | o „2 2 
|| vila (ke ásky | 2 8 (3 = 
O 8 B 8 WE | z 8 = | B 8 SMĚS 
P EB 
1825 jh 6 |—15| 4 |—18 —16 — 4 |—2 8— 5.6 
1826|— 8 |— 3 |—20 |—30 |::25 | 21 g|— 7 |= 1-8 
1827 =D 615009046 |. 6 3| 21, 32| 12 
1828|| 49 | 18 | 40 | 25 |—12 —12 |— 3 1138513 0, 14| 14 
1899 |=43 jis: |= 14611028 11.59 6:|==1y|v884|. 03 8|=—18| 13 
193015516,| (210010450 20a— Aeů r S 4 0 |— 2—21. 3 
1831|—16 0 | 24 |—12 |—20 |— 9 |— 2:|' 14 |.22 |— 2 (ase 
1832||-.15|—16 |—33 (—36*|—30*|—25, |—23 |—12 |—20 —21 EF = 
1833 |— 8 D26 1517 6| 14| 22 8 5| 50. 3 
1834|| 57*|— 3 |—20 |—17 |—22 |—33 |—20 |—17 |—25 |—21 |—21|—26|—15 
1835 |—16 |—21 |—28 |—25 |—15 |—30 |—31 |—28 |—20 |—131 |= 
1836|—30*|—183 | 124 |— 9 —22 |— 9 |—31 |—36 |—20 (—29 (= 
1837 |—11 o EB ESO SE O 1 4 | 12 |— 2 |.81.09008 
1838|— 8 1—16 | 565- 6 |—12 z we k o—10| 0 
1839|—14 | 24 |— 4 6173384020010 14890012 4 |— 8 |=8hé 
1840| 31 8 |—31 — 9 222 —20 |— 7 |— 1 |— 4 0 |va=13= 5 
1841 ods ba 0 5 | 24| 21 6 1|—w0— 5 3 
1842 |—26 (—38 | 13 6 |—20 |—28 |—38*|—39*|—30 |—23 —14—21|—22 
sa T 5519, |—20:|=2124001741 1216207 |o 2. 6 5 
1844|—14 (—13 | 12 | 26| 14| 17| 28 | 23| 33 | 24|. 18— 3,14 
IBA Ar 102 2810023801842 2 |— 5 |— 4 =10-— 5 4 
1846|| 21. 37 3 daj 109 19 4 | Bl Yo 
8471710. 2091.16 |.. 21821119 730- 16 
1848|—183 | 13 |—10 |—24 |—28 |—27 | 17 |— 830 
1849|| 13 3 |—22 4 aaa (=o JE 21V 
1850 |— 5 | 49 |—10 0,|— 27116 9 0 |—10 | 10. 195 
1851 oV13 c M VE 2 0 4 7 |—10 | 13| 44. 29 8 
1857234 34 |—13 |— 3 |— 913 5 |— 4 |—19 (—215om 
1853 |— 8 |—24 |—23 |. 41 | 19 | 68*| 25 |— 1 |— 6 — 4 |— 7221 5 
1854|—13 | 22 |— 3 —11 — 5 5 | 28| 24 4 6 3| 35, 8 
1855|| 15 |—10 | 41 9 9 6,—.23l9.345|-.16 (ih S14 
1856|| 12 | 36 |—16 |—24 |—20 6 5 B |= 5 |=11=10 ae 
18674 =10,|—16. |—1=22D 1|— 1 |j— 7 E20 
1858 |—27 |—50*|—29 |—16 |—23 |—19 |— 4 | 40 g|— 30" 
1859|— 9 — 3 |— 7 — 1. 16 — 7 225 |222 |— 2 |— 7 — 4-4— 6 
1860|| 22 |—11 01..30.5.14 4 | 16 | 26 Z| 12 T JSE 3 R 10) 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


ž - .- | PES VTS TYTO PA 
sí | P 
| © 
(m OOA O ace 
| S | | bo | | © = 
l | < -© = | = 
| = N = | = © © © © 
| » | bl .-— = I Sp © < r © 
| „© 03 2 3 = — = > „M © [=P] 
| © < = = © 
== Ema oa © z A 


T E | 
1861 6 4 6 |—17—18| 17 4— 4— 7 —11 — 9 
1862 |— 6| 35—17|—25—26-—11|— 9. 6—5 |— 1-12 
1863 2 — 8—15 —15—13— 6 —19—20—18 |—15 —17 
1864 oz L —23 j—21 —26—22 — 8|j—11 — 3 [T 5 — 8 
1865 |—17—34—36*, 38—24—17 —25 — 4—13 —20 —11 


1866 |—24—12—27 —27—26—17 |— 6 b|— 3 |— 3 —14 
1807 14 46. 11 36) 34 -24 4—10— 4 5 5 
1868 14. 26| 23 14 1—13 —13—33|,—35*—26 —11 
1869 |— 7. 15—10 — 4—18—16 3.— 4—15 |—1l1 9 
1870 10—12— 1 23|—12—15 —21 8 4 2 11 


1871 |— 4 21 0 —11—11—10 3— 5—28 — 8 —18 
1872 |—29—26 —14 —22— 4— 7 —15—19—21 —18 — 8 
1873 |— 9—16 7 (—19 0, 13 0—29|—20 —11 —25 
1874 |—29—417—27 —11, 14— 8 —19—20—29 |—35* —36* 
1875 7—24— 9 — 3—18—17 12|—11|—27 8 16 


1876 10| 60*| 51 7 0 2 |— 6—28 0 |— 2 — 1 
1877 3. 54 9 T— 4—10 — 3—11—13 |— 7 —19 
1878 |— 6 4| 24 2— 2—10 —18. 0 6 11 15 
1879 16) 21 7 15| 18 14 14 8 3 4 4 
1880 17 8|— 1 —16. 29 18 7 30 10 14 18 


1881 8 1. 26 |— 2, 17. 16 6 1, 13 14 11 
1882 |— 5—22—22 —27—16—11 — 7, 25, 20 33 45* 
1883 47 6—14 |— 4—12 14 15 5 1 4 i 
1884 8|— 3—23 |—20—19 4 LO 4 15 11 
1885 |— 2 12 3 —15—15 —35* 1—24—11 5 5 


1886 10—12 16 19— 9 33 30 T 2 4 |— 4 
1887 1—18 8 3, 16— 2 |—18—15—10 — 6 3 
1888 |— 1— 6, 29 87— 1— 3 |—10 35, 64 87*| 16 
1889 |—23 0, 14 29| 14 3 1— 9— 2 27 8 
1890 27— 9— 7 |— 3 21 11 27, 47*| 1083*| 30 32 


Mittel | 14, | 18, | 18, | 165 | 16, | 14, | 13, | 18; | 14 | 115 (12 


V560 52. 2401506, 21 | 220 | ab 
1831/35 6|— 7|—17 |—18|—20—23 —14— 6— 4 —10 — 4 
1836/40|—6 1. 5|—4 8 1|—6—5—2 | —8| 2 
EBU S 9 6 061006 | 13 1023 
1846/50|. 0 24—9| 0—1— 8, 6.:1—5| 5| 8 
ESA 3 ele 01 3, 14 | 8M 70- 204 
1856/60|— 1— 8—12 |— 4— 6— 6 —6 10 0-—3|-—7 
1861/65|— 8— 3317 — 8—u— 8 |—10— 5— 9|=10 —11 
BE Ao—A— 7 ad 1 00 
1871/75|13|—19— 9 |—13— 4— 6 — 4—17—25 —13 —14 
OSM Sos 8 38 810. 1) 4103 
isst/85| 11 0— 6 —13— 9— 2.. 5.. 8. 5| 14, 14 
1886/90) 3— 9, 12| 17 8. 9| 10 18 81| 18| 11 
Mittel | 5, | 10,| 10, | % | 6% | 216 | 8, | 8 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 


66 Fr. Augustin 


Der Wasserstand folgt nicht so rasch den Veránderungen der me- 
teorologischen Elemente namentlich des Regenfalles, sondern zeigt die 
Tendenz sich durch lángere Zeit úber oder unter dem vieljáhrigen Mittel- 
werthe zu erhalten. In der Úbersichtstabelle 4 bilden die Abweichungen 
der mittleren Monatsstánde meist gróssere oder kleinere Gruppen, in 
welchen sich oft ganze Jahrgánge mit nur positiven oder nur negati- 
ven Zeichen vorfinden. Das Verhalten der Monatsstánde in Bezug auf 
die Erhaltung oder auf den Wechsel der Zeichen ist jedoch nicht zu 
allen Jahreszeiten gleich, wie aus der nachfolgenden Úbersicht zu 
ersehen ist. 

Wahrscheinlicheit der Zeichenfolge; des Zeichenwechsels 


Jánner—Februar . . . 0'545* 0455 
Februai—Márz . . . .0545* 0455 
Márz—April ..... 0742 0258 
Aprl—=MA 0 le 0742 0258 
Mau Seva 0651 0349 
Janule 0*788 0212 
Juli—August . . .. .... 0576 0424 
August— September.. . 0803 0196 
September— Oktober |. 0'788 0212 
Oktober— November . . 0863 O 
November— December . 0697 0303 
December—Jánner . . . 0631 0369 


Aus diesen Reihen geht klar hervor, dass die Wahrscheinlichkeit 
fůr die Erhaltung der Zeichen in allen Monaten grósser ist als fůr 
den Wechsel derselben und dass sie ihren gróssten Werth in der Zeit 
von August bis November mehr als 80%/,, dann von Márz bis Mai 
und ferner von Juni auf Juli mehr als 70%/, erreicht. Es ist in den 
Monaten zu Anfang und zu Ende des Sommers die Wahrscheinlichkeit 
dafůr, dass sich der Wasserstand ber oder unter dem vieljáhrigen 
Stande erhalten werde 4 gegen 1 und von Oktober auf November 
sogar 6 gegen 1. Die Wahrscheinlichkeitsgrósse fůir den Wechsel der 
Zeichen in der Aufeinanderfolge der Monate hat ihren maximalen 
Werth 0455 von Jánner auf Februar und von Februar auf Márz, 
ferner von Mai auf Juni mit 0'349 und von Juli auf August mit 0424 
aufzuweisen "). 


1) Bei der Temperatur ist die Wahrscheinlichkeit im gůnstigsten Falle fůr 
d. Erhaltune der Zeichen v. Juli auf August 066, beim Regenfalle v. December— 
Jánner 060, fůr den Wechsel bei der Temperatur 0:51, beim Regenfalle 0:58. 


Ý 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 67 


Die Zusammenstellung der in der Tabelle 6 enthaltenen Wasser- 
stand- und Regenfallanomalien nach ihren Zeichen in der Aufeinan- 
derfolge der Jahreszeiten ergab fůr die Erhaltung und den Wechsel 
derselben nachfolgende Resultate: 


Wasserstand Regenfall 
| Zeichenfolge Zeichenwechsel Zeichenfolse Zeichenwechsel 
Winter—Frůhling 0:538* 0462 0:492* 0508 
Frůhling—Sommer 0615 0385 0569 0431 
Sommer— Herbst | 0769 0231* 0:600 0:400* 
Herbst— Winter 0600 0:400 0538 0:402. 


In diesen Zahlen zeigt sich ein regelmássiger und auf beiden 
Seiten úbereinstimmender Ganes. Die Wahrscheinlichkeit ist sowohl 
beim Wasserstand als beim Regenfall fůr die Erhaltung der Zeichen 
am gróssten vom Sommer auf Herbst und am kleinsten vom Winter 
auf Frůhling; fůr den Wechsel dagegen umgekehrt am gróssten vom 
Winter auf Frůhling und am kleinsten vom Sommer auf Herbst. Es 
ist jedoch beim Wasserstand die Periode schárfer ausgeprást als beim 
Regenfall, indem die Unterschiede zwischen den maximalen und mi- 
nimalen Wahrscheinlichkeitswerthen 0231 gegen 0108 betragen. 

Saeculare Schwankungen des Wasserstandes. Die Wasserstánde 
sind von einem Jahre zum anderen bedeutenden Veránderungen 
unterworfen.') Als Grenze dieser Veránderungen sind hier die hóchsten 
„und die tiefsten wáhrend der G5jáhrigen Periode 1826—90 beobach- 
teten Mittelwerthe anzusehen. Wir erhalten nach der Tab. 6 als 
grósste Abweichungen der jahreszeitlichen und der jáhrlichen Stánde 
von dem vieljáhrigen Durchschnittswerthe: 


Winter Frůhling Sommer Herbst Jahr 
36 28 31 55 23 
—33 —33 —55 —34 —23 
Absolute Schwankung 
69 61 66 89 46. 


Die Schwankung der jahreszeitlichen Štánde war wáhrend der 
ganzen Periode am gróssten in Herbst 89 cm, in den úbrigen Jahres- 
zeiten ziemlich gleich 60—70 cm; die Schwankung der Jahresmittel 
des Wasserstandes betrug 46 cm. 


:) Úber die saeculáren Schwankungen der Flůsse und Fluss- Seen siehe 
Brůckners grosse Arbeit: Klimaschwankungen seit 1700, p. 117—132. 
Wien 1890. 

5* 


68 Fr. Augustin 


Wabelle 5. 
Wasserstands- und Regenhóhen in Prag. 


1826—1890. 
Wasserstand in cm | Regenmenge in mm 
o oBueš | | eb | < S a 

Aj A jVš | Š | Bujvě | Ave 
| = i a dě | B | aE. | ZE S = m 7 m B 
1826 |, 629.24 51942, 115 (8 = 
MZ MLO DD, | oil 24 |. 32 | 105.) 105 | 163 77 | 472 
1828|" 55 | 57 ""121"28.. "38 | 117 150 "220 nm 
1829| 21 O2 (M2005 93 | 162 | 250 (74579 
1830, 16 | 62 | 14| 13 26 | 56 | 130 | 194 | 95 | 405 
1831.10: 31,,,.18,| 23 | 22.|pob4 | 162 | 2300 
1832| 29 6 |—3 |—4 T. ,47| 56 "1400 é 
1833, 20 | 25 | 18 | 241 22, 571 9428610615545 
1834, 57 | 20 |—6 -10 15 | 117053 | 16345558 
1820 ED 11:30 | 89 |:12646W2| 13 
1836 — 4 | 37 |—8|—8 4 || 48 | 174 | 136 | 126 | 484 
1857721 | "48 |"21|231 301, L | 144459eom m 
1838/23 | 56 |*'16 10 | 26 | 109 | 150 | 168 | 113 | 540 
1839 (02201033 9, 29 | 90 | 144 | 173| 50 | 457 
1840| 35 | 19 8.15., 19 158.252 170 Es 
is4i| 12 |. 4£| 341 12.. 20 |. (5 |" 19 253 
(B3918 210 8 44"66 | 20b 
1845 120 | 22 | 445 15 | 26 | 49 | 85 | 2351 84.453 
Ho44 61500060 20. (138 1|au 65 | 195:| 203-436 G9 
SAD O 20 1128054., 177.(0251062 4118 | 
1846. 39 | 317 9 61128. |+1932112295,| 16795 
1847| -23 | 50 | „26 |- 30 | „32 105 | 116 | 3041265 
1848020 | 19 | 11 5 |"14| 621103 | 15223 
1849. 25 | 31 12 92-50, 11591 250 AGB MEBICh 
1850) 38 | 35 | 26, 19 | 30 | 179.| 116 1 206.| 115 516 | 
1851|..19|.471/ 21, 28| 29 | .51,|. 95 | 151 em 
1852, D0 | -311 12|—3| -231060071 | W000- 
1853100024031 48 ZA 2 891.133. 050 90 | 485 
1854 18 22 430 12600 n 80 217 | 68 | 416 
1855, ži BOM 30424, 84 | 115 | 200 | 62 | 461 

| | | 


Uber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


T 


1856| 34 


Winter 


(1858|— 9 
1559| 21 
1860 21 
1861| 24 
1862| 30 
(1863, 13 
(1864. 2 
1865| — 5 


1866| 0 
1867 41 
1868, 40 
1869, 29 
1870. 31 
1871 27 
1872| — $ 
1873. 13 
1874-11 
1875) 4 


18706. 54 
1877. 40 
1878| 11 
1879). 35 
1880, 206 


1581, 40 
1882: 12 
1883, 58 
1884 24 
1885 34 


1886, 30 
1887, 19 
1888. 16 
1889, 16 
1890. 26 


u Eu L L < yu u L T LY 
FEE PE SE P B PO 


LSD 18 | 


Frůhling 


69 


Herbst 


— —— u | L 


TORO 


70 Fr. Augustin 


Wasserstand in cm | Regenmenge in mm 

i i s || Raau, = = E S 5 

A ej aj slá| 3 NU 

= m a Hmi BL 2 HLE F | = c a 2 s 
| 1826/830| 24 | 53 | 24| 20 | 30 | 83 | 132 | 190 | 77 | 482 
| 1831/35| 23 | 21 3 6.|-.13.| 61 | 91 | 180055056 
| 1886/40| 21.1 42 | 14| 10 | 22| 91 | 138 | 161. 113 | 501 
| 1841/45 12 | 46 | 25| 12| 24| 57 | 120 | 178 | 98 | 448 
1846/50! 29 | 36 | 171) 14 24| 78 | 118 | 191 | 105 | 492 
(185155 95 | 44| 29| 15| 28| 66| 99| 185 | 96 | 444 
| 1856/60| 17 | 32 | 17 9 | 19| 48 | 107 | 188 | 95 | 438 
(1861/65 32 2.|.12 1057 |..78 | 1613 
| 1866/70| 28 | 41| 10 7|.22|79 | 113 | 146| 76 | 414 
180750531 916171070 | 99! 163 10s 
(1876/80| 34 | 49| 18| 15) 29 | 86 117|166| 91 | 460 
(1881/85| 34 | 30 | 19 | 24 | 27 | 54 | 109 | 194 | 194 | 481 
1886/90| 21 | 52 | 28 | 33 | 34 | 63 | 149 | 218 | 120 | 550 
| Mittel | 22 | 39 | 17| 13| 28 | 68 | 118 | 179 | 195455 


Die grósste positive Abweichung des Wasserstandes im Winter 
entfállt auf das Jahr 1883, im Frůhling auf 1867, im Sommer auf 
1853, im Herbst auf 1890. Der niedrigste mittlere Wasserstand des 
Winters und des Herbstes wurde im J. 1874, des Frůhlings im J. 1832 
und des Sommers 1842 beobachtet. Der Jahreswasserstand war am 
niedrigsten im J. 1874 und am hóchsten 1890. 


Aus den hier angegebenen Jahreszahlen lásst sich noch keine 
Regelmássigkeit in der Vertheilung der extremen Werthe auf die 
Beobachtungsperiode erkennen. Die niedrigsten und die hóchsten 
Wasserstánde scheinen ganz ohne Ordnung auf den Anfang, die Mitte 
und das Ende der Beobachtungsperiode zu fallen. 

Zur Auffindung von Regelmássigkeiten in der Aufeinanderfolge 
der Wasserstandshóhen nach Jahrgángen sollen fůnfjáhrige oder Lust- 
renmittel benůtzt werden. Zu diesem Zwecke wurden die Abweichungen 
dieser Mittel gebildet und auch zur Zeichnung von CČurven benůtzt 
(Taf. ID. Man erhált fůr die Schwankungen der Lustrenmittel nach 
Tab. 6 folgende Resultate: 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. zá 


Winter Frůhling Sommer Herbst Jahr 
12 14 12 20 11 
— 17 — 18 — 14 — 19 — 15. 


Als absolute Schwankung der Lustrenmittel nach den hier ge- 
gebenen Abweichungen erhalten wir im Winter 29, im Frůhline 32, 
im Sommer 26 und im Herbst 39 cm. Die Schwankune des Jahres- 
wasserstandes nach Lustrenmitteln betráct 24 cm. Im Herbst cehen 
die extremen Wasserstánde an meisten auseinander. Die Vertheilung 
der extremen Werthe der Lustrenmittel auf die Beobachtungsperiode 
ist schon eine regelmássigere als bei den extremen Werthen der ein- 
zelnen Jahreánge. Die niedrigsten Wasserstánde im Frihling und 
Sommer entfallen auf das Lustrum 1831/35, im Winter und Herbst 
und auch fůr das ganze Jahr auf das Lustrum 1871/75. Die maxi- 
malen Stánde gehóren jedoch noch 6 verschiedenen Lustren an und 
es erscheint zur Auffindung einer Periodizitát in der Aufeinanderfolge 
der Lustrenmittel nothwendie diese einer einfachen Ausgleichungs- 
rechnung zu unterwerfen. 

Man erhált fiir die ausgeglichenen Werthe der Wasserstandsabwei- 
chungen (siehe Tafel II.) der Lustrenmittel von den vieljáhrigcen 
Durchschnittswerthen, denen zum Vergleich auch die Abweichungen 
des Regenfalles (in mm) beigegeben werden, nachťfolgende Resultate: 


Wasserstand Regenfall 

Winter © Frůhling Nommer Herbst Jahr Winter Frůhlme © Nommer Herbst Jahr 
1826,30 1 3 0 2 1 6 4 11 —15 8 
1831/35 1..—5. —6 28. -—4 6 3 = 4 
1836/40 —3 —1L —8 —4 33 T 6 —7 6 14 
1841/45 —4 4 l 0 3 10 =2 6 17 
1846/50 2 2 5 1 2 2 3 T 5 14 
1851/55. 2 0 6 0 2 A 8 3 0 
1856/60 —4£.. —6 Lo==5. = —13* —15 2 —Ů 
1861/65 —4* —9* —5 —8 —7 —8 —19% —15 —16 —58* 
1866/70 —4* —5. —7 —1* —7 8 —12 —25* —19* —53 
1871/15 —4 —1 —6 —11. 5 8* —6 —20 —13 30 
1876/80 5 aE A 1 6m 2 2 
1881,85 9 1 4 11 6 —4 8 14 20 38 
1886,90 3 6* S s = 24* Sika 2002 


Nach den ausgeclichenen Abweichungswerthen erhalten wir als 
Schwankungen der 5 jáhrigen Wasserstánde des Winters 13, des Frůh- 
lings und Sommers 15, des Herbstes 28 und des Jahres 16 cm. 

Die Schwankungen des Regenfalles waren: im Winter 21, Frůh- 
ling 43, Sommer 56, Herbst 45 und fůr die ausceglichenen Jahres- 
summen 150 mm. 


*1 
BDÍ 


Abweichungen von 6sjáhrigen Durchschnittswerthen. 


Fr. Augustin 
Tabelle 6. | 


1826 —1890. 
Wasserstand | Regenfall 
ep 
A kz © +2 A A © +P 
= = | z $ = = s 
=! m =- g m 
E = = 5 = = = = 5 = 
= (S a m = | = E 7 tm = | 
1826 |——61|==10 A6 2,|— 198 | DBM | 
1prj) 16 14 11 9 S 8 6 |—18 17 
1828 33 1805 15 15 49 37 61 |—24 123 
1829 |— 1 23 22 16 15 25 49 Ta 124 
1830 |— 6 DB NEG 0 3 |— 12 17 15 0 20 
1831 |121|, 2 1 TO A 49 51 28 114 
1832 1338201605700" 
neb OE 1 új EST 19 107 11 88 
1834 seno | RB 1D |— 6 49 |— 60 .— 16 "== 
1835 | —21 |—22 | —29 | — 14 |—22|—38 | —24 | — 53 | —23 | — 138 
1936826022220 61 |— 4 31 29 
1837 5 9 4| 10 7 81200 84 | 
1838 1 7 | Z 2 3 41 87 (1 18 85 
1839 0 12 164. 6 22 81 |— 6 |—4 i| 
1840 209 DR s SBE 619 17 82 
1841 | — 10 5 = 3 PLM 75 |—18 30 
1842 | — 23 0 —35+— 23120 |—241 27075 
ne A |= 28 2 38 |— 19 |—28 56 | — ME 
184 |— 7 17 28 25 14 (— 8 82* 24 61 164 
1845 | — 9 28 6406 5 |— 14 64 |— 54 |—38 |— 37 
1846 7 2 B 0 25 | — 18450 „= 
1847 1 11 9 17 9 87 3 125*| 17 182 
iso —20|— 6 | eg | 6 | 1011 28 |— 15 
1849 BO E V AMES 46 |— 54 |—18 |— 4 
1850 B |= 9 6 7 11 3 27 20 61 
Jena a 8 4 15 6 18"|=='9b 89* 32 
1852 DS olo 0.||— 8 |:—142;3|—. 85292 
1853 | — 20 12 8i*i— 6 4 17 200 (— 2 |— 5 30 
ÚS SNA = 19 4 S 88 88 | —27 |— 39 
1855 13 20 13 11 14 16 2 283 6 
k 
1856 12 |— 20 so M 0 6 15 |—46.(— 2 
1667 (— -ar —12|—10|—"9|-36.|=03 | DO 00 u 
1858 |=312 611 121155131 E656 18 | =a5r|53065 
1859 |— | BA Eybj |A S8 30430 43 3 
196001 15 16 8 9 2D o 46 30 81 
| 4 
1861 2 |—10 Bas 1948 2040 40 94h- 19 
1862 8 |—22 1|— 6|-—- 5, 4 |—1a|— 7-2 3 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 73 


Wasserstand Recgenfall 
Sp 80 

= = =! A + s = S 8 sd 

= = = A = 45 = = i = 

E | So ezanen|S | a va) | EB 5 
1863 |— 9 |—14|—15 —17 |—14|—19 |—37 — 25 |—43 |—14 
1864 | — 20 |—23 |—12 |— 6 |—15|—40 —57 — 68 |— 5 — 170% 
1865 |—27|— 7 |—183 |—15 |—16|—12 |—27 — 31 |—49 -—119 
1866 | —22 |— 26% — 6 |— 7 |—1|—24 3 49 |—29 |— 1 
1867 19.) 0 283 eb K7 s 2 14|| 44| 48 |— 57 |—23 12 
1868 T BY E S 18 |—14 — 100% +22 — 74 
1869 T|—10|— 5|— 6|— 4| A4 |— 1|— 47 |—18 |— 42 
1870 9 8.|=9 6 2|— 5|—37 |— 12 |—45 — 9 
1871 5 |— 7|— 4 |—18|— 6| 52 |—50 |— 22 |—11 |— 31| 
1872 | —30 |—13 | —12 —16 —18|—28| 50 |— 73 |—26 — 7 
is |(— 9|— 41 -= 6 -—19 | —10|-— 4-2 |< 4 
1874 | —33*| — 7 | —15 | —34* —283%|—40 | 20 — 76 | — 56% — 152 
1875 |—18|—10|— 5|— 1|.— 9, 31 |—47 49 63| 96 
1876 SBOR 106 100280310 640235045 
1877 18 4|— 8|—8 0|. 69|—39 |— 12 |—29 — 11 
1878 |— 5 8|— 9 10 1 5| 28 |— 64|—19 — 55 
1879 TS lo Sp d | Z 1 17 |— 1 29 | 
1880 4 ZO O1 0600 (= 240001160 59 8.108 
1881 18| 14 8 VAS SAO al 20 |— 1 80 | 
1882 |— 10 |—21 232 SAS dB 46 86 
1883 86*— 9| 12 ÚU 0 15 |—66% 91 15 55 
1884 2 |—20 8 10| 70|—29|—29 ZS 9 
1885 12 |— 9|—19 |— 1|— 4|— 3|—4 — 88, 50 |— 77 
1886 8 24 0| 10|—17| 4 24 |—27 21. 
1887 |— 3 9 |—12|— 5 |— 83, 18| 74*— 381 10 73 
1888 |— 6| 22| 14| 38 17 | P 91320116 
Ves 64l19,|— | 620 at 28 | -46 75 
1890 4 £| 29., 55*| 28*|—28| 62 87| 63 | 189% 
1826/80, 2 128 Mb 7 7 15.19 11 |—18 27 
1831/835| | 1 |—18*| —14%— 7 |—10|— 7 |—22 10 |—10 — 29 
1836/40| — 1 8 |— 3|— 3 | — 1 Za 200 15 18 |. 46 
1841/45, — 10 7. 8|— 1 1|—1u TÁ P ESO r 
1846/50 1 |— 3 0 iba bdění 10 5 12 10 3 
1851/55 3 5 +22 5|— 2|—14 6 1— 3 
1856/60| — 5 |— 7 0|— 4|— 4|—207|— 6 9 0 — 17 
1861/65| — 9 |— 15 |— 7 |—11 |—11|—11 |—35*— 18 | —22*— 86* 
1866/70, 6 Z 67 | V 0 — 383%) — 19 |— 41 
1871/75| — 17) — 8 |— 8,|— 19% —18* 2 |—14 — 16 |—14 — A 
1876/80| 12% 10 1) 6, 18 4 — 183 |— 4 5 
1881/85| 12*|— 9 Ď) 1 O 15) 2926 
1886/90 — 1| 13, u 205. 86% 39%. 25| | 95% 


14 Fr. Augustin 


Die extremen Werthe sowohl des Wasserstandes der Moldau als 
auch des Regenfalles in Prag fallen úbereinstimmend auf nahezu 
gleiche Zeiten. Die niedrigsten Stánde und die kleinsten Regensummen 
hat das Lustrum 1961/65 und 1866/70, die hěchsten Stánde und 
Regensummen das letzte Lustrum 1886/90 aufzuweisen. Dieses gilt 
nicht nur von den Stánden und Summen des Jahres sondern auch von 
denen der Jahreszeiten bis auf den Winter, in welchem die niedrigste 
Regensumme und der hochste Wasserstand um ein Lustrum frůher 
erscheint. Úberhaupt fallen die niedrigsten gemessenen Wasserstůnde 
und Niederschlagssummen in eine Trockenzeit, die sich úber 20 Jahre 
v. 1856,75 erstreckte, und die gróssten Wasserstands- und Nieder- 
schlagshoóhen in eine nasse Zeit, die schon 15 Jahre 1876/90 dauert, 
und noch nicht abgeschlossen erscheint. 


Diesen beiden Perioden, welche zusammen 55 Jahre ausmachen, 
geht eine Trockenzeit wáhrend 1851/40 und eine nasse Zeit von 1841/55 
voran. Diese Perioden sind kůrzer und haben kleinere Schwankungen 
des Regenfalles und des Wasserstandes aufzuweisen als die beiden 
nachfolgenden Perioden. Die trockene Periode dauerte nur 10 Jahre, 
die nasse nahezu 15 Jahre; beide Perioden zusammen weisen somit 
eine Dauer von 25 Jahren auf. Die Schwankune des Jahreswasserstandes 
wáhrend dieses Zeitraumes betrágt nur 6 cm, die Schwankune der 


Jahressumme des Regenfalles 13 mm. Die positive Abweichung der © 


Regenmence wihrend 1831/95 wird wohl dem Umstande zuzuschreiben © 


sein, dass die Regenbeobachtungen vor 1840 einer anderen Reihe an- 
gehóren. 


Es tritt somit in den ausgeclichenen Werthen (siehe Tafel II.) 


eine Regelmássigkeit in der Aufeinanderfolge der saecularen Verán- 
derungen sowohl beim Wasserstande als beim Regenfall sehr deutlich 


hervor, selbst in den Werthen fůr die Jahreszeiten Winter und Frůh- © 
ling, die nach den direkten Beobachtungen den unregelmássigsten © 


Verlauf aufzuweisen haben. 


Es folgen den Perioden mit relativ niedricen Wagsserstánden 


und Niederschlagshóhen ziemlich regelmássie Perioden mit durch- 


schnittlich hohen Wasserstánden und grósseren Niederschlaeshohen. 
An die Trockenperiode 1831/40 veihte sich eine nasse Periode an. 
wáhrend 1841/55 und der langen Trockenperiode 1856/1875 folete- 


eine nasse Periode 1876/90. Die Dauer der ersten Trockenperiode 
betráct 10, der zweiten 20 Jahre, die erste nasse Periode hat 15, die 
zweite bis jetzt 15 Jahre aufzuweisen. 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 75 


Die sich hier kundgebenden saecularen Schwankungen sind weder 
von gleicher Grósse, wie oben nachgewiesen wordeu ist, noch von glei- 
cher Dauer, wie aus den gecebenen Zusammenstellungen hervorgeht. 
Die Entfernung des ersten Minimums im J. 1835 zum zweiten Mi- 
nimum des Jahreswasserstandes im J. 1865 betrug nach den ausge- 
glichenen Mitteln 30 Jahre, die Entfernune der Maxima im J. 1850 
und 1890 betrug 40 Jahre. 

Wie die hochsten und die niedrigsten Monatswasserstánde und 
ihre Schwankungen mit den nassen und trockenen Perioden zusammen- 
hángen, moge aus nachfolgender Úbersicht der fůnfjáhr. Mittel dieser 
Stánde und ihrer Schwankungen ersehen werden. 


Periode © Max. Min. Schwankung Periode Max. Min. Schwankung 
1826/30 | 85 5 80 1861/05 | 49 —1 D6 
1831/35 © 53 —5 D8 1866/10. 55 —1 62 
1856/40 76 0 16 1871/75 45.. —16 61 
1841/45 | 69 —2 11 1876/80 | 73 2 11 
1846/50 | 58 2 56 1881/85 | 60 T D3 
RS3/55 40 0 70 1886/90 | 75 8 61 
8856/60, 55. © —4. 67 


In den Trockenperioden háufen sich die negativen Abweichungen 
der Monatswasserstánde mehr an als die positiven, in den nassen Pe- 
rioden sind dagegen die positiven Abweichungen zahlreicher als die 
negativen wie aus nachfoleender Zusammenstellune ersichtlich ist. 


Anzahl der Abweichungen 


positiv negativ 
1820/50 33 2 
1831/40 41 79 
1841/55 905 , 85 
1850/75 69 171 
1876/90 117 63 


„© Fůr die ganze OĎjáhrige Beobachtunesperiode erhalten wir 780 
Monatswasserstánde. Von dieser Anzahl befanden sich 355 Stánde 
úber, 425 Stánde dagegen unter dem vieljáhrigen Durchschnittswerthe. 
Es haben demnach die niedrigeren Wasserstinde nach der Anzahl 
der negativen Abweichungen bestimmt eine im Ganzen lánegere Dauer 
95 Jahre 5 Monate aufzuweisen, als die hóheren Wasserstánde 29 Jahre 
T Monate. 


Wie weit ein Schluss aus dem jahreszeitlichen oder dem Jahres- 
wasserstande auf den Wasserstand der kiinftigen Jahreszeit oder des 


16 Fr. Augustin 


kůnftigen Jahres gestattet ist, móge aus nachfolgender Zusammen- 
stellung der Háufigkeitswerthe der Abweichungen nach ihrem Zeichen 
ersehen werden. Wir erhalten: 


Zeichenfolce Zeichenwechsel 
Winter— Winter DUklo 4539 
Frůhling—Frůhline | 62 38 
Bommer— Sommer 46 54 
Herbst— Herbst 57 43 
Jahr— Jahr 68 32. 


Die Lustrenmittel geben úber die saecularen Schwankungen 
(Tafel II.) nur im Allgemeinen Aufschluss, will man jedoch auf diese 
Schwankungen náher eingehen, so muss man dazu die Mittel der ein- 
zelnen Jahrgánge benitzen. Um etwaige secundáre Maxima und Mi- 
nima angeben zu kónnen, habe ich in der Tafel III. sowohl die beo- 
bachteten rohen als die einfach ausgeglichenen mittleren Jahreswerthe 
des Wasserstandes und des Regenfalles graphisch zur Darstellung ge- 
bracht durch Abweichuncgen der einzelnen Jahreswasserstánde von dem 
vieljáhrigen Durchschnittswerthe. 

Durch diese Darstellung werden die durch die Lustrenmittel ge- 
wonnenen Resultate in Bezug auf die Dauer der trockenen und nassen 
Perioden im Ganzen bestátigt. Die ausgeslichenen Werthe der Jahres- 
wasserstánde befanden sich unter dem vieljáhrigen Durchschnittswerthe 
v. 1832/42 durch 11, v. 1856/76 durch 21 Jahre; úber diesem Werthe 
standen die Mittel v. 1827/30, v. 1843/55, v. 1877/90 durch 4, 13 
und 14 Jahre. 

Das zu der Periode 1849/55 zugehorige Maximum ist getheilt, 
indem die Jahre 1845 und 1855 oleiche Werthe fůr dasselbe aufzu- 
weisen haben. Dasselbe findet auch bei dem Minimum aus der grossen 
Trockenperiode statt, in welcher der tiefste Wasserstand zweimal 
beobachtet wird und zwar im J. 1864 und 1873. Ein secundaeres Ma- 
ximum des Wasserstandes um das Jahr 1391 und ein ihm entspre- 
chendes Minimum um das Jahr 1885 befindet sich in dem vom Mi- 
nimum 1875 zum Maximum 1890 aufsteigenden Aste der Wasser- 
standscurve., 

Zur Veststellung der saecularen Schwankungen des Wasserstandes 
sind lange Deobachtungsreihen něthig; aus kurzen Reihen lassen „sich 
keine verliásslichen Resultate ableiten. So schien durch meine frůhere | 
šearbeitune, der Wasserstánde aus der 40jáhrigen Periode 1840/79, | 
zu deren Ende v. J. 1860—15 eine rapide Abnahme wáhbrend der. 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. ATA 


Sommer- und Herbstmonate und in Folge dessen auch im Durchschnitte 
der ganzen Jahre stattfand, die von Wex aufcestellte Hypothese úber 
die Wasserabnahme in den Flůssen *) auch an der Moldau becrůndet 
zu sein. Es enthált die erwáhnte 40jáhrice Beobachtungsperiode nur 
eine Schwankung mit hohem Wasserstande wáhrend der Zeit 1840/55 
und niedrigem Wasserstande wáhrend 1856/75. Aus der Abnahme des 
Wasserstandes im Sommer und Herbst wáhrend 1856/75 kann auf 
eine allgemeine Abnahme des Wasserstandes noch nicht geschlossen 
werden, weil von dem J. 1876/90 eine rasche Zunahme des Wasser- 
standes gerade wáhrend der Sommer- und Herbstmonate stattfindet, 
die oleichsam eine Compensation fůr den niedrigen Wasserstand 
bildet. Aus der nun auf die Periode 1826/90 erweiterten Beobachtungs- 
reihe geht ganz deutlich hervor, dass Perioden der niedrigen ziemlich 
regelmássig abwechseln mit Perioden hoher Wasserstánde. 

Die hier aus der erweiterten Beobachtungsreihe abgeleiteten 
saecularen Schwankungen des Wasserstandes der Moldau und des 
Regenfalles in Prag finden sich in Úbereinstimmung mit den Schwan- 
kungen, welche Briickner nicht nur im Wasserstande vieler Fliisse 
und Landseen, sondern auch in den wichtigsten Witterungserschei- 
nungen úber der ganzen Erdoberfláche in seiner umfassenden auf 
einem úberaus reichlichen Material gegrůndeten Arbeit: „Klémaschwan- 
kungen seit 1700“ *) nachgewiesen hatte. 


- OII. Sehwankungen des Wasserstandes der Moldau in Prag nach 
den aus der Periode 1826—90 sich erdebenden extremen Werthen. 


Der jáhrliche Verlauf der extremen Wasserstánde ist nach den 
in der Tabelle 7 gegebenen Zusammenstellungen bis auf einige kleine 
Abweichungen úbereinstimmend mit dem nach Mittelwerthen berech- 
neten Verlaufe. 

Das mittlere Maximum erreicht seinen gróssten Werth 115 cm 
im Márz und seinen kleinsten 30 cm im Oktober. Der Unterschied 
betrást 85 cm. 

Die Curve der maximalen Stánde entfernt sich im Ganzen etwas 
weiter von der mittleren als die Curve der minimalen Stánde. Die 
Curve zeigt in der Abnahme der Hochwasserstánde von Márz bis 
Oktober keinen stetigen Verlauf wie die Curve der mittleren Stánde, 


2) Uiber die Wasserabnahme in den Auellen, Fliissen und Strómen bei gleich- 
zeitiger Steigerung der Hochwásser in den Culturlándern. Wien 1873 und 1879. 
2) Penck: Geographische Abhandlungen. Bd. 4, Heft 2. Wien 1890. 


18 Fr. Augustin 


sondern erleidet Umbiegungen in Folge des raschen Sinkens der 
Hochwasserstinde von Márz auf April und von Juni auf Juli. 

Die niedrigsten monatlichen Wasserstánde stehen nach Tab. 7 
ber dem Normalpunkt in den Monaten Februar bis Juli, am hochsten 
im April 22 cm, unter dem Normalpunkt mit Ausnahme Oktober in 
den Monaten August bis Jánner, am tiefsten im August —5 cm und 
December —6 em; der Unterschied betrágt 28 cm. 

Der Unterschied zwischen den hochsten und niedrigsten Stánden 
innerhalb der einzelnen Monate oder die unperiodische monatliche 
chwankung hat einen viel grósseren Werth in den Monaten der 
ersten Jahreshálíte, in der Hochwasserstánde viel háufiger vorkommen, 
als in der zweiten Jahreshálfte von Juli bis December. Am gróssten 
ist diese Schwankung 100 cm in den Monaten Februar und Márz, in 
welchen sich Hochwasserstánde am háufiesten einstellen, am kleinsten 
in den Herbstmonaten Oktober und November 28 und 39 cm, in 
welchen Hochwasserstánde am seltensten vorkommen. 

Der hóchste Jahreswasserstand im Mittel 65 Jahre ist 202 cm, 
der niedrigste —18 em; die Jahresschwankung der Extreme betrást 
somit 220 cm. Die absolute Schwankung des Wasserstandes erreichte 
D85 em; der niedrieste wáhrend der Beobachtungsperiode 1826—90 
gemessene Wasserstand —41 em im August 1842 ist von dem hóchsten 
D44 em im Márz 1845 nur durch ein Intervall von 2 Jahren 7 Mo- 
naten getrennt. 

Die Vertheilung der hóchsten und der niedriegsten Jahreswasser- 
stánde auf die einzelnen Monate ist keine gleichmássige wie aus der 
nachfolgenden Úbersicht hervorgeht. 

Ján. Febr. Márz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. 
Mazdy a8 104 OSV NOE V n KROM PON 9. 
Min. 13 5 2 — SUS: 08 44010 4 1 7 2 

Der hóchste Jahreswasserstand erscheint am háufigsten im Fe- 
bruar, Márz und Mai, am seltensten im August, Oktober und No- 
vember ; der niedrieste Stand im December Jánner und August. Die 
Vertheilung der extremen Wasserstánde auf die Jahreszeiten ist nach- 
folgende: 

Winter Frůhling © Sommer Herbst Jahr 

Max. 30 94 5 2 71 

Min. 40 5 21 12 78 

Die hůchsten Jahreswasserstánde entfallen meist auf die Winter- 
und Frůhlingsmonate, die niedrigsten auf die Winter- und die Sommer- 
monate, jedoch viel háufiger auf die ersteren als auf die letzteren. Ob- 


Úber die Schwankungeu des Wasserstandes der Moldau. 79 


sleich sich also Niedrigwasser in den Wintermonaten viel hánůger 
einstellt als in den Sommermonaten, so ist der mittlere Wasserstand 
der ersteren im Ganzen grósser als der letzteren, weil die durch 
© Schneeschmelze verursachten Hochwásser zahlreicher sind als die 
- durch Regen entstehenden. 
| Der aus den hochsten Jahreswasserstánden berechnete Durch- 
schnittswerth betrágt 202 cm úber dem Normalpunkt. Es ist dieses 
eben die Hohe, bei welcher das Hochwasser fůr die Stadt Prag ge- 
fahrdrohend zu werden becinnt. Es ist deshalb wichtig zu bestimmen, 
wie oft und zu welcher Jahreszeit die Hochfluthen die Hóhe von 
200 cm zu ůbersteigen pflegen. 

In den letzten 65 Jahren 1826—90 wurde Hochwasserstand úber 
200 em 34mal oder in 2 Jahren einmal beobachtet.') Auf die ein- 
zelnen Monate waren diese Fálle in foleender Weise vertheilt. 


MA D.Eele 


Monatliche und jáhrliche Extreme des Wasserstandes der Moldau 
wáhrend der Periode 1826—1890. 


1 Mittleres Absolute Extreme 


Differenz 


Differenz 
Jahr 


| 
(a 4 
k 
NNNEB OV 
Februar . 102 3 
Márz 4 "15 15 
RDEHe 00 2 
Mau- 613 10 
RANÉ 3.. 4103 4 
UM PA | 


9) 
2 |1862| — 26 | 10 [1874471 
0 
August .| 40, — 5 
1) 
2 
| 


29 |1845! — 241. 1 [1858559 
8,9 |1865| — 5, 1 [1865286 
26 |1872| — 24 | 31 (1846 403 
11 1829. — 26 | 18 |1875| 318 
12 (1843, — 35 | 18 |1842| 210 
3 |1858| — 41 | 24 |1842| 220 
4 1890 —39| 14 1842|514 
Oktober .. 30 É 103| 10 (1888. —33| 8 1874, 136 
November | 37. — |186| 25 (1890. —29| 1 1834215 


2 
December | 53| — 6 | 59|265| 29 [1882 —32| 17 1842297 


| 
| 


h 
Jahr 1. | 202 | —18 | 220 |544 29/1111845 — 41 VM 1849585 
| | 


s 13 |1828| —31| 3 (1842, 297 


September, 40 — 


p 
CI DO HB MB OLO O1©O c© © 
cO 00 F OF (OOo O1O com 
A ===> 
o) 
DI 


[| 


1) Es wurden aber nur 29 Jahrcánge mit Hochwasserstánden ber 200 cm 
gezáhlt, weil sich in einigen Jahrgángen wie 1827, 1829, 1830 und 1888 solche 
Hochwasserstánde mehr als einmal eingestellt haben. 


80 Fr. Augustin 


Tabelle 8. 
Mittlere Extreme des Wasserstandes der Moldau in Prag 
wáhrend der Periode 1826—1890. 


(EM OSM POR OS KOA s 7 ja sáokké "= " TA 
| 
| = > 
| © © = 
| | REM = | 
| eo = m = © | =| 
iy E Byl čus z | ab | ZU 8S zk 
= © : = = = = S 
ESD S = 5 o | X © E 
EC) c mi < | m m P < 105) © z A m 
Maximum. 


1826/30 | 80 | 119 | 198 | 122| 96 | 136 | 38 | 34 73 | 32 | 33 60 | 277 
1851/35|..93.. 97|.58|.42| 032 |- 14401 43 | 19 | 37 67 | 169 
1836/40 | 63| 93 | 130 | 64/110, 65 | 37 | 27 33 | 22 | 44 84 | 215 
1841/45 || 78 | 66 | 201 | 100| 82| 99 | 83 | 34 33 | 33 | 34 29 | 259 
1846/50 || 77.160 | 60| 62| 80| 51| 52 | 38 VOX STS 55 | 177 
1851/55 | 69, 87 |108| 981 68, 79| 55 | 64 36 | 32 | 32 41 | 162 
1856/60 || 68| 62|118| 75| 57| 53 | 34 | 68 28 | 20 | 43 45 | 151 
1861/65 || 112, 142| 53, 89| 28| 36 | 34 | 30 IKO l | lil 15 | 226 
1866/70 | 109 | 99 DEJ ON OL 37028024 11 | 23 | 43 78 | 136 
LST KOS a NT LA 2D O OA ESO BY z | E 32 | 198 
1876/80 | 104 | 203 | 110| 64| 81| 52| 30 | 36 | 30 | 35 | 32 49 | 213 
1881/85 | 80 | 64| 93| 42| 48| 76 | 54 | 40 38 | 43 | 55 | 101 | 188 
1886/90 | 68 55 |172| 113| 80 | 74| 46 | 70 | 157| 57 | 66 37 | 253 


Mittel SOA LZ S KAT MSN OSN EU LO 40 | 30 | 37 53 | 202 


Minimum. 
1826/30 4 OJ MROT 04 brzák dí DAN 8 vi aw aja 
1831/35) 4 — 6| 12 | 10 1=. 7210 (E10 15 a 
1836/40 |— 6 3| 18 | 21, 16 T 2 = 43-54 1m 
1841/45 |—13 oa 27 8 1 O BEE 
1846/50 5 O3 206 8 sl 0 5 |— TOT 
1851/55 |— 1 8| 15| 26 | 22| 18 9 7 8 5 05 
1856/60 |— 6— 4, 4| 20| 12— 2 — 7|—2 5|. *1=1b|=MFoP 
1861/65 |— 9,— 2, 8 7 3 0(— 5 —310,— 9— 9510-2222 
1866/70 |— 6, 14| 27 | 28 | 12 | AN 10 2— 4 1D 
1871/75 |—10 |— 8| 6 8 2D (16 = (Ea8 
1876/80 a 38.321) 4280011 0|— 5 2 6 5|— 15 
1881/85 7 5| 16 | 16 6 3 3 2 6|- 1515 5|—17 
1886/90 |— 4 — 2| 3| 36 | 18| 10, 10 3|. „16 Te 
| 
Mittel o 3 8! 15 | 22 10 4 O5 9|— 2|—16|518 
| 


Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 81 


Wabelle O. 
Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


Berechnet nach Jahresextremen 1826—1890. 


| 
| Mittlere Extreme | Absolute Extreme Rabi 
l ro em aE i PA 00 der 
| =! l =| 

Periode | B | E | E | 5 | = = s 

l = = s | = s S úber 

| E = š | R A = 200 cm 
1826/30 277 — 12 289 360 — 26 396 8 
1831/35| 169 — 21 190 224 — 29 253 2 
1836/40| | 215 — 14 229.) 208 — 32 300 3 
1841/45 259 | 17 216 544 — 41 585 3 
1840/50 W — 18 195 | 224 — 24 248 2 
1851/55 102 — 13 175 192 — 26 218 — 
1856/60| 151 | — 22 173 |. 240 — 20 266 2 
1861/605| | 226 — 23 249 445 — 26 471 2 
1866/70! 136 — 21 57 260 — 29 289 1 
1871/75, 198 — 28 220 379 — 33 412 2 
1870,80| 213 — 15 228 310 — 30 400 2 
1881/85 188 — 17 205 265 — 30 295 3 
1856/90, 253 — 8 271 415 — 26 | 501 4 
M6teE | W202 | 18 220 324 — 29 | JDA ZO 


Jánner Febr. Márz April Mai Juni Sept. Decemb. Jahr 
5 10 8 2 4 2 2 1 34. 
Man sieht daraus, dass die Úberschwemmunesgefahr bringenden 
Hochwásser am háufiesten zu Ende des Winters in Februar und Márz 
n Folge der Schneeschmelze einzutreten pílegen; die durch Regen 
verursachten Hochwasserstánde in Mai, Juni und September sind viel 
seltener. Im Ganzen entfallen von den 34 in Betracht stehenden Hoch- 
wássern 26 auf die Schneeschmelze und nur 8 auf die Sommerregen. 
Die gróssere Anzahl dieser Hochwásser 26 hatte eine Hóhe 
zwischen 200—300; 5 zwischen 300—400, 2 zwischen 400—500 und 
1 úber 500 cm. Nach den bisherigen Beobachtungen kommt ein Hoch- 
f wasserstand úber 200 cm etwa in 2 Jahren, úber 300 cm in 8 Jahren, 
úber 400 em in 22 Jahren einmal vor.*) Die hóchsten wáhrend der 
Periode 1826—90 beobachteten Hochwasserstánde waren: 
-9 Ich gebe hier diese Hochwasserstánde nach den Aufzeichnungen der stádt. 
Organe an. Úber die Hochwasserstánde in Prag und die verschiedenen Angaben 
B ihrer Hohe werde ich spáter handeln. 


Tř. mathematicko-přírodovědecká, 6 


89 Fr. Augustin: Úber die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 


Februar. 57. 11690,mit 92907 
E ZPM "Co P OSE E 
JE A2 17235 MSR Y 5 EVE 
PEDRAT 872 B7041 006 Ul 
M A1 kyoneriodoyojěké B2000 
Februar' . - - W862, , 445W 
September . .1890 , 475 „, 
Mářz“ L OA 4 "E 


Die Vertheilung der extremen Wasserstánde auf 5jáhrige Zeit- 
ráume oder Lustra ist aus der Tabelle 8 ersichtlich. 

Durch hohe Wasserstánde zeichnen sich aus die Lustra 1826/30, 
1841j45, 1886/90, welche schon friůher als nass bezeichnet worden 
sind. Es kommen auch in den trockenen Perioden bedeutende Hoch- 
wasserstinde vor wie 1861/65 und 1871/76, weil die Hochwásser nicht 
nur von der Dauer und der Menge der Niederschláge abhángig sind, 
sondern auch von der Art und Weise wie sie fallen und namentlich 
wie die Schneeschmelze im Frůhjahr vor sich geht. So war das Hoch- 
wasser 1802 durch rasches Abschmelzen des Schnees und 1872 durch 
Wolkenbrůche verursacht. 

Aus der Vertheilung der Háufigkeit der Hochwasserstánde úber 
200 cm auf die einzelnen Lustra treten uns die nassen und trockenen 
Perioden deutlicher hervor als aus dem mittleren Betrage derselben. 
Die Lustra 1831/35, 1846/80 haben seltener Hochwasserstánde úber 
200 em aufzuweisen als die Lustra 1826/30, 1841/50, 1881/90. Be- 
sonders zeichnet sich das erste und das letzte Lustrum der Reihe 
(Tab. 9.) durch háufigeres Auftreten der Hochwásser aus. 

Nach den in der Tab. 8 und 9 gegebenen Zusammenstellungen der 
extremen Wasserstánde und ihrer Schwankungen koónnte nicht behauptet 
werden, dass die unperiodischen Schwankungen des Wasserstandes 
háufiger und betráchtlicher, die Hochwásser zahlreicher und hóher, 
die Niedrigwásser zahlreicher und tiefer geworden sind. Es ist aus 
diesen Zusammenstellungen ersichtlich, dass die Hochwásser zahlreicher 
sind in den nassen, die Niedrigwásser zahlreicher und tiefer in den 
trockenen Perioden. Besonders werden durch letztere die trockenen 
Perioden besser gekennzeichnet als die nassen Perioden durch die 
Hochwasserstánde. Die Schwankungen des Wasserstandes sind im 
Ganzen grósser am Anfange und am Ende der Beobachtungsperiode, 
also in nassen Jahren als in der Mitte wáhrend der grossen Trockenzeit. 


3. 


Úber die Kriimmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven 
(courbes triangulaires). 


Von Prof. F. Machovec in Karolinenthal. 
Mit Taf. IV. 
(Vorgelest den 23. Jánner 1891.) 


L 


1. Ich werde auf zweierlei Art zeigen, wié man mit Hilfe meiner 
Methode zur Construction der Krimmungsmittelpunkte der Curven, 
deren Gleichung in rechtwinkligen Coordinaten 


Aw" — uj" = ď 


ist, gelangen kann. In dieser Gleichung bedeuten « und y recht- 
| winklige Coordinaten, d die Verháltniszahl einer Lánge und A und u 
beliebige Zahlen. 

Die Gleichung der Tangente dieser Curve im Punkte 234, ist 
Aaa — uy"y = d" und der von ihr auf der X-Axe gebildete Ab- 
schnitt 


d : 
Setzt man — = p und i = tg, So ist 
A © 


w — P tg" p, 


wobei das Vorzeichen der Gróssen p und tg mit dem Vorzeichen 
von A, resp. 7, úbereinstimmt. 

2. Von dem Exponenten a werde ich zuerst voraussetzen, dass 
er eine ganze und positive Zahl ist. 

Es sei a, (Fig. 1.) ein Punkt unserer Curve C, welcher ei- 


nem positiven ©, = 00, entspricht. Macht man 
6% 


84 Fr. Machovec 


op, ZP, 
So ist K0% = 9; 
construiert man weiter 
PA L6P, | did Upids, did 10dMetie5 
so sind die Lángen 
odí, odí, od! | ete. 
gleich pige, pije PlďY » 


und trágt man diese Lángen auf die positive oder negative Seite der 
X-Axe vom Punkte O aus, je nachdem p positiv oder negativ ist, 
so bekommt man die Punkte 


“ 44 IV 
C NEO, BUG 


durch welche die Tangenten 
unserer Curve fůr n— 21905 4 BOH6 


In der Fig. 1. habe ich p als positiv vorausgesetzt. 

Wir nehmen jetzt die Ebene x der Curve C als Projections- 
ebene an und fassen diese Curve als orthogonale Projection einer 
Curve C0, welche in einer durch die Axe Y liegenden Ebene y liegt, 
auf. Aus jedem Punkte a dieser Curve ist eine Senkrechte auf die 
zur Ebene = normale und durch die Axe X gehende Ebene $ gefállt. 
Die Punkte d..., in welchen diese Senkrechten die Ebene 4 schnei- 
den, liegen auf der Durchschnittsgeraden B der Ebenen č und vy. 

Die aus den Geraden d,py, pid, d/d“, dýdiY,... zusammenge- 
setzte, zum Punkte a, von ČC“ gehórige Figur wollen wir als ortho- 
gonale Projection einer Figur dpdď“d“d!Y... betrachten, welche in der 
durch den Punkt a gehenden und zur Ebene x parallelen Ebene 
liegt. Die Geraden bp,... pd“,... d'd“,..., d“d'",... < ele., welche 
auf diese Weise allen Punkten a der Curve C0% entsprechen, bilden 
nach einander die Fláchen 


D5 Pe PA P"".. © 
welche die Ebene $ in den Linien 
B; DDV V 


und die Ebene 9, welche durch die Axe Y senkrecht zur Ebene z. 
geht, in den Linien 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 85 


B Já D7 D"". Ú8k 


schneiden. Dabei bezeichnet P eine zur Ebene = senkrechte Gerade, 
welche den Punkt F, zu ihrer Projection hat. 

Sei nun allgemein D69 diejenige Curve, welche dem Exponen- 
ten » in der gegebenen Gleichung entspricht, 

Diese Curve denken wir uns um die Axe O, welche den Punkt 
0, zu ihrer Projection hat, so gedreht, dass die Punkte e“,.. als 
Projectionen ihrer Punkte betrachtet werden kónnen, also 


fůr a 2: 3, 4, 5, 6 ete. 
um 1809, 20 Ora Opa SV 
Die neue Lage der Curve D9 wollen wir mit Hť© bezeichnen. 


Die Curven C9 und E“ als Leitcurven und die Ebene = als 
Directionsebene bestimmen eine Fláche T, deren Oberflácheseraden 


aeí).,,. zu ihren Projectionen die Tangenten der Curve C% haben. 
In den Punkten a... von C) sind zu der projicierenden Cy- 


linderfláche dieser Curve Normalen N,... errichtet, welche sich in 
die Normalen Nyx... der Curve Č% projicieren. Die Normalen 
N42... bilden eine Fláche N, deren Projection zu ihrer Contour die 
Evolute von C“ hat. 

Daraus folgt, dass man den Kriůmmungsmittelpunkt % der Curve 
C jm Punkte a, als Projection des Punktes % betrachten kann, in 
welchem die Fláche N von der durch N, gehenden und zur x sen- 
krechten Ebene berůhrt wird.) 

Auf Grund des Zusammenhanges der Fláchen T und N kann 
dieser Punkt leicht bestimmt werden, nur muss man zuerst die Tan- 
gente der Curve E“ im Punkte e““ construieren. 

Wir werden spáter zeigen, wie diese Tangente T; construiert 
werden kann; um den Gang der Entwickelung nicht zu stóren, wollen 
wir jetzt voraussetzen, dass sie schon ermittelt ist. 

Die Fláche T wird lángs der Geraden aeť“) von einem hyper- 
bolischen Paraboloid T“ berůhrt, welches die Geraden T, (Tangente 
von C jm Punkte a) und T; zu Leitgeraden und die Ebene x zur 
Directionsebene hat. Aus dem Zusammenhange der Fláchen T und N 
folst, dass die letztere Fliche lánes der Geraden N, von einem 
hyperbolischen Paraboloid N' berůhrt wird, welches man erhált, wenn 


1) Vergl. Mannheim: „Cours de géométrie descriptive de Vécole polytechnigue“ 
5. 285—286 und S. 307—308. 


86 Fr. Machovec 


man in den Punkten von T% auf die zugehórigen Oberfláchegeraden 
der Fláche T“ die zur Ebene z parallelen Senkrechten errichtet. Der 
Umriss der Projection des Paraboloides N' wird die Gerade Nez, im 
Krůmmunesmittelpunkte % berihren. 

Weil eine Oberfláchegerade des Systems zr von T“, námlich die, 
welche durch den Durchschnittspunkt der Tangente T% mit der Ebene $ 
geht, in dieser Ebene liegt, so bekommt man die Projection einer 
Geraden von N“, wenn man im Punkte eť"% eine Senkrechte K auf 
die Axe X errichtet (Fig. 2.). 

Eine andere Gerade von T“ verbindet den Spurpunkt y von 12 
(welcher auf der Y-Axe liegt) mit dem Spurpunkt %(% der Tangente 
T.; die in y auf diese Verbinduneslinie errichtete Senkrechte L ist 
also auch eine Oberfláchecerade von N'. 

Die Parabel, welche die Geraden T4,, N4x,, K und £ zu Tan- 
genten hat, berůhrt N4, im verlangten Krůmmungsmittelpunkte 7. 

9) Es bleibt noch úbrig zu zeigen, wie man den Spurpunkt 40% 
der Tangente 7, und dadurch auch diese Tangente ermitteln kann. 

Die Fláche P (Abs. 2.) ist ein hyperbolisches Paraboloid, welches 
die Geraden B und P zu Leitceraden und die Ebene x zur Direc- 
tionsebene hat. Die Gerade po dieser Fláche lieot in der Ebene z. 
Aus dem Zusammenhange der Fláche P' mit der Fláche P folst, 
dass jene Fláche ebenfalls ein hyperbolisches Paraboloid ist, welches 
die Ebene = in der zur Y senkrechten Geraden p,uw" schneidet und 
dessen durch den Punkt ď" gehende Gerade zweiten Systems man 
erhált, wenn man ď"w" | X macht (Fig. 1.). Dabei bedeutet u" den 
Spurpunkt dieser Geraden. Macht man dann 


ws" || pid, 


so ist ws" die Spurlinie der Berihrungsebene von P“ im Punkte 
d" und folglich ihr Durchschnittspunkt s“ mit X Spurpunkt der Tan- 
gente von D" im Punkte dď". 

Aus dem Zusammenhangce der Fláche P" mit der Fláche P geht 
hervor, dass die Fláche P" lángs der Geraden d"d'" von einem hy- 
perbolischen Paraboloid H" berůhrt wird, welches man erhált, wenn 
man durch jeden Punkt der Geraden ds" zu jener Geraden des 
Systems z von P eine parallele Gerade zieht, welche mit ihm gleiche 
Entfernung von z hat. Man bekommt folglich insbesondere die in der 
Ebene x liegende Gerade von H", wenn man durch den Punkt s“ 
eine parallele Gerade zu p,o fůhrt. Die Gerade d/dď?“ und jene Paral- 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 87 


lele schneiden Sich in einem Punkte p/, welchen die zur Ebene x 
senkrechte Gerade P" von H" zu ihrer Projection hat. 
Macht man 


O ||IdAS. 
und 


4 444 
wu""'s'"' [| dd, : 


so ist die Gerade w's"" Spurgerade der Berůhrungsebene von P" 
im Punkte d und ihr Durchschnittspunkt s“ mit Y Spurpunkt der 
Tangente von D"" im Punkte d'". 

Aus dem Zusammenhange der Fláche P"“ mit der Fláche P" 
folgt auf dieselbe Weise, wie bei der Fláche P“, dass man den Spur- 
punkt s*" der Tangente von D7" im Punkte d"" erhált, wenn man 


E 


spy || pu" 
dro || dx 
und u stY || dd! zieht. 
Auf áhnliche Weise kónnte man die Tangenten der foleenden 
Curven D", D"T etc. construieren. 
4. Aus den in 3. durchgefihrten Constructionen lásst sich leicht 
die Relation 
os? —n.p.tg"g 
entwickeln. 
Es ist námlich 
dW's"= pie 
ds = pw" = pis“ + od" = ptyře T Pige — 2p tg 
dYsV = plu" = pls" — od" = 2p tg*g —- p tg*p — 3p tg*e 
und allgemein 
ds) Z (n— 1) ig9"—"g, 
folelich 


05% — od() T- d64s? — pig" T (n — Vp tg"p = ntglp. 


Auf Grund des im Abs. 2. beschriebenen Zusammenhanges 
zwischen den Curven D(©) und E% genůst der Spurpunkt z) der 
Tangente von B“ im Punkte e© der Relation 


010) — "tg 10 —07 009, 


so dass man diesen Spurpunkt leicht construieren kann. 
5. Errichtet man nun (Fig. 2.) im Punkte y auf die Tangente 


88 Fr. Machovec 


T., eine Senkrechte M und bezeichnet man die Durchschnittspunkte 
der Geraden M und L (Abs. 2.) mit der X-Axe mit den Buchstaben 
m und č, so gilt die Proportion 


ol: om = 060 : ot“ 


aus der man mit Hilfe des im Abs. 4. enthaltenen Resultates die 
Relation 


oč:om==1:n oder ol = „om erhált. 
Es ist demnach 
A A 
tg oly z nigomy, 


d. h. die Richtungsconstante der Geraden Z bezůclich der X-Axe ist 
n-mal grósser als dis Richtungsconstante der Geraden W oder der 
Normale Na. 

Erwágt man noch, dass wir auch die Abschnitte, welche die 
Tangenten von ČC auf der Y-Axe bilden, unseren Betrachtungen zu 
Grunde liegen konnten, so kónnen wir folgenden Šatz aussprechen : 


Der Krůmmunogsmittelpunkt der Curve 
Ao" + uj = d, 


wobei z und y rechtwinklige Coordinaten bedeuten, in 
einem beliebigen Punkte a, ist der Berůihrungspunkt 
der zugehórigen Normale mit einer Parabel, welche 
folsende vier Geraden berůhrt: Die Tangente und Nor- 
male unserer Curve im Punkte a, die Senkrechte, wel- 


che auf die F Axe in ihrem Durchschnittspunkte mit 


der Tangente errichtet wird, und endlich die Gerade, 
welche durch den Durchschnittspunkt der Tangente 


mit der xÁxe geht und deren Richtungsconstante be- 


zůeglich der zweiten Coordinatenaxe das »-fache der 
Richtungsconstante der Normale betrásgt. 

Wir haben bis jetzt vorausgesetzt, dass A und 7, positiv sind, 
es ist aber leicht einzusehen, dass die bisher gewonnenen Resultate 
auch fůr negative A und «, gelten. 

6. Ich werde jetzt geometrisch beweisen, dass der im Abs. 5. 
ausgesprochene Satz auch fůr negative ganze Zahlen » und fůr 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 89 


= = „ wobei » eine ungerade Zahl bedeutet, seine Giltigkeit 
behált. 

Fůr nz=-—I, — 2, 8 
ist m=pig“9, plg*e, ptg“9.... 


Um diese Lángen zu construieren, macht man (Fig. 1.) 
O MIPRO a Ale Ota 0 1 Maa 8e 


und die Lingen 
ofi' , OP ofi «... sind dann gleich 


Pig P Dl pe 


Die Figur d,f,/ff, -... werden wir wie im Abs. 2, als Pro- 
jection der Figur 8ff"f""...., welche in der durch den Punkt a 
gehenden und zur Ebene x parallelen Ebene = lieot, betrachten. 

Die Geraden bf,... ff",... f"f",... welche zu allen Punkten 
a von C gehěren, bilden dann die Fláchen 


U, (0 O 


welche die Ebenen 1 und é in den Curven Z", F",,... schneiden. 
Es liesse sich nun auf áhnliche Weise, wie bei den Curven D© zeigen, 
wie die Tangenten von F© construiert werden kónnen und man wůrde 
zu derselben Eigenschaft der Spurpunkte dieser Tangenten gelangen, 
wie bei den Curven DG. Diese Entwickelune ist aber nicht einmal 
něthig, weil die Fláchen © mit einander und mit der Fláche P in 
demselben Zusammenhance stehen, wie die Fláchen P© mit der 
Fláche P“. Nennt man v% den Spurpunkt der Tangente von 4 im 
Punkte f©, so ist in Folge dieses Zusammenhanges wie friiher 


oV = nig" lg, 


so dass alle auf diese Gleichung im Abs. 5. geknůpften Folgerungen, 
folelich auch der Hauptsatz dieses Absatzes in diesem Falle seine 
Giltigkeit behált. 


7. Fůr n=5 ist 


sA m 
z=ptg“ 9p= Vpopď ev 


90 Fr. Machovec 


Ist wieder opl—p 
und od V; 


so bekommt man die Lůnge x, wenm man einen Kreis K, (Fig. 3.) 
vom Durchmesser p,d("—V construiert; die Entfernune og) seines 
Schnittpunktes 90% mit der X-Axe vom Punkte o ist dann x. Denkt 
man sich diese Construction fůr alle Punkte der Curve C durchgefůhrt, 
so kann man den dabei auftretenden Linien foleende Bedeutung bei- 
legen: 

Die Punkte p, und d*—") behalten ihre friihere Bedeutung (2), 
die Kreise Ki... werden wir als Projectionen von Kreisen betrachten, 
deren gegeniberliecende Punkte auf der Geraden P und auf der 
Curve D(="—D Jiegen. Sie bilden dann eine Fláche K, welche die Ebene 
s in einer Curve G© schneidet; diese Curve tritt in diesem Falle 
an Stelle der in 2. und 6. angefiihrten Curven D% und FW, 

Es handelt sich folglich um die Tangente dieser Curve im 
Punkte 9'". 

Die Fláche K wird lánes des Kreises K von einer Kegelfláche 
beriůhrt, deren Mittelpunkt im Durchschnittspunkte der Geraden P 
mit der Tangente von D("-D jm Punkte d("-) liegt. Diese Tangente 
hat nach 4. ihren Spurpunkt im Punkte s("=D, welcher der Relation 


os("—) — (m— 1) tg"? o 
genůst. 
Die Projection der durch den Punkt g(*) gehenden Geraden jener 
Kegelfláche ist p,g(©? und ihr Spurpunkt « liegt auf einer durch den 
Punkt s(7—» parallel zu d"—Dgm gefihrten Geraden. Macht man dann 


uz) [eg", 


wobei c den Mittelpunkt von K, bedeutet, so ist der Punkt 2(% Spur- 
punkt der Tangente von G im Punkte g“". 
Aus der durchgefůhrten Construction (wenn man alle Indices weg- 
lásst) folet: 
gz:gu—ed:gd 
gu: ds = py: pd. 


Weil aber ed — - „ 80 folgt aus diesen beiden Proportionen 


g2:ds = pg:2gd= go:20d. 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 91 
Es ist nun 
ds = (mŤ— A) ig"=2e, go—pVig"2e, od=píg2e, 


folglich © ge% Be («u— pw 


und oz—=0g—+- g2—nigoteg. 


Man hat somit fůr den Spurpunkt z dieselbe Relation, Wie in 
beiden frůheren Fallen, so dass der Satz 5. auch in diesem Falle gilt. 


II. 


8. Der Vorsang, welchen wir bisher befoleten, fiihrt nicht zur 
Construction der Krůmmunesmittelpunkte der in 1. angefiihrten Curven, 
wenn » eine beliebige, gebrochene Zahl ist. Ich habe die vorherge- 
henden Entwickelungen nur deshalb angefihrt, weil bei ihnen meine 
Methode klar auftritt. Ahnlichen Fláchen, wie in diesem Falle, be- 
gegnen wir auch bei der Construction der Krůmmungsmittelpunkte 
anderer Curven, so dass sich fast in jedem Falle dieselben Hilís- 
Constructionen wiederholen. Man kann bei einiger Úbune in diesen 
Constructionen zu solcher Fertigkeit gelangen, dass sie keine oróssere 
Můhe erfordern, als z. B. die Ermittelung der zur Berechnune des 

Krimmungshalbmessers einer Curve něthigen Differentialguotienten. 

Ich werde jetzt zeigen, wie man den Satz 5. fůr jedes n be- 

weisen kann. 


Es sei in der Gleichung 


A0" I ny dď 
die Zahl | 


== 
v? 


wobei u und v zwei ganze Zahlen bedeuten. 
Ist aje, die Tangente dieser Curve im Punkte a,, so ist 


2) 
PE — M — P =PÍ 0 


45 


also Ve dp, 


92 Fr. Machovec 


Trást man (Fig. 4.) fůr jeden Punkt a, unserer Curve C0? auf 
die Y-Axe die Lánge 


01000 — 0 
und vom Punkte 9', in der Richtung der X-Axe die Lánge 
D0 


auf, so werden die Punkte 4,...., welche allen Werten von =, ent- 
sprechen, auf einer Curve FH, von der Gleichung 


= p“ dv en 


liegen. Die Verbindungslinie je zweier zu einander gehorigen Punkte 
h, und e, ist dann senkrecht zur X-Axe, 

Den eben beschriebenen Gebilden kann folgende Bedeutung bei- 
geleot werden: Die Curve C sei wieder orthogonale Projection einer 
Curve (©, welche in einer durch die Axe Y gehenden Ebene » liegt. 
Die Durchschnittsgerade dieser Ebene mit der Ebene š (2) ist, wie 
frůher, die Gerade B. Diese Gerade denken wir uns um die Gerade O 
um 90% gedreht, so dass sie in die Ebene » gelangt. Durch die neue 
Lage B' der Geraden B und durch die X-Axe ist eine Ebene d be- 
stimmt, in welcher wir uns eine Curve JH denken, deren orth. Pro- 
jection die Curve FZ, ist. Aus jedem Punkte 4 der Curve H ist eine 
Senkrechte Ae auf die Ebene $ cgefállt uud die Gesammtheit dieser 
Senkrechten — eine Cylinderfláche — schneidet die Ebene in einer 
Curve E. 

Die Curven K und (© bestimmen mit der Ebene = als Directions- 
ebene die Fláche T (2). 

Nach dem Abs. 2 handělt sich bei der Ermittelung des Krům- 
mungesmittelpunktes von C(© jm Punkte a, zuerst um die Tangente 
der Curve Z im Punkte e. Diese Tangente bekommt man aber leicht 
aus der Tangente der Curve F im Punkte h. Es ist námlich bekannt, 
dass die Tangente der Curve JH, im Punkte 4, auf der X-Axe einen 


Abschnitt 


u 
VU 06 
v 


bildet.") Weil nun die Curve H in einer durch die A-Axe gehenden 
1) Die Curve JZ, ist eine Parabel oder Hyperbel hoherer Ordnung. Die oben 


benůtzte Eigenschaft ihrer Tangenten habe ich geometrisch in meiner Schrift 
„Zobrazování tečen a středů křivosti“ (S. 58) bewiesen. 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 93 


Ebene liegt, so geht auch die Tangente dieser Curve im Punkte A 
und folelich auch die Tangente der Curve Z im Punkte e durch 
den Punkt č. 

Nach der obigen Gleichung ist 


pao (i 570 o láta 

Kv OA a VSV 0 
so dass die im Abs. 4. bewiesene Eigenschaft der Tangenten von 
E(» und folelich auch der Satz des Abs. 5. als fůr jedes » giltig 
bewiesen sind. 


III. 


9. Die Zahlen A und u lassen sich immer so bestimmen, dass 
die Curve 
Ae uj d" 


fůr ein gegebenes » eine gecebene Gerade T in einem gegebenen 
Punkte a berůhrt. Lásst man » variieren, so bekommt man auf diese 
Weise einfach unendlich viele Curven C©, welche die Gerade T im 
Punkte a berihren. Zu jeder von diesen Curven gehórt eine durch 
die Geraden T, N, K und Z (2. und 5.) bestimmte Parabel (Fig. 2.), 
welche die Normale N im Krůmmunesmittelpunkte der zugehórigen 
Curve im Punkte a berůhrt. Weil drei von den jene Parabel be- 
stimmenden Geraden, námlich 7, N und K, fůr alle diese Curven 
CH fest bleiben, so bilden diese Parabeln eine Schar und weil der 
- Punkt y (2) auf einer von den Grundgeraden dieser Schar, námlich 
auf T liegt, so ist die Schar dieser Parabeln, folglich. auch die 
Reihe der Kriůmmunesmittelpunkte auf N zum Bůschel der Geraden 
L.... und demnach auch zur Reihe der Punkte 7... . auf X pro- 
jectivisch. 

Wie frůher (5) gezeigt wurde, genůst jeder der Punkte 7 der 
Gleichung 


ob A om. 
n 
Fir „== 1 bekommt man aus dieser Gleichung ol == om und fr 
156000: 
Im ersten Falle seht die Curve C in die Gerade T úber und 
ihr Krůmmungsmittelpunkt č, im Punkte a ist unendlich fern; im 


94 Fr. Machovec 


zweiten Faile ist L|| K und die zugehórige Parabel degeneriert in 
ein Punktepaar, námlich in den unendlich fernen Punkt LK und den 
Punkt a, welcher als ihr Berihrungspunkt mit N, also als zu n = m 
gehóriger Krůmmungsmittelpunkt aufzufassen ist. 

Sind dann 7, und Z; zwei zu den Werten r und s von » ge- 
hórigen Punkte, und %, und 2; die Krůmmungsmittelpunkte der Curven 
CH und CS jm Punkte a, so ist 


0M 
das heisst 


OZO A2 007 
Od 03 0 
Es ist aber 
1 
0 O ol, = — 0m 
r ě "W bs : 
r— 1 — 
lm = om, lm — om , 
ae: 
OVP nu 
folslich 
s s(r—1). 0, 0, s—1 
— ———; zw > oder — z, 
r or(s—1 0 0; Jm 


wobei ©. und 0, Krůmmungshalbmesser der Curven C und C© jm 
Punkte « bedeuten. 

10. Wenn man zwei in einer Ebene liegende Curven, welche 
sich in einem Punkte a berůhren, parallel oder central projiciert, so 
ist das Verháltnis der Krimmungshalbmesser der Projectionen in 
ihrem Berůhrungspunkte oleich dem Verháltnisse der Krůmmungs- 
halbmesser der gegebenen Curven im Punkte a.) Daraus folgt, dass 


1) Es seien C und C, zwei beliebige in einer Ebene liegende Curven, welche 
sich im Punkte a berůhren, K und K, ihre Krůmmungskreise fůr diesen Punkt 
und © und o, ihre Krůmmungshalbmesser. Projiciert man diese Gebilde central 
auf eine beliebige Ebene, so bekommt man als Projectionen gegebener Curven 
zwei sich im Punkte a' berůhrende Curven C' und C“ und als Projectionen von K und 
K; zwei Kegelschnitte K" und Ki, welche die Curven C" resp. C im Punkte a' oscu- 
lieren. Die Kreise Kund K, kónnen als zwei collineare Curven betrachtet werden 
wobei der Punkt a Collineationscentrum und die unendlich entfernte Gerade U 


Collineationsaxe ist. Die Charakteristik dieser Collineation ist „£. Weil diese 


1 , 
Charakteristik durch die centrale Projection nicht geándert wird, so ist auch die 


Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven, 95 


die am Schlusse des 9. Abs. bewiesene Relation auch fiůr jede cen- 
trale oder parallele Projection der Curven C© und C© gilt. 

Weil weiter jede Curve, welche in trimetrischen Coordinaten 
eine Gleichung von der Form 


a? —- Ba? + van = 0 


besitzt, als centrale Projection einer Curve, deren Gleichung in pa- 
rallelen Coordinaten 


Aw I uz ď 


ist, betrachtet werden kann, so gilt die obige Relation auch fůr solche 
Curven. Man kann somit folgenden Satz aussprechen : 

Wenn zwei Curven, deren Gleichungen in trimetri- 
sehen Coordinaten 


ač |- Ba + pe = 0 
U% I Bs7% + 15x —0 


sind, sich in einem Punkte berůhren, so ist das Ver- 
háltnis ihrer Krimmungoshalbmesser o“ und 0,in diesem 
Punkte nur von den Zahlen r und s abháneig, und zwar 
ist 


und 


0, s—1 
0. 7—I' 
s=— I, 
Ist pk: - , 50 reprásentiert die zweite Gleichung einen dem 


Fundamentaldreieck cin Seschriebenen Kecgelschnitt. Aus dem eben 


ausgesprochenen Satze bekommt man dann folgenden Doppelsatz: 
Construiert man einen Kegelschnitt, welcher die 
Curve CU) . 


Charakteristik der collinearen Beziehung zwischen K und K" fůr den Punkt « 
als Centrum und fůr die Projection von U als Axe gleich —— 6: . Nennt man © und 


o, die Krimmungshalbmesser von K' und K" (also auch von C' und 4) im Punkte 


a', so folgt aus einfachen geom. Beiuchtnněcní dass das Verháltniss dieser Krům- 
mungshalbmesser gleich der Charakteristik der Collineation, also in unserem 


Falle gleich = ist. Dadurch ist die obige Behauptung bewiesen. (Vergl. Wie- 
„Lehrbuch der darst. Geometrie“ I. Th., S. 217.) 


96. F. Machovec: Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven. 


a" — By 1220 
in einem beliebigen Punkte berůhrt und dem Funda- 
mentaldreieck oj 1 goschrieben ist, so ist das Verhált- 


nis der Krimmungshalbmesser beider Curven in ihrem 
Berihrungspunkte fůr alle Punkte von C constant. 
Nennt mán die Krimmungshalbmesser dieser Curven 0, Ve 
01 , SO ist 
2 O1 l 
Tha 0 0 VE 


2 


Die Benennung „les courbes triangulaires“ fůr die Curven 


A3- Bat + pa = 0 


růhrt von de la Gournerie her („Sur les surfaces réglées Véhra B dEAlES 
symetrigues“, Comptes rendus, 8 janvier 18006). 

Zu diesen Curven gehóren die Kegelschnitte, welche dem Fun- 
damentaldreiecke um- oder eingeschrieben sind, oder welche es zu 
1 
2? 


ihrem Poldreiecke haben (n —I, 2), die unicursale Curve 


dritter Ordnung (1= =) die Curve vierter Ordnung mit drei Spitzen 


(c „ die Curve vierter Ordnung mit drei Doppelpunkten, in 


welchen die Tangenten der Curve Inflexionstangenten sind (1 = — 2). 
Zu diesen letzten Curven gehóren als specielle Fálle die Kreuzcurve 


und die Lemniscate. Endlich erhált man fůr » = 5 die Hypocycloide 


mit vier Spitzen und die Evolute der Ellipse.*) 

Den letzten in dieser Abhandlune enthaltenen Satz hat zuerst 
Jamet (Annales de Vécole normale supérieure, 1887) ausgesprochen, 
einen einfachen analytischen Beweis dieses Šatzes hat Balitrand in 
der eben angefiihrten Abhandlung gegeben. 


1) Siehe: Balitrand „Sur un théorěme de M. Jamet“, Journal de mathé- 
matigues spéciales“ 1890. 


E o 5 o bo vro 7 c 


4. 
Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnice ptačích. 


Napsal Alois Mrázek v Praze. 
S tab. V. a VI. 


(Předloženo dne 23. ledna 1891.) 


1. Úvod. 


Jen u poměrně velmi nepatrné části Cestodů, jako vůbec u všech 
helminthů známe způsob vývoje. Jednak pro většinu neznáme na- 
prosto hostitelů přechodních, jednak i ve mnohých případech nebylo 
možno určiti přesně příslušnost nalezených stadií vývoje ku formě 
dospělé. Jmenovitě morfologicky 1 fylogeneticky původnější cysticer- 
koidy, po výtce v nižších zvířatech bezobratlých žijící, seznány po- 
měrně dosti pozdě a až do doby nejnovější jen v dosti řídkých pří- 
padech, ač se stanoviska theoretickébo již dávno bylo přijímáno, že 
nižší živočichové bezobratlí jsou normálními přechodními hostitely 
cysticerkoidních stadií rozmanitých tasemnic v míře daleko značnější, 
než velmi sporá pozorování dřívější zdála se ukazovati. Teprve v nej- 
novější době rozmanité nálezy pravdu toho vždy více a více potvr- 
zují. Též já podal jsem drobný příspěvek v této věci, za jehož jaksi 
pokračování následující řádky považovati možno.“) Zejména poukázal 
jsem na pravděpodobnost toho, že podle nejnovějších zkušeností našich 
pro tasemnice vodních ptáků přechodní hostitele cysticerkoidů jejich 
hledati dlužno především v rozmanitých druzích našich korýšů sladko- 
vodních. Správna-li jest tato domněnka, jest vzhledem k velmi znač- 
nému rozšíření tasemnic u ptáků vodních dosti pravděpodobno, že 
při poněkud jen bedlivějším a zúmyslně za tímto účelem podniknutém 
Pátrání, snadno v korýších z nalezišť, na nichž vodní ptáci se zdržují, 
setkati se můžeme s cysticerkoidy tasemnic těchto ptáků. Z té pří- 


1) AI. Mrázek: O cysticerkoidech našich korýšů sladkovodních. Příspěvek 
k biol. a morfol. cestodů. Věstník kr. č. spol. nauk. 1890-I. 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 7 


co 
00 


Alois Mrázek 
činy obrátil jsem v letních a podzimních měsících uplynulého právě 
roku k předmětu tomuto svoji pozornost. 


Avšak ta okolnost, že ačkoliv tolik již badatelů zabývalo se ko- 
výši sladkovodními, a to způsobem mnohdy dosti podrobným, přece 
v korýších těchto až dosud tak málo cysticerkoidů bylo nalezeno, 
již z předu ukazovala k tomu, že má-li veškeré pátrání ve směru 
tomto vésti k nějakému výsledku žádoucímu, nesmí býti nijak jen 
pouhé náhodě ponecháno, nýbrž musí se konati podle pevného, předem 
již určeného rozvrhu. I omezil jsem se tudíž prozatím na to, abych 
snažil se především pokud možno vyšetřiti hostitele cysticerkoidů ta- 
semnic obou našich domácích ptáků vodních: Anas boschas dom. 
Anser cinereus dom. Vedly mne k tomu několikery důvody. Nejvíce 
na snadě leží z nich ovšem ten, že tasemnice těchto ptáků jsou nám 
následkem všeobecného rozšíření svých hostitelů poměrně velice pří- 
stupny a to téměř v každou dobu roční, což nijak však neplatí 
o ostatních ptácích vodních. Zejména nejbližší okolí příbramské, kdež 
veškerá téměř pozorování moje se dála, jest na ptáky vodní velice 
chudo. Vedle toho ale jsou druhy tasemnic, jež v Anas boschas dom. 
a Anser cinereus dom. až dosud byly nalezeny, poměrně dosti četné. 
Nobude zajisté od místa, když zde uvedeme seznam všech těchto ta- 
semnic. Tak uvádějí se: 


z Anas boschas dom.: Taenta trilineata Batsch 
„ coronula Duj. 
„ anatina Kr. 
„ sinuosa Zed. 
„ gracilis Rud. 
„| megalops Nitzsch 
„- cončca Mol. 
„- dmbutiformis Polon. 
„ - rassula Rud. 
z Anser cinereus dom.: Taenia lanceolatů Bl. 
„ fase'ata Rud. 
„| sinuosa Zed. 
„ setigera Fról, 

Všechny tuto uvedené tasemnice tyto přímo byly zjištěny jako 
parasité kachny a husy domácí. Vedle toho ale, jak Hamann uvádí, 
dlužno přijímati, že i Taenia tenužrostrís Rud., dosud jen z Aythia 
marila, Oidemia fusca, Mergus albellus, servator, mergamser, Larus 
tridactylus uváděná, v jednom, ne-li snad v obou našich domácích 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 99 


ptácích žije. což jak později uvidíme i moje nálezy nade vší po- 
chybnosť potvrzují. 

Spolu třeba zde podotknouti, že tasemnice tyto jsou mezi ptáky 
těmi velice hojně rozšířeny, takže není téměř exempláře, který by 
by prost byl parasitů těchto, ano mnohdy se vyskytují ve množství 
poměrně velmi značném, takže jsem ku př. z jediné husy přes 20 
kusů Taenia setigera obdržel. Jest vzhledem k tomuto zjevu zcela 
pochopitelným úkazem, jsou-li v některé menší nádržce vodní téměř 
všichni dotýční korýši tím kterým cysticerkoidem napadeni. 

Vytknutým cílem určena byla ovšem též volba nalezišť, z nichž 
čerpal jsem svůj pracovní materiál korýšů. Obrátil jsem zřetel svůj 
vesměs k nalezištím takovým, jež z předu již zdála se slibovati zdárný 
výsledek, totiž k nádržkám vodním velmi malých namnoze rozměrů, 
jež v nejbližším sousedství hospodářských stavení se nalézají a na 
nichž od jara až do zimy stále četná hejna husí a kachen se zdržují. 
Pochopitelno jest proto, že opět setkal jsem se s několika různými 
formami cysticerkoidů v korýších z nalezišť těchto. Avšak cysticer- 
koidy nevyskytují se vždy v korýších v míře tak úžasné, jako jsem 
shledal na jaře minulého roku u cysticerkoidův od Taenta faseiata 
jakož i coronula, aneb nyní opětovně při 7. faseiata, nýbrž mnohdy 
jen u velmi skrovné míře, takže nepostačí prohlédnutí několika málo 
exemplárů korýšů, nýbrž třeba bedlivě prohlížeti jednoho korýše za 
druhým, nemáme-li nějakou formu přehlédnouti. Tím způsobem podařilo 
mi se na př. z jédiného naleziště nalézti současně patero různých cysti- 
cerkoidův, ač jsem při tom ovšem třeba 2—300 Cypridek prohledal, 
nežli jsem v nich jediného jen cysticerkoida napadl. Ovšem že někdy 
i v korýších z nalezišť na pohled nejpříznivějších, veškeré pátrání po 
cysticerkoidech zůstává naprosto marným. Přece však jen zůstává ne- 
snadno pochopitelným, že cysticerkoidy korýsů dosud od zoologů zů- 
stávaly téměř nepovšimnuty. 

Vedle této methody, přímého vyhledávání cysticerkoidů v ko- 
rýších z nalezišť tomu příznivých, snažil jsem se užiti ještě cesty ex- 
perimentalní. Krmil jsem totiž různé druhy korýšů proglotidami do- 
spělé tasemnice. Methoda tato za daných poměrů může býti velice 
pohodlná, přesná a jmenovitě pro sledování prvých embryonalních 
stadií nad míru důležitá. Pokusy mé v této příčině, k nimž byly mi 
po ruce zejména tyto druhy: Taenia sinuosa, anatina a seligera, zů- 
staly však marnými z té příčiny, žc nešťastnou náhodou postrádaly 
dotyčné tasemnice ještě zcela vyvinutých, dospělými vajíčky naplněných 
proglottid. 

7* 


100 Alois Mrázek 


Ačkoliv nemohu tudíž podati úplný obraz vývoje, nicméně po- 
dařilo se mi přece tentokráte seznati aspoň některá mladší stadia vý- 
vojová, takže mohu i po této stránce několik zajímavějších sdělení 
učiniti. 

Ježto v poslední době a zejména touto prací rozhojněn jest 
počet cysticerkoidů žijících v rozmanitých druzích našich korýšů, po- 
važoval jsem za vhodné připojiti ku konci této práce přehledný seznam 
veškerých až dosud v korýších pozorovaných cysticerkoidův, po způ- 
sobu, jakého užil v. Linstow ve svém kompendiu helmintologie.“') 


2. Taenia fasciata Rud. 
(Obr. 1—2.) 


S cysticerkoidem od této tasemnice, již v prvé mé práci po- 
psaným, opětně jsem se setkal, a to po třikráte, jednou opět na 
starém nalezišti, odkud poprvé jsem jej popsal a kdež byl opět ne- 
obyčejně hojný, mimo to pak na dvou jiných nalezištích. Všude při- 
cházel v Cyclops agilis Koch, což zdá se býti na prvý pohled velmi 
zajímavým faktem, uvážíme-li poměry, za jakých poprvé cysticerkoida © 
tohoto jsem nalezl, avšak ztrácí na působivosti své valně tím, že na 
prvotním nalezišti Cyclops viridis Fehr., jehož zde v dubnu spolu 
s C. agilis jsem nalezl, nyní v měsíci září úplně scházel. Rovněž 
i v druhém nalezišti byl Cyclops agilis jediným Copepodem, vyjma 
ovšem Canthocamptus minutus, jenž dle dosavadních zkušeností mých 
však nezdá se býti příhodným hostitelem cysticerkoidů. V třetím na- 
lezišti konečně cysticerkoid tento přicházel ojediněle, kdežto mnohem 
četnější v nalezišti tom cysticerkoid od Taenia stnuosa Zed. stejno- 
měrně jak v Cyclops agilis tak i v C. viridis, totiž v obou Cyclopech, 
jež tam žijí, se vyskytoval. 

K dosti zevrubnému popisu, jaký již dříve jsem podal o tomto 
cysticerkoidu, nemohu mnoho nového připojiti. Poměry těla i přívěsku 
ocasního byly celkem právě takové, jak jsem je vylíčil, jedině shledal 
jsem nyní přední odstavec, či tělo cysticerkoidu poněkud méně splo- 
štělé než po prvé, jakož i přesvědčil jsem se, že přítomen jest při 
obou stranách sploštělých zcela podobný val kutikularní, oba pysky 
spojující, jako na př. u cysticerkoidu od Taenia coronula. Ovšem, 
že jest následkem stlačeného tvaru vchlípeniny přední jen velmi ne- 


1) v. Linstow. Compedium der Helminthologie-Hannover 1878. Idem. Nach- 
trag. Die Literatur der J. 1878—1889. Hannover 1889. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 101 


patrný a nesnadno zřetelný, čímž asi zaviněno bylo, že po prvé byl 
přehlédnut. 

Pravidelně nacházel se podobně jako dříve i nyní v každém 
Cyclopu pouze jediný cysticerkoid, avšak výjimkou nalezl jsem někdy 
též 1 tři cysticerkoidy zároveň v jediném exempláři Cyclopa. Jeden- 
kráte podařilo mi se i pozorovati tři exempláře z jednoho Cyclopa 
a sice podle háčků, jež u každého exempláře v jiném stupni vývinu 
se nalézaly, soudě, stáří poněkud nestejného, jejichž skolexy z cysty 
byly vychlípeny. Pro zajímavost jeho znázornil jsem takovýto cysti- 
cerkoid na obr. 1. Přívěsek ocasní, jak z obrazu toho patrno, nedo- 
sahoval v tomto případě nijak obvyklé své ohromné délky. Ne- 
příliš četná tělíska vápnitá mna těchto vychlípených exemplářích 
byla nakupena na krčku skolexu, totiž na oné části, jež při vychlí- © 
pení spojuje vlastní hlavičku s cystou a jež u vchlípeného skolexu 
přikládá se těsně ku vnitřní ploše cysty, tvoříc takto jaksi nejvnití- 
nější vrstvu její. Potvrzen tak rozbodně můj udaj, že vlastnímu sko- 
lexu tělíska tato scházejí, vůči odchylnému a nespravnému udání 
Hamannovu pro cysticerkoid od Taenta stuuosa. Na obr. 2. znázorněn 
jest velmi mladý ještě háček z rostella. Háčky tyto tvoří se vůbec 
velice pozdě, teprve když cysticerkoid jest jinak již téměř uplně vy- 
vinut. Hostitely dospělé tasemnice jsou: Anser einereus, Amser albi- 
frons. Naleziště: Zaboř (na 2 místech), Sv. Hora u Příbrami. 


3. Taenia tenuirostris Rud. 
(Obr *—6.) 


U porovnání s jinými cysticerkoidy mnou pozorovanými, jest 
cysticerkoid této tasemnice velice nápadný poměrně nepatrnou veli- 
kostí svého předního odstavce. Nalezl jsem jej na třech nalezištích 
v Cyclops agilis, vždy ve společnosti s cysticerkoidem předešlým. 
Bezpochyby sem náleží i forma, o níž již v prvé mé práci učiněna 
byla zmínka.“) Avšak mimo to obdržel jsem cysticerkoid tento ještě 
z jednoho velice zajímavého naleziště. Nalezl jsem totiž jeden exemplář 
též v Cyclops pulehellus Koch. z malé studánky ve sklepě jednoho 
domu v Příbrami. Do studánky té dostaly se zárodky tasemnice pa- 
trně bezpochyby jen zavlečením. 

Přední odstavec cysticerkoidu jest obrysu okrouhlého neb vej- 
čitého, zřídka i poněkud více protáhlého a jest opět poněkud splo- 
štěný. Až na poněkud menší velikosť svou, jest zcela jinak roven 
téže části cysticerkoidu od Taenia faseiata, Velikost tohoto předního 


10? Alois Mrázek 


odstavce jen dosti málo kolísala, neb příčný jeho průměr byl as 
0:09—0-10 mm, podélný pak 0'10—0:11 mm. Nejzevnější hyalinní 
vrstva u tohoto cysticerkoidu jest velice zřetelně vyvinuta. Pod po- 
rosní vrstvou kutikularní dále do vnitř následující vrstvy, parenchy- 
movou a svalovou, z nichž tato z větší části již krčku skolexu patří, 
nelze jednak pro nepatrnou velikosť odstavce předního, jednak i pro 
velmi malou tlouštku stěny cysty s bezpečností rozeznati. Vápnitá 
tělíska nejsou příliš četná, ale dosti veliká a uložena jsou v nejvnitř- 
nější stěně cysty. 

Skolex skoro zcela vyplňoval vnitřní prostor cysty. Rostellum 
ozbrojeno jest věnečkem 10 háčků, jež jsou dosti malé dosahujíce 
pouze délky 0'021—0025 mm. (Srovnej obr. 5. a 6.) Exkreční ap- 
parát dá se ve skolexu aspoň částečně sledovati, totiž přední céva 
okružní a části podélných větví. Místo, kudy přívěsek ocasní souvisí 
se předním odstavcem cysticerkoidu, jest podobně jako u cysticerkoidu 
předešlého hrbolovitě vyzdviženo. Přívěsek ocasní sám dosahuje opět 
neobyčejné délky, ano následkem nepatrné velikosti předního odstavce 
jest ještě poměrně delší, než u cysticerkoidu od Taenia fasetata, neb 
přesahuje až 25kráte délkou svou přední odstavec (měříť přes 2:5 mm). 
Při tom jest dosti úzký, právě tak jako přívěsek ocasní cysticerkoidu 
od T. faseiata, s nímž ostatně celým svým tvarem i strukturou svou 
téměř úplně souhlasí. Dosti charakteristickým zjevem jest, že konec 
tohoto přívěsku ocasního pravidelně dosti značně byl rozšířen. (Obr. 5.) 
Háčky embryonalní obyčejně v zadní části přívěsku nahloučené jsou 
velikosti 0'008 mm a tvaru podobného jako u Taenta coronula. 

Bereme-li zřetel na tvar a velikost háčků, jeví se býti k cysti- 
cerkoidu tomu příslušnou dospělou formou Taenia tenučrostris Rud.*) 
Zajímavo ovšem jest, že Hamann nalezl cysticerkoid právě od téže 
tasemnice v zcela jiném hostiteli, totiž v Gammarus pulex?). Ostatně 
však výkres jím podaný není příliš do detaillů propracován, takže 
nemůžeme podlé něho blíže rozsouditi, zda-li a v čem se forma jím 
popsaná od oné, již já jsem pozoroval, liší. Ovšem, že velikost před- 
ního odstavce, jak Hamann ji udává (0:2 mm) dosti převyšuje mnou 
pozorovanou velikosť a i přívěsek ocasní jest zcela jiného tvaru na 
výkresu Hamannově. Barvy byl žluté, kdežto já pozoroval jej vždy 
čistě bledý. Konečně ale tyto rozdíly nemohou příliš rozhodovati 


1) Krabbe: Bidrag til Kundskab om Fuglenes Baendelorme. Kjobenhavn 
1869. Vid. Selsk. Skr. T. Raekke, nat. Afd. 8. Bd. VI. 

?) Hamann: In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit Schwanzan- 
hángen. Jen. Zeitschr. N. F. Bd. XVII. 1889. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 103 


a daly by se po případě snad vyložiti rozmanitými hostit ely, v nichž 
cysticerkoid tento byl nalezen; že jmenovitě barva přívěsku nemůže 
rozhodovati, ukazuje zkušenost u cysticerkoidu od Taenta sinuosa, 
jak později uvidíme. Snaha moje, nalézti cysticerkoid tento též v Gam- 
marech, potkala se dosud s úplným nezdarem. 

Hostitely tasemnice dospělé jsou pokud známo: Aytléa marila, 
Oidem?a fusca, Mergus albellus, serrator, merganser, Larus tridactylus, 
Avšak veškerá naleziště, celkem v počtu čtyř, z nichž jsem cysti- 
cerkoid tento obdržel, nalézají se v nejbližším sousedství obydlí lid- 
ských, na místech neustále téměř navštěvovaných, a jsou to vesměs 
zcela nepatrné nádržky vodní beze vší chránící vegetace, zkrátka ve- 
škeré okolnosti poukazují k tomu, že sotva který z vyjmenovaných 
ptáků na tahu svém na místa tato zapadá. Jest proto nutno, uvá- 
žíme-li dosti hojnou infekci Cyclopů z nalezišť těchto, přisvědčiti mí- 
nění Hamannovu, že dospělá tasemnice žije i v Anas boschas dom., 
což vzhledem k dosti značné rozmanitosti hostitelů této tasemnice 
jest velice pravděpodobno. 

Naleziště: Sv. Hora, Zaboř (na 2 místech), Příbram (sklep 
domu č. 229.). 


4. Taenia sinuosa Zed. 
(Obr. 7.—12.) 


Vedlé obou cysticerkoidů, o nichž již jednáno bylo a jež byly 
poměrně nejrozšířenější, nalezl jsem v Cyclopech ještě dva jiné cysti- 
cerkoidy, z nichž ovšem jen jeden, o němž právě nyní chci promlu- 
viti, výhradně na Cyclopy byl omezen, kdežto druhý vedlé toho 
1 v Cypridkách přicházel. Nalezl jsem pak cysticerkoid náš v těchto 
druzích našich Cyclopů: Cyclops viřidis Fschr., agilis Koch, lucidu- 
lus Koch. 

Ačkoliv Cyclopové z dotýčných nalezišť nechovali cysticerkoid 
tento v příliš značné míře, nebyl proto přece na dvou nalezištích © 
příliš řídkým zjevem. Na třetím nalezišti ovšem (rybníček na Sv. 
Hoře) nalezl jsem vůbec jen jediný exemplář. 

Není nezajímavo všimnouti si i blíže počtu, v němž cysticerkoidy 
tyto v jednotlivých napadených Cyclopech byly přítomny. Poměrně 
velmi často choval jediný Cyclops 2 ba i 3, neb dokonce též i 4 
zcela vyvinuté exempláry těchto parasitů najednou. Ovšem, že vedlé 
toho často nalézal jsem jen jediný cysticerkoid v jednotlivých Cyclo- 
pech. Poměrnou velikost cysticerkoidů těchto vzhledem k velikosti 


104 Alois Mrázek 


hostitelově, jakož i způsob uložení jejich v těle tohoto, hleděl jsem 
znázorniti na obr. 10. Jak patrno, jest uložení jejich v dutině tělní 
zcela volné, postrádáme vší sekundární blány obalné, jakož vůbec 
u žádného z pozorovaných mnou cysticerkoidů z Copepodů a Cypri- 
dek s podobným útvarem jsem se nesetkal, nýbrž pouze u obrveného 
cysticerkoidu z Gammarů. Na obr. 10. vidíme spolu, že Cyclops na- 
padený těmito cysticerkoidy choval ještě v těle zbytky dvou dozrá- 
vajících vajíček, kterýžto úkaz pozoroval jsem ještě častěji, zejména 
pak i jeden případ, kde až šest takovýchto vajíček bylo přítomno, 
ovšem že valně zdeformovaných a po celé dutině tělní nepravidelně 
rozptýlených. Úkaz ten si vysvětlíme snadno tím, že patrně zárodky 
tasemnic dostavše se ze zažívací roury do tělní dutiny Cyclopa rychlým 
vzrůstem svým brzo přivedly vaječník k degeneraci, vajíčka z části 
zatlačily, částečně však některým jen zničily neb zatarasily cesty vý- 
vodní, takže nemohla býti položena. Pozorujeme-li takový exemplát 
Cyclopa parasity těmito tak značnou měrou napadeného, opravdu di- 
viti se musíme houževnatosti těchto tvorů oproti působení parasitů. 
Vždyť nehledě ani k různým nálevníkům, usazeným na povrchu ko- 
rýšů těchto, zažívací roura jejich naplněna byla vedlé toho ještě 
mnohdy cizopasnými Euglenami živě se pohybujícími (= Lagenella 
mobčlis Rbg., Rehbergova domnělá grecarina).“) 

Než přistupme již k líčení cysticerkoidu sama. Jeho přední od- 
stavec jest velmi charakteristického tvaru a představuje nám opět 
zcela jiný typ, než jaké jsme dosud poznali u popsaných námi již 
cysticerkoidů. Jest již poněkud větších rozměrů neb podélný průměr 
jeho jest 0:16 mm., příčný pak na straně nesploštěné 0:24 mm. Tvaru 
jest značněji protáhlého, obrysu nepravidelně elliptického, či spíše 
k oběma svým pólům vřetenkovitě súženého; zároveň jest na předním 
1 zadním konci svém poněkud tupě zaříznut, takže nabývá tvaru 
celkem soudečkovitého, opět ovšem sploštilého. Vchlípení na předním 
pólu jest též zvláštním způsobem upraveno. Oba pysky postranní, 
jež tímto vchlípením vytvořeny jsou, spojeny jsou s obou sploštěných 
stran mezi sebou širokou, úplně až nahoru sahající stěnou, jež jest 
asi jen prostá dupplikatura kutikularní, neb alespoň nedá se vrstva 
parenchymová zřetelně v přepážce této sledovati. Tím vytvořena jest 
na přídě dosti široká a hluboká nálevka, se stěnou ve směru na osu 


!) Herm. Rehberg: Eine neue Gregarine. Lagenella mobilis n. g. et n. sp. 
Abhandl. herausg. v. nat. Ver. zu Bremen. VII. Bd. 1882 str. 68. Taf. IV. Fig. 


« 18 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 105 


sploštění kolmém uprostřed poněkud prohnutou, mnohdy až téměř 
v pravém úhlu. Zvláštní podivný ráz tohoto cysticerkoidu podmíněn 
jest vedlé zevního tvaru jeho, též jmenovitě strukturou stěny cysty. 
Nejzevnější hyalinní vrstva, jakou jsme již vícekráte u jiných cysti- 
cerkoidů poznali, zdá se na prvý pohled u tohoto cysticerkoidu úplně 
scházeti, zredukována jest však v pravdě na velmi téninkou, jedva 
sledovatelnou vrstvičku. Kutikula jest velmi pevná a lesklá na povrchu. 
Pod ní nalézáme za nepatrnou vrstvou vláknitou dosti mohutnou 
vrstvu parenchymovou, bělošedě neb i poněkud slabě šŠedohnědě zbar- 
venou, jež po stranách těla as 0:02 mm, na zadním pólu pak až 
005 mm. tlouštky dosahuje. Parenchym této vrstvy jest velmi hustý 
a Intensivně se barví příslušnými barvivy. Od této parenchymatické 
vrstvy velice ostře se odlišuje vrstva další, jež též není v bližším 
spojení s předešlou vrstvou, místo na předním pólu ovšem vyjímaje, 
kdež souvisí skolex se stěnou cysty. Vrstva tato náleží již skolexu © 
samotnému, jak nejlépe přesvědčiti se můžeme při exemplářích, u nichž 
skolex jest z cysty vychlípen a kdež pak tvoří krček skolexu, jenž 
ovšem nesmí býti ztotožňován s krčkem dospělé tasemnice. Vrstva 
tato složena jest, pozorujeme-li cysticerkoid se skolexem do vnitř 
zataženým, na vnější straně z vláken svalových, jež zejména v přední 
části velmi jsou zřetelny. Dále do nitra nabývá vrstva ta opět rázu 
více parenchymatického. V této vrstvě uložena jsou tělíska vápnitá, 
dosti veliká (0015 mm v průměru) v počtu as okolo 50. 

Při pozorovaných mnou cysticerkoidech vyplňoval skolex dosti 
těsně celou vnitřní dutinu cysty. Šířka jeho jest 0:10 mm. Čtyry pří- 
savky neposkytují nic zvláštního. Jsou 0:07 mm dlouhé a 004 mm 
široké. Rostellum ozbrojeno jest věnečkem 10 háčků. Tvar jejich zná- 
zorněn jest na obr. 10. Velikosť jejich jest 0:050—00506 mm. Ex- 
kreční apparát není příliš zřetelný u cysticerkoidu tohoto, jmenovitě 
pro úzkosť kanálků podélných, ostatně ale vykazuje podobné poměry 
jaké podrobněji budou vylíčeny později u cysticerkoidu od Taenta 
gracilis. 

Ocasní přívěsek vniká na zadním pólu do těla nálevkovitou 
prohlubní. Není přlliš dlouhý, za to ale dosti silný. (Sr. obr. 8.) 
Pravidelně byl zcela hyalinní, pouze jednou pozoroval jsem přívěsek 
ten dosti intensivně hlínožlutě zbarvený. Jak z toho patrno, nelze 
(srovnej s tím co pověděno bylo o této věci u cysticerkoidu od 
Taema tenuirostris Rud.). Háčky embryonalní, jež na přívěsku ocasním 
jsou umístěny, jsou velikosti asi 0'0í1 mm. Každý ze tří párů háčků 


106 Alois Mrázek 


těchto jest význačný svým tvarem. Ačkoliv jsou háčky ty zcela téhož 
as tvaru, jaký nakreslil jsem pro cysticerkoid od Taenia coronula 
Duj., podávám nicméně výkres jejich zde z té příčiny, abych opra- 
vil zcela nesprávný a povrchní výkres Hamannův. (Obr. 11.) 
Určiti příslušnosť cysticerkoidu pozorovaného k dospělé ta- 
semnici nebylo nijak těžko, ačkoliv zde spoléhali můžeme jedině na 
tvar, velikost a počet háčků. Zcela přesně charakteristický tvar háčků 
rostellových této formy okamžitě nás přesvědčuje o tom, že touto 
tasemnicí jest Taema sinuosa Zed. Velikosť háčků těchto, jak je 
Krabbe") udává (0'051—0061 mm) úplně souhlasí s námi pozoro- 
vanou velikostí, postačí pak jen srovnati můj výkres háčků s výkresy 
Krabbeho a Hamanna, abychom seznali úplnou totožnosť a shodu. 
Pozoruhodno jest ovšem, že podobně jako od Taenia tenutrostris 
nalezl i od této tasemnice v nedávné době Hamann cysticerkoid 
v Gammarus pulex. Mezi výkresy, jež s jedné strany Hamann, s druhé 
pak já podáváme, jeví se značné rozdíly, takže kdyby nebylo tvaru 
háčků, nesnadno by bylo lze mluviti o totožnosti obou cysticerkoidů. 
Především velikosť předního odstavce, již Hamann na 08 mm udává, 
velmi značně předčí nad mnou pozorovanou velikosť, dále postrádá 
i Hamannův cysticerkoid onoho charakteristického vřeténkovitého 
tvaru, jaký já jsem u něho shledal, jest však za to opatřen zřetelnou 
zevní hyalinní vrstvou. Co se mých výkresů týče, kresleny jsou 
především podlé živých exemplárů a dle preparatů teprvé doplňovány 
neb kontrollovány. Hamann praví sice doslovně: „Am lebenden 
Cysticerkoid tritt nur der Hakenkranz deutlich hervor und die Gestalt 
des Skolex kaum im Umriss, wie Fig. 1. und 3. zeigen“, já ale na- 
proti tomu mohu podlé zkušeností již u sedmi různých cysticerkoidů 
nabytých tvrditi, že na živých exemplářích viděti možno přemnohé 
jiné ještě detailly, ano i takové, jež na preparatu zcela unikají po- 
zornosti. Bamozřejmě naskýtá se otázka, jak si neshodu tu máme 
vysvětliti. Naprosto pochybovati o správnosti výkresů Hamannových 
ovšem nelze, neb kdyby byl měl před očima cysticerkoid naprosto 
totožný s cysticerkoidem, který já jsem pozorovati mohl, nebyl by mu 
mohl i na glycerinových preparátech, na nichž zdá se, že on jmeno- 
vitě svá pozorování konal, aspoň některý z význačných zevních znaků 
jeho ujíti. Avšak nelze zamlčeti, že některé okolnosti ukazují k tomu, 
že jsou výkresy Hamannovy velmi povrchní, spíše jen schematické. 
Povrchnosť výkresů těch vysvitne nejlépe z rozměrů, v jakých zobra- 


») Krabbe, str. 298 (50), Tab. VII. Fig. 151—153. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 107 


zeny jsou háčky embryonalní. Velikost háčků těchto jest 0:015 (dle 
mého pozorování jen 0011 mm) avšak Hamann kreslí je při zvět- 
šení Zeiss, obj. A. ok. 3 (při kterémžto zvětšení háčky ty ostatně 
jsou téměř nezřetelny) skoro právě tak veliké jako 005 mm dlouhé 
háčky rostella. Jsou-li však Hamannovy výkresy, alespoň pokud se 
zevního tvaru týče, správny, jednalo by se zde o zajímavý příklad 
jakéhosi dimorfismu, způsobeného patrně růzností hostitelů, v nichž 
cysticerkoid tento byl nalezen. Na kolik jest domněnka tato správna, 
nelze mi ovšem dnes rozhodnouti, poněvadž mi schází srovnávací 
material z Gammarů, v nichž se mi dosud nepodařilo přese vše pá- 
trání na různých nalezištích cysticerkoid tento nalézti. 

Jako hostitelé dospělé tasemnice známy jsou: Anas boschas, 
Anser cinereus, Anas acuta, Fuligula cristata, brasiliensis. Naleziště: 
Zaboř, Sv. Hora, Slivenec. 

Dodatkem třeba zde podotknouti, že jedenkráte nalezl jsem — 
v exempláři Cyclopa cysticerkoid, jenž zevním tvarem svým i veli- 
kostí svou úplně shodoval se Ss cysticerkoidem od Taenia sinuosa. 
Rostellum ozbrojeno bylo rovněž věnečkem 10 háčků, avšak tvar 
háčků těchto zcela se odchyloval od onoho háčků od T. stnuosa. 
(Obr. 12.). Délka jejich byla pouze 0'035 mm a tím jakož i tvarem 
svým upomínají velice na Tuenia setigera F'ról., jež žije v Anser cine- 
reus dom, Avšak ježto více exemplářů podobných jsem nenalezl, pře- 
stávám na této poznámce krátké. 


5. Taenia gracilis Kr. 
(Obr. 13—19.). 


Cysticerkoid této tasemnice byl již před dlouhou dobou popsán 
od v. Linstowa, ze zažívací roury okouna.“) Týž autor ovšem se 
domýšlel, že jest okoun normalní hostitel cysticerkoidu tohoto, avšak 
já již v předešlé své práci poukázal jsem k tomu, že jest nález ten 
bezpochyby jen druhotný a že s velikou pravděpodobností třeba hle- 
dati pravého hostitele přechodního tohoto cysticerkoidu v drobných 
korýších, jež též okounu onomu za potravu byli. Netušil jsem tehdy 
ovšem, že tak brzo bude mi možno náhled ten určitě potvrditi. Na- 
lezl jsem totiž nyní cysticerkoid tento v korýších ve velmi značném 


1) O. v. Linstow: Ueber den Cysticercus Taeniae gracilis, eine freie Cestoden- 
amme des Barsches. Archiv f. mikr. Anat. 1871. Str. 535—537. Tab. XXI., Fig. 
1—5. 


108 Alois Mrázek 


množství a to v.různých stupních vývoje. Hlavním hostitelem jeho 
ukázala se býti velmi obyčejná cypridka naše Cypris compressa Batrd., 
jest to tudíž již druhý cysticerkoid z Cypridek nyní známý. Vedlé 
toho ale nalezl tento cysticerkoid ještě asi po dvakráte v Cyclops 
viridis z téhož naleziště, což jest opět novým dokladem k tomu, že 
jeden a týž cysticerkoid v korýších docela různých skupin žíti může. 
Podotknouti ovšem k tomu třeba, že tyto exempláře z Cyclopů až 
do nejmenších podrobností úplně s oněmi z Cypridek se shodovaly. 

V cyclopech nalezl jsem jen po jediném exempláři, v cypridkách 
bylo však mnohdy až 5 cysticerkoidů společně v jediném hostiteli. 
Přední odstavec cysticerkoidu celkovým tvarem svým úplně se sho- 
duje s typem, již pro tutéž čásť cysticerkoidů od Taenta fasciata 
a T. tenuirostris vytknutým. Jest obrysu téměř okrouhlého a se strany 
pozorován jeví se opět poněkud sploštilým. Podélný průměr odstavce 
tohoto jest 0:23 mm, příčný pak 018—0:19 mm. Stěna cysty jest 
celkem nepatrné tloušťky, totiž as 0'020 i se zevní vrstvou hyalinní, 
jež jest velmi pěkně zřetelná. Za kutikulou jest slabá jen vrstva pa- 
renchymová, po níž následuje vrstva s vápnitými tělísky, hojně na 
zevnější straně vlákny svalovými prostoupená, jež stále sem i tam 
podél předešlé vrstvy se posunuje. Vůbec vyznačoval se skolex cysti- 
cerkoidu tohoto poměrně nejznačnější pohyblivostí i stahoval a opět 
roztahoval se velmi úsilně. Možno, že souvisí s tím zjev, že dosti 
často nalezl jsem uvnitř cypridek cysticerkoidy s vychlípeným sko- 
lexem. Na předním pólu, kdež při vychlípení krček skolexu souvisí 
se stěnou cysty, jest po obou stranách vchlípeniny přední mnohdy 
zřetelná prázdná prostora mezi svalovou vrstvou ještě cystě a onou 
již krčku skolexu náležející. (Obr. 7.) Skolex sám, vnitřní prostor 
cysty téměř zcela vyplňující, jest následkem tenké stěny cysty dosti 
mohutný. Šířka jeho jest 0-11 mm. Příssavky jsou 0:06 mm široké 
a 0:09 mm dlouhé. Rostellum opatřeno jest věnečkem 8 mohutných 
háčků, velikosti 0'080—0-083 mm. Normalní typický tvar jejich zná- 
zorněn na obraze 8. Vedlé toho nalezl jsem ve velmi četných přípa- 
dech ještě háčky poněkud jiných tvarů. DPyly především poněkud 
útlejší a štíhlejší, hlavně se však vyznačovaly rozmanitým a často 
dosti ozdobným upravením chitinové hmoty zub tvořící. (Obr. 9. abc.) 

Exkreční apparát dá se ze všech mnou pozorovaných cysticer- 
koidů v tomto nejlépe a nejpodrobněji sledovati, totiž téměř v celém 
průběhu svém. Poměry zde zjištěné ovšem odpovídají zcela oněm, 
jež jsem znázornil již pro Taenta coronula Duj. Přední kruh obvodní 
objímající pochvu rostellovou, do něhož ústí čtyry podélné kanály ex- 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 109 


kreční, jest vzhledem k těmto lumina poměrně dosti úzkého a jest 
obyčejně vlnitě zprohýbaný. Postranní dvě kličky, jež z tohoto před- 
ního kruhu vycházejí ku přednímu konci rostella, jak je popisuje no- 
věji v. Linstow") pro Taenta puneta v. Linst., jsem však nemohl 
pozorovati u cysticerkoidu tohoto, ač ostatně vůbec sekundarní roz- 
větvení kanalů exkrečních zde nedalo se sledovati, takže není vylou- 
čena možnosť, že i zde nacházejí se takové kličky. Kanály podélné 
jsou velmi mocné, místy značněji naduřené a sice jsou všechny čtyry 
větve zcela stejné síly. Průběh větví těchto jest velmi klikatý. Do- 
sáhnuvše zadního konce skolexu uhýbají se vždy dvě a dvě z větví 
těch na pravo a na levo a vstupují do nejvnitřnější stěny cysty, kdež 
nyní po stranách dosti blízko vedlé sebe opět v různých oklikách ku 
přednímu pólu se vinou a dosti dobře se dají sledovati. Četněji na 
předním pólu cysty nahromaděná tělíska vápnitá, jakož i ostřeji zde 
vystupující elementy svalové a posléze snad i mocnější zakřivení před- 
ního odstavce v těchto místech znesnadňují další sledování kanálů 
exkrečních až ku ústí jejich, jež zajisté zde musí se nalézati, nej- 
spíše na vnitřní straně cysty. Jak již praveno bylo, dají se sekun- 
darní větve exkreční opět dále se větvící jen velmi nejistě sledovati. 
Za to však u cysticerkoidu tohoto dají se následkem značné prů- 
zračnosti jeho na živých exemplářích dosti zřetelně a bezpečně sle- 
dovati i vířící pronefridiostomy. Pro značnou pohyblivost skolexu 
celého nelze ovšem mnoho pronefridiostomů takových současně pozo- 
rovati, nýbrž viděl jsem vždy jen 2 neb 3 současně vířiti. Pokud dal 
se bezpečně vyšetřiti tvar jejich, podán jest na obr. 11. Souvislosť 
pronefridiostomů s vývodným kanálkem byla jen málokdy sledovatelna. 

Přívěsek ocasní u cysticerkoidu tohoto není příliš dlouhý, nej- 
výše as pětkráte delší těla, jest dosti mocný, ale velmi málo pevný 
a křehký. Do předního odstavce vniká přední částí svou na místě 
podobně v hrbol nepatrný vyzdviženém jako u cysticerkoidu od Taena 
fasciata. Háčky embryonalní jsou velikosti 0:009 mm. 

Podotknuto již bylo, .že nalezl jsem dosti často exempláře ta- 
kové, jichž skolex byl z cysty vychlípen. Podobný cysticerkoid na- 
kreslil jsem již při Taenia fasciata. (Obr. 1.) Pro srovnání znázornil 
jsem takový exemplář i od této tasemnice při zcela stejném zvětšení. 
(Obr. 18.). Vidíme zde i rostellum vychlípené a vápnitá tělíska sou- 
středěná na krčku skolexu. Cysta vyplněna jest jakoby bublinatým 


1) v. Linstow: Beitrag zur Kentniss der Vogeltánien nebst Bemerkungen ůúber 
neue und bekannte Helminthen. Archiv fůr Naturgesch. Jahre. 1890. Bd. I. X. 3. 


110 Alois Mrázek 


lesklým pletivem, patrně jest to parenchym, jenž byv uvolněn, vypl- 
nil celý téměř prostor, toliko střední nepatrnou dutinu ponechávaje, 
kdež nalézáme četná drobounká zrnka (bezpochyby snad vápnité po- 
vahy), jež jinak vidíme nashromážděné na předním pólu cysty. Ex- 
kreční apparát na vychlípených těchto exemplářích nebylo mi však 
možno sledovati. Mnohdy postrádaly tyto vychlípené exempláře ještě 
vůbec háčků, neb jevily teprve prvé základy jejich. 

Vyšetřujeme-li příslušnost tohoto cysticerkoidu k dospělé ta- 
semnici, přicházíme k tomu výsledku, že jest tasemnicí tou Taenia 
gracilis Krabbe“). Tvar háčků, jaký Krabbe kreslí, jest zcela to- 
tožný s výkresem mým. Rovněž i udaná velikost 0:077—0:080 mm 
souhlasí s velikostí mnou udanou (0'080—0083 mm). 

Jako hostitelé této tasemnice známy jsou: Anas boschas dom. 
et fera, Anas penelope, Anas acuta, Mergus merganser. 

Naleziště: Zaboř u Příbrami. 


6. Taenia anatina Kr. 
(Obr. 19—22). 


Jeden exemplář cysticerkoidu od této tasemnice nalezl jsem 
v Cypris compressa Batrd za okolností nevalně příznivých. Měl jsem 
jej pod sklíčkem krycím současně se dvěma cysticerkoidy od Taenia 
gracilis a upozorněn jsem byl na něho teprve tehdy, když byl již 
rozmáčknut, seznav tvar háčků od oněch u Taenta graeilis zcela roz- 
dílný. Příčný průměr rozmáčklého předního odstavce, jenž pokud dle 
jiných cysticerkoidů souditi možno, příliš od neporušeného rozměry 
svými asi se neliší, byl 0:21 mm, podélný pak as 025 mm. Desky 
příssavné lišily se barvou svou dosti nápadně od ostatního skolexu, 
jsouce žlutohnědě zbarveny. Háčky rostella v počtu 10, byly 0'065 mm 
veliké. Přívěsek ocasní nemohl jsem neporušený pozorovati. 

Veškeré další pátrání po nějakém jiném exempláři tohoto cysti- 
cerkoidu v cypridkách téhož i jiných nalezišť z okolí příbramského, 
zůstalo úplně bez výsledku. Jest zajisté nápadné ojedinělé vystupo- 
vání tohoto cysticerkoidu, a to tím spíše, uvážíme-li, že dospělou 
tasemnici několikráte jsem v kachnách z téhož okolí nalezl. Zcela ob- 
dobný s tím jest ostatně případ, kde v jiném nalezišti mezi nesčetnými 
exempláři cysticerkoidův od Taenia fasciata a T. tenuťrostris nalezl jsem 
vůbec jen jediný exemplář cysticerkoidu od T stnuosa. Teprve v polovici 


Y) na uv. m. str. 299 (51). Tab, VII. Fig. 154—155. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 111 


měsíce listopadu minulého roku nalezl jsem v několika exemplářích 
Cypris incongruens Ramd., jež jsem na počátku téhož měsíce ze Sli- 
vence u Prahy přinesl, opět cysticerkoid tento, takže mohu přece po- 
drobnější zprávy o něm podati. Zajímavo jest, že i zde vystupoval 
cysticerkoid tento velice sporadicky, kdežto cysticerkoid od Taenia 
sinuosa byl v Cyclops lucidulus Koch. z téhož naleziště dosti hojný. 

Přední odstavec cysticerkoidu nyní pozorovaného rozměry svými 
velice přesahoval exemplář prvý z Cypris comprrssa, což jest zcela 
pochopitelno, ježto Cypris incongruens jest již daleko větších roz- 
měrů, než prvé jmenovaná Cypridka. Průměr jeho v ose podélné ko- 
lísal mezi 0:40—0:43 mm, v delší ose příčné pak 0.30—032 mm, 
takže jest cysticerkoid tento obrem mezi cysticerkoidy v této práci 
dosud popsanými a jest při rozmáčknutí svého hostitele již pouhým 
okem zcela zřetelný. Vedlé toho jest ale též nápadným svým velmi 
úhledným zbarvením. Jest totiž celý jeho přední odstavec bledě 
žlutě, skoro sírově zabarven, od kteréžto základní barvy velmi ostře 
se odrážejí desky příssavné, jež jsou žlutohnědé barvy. Mimo to jsou 
dále nejzevnější vrstvy hyalinní, celý přední odstavec cysticerkoidu 
zahalující, jakož i přívěsek ocasní, červenožluté, hlinité barvy, právě 
tak jako přívěsek ocasní od obrveného cysticerkoidu z Gammarů, 
aneb v jednom případu i přívěsek ten u Taenia stnuosa. 

Celkovým typem svým přibližuje se tělo cysticerkoidu tohoto 
značně k téže části cysticerkoidu od Taenta stnuosa aneb i Taenia 
coronula. (Obr. 19.) Obrys jeho jest dosti protáhle elliptický. Stěna 
cysty jest téměř 0:07 mm silná, následkem čehož dají se jednotlivé 
histologické vrstvy její dosti dobře rozeznati. Nejzevněji na periferii 
vystupuje opět ona často již zmíněná hyalinní vrstva, jež jest červeno- 
žlutě zbarvena a dosahuje u tohoto cysticerkoidu největší vůbec mo- 
hutnosti, jsouc 0013 mm silná. Kutikulární vrstva jest na zevnějšek 
velmi ostře ohraničena. Na optickém průřezu jeví se jaksi na této 
vrstvě radialní čárkování. v. Linstow, jenž viděl týž zjev u cysti- 
cerkoidu od Taenia gracilis, vysvětloval to jako optický dojem, způ- 
sobený okružními vlákny svalovými. Hamann vykládal zjev ten tak, 
že kutikula jest prostoupena četnými kanálky porovými. Ve své první 
práci připojil jsem se rozhodně k mínění tomuto. Avšak naproti tomu 
dá se namítnouti, že na optickém průřezu jeví se kutikula vlastně 
dvojitě konturovaná a že teprvé za touto druhou konturou ony do- 
mnělé kanálky počínají, jakož i spolu, že není domnělá mocná a ka- 
nálky prostoupená vrstva kutikularní do vnitra zřetelně omezena. Že 
ovšem nelze též ani mluviti o okružních vláknech svalových, jeví se 


112 Alois Mrázek 


zřetelně, hledíme-li na povrch těla při vysokém postavení. Vidíme 
zde v pravidelných řadách sestavené body, jež skutečně způsobují 
dojem porů. Ovšem mohly by to býti též konce transversalních vláken 
svalových na vnitřní ploše kutikuly inserujících, jak znám jest zjev 
ten na proglottidách tasemnice, ač vzhledem k nepatrné tloušťce stěny 
cysty i její fysiologickému významu jeví se svaly takové zbytečnými. 
Věc ta, má-li býti bezpečně rozhodnuta, vyžaduje příčných průřezů, 
k nimž tento cysticerkoid zejména svou velikostí by se hodil, avšak 
vadil zde citelný nedostatek materialu. Ježto, jak již praveno bylo, 
není domnělá porosní kutikula určitě do vnitř omezena, nalézáme 
pod zevní konturou kutikuly slabou, zcela jasnou a vší struktury po- 
strádající vrstvu, podobně jako u cystic. od Taenta coronula neb dle 
Hamanna jako u cystic. od T. stuuosa. Teprve za touto vrstvou 
vidíme na preparatech glycerinových velmi zřetelně z vláken sva- 
lových, bezpochyby směrem podélným probíhajících, složenou vrstvu. 
Parenchymová vrstva, již shledali jsme tak mocně vyvinutou u cysti- 
cerkoidu od Taenia sinuosa, následuje za touto vrstvou svalovou. 
Složena jest z pevného a lesklého parenchymu, jmenovitě na zadním 
polu v mocnější vrstvu nahloučeného. Dále do vnitř setkáváme se 
s druhou vrstvou svalovou, poněkud již mocnější než byla vrstva prvá. 
Posléze nejvnitřněji nalézá se druhá vrstva parenchymová poměrně 
dosti mohutná, jejíž parenchym jest daleko jemnějšího, měkčího 
a volnějšího rázu než u prvé vrstvy parenchymové. V této vrstvě 
uložena jsou četná tělíska vápnitá. Tato jsou poněkud menší než 
obyčejně jinde jsem shledal (0:005 mm), jsou za to ale mnohem čet- 
nější než u jiných cysticerkoidů, kdež počet jejich býval pravidelně 
jen okolo 50 (nehledě ovšem k malým četným, bezpochyby též váp- 
nitým zrnečkům, jmenovitě na přídě cysty uloženým). Dovnitř není 
parenchymová vrstva tato příliš ostře ohraničena. Oboje posléze jme- 
nované vrstvy, parenchymová i svalová, souvisí již se skolexem. 
Tento jest 0:19 mm široký. Čtyry desky příssavné jsou 0:12 mm 
dlouhé a 0:8 mm široké. Jsou hnědě zbarvené a ostře od ostatního 
skolexu barvou svou vynikající, byly však mimo to též nápadné svým 
povrchem, jenž posázen byl malými okrouhlými hrbolky v těsné 
a pravidelné křižující se řady sestavenými. Věneček rostella tvořen 
jest 10 háčky, jež jsou 0065 mm veliké. (Obr. 20.) Exkreční sou- 
stava v hlavních větvích svých dá se ve skolexu dobře sledovat a jeví 
normalní typ. 

Přívěsek ocasní souvisí s tělem na zadním konci poněkud za- 
tupěném a vniká vytvořenou zde nálevkovitou prohlubní až k druhé 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 113 


vrstvě svalové. Jest červenožlutě zbarven, dosti dlouhý a pevný. 
Složen jest z buněk, jichž jádra jsou poněkud veliká, od: sebe dosti 
vzdálená. Háčky embryonalní jsou velikosti 0:012. 

U jednoho exmpláře nevyplňoval skolex ještě celý vnitřní 
prostor cysty. Stěna cysty byla též v tomto případě poněkud slabší. 
Prvá pevnější vrstva parenchymová byla sice na zadním polu právě 
tak mocně vyvinuta jako u úplně dospělého normalního cysticerkoidu, 
avšak po stranách a na přídě byla zřetelně slaběji ještě vyvinuta. 
Zajímavé poměry vykazoval u tohoto exemplářě zejména apparat ex- 
kreční. Jeho čtyry podélné větve dosáhnuvše zadního konce skolexu 
opět ku předu se ohýbaly, táhnouce se asi až do prostřed skolexu 
a teprvé odtud po druhé na zad se ohýbajíce, konečně do vnitřní 
vrstvy stěny cysty vstupovaly. Ostatně jinak se cysticerkoid již ne- 
lišil od druhých cysticerkoidů. 

Příslušnou k tomuto cysticerkoidu tasemnicí dospělou jest Taen:a 
anatina Kr."). Velikost háčků udává Krabbe na 0065—0072 mm, 
s čímž se zcela shoduje pozorovaná velikost 0:065 mm. Též tvar jejich 
se shoduje s podaným výkresem háčků. Mimo to nalezl jsem něko- 
likráte tasemnici tu v Anas boschas dom. a měl jsem tudíž příle- 
žitosť srovnati oboje háčky a přesvědčil jsem se o naprosté shodě obou. 

Hostitelé tasemnice této : Anas boschas dom. et fera, Anas acuta. 

Naleziště: Zaboř (ok. příbr.), Slivenec (ok. praž.). 


7. Cysticercus Hamanni nov. spec. 
(Obr. 28.) 


Na geologické vycházce, již 8. července minulého roku se svými 
posluchači podniknul prof. Ot. Novák, nasbíral jsem v potoce u Trně- 
ného Újezda něco Gammarů, ve kterýchž pak doma při bližším pro- 
hledání jich nalezl jsem opět několik exemplářů obrveného cysticer- 
koidu, již dříve mnou z Gammarů popsaného.*) Na jiných dosti četných 
nalezištích, z nichž jsem od té doby Gammary prohlížel, nepodařilo 
mi se však parasita tohoto nalézti. Vzhledem ku veliké zajímavosti 
tohoto cysticerkoidu, chci zde o něm ještě několik poznámek dodati, 
třeba, že nebylo jisto, zda vůbec k nějaké tasemnici ptačí náleží, ač 
ovšem jest to dosti pravděpodobno. 

Co se tvaru zevního týče, byl již dostatečně popsán i zobrazen 
dříve. Průměr předního odstavce byl u pozorovaných exemplárů : 


I) na uv. m. str. 287 (39), fig. 114—116. Tab. VL 
2) na uv. m. str. 243., obr. 15—17. 
Tř. mathematicko-přírodovědecká. 8 


114 Alois Mrázek 


0:35 až 0:40 mm. Tělo cysticerkoidu význačno jest hustým hávem 
jemných, ale tuhých, mírně zvlněných brv hnědé barvy, jimiž jest na 
svém povrchu kryto, avšak jak již dodatečně v mé prvé práci podo- 
tknuto bylo, není přece veskrze eelý povrch ozbrojen, nýbrž tyto brvy 
schází ve středu obou sploštěných ploch, takže jsou omezeny na ši- 
roký pás kol největšího obvodu těla. Plocha neobrvená, ovšem ná- 
sledkem značného sploštění těla není poměrně příliš značná. Toto 
vymizení brv na obou pólech ve směru osy sploštění, není asi pů- 
vodním znakem, nýbrž souvisí s přítomností sekundarní blány obalné, 
tvořené podlé Hamanna z nejzevnější vrstvy zažívací roury Gammarů, 
jež v těchto místech zcela těsně k tělu cysticerkoidu se přikládá. 
Jelikož nebylo mi možno v dostatečné míře studovati živých exem- 
plářů, nemohl jsem zcela bezpečně stanoviti tvar a polohu skolexu, 
Příssavky byly 0:0 mm široké a 0*0 mm dlouhé. Zvláštní pozornost 
věnoval jsem háčkům. Na rostellum, jež pokud dle zatažených exem- 
plářů souditi se dá, dosti dobře jest vyvinuto, seřaděny jsou háčky, 
jak jsem se několikráte zcela bezpečně přesvědčil, pouze v jediném 
kruhu. Počet jich kolísal od 18—22. Velikost jejich byla 0:03 mm. 

Podávám nyní opět výkres háčků, podotýkaje spolu, že kresleny 
jsou zcela přesně ze strany, z plochy. 

Podlé tvaru háčků nebylo mi možno určiti příslušnost pozoro- 
vaného cysticerkoidu ku žádné z tasemnic popsaných v literatuře 
mi přístupné. Dr. O. v. Linstow upozornil mě laskavě na to, že 
snad dá se přidružiti cysticerkoid tento k Taenia constricta Mol. 
kdyby však nebylo tomu tak a byl můj prvotní výkres háčků zcela 
správný, že jedná se o cysticerkoid, k němuž příslušná dospělá ta- 
semnice dosud popsána není. 

Taenia constricta Mol. žije v Corvus cornix, C. monedula, Pica 
caudata, Turdus mustcus, I. ilacus. 

Podlé Krabbeho“) má tasemnice tato 20—22 háčků, jež se- 
staveny jsou v dvojité řadě a jsou dvojího, ač sobě dosti podobného 
tvaru. Větší z nich dosahují délky od 0:029—0:040 mm, menší pak 
0027 mm. V Nye Bidrag?) Krabbe udává počet háčků 16—22 
a velikosť jejich 0'026—0045 mm. Počet háčků shoduje se ovšem 
úplně s číslem námi pozorovaným (18—22), avšak, jak již praveno 
bylo, jsou v našem případu všechny háčky veskrze zcela stejného 
tvaru i stejné velikosti, zejména však podaný námi výkres, jenž jest 


1) Krabbe na uv. m. str. 329 (81). Tab. IX. fig. 252—256. 
2) Nye Bidrae ete. str. 357 (11). Tab. I. fig. 31—32. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 115 


zcela přesný a zobraznje háčky právě na ploše ležící, úplně se od- 
chyluje od výkresů Krabbeových. 

Nelze na základě fakt tuto uvedených nijak stavěti cysticerkoid 
námi pozorovaný k Taema constricta Mol. i nezbývá než přijati druhou 
eventualitu, že příslušná k cysticerkoidu tomuto tasemnice dospělá 
dosud jest neznáma. Proto chci cysticerkoid tento podlé autora, jenž 
v nejnovější době opět upozornil na cysticerkoidy žijící v Gam- 
marech nazývati Úysticercus Hamanní nov. spec. Snad podaří se mi 
nalézti i definitivní stadium příslušné. Jest velice pravděpodobno, že 
jedná se o tasemnice ptačí, bezpochyby žijící v ptácích havranovitých, 
neb obě naleziště nalezají se na místé poněkud odlehlejším, kdež za 
doby mé návštěvy značné množství vran se zdržovalo. 

Naleziště: Potok Kocába u Přibrami, Potok u Trněného Újezda 
u Prahy. 


8. Poznámky vývojepisné. 
(Obr. 24—27.) 


Úplný průběh vývoje od oncosphaery dostavší se do těla svého 
přechodního hostitele až do vytvoření se dospělého cysticerkoidu, ne- 
podařilo mi se sledovati, jmenovitě proto, že minuly se dosud s vý- 
sledkem přímé pokusy konané v této příčině. Avšak přece nalezl 
jsem též i v nalovených korýších něco mladších stadií, takže mohu 
alespoň několik menších zpráv o jednotlivých stadiích vývoje podati. 
Většinou nalezl jsem mladá stadia v Cypris compressa z naleziště, 
v němž v této cypridce se vyskytoval cystic. od Taenza gracilis, takže 
jest pravděpodobno, že i tato stadia k témuž druhu příslušejí. 

Nejmladší stadium pozorované vůbec nalezl jsem v jednom cy- 
clopu, jenž již v nitru svém choval zcela vyvinutý cysticerkoid od 
Taenta tenuirostris a možno, že i stadium to náleží témuž druhu. 
Stadium toto představovalo nepatrný jen 0:05 mm veliký ledvinitý 
tvar složený z buněk úplně stejnotvýrných, parenchymatického vzhledu. 
Nějakou vnitřní dutinu nemohl jsem pozorovati. Tré párů háčků roz- 
ptýleno bylo na pohled nepravidelně po celém těle (obr. 24.). Jak 
patrno, jest to jen poněkud zvětšená, vzrostlá oncosphaera, jež dosud 
žádných značnějších změn neutrpěla. 

Poněkud starší jsou již obě dvě následující stadia bezpochyby 
k Taenma gracilis příslušná. Na obr. 25. zobrazené stadium dosaho- 
valo délky 057 mm. I toto stadium složeno bylo ze stejného všude 
parenchymu, aniž by byla patrna jakási vnitřní dutina, vykazovalo 

8* 


116 Alois Mrázek 


však již zřetelné oddělení těla a přívěsku ocasního, jenž byl dosti 
dlouhý, daleko přes polovici celé délky dosahuje (033 mm). Přední 
odstavec prodloužen byl na přídě v malý lalůčkovitý výběžek (obraz 
25. vd), kterýžto tvar shledal jsem dvakráte, ale, ježto mi schází 
kontinuita s jinými dalšími stadii, nemohu význam jeho určiti. Ještě 
dále rozčleněné jest stadium následující. Délka jeho byla 0:64 mm. 
Ocasní přívěsek byl velmi krátký (0:14 mm) a úzký. Patrno z toho, 
jakým proměnám podroben jest tvar i velikosť přívěsku ocasního 
v prvých stadiích embryonálních. Jeden ze tří párů háčků embryo- 
nálních posunut byl na zadní čásť předního odstavce. Tento jest zře- 
telně ve dvě stejné části rozdělen. Na předním polu zmatelna jest 
jakási prohlubeň neb vchlípení, jež možno uvésti na základ rostella, 
jak udává jej Grassi na základě svých pozororování u Taenia cucu- 
merina. Myslíme-li si stadium naše tak, aby přední odstavec vchlípil 
se do zadního, obdržíme zcela stadium, jaké kreslí Hamann ve své 
práci v obr. 4. a 7. Uvnitř stadia nyní právě popsaného pozorovati 
bylo jakýsi střední prostor vyplněný parenchymem více řídšího, hou- 
bovitého rázu. Bez odporu souhlasí prostor tento s: „Primitivhohle“ 
Grassiho. 

Nyní jest pojednati o formě velice zajímavé, již nalezl jsem 
v Cyclops agilis z naleziště, v němž v tomto korýši přicházely cysti- 
cerkoidy od Taenia faseiata a T. tenuirostris, pročež jest nejbližší 
náhled, že i toto stadium bezpochyby představuje nám jen pásy vý- 
voje jednoho z těchto cysticerkoidů. Forma tato význačna byla svou 
nažloutlou, lesklou barvou, takže velmi ostře již ze živého Cyclopa 
vynikala, mnohem více nežli dospělý cysticerkoid, bližším ohledáním 
jejím přišel jsem pak k výsledku, že nejedná se o nic jiného než 
o Gruberem popsaný cysticerkoid.“) Parasit tento obrácen byl 
předním koncem svým ku přídě svého hostitele, nač ovšem nekladl 
bych veliké váhy, ačkoliv Gruber podotýká, že jím pozorovaný cy- 
sticerkoid vesměs tuže polohu zaujímal. Délka stadia tohoto byla 
0:49 mm, z čehož asi třetina odpadala na zadní súženou čásť, odpo- 
vídající přívěsku ocasnímu, ačkoliv bohužel nepodařilo mi se ani na 
živém exempláři, ani na preparátu háčky embryonální pozorovati. 
Tělo opatřeno bylo zřetelnou kutikulou, ku přídě bylo zašpičatěno 
a nalézaly se zde již čtyry dobře vyvinuté příssavky. Po háčcích ne- 
nalezl jsem na předním polu těla ani nejmenší stopy. Za to byla již 
vyvinuta tělíska vápnitá, ač v nevelkém množství (obr. 26.). Jak 


1) Gruber: Ein neuer Cestodenwirth. Zool. Aug. I str, 74—75. 1878. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 1 


z obrazu patrno shoduje se velice parasit tento s tvarem Gruberovým, 
sluší jen srovnati s tím výkres Leuckartův'). Gruber považoval 
ovšem tvar svůj za úplně vyvinutý a kladl jej k Taema torrulosa 
Batsch, ryb kaprovitých, avšak ježto dále náhled tento ničím pod- 
porován není, zdá mi se při nejmenším velmi pochybným. Nepovažuji 
proto formu Gruberovu za dospělý cysticerkoid, nýbrž jen za stadium 
příslušné k některému z pozorovaných snad mnou cysticerkoidů 
v Cyclopech žijících, i pozbývá tím valně na fylogenetickém významu 
svém, který mu byl přikládán v novější době. 

Vedlé popsaných nyní stadií nalézal jsem jmenovitě u Taenia 
gracilis dosti četně takové exempláře, kde skolex z cysty byl vy- 
chlípen, jakž jsem též dva podobné exempláře zobrazil (obr. 1. a). 
U některých z takovýchto cysticerkoidů byly již vyvinuty zcela nor- 
malní háčky na rostellu, většina jich však jevila buď teprve první 
sotva znatelné základy neb postrádala vůbec háčků. Vznikají vůbec 
háčky na rostellu, poměrně velice pozdě, jak i Hamann pro Taénia 
sinuosa vytýká, když již ostatní scolex úplně jest vyvinut, což po- 
ukazuje na to, že nijak nejsou charakterem původním, nýbrž jen se- 
kundarním, zvláštním způsobem života, jemuž sé cestodi přizpůsobili, 
nabytým. Jest též dále pozoruhodno, že nenalezl jsem exemplářů ta- 
kových, jež by byly bývaly měly skolex dovnitř vchlípený a postrá- 
daly háčků, jakož vůbec nenalezl jsem takových tvarů, jaké kreslí 
Hamann. Zdál by se tento úkaz nasvědčovati tomu, že vchlípení 
přední části, jež promění se ve skolex, do části zadní, jež pak pro- 
mění se v cystu, děje se velmi pozdě, aneb, což jest pravděpodob- 
nější vzhledem ku zprávám, jež podává Hamann o vývoji cysticer- 
koidu u Zaenia sinuosa, že není vchlípení toto při mladších cysti- 
cerkoidech stabilní, nýbrž že takový cysticerkoid může se libovolně 
vychlipovati a zatahovati. Upomíná tato schopnosť na podobný zjev 
u Archigetes Sieboldi, kdež jeví se též vchlipování a vychlipování 
přední části těla. Grassi praví o této věci: „Anderentheils weiss 
mann, dass der Archigetes Steboldí gewohnlich die Bewegungen der 
Ein- und Ausstůlpung der vorderen Extremitát des Kórpers macht, 
wodurch die fast stabile Einstůlpune des Cyýsticerkoiden der 7. el- 
lýptica seinen Grund in einer nicht stabilen und in einer verschie- 
denen Functionen untergeordneten Einstůlpung (Archigetes) fánde.“ *) 
U cysticerkoidu od 7. gracilis a bezpochyby i u jiných cysticerkoidů 


r) Leuckart: Paras. d. Menschen. 2. Auf. 1. str. 464., str. 827. 
2) na uv. m. str. 8. 


118 Alois Mrázek 


jeví se podlé mého náhledu úkaz sprostředkující mezi Archigetem 
a cysticerkoidem od Taenta ellýptica, tak že vchlípení aspoň v mladých 
stadiích vývoje není stabilní, i ukazuje nám tím způsob, jak asi vznikla 
cysta. Dospelý cysticerkoid ovšem není snad schopen se vychlipo- 
vati neb jen snad ve velmi nepatrné míře, dokud nedostane se do 
roury zažívací svého definitivního hostitele, jakž to má pozorování velmi 
pravděpodobným činí. 

Projevené zde názory úplně shodují se s tím, jak Grassi věc 
tuto pojímá. „Die Einstůlpune des vorderen Theiles in den hinteren, 
welche spát vor sich geht, ist keine úberraschende Thatsache mehr, 
wie bei den Cysticerken, man muss sie vielmehr als ein specielles 
Anpassen (coenogenetisches Phánomen) betrachten, welches ihren 
Grund wahrscheinlicherweise darin findet, dass der Cysticerkoid in 
den Důnndarm gelangen muss. Wáre der Cysticerkoid ausgestůlpt, 
so wůrde er sich, einmal im Magen angelangt, daselbst fest setzen 
und da er hier keinen passenden Aufenthalt findet (die Cestoden wohnen 
im Diinndarm), verkimmern und sterben.“ 

Uvážíme-li celkový tvar všech námi z korýšů popsaných cysti- 
cerkoidů, vidíme, že všechny složeny jsou z předního sphaerického 
odstavce, jenž tvořen jest ochrannou cystou, kryjící hlavičku budoucí 
tasemnice dospělé a z přívěsku ocasního, nesoucí háčky embryonalní. 
Tvarem svým velice upomínají na cercarie trematodů, takže se do- 
cela dají s těmito homologisovati, jako učinili v nové době Clauss 
i zejména Grassi, jenž snažil se ukázati na cysticerkoidu i homo- 
logen zažívací roury trematodů. Na kolik jsou vývody jeho správny, 
nelze dosud posouditi, ale upříti se nedá, že nepostrádají duchapl- 
nosti a zajímavosti. Takovéto cercariím podobné cysticerkoidy jsou 
nyní jmenovitě zkoumáními nejnovější doby již pro velmi mnohé 
cestody stanoveny a není pochyby, že až úplně znám bude vývoj ve- 
škerých popsaných cestodů, ony mohutné cysticerky s. str., jež známe 
z obratlovců, budou znakem jen nepatrného zlomku cestodů. 

Přívěsek ocasní sám podoben jest mnohým změnám u jednotli- 
vých cysticerkoidů, dosahuje mnohdy značných rozměrů, jindy úplně 
zaniká, a i u jednoho a téhož cysticerkoidu valně podlé individuí 
kolísá jeho velikosť. Abychom uvedli nějaký příklad, podlé Grassiho 
z tasemnic kura domácího chybí u T. cuneata Lénst. a T. infundi- 
buhformis Góze n. Duj. úplně, u T. proglottina Dav. pak se tvoří, 
jest ale záhy opět resorbován. Zajímavo jest, že u všech sedmi mnou 
pozorovaných cysticerkoidů z korýšů byl úplně dobře vyvinut, dosa- 
huje zejména u T. fasetata a tenuirostris neobyčejné délky, a u jiných 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 119 


pak, kdež i délka jeho nebyla příliš veliká, byl za to dosti hmotný. 
Ukaz tento souvisí patrně s přechodními hostiteli těchto cysticer- 
koidů, jimiž jsou v našem případě korýši, skupina fyleticky velmi 
stará, jakož vůbec je známo, že parasité fyleticky starších zvířat jeví 
též znaky původnější. Stačí v této příčině uvésti jen Archigeta. Pří- 
věsek ocasní poukazuje na dobu, v níž stadium cysticerkoidové po- 
dobně jako ještě nyní cerkarie volně žilo, při čemž zajisté byl důle- 
žitým orgánem pohybu. Na tuže periodu poukazuje i ono mohutné 
obrvení, jež seznali jsme u Cysticercus Hamanní. Otázku o fylogene- 
tickém významu cysticerkoidů a úzce s ní souvisící o morfolocickém 
významu členitého těla cestodů, již nejnověji Claus probral, pone- 
chávám prozatím stranou. 


9. O koryšich jakožto přechodních hostitelich tasemnice. 


Nehledíme-li prozatím k Cysticercus Hamanmní nov. sp., pro něhož 
dospělá příslušná tasemnice dosud není známa, náleží všech ostatních 
šest cysticerkoidů, jež nalezl jsem v různých druzích našich korýšů 
sladkovodních tasemnicím ptačím a sice tasemnicím ptáků vodních. 
Ptáci jsou vůbec ze všech obratlovců v největší míře hostiteli ta- 
semnic. Známo jest dosud celkem okolo 260 druhů tasemnic ptačích 
a zajímavo jest i seznati způsob, jakým jsou tasemnice ty mezi jedno- 
tlivé skupiny ptáků rozděleny. Podám zde přehled rozšíření toho 
podlé kompendia v. Linstowova, ponechávaje pro jednoduchosť i roz- 
dělení, jehož v. Linstovw užil. Některé, ovšem ne příliš četné druhy 
jsou dvěma i více skupinám společné. 

Psittaci ok aa 
Coceygomorphae . . . 9 
BCU = č OA 6 
Macrochires 6 
MKASSOVINUC 3D 
TUDLALOTES (s, one U 
CNOMCSKo -1 o a 
FLOSOVNÉSK | «. je, 2m ODO 
Brevipennes .- . . . 4 


(SZROJÁ K BRÁNA eKé o 56, 


C7COD00 2 © AM 15) 
Lamellirostres . «- . .45 
Steganopodes < < « «- 2 
Bongipennes (-2 15 


Urinatores . « « « „10 


120 Alois Mrázek 


Jak ze seznamu toho patrno, více než polovina tasemnic těchto 
žije v ptácích vodních a bahňácích. Velikou čásť přechovávají též 
Fasserinae, jmenovitě ale ovšem ti z nich, již buď výhradně aneb 
částečně aspoň nižšími živočichy, zejména hmyzem se živí. Tohoto 
Krabbe, i buďtež zde uvedena jeho vlastní slova: „On doit re- 
garder comme acguis gue les cestoides apparaissent bien plus fré- 
guemment chez les oiseaux aguatigues gue chez les oiseaux terrestres 
et gue, parmi ces derniers, ils sont moins abondants chez les rapaces 
et les granivores, ce gui est d' autant plus remarguable, gue, parmi 
les mammiferes, ce sont les carnivores gu'ils habitent de préference. 
Cela semble indiguer gue les Cestoides d'oiseaux proviennent princi- 
palement d'animaux inférieurs et en particulier gui vivent dans 
Veau.“ Od té doby, co napsána byla slova tato, nalezeny byly již 
pro mnohé tasemnice ptačí cysticerkoidy a sice zejména v měkkýších 
a hmyzech. Ostatně v nové době stanoveni jako přechodní hostitelové 
živočichové nižší, zejména hmyzi i pro mnohé tasemnice ssavců ano 
1 masožravých. Konečně ale známy jsou i příklady, kde vývoj děje se 
beze hostitele přechodního, jako jest tomu u Taenia murtna (syn.? 
nana). Avšak tento modus vývoje jest asi omezen nejvýše jen na 
několik velmi málo forem a větší čásť tasemnic vyžaduje při vývoji 
svém hostitele přechodního. Grassi a Rovelli, kteří otázkou touto 
blíže se zabývali, praví o tom následovně: „Wir machten zu diesem 
Zwecke unzáhlige Experimente, alle mit negativem Resultate und 
kamen in Folge dessen zu dem Schlusse, dass wenn man bis heute 
noch nicht den Zwischenwirth vieler Taenien gefunden hat, dies an 
der grossen Schwierigkeit, welche der Nachweis desselben darbietet, 
liegt und man nicht daraus folgern darf, dass ihre Entwicklung ohne 
Zwischenwirth stattfindet.“ ") 

Mými nálezy jest odůvodněna pravděpodobnosť toho, že pro ta- 
semnice ptáků vodních jsou hostiteli přechodními korýši sladkovodní. 
Avšak dle mého náhledu platí totéž snad i pro mnohé tasemnice 
jiných ptáků a třeba i jiných obratlovců. Jsou zajisté korýši nad 
jiné vhodnými hostiteli zárodků tasemnic. Dospělé, zralými vajíčky 
naplněné proglottidy s trusem v hojnosti se dostávají do vody a mohou 
snadno buď přímo sežrány býti od korýšů, aneb uvolněná z nich va- 
jíčka spolu s hlenem neb vůbec potravou dostati se do zažívací roury 
korýšů. Korýši pak cysticerkoidy v sobě chovající velmi snadno 


!) na uv. str, 2. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 121 


s vodou neb i potravou dostati se mohou do těla hostitelů dospělých 
tasemnic. 

Korýši, v nichž dosud nalezl jsem cysticerkoidy tasemnic, náleží 
Amphipodům, Ostracodům a Copepodům. Zaznamenati dlužno, že 
jeden a týž cysticerkoid v různých druzích korýšů žíti-inůže, tak ku 
př. cystic. Taentae coronulae v Cypris ovum a C. compressa, cystic. 
Taentae gracilis v Cypris compressa a Cyclops viridis, cystic. T, sinu- 
osae v Gammarus pulex, Cyclops agilis, C. viridis, C. lucidulus, cystic. 
T. tenuirostris posléze v Gammarus pulex, Cyclops agilis, C. pulchellus. 
Tento zjev jest sám sebou pochopitelný. Nemohou zajisté cysticer- 
koidy ty omezovati se na nějaký určitý druh korýšů, nýbrž musí spo- 
kojiti se s některým z těch korýšů, jež v tom kterém nalezišti žijí, 
má-li vůbec postaráno býti o snadné a hojné rozšíření druhu. Jmeno- 
vitě však platí to vzhledem ku Gammarus pulex de Geer.. Ač jest 
tento u nás dosti obyčejným jinak zjevem, jest omezen přece větši- 
nou na potoky s čistou vodou, odlehlejší obyčejně od obydlí lidských, 
takže kdyby ku př. tasemnice takových ptáků jako jsou kachna a husa 
domácí poukázány byly na korýše tohoto jako na svého přechodního 
hostitele, velice aspoň v některých krajinách byly by vzácnými. Mnou 
nalezený cysticerkoid z korýše toho nepatří též ku žádné z tasemnic 
těchto našich domácích ptáků vodních. 


Uvedený zde z předu fakt shoduje se ostatně úplně s tím, co 
o jiných cysticerkoidech jest známo, jež též mohou v různých a to 
daleko ještě rozmanitějších hostitelích žíti. Tak ku př. Taenta micro- 
stoma Duj. má za své přechodní hostitele: Tenebrio molitor a Aniso- 
labis annulipes, T. leptocephala pak dokonce brouky: Akts spťnosa, 
Seaurus striatus, orthopteru Amésolabis annulípes a mikrolepidopteru 
Asopia farinal's. Mimo to i dospělé tasemnice k cysticerkoidům v ko- 
rýších pozorovaným příslušné, v rozmanitých ptácích vodních přichá- 
zejí, jako vůbec mnozí hlístové vyznačují se značnou schopností při- 
způsobovati se různým hostitelům.") 

Přece však uvedené zde příklady nijak ještě nevylučují možnosť, 
že vyskytování se cysticerkoidů v různých korýších některým pra- 
vidlům podrobeno jest. Schází zde dosud naprosto četnější dáta 
faunistická z nalezišť z různých končin a s rozmanitou faunou korýšů, 
neboť naleziště mnou vyšetřovaná vyznačovala se faunou dosti jedno- 
tvárnou, téměř stejnou a jsou to vesměs obyčejné, všude rozšířené 


1) Claus: Zur morphologischen und phylogenetischen Beurtheilung des Band- 
wurmkórpers. Arb. Zool. Inst. Wien. Tom. VIII. Hít. 3. 1889. 


129 Alois Mrázek 


druhy korýšů, v nichž cysticerkoidy byly nalezeny. Aspoň poukazují 
k možnosti takové některé pozorované zjevy. Kdežto ku př. v jednom 
nalezišti cysticerkoidy od Taenia coronula přicházely v Cypris ovum 
a C. compressa a chyběly v Cyclopech, na jiném nalezišti cysticerkoid 
od T. gracilis nalezen byl jen v Cypris compressa, nikoliv však 
v Cypris gibba, ač byl i v Cyclops viridís shledán. 

Co se týče množství, v němž jednotlivé cysticerkoidy se vysky- 
tovaly, kolísalo toto u velmi značné míře. Nejčetněji vůbec nalezl 
jsem cysticerkoid od Taenia faseiata, totiž na třech nalezištích, ač 
1 tu v různém množství. Na jednom nalezišti vystupoval jen velmi 
pořídku, na druhém byl již četnější, na třetím konečně nalezen byl 
v množství úžasném. Jest to právě naleziště, z něhož již na jaře 
minulého roku týž cysticerkoid jsem obdržel a kdež nyní nalezl jsem 
mimo to i cysticerkoidy od Taenta tenutrostris a T. stnuosa. Poměr 
v jakém jednotlivé tyto cysticerkoidy vystupovaly, vysvitne z těchto 
čísel. Ze 200 exemplářů Cyclops agilis chovalo: 

174 ex. Cyclopů 176 ex. cystic. Taeniae fasciatae © (889%) 


234 3 29, k i tenuirostris (1159) 
TL ů ástí i ; sinuosae (059/5) 
Zde, ů prosty byly vůbec parasitů těchto. 

200. 


Z toho patrno, že v tomto nalezišti plných 999 Cyclopů napa- 
deno bylo parasity těmito. Nejřídčeji vůbec a jen ojediněle pozoroval 
jsem cysticerkoid od Taema anatina. 

Vyjma Cysticercus Hamamní nov. sp., k němuž příslušná dospělá 
tasemnice není známa, patří, jak to povaha nalezišt sama sebou nese, 
veškeré pozorované cysticerkoidy tasemnicím našich domácích ptáků. 
Bylo vůbec mým úmyslem vyšetřiti cyklus vývoje pro tasemnice těchto 
ptáků, a myslím, že ač nepodařilo mi se to u všech, přece že vý- 
sledky jsou dosti uspokojivé. Jest žádoucno, aby vyšetřen byl i vývoj 
pro ostatní tasemnice kachny a husy jakož i pro tasemnice vodních 
ptáků jiných, i chci v této příčině dále věcí touto se zabývati. Nej- 
interessantnějším objektem z tasemnic kachních, na kterýž proto jme- 
novitě upozorňuji, jest Taenia crassuola Rud. Jest význačna přede- 
vším pro ptáky holubovité: Columba livia, C. domestica, Turtur 
auritus, přichází vedlé toho ale též v Perdiz saxatilis a v Anas 
boschas dom. Vzhledem k rozmanitosti těchto hostitelů bylo by velice 
zajímavo vyšetřiti, jakým a zdali u všech uvedených ptáků stejným 
způsobem dostávají se cysticerkoidy této tasemnice do těla defini- 
tivního hostitele. Ovšem že vzhledem ku kachně jest asi velmi těžko 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 123 


vyšetřiti hostitele tohoto, neb jest ptákem všežravým, takže nic nám 
blíže neukazuje směr, jímž by se pozorování dáti měla. 


Přehled cysticerkoidů dosud v korýších sladkovodních pozoro- 
vaných. ") 

I. Ostracoda. 
Cypris ovum Ju. 

Cysticercus Taeniae coronulae Duj., Mrázek, O cystic. 

našich korýšů sladkov. Tab. V. Fig. 11—14. str. 23—24. 1890. 

Cypris compressa Batrd. 

Cysticercus Taeniae coronulae Duj., Mrázek, ibid. 

T) » » gracilis Kr. 

T) . anatinae Kr. 
Cypris incongruens Ramd. 

+) Cysticercus Taeniae anatinae Kr. 


II. Copepoda. 
Cyclops agilis Koch. 
Cysticercus sp.? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Auf. 1 str. 
464, str. 827. ? — Taenia torulosa Batsch. : 
Cysticercus Taeniae fasciatae Rud. Mrázek, O cystic. 
našich korýšů, str. 227. tab. V. Fig. 1—10. 1890. 
T Uysticercus Taeniae tenuirostris Rud. 
T 3 k sinuosae Zed. 
Cyclops pulchellus Koch. 
T) Cysticercus Taeniae tenuirostris Rud. 
Cyclops strenuus Fsch. 
Cysticercus sp.? Gruber, Zool. Anz. I. str. 14—75.? — 
Taenia torulosa Batsch. 
Cyclops viridis Fsch. 
+) Cysticerkus Taeniae sinuosae Zed. 
T) á 5 SEAC USK: 
Cyclops lucidulus Koch. 
T) Cysticercus Taeniae sinuosae Zed. 


1) Dodatkem musím ještě uvésti, že T. B. Rositzer nalezl v Cypris ci- 
nerea cysticerkoid upomínající prý (?) na Taenia nana. Práce jeho, vyšla 
v Journal of Microscopy 1890, není mi však do té doby přístupna jinak než ve 
stručném výtahu v Journal R. Micr. Soc. 1890. Part. 6. str. 726. 

+) Cysticerkoidy poprvé v této práci uvedené. 


124 Alois Mrázek 


III. Amphipoda. 

Gammarus pulex de Geer. 

Cysticercus sp.? v. Siebold, Schweiz. Zeitschr. £. Med. Heft 
V. ua. 

Cysticercus Taeniae sinuosae Zed. Hamann, In Gamm. 
pulex lebende Cysticerk. m. Schwanzanhángen. Str. 1—6. Taf. I. 
1889.*) 

Cysticercus Taeniae tenuirostris Rud., Hamann, ibid. 
str. 7—9. Fig. A—C.*) 

Cysticercus sp.? Mrázek, O cystic. korýšů, str. 24. Fig. 
15—17. 1890. 

+ z Oysticercus Hamanni nov. sp. 


Vysvětlení vyobrazení. 


Obr. 1—2. Cysticerkoid od Taenia fasciata Rud. 
Obr. 1. Exemplář, u něhož skolex z cysty jest vychlípen. Zeiss, 
obje W okolč 
Obr. 2. Velmi mladý háček rostella. F. 3. 


Obr. 3—6. Cysticerkoid od Taenia tenuirostris Rud. 

Obr. 3. Celý cysticerkoid, vypreparovaný z těla Cyclopova, ukazující 
jak ohromné délky dosahuje přívěsek ocasní. A. 3. 

Obr. 4. Přední odstavec s částí přívěsku ocasního, silněji zvětšený. 
D. 3. 

Obr. 5. Dva háčky z rostella. F. 3. 

Obr. 6. Tytéž ještě silněji zvětšené. 

Obr. 7—12.? Cysticerkoid od Taenia sinuosa Zed. 

Obr. 7. Cyclops viridis Fisch. chovající v dutině tělní tři cysticer- 
koidy vč zbytky vajíček. A. 3. 

Obr. 8. Celý cysticerkoid uvolněný, nakreslený, aby znázorněna byla 
poměrná velikosť přívěsku ocasního. A. 3. 

Obr. 9. Přední odstavec silněji zvětšený, kreslený dle živého exem- 
pláře. D. 3. 

Obr. 10. Jeden háček silně zvětšený. F. 3. 

Obr. 11. a, db, c. Tvar háčkův embryonalních. F. 3. 


*) V Nachtrag zum Compendium der Helminthologie od dr. O. v. Linstowa 
jsou omylem oba cysticerkoidy uvedeny při Astacus Úuviatilis L. 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 125 


2 Obr. 12. Dva háčky z rostella cysticerkoidu, jenž jinak celým svým 


Obr. 
Obr. 
Obr. 
Obr. 


Obr. 
Obr. 


Obr. 


Obr. 
Obr. 
Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


13. 


20. 
21. 
22. 


23. 


24. 


25. 


tvarem úplně souhlasil s cysticerkoidem od Tuenia sinuosa. 
Tvarem i velikostí (0035 mm) upomínají na Taema seti- 
gera Fról. F. 3. 


Obr. 13—18. Cysticerkoid od Taenia gracilis Kr. 


Přední odstavec silněji zvětšený; 4% zevní hyalinní vrstva, 
v tělíska vápnitá, e větve apparátu exkrečního, pr vířící 
pronefridiostomy. D. 3. 


. Normalní tvar háčku. F. 3. 
. a, b, c. Háčky s rozmanitě ozdobně upravenou hmotou chi- 


tinovou. F. 3- 


. Hlavní větve apparátu exkrečního. D. 3. 
. Vířící pronefridiostom. F. 3.200 mm tub. 
. Exemplář se skolexem vychlípeným. 7 rostellum, c cysta, 


př přívěsek ocasní. D. 1. 


Obr. 19—22. Cysticerkoid od Taenia anatina Kr. 


. Přední odstavec při zvětšení Zeiss. D. ok. 3., výkres zmenšen 


o čtvrtinu. U exempláře tohoto nevyplňoval skolex celou 
vnitřní dutinu cysty. Vysvětlení písmen: 2 nejzevnější hya- 
linní vrstva, ku vrstva kutikularní, vl, vláknitá, svalová 
vrstva, pch, parenchymová vrstva, vl, vláknitá svalová vrstva, 
pech, vnitřní parenchymová vrstva s tělísky vápnitými (v), e 
apparát exkreční, př přívěsek ocasní, 7 jádra buněk pří- 
věsku ocasního, žč háčky embryonalní. 

Dva háčky rostella. F. 3. 

Háček ombryonalní. F. 3. 

Obrys těla cysticerkoidu z Cypris compressa; vh věneček 
háčků. D. 3. 


Obr. 23. Cysticercus Hamanni n. sp. 
Dva háčky. F. 3. 


Obr. 24—27. Obrazy mladších stadií vývoje. 


Nejmladší pozorované stadium (7. tenuvrostris?) hč háčky 
embryonalní. 
Starší stadium. (7. gracžlis). Patrný rozdíl mezi a přívěskem 
ocasním př. Na přídě těla lalůčkovitý výběžek neznámého 
významu vb. 


126 Alois Mrázek 


Obr. 25. Jiné stadium. (7. graeilis.) Uvnitř těla patrna jest prostora 
vyplněná houbovitým pletivem ? — Primitivhóhle Grassiho ; 
vch vchlípení na předním polu. ' 

Obr. 26. Stadium s vyvinutými příssavkami, i s tělísky vápnitými. 
Cyclops agilis. (? — Cysticercus Gruberi). Bezpochyby jen 
forma vývoje T. faseiata neb tenuirostris. 


Recherches sur le développement de guelgues Ténias 
des oiseaux. 


Resumé du texte tchěgue. 


Pendant Vété et Vautomne de Vannée passée je continuai a ob- 
server les cysticergues gui se trouvent dans les crustacés deau douce. 
D'apres les nouvelles recherches ce sont par préference les cysti- 
cergues, gui appartiennent aux Ténias des oiseaux aguatigues, gui 
vivent dans les différentes espěces de nos crustacés. Je me suis 
restreint, de découvrir la maničre du développement des Ténias de 
Voie et du canard domestigue, parce gue les Ténias de ce oiseaux 
sont proportionnellement les plus accessibles et encore assez nom- 
breux, Les principaux résultats de cette recherche sont suivants: 

Taema fasciata Rud. Je trouval une grande multitude des cy- 
sticergues de cette espěce, déjá décrite dans mon premier travail. 
Il se compose comme tous les cysticergues observés par moi ďune 
partie sphérigue, ou simplement d'un corps et d'un appendice caudal. 
Le corps est légěrement applati, son diamětre longitudinal oscille de 
018 mm jusgu' A 0922 mm. Il est aussi comme les autres cysti- 
cergues, Sur sa périphérie enveloppé d'une couche hyaline et mince. 
Le rostellum porte une couronne simple des crochets, 8 au nombre. 
Ces crochets mesurent de la pointe jusgu' A Vextrémité du manche 
de 0055 mm a 0068 mm. I'appendice caudal est extrémement long, 
mais délié, guelguefois sur sa surface finement silloné. Il porte trois 
paires des crochets embryonnaires, d'une longueur de 0'008 mm. 

Lhóte intermédiaire: Cyclops agilis Koch. 

Les hótes définitifs: Anser einereus, Ans. albifrons. 

Localité. Les environs de Příbram. 

Taenta tenutrostvis Rud. Le corps du cysticergue de cette espěce 
frappé par sa petitesse, car son diamětre longitudinal nest gue de 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 1 


0:10 A 0:11 mm, mais du reste il ressemble A celui de Vespěce pré- 
cédente. Dix crochets forment une couronne simple, ils mesurent de 
0021 a 0023 mm. L'appendice caudal est de la méme gualité comme 
celui. du cysticergue du Taenia faseiata. Longueur des crochets em- 
bryonnaires 0'008 mm. 

Mr. Hamann a trouvé dans le Gam. pulex le cysticergue de 
la měme espěce, gui différe un peu de la forme gue nous avons 
observée. 

Les hótes interm.: Cyclops agilis Koch. Une fois seulement 
jai trouvé aussi ce cysticergue en hiver dans un Čyci. pulchellus, 
gui provenait dun puits de Příbram. Il est évident gue; dans ce 
cas, les germes du Ténia étaient seulement égarés dans ce puits. 
Les hotes déf. Aytha maria, Oidemia fusca, Mergus albellus, ser- 
rator, merganser, Larus tridactylus. Om doit accepter avec Mr. Ha- 
mann, gue le Ténia adulte vit aussi dans le canard domestigue. 

Taema sinuosa Zeď. Le cysticergue du T. stmuuosa possěde un 
corps en forme de tonne, un peu applati, dun diamětre longitudinal 
d'environ de 0:23 mm. La couche péripherigue hyaline est trěs mince 
et subtile, de la sorte, gu' elle semble manguer entičrement. Un 
caractěre spéciigue du corps du cysticergue est causé par une forte 
couche d'un parenchyme solide, gui se trouve sous la cuticule im- 
médiatement derričre une couche des fibres musculaires peu distin- 
cte. Les corpuscules calcaires, au nombre d'environ de 50, sont 
disposés dans une seconde couche parenchymatigue, d'un mou paren- 
chyme gui est de la premičre couche séparé par une seconde couche 
fibreuse. L'appendice caudal a une longueur mediocre; il était une 
fois ďune couleur rouge-jaune. Les crochets embryonnaires mesurent 
0011 mm. Le dessin dun de ces crochets chez Hamann nest pas 
iděle. (C'est le měme cysticergue gue Mr. Hamann a trouvé dans 
le Gam. pulex; il differe par sa taille, gui est plus grosse et par 
tout son éxterieur. Il est difficile de dire dapres le dessin de Mr. 
Hamann comm il semble trop schématigue, sil sagit d'un cas du 
dimorphisme, causé par la diversité des hótes intermédiaires. 

Les hótesinterm.: Cyclops viridis Fisch., agilis Koch, luci- 
dulus Koch. 

Les hótes défin.: Anser albifrons, Anas boschas, acuta, Fu- 
ligula cristata, brasiliensts. 

Local.. Les environs dePříbram et de Prague. 

Taenta gracilis Kr. Le cysticergue de cette espěce était décrit 

originairement par Mr. v. Linstow de Vintestin de la perche, mais 


128 Alois Mrázek 


il vit vraiment dans diverses espěces des crustacés d'eau douce. Son 
corps ressemble a celui du cysticergue du T. faseiata et il est d'un 
diamětre longitudinal denviron de 023 mm. La couche hyaline péri- 
phérigue est assez distincte. Les crochets, 8 au nombre, mesurent 
de 0:08 a 0083 mm. Sur ce cysticergue on peut étudier le systěme 
excréteur trés facilement dans ses troncs principaux et on voit aussi 
comme les canaux longitudinaux s'infléchissent dans la parois interne 
du kyste, et nous avons observé sur Vanimal vivant aussi les flammes 
vibratiles (pronephridiostomes), ce gue nous ne voyons sur aucun des 
autres cysticergues. L'appendice caudal est d'une longueur mediocre ; 
la longueur des crochets embryonnaires: 0:009 mm. 

Les hótes interm.: Cypris compressa Batrd, Cyclops viridis 
Fisch. 

Les hótes défin.: Anas boschas, acuta, Mergus merganser. 

Taenia anatina Kr. Jen ai trouvé un seul individu du 
cysticergue de cette espěce dans le Cypris compressa, d'un diamětre 
du corps de 025 mm, aprěs je trouvai 4 plusieurs reprises ce cysti- 
cergue dans le Cypris incongruens R. Úes exemplaires étaient plus 
gros, d'une longueur du corps de 0:40 A 0:43 mm. La couche péri- 
phérigue d'ailleurs hyaline est dans cette espěce d'une couleur rouge- 
jaune, de měme comme Vappendice caudal. Les corps gui reste outre 
les guatre ventouses, gui sont d'une couleur brune, est pále-jaunátre. 
La cuticule vue de champs offre un aspect finement pointillé, ce gui 
causent peut čtre les canaux porigues. Sous la cuticule on trouve une 
faible couche fibreuse, gui repose sur une couche d'un parenchym 
solide, gui atteint la plus grosse épaisseur sur le pole postérieur. 
Puis suit la seconde couche fibreuse et la couche formée d'un mou 
parenchym. Dans cette derniěre couche sont inelus les corpuscules 
calcaires, plus petites, gue chez les autres cysticergues observés, 
mais plus abondants. Les crochets 10 au nombre mesurent 0*065 mm. 
U'appendice caudal est trěs long et il se compose des cellules, dont 
les noyaux sont proportionnellement trěs grands. Les erochets embryon- 
naires mesurent 0'01 mm. 

Les hótes interm.: Cypris compressa Batrd, incongruens 
Ramd. 

Les hótes défin.: Anas boschas, acuta. 

Local.: Les environs de Příbram et de Prague. 

Cysticercus Hamanní nov. spec. Le corps de ce cysticergue déjá 
décrit dans mon travail précédent est assez grand, d'une longueur 
de 0:30—40 mm. Son contour vu dans une coupe optigue est trés 


Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. 129 


raboteux. Exceptés les deux pěles dans Vaxe de Vapplatissement du 
corps, tout Vautre corps est couvert des cils fins serrés et immobiles. 
18—22 crochets mesurent de 0029—0:033 mm. Ils sont disposés 
autour du rostellum en une couronne simple. Nous n'avons pu trouver 
aucune description des crochets d'un Ténia, gui conviendrait a ceux 
de ce cysticergue. Mr. le Dr. v. Linstow pense, daprčs une lettre 
private, gue ce cysticergue appartient probablement au Taena con- 
stricta Mal., mais s'il se ne laisse pas réconduir sur ce Ténia, Mr. 
v. Linstow accepte agu' il s' agit d un cysticergue dun Ténia, gui 
n'est pas encore connu dans la forme adulte. Je peux prétendre gu 
il est impossible gue ce cysticergue appartienne au T. constricta, car 
ses crochets sont tous de la měme longueur et de la méme forme 
et font une seule couronne. Aussi leur forme d' aprěs mon dessin 
s' écarte de la forme des crochets du T. constricta. Je juge avec 
conséguence gue ce cysticergue appartient a une nouvelle forme des 
Ténias, laguelle n'est pas encore décrite et je lui donne d'aprěs 
Vauteur gui dans le dernier temps attacha notre attention sur les 
cysticergues gui vivent dans le Gammarus le nom du Cystic. Ha- 
manní nov. sp. Il est a espérer gu'il ne tardera pas a trouver la 
forme adulte, gui probablement vit dans un oiseau. 

L'hóte interm.: Gammarus pulex. 

Lhote déťf.:? 

Notes ontogéntiéagues. Nous n'avons pu observé le déve- 
loppement des cysticergues dans tout son cours mais seulement 
guelgues stades du développement, dont nous donnons les dessins 
dans les fig. 24—27. La fig. 27 représente ún stade, provenant d'un 
Cyclops agilis, gui s'accorde complétement avec la forme décrite par 
Mr. Gruber, gue je ne regarde pas ni comme une forme adulte, 
ni comme celle gui appartient au Taenta torrulosa, mais plutót a un 
des cysticergues observés par moi dans les Copepodes. Nous avons 
observé trěs souvent des exemplaires du T. gracils, dont le scolex 
était étalé du kyste, mais la plupart de ces exemplaires a mangué 
encore complétement des crochets ou elle a fait voir seulement les 
premiěres origines de ces crochets, gui se développent dans une 
épogue trěs tardive dans laguelle tout Vautre corps est déja bien dé- 
veloppé. C'est, pourguoi il me semble, gue invagination de la pre- 
miěre partie du corps dans la postěrieure gui měne a la formation 
dun kyste, n'est pas encore stabile dans les plus jeunes stades et 
gue le scolex dans ces stades peut librement s'étaler et s'invaginer; 
comme nous connaissons un phénoměne analogue chez le Archigetes 


Tř. mathematicko-přírodovědecká, 9 


130 Alois Mrázek 


Steboldi. Je me conforme du reste a ces vues de I origine de cette 
invagination, duelles Grassi a déployé. Tous les cysticergues ob- 
servés par nous étaient munis dun appendice caudal, gui daprěs 
Mr. Grassi est trěs répandu chez le cestodes, guoigu' il soit soumis 
a des nombreuses modifications souvent dans la méme espěce. J' at- 
tribue A des hótes intermédiaires, des animaux aguatigues phylogéné- 
tiguement trčs vieux, gue V appendice caudal des cysticergues ob- 
servés est trěs bien développé et gu il atteint en partie une longueur 
colossale. 

Le sommaire de tous les cysticergues jusgu'ici observés dans 
les erustacés deau douce gue je donne sur la page 123 est sans 
autre notre claire. 


Bxplication des Figures. 


Fig.1—2. Le cysticergue du Taenia fasciata Rud. 
Fig. 1. Un exemplaire dont le scolex est du kyste étalé. Zeiss, 
obj- W041" 
Fig. 2. Un trěs jeune crochet. F. 3. 


Fig. 3—6. Le cysticergue du Taenia tenuirostris Rud. 

Fig. 3. Le cysticergue, exprimé du corps de son hóte, montrant 
comme I'appendice caudal atteint une longueur colossale. 
A 

Fig. 4. La premičre partie du cysticergue. D. 3. 

„ Deux crochets. F. 3. 

„ Les měmes, plus fortement grossis. 


O © 


Fig. 7—12? Le cysticergue du Taenia sinuosa Zed. 
Fig. 7. Un Cyclops viridis Fisch. retirant dans sa cavité périviscé- 
rale trois cysticergues; vč les restes des oeufs. A. 3. 
Fig. 8. Un cysticergue délivrě, dessiné pour montrer la longueur 
proportionnée de V appendice caudal. A. 3. 
Fig. 9. La premičre partie déssinée d'aprčs un animal vivant. D. 3. 
„ 10. Un crochet fortement grossi. F. 3. 
„ 11. La forme des crochets embryonnaires. F. 3. 
„ 12. Deux crochets dun cysticergue gui dailleurs par toute sa 
forme s'acordait complčtement A celui du Taenia sinuosa. 
Ces crochets par leur forme et grandeur (0035 mm) nous 
rapellent le T. setigera Fról. F. 3. 


Fig. 


Fig. 


» 


Fig. 


Fig. 


ig. 18. 
g. 14, 
15. 


446, 
7 
18. 


9 


206. 


21. 


Příspěvky k vývojozpytu některých tasemnic ptačích. 131 


Fig. 13—18. Le cysticergue du Taenia gracilis Kr. 

La premiěre partie du cysticergue; A couche hyaline péri- 
phérigue, v corpuscules calcaires, e canaux exeréteurs, pr 
flammes vibratiles (pronephridiostomes). D. 3. 

La forme normale des crochets. F. 3. 

abe. Crochets avec la masse chitineuse diversement arrangée. 
Bo. 

Les principaux canaux du systéme excréteur. D. 3. 
Une flamme vibratile. F. 3. 

Un exemplaire avec le scolex étalé; ».rostellum, c kyste, 
př appendice caudal. D. 1. k 


Fig. 19—22. Le cysticergue du Taenia anatina Kr. 

La premičre partie, vue sous le grossissement de Zeiss, 
obj. D., oc. 3., déssin réduit sur trois guarts. Explication 
des lettres: 4 couche périphérigue, ku cuticule, vl, couche 
des fibres musculaires, peh;, couche parenchymatigue, vl, se- 
conde couche fibreuse, pech, couche parenchymatigue interne 
avec les corpuscules calcaires (v), e apparat excréteur, př 
appendice caudal, j noyaux des cellules dappendice caudal, 
hč erochets embryonnaires. 


Fis. 23. Cysticercus Hamanni nov. spec. 


„ ab. Crochets. 


„ Le plus jeune stade observé (T. tenuvrostris?) 
. Un stade plus tardif (7. gracilis). On apercoit une différence 


d'un corps et d'un appendice caudal. Sur la partie antérieure 
du corps on voit un petit lobe, d'une valeur inconnue (vů). 
Un autre stade (7. gracilis). On voit dans Vinterieur du 
corps une cavité remplie par un tissu spongieux, ? — „Pri- 
mitivhohle“ de Grassi; vch invagination au premier pole 
du corps. 

Un stade avec les ventouses déjá développées. Provenant 
dun Cyclops agilis. (? — Cysticercus Gruberi). 


9% 


5. 


K nauce o tvoření střevního epithelu a o vývoji 
zažívacího ústrojí annulatů vůbec. 


Napsal Fr. Vejdovský v Praze. 
(Předloženo dne 6. února 1891.) 


(S tab. VII. a VIII.) 


Všeobecný základ zažívacích orgánů annulatů spočívá, jak známo, 
ve změně embryonálného hypoblastu v střevní epithel a v utvoření 
stomodaea a proctodaea následkem vchlípení epiblastu. Stomodaeum 
annulatů, jak jsem dříve již ukázal pro oligochaety a jak po té po- 
tvrzeno i pro všecky polychaety, zaujímá vždy jen jediný, prvý segment 
č. hlavu. Proctodaeum však vsunuje se dle nových mých zkušeností 
ovšem dosti pozdě do značné řady posledních segmentů, takže není 
jediného segmentu konečníkového a není tento vůbec morfologicky 
odchylný od ostatních článků tělních. Leč tato poslední otázka není 
předmětem práce této; jedná se mně o vystihnutí podrobnějších po- 
chodů tvoření zažívacího ústrojí a hlavně o poznání histologických 
detajlů, jimiž zprovázena přeměna prvotných žloutkových elementů 
hypoblastových v definitivný epithel střevní. U druhů s malými, na 
žloutek chudými vajíčky, jako jsou Lumbricidi, vzniká velmi záhy 
embryonální dutina zažívací a stěny její, č. hypoblast jsou upraveny 
z kubického epithelu. Tento epithel přechází do dospělého červa, ne- 
patrnou poměrně proměnu prodělav; tedy ani v této příčině nemíním 
se rozšířovati, ukážu až na konci tohoto pojednání, jak možno srov- 
nati buňky hypoblastu na žloutek bohaté s epithelem střevním Lum- 
bricidů. Předmětem mých pozorování jest Rhynchelmis, jehož vajíčka 
jak známo žloutkem jsou nasycena, a žloutek tento přechází i do 
blastomer, z nichž tvoří se hypoblast. To vylíčeno již ve spise „Zrání, 
oplození a rýhování vajíčka“. V prvých dobách vývoje není v hypo- 
blastu nijaké dutiny a jen úzké a krátké stomodaeum spojuje solidní 
tu massu žloutkovou se zevním světem. K posouzení těchto fakt vy- 


Fr. Vejdovský : O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 133 


jdeme ze stadia, znázorněného na tab. VII. A. Jest to embryo, jehož 
pásy zárodečné na přídě zcela splynuly, ano i založena jest řada 
prvosegmentů, z nichž prvý, č. hlava (hl) zeje na venek širokými 
ústy. Zadní část embrya je značně naduřelejší než přední, což má za 
následek, že epiblast nepokrývá ještě velké koule žloutkové č. hypo- 
blast, který tedy vyčnívá nad povrch širokým zbytkem blastoporu. 

K posouzení poměrů hypoblastových tohoto stadia vedeme tři 
příčné řezy v rovinách 11, 9 a 10. Část prvého řezu v rovině (11) 
znázorněna na obr. 11. Hypoblast skládá se z buněk žloutkových, 
a není zde nijaké dutiny. Jmenovitě centrální buňky vyznačují se 
značnou velikostí, jsouce naplněny značným množstvím tukových ku- 
liček. Jen řada periferických buněk hypoblastových jest odchylná od 
středních. Zevní ty buňky (obr. 11. Ap) jsou tvaru skoro již kubi- 
ckého a žloutek změněn na obsah světlejší, postrádající kuliček žlout- 
kových. Touto zevní blanou oddělen hypoblast vnitřní od splanchno- 
pleury mesoblastové, vyčnívá však na venek z blastoporu svými velikými 
koulemi. 

Řez vedený dále ku předu, rovinou (9), znázorněn zvětšený na 
tab. VII. obr. 9. Blastopor zde úplně zavřený a hypoblast dosud 
úplně solidní, bez dutiny. Zevní však elementy jeho nejsou více upra- 
veny v epithel kubický, nýbrž představují sploštilé, jasnou plasmou 
naplněné buňky (2p), kteréž svými zevními stěnami přikládají se ku 
splanchnopleuře, do nitra však vysílají různě dlouhé pseudopodiovité 
výhonky, zasahujíce tak do hmoty žloutkové vniterních koulí hypo- 
blastových. Podobají se mesenchymatickým elementům. 

Ještě nápadnější změny v hypoblastu jeví se na třetím řezu, 
vedeném na fig. A. rovinou (10). Zmíněné mesenchymatické buňky 
na periferii žloutkových buněk jsou o něco větší a mají zřetelnější 
výhonky protoplasmové, jimiž hluboko zasahají v žloutek, avšak kde 
tomu prostor dovoluje, i v prvotnou dutinu rýhovací (obr. 10. Ap). 
Dříve tak ostře ohraničené vniterné buňky hypoblastové jsou na našem 
řezu nad míru řídké a i zde resorbují se jejich blány bunečné, ná- 
sledkem čehož obsah jejich s ostatní hmotou žloutkovou splývá, kte- 
rážto poslední právě také touž cestou z koulí hypoblastových povstala. 
A jen touto cestou vznikl jakýsi druh syncytia, jehož základní hmota 
hlavně z kuliček žloutkových jest složena. Pozoruhodný při tom jest 
poměr jader bývalých koulí. Ona jsou objata značnějším množstvím 
jemnozrné protoplasmy, již nutno považovati za produkt assimilace 
a kteráž na své periferii i přejemnou blánku buněčnou vytvořiti může. 
Takovéto plasmatické (t. j. žloutku prosté) buňky, nacházíme ne- 


154 Fr. Vejdovský 


pravidelně roztroušené, namnoze však se centru hypoblastu blížící 
(obr. 10. dd). Na každý spůsob musejí býti buňky tyto pohyblivými, 
jak smíme se domnívati z jich amoebovitého tvaru. Ony pohybují se 
od periferie k centru, cytoplasma jejich barví se růžově v pikro- 
karmínu, jádra pak intensivně červeně. 

Vzhledem pak k moderním názorům o mesenchymatických buň- 
kách pletivných jest nad míru zajímavé, že z těchto rozvětvených 
a vůbec nepravidelně kontourovaných buněk vzniká definitivný epithel 
střevní; ony se totiž sestaví paprskovitě kolem centrální dutinky, která 
z počátku jest nepatrná, předce však zřetelně vystupuje. Pseudo- 
podiovité výhonky vysílají buňky tyto do vůkolního žloutku, čímž 
patrně děje se výživa. Zda-li se množí, nemohu Ss jistotou udati, po- 
něvadž na svých praeparatech nijakých karyokinetických figur nena- 
lézám. Zmnožují-li se však — a to jest ne-li jisté, aspoň velmi pravdě- 
podobné — tož se děje dělení jejich spůsobem akinetickým a sice 
velmi rychlým. 

Zmíněná dutina v embryonálném hypoblastu, kolem níž se me- 
senchymatické buňky sestavují, objeví se tedy nejprvé v přední části 
embrya. Nastává otázka, co přispívá k její vzniku. Zadní části hypo- 
blastu jsou v tomto, jako i v pozdějších stadiích, když již jest ner- 
vová soustava založena (Tab. VII. obr. 7., 8. a 12.), úplně solidní, 
dutiny postrádající a z koulí žloutkových sestávající pruhy. Když se 
tudíž dutina v elementech hypoblastových počíná tvořiti, musíme za 
to míti, že již souvisí se zevním světem, že tudíž již ústa a stomo- 
daeum jest utvořeno. "Tomu skutečně jest tak; ústy polyká embryo 
tekutinu bílkovou, a je-li uměle pěstěno v čisté vodě, tedy přijímá 
tuto poslední, následkem čehož tato „potrava“ přichází ve styk s ele- 
menty žloutkovými. I vzniká tím spůsobem nový spůsob assimilace 
v koulích žloutkových, jež může přispívati k přeměně žloutkových 
kuliček v zrnitou plasmu, 

Na tab. VIII. obr. 2., 3. znázorněny jsou podélné vertikální 
řezy dvěma za sebou následujícími stadii vývoje. Obr. 2. představuje 
stadium nepatrné mladší s vyvinutým stomodaeem, jež se jeví jako 
přímé pokračování epiblastového vchlípení a spojení s velikými kou- 
lemi hypoblastovými © Na hřbetní straně zjevno, že délka stomodaea 
rovná se délce prvého segmentu č. hlavy, kdežto na břišní straně 
prodlužuje se stěna stomodaea až v končinu, kde se nalezá páté 
ganglion nervové. Neprovedl jsem podrobnější vyšetření za sebou 
jdoucích stadií, abych rozhodl bezpečně, zdali toto břišní prodloužení 
epitheliální odpovídá skutečně dalšímu růstu stomodaea, čili jest to 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 135 


již epithel vzniklý přeměnou bývalých hypoblastových koulí. Poslední 
náhled zdá se mi býti správnéjším. Na obr. 4. (Tab. VII.) vidíme 
totiž již valně vyvinutého mladého červa z boku, na jehož povrchu 
vystupuje podélný pruh gangliových buněk (gz) spojujících se s mozkem 
(9); pronephridium (prn) jeví se jako jasná trubice. Stomodaeum zde 
obmezené na jediný segment, kdežto v druhém a z části i v třetím 
segmentu zvyšuje se zažívací epparát, z buněk žloutkových se dosud 
skládající. 

Srovnáme-li obraz tento S následujícím, na tab. VII (obr. 5.) 
znázorněným, totiž s obrazem embrya o něco staršího, kde již za- 
končuje se dosti ostře praestomium v chobůtek, shledáme tutéž orga- 
nisaci, avšak stomodaeum není v jediném segmentu, nýbrž zdánlivě 
prodlužuje se do druhého, kde na obr. 4. jsou zřetelné bnňky hypo- 
blastové. Tedy domnělé prodloužení stomodaea povstalo změnou hypo- 
blastových buněk a dává základ k tvoření pharyngu. Jest-li tedy až 
dosud byl pharynx vykládán za produkt epiblastu, musí se nyní, tak 
jako oesophagus, uznávati za produkt hypoblastový. Důkaz, že pro- 
dloužení v druhém segmentu skutečně vzniklo z hypoblastu, podává 
jasně podélný vertikálný řez znázorněný na tab. VIII. obr. 5. Stomo- 
daeum na břišní straně zdánlivě zasahá až do 4. segmentu, kdežto 
na hřbetní straně ještě prvému segmentu náleží. Ve skutečnosti na- 
stala změna hypoblastových elementů v epithel pharyngu na břišní 
straně v 2. a 3. segmentu dříve než na hřbetní straně, kde teprvé 
v těchto segmentech přeměna hypoblastových koulí v epithel vlastně 
se děje. 

Toto vše o tvoření stomodaea a pharyngu bylo nutno předeslati, 
než možno pokračovati v dálších pozorováních o tvoření epithelu 
střevního. Sledujme dále poměry na obr. 3. (Tab. VIII.) Stomodaeum 
a základ pharyngu tvoří nepřetržitou trubici, na níž tyto dva odstavce 
těžce lze rozeznávati. Trubice tato zužuje se dále na zad v úzký od- 
stavec (0e), probíhající 4—6. segmentem a tvořící snad základ oeso- 
phagu. Buňky této úzké trubice jsou daleko nižší, než ve pharyngu 
a stomodaeu a jsou v přímém spojení s koulemi hypoblastu, čili 
vlastně z obsahem žloutkovým. 

Dále na zad přechází tato zužená trubice v mohutnou dutinu 
(obr. 3. tab. VIII. d), kteráž pravidelně, tak jako všecky dosud 
líčené poměry v embryích se jeví. Dutina tato vznikla patrně na- 
hromadováním se bílkové tekutiny na těchto místech, poněvadž na 
zad dále následuje již jen solidní pruh hypoblastových koulí. Stěny 
řečené dutiny jsou rovněž nízké, sestávající z resorbovaných koulí 


136 Fr. Vejdovský 


žloutkových, jež ohraničují do nitra dutiny nízké epitheliální buňky 
plasmatické. Zdali buňky tyto vznikly touže cestou, jako dříve jsme 
vylíčili, to jest z prvotně mesenchymatických uvnitř a na periferii 
hypoblastu vzniklých buněk, nemohu rozhodnouti; myslím však nikoli, 
nýbrž domnívám se, že protoplasma zde se vyloučila na periferii 
dutiny a do ní že přímo vnikla jádra bývalých žloutkových koulí. 


Příčný řez touto dutinou, znázorněný na obr. 9. (tab. VIII.) zdá 
se mně dávati za pravdu. Na břišní straně dutiny vidíme již hotové, 
ač nízké epitheliálné buňky s temně se barvícími jádry, kdežto na 
hřbetní straně tvoření epithelu teprvé počíná. Jemné pruhy proto- 
plasmy stékají z koulí žloutkových a rozlévají se jaksi na hřbetní 
periferii dutiny; v některých částech nelze nalézti žádného jádra, 
jinde jsou jádra ta nepravidelně skupena, a na jiných místech opět 
vidno, že jádra ta plují vlastně v proudech protoplasmy, snažíce se 
s ní dostati na periferii dutiny střevní. Teprvé sekundárně upraví se 
jádra v protoplasmě, a vznikají stěny buněčné. Jakkoliv se tedy zdá, 
že zde jest odchýlka od tvoření se epithelu střevního vý še vylíčeného, 
tož nemůžeme leč uznávati modifikaci prvotného druhu. 


Že i oesophageálný epithel touto poslední cestou vznikl, dokazují 
průřezy touto končinou těla znázorněné na obr. 6. a 10. (tab. VIII) 
a obr. 15. (tab. VII). 


Všeobecný přehled poměrů zažívacího ústrojí v tomto stadiu 
vývoje vyznačen na obr. 4—8. (tab. VIII.). Prvý řez (obr. 4.) veden 
přímo otvorem ústním, jehož vysoký válcovitý epithel rovná se epithelu 
stomodaea. Řez základem pharyngu vedený znázorněn na obr. 5., 
kdežto epithel oesophagu zúženého vyznačen na obr. 6. V obr. 4. 
jest dán průřez dutiny střevní (ď), kdežto na obr. 8. ze zadního těla 
embrya jest vidno, že hypoblast jest zde v prvotném tvaru, jakožto 
solidní, dutiny postrádající provazec. V plném rozsahu žloutkových 
koulí a základu embryonálného těla, znázorněn podobný řez na obr.. 
(tab. VII.), kde není ještě ani stopy po resorbování buněk žlout- 
kových, 

Z líčených pochodů tvoření se definitivného epithelu střevního 
jde na jevo, že čím dále tím více musí ubývati prvotného obsahu 
žloutkového v koulích hypoblastových a že embrya dříve tak mo- 
hutně naduřelá, postupně stávají se štíhlými. Tomu skutečně tak jest; 
nic však méně obsah žloutkový trvá ještě dlouho ve prvotných stěnách 
hypoblastu, ano i v mladých červech, jako jsou znázornění na tab. I. 
v obr. 1., 2. a 3., kde tedy již jest vyvinutá cevní soustava, — červ 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 137 


ovšem sám žije ještě v kokonech — nalézáme hojně žloutkových ku- 
liček, ovšem čím dále tím více se rozpadávajících. 

Znázornil jsem dvě taková stadia rozpadlých koulí hypoblasto- 
vých na tab. VIII. obr. 12. a 13. 

Obr. 12. jest vzat ze zadní části těla mladého červa; v nervové 
soustavě již vyvinuto jest reticulum nervové i neurochord, tvoří se 
již mesenterium (mí) mezi stěnami pásma břišního a břišní cevou (rv), 
jež ještě přiléhá ku stěně zažívací trubice. Úzké lumen této poslední, 
obmezené epitheliálnými buňkami, jako na praeparátu lze viděti, jest 
na našem výkrese vynecháno. Hlavní součásti, o které se nám nyní 
jedná, vystupují za to na tomto zobrazení zřetelně. Předně jest to 
zvláštní jemná pokrývka, uzavírající kolkolem obsah rozpouštějícího 
se žloutku. Pokrývka tato, ze svalových vláken se skládající (/m) 
a protož za muscularis označená, nese na celém svém povrchu epi- 
thelovitě upravené veliké, kubické buňky bývalé splachnopleury, jež 
patrně nyní již mění se v žlázy chloragogení, ač obsah jejich jest 
dosud hyaliní protoplasma (chl). 

Mezi muskularis a definitivným epithelem střevním nalezá se 
značná dutina, dříve vyplněná velikými koulemi hypoblastu, o nichž 
však nyní není nijaké stopy; rozpadly se veskrze v kuličky žloutkové, 
mezi nimiž nalezají se ostrůvky a proudy protoplasmy zrnité, růžově 
se barvící pikrokarminem a obsahující tu jediné, onde několik temně 
zbarvených jader. Tedy zde máme co činiti s pokročilejším stadiem, 
než od kterého jsme vyšli vzhledem tvoření se epithelu střevního, 

Kuličky žloutkové, bývalý to obsah velikých buněk hypoblasto- 
vých jsou různé velikosti; největší z nich obsahují ve vnitru svém 
jedno neb i více tělísek, čímž se podobají elementům t. zv. bílého 
žloutku ve vejci ptačím. Velké kuličky žloutkové se patrně pozvolna 
rozpouštějí, dávajíce vznik zrnité protoplasmě a vniterná malá tělíska 
se uvolňují. Takových nacházíme hojnost rozptýlených mezi elementy 
velkými. 

Osud všech těchto součástí, jež vyplňují zmíněnou dutinu, zná- 
zorněn jest, tuším, velmi dobře v obr. 13. na tab. VIII. Jest to řez 
dále ku předu mladým červem vedený. Velké koule žloutkové roz- 
padávají se dále jakousi fragmentací, činíce dojem lalůčkovitých tě- 
lísek. Menší částky z nich vzniklé jsou různě veliké, avšak daleko 
menší kuličky (z). Nejmenší tato tělíska jsou skupená ve zvláštní 
hnízda (zl), postrádají již svého prvotného lesku a stávají se úplně 
bezbarvými. Ve vůkolí takovýchto hnizd tvoří se plasma barvící se 
slabě růžově v pikrokarminu (po) a možno tu a onde nalezti i jádro 


138 Fr, Vejdovský 


v ní. Resorbování patrně jest intensivnější na periferii než u vnitř, 
ježto těsně pod muskularis nacházíme již četné, dobře vyvinuté buňky 
namnoze rozvětvené (b), kdežto zbytky žloutku více ku středu se 
soustřeďují, a s nimi ve styku jsou svými zevními cípy poměrně veliké 
buňky definitivného epithelu střevního (ep). Tímto spůsobem patrně 
děje se výživa těchto posledních. Jsou to klínovité buňky, širokým 
koncem trčící do dutiny střevní, a jeví i počátky byv, jež se jeví na 
praeparatech jako nízké tyčinky. Jádra buněk jsou veliká, temně se 
barvící. 


Dle předcházejícího líčení jest tvoření definitivného epithelu 
střevního u Rhynchelmis poměrně dosti složité, neboť spočívá na 
jistých chemických processech, jimiž mění se žloutková, co do po- 
vahy tuková hmota v homogenní a později jemnozrnnou protoplasmu, 
jíž jest vyznačen střevní epithel dospělého červa. Nastává otázka, 
zdali podobné processy odehrávají se i u ostatních annulatů, ne-li 
u všech zvířat? 

Již z předu této práce poznamenal jsem, že embrya zvířat, jichž 
vajíčka vyznamenávají se chudobou žloutku, mají již velmi záhy du- 
tinu zažívací a že tato dutina vyložena jest jednoduchým kubickým 
epithelem. Abych vzal nejbližší příklad, ukazuji jen na příbuzné lum- 
briacidy, jichž archenteron povstává buď vchlípením, buď vsunováním 
buněk hypoblastových do epiblastu, avšak vždy vzniká záhy dutina 
zažívací. Znázornil jsem takovou dutinu v bypoblastu v jedné z pře- 
dešlých svých prací “) v embryích dešťovky v těchto spisech r. 1890 
tab. IV. obr. 11 a 7. Buňky jsou zde kubické, malými žloutkovými 
tělísky naplněné, na břišní straně vyšší než na hřbetní. (Ukazuji 
zvláště na citovaný obr. 4.) Tak jeví se archenteron larvy, avšak 
epithel ten nenáleží ještě dospělému červu. Teprvé dálším vývojem 
vzniká epithel definitivný, avšak processem daleko jednodušším než 
u Rhynchelmis. Buňky hypoblastové prodlužují se jazykovitě do du- 
tiny archenteronu, v němž nahromaděna tekutina živná. Působením 
této nastává také změna ve vniterné struktuře epithelu střevního. 

Vnitřní cípy buněk nabývají jiného tvaru a mění i svou proto- 
plasmu, jež jest takřka homogenní a barví se diffusně růžově v pikro- 
karminu, kdežto basální část buněk, naplněná žloutkovými tělísky 
jest úplně bezbarvá. Tvar takových změněných buněk jest kyjovitý, 
vůbec vyšší než širší. (Srov. 1. c, obr. 12. a 13.) Zrnitá plasma pa- 


) O embryonalném vývoji dvojéat. Věstník spol. nauk 1890. I. 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 139 


trně pozvolna mění se v tekutou, homogenní a to pokračuje během 
dalšího vývoje, při čemž se buňky i rozmnožují, ač proces tento 
zjistiti se mně nepodařilo. Rozdíl mezi larvovým epithelem archente- 
ronu a změněným epithelem v střevě mladého červa jest zřejmým 
u porovnání obr. 11. a 6. v citované práci. 

Tedy tvoření definitivného epithelu střevního u dešťovek jest 
daleko jednodušší než u Rhynchelmis a bude tak bezpochyby u všech: 
zvířat, jichž vajíčka na žloutek chudá, tvoří záhy v larvách dutinu 
archenteronu. 

O změnách larvového hypoblastu v definitivný epithel stanné 
u ostatních annulatův víme dosud málo. Klečnenberg (Entstehung des 
Annelids aus der Larve von Lopadorhynchus. Z. f.w. Z. D. 44. 1886. 
p. 171) zaznamenává, že v larvě Lopadorhyncha jest hypoblast slo- 
žený z buněk kubických až cylindrických s hnědým zrnitým obsahem. 
Později se buňky ty zvýší, čímž stává se dutina střevní těsnější. Pak 
děje se histologické rozrůznění pletiva a objeví se 2 druhy zvláštních: 
buněk. Jedny z nich jsou obmezeny na břišní část entodermu um- 
brelly a vyznačují se ztrátou žloutkových tělísek, čímž stávají se bez- 
barvými, protoplasma jejich jest temná a hrubozrnná, jádro naduřuje 
váčkovitě. b 
Buňky ty stáhnou se s povrchu, zbalí se v kulatá tělesa a leží 
pak pod obyčejnými buňkami střevními, který jest nyní tedy dvoj- 
vrstevný, mnohdy i vícevrstevný. Avšak tyto zpodní buňky prý úplně 
degenerují a mladý červ nemá v střevě ani stopy po nich. : 

Druhý druh buněk hypoblastových má dle konventionálných : 
názorů ráz jednobuněčných žláz a trvají velmi dlouho, ano prý tu. 
a tam i v mladém červu; vylučují prý do slova krůpěje svého obsahu: 

Přechod larvového entodermu v střevní epithel annulata jest dle 
Kleinenberga velmi jednoduchý. Nejprvé zmizí hnědá tělíska, pak 
splynou barevné součástky žloutku ve velké krůpěje a jak roste červ. 
do délky, tak splošťují se vysoké, válcovité buňky a posléze sestává 
entoderm annulata z nízkých, širokých buněk. Zaznamenávám udání 
Kleinenbergova o této změně larvového epithelu v střevní a srovná- 
vaje tento poslední, jak jej autor u př. na Tab. XI. Fig. 47. en (l. c.) 
kreslí s prvotným larvovým entodermem, nemohu potlačiti své po- 
chybnosti o správnosti dotčených výkladů. 

Předeslal jsem Kleinenbergovo pozorování 0 vzniku stěěvního 
epithelu Lopadorhyncha dříve, chtěje ukázati na značný rozdíl v tomto 
processu, jak se jeví u Rhynchelmis a Lumbricidů dle pozorování. 
mých. Avšak musím ukázati také k oněm rozdílům, jež se jeví v lí- 


140 Fr. Vejdovský 


čení Kovalevského ohledně vzniku střevního epithelu Rhynchelmis 
(Euaxes). Týž pozoroval, že žloutkové buňky (Darmdrůsenkeim- 
Zellen) se pozdě mění a to v ten způsob, že „jádra jejich, místo co 
by v prostřed ležely, přecházejí na jich okraj“ a leží pak bezpro- 
středně pod splanchnopleurou (1. c. obr. 36. Tab. V., obr. 36.). Mám 
za to, že zde máme co činiti s periferickými protoplasmy zbavenými 
buňkami, jež vznikaly na periferii hypoblastu co menší, z počátku 
také žloutkovými kuličkami naplněnými buňkami, neboť obraz 38. 
v pojednání Kovalevského to dosvědčuje, ač nekreslí týž zřetelných 
mezí těchto periferických buněk. O pozdějším stadiu praví Kovalevský 
(I. c. 19.): „Von den Darmdrůsenkeimzellen werden schon die in- 
neren verbraucht, und es entsteht in Folge dessen eine centrale Hůhle, 
auf der noch (Fig. 40.) drei kernlose Dotterkernchenhaufen liegen; 
dagegen liegen die Kerne der an die Darmfaserplatte grenzenden 
Kugeln haufenweise in dem sie umgebenden Protoplasma, welches 
nicht in abgegrenzte Zellen zerfállt, und dessen Fortsetzungen sich 
oft bis zur Spitze der noch immer abgegrenzten Kugeln ziehen“. 
Mám za to, že se zde jedná o ostrůvky protoplasmatické s jádry, 
jež se dotýkají periferických buněk hypoblastu, jež současně sbírají 
se ku středu povstávající dutiny střevní. Podobné obrazy, jako kreslí 
Kovalevský, obdržel jsem jen z embryí, které jsem ve vodě (isolované 
z kokonů) pěstoval. Z podobných červíků mladých mám praeparáty, 
střeva, které Kovalevský na obr. 41. kreslí a o němž praví: „Auf 
einem mehr nach vorn gefihrten Schnitte (Fig. 41.) finden wir schon 
eine sehr geráumige Darmhohle, in deren Wandungen die Dotter- 
kugelhaufen und das Protoplasma mit ihren Kernen fast den gleichen 
Raum einnehmen; bei noch weiterer Entwickelung wird auch der 
Rest des Dotters verbraucht, und in den jungen Euaxes sieht man 
schon ein echtes Epithelium, welches der Darm umkleidet.“ (Celkem 
však zdánlivé ty rozdíly mezi pozorováním mým a Kovalevského za- 
kládají se na modifikacích a různém stupni resorpce žloutkových ele- 
mentů, jaké se jeví u různých individuí. Jediný podstatný rozdíl jest 
ten, že Kovalevský nepozoroval zřetelně vytvářené buňky epithelové; 
které dojista již jsou ve stadiích Kovalevským kreslených zřetelně 
ohraničené, a které patrně jen nedokonalými tehdy methodami jasně 
znázorněny býti nemohly. 

Velmi často a právem ukazováno na souhlasný vývoj epithelu 
střevního u Rhynchelmis a pijavek, jichž vajíčka jsou žloutkem bo- 
hatá a jichž zástupcem jest Clepsine. Zvláště Whitman provedl velmi 
správně parallelu o vývoji těchto dvou na zdání různých skupin červů. 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 141 


Tudíž také odvolává se na vývoj epithelu střevního u Rhynchelmis, 
jenž má býti týž jako u Clepsine. Tak činí v prvním svém pojednání 
(Embryology of Clepsine Auart. journ. microsc. Se. 1878 p. 67), kdežto 
v druhé práei své odvolává se na pojednání mé (Die Embryonalent- 
wicklung von Rhynchelmis 1885). 

Dle obou těchto prací vykládá Whitman tvoření se epithelu 
střevního u Clepsine následovně: „EÉntoderm“, t.j., definitivný epithel 
dospělé bělivky má původ svůj ve volných jádrech, jež vznikají 
v prvotných třech blastomerách, které souhlasí s původními čtyřmi 
koulemi hypoblastovými u Rhynchelmis. Dotyčná jádra zmnožují se 
po celou dobu epibole a posléze objeví se jakožto bílé skvrny na 
povrchu žloutku. Z nich vznikají jasné buňky na periferii žloutku. 
Tudíž „the residual yolk“ (Lankesterův) jest uzavřen do definitivného 
entodermu, zde se rozpouští a assimiluje. Jest to jediná potrava mla- 
dého červa, i když se tento odloučí od své matky. Jest tedy pod- 
statný rozdíl mezi tvořením střevního epithelu Clepsine a Rhynchelmis, 
neboť zde největší část nově tvořených amoebovitých buněk pohybuje 
se na vnitřní obvod dutiny střevní, kdežto jen několik málo jich zů- 
stává na periferii, u Clepsine však všecky buňky soustředí sé na peri- 
ferii žloutku. 

V druhé své práci má rovněž za to Whitman, že způsob tvo- 
ření se epithelu střevního u Rhynchelmis i Clepsine jest totožný, an 
dí: „The formation of entoplasts takes place in the same maner as 
in Clepsine, and the residual yolk is finally inclosed in the mesen- 
teron“. Avšak tomu není tak; kdybychom nazvaly ony nízké buňky, 
které vznikají z buněk žloutkových a vykládají konečně první velikou 
dutinu výše popsanou, entoplasty po příkladě Whitmanově, tedy jest 
u Rhynchelmis pravý opak toho, co u Clepsine. Celý postup tvoření 
epithelu střevního u Clepsine a Rhynchelmis jest následující: 


Clepsine Rhynchelims 


1. Tři veliké makromery č. ento- 1. 4 veliké makromery. 
plasty. 

2. Hojné entoplasty, t. j. proto- 2. Hojné makromery vzniklé dě- 
plasmové ostrůvky s jádry, bez lením prvotných 4. Na peri- 
určitého omezení buněčného. ferii menší buňky žloutkové 

a posléze jemnou plasmou na- 
plněné. 

3. Vznik velmi nízkého epithelu © 3. Uvnitř makromer tvoří se 0- 
na periferii žloutkových buněk. strůvky s jádry (č. entoplasty), 


142 Fr. Vejdovský 


jež pohybují se z periferie ku 
středu. Buď jsou nízké a po- 
zvolna vzrůstají do výše, aneb 
stávají se ihned vysokým epi- 
thelem. 

4. Bloupkovitý epithel. 

Zprávy Hoffmannovy (Untersuch. úber den Bau und die Ent- 
wickel. der Hirudineen. Haarlem 1880) nemají ceny a byly správně 
Whitmanem (Journal of Morfology I. p. 114) zamítnuty. 

Avšak také u jiných zvířat známe podobné tvoření epithelu 
střevního jako u Clepsine; možno, že veškerá embrya s hojným 
žloutkem tímtéž způsobem nabývají definitivné sliznice střevní. Reichen- 
bach nalezl u raka říčného, že buňky hypoblastové jsou z počátku 
v žloutku, později pak mimo něho (?). Stěhování se těchto děje se 
týmže způsobem jako u Rhynchelmis; vnitřní buňky protoplasmatické 
nabývají tvaru amoebovitého s pseudopodiemi a plíží se na povrch 
žloutku, jejž obejmou a uzavrou. 

O tvoření se zažívacího ústrojí arthropodů, jež bohatstvím žloutku 
podobají se úplně Rhynchelmis, víme bezpečně, že se stomodaeum 
a proctodaeum tvoří vchlípením epiblastu. Z prvotných žloutkových 
koulí, které se vývojem dalším ještě zmnoží, tvoří se z počátku ele- 
menty, z nichž skládá ae mesoblast. Ze zbytku žloutku tvoří se me- 
senteron; jakým však způsobem, o tom nevíme ničeho podrobnějšího. 
Všeobecně jen tvrdí se, že stěny mesenteronu nepovstávají na po- 
vrchu žloutku, nýbrž uvnitř jeho: i jest tudíž velmi pravděpodobné, 
že epithel střevní v tomto žloutku týmž způsobem vzniká a se upra- 
vuje, jako u Rhynchelmis. 


Vysvětlení tabulek. 


Tab. VII. 
Obr. 1. Rhynchelmis Limosella, mladý červ, průsvitný, se hřbetní 
strany pozorovaný. 
9, zauzlina mozková, 
vd, ceva hřbetní, 
a, klička cevní. 
Obr. 2. Týž, se spodní strany. 
vv, větve cevy břišní, 
n, degenerující nephridie. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 149 


o 
9. 


Týž, o něco starší stadium. 
b, slepé větve cevní. 
Ostatní označení jako na obr. 


. Mladší stadium vývoje, kde mol postrádá ještě 


chobotovitého výrůstku. 

st, © stomodaeum, 

9, ganglion mozkové, 

prn, pronephridium, 

g2, pás buněk gangliových. 
vd, ceva hřbetní. 


„ O něco starší stadium. 


bd, hřbetní 
bv, břišní 
Ostatní označení jako u obr. 4. 


štětiny. 


. Embryonální pokožka ranných stadií vývoje, ze střední břišní 


čáry, v níž uloženy jsou veliké buňky obrvené. 


. Příčný řez zadní částí těla málo pokročilého ve vývoji červa 


při slabém zvětšení. 

ep, sploštělý epiblast, ep', epiblast, jehož elementy jsou za- 
tlačeny řadami embryonálnými, 

hp, epiblast s většími buňkami řad embryonálných, 

n, © průřez řad nervových, 

sm, somatopleura, 

sp, splanchnopleura, 

dz, hypoblast. 


„ Silně zvětšená spodní část příčného řezu stadia podobného, 


o něco však staršího. 

m, embryonálné „mesenterium“, 

sp, splanchnopleura, sm, somatopleura, 

ep, epiblast, 

a, buňky prvotného epiblastu, zatlačené velkými buňkami 
řad embryonálných (b). 


9.—11. Tři řezy vedené stadiem velmi mladým, znázorněným 


9 


pod písmenou A. 

Řez asi středem téhož stadia vedený (9—9), kde pásy meso- 
blastové nesplynuly ještě, ač epiblast uzavřel blastopor. 

dz, prvotné veliké buňky hypoblastové, 

bp, perifické buňky hypoblastové, změněné, 

ep, epiblast, 

ms, mesoblast, 


144 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 
Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 


10. 


11. 


12. 


Fr. Vejdovský 


m, m, m", veliké buňky embryonálných řad v epiblastu 
probíhajících. 

Řez tímže stadiem (4 10—10), o něco více na přídě ve- 

dený. V žloutku d jsou roztroušená jádra bývalých buněk dz 

a amoebovité buňky plasmatické dd, soustřeďující se kolem 

centrální dutiny. 

hp, periferické buňky hypoblastu, 

ep, epiblast, v němž leží velké buňky řad embryonálných, 

a,b, dělící se buňký těchto řad, 

c, dělící se buňka v somatopleuře. 

Řez vedený zadkem stadia (4 11—11), kde jest ještě bla- 

stopor otevřený. 

hp, periferické buňky hypoblastové, 

ph, volné buňky v prvotné dutině tělesné, 

a,b,c,d, veliké buňky řad zárodečných, v epiblastu (ep) 
probíhajících, z nichž ď náleží řadě nervové, c řadě ne- 
phridiové. 

Řez podobný onomu, jenž znázorněn na obr. 8., avšak prvý 

jest veden dále na zad dotčeným stadiem. 

ep a ep' prvotný epiblast, zatlačený buňkami řad embryo- 
nálných (a,b,c), m dělící se buňka řady nervové, d roz- 
dělená. 


13.—16. Řada řezů přední části těla embrya pokročilejšího, 


13. 
14. 


15. 


16. 


znázorňující organisaci čím dál na zad tím jednodušší. 
Průřez prvým segmentem, přímo otvorem úst (st). 

Průřez stomodaeem (st) objatým dvěma vrstvama buněčnýma, 
somato- a splanchnopleurou. 

Řez zakládajícím se oesophagem uvnitř žloutkových buněk. 
vv ztluštění splanchnopleury k tvoření cevy břišní. 

Ještě další řez, kde však není vidět ani základu nervového. 


Tab. VII. 


. Segmentová postranní bradavka hmatací (?) na hypodermis 


mladého červa nad postranní řadou buněk gangliových. 


. Podélný skoro mediání řez embryem se stomodaeem, pro- 


dlužujícím se na spodní straně v základ jícnu, kdežto na 
hřbetní straně stěna jícnu sestává skoro výhradně z koulí 
hypoblastových. 

vv, cevy břišní, 

sp, peritoneum prodlužující se na zad ve splanchnopleuru, 


Obr. 


Obr. 
Obr. 


Obr. 


Obr. 


Obr. 
Obr. 
Obr. 


Obr. 


O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 145 


sm, peritoneum jakožto zbytek somatopleury, pokrývající 
svrchní stranu pásma břišního , 

br, veliké mediání buňky vířivé, tvořící na okraji úst 
spodní pysk (mn), 

st, © stomodaeum, 

9, ganglion mozkové, 

mch, volné buňky mesenchymatické v dutině hlavy a vzni- 
kající ze somatopleury. 


. Mediání podélný řez pokročilejším stadiem vývoje. Pharynx 


zasahá hlouběji do hypoblastu, tvořen na hřbetní i břišní 
straně epithelem. Zúžený oesophagus (0e) proniká žloutkové 
buňky a přechází v naduřelou dutinu d, jejíž stěny sestávají 
z epithelu nízkého. Ostatní označení jako u obr. 2.. Mimo 
to sp', splanchnopleura a sm“, somatopleura prvého segmentu 
č. hlavy. 


4.—8. Řada řezů stadiem obr. 3. 


4. 


SY 


Řez ústy vedený jeví veliké poloviny ganglia mozkového 
a comissury jícnové cm. 

Řez vedený základem pharyngu. Označení pásma jako na 
obr. 2. a 4. 


. Řez vedený základem oesophagu (0e). 


vv, ztluštění splanchnopleury k tvoření cevy břišní, 
n, poloviny ganglia břišního, v němž zředila se intercellu- 
Jarní protoplasma (př) na svrchních částech. 


. Řez vedený nádorem embryonálného střeva (obr. 3. d). 
. Rez vedený dále na zad, kde jest ještě solidní hypoblast. 
„ Řez vedený o něco mladším stadiem, ukazující tvoření epi- 


thelu v nádoru hypoblastovém. 
ps, proud protoplasmy s jádrem, stékající na periferii dutiny. 


. Řez vedený oesophagem dále ku předu, jevící zřetelný epithel, 


jehož buňky jsou v souvislosti s koulemi hypoblastu. 

np, nephridie, 

vv, ceva břišní, 

sm, somatopleura, 

sp, splanchnopleura, 

pl, zředěná protoplasma mezijádrová v polovinách základu 
ganglia břišního, 

d, dutinka zbývající po splynutí obou polovin ganglia. 


Obr. 12. Řez nervovou soustavou a částí střeva mladého červa. 


pr, protoplasmové ostrůvky a proudy s jádry mezi zbytkem 


Tř. mathematicko-přírodovědecká, 10 


146 Fr.Vejdovský: O tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacího ústrojí annulatů. 


Obr. 


13. 


bývalých buněk hypoblastových, jež se rozpadly v množ- 
ství větších kuliček; z těchto povstávají dálší resorpcí 
či dělením (?) menší krůpějovité elementy, roztroušené 
mezi kuličkami většími. Prvotný pruh hypoblastový objat 
na zevní straně jemnou muskularis (m), již pokrývá 
změněná splanchnopleura v buňky chloragogení (chl), 

vv, ceva břišní, 

mt, mesenterium definitivné, 

nech, neurochord, 

pl, hyaliní protoplasma s reticulem cytoplasmovým, 

nr, nervové sítivo, 

mz, mediání ganeliová buňka. 

Řez pokročilejším ve vývoji červem dále na předu. Zažívací 

roura jest valně zúžená následkem nepatrného množství 

žloutkových zbytků, jež se jeví jakožto : 

z, větší a menší kuličky žloutkové, bare vné a lesklé, 

zl, shluky kuliček hyalíních, bezbarvých, 

po, ostrůvky protoplasmové, se zbytky kuliček žloutkových, 

b, © amoebovité buňky s jádry na periferii, pod muscularis (7), 

ep, definitivní epithel střevní, 

chl, chloragogení žlázy, 

vd, ceva hřbetní, 

vv, ceva břišní, 

mrtt2, pole sítiva nervového, vzniklé ze 2 hořeních řad 
jádrových, 

nr?, pole sítiva nervového, vzniklé ze zpodní řady jádrové, 

n*, pole sítiva nervového, vzniklé z vnitřní řady jádrové, 

7, © peritoneálné buňky odlučující se z povrchu svalů tělních 
a plovoucí v dutině břišní jakožto tělíska bludná. 


6. 


Zur Berechnung der absoluten Stórungen. 
Von Docent Dr. W. Láska in Prac. 
(Vorgelest den 6. Feber 1891.) 


l. Die Grundsgsleichungsen. 


Selen ©, y, z die Coordinaten eines Planeten, dessen Masse wir 
als verschwindend klein annehmen, sei ferner 


= 
ZA 
sn T zl: ZK Br: 7 


wobei ©, , 4, , 24 und 7, die Coordinaten des stórenden Kórpers sind 
Setzt man 
1 r 
9 —a4"m ($— —- 008 u) 
ZTE NÍ 
4 = r— ri— 2rr, 60s H 


so lauten die Differentialeleichungen des Dreikorperproblems in jenem 
speciellen Falle, den wir im Auge haben, wie folgt: 


dz s Zaklkka 282 
Zo 
dy 29) a 8 
ZU raka (D 
dz niz O 
OM 60, 
Setzt man 
£ — rcosbcosl 
y = 7oc0sbsinl (2) 


z rsind 


so erhált man ein neues System: 
10% 


148 W. Láska 


d dl db zě -3 
09 (Z) —" a) +5= =% Z 

d dl 08 

d | PB -l= x% Di 3 +23 = (5) 


d „di 0 dy 02.. 08 
7 tooebsin o (Z) +4 P > 


Setzt man endlich 


sin b = síni sin (v — o) 
cos b cos (l — ©) = cos (v— o) (4) 
cos b sín (I — 9) = cos ť sin (v — o) 


so folgt: 
d*r : dv? , 4 08 
di? dt „2 dr 
d [ „dv 08 A 
zí ze) o | 6) 
Ko 8 r cos i—— 
di db 
oder auch 
EPO AT DA VN - (6) 


Um zu einer genáherten Lósung des Problems zu gelangen, 
fůhren wir die Gróssen (r), (v), (z) ein, welche durch die Glei- 
chungen: 


ď (© |, = ní: 
dž 

+ 0) =0 © 
d?*(z) i 

dt? + 4" = = 


bestimmt sein mógen. Fůr diese ergeben sich analoge Gleichungen: 


-| zo|+23=0 


OE: m o] =.0 (8) 
(7)? sin (%) + (v). = (£) — “ | 


Zur Berechnuno der absoluten Stórungen. 149 


Aus welchen sofort 


(s 0) = = Čonst = 8 (9): 
(a— Const = č 


folet. 
Nehmen wir nun an, wir hátten das Verháltniss 3 der Glei- 


chung 
j=tbu jajej010) 


dann kónnen wir sofort auch (r) und hiemit 7 finden. Denn die 
Gleichung (8) kann auch ve werden wie folgt: 


d* (7) 6 „12 (r) 
stř 50 W 
wenn man also 
MEA 
33) =l+f (12) 
setzt, so wird: 
dďd (r (C 1 
de — mgr 4 +/)=0 (13) 


Dabei soll f als Funktion von (v) gegeben sein. 
Diese Gleichung wollen wir derart transformiren, dass 


Z und (v) 


(r) 
zu Variablen werden. 
Zunáchst ist unter Weglassung der Indices 


dr zj, = 
d PECE 
1 | 15 
d*r E á 8 
dt: Ro era 
Ferner wird 
j il 
i = žá d do d = G 


150 W. Láska 


d* L B | d ladí 
nO o] j= 
dt? hk dv? a, dv T 
so dass also 
1 
dv = dě 
hdižsnaké kdvž r: 


Fůgen wir nun die Indices hinzu und setzen das Resultat in 


die Gleichung 13. ein, so folet 


1 
m (r) p 
d(v)? | E (TY) 


(14) 


Ist nun f als Funktion von (v) gegeben, so erhalten wir (r) als 


Funktion von (v) und aus der Gleichung 


oa 


(v) als Funktion von ť. Hiemit sind diese beiden Gróssen als Funktionen 
von č gegeben, vorausgesetzt natůrlich, dass f als Funktion von (v) 
gegeben ist. Da wir úberdiess 9 kennen, so haben wir auch » als 


Funktion der Zeit. 
Um 9 zu erhalten, setzen wir 


= Jiu 


und substituiren in die Gleichung 


ia 06 
-= M ++ Toki 


die Beziehung 
=. 
Beachtet man, dass 


d, (r) (Ci 1 00 
T (e)s E =) 


und dass 
dm o o m Zda Ok | 


Oma Sa CAC) ja 


(15) 


Zur Berechnung der absoluten Storungen. 151 


so folet: 


062 
07 


dos ta+W—a+Wa + fa (16) 


Behalten wir nur die ersten Potenzen von 7, so wird ferner 


s = 
ně L 4 = 3 +2 Id (17) 


Die Integration der letzteren Gleichune bietet keine Schwie- 
rigkeit. 
Ist einmal 9 als Funktion von (v) bestimmt, dann liefert uns 
die Gleichung: 
a M 
KREŘ —3 


(r) als Funktion von (v). Ferner die Gleichung 


d (v) 
do (r)? 


(v) als Funktion von ř. Damit ist aber auch 


=(M1T-17 


als Funktion der Zeit gegeben. 
Um v zu erhalten, gehen wir von der Gleichung 


"= Cd +14) 


šlo) o+/e 


1+ [14 a) 
d(vy (In 


folet. Hiemit ist v als Funktion von (v) und somit auch als Funktion 
von č geceben, 


aus, aus welcher 


also 


152 W. Láska 


Unsere Fundamentaloleichungen (16) und (18) kónnen nun, wie 
folet, geschrieben werden: 


ag5+4+9| Cola (19) 
(1 Wy =1+ 14 (20) 


Wobei 7 und [dv | d (v) — 1] von der Ordnung der Stórungen 
ist. Wir úbergehen nun zur analytischen Darstellung der Abhángigkeit 


der Gróssen 
(z) (4) (2) 


KX y Z 


von einander. Die Fundamentalgleichungen schreiben wir wie folet. 


dx „208 
dt* ná W Mm 
d*y y 042 
a ee dy 
d*z P 0sů 
REV P3 


In diese fůhren wir ein neues System von Variablen: 


UW 9 
Ji 9% 3 


welche durch folgende Gleichungen bestimmt sein mógen: 
dx 
de +414 
d k 
= op B (21) 
dz 
V% +4 = 
ferner 
d 2 
a s 
C 
ů, — (22) 
d S 
7 jj 


Zur Berechnung der absoluten Storungen. 153 


50 wie 
dg 2 062 
2 I c 


dg, 
a =+ (23) 


Setzt man 


SP) | (24) 


so wird 
rdě(x „m 


d 
e 5 = (5) 


zsojsež -© 
sowie 


AJ k pral ša 


welche die analytische Abhángiskeit der besagten Gróssen darthun. 
Die Anwendung dieser Theorie auf praktische Probleme soll der 
| Gegenstand einer weiteren Mittheilung sein. 


ilč 


O jisté transformaci rovnic pohybu elliptického. 
Napsal docent Dr. V. Láska v Praze. 


(Předloženo dne 6. února 1891.) 


Zavedeme-li do známých rovnic 


d*r £ 

a tm =0 

d? 

3 +a+m =o 

d2z É ZA 

z 1m- =0 
nové neznámé 


9 1% 
tak, by 


i+ zj ze k — elp+iy+kz 


kdež 7 j k guaternionové jednotky znamenají, tedy jednotky určené 
rovnicemi 


w=p= kla=—1 
jz —Jk 
iko — ki 
jk=—kj 


pak obdržíme následní rovnice: 
dr de |? dy|? dy|* á 10 
| (7) +(2) +3) |+Pu+m5=o 
d (adp| d [db d | sda| 


Z rovnic posledních plyne integrací 


V. Láska: O jisté transformaci rovnic pohybu elliptického. 155 


2 dy 
ae 
OD 
Je 
Sp 
=“ 
Jsou-li 
Ag 4y hy 


nové integrační konstanty a sice takové, že 
Co = C = CA, = (5 


pak bude C3 určeno rovnicí 


dý 
p? 7 = C5 
a my obdržíme - 
p —4y? 
4 =? 
= A, 


Rovnice základní nabudou potom tvaru 


dr d9 : 2 D) 1 
== = E + ham) =0 


Položme rovinu dráhy tak W = 10, pak bude ey = 9 a 
Ao -dý +44=1 


Tím obdržíme nejjednodušší tvar rovnic základních, který jest od 
polohy roviny pohybu nezávislý. 

Z předcházejících úvah jest zřejmo, že rovina dráhy zúplna jest 
určena, známe-li konstanty 


hy , "4 hy 


Abychom si zjednali souvislost mezi souřadnicemi pravouhel- 
nými a veličinami © V y, připomeňme si, že 


156 V. Láska 


PPTIYTE — (cos p- t sin o) (cos W — 7 stn V) (cos y—- k sín 1) 

a že tudíž bude i 

-> i + zj — = k = (cosg + 1 sin o) (cos W I jsinw) (cos y + k siny) 
Z čehož plyne 


cos p cos Y cos gy — sin g sin sin y = 


sim p cos Y cos y — cos o sin V sin y = 


o 


stn W cos cos gy — cos y sin g sin y = 


sa S ke o) 


sim x cos cos V — cos y sin e sín V = 


Rovnicím těmto možno pomocí velice snadných transformací 
dáti poměrně pohodlnější tvar. 
Píšeme-li 


„= sim x [cos g sin —- stn g cosu ctg 1] 
Pak obdržímo s ohledem na rovnici 


sin p siný 
cos p cos 


ctg 1 — 
následní tvar: 


£ sin X 


p 5 
ac [cos“ o stn y cos 4 —- stín“ g sin Y cosV] 
Tak že 


— snWsiny 
cos o 

— snpsiny 

791 08 $ 

— snpsiný 

"G Acaská 


s|a 3 [ee 2|a 


Položííme-li dále 


m Z sin p sin ý sin y 


pak bude 


O jisté transformaci rovnic pohybu elliptického. - 157 


0, 2m 
77 sin ap 

O dy 2M 
2770 sin 20 

Z 0M 
m0 sin2y 


Netřeba zvláště připomenouti, že % nic jiného není než pravá 
anomalie v. 

Abychom dle těchto vzorců z daných- elementů určiti mohli sou- 
řadnice, zjednáme. si známým způsobem r a v. Dále nutno určiti 
konstanty Aw 4w 4x, které obdržíme pomocí úhlů © x V a pravé 
anomalie v. 

Bude zajisté 

cos E cos V cos X > Z = (sin sin V sin 9)* 
a poněvadž 


i 


m a 
takže obdržíme 

o O5 LV 
sin 29 —2 6 
sin 222 .— 
m Va 
DY 
S00 2 — a Pee 

tím jest i jedenkaždý úhel 

P 


znám. Položíme-li použitím známých označení 
u=zv+- 1— 8 

bude 

— Cos u cos $X — sin u sin 84 cosi 


Z cos u sin 4 sin u cos SA cos t 


= sinusiní 


Sa > [c s|a8 


158 V. Láska: O jisté transformaci rovnic pohybu elliptického. 


Tím konečně obdržíme: 


Při skutečném výpočtu bude nám se jednati o to, stanoviti gua- 
drant jednoho každého úhlu. 

K tomu cíli použijeme geometrického významu dotyčných úhlů. 

Úhel ©, W, x jest onen, který uzavírá projekce délky průvodiče 
r na plochy YZ, XZ, XY s osou Y, Z, X. 

Z tohoto geometrického významu plynou následní relace, které 
nám umožňují úhly e 4 V přesně určiti: 


: 2 y z 

800 Z === COS GT zu ť = 
VT Z Eo l, 

£ Z < 

A Z == A3) Z == tg =— 
Vu? r V x? — a? : Z 

: y £ ME, 

40 l C08S Z ——z-. = ť k 

ms Va Tr € ka 


Posledním sloupcem nabyli jsme pomocí geometrického významu 
nejjednodušších vzorců. 


8. 


Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bohmens. 


Von V. Vávra, 
Assistent am zoolog. Institut d. bohm. Universitát in Prag. 


(Vorgelegt am 6. Márz 1891.) 


Hiemit lege ich in Kůrze die Resultate meiner Studien úber die 
in Bóhmen einheimischen Ostracoden vor. 

Die Muschelkrebse sind in unserer Fauna durch zwei Familien, 
die Cypridae und Cytheridae repraesentirt. Die bisher von mir in 
Bóohmen beobachteten Arten derselben, úber welche ich eine Mono- 
graphie (die im „Archiv fůr die naturwissenschaftliche Landesdurch- 
forschkung von Bóhmen erscheinen wird) vorbereite, fůhre ich im 
folgenden Verzeichnisse an: 


1. Fam. Cypridae. 
Gattung I. Notodromas, Lilj. 


Cypris, O. F. Můller. 1785. Entom. p. 48. 
Notodromas, Liljeborg. 1853. De crustaceis p. 94. 
Cyprois, Zenker, 1854. Mon. d. Ostr. p. 80. 


1. Notodromas monacha, O. F. Můller. 


Notodromas monacha, autorum. 

Cypris variabilis (jun.), leucomela (jun.), nubilosa (jun. G), bimuri- 
cata (adult. ©), monacha (adult. S), Koch, 1837. Deutschl. Crust. 
h. 10. n. 35—4. h. 11. n. 1—2. h. 12. n. 4. 


Pflanzt sich nur geschlechtlich fort. In klaren Gewássern úberall 
háufig. 


160 V. Vávra 


Gattung II. Candona, Baird. 
Cypris, aut. 
Candona, Baird, 1850, Brit. Entom. p. 159. 
(Char. emend.) 


Hauptmerkmal: Das zweite Fusspaar endigt mit drei Borsten. Bran- 
chialanhang des zweiten Maxillenpaares rudimentár, aus zwei ge- 
fiederten, direkt dem Protopoditen aufsitzenden Borsten bestehend. 


2. Candona rostrata, Brady and Norman.. 


Caudona rostrata, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 101. 


Diese bisher nur im mánnlichen Geschlecht aus England und 
Norwegen bekannte Art fand ich in beiden Geschlechtern in Torf- 
mooren des sůdlichen Bohmen, und zwar bei Hurkenthal im Bóhmer- 
walde (VIII. 1887) und im Gatterschlager Teiche bei Neuhaus 
(IX. 1890). 


9. Candona pubescens (Koch). 


Cypris pubescens, Koch, 1837, Deutschl. Crust. n. in 

Cypris compressa, id. ibid., 1838. h. 11. n. 17. ju 1851. Úb. 
d. G. Cypris. p. 144. 

Candona čompressa, Liljebore, 1853. De crust. p. 129. Brady, 1868. 
A monogr. p. 382. 

Candona pubescens, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 101 


Brady and Norman halten (in der Monographie vom J. 1889) 
Fischer“s Cypris compressa fiir Candona rostrata, doch der vom letzt- 
genannten Autor gegebenen Abbildung des zweiten Fusspaares nach, 
ist nicht zu zweifeln, dass es C. pubescens Koch ist. Die untere End- 
borste an diesem Fusspaare ist bei Caudona rostrata nur so lang, 


„ wie das letzte kleine Glied. 


Fundort: Judenteich bei Frauenberg VT 1887). TO bei Vořech. 
(VII. 1890.) 


Verbreitung: Britische Inseln, Norwegen, Schweden, Russland, Deutsch- 
land und Frankreich. 


4. Candona fabaeformis (Fischer). 


Cypris fabaeformis, Fischer, 1851, Úb. d. G. Cypris p. 146. 
Candona fabaeformis, Liljeborg, 1858. De crust. p. 207. oů and 
Norman, 1889. A monograph. p. 105. 


Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bóohmens. 161 


Candona diaphana, Brady and Robertson, An. a. Mas. Nat. hist. 
1870. p. 18. 
Das Mánnchen úbertrifft an Zahl die Weibchen. Ich fand diese 
Art stets im Friihjahre in seichten Wiesentůmpeln bei Běchowitz. 


Verbreitung: England, Schweden, Russland und Frankreich. 


5. Candona candida (0. F. Můller). 


Cypris candida, O. F. Můller, 1785. Entom. p. 62. et autorum. 
Candona candida, autorum. 

Candona lucens, Baird, 1850. Brit. Entom. p. 160. 

Candona similis, id. ibid. p. 162. 

Oytheridea zetlandica, Brady, 1868. Monogr. p. 428. 

Durch die Struktur des zweiten Fusspaares von den drei letzt- 
genannten Arten leicht erkennbar. Das vorletzte Glied ist námlich 
nicht wie bei diesen durch eine Auerwand zertheilt. Interessant ist 
es, dass diese Art sich auch parthenogenetisch vermehrt. Das Mánnchen 
fand ich bisher nur im Gatterschlager Teiche bei Neuhaus, u. z. 13 
Exemplare unter 180 weiblichen Individuen. 

Fundort: Bassin im Museum (VI. 1888). Kunratitzer Teich (IV. 1887). 

Klíčan (V. 1887). Půrglitz (V. 1888. IX. 1887). Torfmoore bei 

Neuhaus. 


Verbreitung: Úberall háufig. Auch im Brackwasser. 


Gatt. III. Typhlocypris, Vejd. 


Typhlocypris, Vejdovský, 1882. Thier. Org. p. 64. 
Durch Mangel des Auges charakterisirt. Im ůúbrigen knůpít sich 
an die Gattung Candona an. 


6. Typhlocypris eremita, Vejd. 


Typhlocypris eremita, Vejdovský, 1882. Thier. Org. p. 64. Šostarič, 
1888, Prilog pozn. faune. p. 50. 
Von Prof. Dr. Vejdovský in den Brunnen Prag's entdeckt. Ich 
fand sie bei der Reinigung des Brunnens in Prag, Brenntegasse. 22. 
Verbreitung: Bisher ausser in Prag nur in Agram gefunden (Sostavič). 


Gatt. IV. Candonopsts, n. £. 


Hauptsáchlich durch den aus drei gefiederten Borsten bestehenden 


Branchialanhang des zweiten Maxillenpaares charakterisirt. Der Mandi- 
Tř. mathematicko-přírodovědecká. 11 


162 V. Vávra 


bulartaster sehr verlángert. Die hintere Borste an den Abdominal- 
anhángen fehlt. Auch im úbrigen weicht sie von der Gattung Caudona 
so ab, dass ich es fůr nothwendie hielt, die betreffende Art zu einer 
besonderen Gattung zu erheben. — 


7. Candonopsis kingsleii (Brady and Robertson). 


Candona kingsleii, Brady and Robertson, 1870. Ann. an. Mag. Nat. 
Hist. p. 17. Brady and Norman, 1889, A monograph. p. 102. 
Ich fand diese Art im Judenteiche bei Frauenberg. (VIII. 1887.) 
Bisher nur in Britischen Inseln gefunden. 


Gatt. V. Ilyocypris, Brady and Normann. 


Cypris, autorum. 
Ilyocypris, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 106. 

Erkennbar durch den verkiimmerten, deutlich zweigliedrigen 
Taster des zweiten Maxillenpaares. 


8. Ilyocypris gibba (Ramdohr). 


Cypris gibba, Ramdohr, 1808. Beitrag. p. 91. Brady, 1868. Monogr. 

p. 569. 

Monoculus puber, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 171. 
Monoculus bistrigatus, id. ibid. p. 177. 
Cypris biplicata, Koch, 1838, Deutschl. Crust. H. 21. n. 16. Fischer, 

1851. Úb. d. G. Cypris. p. 150. 

Cypris bistrigata, Liljeborg, 1853. De crust. p. 122. 
Hyocypris gibba, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 107. 

Das dritte Glied des zweiten Antennenpaares trágt einen Bůschel 
von gefiederten Schwimmborsten, welche die Endklauen um die Hálfte 
ihrer Lánge úberragen. 

Fundort: Elbe-Kostelec (V. 1888—89). Neratowitz (X. 1888). 
Verbreitung: England, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Russland. 


8. a) Ilyocypris gibba, var. repens, mihi. 


Vom morphologischen Standpunkte dadurch interessant, dass die 
Schwimmborsten verkimmert, steif und nicht gefiedert sind. Dieselben 
sind so kurz, dass sie nicht das Ende des vierten Antennengliedes 
úberragen. Ich fand diese Varietát in Ouellen sehr kleiner Dimmeu- 


Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bohmens. 163 


sion, ein Umstand aus dem vielleicht die Verkimmerunc der Schwimm- 
borsten resultiren důrfte. 


Fundort: Radlic b. Prag (I. 1887. III. 1588). Roztok b. Půrglitz 
(IX. 1887). 


Gatt. VI. Cypria, Zenker. 


Cypris, autorum. 
Cypria, Zenker, 1854. Mon. d. Ostr. p. 19. 

Die Schwimmborsten so lang, dass die Endklauen nur das erste 
Drittel derselben erreichen. Mandibular-Taster und die Taster des 
ersten Maxillenpaares enorm entwickelt. Das letzte Glied des zweiten 
Fusspaares klein, von der Lánge eines Drittels des vorletzten Gliedes. 


9. Gypria ophthalmica (Jurine). 


Monoculus ophthalmicus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 178. 
Cypris compressa, Baird, 1835. Transact. p. 100. et autorum. 
Cypris punctata, Koch, 1837. Deutschl. Crust. H. 21. et autorum. 
Cypris elegantula, Fischer, 1851. Úb. d. G. Cypris. p. 161. 
Cypria ophthalmica, Brady and Norman, 1889. A monog. p. 69. 


Das canze Jahr hindurch, auch im Winter unter der Eisdecke, 
úberall háufig. 


Gatt. VII. Cyclocypris, Brady and Norman. 


Cypris, Sars, 1803. Zoolog. Reise. pag. 27., Brady, 1868. Monogr. 
p. 314. 
Cyclocypris, Brady and Norman, 1889. A monog. p. 70. 


Brady and Norman záhlen hieher nur die Art C. globosa, von 
welcher ihnen nur das Mánnchen bekannt war. Ich fand von dieser 
Art beide Geschlechter und nach genauer Durchsuchung ergab es 
sich, dass alle diejenicen Arten der Gattung Cypria, die Brady and 
Norman als „very tumid“ bezeichnet, hieher gehóren. 


Hauptmerkmal: Die Lánge des letzten Gliedes des zweiten Fuss- 
paares betrást zwei Drittel des vorletzten Gliedes. Das Mánnchen 
hauptsáchlich dadurch eharakterisirt, dass am zweiten Antennenpaare 
keine Sensitivborsten entwickelt sind, die bei den Mánnchen der vor- 
angehenden Gattungen stets vorhanden waren. 

11 


164 V. Vávra 


10. Cyclocypris laevis (O. F. Můller). 


Cypris laevis, O. F. Můller, 1785. Entom. p. 52. 

Monoculus ovum, Jurine, 1820. Hist. d. M. p. 179. 

Cypris minuta, Baird, Transáct. 1835. p. 99. id. 1850. Brit. Entom. 
palo5: 

Cypris ovum, Liljeborg, 1853. De crust. p. 113. et autorum. 

Cypris brunnea, lepidula, Koch. 1837. Deutschl. Crust. H. X. n. 5—6. 

Cypris vulgaris, Zaddach. 1844. Prodrom. 

Cypris pantherina, Fischer, 1851. Ůb. d. G. Cypris. p. 168. 

Cypria laevis, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 69. 
Unserer Muschelkrebse die kleinste Art. Úberall verbreitet. 


11. Cyclocypris globosa (G. O0. Sars). 


Cypris globosa, G. O. Sars, 1863. Zoolog. Reise. p. 27. 

Cypris cinerea, Brady, 1868. Monogr. p. 374. 

Cyclocypris globosa, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 71. 
Das Weibchen war bisher unbekannt. Ich fand beide Geschlechter 

in einem Torf-Tůmpel bei Hurkenthal im Bohmerwalde (VIII. 1887). 

Verbreitung: Bisher nur aus England und Norwegen bekannt. 


Gatt. VIII. Cypridopsis, Brady. 


Monoculus, Jurine. Cypris autorum. 
Cypridopsis, Brady, 1868. Monogr. p. 375. 

Kleine Arten, deren Abdominalanhánge verkimmert, auf zwei 
peitschenfórmige Borsten reducirt sind. Morphologisch interessant ist 
die Thatsache, dass bei C. vidua (auch bei variegata und picta, die 
in Bóhmen nicht vorkommen) der Branchialanhang des zweiten Ma- 
xillenpaares aus einer Fácherplatte mit fůnf gefiederten Borsten besteht, 
dagegen bei der zweiten Gruppe derselbe rudimentár, nur als zwei 
Borsten entwickelt ist, gerade so, wie bei der Gattung Caudona. Im 
úbrigen stimmen aber die beiden Gruppen úberein. 


12. Cypridopsis vidua (O. F. Můller). 


Cypris vidua, autorum. 

Cypris maculata, strigata, Koch, 1837. Deutschl. Crust. H. 10. n. 2. 
H.' 36. n. 19. 

Cypris sella, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 158. 


Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bohmens. 165 


Cypridopsis vidua, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 89. 
Úberall verbreitet. 


13. Cypridopsis newtoni, Brady and Robertson. 


Cypridopsis newtoni, Brady and Robertson, 1870. Ann. and. Mag, Nat. 
hist. p. 14., Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 90. 
Litoral im Unter-Počernitzer Teiche in grosser Menge. (VII—IX. 
1888.) 


Verbreitung: Bisher nur aus England und Schottland bekannt. 


14. Cypridopsis villosa (Jurine). 


Monoculus villosus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 178. 

Cypris Westwoodii, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 150. 

Candona brachyura, Heller, 1871. Unters. ú. d. Crust. Tirols. p. 27. 

Cypridopsis villosa, Brady, 1868. Monog. p. 371., Brady and Norman, 
1889. A monogr. p. 90. 


Fundort: Das ganze Jahr hindurch im Bassin im alten Museum zu 
Prag. Roztok b. Půrglitz (VIII. 1887). 


Verbreitung: England, Schweden, Belgien, Fraukreich, Schweiz und 
Tirol. 


15. Cypridopsis smaragdina, n. sp. 


Durch die Lánge der Schwimmborsten, welche die Endklauen 
am zweiten Antennenpaare úberragen, leicht erkenntlich. 

Ich fand diese Art in kleinem Teiche in Ober-Baumgarten bei 
Neuhaus (VII—VILX. 1890). 


Gait. IX. Cypris, O. F. Můller. 


Brady and Norman haben einige Arten, welche hauptsáchlich 
durch die Kůrze der Schwimmborsten ausgezeichnet sind, in die 
Gattung Erpetocypris zusammencefasst. Da aber dieselben im Úbrigen 
mit den Merkmalen der Gattung Cypris úbereinstimmen, und als 
auch die Schwimmborsten bei ein und derselben Art in ihrer Lánge 
variiren kónnen, wie ich es bei Ilyocypris gefunden habe, so kann 
man Erpetocypris hóchstens nur als Untergattuug gelten lassen. 


166 V. Vávra 


a) Untergattung: Erpetocypris, Brady and Norman. 


16. Cypris strigata, O. F. Můller. 


Cypris strigata, O. F. Můller, 1785. Entom. p. 54. Brady and Norman, 
1889. A monogr. p. 85. 

Cypris Jurinii, Zaddach, 1844. Prodr. p. 36., et autorum. 

Cypris lucida, Liljeborg, 1855. De crust. p. 122. 


Fundort: Feldgraben bei Běchowitz (IV. 1887— 88). Mumitzer Teich 
(II. 1889). Tiimpel bei Vořech (V. 1890). . 


Immer nur im Frůhjahre. 


17. Cypris reptans, DBaird. 
Cypris reptans, autorum. 
Candona similis, Baird, 1850. Brit. Entom. p. 162. 


Fundort: Hloubětín (IV. V. 1888). Chotzen (VIII. 1880). 


18. Cypris olivacea, Brady and Norman. 


Erpetocypris olivacea, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 89. 
Diese Art fand Prof. Dr. Ant. Frič in einer Guelle bei Obřiství 

im April 1888. 

Verbreitune: Nur in England und Schottland. 


b) Untergattung: Bucypris, míhů. 


19. Cypris pubera, 0. F. Můller. 


Cypris pubera, autorum. 
Fundort: Lobkowitz (V. VI. 1886— 87), Elbe-Kostelec (V. 1888), Hlou- 
bětín (V. 1887), Vořech (V. 1889). 


20. Cypris Fischeri, Liljeborg. 
Cypris fasciata, Fischer, 1851. Úb. d. G. Cypris. p. 151. 
Cypris Fischeri, Liljeborg, Fish. Exhib. 1883. p. 146. Brady and 
Norman, 1889. A monog. p. 81. 
Fundort: Wiesentimpel b. Elbe-Kostelec (V. 1888). 
Verbreitung: Bisher nur aus Russland und Schweden bekannt. 


Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bohmens. 167 


21. Cypris incongruens, Ramdohr. 


Cypris incongruens, Ramdohr, 1808. Beitr. p. 86., et autorum. 
Cypris aurantia, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. i%2., et autorum. 
Cypris fusca, Strauss, 1821. Mém. d. I. g. Cypris. p. 59. 


Die einzige Art aus der Gattung Cypris, bei welcher auch das 
Mánnchen vorkommt. 


Úberall verbreitet. 


22. Cypris fuscata (Jurine). 


Monoculus fuscatus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 174. 

Cypris fusca, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 154., Brady, 1868. Monog. 
p. 362. 

Cypris fuscata, Zaddach, 1844. Prodrom., Liljeborg, 1853. De crust. 
p. 114., Brady and Norman, 1889. A monog. p. 79. 


Bei uns eine der selteneren Formen. 
Fundort: Běchowitzer Wald. 


23. Cypris reticulata, Zaddach. 
Cypris reticulata, Zaddach, 1844. Prodrom. p. 24., et autorum. 
Cypris affinis, Fischer, 1851. Ub. d. G. Cypris. p. 32., et autorum. 
Fundort: Neratowitz. Elbekostelec. Hloubětín. Choteč. Gatterschlag. 
Verbreitung: Britische Inseln, Sehweden, Deutschland, Russland. 


24. Cypris clavata, Baird. 
Cypris clavata, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 157. Liljeborg, 1853. De 
crust. p. 121. 


Fundort: Elbe-Kostelec (V. 1888—89). Chaloupky b. Půrglitz (VIII. 
1886). 


Verbreitung: Bisher nur in England und Schweden gefunden. 


25, Cypris virens (Jurine). 


Cypris viřens, autorum. ži 
Cypris ornata, Fischer, 1851. Úb. d. G. Cypris. p. 157. 
Cypris helena, Moniez, 1887. Bull. p. 2. 


Fundort: Běchowitz. Vysočan (V. 1886). Amalienberg b. Půrgelitz. 
Chaloupky b. Půrglitz (V. 1888). 


168 V. Vávra: Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bohmens. j 


26. Cypris fasciata, O. F. Můller. 


Cypris fasciata, O. F. Můller, 1785. Entom., et autorum. 

Cypris ephippiata, Koch, 1837. Deutschl. Crust. H. 12. n. 1—2. 

Erpetocypris faseiata, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 86. 
Diese Art gehórt nicht in die Untergattung Erpetocypris, da die 

unteren Antennen mit langen, gefiederten Schwimmborsten, die bis 

zur Ende der Klauen reichen, ausgestattet sind. 

Fundort: Hloubětín. Krumau (VIII. 87). Padrť (VII. 1886). Judenteich 
bei Frauenberg (VIII. 1887). Gatterschlager Teich (VI. 1890). 

Verbreitung: Norwegen, Danmark, Schweden, Belgien, Deutschland, 
Tirol und Ungarn. 


II. Fam. Cytheridae. 
Aus dieser Familie, welche etwa 153 vornehmlich marine Arten 
umfasst, sind nur 6 Arten als Siůsswasserbewohner bekannt. 
Gatt. 1. Limnicythere, Brady. 


Cythere, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 163. 

Limnicythere, Brady, 1868. Monog. p. 419. 

Acanthopus, Vernet, 1879. Bull. d. 1. Soc. Vand. p. 516, 
Limnocythere, Dahl, 1888. Die Cytheriden. p. 615. 


27. Limnicythere Stationis, n. sp. 


Diese Art lásst sich zu keiner der 5 bekannten Arten ziehen. 
Fundort: Gatterschlager Teich b. Neuhaus (VII. VIII. 1890). 


a 
Optické konstanty rhamnosy. 


Podávají P. Pařízek a 0t. Šulc v Praze. 


(Předloženo dne 6. března 1891.) 


Ruský chemik p. Kanontkov uveřejnil v žurnále ruské chemi- 
cké společnosti “) vztah, který nalezl mezi lomivostí a otáčivostí roz- 
toků látek aktivných v neaktivných rozpustidlech. 

1. Úhel («) otočení roviny polarisační a úhel (A) minimálné 
odchylky [a sice volen pro hranol 60ti stupňový| souvisí rovnicí line- 
árnou : 


azzA.A—EB, Ď 


kde A a B jsou konstanty na rozpuštěné látce i rozpustidlu závislé. 
2. Poměr konstant A, B jest opět veličinou stálou, a sice pro 
určité rozpustidlo, neodvisle od látky rozpuštěné: 


- = konst. (ID) 
9. Ve známém vzorci Btot-Aragově o specifické lomivosti směsí 
u My , ml L m ml 2), (III) 
5 S 52 


kde M, S, N značí množství, specifickou váhu, index lomu roztoku 
(směsi); 7, 3; S81) 82 4, n; tytéž veličiny pro současti, stoupá hod- 
1 —— 


nota -= se stoupající koncentrací roztoku, kdežto hodnota 


pro látku rozpuštěnou počítaná jest přibližně stálá. 
Tak nalezl p. Kanonikov: 


1) SKypHans pyc. 06. XV. 436, XVÍ. 119. | | 
?) Vzorec, kterým ke skutečnosti se přiblížiti snaží, podal nejnověji p. Z. 
Buchkremer. Zeitschr. f. Phys. Chem. Bd. VI. p. 161. 


170 P. Pařízek a Ot. Šulc 


ad 1) Látka rozpuštěná: A B = 
C,,H;,0,, Sacharosa ve vodě 11:40. — 26823 — 23529 
E031 DExirosa'0 o 979. — 23119 — 23616 
C,,H;,O,, Laktosa RE "0 973 — 22969 — 23606 
ad 2) Rozpustidlo = 
OH dat Mno; — 23-58 
C,H,O éthylalkohol. . . . . — 2582 
GEEH chlorofarm 9 — 3246 
V 100 d. (dle váhy) N—1. ©- n—1 
roztoku jest- cukru S bo a pro ov 
ad 3) Sacharosa 
LO 033489 03465 
20:85 33712 3505 
36:80 33910 3485 
5L37 0:34193 03484 


Naší snahou bylo uvedené poměry studovati při rhamnose 
C;H,,0;.H;O, cukru to nedávno od p. dr. Rafmana popsaném a stu- 
dovaném "), jenž jediný ze znamých cukrů rozpouští se ve všech alko- 
holech a tím ku měřením sem spadajícím zvláště je způsobilým. 

Výsledky, kterých již p. dr. Raýman došel, jsou tyto *): 

1. Rhamnosa otáčí rovinu polarisační ve vodných roztocích v pravo. 
Specifická otáčivosť pro molekulu C,H;,,O; jest téměř nezávislá na 
koncentraci roztoků totiž: 


[elb = + 998. 
Roztoky čerstvé jeví abnormálnou (větší) otáčivost. 
2. Roztoky obsahující mimo vodu alkoholy řady mastné jeví 
menší otáčivost. Specifická otáčivost klesá se vzrůstajícím množstvím 


alkoholu, až dosáhne nuly, i stane se zápornou. Největších záporných 
specifických otáčivostí bylo docíleno u: 


alkohol [«]o 
CEO methylnatý <a: — 109 59 
C,H Opáthýlatýtie last (6 — 1069 


C,H,2O isobutylnatý. . « . — 1050. 
!) Věstník král, čes. spol. nauk 1887. — Listy chem. XII. st. 7. 
2) Věstník král. čes. spol. nauk 1888 str. 228. — Berl. Ber. Bd XXI. p. 2046. — 
Listy Chem. XII. 237. 


Optické konstanty rhamnosý. 171 


Příčina toho, že alkoholy převádějí otáčivost roztoků rhamnosy 
v levo, spočívá ve tvoření se — jak p. dr. Raýman dokázal — sku- 
tečných sloučenin cukru s alkoholy, t. zv. alkoholátů, které obsahují 
asymetrickou skupinu 

EO OH p 
2 
kde R značí radikal alkoholický. Tato skupina působí rotaci na levo, 
zprvu zmenšujíc, posléze úplně nabude vrchu nad kladnou hodnotou 
úhlu [«]p. Voda disociuje alkoholaty, i jsou úhly otáčivosti hodno- 
tami, udávajícími disociaci tu. 

I bylo úkolem naším připraviti roztoky rhamnosy přesně zná- 
mého složení a na nich určiti: 

1. Specifickou váhu, 

2. Index lomu pro určitou délku vlny, 

3. Úhel otočení roviny polarisační. 

Budiž nám dovoleno vysloviti na tomto místě nejhlubší díky 
našim vysocectěným pp. učitelům, p. dr. Raýmanovi, který dal podnět 
ku práci naší a po čas její nás co nejlaskavěji podporoval, a p. prof. 
dr. Strouhalovi, kterýž s obvyklou vzácnou ochotou strojů i místností 
c. k. ústavu fysikálního nám volně užívati dovolil. 

Rhamnosa krystalovaná rozpuštěna za účelem úplného vyčištění 
ve vřelé vodě, roztok zahříván chvíli na vodní lázni s čistým spodiem. 
Filtrováno, roztok zahustěn na vodní lázni a ostaven krystalisaci. 

Část krystalů rozetřena na ušlechtilý prášek, který usušen nad 
SO,H, a elementárně analysován, jevil toto složení: 

I. 02380 g látky dalo 03448 g CO, což odpovídá 0:09403 g Ú, 

0:1650 g OH, „ k 001833 g H; 

II. 02207 g látky dalo 0:3207 g CO,, což odpovídá 008746 g C, 

041535:© OH; si ; 0:01706 g H. 


Theorie: Analysa I. Rozdíly: © Analysa II. © Rozdíly: 


CST 39569. U395TY "42005é d9764901 0089, 
E, „709 » 1:70 5 — 001 » lo » — 004 » 
0; . o. 5215 » 5119 » 305 0:04 » 5263 9 — 012 » 


Specifickou váhu roztoků stanovili jsme pyknometrem Spren- 
gel-ovým. Pyknometr vkládán přímo do lázně vodní. Po vyrovnání 
teploty vyňat z lázně, v níž byl teploměr na */,“ dělený, otevřen 
a vážen, a sice otevřený, ježto jsme se přesvědčili, že se za 10 minut 
vypaří z něho vody asi 0-2 mg, což během jednoho vážení nemá vlivu. 


172 P. Pařízek a Ot. Šulc 


Za příčinou ustanovení pravého objemu a změny objemu teplem 
vážen byl pyknometr naplněný vodou při různých teplotách. 
Pro vážení ve vzduchu platí vzorec: 


V6—9)=M—5), () 


z čehož plyne: 
M G 
= 3-5. ©) 


V. jest objem pyknometru pro teplotu č, 4 váha vody v něm 
o specifické váze s pro tuto teplotu. 6 a 9 jsou specifické váhy vzdu- 
chu a závaží. Jdeme-li jen na čtvrté místo desetinné, stačí položiti 
středem 6 — 00012 g cm““, a pro mosaz d— 84 g cm“?. 

Tak jme našli pro svůj pyknometr z deseti pokusů pomocí me- 
thody nejmenších čtverců závislost objemu na teplotě: 


V, — 532551 — 65. 107*(£ — 209), (5) 
vycházíme-li od teploty 209, což i dále budeme činiti. 
Specifická váha (S) kapaliny, která v pyknometru váží M, jest: 


S=jp6—9bo (4) 
G 
Ze vzorce (1) plyne: -2 — bg u, 
M; — 
M 
tak že jest jednoduše: 
Sa Mura. (4) 
Pomocí vzorce (3) plyne pro náš pyknometr: 
ť lg u lg u 
OB 127365 209 127358 
10 363 25 127355. 


15 127360 

Při té příležitosti snažili jsme se pyknometricky ustanoviti spe- 
cifickou váhu krystalované rhamnosy. 

Rbamnosa se rozpouští ve vodě i v alkoholech a jiné těkavé 
kapaliny daly jen přibližné výsledky, ježto jsme pracovali s obyčejným 
pyknometrem s kapilarným otvorem v zátce "). 

1) Tak jsme obdrželi pro specifickou váhu rhamnosy: 


AVC VOAC S Caen 00 ara s taka a aid Mao ala Natan: 144 g cm, 
ADONZOLB T789 511.62 0e jana o MON ÍKOJA 21000004 (49.595 


Optické konstanty rhamnosy. I 


Užili jsme tudíž oleje řepkového, pro jehož specifickou váhu 
bylo nalezeno ze tří pokusů: pyknometrem Sprengel-ovým : 


S = 091186 — 0:00062(t — 209) 


Užitím tohoto oleje našli jsme pro specifickou váhu krystalo- 
vané rhamnosy postupně 
S 14416 g cm“ 
14403 , 
14593 , „| Střed jest S — 1:4404 g cm“?. 
Pro práškovanou rhamnosu jsme nabyli volumenometrem jakožto 
střed dvou pokusů: 
ND. CM. 
Ježto byla rhamnosa vždy práškovaná vážena, užito této hodnoty 
při redukci vážení na vzduchoprázdno. 


I. Vodní roztoky rhamnosy. 


Celkem pracováno s patnácti vodními roztoky. U posledních 
tří roztoků stanoveny specifické váhy při různých teplotách. 

Koncentrace jsme vyjádřili (dle váhy) procenty (P) rhamnosy 
ve 100 dílech roztoku. 

Připravujíce roztok, vážili jsme práškovanou, nad 50,H, vysu- 
šenou rhamnosu, nalili na ni vody a po rozpuštění vážili opět. Váhy 
rhamnosy i roztoku redukovány na vzduchoprázdno pomocí známé 
specifické váhy rhamnosy i roztoku *). 

Pro závislost spec. váhy roztoků na koncentraci a teplotě jsme 
pak ze svých pozorování odvodili methodou nejmenších čtverců rovnici 
S* — 0998 492 | [2925-47 P-- 9507 P*] 105 (5) 

— [ 13913 (£—20) —- 5:189 (£—20) P] 107% 

Připojená tabulka dává koncentrace roztoků, specifické váhy 

pozoované 1 dle (5) počítané: 


Roztok E t S Se Rozdíly 
pozorovaná — počítaná 
(AT SCM5 
1 08456 190 1'00111 1:00112 — 11075 
2 20494 192 00464 00465 — 1 
3 2-8078 16:3 00738 00755 —+ 8 


*) O redukci na vzduchoprázdno v podobných případech viz v citovaném 
spisu Landoltově. 


174 P. Pařízek a Ot. Šulc 


Roztok p t Št Se Rozdíly 
pozorovaná © počítaná 
2- em,* EC 

4 99865 16:8 01080 01082 — 2 
3 48714 171 01550 01345- + 5 
6 63080 174 01782 01776 -+ 6 
jů 92970 203 02647 02646 —+ 1 
8 12-159 19:7 03523 03553 — 30 
9 16:007 202 04738 04771 — 33 
10 17523 204 052178 05258 + 20 
11 22-202 205 06810 06800 — 10 
12 26196 207 08137 (08146 — 9 
D, 10653 8:5 03288 03297 — 4 
: 16:5 03159 03142 + 17 

> 210 03037 03054 — 17 

B) 16852 16:4 05140 05131 + 39 
A 19:4 05069 05063 + 6 

22:6 04973 04990 — 17 

D, 14964 117 04613 04620 — 7 
i 15:85 04544 04530 + 19 

5 130) 04460 04450 + 6 


z 2415 104374 1'04350 + 241075 


Rovnice (5) platí v mezích t— 89 až t— 24, Pa 0 až P= 26. 
Chyba průměrná jednoho pozorování 17, výsledku 3:6 jednotek pá- 
tého místa. 

Pro teplotu t= 20" obdržíme z rovnice (5): 

B, z 0998 492 — [292547 P—- 9507 P*] 1075 (5") 


Hodnoty S,, samy jsou tyto: 


Roztok 920 Roztok S 

Gems g cm? 
1 1:00097 9 104776 
2 00453 10 05267 
5) 00678 11 06813 
4 01030 12 08165 
9) 01297 1D 03074 
6 017531 D, 05049 
7 02651 D; 1:04440 
8 103547 


Optické konstanty rhamnosy. 175 


Pro P=8 plyne z (5') specifická váha vody S,, = 099849, 
kdežto Kohlrausch udává 099827. 

Index lomu měřen spektrometrem firmy Bartels a Diederichs 
v Góttingách. Velký kruh stroje jest dělen na šestiny stupně. Noniem 
lze ještě 10" odečísti. Užito vesměs methody minimalné úchylky 
(Frauenhofferovy), a světla natriového. 

Desky dutého hranolu, jehož jsme pro vodné roztoky užívali, 
nebyly zcela planparalelní, což jevilo se tím, že při kolmém zamíření 
dalekohledem opatřeným okulárem Gaussovým, proti deskám, se jevily 
v dalekohledu dva obrazy nitkového kříže. 

Abychom i pomocí tohoto hranolu došli správných výsledků, 
bylo nutno, jak podrobný počet ukázal, odvoditi index lomu (N) dle 
vzorce: 


si dB — 1 
7 
M BOM m AB [sín am ) (6) 
sin Z sin Z : =, eh 
2 2 l v Í 


Ď a o jsou úhly, které tvoří vnější a vnitřní roviny desek hra- 
nolu, ©, ©, úhly, které svírají průseky obou rovin každé desky 
s rovinou kruhu děleného, v index lomu skla, z něhož jsou desky. 
A jest úhel minimalné úchylky celým hranolem způsobené. 

Úhel © lze změřit kolmým zamířením proti vnějším rovinám 
obou desek; ©,, ©, přímo určiti nelze. Zamíříme-li kolmo jednou 
proti vnitřní, podruhé proti vnější rovině desky, změřen jest součin 
vo, neb vw,. 

- Tak jsme našli: 


$ = 609 42" 01"; 
voL— 2 56", vo, — UW" 49%: 


Abychom určili v, změřili jsme minimalnou úchylku hranolu 
vodou jisté teploty naplněným způsobenou. Z indexu lomu vody **) 
určeno v—— 1'543; větší přesnosti není třeba. Z toho plyne: 


o -—|-w 9 33" 6, 
pu d— (a + w) = 609 32" 27" 4. 


*) Podrobnosti výpoětu i pozorování nelze podati pro nedostatek místa 
Hodláme je uvésti jinde. 

**) Hodnota Wállnerova Np— 133307 pro 195. Wůllner. Comp. d. Phys. I. 
p- 465. 


176 P. Pařízek a Ot, Šulc | 


Na základě toho jsme předem určili opravu k indexu lomu: 


2 (7) 


pro různá 4. V mezích úchylek našich jest: 


K 

r 4 do hodnoty 129 08' 03" 0:00383 
Pro 3 | odtudaž x „129 52 39" 000382 
odtud 0:00381 

Pak počítáme dle jednoduchého vzorce : 

sin —— 
N = jaké — K. 
sin 


Pro závislost indexu lomu roztoků na koncentraci a teplotě 
jsme z pozorování odvodili methodou nejmenších čtverců rovnici: 


N,= 1133304 —- [123355 P- 4488 P? — 9852 (6—20)] 1075 (9) 


Kterak vyhovuje pozorování ukazuje tabulka: 


Roztok t NY X; Rozdíly 
0 pozorovaný počítaný dle (9) 
1 185 1'33426 133424 + 310% 
15 83413 33413 0 
2 18:4 33590 39515 -+ 15 
5) 16:3 39081 33090 — 3 
4 14:6 39853 33856 — 3 
15:8 33842 33844 — 2 
5 15:8 33952 33951 — 5 
155 33965 33962 —+ 3 
230 33887 33886 —+£ 1 
6 179 34108 34120 — 12 
Ú 232 34452 94485 — 6 
8 200 34871 34870 + 1 
9 195 35408 95399 + 4 
10 1825 35624 35621 + 83 
1725 35636 36531 + 
11 19:8 960266 36266 0 
12 2055 136833 136838 — 5107% 


Optické konstanty rhamnosy. 177 


Rovnice (9) platí v mezích asi P— 0 až P= 26, a t—= 149 až 
t— 239. Chyba průměrná jednoho pozorování jest 65 výsledku 1-5 
jednotek místa pátého. 
Pro t= 20" plyne z rovnice (9): 
N;, = 133304 —- [123355 P- 4488 P*] 1075. (9") 


Hodnoty N,, samy jsou tyto: 


Roztok Ns Roztok N,, 
1 133408 1 1:34490 
2 39559 8 34870 
3) 93654 9 95994 
4 93803 10 35603 
5 33916 11 90204 
6 1:34099 12 130843 


Otáčivost roztoků stanovena velkým polarimetrem Lippichovým, 
jehož kruh jest dělen na čtvrtiny stupně, noniem lze stotinu odečísti 
Polarisováno v trubkách 20 cm dlouhých při světle natriovém. 

Přesné stanovení otáčivosti poskytovalo obtíží, hlavně proto, že 
otáčivost rhamnosy jest velmi malá. Mimo to nebylo lze vyloučiti 
vliv změn teploty, ješto stroj k tomu není zařízen, a konečně roz- 
toky brzy se kalí, a zcela čerstvých polarisovati nelze (viz úvod). 

Po vložení roury do stroje odečteny oba nonie, otočeno kru- 
hem o 1809 a odečteno opět, což bkrát opakováno. Na to roura pře- 
vrácena a učiněno zase 5 oddělení. Jest tedy každá otáčivost odvo- 
zena jakožto střed z 20ti odečtení. Podobně určen nulový bod stroje 
bezprostředně před a po pozorování. 

Abychom aspoň přibližně znali vliv teploty na otáčivost, pola- 
risovány dva různé roztoky, při dvou o více než o 10% rozdílných 
teplotách, a z toho odvozen koeficient pro 1% teploty o 19, koncen- 
trace okrouhle: 

— 09001, 


pomocí něhož jsme pozorované otáčivosti («) převedli na otáčivosti 
při 209 (%,,) rovnicí: 
O9 Z 44 — 0001 (6 — 20) P. (10) 
Závislost otáčivosti na koncentraci vyjádřili jsme vzorcem: 


G0 — 016657 P —- 5133 1075 P?. (11) 


Tř, mathematicko-přírodovědecká. 12 


178 P. Pařízek a Ot. Šulc 


Výsledek pokusů i výpočtů podává přehled: 


Roztok tt U 056 026 Rozdíly 
pozorov. počítané 
0 0 0 0 
1 175 + 0113 + 0111 —+ 0141 — 30107% 
2 139 0314 0302 0:344 — 42 
3 16:2 0483 0472 0472 0 
4 190 0661 0:657 0673 — 16 
5 190 0:700 !) - — = 
6 18:4 1072 1062 1.073 — 11 
7 215 1:596 1.610 1598 + 12 
8 16:0 2163 2115 2110 —+ 
9 20:3 2827 2832 2813 — 19 
10 205 3080 3.089 3095 — 6 
Ú 219 3:940 3.983 3:981 —+ 2 
12 220 4699 4751 4757 — 6107% 


Veliké rozdíly u č. 1. a 2. vysvětlí se malou hodnotou otáči- 
vosti samé, kde pak nepatrná chyba v určeni jejím jeví značný vliv. 
Chyba průměrná jednoho pozorování jest 0:020, výsledku 0:006. 

Z těchto výsledků jsme sestavili tyto úvahy: 


1. Specifická otáčivost vhamnosy stoupá se stoupající koncentrací 
roztoků. 


Dělením rovnic (11) a (5) plyne: 
- — 016682 P- 85-43. 10—$ P? 1-83 10—* P*. (12) 
20 
25 100 ý , j 
Násobíme-li činitelem 9P obdržíme výraz pro známou Biotovu 


specifickou otáčivost, vztahovanou na délku 10 cm., vyjádřenou ve 
stupních 


[ex9]b = 8341-4271 10—4 P--091 10— P? (12") 
Rovnice ta platí pro molekulu C,H;,,O;.H,O. (Chceme-li vzíti 


za základ molekulu C;,H;,O;, násobíme poměrem obou molekul =: 


164 
čímž vyjde: 
[39]b = 9256 + 47-39 10—* P+- 1-10 10—* P2 (12) 


1) Pozorování č. 5 se vymyká z řady, proto nevzato v počet. 


Optické konstanty rhamnosy. 179 


Specifická otáčivost jest tedy jen přibližně stálá. Pro P= 8 
plyne z (12") [ax9]h = 926 v souhlase s číslem p. dr. Raýmana. Va- 
riace v mezích P— 0 až P— 20 obnáší v rovnicích (12) as 1:39, 
základní hodnoty. 

2. Specifická lomivost roztoků vhamnosy stoupá se stoupající kon- 
centrací roztoků. 

Užijeme-li pro ni krátkého symbolického označení 
Bb! 

Bo © 


[Nzolb = 


obdržíme pomocí rovnic (9) a (5'): 
[Nzob— 0333 543- [25817 P-- 0565 P? — 00041 P*] 1075. (13) 


Specifická lomivost rhamnosy z lomivosti roztoků rovnicí (III) od- 
vozená stoupá se stoupající koncentracé roztoků, ač daleko mírněji než 
specifická lomivost roztoků. Lze ji tedy míti za veličinu přibližně 
stálou. 

S užitím zavedené symboliky lze psáti rovnici (III.) ve tvaru: 


100 [N] = P [n]+-(100— P) [2'], 


kde N k roztoku, » k rhamnose, »' k vodě se vztahuje. Z rovnice té 
plyne: 


P= +5 (NI br). 


Specifická lomivost vody [1'] plyne z (13) pro P 8, z téže 
rovnice plyne rozdil [N] — [1']. Užitím těch hodnot obdržíme speci- 
fickou lomivost rhamnosy : 


[1] = 035936- [56:3 P — 0:41 P*] 104. (14) 


Člen s P* jest nepatrný, i lze jej zanedbati. Člen s P lze vy- 
pustiti jen pro roztoky velmi zředěné. 

4. Položeno © — 609 a určen index lomu pro řadu minimal- 
ných úchylek postupujících po 20 od 4— 249 08' až 4 = 26" 48'. 
K těmto indexům určena P z rovnice (9), a k nim z (11) příslušná 
(Gxo, která patrně patří též ku zvoleným ékvidistantním úchylkám 4. 
Závislost veličiny ©, na 4 jsme vyjádřili pomocí methody nejmen- 
ších čtverců rovnicí; 

12* 


180 P. Pařízek a Ot. Šulc 


09 = — 46828 — 292059 4 — 9405. 1075.47, (15) 


kde < jest vyjádřeno ve stupních. 


Přesnosti však valně nezadáme, když skutečné užijeme dle p. 
Kanonikova linearného vztahu : 


A9 = — 4097835 + 117268 4, (15") 
jak patrno z tabulky: 


4 čce 09 Rozdíly 
určené 
pro příslušné 4 — poč. dle (15') 
24-088 -0937 + 9:088, „ „r alba: 
28 1518 1514 -+ 4 
48 2096 2089. 6 
2508 2674 2665 + 9 
28 3247 3241 -+ 6 
48 3:820 3816 + 4 
26:08 4391 4392 — 1 
28 4958 4967 — 9 
26-48 — 5525 5549 — 181073 


Porovnáváním rovnic (15") a (I) jde na jevo, že pro rhamnosu 
ve vodě jest: 


AST B= 409735, 
a poměr obou hodnot 


B 
AT 2359, 
což dobře souhlasí s hodnotou p. Kanonikova — 2958. 
V celku se vztahy p. Kanonikova potvrzují; jest však patrno, že 
sou jem přibližné, což jest vysvětlitelno při úzkých mezích, v nichž se 
hodnoty « a N pohybují. 


II. Ethylalkoholické roztoky rhamnosy. 


Pracováno celkem se šesti alkoholickými roztoky. Způsob pří- 
pravy byl nestejný a bude podán níže. 


Optické konstanty rhamnosy. 181 


Pro specifickou váhu našeho ethylalkoholu jsme našli šesti po- 
kusy: 
S. 079600 — 834 (t — 20) 10-5, 
tedy: 
520 U149600,, 


na základě čehož mu přisouzeno dle tabulky Mendělejeva *) 19639, 
vody. 
Všecka vážení redukována na vzduchoprázdno. Voda v alkoholu 
obsažená přičtena k vodě, která po případě byla k roztoku přičiněna, 
Specifická váha každého roztoku odvozena pro 20% ze dvou sta- 
novení při teplotách 209 blízkých. Složení a specifické váhy roztoků 
dává tabulka: 


Roztok P,-——Rhamnosa P,- Alkohol Voda SA 
0 48309, 93-3009; 1:868"/; 0:81447 g cm? 
O 2205 95:8106 1918 80460 
ji 5410 67146 21448 88400 
2 1416 69244 23341 88049 
5) 2170 84-880 12-950 83467 
4 6:367 91-1906 1838 0:82071 


Závislost specifické váhy na množství Khamnosy i alkoholu lze 
sblíženě udati vzorcem: 


Sa = 1.05374 + [1268 P, — 2680 P,] 10—5. 


Nápadné bylo, že se rhamnosa za obyčejné teploty velmi zdlou- 
havě v alkoholu rozpouštěla. Tak trvalo rozpuštění rhamnosy u roz- 
toku O* 6 dní, u roztoku O dokonce 30 dní. Za to se rhamnosa 
rychle rozpouští v teplém alkoholu: tak byl připraven roztok 4. 
Do roztoku 0, 0* a 4 nebylo vody přičiněno. 

Při ostatních roztocích rozpuštěna rhamnosa dříve vo vodě, 
načež přilito alkoholu. 

Zajímavé dále jest, že otáčivost s časem (T) roste v záporných 
hodnotách, jak patřno z tabulky: 


*) Landolt Běrnstein, Chem. Phys. Tabellen. 


182 P. Pařízek a Ot. Šulc 


Roztok 

T 0 0* 1 2 3 4 
Dní O 6161 vy0,,8t 

O0 —0808 0567 —0263. —0216. — 0163. — 1098 

1 .. oo, A B dně 

2 64 2" 0586 = ka 

3. —0910 — ©0405. — 0635 RuL 

4 čar nů = — © — 0281. -Mnbs 

6 — uho/— 01894 = 650581 = 28 

7 = 2é 2) Př: sč basšadá5 
30 ně 2 nn 09447 = ž 
81 2 (499 k es z 


Čísla ta dokazují, že v roztocích skutečně vznikají nové látky 
(alkoholaty). 

Rychlost tvoření se alkoholatů a snad i dosažení určité meze 
jest závislá na teplotě: neboť roztoky 0 a 0" za studena připravené 
zvolna této meze dostihují, roztok 4 za tepla připravený, hned ma- 
ximálnou hodnotu jeví. Snad souvisí úkaz ten s tím co bylo řečeno 
o rozpouštění se rhamnosy v alkoholu. 

Nemajíce jiného kriteria, můžeme zatím míti otáčivost za míru 
množství vytvořených alkoholatů. A tu, jak u roztoku 0, 1 a 3 pa- 
trno, limituje ono množství k jisté mezi; kdežto u roztoků 2 a 4 se 
zdá, že jest podmíněno snad teplotou neb i jinými proměnnými, 
neboť hodnoty otáčivosti, dosáhnuvše maxima, poněkud se vrací. 

Pokusili jsme se u roztoku 2 učiniti otáčivost funkcí času to- 
hoto tvaru: 

u—A+- Ba "— Ca-?", 
kde T jest ve dnech vyjádřeno, ostatní veličiny jsou stálé, a nalezli 
jsme zblíženě: 


G — — 044 — 10-9027 „m 10—91484T 


Rovnice tato takto vyhovuje pozorování: 


T « poz. a poč. l « poz. « poč. 
dní dní 

©0260 0216 6. —0587 © —0615 

2 — 0585 — 0562 30 — 0447 — 0447 

3 — 0635 — 0635. 


Pro úplnost podáváme specifické otáčivosti pro naše roztoky po- 


Optické konstanty rhamnosy. 183 


čítané dle vzorce Btotova. Z roztoku pro « volena vždy (abs.) nej- 
větší: 


Roztok [«] Roztok [«] 
0 — 11'6 2 — 35 
O* — 108 3 = "0 
1 — 44 4 — 100 


Hodnota — 116 přesahuje ještě hodnotu — 10% p. dr. Raýma- 
nem nalezenou. 

Dalšího významu těmto číslům nelze přisouditi, neboť jisto jest, 
že tak zvané nečinné rozpustidlo má v roztoku v jistých případech — 
kde totiž reakce nastává, jako v našem případě — s rozpuštěnou lát- 
kou činnou Stejnoplatný význam. Pak není [«] charakteristickou 
veličinou látky činné, když v roztoku již ani ona látka netrvá, ale 
jen výsledky reakce její, ať dokonané neb nedokonané, s rozpustidlem. 

Když byla chemická reakce v roztocích našich dokázána, na- 
skytla se otázka, zda a jak se mění lomivost roztoků průběhem času 
zároveň s otáčivostí. Žel, že jsme mohli jen několik pokusů vyko- 
nati, neboť desky Steinheilova hranolu, které jen adhesí skleněného 
tělesa hranolu se držely, odpadly, kdykoli jsme nechali roztok v hra- 
nolu státi, kdežto absolutný alkohol v něm beze škody ostaven býti 
mohl. Ku přelévání alkoholických roztoků pro těkavost alkoholu 
jsme se odhodlati nemohli. 

Podáváme předce minimálné odchylky pozorované a na 20" 
převedené: 


Roztok T Úchylka pro 209 

dní 

1 1 269 28' 56" 
3 29 26 

2 0 39 39 
2 39 08 

3 0 14 46 
1 269 15' 10" 


Uvážíme-li, jak nesnadno jest vyloučiti vliv změn teploty na 
lomivost, který. právě u alkoholu je velmi značný, nelze z těchto dat 
učiniti závěrku a otázka trvá nerozřešena, ba my připojujeme k ní 
druhou: zda se průběhem doby neměníi specifická váha takových roztoků. 

Považujíce práci tuto za průpravnou hodláme pokud lze bude 
brzy o rozřešení otázek těchto se pokusiti. 

V Praze, v prosinci 189. 


10. 
Popis nového druhu „sněženky“ 


Gralanthus gracilis n. sp. 
Podává prof. L. Čelakovský v Praze. 
S tabulkou IX. 


(Předloženo dne 3. dubna 1891.) 


Cibulka ovální. Zpodní pochva uťatá, celistvá, zřídka natržená. 
Listy s květem soudobé, čárkovito-klínovité, ku konci ponejvíce 
širší, na konci příkápovité, k dolejšku k pochvě dolů súžené, 
na líci žlabovitě povyduté, vezpod tenkým jednoduchým střed- 
ním nervem kýlnaté, sivě ojíněné. Stvol štíhlý, příoblý, hlad- 
ký, na zpodu mírně smačknutý, s hranami zoblenými, 
zdélí neb namnoze něco delší listů. Toulec úzký. Semeník skoro 
kulatý neb kulato-vejčitý. Okvětní lístky vnější bílé, ovální neb po- 
dlouhlé, vyduté, kápovité, na zpodu náhleji zúžené; vnitřní 0 “, 
až '/„ kratší, podlouhle klínovité, na koncihlubšímůzkým 
úhlem dvoulaločně vykrojené, vně doleji do polovice 
neb výše zelené, pod koncem s 2 oddělenými neb zřídka brý. 
lovitě spojenými zelenými skvrnami, uvnitř každé polovice se 
4 neb 3 velmi nestejnými úzkými vyniklými žebry, z nichž toliko 
2 až ku hořenímu kraji vybíhají; jich laloky příčtyr- 
hranně pouťaté, celokrajné, krajem něco málo na ze- 
vnitř ohnutým. Prašníky světle žluté, asi Skrát delší nitek, na 
zpodu značně širší, srdčitě vykrojené, k hořejšku značněji 
zúžené, šídlovitým přívěskem zakončené. 

Druh mezi ostatními druhy jeden z nejútlejších, od cibulky 10 
až 19 cm. vys., listy 5B—10 mm. (v největší své šířce) široké, toulec 
2—9 cm. dl., vnější lístky okvětní od 12 až do 18 mm. dl. 

Vlasť. Bulharsko a Vých. Rumelie, a sice: u Šumna (Milde!), 
pak dle Velenovského: u Varny, Razgradu, Svišťova, Trnova, 
Kňaževa, Srědce (Sofia), Slivna, Filipopole (Škorpil!), tedy jak se 


L. Čelakovský: Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 185 


zdá mnoho rozšířena. Stanovisko dle Milde na keřnatých vápenitých 
ladech, stráních i vinicích u Šumna, (též Varny, Razeradu) v poloze 
nízké, pahorkaté; jde však na př. u Srědce dle Škorpila do hor- 
natější polohy. Květe záhy z jara (únor, březen). 

Již loni poslal p. Milde, sládek v Šumně (Šumle), který nověji 
s horlivostí velice chvalitebnou rostliny svého okolí sbírati a mému 
příteli p. Polákovi v Praze zasýlati se jal, mezi jinými druhy 
(z nichž na př. Cyclamen coum Mill. pro Bulharsko nový) také větší 
počet sušených exemplářů řečeného podsněžníka, který se mi ihned od 
našeho G. něvalis L. zdál býti dosti rozdílným. Nejnovější znatel bul- 
harské květeny Dr. Velenovský ukázal mi tutéž rostlinu, kterouž 
byl od svých korrespondentův již dříve obdržel, ve svém herbáři, do- 
mnívaje se, žeby mohla býti totožnou s problematickým G. vejlezus 
Herbert. Dle sušeného materiálu nedalo se však dokonale. zjistiti, 
je-li bulharská rostlina zvláštní species aneb snad pouze formou sně- 
ženky obecné. Z té příčiny požádán p. Milde, aby na jaře čerstvé 
rostliny k dokonalejšímu obádání zaslati sobě neobtěžoval, kterémuž 
vyzvání týž před nedávnem ochotně vyhověl. Rostliny došly počtem 
9 květoucích cibulek v stavu úplně čerstvém a neporušeném. Jich 
obádáním a zvláště také porovnáním s obecným G. něvalis (kterýž 
jsem měl živý v hojnosti od Mělníka a od Litomyšle) přesvědčil jsem 
se dokonale o specifické rozdílnosti rostliny bulharské. 

Stůjtež zde především rozdíly obou druhů. G. nivals bývá 
z pravidla ve všech částech mnohem statnější a hrubší postavy, ač- 
koliv příhází se také asi stejně drobný a nízký; tak na př. rostliny 
z Polabských luhů u Mělníka jsou vůbec statné a velkokvěté, kdežto 
exempláře z Litomyšle od p. Zorniga mně zaslané náležejí k drobněj- 
ším a dosti malokvětým. Délka vnějších lístků okvětních na nejmen- 
ších květech obnáší dle mého měření 14 mm., na největších až 25 mm., 
kdežto u G. gracilis od 12 do 18 mm. Jsou tedy květy od G. gra- 
cilis v průměru zajisté menší, avšak nikoliv absolutně. Stvol obecného 
druhu, vždy tlustší, jest poněkud dvojřízný, totiž od obou listenů, 
které jak známo v toulci jsou srostlé, sbíhají 2 ostré hrany po stvolu, 
kterýž i krom toho jest zřetelně hranatý, a již oba listy toulce mají 
ostřejší kýly; u bulharského druhu není takového přiostření na stvolu, 
kterýž jest sice smačknutý, avšak na obou hranách zoblený, a též 
listeny jeho jsou bezkýlné. Listy jsou u Gal. nmívalis přesněji čárko- 
vité, k dolejšku mnohem méně a zvolněji zúžené, pročež blánovitá 
pochva přízemní nachází se obyčejně více méně tlakem těchto listů, 
když do šířky rostly, rozčísnuta (u G. gracilés namnoze zůstává celou). 


186 Lad. Čelakovský 


Nervatura jich jest zřetelnější a nejvíce se liší na zpodní straně listu 
široký, ze tří nervů tvořený kýl, kdežto kýl od G. gracilis jest jedno- 
duchý nerv. Zelenost listů u G. nivalis jest mdlejší, u gracilis trochu 
lesklejší, veselejší, sytnější. Vnější lístky okvětní sněženky obecné jsou 
méně vyhloubeny, ku zpodu poznenáhleji zúženy; mnohem více se 
však liší u obou lístky vnitřní: tyto jsou u G. nvalis opak srdčito- 
klínovité, ku konci značně Širší, s cípy tupě zaokrouhlenými (nevšak 
příčtyrhrannými) a mnohem tupějším výkrojkem oddělenými. Zelené 
kresby těchto lístků jsou podstatně jiné: vně jest lístek doleji celý 
bílý, toliko nahoře na lalocích a kolem výkrojku táhne se širší světle 
zelený pruh podkovovité podoby; avšak podotknouti třeba, že, ovšem 
velmi pořídku, a sice na květech poměrně malých, nahražen býti může 
dvěma oddělenými, někdy i dosti malými okrouhlými plamami na obou 
lalocích. (G. gracilis má se právě naopak, oddělené 2 skvrny (tmavší 
zelenosti) jsou tam pravidlem (mezi 8 květy bylo 5 takových), řídčeji 
jsou ty dvě skvrny pruhem, tehdy však užším, více brýlovitě spojeny 
(v oněch osmi případech 2krát). Dolejší polovice vnější strany jest tam 
zelená; někdy sahá to zelené zbarvení výše a v jednom květu (mezi 
těmi osmi) zasahovalo ovšem stále se sužujícím pruhem tak vysoko, 
že tam došlo až ke spojení s hořejší brýlovitou páskou (viz obr. d). 
Na vnitřní straně těch lístků u sněženky obecné nacházíme v každé 
polovici 3—5 (celkem tedy 10—6) poměrně širokých, mírně vypou- 
klých zelených žeber, úzkými bílými pruhy medovými oddělených, 
kteréžto se táhnou po celé délce lístku až blízko k hořenímu kraji. 
Zdali jest jich po každé straně 5 neb toliko 3, to závisí od velikosti 
květů a s tím spojené šířky těch lístků: větší, širší lístky mají těch 
žeber více. Zcela jinak vytvořena jsou zelená žebra od G. gracilis, 
jak již výše udáno a na obr. c vyobrazeno. Žebra ta jsou mnohem 
užší, za to vypouklejší, a jenom dvě po každé straně jdou až ku 
kraji; dvě prostřední jsou značně kratší zůstávajíce pod výkrojkem, 
dvě nejkrajnější jsou zcela krátké a tenké a někdy scházejí. Malý 
rozdíl mezi vnitřními lístky obou druhů ještě spočívá v tom, že u G. 
mivalis jsou na konci rovné, u G. gracilis krajem poněkud (ale slabě) 
ohrnuté, což souvisí zajisté s tím, že u prvuější jsou nahoře Širší, 
povyduté, šíře se objímají, kdežto u posledněji jmenované jsou plo- 
štější a značně užší, čímž ohnutí spíše umožněno. Konečně i v pra- 
šníkách jest jakási rozdílnost znatelna: ty jsou totiž v hořejšku méně 
a pozvolněji zúženy, barvy šafránově žluté. 

Nejhlavnější rozdíly jsou tedy ve stvolu, v listech (jich tvaru 
a kýle) a v okvětních lístkách vnitřních; poznavše je na živých rostli- 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 187 


nách, nemůžeme nikterak více pochybovati o tom, že jest bulharská 
sněženka zde vypsaná od G. nivalis dobře rozdílný druh. 

Pohlédněme nyní na ostatní druhy rodu Galanthus. Rod ten roz- 
šířen jest svými S druhy posud známými ") toliko v Evropě a Asii 
nejzápadnější. Z těch má všeobecnější rozšíření po celé téměř oblasti 
rodové toliko G. něvalis; v střední, západní a západojižní Evropě 
není jiného druhu (neboť G. Imperati Bert. v Italii domácí sotva jako 
druh, nýbrž jen jako subspecies neb plemeno od G. ntvalis možná 
rozeznávati); v jihovýchodní Evropě známe nyní ještě 3 druhy, totiž 
G. plicatus MB. (Krim, Dobrudža) *), G. gracilis (Bulharsko), G. Olgae 
Orph. (Peloponesos); v Asii 4druhy: G. graecus Orph. (ostrov Chios) 
G. Elwesii Hook. (Smyrna, Troas, Mysie), G. Forstert Baker (Amasia 
v Anatolii), G. latifoltus Ruprecht (Zakavkazsko). 

Z těchto všech druhů mají G. latifol'us a G. Forsteri *) prašníky 
na konci pouze zúžené, však šídlovitě nezakončené, ostatní mají je 
šídlovitě zakončené (přívěskaté). (G. Olgae jest pamětihodný zcela 
různou dobou květní, jelikož květe na podzim v říjnu, bez současných 
listů, má se tedy podobně jako ocún podzimní. (G. plicatus MB. ve 
květech méně se liší od G. nivalis, za to však v listech jest výtečně 
ode všech jiných druhů rozdílný, maje krom středního nervu po obou 
stranách vedle krajů listů ještě po jednom kýlu čili (na líci) po jedné 
řásce. 

Zbývají ku porovnání s bulharským G. gracilis ještě G, Elwesii 
a G. graecus, které se s ním v té stránce více nežli G. mivalis sho- 
dují, že jejich vnitřní lístky okvětní též jsou v dolejší části vně ze- 
lené a hořeji ponejvíce 2 oddělenými skvrnami zelenými znamenané. 
G. Elwesii, který se již leckde v botanických a obchodních zahradách 
pěstuje, jsem viděl živý v zahradě Rajské; jest to druh obyčejně zna- 
čně velkokvětý (v Erfurtském katalogu se nazývá „Riesenschneeglóck- 
chen“), jenž se od G. gracilis liší též širokými listy, stvolem zna- 
menitě dvojřízným a vnitřními lístky okvětí nahoře po kraji 
řeřabato-vykrajovanými, uvnitř asi jako u G. nmívalis četnými 


1) Neprávem tedy udávají Hooker a Bentham v Genera plant. toliko 3 
druhy v rodu Galanthus; Pax v Engler a Prantl Natůrl. Panzenfamilien II. 
5. str. 105 napočetl toliko 5 druhů, kdežto Boissier ve Fl. Orient. již jich má 
6 druhů. 

2) V Rumelii u Slivna a Filipopole byl omylem udáván. 

9) G. Forstert máme od Bornmůllera sbíraný, kterýž na etiketě připo- 
míná, že jest druh ten od G. Elwesii sotva rozdílný. To však není správné: mimo 
jiné liší se G. Hlwesii již prašníky svými šídlovitě zakončitými. 


188 Lad. Čelakovský 


hustými zelenými žebry veskrze pruhovanými. Na onom mnou spa- 
třeném exempláři byla však místo dvou oddělených zelených skvrn 
široká příčná páska vyvinuta, z čehož viděti, že znak „phyllis internis 
superne bimaculatis“ (u Boissiera ve Flora Orient.) ještě méně 
než u G. gracilts má všeobecnou platnost. 

G. graecus bohužel neznám z autopsie, ani živý ani sušený; dle 
popisu Boissierova ve Flora Orientalis lišil by se však od rostliny 
bulharské: „scapo foliis subbreviore, phyllis perigonii internis obovatis, 
apice brevissime et obtuse bilobis, filamentis anthera 4—5plo brevi- 
oribus.“ Boissier o něm dále praví, že jest jako uprostřed mezi 
G. nivalis a G. Elwvesii, od prvnějšího, s nímž má asi stejnou velikost 
květů, že se liší vnitřními lístky okvětí méně klínovitými a méně 
hluboce 2laločnými, od G. Elwesit však laloky těchže lístků nikoli pří- 
čtyrhrannými aniž řeřabato-vykrajovanými (nec guadratis nec undulato- 
crispis). (G. gracilis má však lístky ty hlouběji a ostřeji než G. ni- 
valis vykrojené a laloky jich také příčtyrhranné. Dle některých suše- 
ných květů od G. gracilis mohlo by se i zdáti, že jsou jeho vnitřní 
lístky okvětní též i kadeřavo-vykrajované jako u G. Blwesit, avšak 
na živé rostlině jsou celokrajné, a toliko za slabšího tlaku sušené se 
mnohdy tak po kraji zkroutí a zřeřabatí, že vyhlížejí jako kadeřavé 
vykrajované. (G. Elwesiit ukazuje však tento znak již za živa. 

Celkem není pochyby, že také G. graecus, ač se zdá býti nej- 
blíže příbuzným, od G. gracilis jest rozdílný; snad i stvolem dvojříz- 
ným se liší, poněvadž jej Boissier jak u G. Elwesiť, ovšem ne- 
dosti jasně, nazývá scapus subcompressus, což aspoň při poslednějším 
znamená tolik jako anceps. 

Od Herberta uveřejněn bylv Edwards's Botanical Register 
(continued by John Lindley) r. 1845. ještě jeden druh, G. rejlexus 
od něho nazvaný, který však posud úplně objasněn není a vůbec di- 
vný měl osud. Původní diagnosa toho druhu, kterouž také Kunth 
ve své Enumeratio plantarum znovu otiskl, zní takto: „Foliis planis 
subglaucis "/„—"/, unciae latis, spatha pedunculum superante, sepalis 
concavis, petalis brevibus profunde incisis, viridi-bimaculatis, superne 
reflexis“ W. Herb. — K tomu připojil vydavatel Lindley (dle vý- 
pisku od prof. Aschersona laskavě se mnou sděleného), že malá 
ta sněženka nalezena byla od Landera na hoře Gargarus a děkanu 
Manchesterskému Herbertovi zaslána spolu s krokusem (Crocus 
Gargaricus Herb.) z téhož místa, květy její že jsou více než 0 polo- 
vici menší než u G. mivalis. Kunth však si spletl tento Mount Gar- 
Sarus, jenž jest nejvyšším (1753 m. vys.) vrcholem pohoří Idy v sta“ 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 159 


ré Troadě v Malé Asii, s horou Garganus v Apulii a tam Herber- 
tův druh mylně položil. Bylo ovšem s podivením, že floristé italští 
(Parlatore, Arcangeli) i Nyman v Conspectu Fl. europ. o jménu 
tom úplně pomlčeli, což se ovšem nyní, po uchýlení se k samému pra- 
menu, vysvětluje. 

Zatím však zůstal G. rejlexwus druhem zapomenutým, právě ná- 
sledkem omylu Kunthova; vYlaští autoři o-něm mlčeli, poněvadž 
na Garganu více ovšem nalezen nebyl, a Boissier, jakožto spiso- 
vatel květeny orientálské, si ho nepovšimnul, poněvadž jej asi měl 
za formu italskou. Teprve Janka v jednom svých analytických klíčů 
(Amaryllideae etc. europaeae) r. 1886 zas tento Galanthus mezi ostatní 
druhy evropské vedle G. Blwesi? zařadil, ačkoliv ani ten ani onen v Ev- 
ropě dotud nalezeny nebyly. Nejnověji Baker ve svém Handbook of 
the Amaryllideae 1888, udávaje správně horu Gargarus jakožto nale- 
ziště od G. rejlexus, dává této rostlině neočekávaný výklad," jelikož 
ji toliko jako odrůdu mezi všelikými zahradními odrůdami pod G. ni- 
valis zařadil řka: „has flowers much smaller than in the type and 
inner segments reflexed at the apex.“ Baker tedy má G. rejlexus 
za formu od G. něvalis méně rozdílnou nežli G. Imperati Bert., kte- 
rýž on aspoň jako subspecies téhož druhu považuje. Řídě se nepo- 
chybně tímto auktorem vyčítá K. Richter ve svých loni prvním 
svazkem vyšlých „Plantae europaeae“ G. reflexus Herb. též pod G. 
nivalis, ale souřadně s G. Imperati; nedbaje však pramene, Kunthem 
zaveden, opět na Garganu apulském jej udává. 

Kdyby Bakerův názor byl správný, bylo by tím samým jisto, 
že bulharský G. gracilis s G. rejlexus nic nemá společného. Mám 
však za to, že Baker rostlinu Herbertovu buď neviděl buď po- 
vrchně ohledal, neboť jednak diagnosa květů s květy sněženky obecné 
málo se shoduje, jednak stanovisko na vysoké hoře nesvědčí valně ve 
prospěch rostliny nížin, jakou jest jinak G. mivalis. Zdá se dle toho, 
že G. rěflexus, není-li zvláštním druhem, buďto s G. graeilis nebo 
s G. Elwesti může býti totožným. Ačkoliv pak dle malých květů 
zdá se více s G. gracilis shodným, nasvědčují předce závažnější dů- 
vody tomu, že jest to forma maloasijského G. Břwesti. Přede vším 
padá na váhu, že G. Elwesit, nejprve na hoře Yamanlar dagh blíže 
Smyrny nalezený, později shledán též v Mysii (od Calverta) a v sou- 
sední Troadě (od Sintenisa, dle určení Aschersonova). Jest 
tudíž velice pravdě podobno, že sněženka na trojském Gargaru ro- 
stoucí k témuž horskému G. Elwes“ patří. Vnitřní lístky okvětní 
čili plátky na zevnějšek poohrnuté má G. Hlwesiř rovněž, a to ještě 


190 Lad. Čelakovský 


více ohrnuté než G. gracilis, ostře a hlouběji vykrojené a (zpravidla) 
dvěma skvrnami oddělenými znamenané jsou plátky ty též u G. El- 
wesii. Čo se velikosti květu dotýče, vysvítá již zřejmě, že druh po- 
sléze jmenovaný, tak jako na př. G. nm'valis, s květem dvakráte men- 
ším variiruje. Skutečně mi také Stenzel písemně sdělil, že květy 
od G. Elwesti, pěstovaného v botanické zahradě Vratislavské, byly 
malé. Ascherson pak ve svém „Beitrag zur Flora des nordwest- 
lichen Kleinasiens“ (Eichler Jahrb. d. bot. Gart. v. Berlin II.) píše 
o Calvertově rostlině, že jsou květy její mnohem menší než na 
exempláři v Botan. Magaz. tab. 6166 vyobrazeném, však předce dle 
řeřabatého okraje plátků a širokých vnějších lístků okvětních ke G. 
Elvesii patří. „Šířka a plochost“ listů, jak ji udal Herbert, ko- 
nečně též se shoduje více s G. Elwesii, ježto listy od G. gracilis 
jsou značně užší a na hoření straně žlábkovitě povyduté. Také Ascher- 
son, jehož jsem na G. reflexus upozornil, došel, jak mi píše, nyní 
k tomu výsledku, že pokládá identičnost tohoto s G. Blwesii téměř 
za jistou. Konečný úsudek bude ovšem teprvé možná pronésti, až 
sněženka na Gargaru bude opětně objevena a ve světle nových po- 
znatků zjištěna. Zatím však nepochybuji, že G. reflexus od bulhar- 
ského G. gracilis jest rozdílný. 


Při této příležitosti budiž mi ještě dovoleno připojiti několik 
morfologických poznámek, rodu Galanthus se týkajících. Viděli jsme 
již, že kresba zelených plám a pásek na vnitřních květních lístkách, 
ačkoli do jisté míry pro ten který druh charakteristická, jak u G. 
něvalis, tak u G. gracilis i u G. Elwesii dosti jest proměnliva. Ale 
i v jiných směrech a stránkách jeví zvláště G. nivalts, poněvadž u nás 
nejhojněji pozorován býti může, značnou proměnlivost. Nejnověji obral 
si za předmět zvláštního studia Stenzel rozličné odchylky a též ab- 
normity květů sněženky *) a vyobrazil četné variace na čtyřech tabu- 
lích ve kvartu. Právem poukazuje autor k tomu, že mají některé 
z těchto variací jakousi důležitost pro descendenční theorii, která 
každému v biologických vědách obeznalému přírodozpytci za našich 
dnů tak jasně prokázána a ve vědeckých kruzích tak všeobecně uznána 
a za základ dalšího zkoumání přijata jest, že ojedinělý sem tam odpor 
proti ní toliko z neznalosti povšechného stavu přírodní vědy a fakt 


1) Dr. G. Stenzel, Blithenbildungen beim Schneeglóckchen. Bibliotheca 
botanica, herausgeg. v. Luerssen und Haenlein. Heft 21. 1890. 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus oracilis n. sp. 191 


do něho spadávajících pocházeti může. Některé tyto variace jsou tak 
zvláštní a při tom pravidelné, žeby jsouce dědičně ustáleny, daly vzni- 
knouti netoliko zvláštním plemenům, nýbrž i, kdyby více různých od- 
chylek bylo kombinováno a ustáleno, novým druhům, ano i podrodům. 
Ovšem že jsou u sněženky tyto odchylky ponejvíce neustáleny, vysky- 
tujíce se tu i tam porůznu mezi množstvím neproměněných jedno- 
tníkův; avšak možnost dědičného ustálení jest jinde nade vši pochyb- 
nost dokázána. Také u sněženky jest známa jedna odrůda, která 
v zahradách bez proměny v mnohých generacích, ovšem ne semeny, 
nýbrž cibulkami se rozmnožujících, stále se zachovává. Jest to G. 
mivalis var. Scharloki Caspary, lišící se od obecné formy toulcem *) 
ve dva úzké, zelené, toliko na zpodu v krátkou pošvu srostlé listy 
rozeklaným (Stenzel l. c. tab. II. 87). Tato var. Scharloki? činí 
toulcem přímo přechod k jiným rodům Amaryllideí, u kterýchžto oba 
listeny jsou mezi sebou volné (Cyrtanthus a j.).*Jest to tedy odrůda 
atavistická, vrátivší se ve stav dávnější, původnější, neboť zajisté byly 
původně listeny na stvolu Amaryllideí, tak jako posud u některých 
rodů, mezi sebou volné, později teprva srostly v jediný dvojkýlný 
toulec, takže tento úkaz sám o sobě již svědčí o fylogenetické přeměně. 

Mezi hojnými jednotníky (více než sto kusů), které p. Bubák, 
assistent musejní, přinesl mým návodem z luhů Polabských u Mělníka, 
našly se tyto zvláštní odchylky: 

1. Na dvou exemplářích byly vnitřní lístky okvětní zcela podo- 
bně jako vnější lístky vytvořeny, tedy úplně bílé, eliptičné, celistvé, 
nevykrojené, toliko o maličko menší než vnější. "Tato znamenitá 
úplně pravidelná odchylka od obyčejného tvaru nebyla tuto ponejprv 
pozorována. Sám jsem ji již před léty (r. 1854) snad první nalezl 
taktéž u Mělníka, později Formánek (Ósterr. bot. Ztschr. 1885) 
u Brna, Figert u Lehnice, Uechtritz na květinovém trhu ve Vra- 
tislavi, Stenzel (1. c.) taktéž u Vratislavi. Dle toho, že u Mělníka 
po 40 téměř letech opět byla sbírána, zdá se, že tam každoročně 
sem tam v některých, ovšem vzácných exemplářích se vyskytuje, a bylo 


1) Jak známo jest toulec rodů Galanthus, Leucojum atd., jenž se zdá býti 
jednoduchým, dvojkýlným a na konci 2klaným listem (jako pluška u trav, plodní 
měchýřek ostřic), v pravdě ze dvou listů až po špičky srostlých složený. "Tyto 
listeny jsou zprvu úplně vstříčné a blánovitými kraji v měch kolkolem zcela uza- 
vřený a toliko na konci otevřený srostlé, uzavírajíce květ nerozvitý dokonale. 
Později protrhne vyvinující se květ blánu toulce po jedné straně až přes polovici 
a vystoupí z něho ven, toulec pak na opačné straně sblíženými kýly schýlí se 
na tuto stranu. 


192 Lad. Čelakovský 


. by žádoucno, seznati kulturou a rozmnožováním, jak dalece jest forma 
ta stálá. Bohužel byly oba exempláře, které p. Bubák tentokrát 
přinesl, bez cibulky sbírány, poněvadž nebyly hned na místě, pro se- 
vřenost květu, jako odchylné poznány. 

Dotyčná odrůda (nazvu ji prozatím var. hololeuca, ačkoliv snad 
v. poculiformis Hort. jest s ní totožná) má podobný fylogenetický 
význam jako výše vzpomenutá var. Scharloki. JÍ se totiž ruší nej- 
podstatnější rodový znak, jenž se vždy v knihách uvádí a jímž se liší 
Ga'anthus od Leucojum *). Poněkud se k tomuto stadiu stejnosti 
obou kruhů okvětních lístků přibližuje G. Zatifol'us Rupr., jehož vnitřní 
lístky nejsou dvojlaločné, nýbrž tupé neb toliko mělce vykrojené, 
a obyčejně bílé, bez zelených skvrn (neb jen s velmi malými 2 skvr- 
nami). Odr. hololeuca jest patrně opět atavistický tvar, neboť původně 
byly všecky lístky okvětní stejné, jako posud u většiny Amaryllideí; 
rod Galanthus pak povstal zrůzněním vnitřních lístků co do tvaru; 
velikosti a zbarvení; v nejmenší míře jeví se zrůznění to při G. lati- 
foltus, u ostatních druhů postoupilo dále, avšak zpátečnou (atavisti- 
ckou) přeměnou může opět nastati původní stejnost všech lístků, jak 
v odr. hololeuca od G. nivalhs. 

V těchto a v nesčetných jiných podobných případech nalezne 
pádné doklady empirické pro theorii transmutační ten, kdoby posud 
pochyboval o naprosté oprávněnosti této theorie aneb dokonce (na 
základě nějakých nesprávných informací) za odbytou a poraženou ji 
pokládal. © důkazech ještě závažnějších a hlubších, ale sem nepatří- 
cích, vážených z veškeré soustavy a dle ní i z nepochybného vývoje 
rostlinstva, z neustálenosti ponětí specie, z přírodnicko-filosofického 
názoru světového nebudu ovšem se dále šířiti. 

2. Dále byl pozorován od p. Bubáka a mně sdělen květ čá- 
stečně čtyřčetný: totiž vnější lístky okvětní byly 4, vnitřní pouze 3, 
jak z pravidla, celkem tedy 7 lístků okvětních, a za nimi stálo rovněž 
7 tyčinek (nepochybně také ve vnějším kruhu 4, ve vnitřním 3 ty- 
činky, což však ve květu vyvinutém přímým pozorováním zjistiti nelze, 
poněvadž pak všech 7 tyčinek jako v jednom kruhu ve stejné výšce 
lůžka stojí). Tutéž modifikaci květu pozoroval také Stenzel 1. c. 
pas. 16, kde praví: „Die Vermehrune auf 7 Perigonblátter kommt 
am háufiesten dadurch zu Stande, dass 4 ziemlich oleichmássig ver- 


t) V Engler a Prantl, Natůrliche Panzenfamilien II. 5. pag. 105 (Pax) 
na př. stojí u Galanthus: Die inneren Blátter der Blithenhůlle von den 3 šusseren 
verschieden: die 3 šusseren abstehend, rein weiss, die 3 inneren glockenfórmig 
zusamenneigend, zweilappig, an der Spitze grůn. 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 193 


theilte dusseré Perigonblátter 3 innere und 6 oder 7 Staubgefásse 
einschliessen. Nicht gerade selten treten hier 2 áussere dicht an 
einander heran, selbst mit den Rándern einander deekend (Tab. I. 
93, 34), und vertreten bald ein einziges Blatt, nicht nur durch ihre 
Stellung gegen die úbrigen, sondern auch darin, dass nur ein Staub- 
blatt vor ihnen und stets nur ein Fruchtknotenfach unter ihnen steht, 
> bald 2 Blátter wenigstens insofern, als 2 Staubgefisse vor ihnen stehen.“ 

Tento květ a jeho diagram vyobrazil jsem v obr. v a w. Viděti 
lze z diagramu, jak zde čtyrčetnost květu takořka zápasí s normální 
trojčetností. V trojčetném květu jsou všecky 3 vnější lístky okvětní 
na zpodu od sebe stejně oddáleny, rovněž tak 4 lístky vnější v do- 
konale čtyrčetném květu, jakýž jsem též jednou a Stenzel několi- 
kráte pozoroval. V diagramu našem však (i v obrazci v) viděti, že 2 
vnější lístky stojí těsně vedle sebe, anobrž jeden kryje druhý se strany, 
stojí tedy něco níže. Ty dva lístky zaujímají totéž místo, které jindy 
lístek jeden, a dle toho také 3 normální vnitřní lístky s dvěma od- 
dálenými a s párem obou se kryjících lístků vnějších se střídají. 
Zvláštní věc jest, že dále nenásledují 2 trojčetné kruhy tyčinek, nýbrž 
jeden (patrně vnější) z nich jest opět čtyrčetný, takže za dvěma se 
kryjícími lístky rovněž 2 tyčinky stojí. Ale v jiných případech může, 
jak Stenzel dosvědčuje, a což na tab. I. obr. 34 v diagramu 
zobrazil, za těmi dvěma lístky, a tedy na místě dvou tyčinek státi 
jen jedna tyčinka. Zjev tento, totiž nahražení jedné tyčinky, jednoho 
tedy listu, dvěma nazývá se jinde zdvojením (dédoublement). Tak 
na př. v rodu Alčsma jsou všecky 3 vnější tyčinky zdvojeny, tedy 
šesti tyčinkami nahraženy. Má se za to, že jest toto zdvojení tolik 
co kongenitální (hned v lůžku nastalé) rozvětvení jedné ty- 
činky, a popírá se, že by zde bylo 6 typických tyčinek v jednom 
kruhu. Avšak názor tento jest příliš obmezený. V našem případu za- 
jisté odpovídá rozmnožení vnějšího kruhu tyčinek čtvrtou tyčinkou 
úplně rozmnožení počtu vnějších okvětních lístků ze 5 na 4. Také 
v tomto kruhu okvětním stojí 2 lístky na místě jednoho a přece jsou 
to dva samostatné listy květné, neboť jeden z nich Stojí níže než 
druhý, nemůže tedy býti druhou polovinou lístku nad ním stojícího. 
Poukázal jsem již ve svém pojednání 0 Streptochaeta spicata *) str. 


1) Úber den Ahrchenbau der brasilianischen Grasgattung Strepiochaeta Schra- 
der“ ve Věstníku kr. české spol. nauk z 11. ledna 1889. — Nejnověji obdržel 
Hackel druhou specii z Ecuadora, kterouž dle nálezce nazval S. Sodiroana, 
takže rod Síreptochaeta není již ani monotypickým ani výhradně brasilským více. 
(Viz Ósterr. bot. Ztschr. 1890 č. 3, Hackel: eine zweite Art von Streptochaeta). 
13 


Tř. mathematicko-přírodovědecká, 


194 Lad. Čelakovský 


29—31 k tomu, že dle pozorování mých na Lonicera periclymenum 
přechod z přeslenu o menším počtu členů do přeslenu vícečlenného 
děje se vskutku poznenáhlým dělením jednoho původního členu ve 
dva (tedy dédoublement), že však výsledek jest vytvoření přeslenu 
o více samostatných členech (listech). "Tedy již ono dělení jest vý- 
razem neb výsledkem snahy vytvořiti na místě jednoho dva, to jest 
pomnožiti počet členů v jednom přeslenu. Dédoublement a pomnožení 
členů v jednom přeslenu se tedy nevylučují jako dva naprosto rozličné 
neb opáčné pochody, nýbrž jsou v podstatě totožné, jsou toliko různé 
přechodní formy mezi dvěma extrémy. Vzpomenutý zde případ sně- 
ženky poskytuje tudíž nový doklad k pravosti mého již v dřívějším 
pojednání vyloženého náhledu. 

Zajímavý v té příčině jest také semeník v onom květu diagr. w. 
Týž jest sice 3pouzdrý jako jindy, avšak jedno pouzdro, hledící proti 
dvěma kryjícím se lístkům okvětním s; a s,, jest značně větší dvou 
ostatních a na prostředku stěny jeho nachází se podélný výstupek 
neb žebro, jako počínající ale nedotvořená příhrádka čtvrtá anebo 
nástěnná placenta, kteráž o tom svědčí, že plodolist, jenž toto větší 
pouzdro tvoří a jenž leží na témže radiu květním, na němž podvo- 
jení tyčinky a okvětního lístku vnějšího se událo, též se chystal již 
k podvojení, avšak toto bylo záhy, v zárodku již, potlačeno snahou 
vytvořiti dle vzoru normalního pouze jeden plodolist. 

3. Další zajímavou odchylku ukazuje obr. «. Zde jest ze tří 
vnějších lístkův okvětních jeden na konci dvouklaný ; jedna polovice 
jeho jest jak zpravidla bílá, druhá však zeleně žebernatá, a co zvlášt- 
nějšího, ona se táhne kolmou insercí po celé délce semeníka dolů 
až ku zpodu jeho, kdež končí inserce té půle opět horizontálně. 
Vývoje tohoto lístku dle známého vývoje zpodního semeníka snadno 
se domysliti. Okvětní lístky vznikají na lůžku ještě neprohlubeném ; 
potom když začne se lůžko prohlubovat za účelem vytvoření zpodního 
semeníka, vyzdvihnou se na okraji té kotliny semeníkové také lístky 
okvětní. V řečeném abnormálním případu však toliko jedna polovina 
prodlužující se číškou lůžkovou se povznesla, druhá zůstala doleji 
zpět a číška se prodlužovala nad ní místo pod ní; inserce v pro- 
středku takto byla vždy více v kolmém směru spolu protažena. Sten- 
zel 1. c. na tab. III. obr. 91 až 97 vyobrazil podobné případy, ve 
kterých však celý jeden lístek okvětní zůstal na zpodu semeníka 
anobrž i na konci stopky květní pod semeníkem zpět. Poněvadž 
vnější lístky okvětní u Lilijovitých a Amarylkovitých (viz Payer 
Organogénie) vznikají posloupně (čemuž nasvědčuje i to, že lístky s; 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 195 


a sy se kryjí), tedy nezcela přesně v stejné výši, jest to dle vší pra- 
vděpodobnosti první a nejdolejší lístek, který zůstává v takých pří- 
padech zpět, tedy i ten lístek, který v obr. » jednou polovinou sahá 
na zpod semeníka, a tento lístek rovná se oběma kryjícím se lístkům 
obr. v (w). 

Dle toho, co o zdvojení výše pověděno, znamená rozeklání na 
konci lístku po semeníku sbíhajícího počínající zdvojení, a celá sbíha- 
jící a zeleně žebrnatá polovina jeho má více povahu listenu toulcového. 
Přechodem do vnitřních lístků dvoulaločných tento sbíhající líst býti 
nemůže, poněvadž by pak musil býti lístkem Stím, čemuž odporuje 
právě sbíhající jeho polovice. Tyčinek ve květu tom bylo 6, květ tedy 
byl vůbec trojčetný a zdvojení v prvním lístku okvětním bylo tedy 
jedva naznačeno. 


Vysvětlení tabulky IX. 


U prostřed Galanthus gracilts v přírodní velikosti. 
Ostatní částky a—w více méně zvětšené. 
a—h části květu od G. gracilis a sice: 
a, b vnější lístky okvětní ve dvou formách. 
c vnitřní lístek okvětní z vnitra, zvětš. 
d—g vnitřní lístky okvětní zevnitř s rozličnou zelenou kresbou. 
h semeník s tyčinkami od G. graeilis. 
i ý ; od G. nivalis. 
k—n Galanthus nivalis, vnitřní lístky okvětní zvenčí a z vnitra. 
0, p vnitřní lístky okvětní od G. Blwesii zvenčí a ze strany vnitřní. 
9 průřez listem od G. gracilis. 


T é „od G. nivalis. 
s průřez stvolu od G. nívals. 
ť k „od G. gracihs. 


u abnormální květ od G. něvalis s jedním vnějším lístkem okvět- 
ním sbíhajícím. 

v abnormální květ od G. nivalis se 4 vnějšími lístky okvětními. 

w diagram květu předešlého v. 


Résumé: 
Gralanthus gracilis n. sp. 
Bulbo ovali. Vagina basilari truncata, integra, rarius breviter 


fissa. Foliis synanthiis, lineari-cuneatis, ad finem latioribus, 
13* 


196 Lad. Čelakovský 


apice subcucullatis, basi vaginam versus angustatis, facie 
superiore canaliculatis, subtus nervo simplicči tenui carina- 
tis, glaucescenti-pruinosis. Scapo gracili, subtereti, basin ver- 
sus subcompresso angulis rotundatis, nec ancipiti, 
foliis suis subaeguilongo vel paulo longiore. Spatha angusta, tenui. 
Germine subgloboso vel ovali-globoso. Phyllis perigonii exterioribus 
albis, ovalibus vel oblongis, concavis, basi attenuatis; interiori- 
bus "/„—"/;, brevioribus, oblongo-cuneatis, apice sinu acuto 
profundius fissis, extus dimidio inferiore vel ultra vi- 
ridibus, superne viridi-bimaculatis, rarius perspicilliformi- 
transverse - zonatis, intus nmnervis viridibus angustis 6—8, dguo- 
rum 4 longiores, plicato-nervatis; lobis eorum subguadra- 
tis subtruncatis, integris, majrgine paulo recurvatis. 
Antheris luteis (non croceis), filamentis suis subtriplo longioribus, 
basi manifeste latioribus, cordato-emarginatis, in apicem 
abruptius attenuatis, in acumen subulatum productis. 

Eine der feinsten Arten, mit im Mittel etwas kleinerer Blume 
als G. nivalis. Hóhe 10—13 cm., Blátter (in der gróssten Breite) 
D—10 mm. breit, m 2—3 cm. lang; áussere Perigonbl. 12-—18 
mm. lang. 

Vaterland. In Bulgarien und Ostrumelien, und zwar bei 
Schumla (Milde!), ferner nach Velenovský, der dieselbe Pflanze 
von Škorpil an mehreren Orten gesammelt besitzt, auch bei Warna, 
Razgrad, Svištovo, Trnovo, Kňaževo, Sofia, Slivno, Filippopel; scheint 
also viel verbreitet zu sein. Der Standort nach Milde auf buschi- 
gen, kalkigen Grasfluren, Abhángen und in Weinbercen; bei Schumla 
(auch Warna, Razgrad) in der niederen Hůgelregion, soll aber nach 
Škorpil z. B. bei Sofia auch in hóheren Gebireslagen vorkommen. 
Blůht zeitlich im Frůhjahr (Februar, Márz). 

Wurde mir heuer von H.. Milde in Schumla in mehreren 
Exemplaren (nebst dem von ihm fůr Bulgarien neu aufgefundenen 
Cyclamen coum Mill.) frisch zugeschickt und die Beschreibung nach 
diesen gefertist. 

G. nivahs unterscheidet sich durch robustere Gestalt und in 
der Regel bedeutendere Grósse aller Theile, wiewohl auch kleinere 
Exemplare vorkommen und auch die Blůthengrosse stark variirt; 
durch einen dickeren, kantigen und zweischneidig-zusam men- 
gedriůckten Schaft, mehr lineale, zur Basis weniger verschmálerte, 
unterseits von einem breiten, aus 3 vorragenden Nerven 
sebildeten Kiele durchzogene Blátter; durch innere Perigon- 


Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 197 


blátter, welche vorn breiter, verkehrt herzfórmic-keilformie, stumpf- 
winklig ausceschnitten, mit stumpfen und gerundeten Láppchen verse- 
hen, aussen unterwárts ganz weiss, oben meist mit grůner 
Auerbinde, seltener mit 2 getrennten Punkten an den Lappen ge- 
zeichnet, innen mit breiteren, durchwee bis zum oberen Rande ge- 
henden grůnen Rippen durchzogen sind, endlich durch safrangelbe 
(nicht lichtgelbe), am Grunde weniger breite, zur Spitze allmáhlicher 
verschmálerte Antheren. 


Gal. plicatus MB. ist schon durch seine zweifaltigen Blátter 
von G. gracilis wie von allen anderen Arten ausgezeichnet verschie- 
den. Von den úbrigen Arten kommen nur noch G. Eřwesi? Hook. 
und G. graecus Orph. mit ebenfalls im unteren Theile aussen grůnen © 
inneren Perigonbláttern in Betracht. G. Elwesi, den ich lebend ver- 
gleichen konnte, ist typisch grossblithie (,Riesenschneeglockchen“) und 
breitbláttrig, der Schaft sehr stark zweischneidie, die inneren Perigon- 
blátter oben am Rande kraus-gekerbt; G. graecus (von Chios) hat 
aber nach Boissier die inneren Perigonblátter weniger keilfórmig 
als beim G. něvalis, verkehrteifórmig und sehr kurz und stumpf 2lap- 
pig, wáhrend selbe bei G. gracilis tiefer ausgeschnitten sind als beim 
G. nivalis und die Lappen nicht wie bei G. ntvalis gerundet stumpf, 
sondern fast 4eckig, etwas gestutzt erscheinen. Auch ist G. gracilis 
eine Pflanze des niederen Landes, wáhrend G. graecus in der oberen 
Region des Berges Pellinos auf Chios bei 3800' wáchst. 


G. reflexus Herbert, von Kunth in Enum. plant. irrthůmlich 
auf den Garganus in Apulien versetzt, nach Herbert aber in Ed- 
wards's Botan. Register 1845 (aus welchem mir mein Freund Prof. 
Ascherson gefálligst eine Abschrift mitgetheilt hat) auf dem Gar- 
garus in der Troas angegeben, wird von Baker im Handbook of 
Amaryllideae 1888 als Varietát von (G. nivalis aufgefasst, wogegen 
die zwar kurze Diagnose Herbertťs entschieden zu sprechen scheint, 
Da vielmehr G. Elwesii bereits von Sintenis in der Troas und 
von Calvert im benachbarten Mysien gesammelt ist, so důrfte der 
G. rejlexus vom Gargarus — „petalis profunde incisis, viridi-bima- 
culatis, superne reflexis“ — trotz der kleineren (auch von Ascher- 
son bei dem Calverťschen G. Elwesii hervorgehobenen) Blůthen 
mit G. Elwesii identisch sein. (S. auch Ascherson Beitrag zur 
Flora des nordwestlichen Kleinasiens. Eichlers Jahrb. des bot. 
Gart. v. Berlin. II.) Auf diese gebiresbewohnende Art weisen auch 
die „Aachen '/„—*/, Zoll breiten“ Blátter eher hin als auf den schmal- 


198 | L. Čelakovský: Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. 


und vertieftblátterigen G. gracilés der wármeren Hůgelrecion. Das 
Wiederauffinden der Gargaruspflanze ist aber jedenfalls winschenswerth. 

Auf der beigegebenen Tafel IX. ist die ganze Pflanze von Gal. 
gracilis in natůrlicher Grósse abgebildet, daneben von derselben Art 
(a, b) zwei dussere Perigonblátter, ferner (c—g) innere Perigonblát- 
ter, vergróssert, (c) von innen und (d—g) von aussen, -A die Staub- 
blátter mit dem Štempel. Zum Vergleiche von Gal. něvalis % die 
Staubblátter mit dem Fruchtknoten, £—n die inneren Perigonblátter 
von aussen und von innen; 0, p von G. Elwesit ein inneres Perigon- 
blatt von aussen und von innen; g Durchschnitt des Blattes von G. 
gracilis, 7 deseleichen)j von G. nivales, s Durchschnitt des Schaftes 
von G. ntvalis, t von G. gracilis. 

Zwei abnorme Blůthenbildungen bei G. nívalis stellen u und v, 
letzteres mit Diagramm w dar. Diagramm w zeigt 4 áussere Peri- 
gonblátter, davon 2 sich decken, 3 innere und 7 Staubgef. vor den 
7 Perigonbláttern; das vordere Fach des Fruchtknotens ist grósser 
und hat eine innen vorspringende mediane Rippe, als Andeutung 
einer beginnenden Theilung des Fruchtblatts in 2 Carpiden. Die 
auf dem vorderen Radius der typisch noch Száhligen Bliůthe stehen- 
den Glieder sind also mehr oder weniger vollstándig verdoppelt, am 
wenigsten das Fruchtblatt, das Staubblatt vollkommen dedoublirt, das 
áussere Perigonblatt durch 2 ungleich hoch stehende, sich deckende 
Blátter ersetzt. Darin áussert sich der Úberganeg aus der 3záhligen 
in die 4záhlige Blůthe. In Fig. « ist eines der drei áusseren Peri- 
gonblátter (offenbar das erste) oben 2spaltig und die eine grůnge- 
rippte Hálfte desselben bis zum Grunde des Fruchtknotens herab- 
laufend inserirt. 

Die seltene Varietát G. mívalis v. hololeucus m. (= v. poculi- 
formis Hort.?), deren innere Perigonblátter den úusseren ganz cleich 
gebildet, hochstens nur ein wenig kleiner sind, welche ich zuerst im 
J. 1854 in 1 Exempl. bei Melnik gefunden hatte, wurde ebendort 
auch heuer wieder vom Museumsassistenten Fr. Bubák in 2 Exempl. 
gesammelt. (S. auch Stenzel, Blůthenbildungen beim Schneeglóck- 
chen. Biblioth. botan., herausg. von Luerssen und Hiánlein. 
Heft 21. 1890.) 


b, 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreide- 
gebietes, ihre Deutung und Vergleichung mit anderen 
Kreidegebieten. 


Von Dr. Alfred Slavík in Prag. 
(Vorgelegt den 3. April 1891.) 


Das hercynische Kreidegebiet, wie es Dr. C. W. Gůmbel 
benannt hat, umfasst zwei gegenwártig von einander geschiedene 
Complexe, von denen der gróssere úber Bóhmen, Sachsen, Máhren 
und Schlesien sich ausbreitet, der kleinere die mittelbayerische Krei- 
deprovinz in der Umgebung von Regensburg bildet. 


Dasselbe ist durch manche Eigenthůmlichkeiten, wie z. B. das 
Fehlen der beiden untersten Kreidestufen, das Auftreten einer und 
derselben Schichte in verschiedenen petrographischen Facien, die 
wiederholte Verbreitung mancher Petrefacten in álteren und jingeren 
Schichten u. A. charakterisirt und von anderen Kreidegebieten scharf 
getrennt, so dass man bei einer Parallelisierung seiner Schichten mit 
denen der fremden Kreidegebiete nur mit einiger Vorsicht vorgehen 
und seine Eigenthůmlichkeiten stets berůcksichtigen muss. 


Die grósste Ausbreitung haben seine Schichten in Bóhmen und 
hier fallen auch jedem Forscher die angefůhrten Merkmale am meěi- 
sten auf. 

Ende des sechsziger Jahrzehentes war dieses Kreidegebiet ein 
Objekt der lebhaftesten Studien. 

Ausgezeichnete Forscher, wie C. W. Gůmbel, H. B. Geinitz, 
Urban Schlónbach und die Geologen des bóhmischen Durchfor- 
schungscomité, Prof. Krejčí und Prof. Frič suchten die Schichten 
der einzelnen Provinzen dieses Gebietes untereinanděr und mit frem- 
den Gebieten zu veroleichen und zu parallelisieren; wenn es aber 
auch im Grossen und Ganzen gelang, so blieben doch namentlich in 
den Verháltnissen Bóhmens wichtige Fragen often, die ohne eine 


200 Alfred Slavík 


grůndliche palaeontologische Durchforschung nicht gelóst werden 
konnten. 

Seitdem ist nun in den palaeontologischen Studien von Prof. 
Frič úber die Korycaner, Weissenberger, Malnitzer, Teplitzer und 
Iserschichten in Bóhmen“) ein reichhaltiges Materiale zusammenge- 
stellt worden, auf dessen Grundlage man unter Berůcksichtigung stra- 
tigraphischer Momente mit grósserer Sicherheit zur Parallelisierung 
der einzelnen Schichten des ganzen Gebietes und zur Aufklárung der 
gegenwártig noch bestehenden Widersprůche schreiten kónnte. 


Ein Versuch in dieser Richtune ist der Zweck dieser Abhandlune. 
Die Vergleichung der Schichten muss vor Allem innerhalb des be- 
sagten Kreidegebietes selbst geschehen; da aber diese Formation von 
Bohmen úber die Grenze hinaus nach Sachsen, Schlesien und Máhren 
hinůberreicht und demnach eine zusammenhángende Provinz bildet, 
wird ihre Vergleichung mit der mittelbayerischen, von ihr gegen- 
wártig gánzlich geschiedenen Provinz wichtiger sein, als die Betrach- 
tung einzelner Schichten in der bohmischen Provinz selbst oder in 
Bezug auf die Vorkommnisse in Sachsen, Máhren und Schlesien. 


Die Vergleichung mit fremden Kreidegebieten kann naturgemáss 
erst dann Geltung erlangen, wenn im hercynischen Kreidegebiete der 
móglichst vollkommene Einklang aller Beobachtungen here estellt wor- 
den ist. Ein umgekehrter Weg kónnte leicht zu Misdeutungen fůh- 
ren, wie es bereits mehrmals geschehen. 


Die Schichten der Cenomanstufe kónnen wir fůglich ausser 
Acht lassen, denn ihre Úbereinstimmung in Běhmen, Sachsen und 
Bayern ist so eclatant, dass kein Zweifel weder ber ihr Alter noch 
ihre Folge obwalten kann. 

Die Schichten der unteren Turonstufe, charakterisirt durch die 
ausgezeichnete Leitfossilie Inoceramus labiatus, begreifen nach Frič 
in Bóhmen 8 Abtheilungen, u. zw. 1. zu unterst die Semitzer Mer- 
gel, 2. Dřinover Knollen, 3. Wehlowitzer Pláner. Die ganze Stufe 
wird als Weissenberger Schichten bezeichnet. 

Die untersten Lagen der Semitzer Mergel sind gewóhnlich 
feuchte, graue Schieferthone; etwas hóher werden sie thonig, um in 
ihren hóchsten Lagen in sandige Mergel iúberzugehen. 


*) Dr. Ant. Frič. Studien im Gebiete der bóhm. Kreideformation. I. 1868. 
Die Perutzer u. Korycaner Schichten. II. 1878. Die Weissenberger und Malnitzer 
Schichten. III. 1883. Die Iserschichten, IV. 1889. Die Teplitzer Schichten. 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. A1 


Mit diesem petrographischen Charakter sind sie in Bóhmen 
sehr ausgebreitet, behalten ihn aber doch nicht immer, sondern sind 
manchfachen Veránderungen unterworfen, indem sie manchmal als 
Sandstein, ein anderesmal im Habitus můrber Pláner auftreten. 

m Mittelbayern ist die unterste Lage der unteren Turonstufe, 
ein grauer Schieferthon, petrographisch ident mit der untersten 
Lage der Semitzer Mergel in Bohmen, die oberen Lagen treten als 
mirbe Pláner auf. Gůmbel bezeichnet diese Lagen als Reinhau- 
sener Schichten. 

Die zweite Abtheilung, Schichten der Dřinover Knollen, besteht 
zumeist aus můrben Plánern, in denen festere Kalkknollen schichten- 
weise auftreten. © Mitunter sind diese Knollen sandig-kalkig und 
lagern anch in sandigen, leicht zerfallenden Mergeln oder Sandsteinen. 

Ahnlich beschaffen sind in Bayern die sogenannten Winzerberg- 
Schichten. Die petrographische Ahnlichkeit und regelmássice Auf- 
einanderfolge beider Abtheilungen, welche Gůmbel im J. 1867 auch 
in Bohmen und zwar an dem Profile von Melnik bis Liboch zu be- 
merken Gelegenheit hatte, veranlasste ihn, die untere Abtheilung in 
Bohmen als Melniker Schichten, die obere als Libocher Schichten 
auszuscheiden und in der Folge beide mit den bayerischen Schichten 
zu parallelisieren; diess war damals natůrlich nur local zutreffend 
und wurde erst spáter durch ausgedehnte palaeontologische Studien 
fůr ganz Bóhmen bestátigt. Es sind demnach die Šemitzer Mergel 
in Bohmen mit den Reinhausener Schichten, die Dřinover Knollen- 
schichten mit den Winzerbergschichten in Bayern identisch. 

Sobald man aber ihre palaeontologischen Einschlůsse vergleicht, 
bemerkt man alsbald kleine Widersprůche, welche wahrscheinlich erst 

spáter erklárt werden. 

Vor Allem ist zu bemerken, dass die Semitzer Mergel unter 
den nicht zahlreichen Einschlůssen nur wenige Arten enthalten, die 
in den jůngeren Schichten nicht vorkommen tháten. Es sind diess 
Cerithium subfasciatum, Astarte nana, Opis pusilla, Plicatula aspera, 
Tellina temnuissíma , Lingula Rawuilliana. In den Knollenschichten 
kommen selbststándie Fusus Nereidis, Scala sp., Mytilus sp., Solen 
sp., Stellaster Coombi vor. 

Fůr beide Abtheilungen sind namentlich Verona dubia, 
Vola longicauda und Inoceramus labiatus bezeichnend, von denen die 
ersteren nur in diesen Schichten vorkommen, wáhrend der letztere 
auch in den Wehlowitzer Plánern vorkommen soll. Dieser Umstand 
wird noch spáter besprochen werden. 


202 AWred Slavík 


Die ibrigen Arten, sowohl der Semitzer als der Dřinover Ab- 
theilung sind zumeist beiden gemeinschaftlich und auch in den jůn- 
geren Malnitzer, theilweise auch den Teplitzer Schichten vertreten. 

Gegen die jingeren Schichten sind also die Semitzer Mergel 
und Dřinover Knollen hauptsáchlich durch die Anwesenheit von Zno- 
ceramus labiatus und Vola longicauda charakterisirt, wogegen sie von 
einander blos durch wenige Arten getrennt sind, welche nur in einer 
oder der anderen Abtheilung vorkommen, abgesehen von ihrem Auf- 
treten in jingeren Schichten. Die gewóhnlichsten von diesen Arten 
sind ausser den bereits genannten: 


Nautilus sublaevigatus, Anoma subtruncata, 
Fusus Nereidis, Anomia semiglobosa, 
Isocardia gracilis, Anomia immitans, 
Arca subdinensts, Anomia subradiata, 
Corbula caudata, Ostrea vesicularis, 
Exogyra conica, Ostrea semíplana, 
Lima Sowerbyt. Rhynchonella plicatilis, 


Lima Hoperi, 
welche wohl in den Dřinover Knollen, nicht aber in den Semitzer 
Mergeln bisher gefunden worden sind. 

Wo diese Arten háufiger vorkommen, da ist es nicht schwer, 
die beiden Abtheilungen von einander zu trennen; oft findet man 
jedoch in den Schichten nur wenige und noch dazu wenig charakte- 
ristische Arten, so dass man sich háufig mehr auf die petrographi- 
sche Beschaffenheit und die Verháltnisse der Lagerung verlassen 
muss, um sie ihrem Alter nach zu bestimmen. 

Bei Vergleichung der bohmischen Schichten mit den bayerischen 
ergeben sich noch andere Schwierigkeiten. Die Re'nhausener Schich- 
ten sind arm an Versteinerungen und wahrscheinlich auch wenig 
durchforscht. Gůmbel fihrt folgende Arten an, die mit den boh- 
mischen identisch oder sehr nahe verwandt sind: Turritella sexlineata 
(sehr nahe verwandt mit Turritella multistriata der Semitzer Mercel), 
Inoceramus labiatus, Avicula amomala, Vola cometa und Vola longi- 
cauda (zwei einander áhnliche Arten), Pecten Dujardint, Spondylus 
hystrix (in Bóhmen bisher nur in den Wehlowitzer Plánern), Bo- 
gyra columba. Daneben aber auch Exogyra conica, Ostrea vesicula- 
vis, Rhynchonella compressa (Rhynchonella plicatilis bei Frič), die in 
Bóhmen die Dřinover Knollenschichte charakterisieren. 

In den Winzerbergschichten soll nach Giimbel neben Vola 
guinguecostata, Lima decussata, Lima multicostata, Peeten orbiculavis, 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 203 


insbesondere Rhynchonella Cuvieri massgebend sein. Von diesen ist 
ausser der ersten Art, die in den Wehlowitzer Plánern vorkommt, 
keine in Bóhmen cgefunden worden. Allerdings steht Rhynchonella 
Cuvieri der Rhynchonella plicatilis aus den Dřinover Knollen sehr nahe. 

Nach dem Angefihrten kónnten wir also die Semitzer Mergel 
mit den Reinhausener Schichten nicht unbedinst parallelisieren, da 
die letzteren auch Petrefacte enthalten, die in Bóhmen nur aus der 
náchst jingeren Schichte bekannt sind. Noch weniger sind die Win- 
zerbera-Schichten nach ihren Petrefacten mit den Dřinover Knollen 
zu vergleichen. Wohl muss es aber erlaubt sein, in diesem Falle 
die petrographische Beschaffenheit und Lagerung dieser Schichten zu 
Rathe zu ziehen und in Betracht der wenigen positiven palaeontolo- 
gischen Vergleichungsmomente dennoch die genannten Schichten als 
oleichalterie zu erkláren. Vielleicht wird es spáter auch gelingen, 
bessere palaeontologische Belege fůr diese Ansicht zu gewinnen. 

Der geringe Unterschied zwischen den Reinhausener und Win- 
zerberg-Schichten in Bayern musste natůrlich Gůmbel zu der Auf- 
fassung fůhren, dass diese beiden Schichtencomplexe nur locale Ab- 
weichungen der Labiatus-Stufe sind. In Bohmen, Máhren und auch in 
Schlesien sind jedoch beide Complexe petrographisch und palaeonto- 
gisch genugsam geschieden, so dass man sie demnach fůr das ganze 
bayerische Kreidegebiet als zwei getrennte Complexe innerhalb der 
Labiatus-Stufe auffassen kann. 

In Sachsen lassen sich die beiden Complexe nicht gut von ein- 
ander trennen. Šie treten in den mergeligen Schichten von Rothwerns- 
dorf auf und in dem an /noceramus lab?atus reichen Mittelplánersand- 
stein, dessen Facies auch nach Nordbohmen hinůberreicht. 

Auch mit der norddeutschen und franzósischen Kreide lassen 
sich diese Schichten im Allgemeinen nur als Labiatusschichten ver- 
sleichen, die im Harz und Westphalen durch Inoceramus labtiatus, 
Inoceramus Brongniarti und Rhynchonella Čuvier' charakterisiert sind. 

Eine sehr schwierice Frage bildet die Stellung der Wehlowitzer 
Pláner in Bohmen, die nach Frič die Stufe des Inoceramus labiatus 
nach oben begrenzen sollen. In diesen Plánern treten viele neue 
Arten auf, welche aus den unteren Schichten bisher nicht bekannt 
worden sind. Diess wůrde natůrlich diese Pláner von den unteren 
Semitzer Mergeln und Dřinover Knollen genugsam trennen, und wenn 
es bewiesen wáre, dass Inoceramus labiatus in ihrer ganzen verticalen 
Ausbreitung vorkommt, můsste man dieselben nothwendig der Labia- 
tus-Stufe zuzáhlen. Frič záhlt zu den gewóhnlichen Erscheinungen, 


204 d Alfred Slavík 


„die man fast in jedem Steinbruche nachweist“, folgende Verstei- 
nerungen : 


Osmeroides Lewestensts, Pleurotomaria seriato-grannulata, 
Oxzyrrhina Mantelli, Lima elongata, 

Nautilus sublaevigatus, Inoceramus labiatns, 

Ammontites Woollgaret, Enoploclythia Leachi. 


Ammonites peramplus, 

Ausser Inoceramus labtatus fiudet man aber besaste Versteine- 
rungen zahlreich in jůingeren (Malnitzer und Teplitzer Schichten) 
und manche von ihnen gehóren gerade zu den massgebenden fůr 
dieselben. © Alle úbrigen Arten sind in den Wehlowitzer Plánern 
immer selten und nur auf gewisse Localitáten seschránkt. 

Bei der stellenweise máchtigen verticalen Ausbreitung dieser 
Pláner und der allgemeinen Seltenheit der Versteinerungen ist es nuu 
sehr schwierig, die verticale Ausbreitung des Inoceramus labiatus durch- 
gehends nachzuweisen, da man in der Regel nur auf langjáhrige 
Aufsammlungen, bei denen die Schichten, aus welchen die Versteine- 
rungen entnommen worden sind, selten ganz bestimmt verzeichnet 
wurden, angewiesen ist. s war auch in erster Reihe der petrogra- 
phische Charakter der Pláner und ihre máchtige verticale Ausbrei- 
tune, welche die Prager Geologen bestimmte, dieselben als einen 
selbststándigen Schichtencomplex auszuscheiden. 

Wenn wir nun die bisher bekannten und nach den publicirten 
Verzeichnissen zusammengestellten Versteinerungen aus diesen Plánern 
betrachten und dabei nur die Fische, Cephalopoden, Gastropoden, 
Pelecypoden, Brachiopoden, ferner gróssere Formen von Crustaceen 
und Echinodermen berůcksichtigen, alle anderen weniger charakteri- 
stischen Formen der Bryozoen, Ostracoden, Spongien u. A. auslassen, 
so gelangen wir zu dem Resultate, dass von 116 in den Wehlowitzer 
Plánern vorkommenden Versteinerungen 81 auch in den Malnitzer, 
56 in den Teplitzer Schichten, 43 in den Semitzer Mergeln und 55 
in den Dřinover Knollen vorkommen. Unter den mit den Malnitzer 
Schichten gemeinschaftlichen Versteinerungen befinden sich 16, die 
auch in den Semitzer Mergeln oder Dřinover Knollen oder beiden 
vorkommen, 45. Arten treten auch in den Teplitzer Schichten auf, 
2 Arten sind den Malnitzer und Iserschichten gemeinschaftlich und 
nur 18 Arten kommen bloss in den Wehlowitzer Plánern und Mal- 
nitzer Schichten zusammen vor. 

Von den 56 Arten, welche die Wehlowitzer Pláner mit den 
Teplitzer Schichten gemeinschaftlich besitzen, findet man 44 Arten 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 205 


auch in der Malnitzer Stufe, 5 in den Semitzer Mergeln und Dřino- 
ver Knollen, und nur 7 Arten gehóren bloss dem Wehlowitzer Pláner 
und den Teplitzer Schichten an. 

Berůcksichtigt man dagegen diejenigen Versteinerungen, die in 
den einzelnen Schichtenstufen mit Bezug auf die Wehlowitzer Pláner 
nicht vertreten sind, so bemerkt man, dass die Teplitzer Schichten 
85 Arten von Petrefacten aufweisen, welche in den Wehlowitzer Plí- 
nern nicht vorkommen. In den Wehlowitzer Plánern gibt es umge- 
kehrt 57 Arten, die nicht in den Teplitzer Schichten vertreten sind, 
jedoch nur 18 von diesen Arten sind solche, die nicht auch in ande- 
ren Schichten, der Malnitzer Stufe, Semitzer Mergeln oder Dřinover 
Knollen vorkommen. 


Von den Versteinerungen der Malnitzer Schichten sind es 40 
Arten, die den Wehlowitzer Plánern nicht zugehóren, wogegen von 
Wehlowitzer Petrefacten 34 Arten in den Malnitzer Schichten fehlen. 


Wenn nun auch diese Zahlen nicht das ganz getreue Verháltnis 
angeben, indem sie nach den Verzeichnissen der Petrefacten zusam- 
mengestellt sind, die an Klarheit und Richtigkeit manchmal etwas 
zu wůnschen úbrig lassen, so bemerkt man doch sleich, dass die 
Wehlowitzer Pláner palaeontologisch den Malnitzer Schichten am 
náchsten, nebstdem den Dřinover Knollen in Anbetracht der gerin- 
geren Zahl ihrer Petrefacten úberhaupt sehr nahe stehen und mit 
den Teplitzer Schichten nur so weit zusammenhángen, als die meisten 
mit diesen Schichten gemeinschaftlichen Versteinerungen auch in den 
Malnitzer Schichten vorkommen. 


Die fůr die Malnitzer Stufe charakteristischen Arten kommen 
zumeist auch in den Wehlowitzer Plánern und zwar entweder nur. 
in denselben und den Malnitzer Schichten (im Ganzen 18 Arten) 
oder auch noch in anderen Schichten vor. Unter den in der Mal- 
nitzer Stufe vorkommenden charakteristischen Petrefacten sind es 
wenige, welche in den Wehlowitzer Plánerní nicht bemerkt werden. 
Die úbrigen darin nicht vertretenen Malnitzer Versteinerungen kom- 
men in der Regel selten vor. 

Die fůr die Teplitzer Schichten am meisten charakteristischen 
Versteinerungen sind dagegen sámmtlich in den Wehlowitzer Plánern 
nicht vertreten, wogegen diejenigen Petrefacten, welche wohl in den 
Wehlowitzer Plánern aber nicht in den Teplitzer Schichten vorkom- 
men, bis auf 18 Arten entweder in den Malnitzer Schichten allein 
oder auch in den Dřinover Knollen und Semitzer Mergeln vertreten sind. 


206 Alfred Slavík 


Nur 18 Arten sollen, wie bereits bemerkt, bloss in den Wehlo- 
witzer Plánern vorkommen, ohne auch anderen Schichten anzugehů- 
ren und zwar: 


Beryx Zippe, Semionotus sp., Lima Mantellt, 
Chymaera furcata, Halec Laubet, Lima tecta, 

Dercetis sp., Glyphiteuthis minor, © Mytilus radiatus, 
Elopopsts Heckeli, Glyphiteuthis ornata, Spondylus striatus, 
Macropoma speciosum, © Anoma radiata, Venus subdecussata, 
Macropoma forte, Lima intermedia, Rhynchonella bohemica ? 


Diese Arten sind aber bloss nach den Verzeichnissen der Petre- 
facten zusammengestellt. Zur klaren Einsicht úber ihre Bedeutung 
fůr die Wehlowitzer Pláner gelanst man erst, wenn man die Verhiált- 
nisse ihres Erscheinens nach den einzelnen Arten und Schichten in 
Betracht zieht, wie sie im „Kritischen Verzeichnis“ (Dr. Ant. Frič: 
Studien im Gebiete der Bohmischen Kreideformation. Die Weissen- 
berger und Malnitzer Schichten) angefůhrt sind. 

Anomia raďiata ist eine vollie unsichere Art, auf die man kein 
Gewicht legen darf. Lima intermedia und Lima Mantelli stammen 
vom Kirchberge bei Liebenau aus einer Schichte, die zu den Launer 
Knollen (Malnitzer Stufe) gehort. Mytilus vadtatus kommt ebenfalls 
im Malnitzer Grůnsande vor. Ebenso Spondylus striatus. Venus sub- 
decussata gehóvt sowohl den Dřinover Knollen als auch den Malnitzer 
Schichten an. Rhynchonella bohemica kann fůglich keinen palaeonto- 
logischen Werth haben, da sie sehr nahe der Rhynchonella plicatilis 
der Dřinover Knollen steht. Chymaera furcata, Semionotus sp., Blopo- 
psis Heckeli', Macropoma forte, Halec Laubei, Glyphiteuthis minor und 
Glyphiteuthis ornata wurden nur in einem Exemplare in den Wehlo- 
witzer Plánern gefunden, kónnen also zur palaeontologischen Charak- 
terisierung dieser Pláner nicht beigezogen werden. Somit bleiben 
nur Beryx Zřppei, Macropoma speciosum, Dercetis sp. und Ltma tecta 
úbrig, welche an mehreren Orten und háufiger, doch aber ziemlich 
selten, gefunden wurden. 

Dabei ist noch zu bemerken, dass Beryxr Zippei und Macro- 
poma speciosum, gleichsam die am meisten charakteristischen Fische, 
immer in Gesellschaft von Enoploclythia Leachi gefunden worden sind, 
welche sowohl in den Malnitzer Schichten, als auch, wie es scheint, 
in den Dřinover Knollen vorkommt. Léma tecta ist ziemlich háufig 
in den Korycaner Schichten. 

Dem Angefiihrten zu Folge sind also die Wehlowitzer Pláner 
palaeontologisch weder von ihrem Liegenden, noch von ihrem Han- 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 207 


genden in der Weise geschieden, dass man sie als eine selbststándigce 
Schichte auffassen konnte. 

Um nun dieselben richtig deuten zu kónnen, ist es nothwendig 
ihre Lagerune náher zu betrachten und Aeguivalente in anderen 
Kreidegebieten oder Provinzen fůr dieselben aufzusuchen. 


Wir wollen vor Allem den Beschreibungen der im bereits citir- 
ten Werke von Prof. Frič angefihrten und von demselben unter- 
suchten Localitáten folgen. 


1. Gegend von Dřinov, Přemyšlan, Prosík. Daselbst sind die 
Semitzer Mergel und Dřinover Knollen gut entwickelt, darůber schwá- 
chere Lagen von Wehlowitzer Plánern, in denen nur wenige und nicht 
charakteristiche Versteinerungen gefunden worden sind. © Inoceramus 
labiatus wurde ebenfalls nicht gefunden. Es ist daher schwierieg, die- 
selben auf irgend eine Weise zu deuten. 


2. Gegend von Přerov, Semitz, Břistev, Kounic usw. Hier sind 
die Semitzer Mergel und Dřinover Knollen sehr gut entwickelt, da- 
růber liegen Wehlowitzer Pláner ohne Inoceramus labiatns. Die gefun- 
denen Versteinerungen sind sámmtlich auch in den Malnitzer Schich- 
ten gut vertreten. Zu Oberst lieeen plattenformice, klingende Plá- 
ner, welche Prof. Frič selbst als Aeguivalent der Malnitzer Schichten 
ansieht. Die Wehlowitzer Pláner kónnen hier also nur nach ihrem 
petrographischen Charakter, nicht aber nach ihren Versteinerungen 
ausgeschieden werden. 

9. Gegend von Lysá, Sadská, Nimbure, Poděbrad. In den Weh- 
lowitzer Plánern, die hier úberall anstehen, findet man nur Verstei- 
nerungen, die sámmtlich auch in Malnitzer Schichten gewóhnlich sind. 
Inoceramus labiatus wurde nicht bemerkt. 


4. Gegend von Kolin, Kuttenbere usw. Daselbst sind nur Se- 
mitzer Mergel und Dřinover Knollen entwickelt. Hangende Schichten 
gibt es gar nicht. 

5. Gegend von Zbislav, Studenec, Kreutzbero. Úber den Se- 
mitzer Mergeln und Dřinover Knollen liegt eine schwache Schichte 
von Wehlowitzer Plánern. Bei Bestwin wurden darin spárliche Ver- 
steinerungen ohne /noceramus labiatus gefunden, welche ebenso gut 
fůr die Dřinover Knollen als fiir die Malnitzer Schichten zeugen 
konnten und ůúberhaupt keine rechte Deutung zulassen. Bedeckt 
werden die Pláner von einem plattenfórmigen, glaukonitischen, kalki- 
gen Gesteine, welches Frič als Aeguivalent der Malnitzer Schichten 
betrachtet, das aber keine Versteinerungen enthált, 


208 Alfred Slavík 


6. Gegend von Přelauč, Chrudim, Skutsch. In den meisten 
Aufschlůssen findet man nur spárliche Versteinerungen, nach denen 
die einzelnen Abtheilungen der Labiatus-Stufe nicht zu trennen sind. 
Nur im Thale des Wolšinka-Baches lassen sich einzelne Abtheilungen 
leicht unterscheiden. Zu unterst Semitzer Mergel, dann Dřinover 
Knollen und oben feste, graue Pláner, welche Frič den Wehlo- 
witzer Plánern zugesellt. Die gefundenen Versteinerungen, unter 
denen sich ein unbestimmter Iaoceramus befindet, weisen jedoch ent- 
schieden auf die Fauna der Dřinover Knollen, denn es finden sich 
darunter auch Helicoceras armatum, Vola longicauda und ein Micraster. 
Somit hátte man es hier mit einer plánerigen Facies der Dřinover 
Knollen zu thun. 

7. Gegend von Polička, Brůnnlitz usw. Ausser den unsicheren 
Aeguivalenten fůr Semitzer Mergel und Dřinover Knollen trifft man 
hier eine Lage von festerem Pláner, der Macropoma spsciosum und 
den Steinkern einer grossen Pleurotomaria enthált. Da diese Pláner 
von bestimmt erkennbaren Iserschichten úberlagert werden, so konnte 
man sie eher fůr ein Aeguivalent der Malnitzer Schichten als fůr 
Wehlowitzer Pláner erkláren, da die Malnitzer Schichten eine in allen 
Kreidegebieten wohl bekannte und begrenzte Stufe bilden, die man 
nicht so leicht úbersehen darf, wogegen das bei den Wehlowitzer 
Plánern nicht der Fall ist. 

In den Aufschlůssen bei Kunwald wurden Versteinerungen ge- 
funden, die ebenfalls den Malnitzer Schichten zugerechnet werden 
kónnten. Inoceramos labiatus war nicht dabei. 

8. Im nordostlichen Bóhmen bei Braunau, Politz, Opočno usw., 
findet man nur die unteren Abtheilungen der Labiatus-Štufe. 

9. Die Gegend von Jičín, Rovensko und Liebenau. Bei Turnau 
(Lochtuš) liegen ber den Dřinover Knollen Wehlowitzer Pláner, die 
weiter von Iserschichten bedeckt sind. In diesen Plánern wurden 
aber ebenfalls Versteinerungen gefunden, die man den Malnitzer 
Schichten zuschreiben kann; Inoceramus labiatus wurde nicht gefunden. 

Die Pláner am Kirchberge bei Liebenau, welche úber den Dři- 
nover Knollen liegen, gehóren entschieden zur Malnitzer Stufe. Inoce- 
ramus labiatus enthalten sie nicht. 

10. In der sáchsischen Schweiz ist die Labiatusstufe als Sand- 
steinfacies entwickelt, in der man keine Unterabtheilungen unter- 
scheiden kann. 

11. Das linke Egerufer: Gegend von Hradek, Libochovic usw. 
Bei Hradek ist ober einer Schichte von Dřinover Knollen, welche 


Die Schichten des hereynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 209 


zwar in das Profil eingezeichnet, aber nicht beschrieben ist, typischer 
Wehlowitzer Pláner sgelagert. Die obersten Lagen des Pláners, ge- 
nannt Winterstein, sind reich an Rhynchonella plieatilis. Diese Plá- 
ner kónnte man wohl als ein Aeguivalent der Dřinover Knollen erklá- 
ren, selbst entgegen dem Umstande, dass hier Beryex Zippet und 
Emoplochythia Leacht gefunden wurde. 

Die úbrigen Versteineruňgen widersprechen dieser Annahme 
nicht. Dieselbe ist aber durch den Umstand begrůndet, dass 

1. Die Dřinover Knollen hier schwach entwickelt sind. 

2. In der obersten Lage der Pláner sich eine Rhynchonellen- 
lage findet, wie es in den Dřinover Knollen nicht eben selten ge- 
schieht. 

3. Diese Pláner von eglankonitischen Plánern bedeckt werden, 
und die Anwesenheit von Inoceramus labiatus darauf hinweist, dass 
sie zu den Malnitzer Schichten nicht gerechnet werden důrfen. 

Wenn die Selbststándigkeit der Wehlowitzer Pláner begrůndet 
wáre, so můsste sie sich gerade hier auch palaeontologisch gut be- 
wáhren; diess ist aber nicht der Fall, denn die Wehlowitzer Pláner 
sind nur petrographisch, nicht aber palaeontologisch von ihrem Lie- 
genden und Hangenden geschieden. 

Bei Libochovic nahe der Zuckerfabrik sind Wehlowitzer Pláner 
entblósst, welche Versteinerungen enthalten, die entschieden auf die 
Dřinover Knollen hinweisen. Ein Analogon der Wehlowitzer Pláner 
von Hradek ist bei Třiblic aufgeschlossen. Hier scheint es, dass zwei 
Altersstufen unter einer Facies vorhanden sind. Man můsste das 
Vorkommen von Inoceramus labiatus genau studieren, um entscheiden 
zu kónnen, ob ein Theil des Pláners zu den Dřinover Knollen und 
der hohere zur Malnitzer ŠStufe gehórt, oder ob Alles der álteren 
Schichte zugezáhlt werden sollte. WFůr eine Selbststándigkeit der 
Pláner sind keine palaeontologischen Belege vorhanden. 

12. Das rechte Egerufer. (Gegend von Měcholup, Malnic usw. 
Bei Měcholup sind Pláner mit seltenen Versteinerungen, deren Lage- 
rung nicht bekannt ist, die aber auch auf palaeontologische Selbst- 
stándigkeit keinen Anspruch machen kónnen. Nach Analogie mit 
anderen Localitáten kónnte ein Theil zu den Dřinover, ein anderer 
Theil zu den Malnitzer Schichten gehóren. Bei Schellesen sind diese 
Pláner mit einer Rhynchonellenlage wie der Winterstein bei Hradek 
bedeckt und dann vom Malnitzer Grinsand ůúberlagert. Es scheint 
darnach der untere Theil der Pláner den Dřinover Knollen anzuge- 
hóren, wie es bereits ausgesprochen wurde., 


Tř. mathematicko-přírodovědecká, 14 


210 Alfred Slavík 


Bei Dreiamschel sind Wehlowitzer Pláner entblósst, deren we- 
nige Versteinerungen darauf hinweisen, dass man vielleicht die Dři- 
nover Schichten vor sich hat. In den obersten Lagen dieser Pláner 
ist wieder eine an Bhynchonella plicatilis und Ezogyra columba reiche 
Schichte. Darůber liegen echte Malnitzer Grůnsande. 

In dem Profile zwischen Malnitz und Lippenz findet man ober 
den Perutzer Schichten einen sandigen, weissen Pláner mit schlecht 
erhaltenen seltenen Fragmenten von Callianassa bohemica. In seinen 
hochsten Lagen ist wieder eine Exogyrenbank. Darůber folgen echte 
Malnitzer Grůnsande. Da Callianassa bohemica nach Frič in den 
Dřinover Knollen und auch in den mittleren Malnitzer Schichten 
(Launer Knollen) vorkommen soll, diese aber erst hóher entwickelt 
sind, so muss man diese Pláner den Dřinover Knollen zuzáhlen. 

Im Esgerthal, am entgegengesetzten Ende des Profils sind diese 
Schichten besser aufgeschlossen, u. zw. am Wege nach Malnitz. 

Hier sind die Perutzer Schichten und der weisse Pláner nicht 
entblósst, sondern ein sandiger Pláner mit Rhynchonella plicatilis, 
der dem Winterstein in Hradek analog sein soll. Da sich unter ihm 
ein Plánersandstein befindet, der Versteinerungen enthált, welche auf 
Dřinover Knollen hinweisen, so kann man diesen Pláner mit dem 
Rhynchonellensandstein zu diesem Complex ziehen. 

Auf den Winterstein folgt nun eine schwache, an Wagas Geinitzi 
reiche Lage und ober ihr die Exogyrenbank. Nach Analogie mit 
anderen Localitáten můssen fůglich auch diese Lagen zu den Dřino- 
ver Knollen zugezáhlt werden. Úber der Exogyrenbank soll ein sehr 
schwacher Grůnsandstein liegen, der aber verwittert und ganz rost- 
farbig ist. In den untersten Schichten dieses Griůnsandes, also un- 
mittelbar ober der Exogyrenbank (siehe das betreffende Profil) ist 
eine Lage von petrefactenreichen Knollen, welche die Versteinerun- 
gen des Reussischen Exogyrensandsteins von Malnitz liefert. 

Die zahlreichen Versteinerungen, unter denen sich auch Magas 
Geinitzi, Cassidulus lapis camert und Čatopygus carinatus befinden, 
verleiteten ursprůnglich die Prager Geologen, diese Schichte mit der 
Exogyrenbank zu den Iserschichten zu záhlen, jweil in denselben an 
anderen Orten Catopygus und Cassidulus-Ártemn, sowie Magas Geinitzi 
vorkommen. Wir wollen darůber Prof. Frič wórtlich citiren (1. c. 
p- 57): 

„Aber die genaue Bestimrnung der Lagerung dieser an Petre- 
facten reichen Knollen, so wie das Auftreten von Arten, welche in 
dieser Gegend als fůr die Weissenberger und Malnitzer Schichten 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 211 


bezeichnend sind: Ammonites Woollgarei, Modiola capitata, Lithodo- 
mus spathulatus, Inoceramus labiatus etc., so wie der Abgang der fůr 
die Iserschichten charakteristischen Trigonma (aus der Verwandschaft 
von alaeformis und limbata) und der geknoteten Pholadomyen zeigten 
deutlich, dass wir eS hier nur mit einer als Uferbildung petrogra- 
phisch modifizirten Schichte der mittleren Malnitzer Schichten, einem 
Aeguivalent der Launer Kalkknollen (Kostkas Steinbruch) zu thun 
haben. 

Nun.sind aber die Launer Kalkknollen (siehe I. c. p. 59—61) 
ein Mitelied der Malnitzer Stufe, welches stets in den obersten Lagen 
des echten Malnitzer Grůnsandes sich findet. Die Knollen des Exo- 
gyrensandsteines von Malnitz liegen aber in der uutersten Lage des 
schwachen und schlecht zu erkennenden Griůnsandsteines, unmittelbar 
úber der Exogyrenbank. Somit ist bereits die Lagerung dieser Exo- 
gyrenknollen gegeniber den Launerknollen eine ganz andere und 
auffallend genus. Hinsichtlich der Petrefacten ist folgendes zu be- 
merken: Úber Inoceramus labiatus sagt prof. Frič 1. c. p. 130 „In 
den Malnitzer Schichten gelang es mir nicht ihn nachzuweisen.“ Aber 
nach den frůher citirten Worten soll Inoceramus labtatus mit anderen 
Petrefacten die Prager Geologen geradezu bewogen haben, diese Mal- 
nitzer Exogyrensandsteinknollen zu den Launer Knollen, also der 
mittleren Malnitzer Stufe zuzutheilen. Der offenbare Widerspruch, 
der darin liegt, ist auch in den Faunen beider Knollenlagen ausge- 
sprochen. 

Vergleicht man námlich das Verzeichniss der Petrefacten des 
Malnitzer Exogyrensandsteines mit dem Verzeichnisse aus den Launer 
Knollen, so sieht man, dass neben Inoceramus labiatus und Inoceramus 
Brongniarti in dem Exogyrensandsteine von Malnitz sehr viele Arten 
vorkommen, deren Gruppirung auf die Dřinover Knollen hinweist; 
ausserdem finden sich Natica Gentii, Rostellavia Reusst und Spondylus 
hystrix, von denen der letztere fůr den Dřinover Horizont in Bayern 
sehr charakteristisch ist, wogegen diese drei Arten in den Launer 
Knollen fehlen. Die Anwesenheit von Magas Geinitzi beweist nicht 
viel, wie wir spáter auseinandersetzen wollen und das Vorkommen 
von Cassidulus lapis caneri und Catopygus carinatus beweist gar nichts, 
da diese zwei Arten bisher nur von dieser Schichte bekannt sind. 
Umsekehrt findet man in den Launer Knollen Pycnodus serobiculatus, 
Carcharias priseus, Ammomites Neptun, Mitra Roemeri, Leguminaria 
Petersi, Panopaea gurgitis, Tellina semicostata, Čardium pustulosum, 
Voluta elongata, die bezeichnend fiůr die Launer Knollen sind; Callča- 

14* 


212 Alfred Slavík 


nassa bohemica ist hier háufig, wáhrénd sie in dem Exogyrensand- 
stein selten vorkommt, und Znoceramus labiatus fehlt in den Launer 
Knollen cánzlich. 

Alle diese Umstánde, so wie die Art der Lagerung der Exogy- 
renknollen unmittelbar úber der Exogyrenbank, sowie die petrogra- 
phische Beschaffenheit des dieselben beherbergenden Gesteins drángen 
uns zu der Ansicht, dass der Exogyrensandstein von Malnitz kein 
Aeguivalent der Launer Knollen ist, sondern noch in das Bereich 
der Dřinover Knollen einbezogen werden muss. 

Wenn sich Jemand an der Gegenwart von Magas Geinitzi in 
dem Malnitzer Exogyrensandsteine stossen sollte, so móge er nur 
erwágen, dass Magas Geinitzi in den tiefsten Schichten der Malnitzer 
Stufe úberall vorkommt, die Dřinover Knollen reprásentiren hier aber 
die oberste Abtheilung der Weissenberger Schichten; somit ist es 
kein grosser Lapsus, wenn man annimmt, dass Magas Geřnitzi um 
etwas frůher, in deren hóchsten Lagen aufeetreten ist. Prof. Frič 
reiht ja Magas Geinitzi auch unter die Versteinerungen der obersten 
Schichten der Weissenberger Stufe, seiner Wehlowitzer Pláner ein. 
Diess ist leichter zu begreifen, als der Umstand, dass Inoceramus 
labiatus bis in die mittleren Schichten der Malnitzer Stufe úbergreifen 
sollte, da es doch bekannt ist, dass dieses Petrefact den Horizont 
der Weissenberger Schichten in allen bekannten Kreidegebieten auf 
das schárfste charakterisirt. 

Ober dem Exogyrensandstein von Malnitz lagern můrbe und 
sandige Pláner mit der Malnitzer Avellanenschichte, also ausgespro- 
chene Schichten der Malnitzer Štufe. 

Bei Smolnitz (1. c. p. 63) sind gewóhnliche Baupláner anstehend, 
die sehr schwer zu deuten sind. In ihrer unteren Schichte wurden 
Ammonitos Woollgare' und Avieula anomala, hoher Enoploclythia Le- 
achi und Inoceramus labiatus gefunden. Demnach scheinen sie ein 
Aeguivalent der Pláner von Třiblic zu sein. 

Zwischen Slavětin und Pátek kommen Wehlowitzer Pláner zu 
Tage, die nach ihren Versteinerungen eher auf das Alter der Dřinover 
Knollen hinweisen; wenigstens stehen die Petrefacten nicht dagegen. 

Dasselbe gilt von den Plánern in Peruc, namentlich deshalb, 
weil dieselben bei Čeraditz von Semitzer Mergeln unterteuft werden. 

13. Der Džbanbere und die Gegend von Laun usw. Am Džban- 
berge sind zu unterst Semitzer Mergel; die Dřinover Knollen sollen 
durch den Schutt der Plánerbrůche verdeckt sein; in den oberen 
Wehlowitzer Plinern findet man Znoceromus labtatus und manche fůr 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 213 


die Dřinover Knollen aber nicht bestimmt charakteristische Formen. 
Von den fir die Malnitzer Schichten bezeichnenden ist Lithodomus 
spathulatus, Panopea Hwaldi, Ferna cretacea, Pecten laevis anwesend. 

Es scheint demnach, als ob hier sowohl die Dřinover Knollen 
als die Malnitzer Schichten vertreten wáren. Ahnliche Verháltnisse 
herrschen in dieser Gegend úberall und auch am Weissen Berge bei 
Prag vor. Daselbst sind úber der Cenomanstufe zuerst Semitzer 
Mergel entwickelt. Die Dřinover Knollen sind nicht nachzuweisen. 
Unter den Versteinerungen der ziemlich máchtig entwickelten Wehlo- 
witzer Pláner sind viel Formen, die auf den Horizont der Dřinover 
Knollen hinweisen und auch andere fůr die Malnitzer Stufe charak- 
teristischen. Es ist daher zuversichtlich anzunehmen, dass hier die - 
hoheren Lagen des Pláners Malnitzer Schichten entsprechen, wie es 
auch Prof. Frič selbst fůr die oberen Lagen annimmt. 

Gůmbels Supposition, dass am Weissen Berge Malnitzer, Te- 
plitzer und sogar Priesener Schichten vertreten sind (Šiehe Gůmbel 
Abhandlgn. d. bayer. Akad. d. Wissenschaften 1868 Bd. X) entbehrt 
jeder Begrindung, indem nicht nur keine maassgebende Teplitzer 
oder Priesener Versteinerungen gefunden wurden (Enoploclythia Leacht 
darf doch nicht zu solchen gerechnet werden), sondern auch aus stra- 
tigraphischen Grůnden. Denn auf dem ganzen Hochplateau von Prag 
gegen die Eger sind mit wenigen Ausnahmen keine jingeren Schich- 
ten entwickelt, als die sogenannten Wehlowiter Pláner, so dass das 
Vorkommen solcher Schichten bei Prag ganz vereinzelt wáre. Die 
obersten Foraminiferen-Schichten haben derzeit keinen palaeontologi- 
schen Werth, da es noch nicht erwiesen ist, ob Foraminiferen ůúber- 
haupt bei Trennung von Schichtencomplexen massgebend werden 
kónnen. 

14. Die Gegend von Můhlhausen, Welwern usw. Von den We- 
hlowitzer Plánern, die bei Radowitz Semitzer Mergel und Dřinover 
Knollen bedecken, ist es schwierig nach den spárlichen Versteine- 
rungen auf ihre Zustándigkeit zu schliessen. Inoceramus labiatus 
wurde hier nicht gefunden. Ebenso unsicher sind diese Pláner auf 
der Anhčhe „na Šibeným“ bei Lipkovic. Die unteren Schichten ent- 
halten háufige Exemplare von Exogyra contea, in den hóheren Schich- 
ten herrscht Inoceramus labiatus vor. Die anderen Versteinerungen 
sind wenig charakteristisceh. Nach Prof. Frič reprásentiren diese 
hohen Lagen vielleicht die Malnitzer Schichten; wegen der Anwe- 
senheit von Inoceramus labiatus ist es aber kaum glaublich. Bei 
Bechlin sind in den Wehlowitzer Plánern viele Versteinerungen mit 


214 Alfred Slavík 


dem Character der Dřinover Knollen vorhanden. Inoceramus labiatus 
wnrde jedoch nicht gefunden. 

In den dieselben unterteufenden Dřinover Knollen fand man 
Magas Geinitzi und eine Enoploclythia neben Inoceramus labiatus. 
Wahrscheinlich wird eine eingehende Untersuchuneg die Zustándickeit 
dieser Pláner zu den Dřinover Knollen erweisen. 

15. Die Gegend von Gross-Černosek, Gastorf, Wehlowitz und 
Melník. Die hochsten Lagen der Wehlowitzer Fischpláner zwischen 
Gastorf und Wegstádtl enthalten viele Versteinerungen, welche ent- 
schieden die Dřinover Knollen reprásentieren: Inoceramus labiatus, 
Avicula anomala, Anomia subradiata, Pleurostoma lacunisum. Andere 
Versteinerungen sprechen wenigstens nicht dagegen. Darůber liegen 
schwache Andeutungen der Malnitzer und der Iserschichten. 

Der graue, stark olaukonitische Pláner bei Brozanken enthált 
offenbar Versteinerungen der Dřinover Knollenschichte. 

In den wenig aufgeschlossenen Fischplánern bei Liboch, die von 
Malnitzer Schichten bedeckt werden, fand man nur Enoplocbythéa 
Leachi, Turritella multťistriata und Inoceramus labiatus, die mit Aus- 
nahme des letzteren ebenso gut die Dřinover Knollen als die Mal- 
nitzer Schichten reprásentiren kónnten. Die Anwesenheit des letzte- 
ren theilt sie aber den Dřinover Knollen zu. 

Die Pláner in Wehlowitz, nach welchem Orte diese Schichten 
benannt wurden, sind wohl petrographisch, aber palaeontologich am 
wenigsten charakterisirt. Ausser Macropoma spectosum, Beryx Zippei 
und Bnoploclythta Leacht fand man darin nur Area subglabra und 
Pholas sclerotites, 

In den hóheren Lagen sind wellige, guarzice Pláner und ge- 
wohnliche Baupláner mit Auarzknollen. Darůber liegen echte Mal- 
nitzer Schichten. Zu welcher Stufe die Wehlowitzer Pláner hier 
gerechnet werden sollen, kann nicht entschieden werden, jedenfalls 
kónnen sie aber keinen Anspruch auf Selbststándigkeit erheben, da 
sie palaeontologisch nicht genugsam charakterisirt sind. 

Aus den angefiihrten Verháltnissen der verschiedenen Locali- 
táten, an welchen Wehlowitzer Pláner entwickelt sind, ersehen wir 
nun deutlich, dass dieselben zwar petrographisch einander sehr áhn- 
lich sehen, nach denjenigen Versteinerungen aber, die in ihnen zeit- 
weilig gefunden wurden, in zwei Typen getheilt werden miissen. In 
dem einen Typus findet man Petrefacten, die sowohl der Weissen- 
berger als der Malnitzer Stufe angehóren, daneben aber einige For- 
men, die entschieden den Malnitzer Charakter tragen. In diesem 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 215 


Typus wird die Leitfossilie der Weissenberger Schichten, námlich 
Inoceramus labtatus, nicht gefnnden. 

Im anderen Typus sind neben den, beiden Stufen zugehorenden 
Versteinerungen auch solche vorhanden, die fůr die Dřinover Knollen 
charakteristisch sind. © Mit wenigen Ausnahmen findet man unter 
ihnen stets Inoceramus labiatus. Wenn man die Lagerung der Pláner 
und ihr' Hangendes berůcksichtigt, so bemerkt man, dass bei dem 
ersten Typus in der Regel die Wehlowitzer Pláner als oberste Schichte 
auftreten, ohne von Malnitzer Schichten bedeckt zu sein, oder dass 
dieselben zwar entwickelt, aber untergeordnet sind. 

In den zum zweiten Typus gezogenen Localitáten sind die Dři- 
nover Knollen entweder schwach entwickelt, oder gar nicht vorhan- 
den. Nur an einigen Orten bedecken die Wehlowitzer Pláner gut 
entwickelte Dřinover Knollen, dann besitzen sie aber nicht den ge- 
wóhnlichen petrographischen Habitus, sondern sind sandiger und 
stehen dem Dřinover Gestein iúberhaupt sehr nahe. 

Es wurde bereits bemerkt, dass Inoceramus labiatus eine vor- 
zůgliche Leitfossilie der Weissenberger Stufe ist, die in der ganzen 
Welt diese Schichten am besten charakterisirt, úberall in ihnen háufig 
auftritt, ohne aber in jingere Stufen úberzugehen. 

Das Verhalten dieser Petrefacten in den Wehlowitzer Plánern 
muss man demnach fest im Auge behalten, um in ihrem Labyrinth 
sich zurechtzufinden. 

Da diese Versteinerung in der Regel die háufigste ist, und in 
dem ersten Typus úberall fehlt, so muss man ihre Abwesenheit mit 
den fůr die Malnitzer Stufe charakteristischen Versteinerungen ge- 
meinsam im Auge behalten, und dann kann es wohl keinem Zweifel 
unterliegen, dass die Wehlowitzer Pláner von diesem Typus zu der 
Malnitzer Stufe gezogen werden můssen. 

Dagegen ist nicht zu verkennen, dass die zum zweiten Typus 
gehórenden Localitáten im Wehlowitzer Pláner nur ein Aeguivalent 
der Dřinover Knollen enthalten, welches von Malnitzer Schichten 
regelmássig bedeckt ist. Wo in denselben Inoceramus labťatus nicht 
gefunden wurde, sind auch die Versteinerungen úberhaupt sehr selten 
und es ist zu erwarten, dass dieselben spáter noch gefunden werden. 

In anderen Provinzen des hercynischen Kreidegebietes sucht 
man vergebens nach einem Aeguivalent der Wehlowitzer Pláner. In 
Sachsen ist die ganze Labiatus-Stufe in den Rothwernsdorfer Schichten 
als Pláner- und Sandsteinfacies entwickelt, in der sich keine Abstu- 
fungen unterscheiden lassen. In Bayern lagern úber den Winzerbere- 


216 Alfred Slavík . 


Schichten (Dřinover Knollen) unmittelbar gut ausgebildete Schichten 
der Malnitzer Stufe. In Norddeutschland hat die ganze Labiatus- 
Stufe ebenfalls einen mehr einheitlichen Charakter. Am wichtiesten 
ist die Vergleichung der Schichten in Bóhmen mit der bayerischen 
Provinz, da sich eben die ganze Labiatus-Stufe in Boóhmen als auch 
in Bayern parallel entwickelt hat. Man kónnte zwar einwenden, dass 
in Bayern die horizontale Ausbreitung der Labiatus-Stufe ine zu 
geringe ist, so dass es daher leicht geschehen konnte, dass die Wehlo- 
witzer Pláner sich in Bayern nicht entwickelt hátten. Dann můsste 
aber etwas áhnliches auch von den jůngeren Stufen gelten, denn es 
ist doch schwer zu behaupten, dass sich das Kreidemeer in Bayern 
zur Zeit der Absetzune der Wehlowitzer Pláner zurůckgezogen hátte, 
um in der náchstfolgenden Periode, bei Absetzung der untersten 
Malnitzer Schichten, am selben Orte zurůckzukehren. 

Wir můssen deshalb die Wehlowitzer Pláner, so lange nicht 
besseres palaeontologisches Materiale zu ihrer besonderen Charakte- 
risierung vorliest, was wohl kaum zu erwarten ist, fůr eine plánerige 
Facies theils der oberen Abtheilung der Labiatus-Stufe, theils der 
Malnitzer Stufe erkláren. 

Auf die Cbarakterisierung der Wehlowitzer Pláner als Fisch- 
pláner haben wir schon hingewiesen. Ein grosser Theil der in den- 
selben vertretenen Fischformen befindet sich auch in ihrem Liegenden 
und Hangenden. Die úbrigen Formen sind sehr selten oder gehóren 
ebenfalls dem Liegenden oder Hangenden an, kommen aber nur in 
der Tiefseefacies der Pláner vor. 

Die náchstfolsende Stufe der Malnitzer Schichten ist in ihrer 
typischen Ausbildung am besten im westlichen Bóhmen zu beiden 
Seiten der Eger entwickelt. Daselbst unterscheidet Prof. Frič drei 
Abtheilungen u. zw. den Grůnsandstein von Malnitz, die Launer 
Knollenschichten und die Avellanenschichte. In derselben Reihen- 
folge, aber petrographisch etwas verándert, bedecken sie bei Wehlo- 
witz die bekannten Pláner. In anderen Gegenden Bóhmens sind die 
Schichten dieser Stufe nicht vollkommen entwickelt, zum grossen 
Theile, wie eben dargestellt wurde, als Plánerfacies. 

Dieser Umstand bewog anfangs die Prager Geologen, diese 
Stufe nur als eine locale Abweichung der hóheren Lagen der Weis- 
senberger Schichten zu deuten. Ihre Selbststándigkeit wurde aber im 
Jahre 1867 von Schlonbach und Gůmbel*) betont und sie wurden 


*) U. Sehlónbach: Die Brachiopoden der bóhm. Kreide. Jahrbuch der k. k. 
geol. Reichsanstalt 1868 p. 139. — C. W. Gůmbel: Skizze der Gliederung 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 2 


mit der Stufe des Inoceramus Brongntarti und Ammomites Woollgaret 
in Norddeutschland parallelisiert, was seine vollkommene Richtigkeit hat. 


In Sachsen wurden dieselben von Gůmbel und Geinitz 
oleichzeitig erkannt und als Copitzer Schichten ausgeschieden. Ihre 
Fauna ist úberall sehr oleich und constant. In Bóhmen wurde aus 
denselben durch Prof. Frič ein sehr reichhaltiges Materiale zusam- 
mengebracht, welches fůr die Gegenden an der Eger Gelegenheit 
bot, drei Abtheilungen, wie bereits angefihrt, zu unterscheiden. 
Diese kónnen aber nur als locale Entwickelungen aufgefasst werden, 
da sich ein Analogon weder in anderen Gegenden Bohmens, noch in 
Sachsen und Bayern fůr sie findet. Allerdings unterscheidet Gůmbel 
in dieser Stufe, den sogenannten Eisbuckelschichten, zwei Abtheilun- 
gen: Zu unterst eine Hornsandsteinbank, weiter oben knollige Glau- 
konitmercel, welche sehr reich an Versteinerungen sind. Diese bei- 
den Schichten kónnten gut mit dem Malnitzer Griůnsande und den 
ober ihnen liegenden Launer Knollen verglichen werden, die palae- 
ontologischen Belege sind aber zu důrftig, um eine genaue Paralle- 
lisierung durchzufůhren. 

Úbrigens wáre auch dieses kein Beweis fůr die allgemeine Gel- 
tung der beiden Abtheilungen in der ganzen Ausbreitung der Mal- 
nitzer Stufe, da es ja bekannt ist, dass die Schichten der bayerischen 
Provinz am genauesten mit den Kreideschichten des westlichen Bóh- 
men ibereinstimmen. 

Die náchstfolgende Stufe, welche in Bóhmen mit den Mergeln 
von Kistra, sowie den Plánerplatten von Koschtitz anfánet, und in 
den hoheren Lagen als Plánerkalk von Hundorf entwickelt ist, besitzt 
in ihrer Fauna eine so frappante Ahnlichkeit mit den Schichten bei 
Strehlen in Sachsen und am Pulverthurm in Bayern, dass man die- 
selbe unbedingt mit den genannten parallelisieren muss. In Nord- 
deutschland sind diese Schichten der Zone des Seaphites Gečnitzi und 
Spondylus spinosus dguivalent. In Bóhmen wurde diese Stufe mit 
dem Namen Teplitzer Stufe belegt. Ihre unteren Schichten, welche von 
Prof. Frič als Mergel von Kistra und Platten von Koschtitz ausge- 
schieden wurden, scheinen nur in der typischen Ausbildung dieser 
Stufe, die namentlich im nordwestlichen Bóhmen bei Teplitz und an 
der Eger vorkommt, aufzutreten. 

In anderen Provinzen des hercynischen Kreidegebietes findet 


der oberen Schichten der Kreideformation in Bóhmen. Jahrbuch fůr Mine- 
ralogie 1867 p. 795. 


218 Alfred Slavík 


man sie nicht; es muss daher ihr Auftreten nur als eine locale Er- 
scheinung aufgefasst werden, wie dem auch Prof. Frič selbst, wie 
es scheint, nicht abgeneigt ist. Eine háufige und charakteristische 
Versteinerung fůr die Plánerkalke von Hundorf ist Terebratula semi- 
globosa (Ter. subrotundata bei Schlonbach S. a. a. O.). 


Da die Parallelisierung der Teplitzer Stufe mit ihren Aeguiva- 
lenten in anderen Kreidegebieten keine Schwierigkeiten verursacht, 
wollen wir dieselbe vorláufig ausser Acht lassen und wenden uns zu 
der Frage ber das Verháltnis der Iserschichten zu den Teplitzer 
Schichten. 


Die Iserschichten wurden von den Prager Geologen hauptsáchlich 
wegen ihrem petrographischen Charakter, da sie lentweder als Aua- 
dersandstein oder in Form mergelig sandiger und knolliger Platten- 
pláner auftreten, als selbststándige Stufe ausgeschieden. Im I. Bande 
des Archives fůr die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von 
Bóhmen wurden zu ihnen im Malnitzer Profile irriger Weise die 
Schichten des sogenannten Exogyrensandsteines von Malnitz gerechnet, 
úber denen aber noch Malnitzer und Teplitzer Schichten liegen. Die- 
ses Profil entspricht den natůrlichen Verháltnissen schon deshalb 
nicht, weil es die Malnitzer Štufe unter diesen Exogyrensandstein 
verlegt, was gerade umgekehrt ist. 


Vor Ausgabe des I. Bandes des Archives waren die Prager 
Geologen der Ansicht, dass die Iserschichten ůber den Teplitzer 
Schichten und unter den Priesener Mergeln gelagert seien. (Siehe 
3. Jahresbericht des Comités fůr die naturwissenschaftliche Landes- 
durchforschung von Boóhmen.) 


Urban Schlonbach sprach dagegen in seiner am 3. Márz 1868 
vorgelegten Abhandlung úber die Brachiopoden der bóhm. Kreide die 
Hypothese aus, es kónnten die Isersandsteine eine veránderte Facies 
der Teplitzer Schichten reprásentiren (siehe 1. c. p. 147), und fůhrte 
zur Bekráftigung seiner Ansicht den durch keine neueren Beobach- 
tunsen widerlegten Umstand vor, „dass der an vielen Localitáten 
direkt vom Plánerkalk úberlagerte Grůnsandstein an anderen Orten, 
wo kein Plánerkalk vorkommt, die Basis des concordant darauf lie- 
genden Isersandsteins bildet“, und dass es unwahrscheinlich sein 
důrfte, „dass Plánerkalk und Isersandstein, wenn sie wirklich zwei 
dem Alter nach verschiedene Formationsglieder darstellen, bei ihrer 
orossen Verbreitung nicht irgendwo in direkter Úberlagerung ůber- 
einander zu beobachten sein sollten.“ 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 219 


Ahnlich spricht sich auch Gůmbel aus, u. zw. 1867 in seiner 
Abhandlung: Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreide- 
formation in Bóhmen (Jahrbuch fůr Mineralogie usw. -1867 p 795), 
indem er aber diese Ansicht nur leise andeutet, entschiedener schon 
in: Abhandlungen der bayerischen Academie der Wissenschaften 1868 
X. Bd., ganz entschieden aber 1868 in: Geognostische Beschreibung 
des Ostbayerischen Grenzgebirges, wo er die Iserschichten geradezu 
mit den Hundofer Schichten und den darůber liegenden Callianassen- 
bánken parallelisiert. 

Umgekehrt hat sich Schlónbach in seinem Berichte vom 
91. Juli 1868 „die Kreideformation im Isergebiete in Bóhmen (Ver- 
handlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1868 p. 250) zu der Ansicht - 
geneigt, dass die Isersandsteine unter den Teplitzer Schichten liegen, 
indem von ihm ber diesem Isersandstein und unter den Priesener 
Schichten graue, sehr záhe und plastische Thone mit Ostrea sulcata 
nachgewiesen wurden. Úber diesen Thon spricht sich der Verfasser 
in folgender Weise aus: „Da nun die Thone mit Ostrea sulcata, welche 
meistens die Plateaux auf dem Isersandsteine einnehmen, ziemlich 
sicher dem Complex der Hundorfer oder Teplitzer Schichten des 
Scaphites Geinitzi zugerechnet werden můssen, so wůrde sich aus 
obigem, in Betreff der Frage nach dem Alter der Isersandsteine als 
sehr wahrscheinlich das Resultat ergeben, dass dieselben lter sind 
als die Hundorfer Scaphiten-Schichten und wahrscheinlich der oberen 
Abtheilung des Pláner Bausteins, dem Exogyren-Sandsteine und 
Grůnsandsteine der Gegend im Norden der Eger, d. h. also der Zone 
des Inoceramus Brongniarti entsprechen“. 

Schlónbach erklárte demnach die Isersandsteine fůr ein Aegui- 
valent der Malnitzer Schichten, da nach Analogie mit anderen Kreide- 
gebieten zwischen den Malnitzer und Teplitzer Schichten keine 
Zwischenstufe eingeschaltet werden konnte. 

Die Prager Geologen acceptierten offenbar die Ansicht Schlón- 
bachs, dass die Thone mit Ostrea sulcata (Ostrea semíplana) der 
Teplitzer Stufe zugehoren konnten, nahmen aber nicht die volle Con- 
seguenz dieser Ansicht an, sondern blieben bei der ursprůnglichen 
Eintheilung, die im I. Bande des Archivs enthalten ist, wonach die 
Iserschichten zwischen der Malnitzer und Teplitzer Stufe liegen, ob- 
wohl sie den Irrthum hinsichtlich des Malnitzer Éxogyrensandsteins 
spáter corrigirten. 

Ich publizierte 1881 eine kleine Notiz (Uber die Gliederung 
der Kreideformation in der bohmisch-sáchsischen Schweiz. SŠitzungs- 


220 Alfred Slavík 


berichte der kónigl. bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1881.), 
in welcher ich auf Grund meiner eigenen Beobachtungen und der 
bereits bekannten neueren Aufschlůsse zu dem Schlusse kam, dass 
-den Isersandsteinen in Bóhmen und Sachsen ein jingeres Alter zu- 
komme, als es nach den Profilen der Prager Geologen der Fall sein 
kónne und dass die Ansicht sehr nahe liege, „dass der sáchsische 
Oberguader und der Isersandstein in Nordbohmen nur eine sandige 
Facies der Strehlener (Teplitzer) Schichten darstelle“. 

Prof. Frič behált aber in seinen Studien im Gebiete der Kreide- 
formation in Bóhmen die áltere Ansicht bei, dass die Iserschichten 
als selbststándige Stufe unter den Teplitzer Schichten liegen und 
fůhrt als Beweis fůr diese Ansicht den Umstand an, dass im óstlichen 
Bóhmen die Iserschichten von schwachen Lagen eines Mergels mit 
Terebratula semiglobosa und Haplophragmium vrregulare an manchen 
Stellen bedeckt werden. 

Wir wollen nun die ganze Frage sowohl vom stratigraphischen 
als vom palaeontologischen Štandpunkte náher untersuchen. 

Die Schichtenfolge der Iserstufe begreift nach Frič zu unterst 
die sogenannten Byšicer Úbergangsschichten, worauf zwei máchtige 
Complexe von Auadersandsteinen folgen (Kokořiner Auader), die 
durch eine mergelig plánerige Zwischenschichte (Zwischenpláner) 
getrennt sind. In den Zwischenplánern findet man Versteinerungen, 
wogegen dieselben in den Guadern sehr selten und schlecht er- 
halten sind. 

Úber dem hóheren Kokořiner Guader liegt eine an Petrefacten 
sehr reiche Schichte mit háufigen Irigončen (Trigoniaschichte) und 
zuletzt eine schwáchere Schichte, die besonders reich an Bryozoen- 
arten und Echinodermen ist (Bryozoenschichte). 

Dieser Schichtencnmplex ist in denjenigen Gegenden, wo-die 
Isersandsteine typisch auftreten, in allen seinen Gliedern entwickelt,. 
In manchen Gegenden finden sich jedoch nur schwache Andeutungen 
der Kokořiner Auader und es sind dann meistens nur die Trigonia- 
und Bryozoen-Schichte entwickelt, háůufig auch mit anderem petro- 
graphischen Habitus. 

Der bereits von Schlónbach angefůhrte Umstand, dass die 
Teplitzer Schichten von den Iserschichten nirgends úberlagert werden, 
hat sich bei allen von den Prager Geologen, selbst in den von 
Prof, Frič in seinen neuesten Publicationen beschriebenen Profilen 
insoweit bestátigt, dass ein Contact zwischen beiden Stufen nur theil- 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 291 


weise geschieht, indem die untersten Lagen der Iserschichten nirgends 
im Hangenden der obersten Teplitzer Schichten sich finden. 

In denjenigen Gegenden, wo die Teplitzer Schichten typisch 
entwickelt sind, also im westlichen Bóhmen, an der Eger und am 
Fusse des Erzgebirges, findet man keine Andeutung der Iserschichten. 
Die Teplitzer Schichten ruhen daselbst auf der Malnitzer Stufe ebenso 
wie es an der Iser mit den typischen Iserschichten geschieht. 

Im čstlichen Bóohmen, wo alle Kreideschichten einen mehr oder 
weniger plánerigen Habitus besitzen, scheinen aber die Verháltnisse 
etwas anders beschaffen zu sein. In dem Profile bei Schirmdorf 
unweit Bóhm. Trůbau findet man ůúber Plánern, welche vielleicht der 
Weissenberger Stufe oder auch der Malnitzer Stufe angehóren, Schichten 
mit zahlreichen Terebratulina rigida und háufigen Foraminiferen, úber 
denen dann Schichten mit Ostrea semíplana liegen, welche in dieser 
Gesgend nach Frič den tieferen Horizont der Trigoniaschichten an- 
deuten. Diess ist freilich nicht ganz gewiss, den Ostrea semiplana 
konnte ebenso gut die Teplitzer Schichten andeuten, und wir hátten 
dann vereint mit der Schichte der Terebratulina rigida einen grósseren 
Complex von Teplitzer Schichten vor uns. Aber versteinerungsreiche 
Trigoniaschichten liegen dann weiter in der Richtung gegen Leito- 
mischl zu, so dass úber ihre Anwesenheit kein Zweifel obwalten kann 

Mit Gewissheit kann man aber die Thatsache, dass hier Trigonia- 
schichten úber einem máchtigen Complex von Teplitzer Schichten 
liegen, nicht behaupten, da es úberhaupt gewagt erscheint, schwáchere 
Schichten mit einzelnen, wenn auch charakteristischen Petrefactenarten 
fůr das Aeguivalent einer bestimmten Stufe zu erkláren. Man muss in 
dieser Hinsicht sehr vorsichtig sein, da man dabei zu schweren Irrthiůmern 
verleitet werden kónnte. Etwas áhnliches scheint auch in dem Profile 
am Bahnhofe von Wildenschwert (Kerhartitz) vorzukommen. Die 
Schichten sind hier sehr arm an Versteinerungen, es kónnten aber 
einzelne Lagen unter der Trigoniaschichte wohl zu der Teplitzer Stufe 
zugerechnet werden. 

Ich wůrde auf die angefůhrten Vermuthungen kein Gewicht 
legen, wenn in Bayern nicht ihnliche Verháltnisse vorkommen wůrden. 

Daselbst liegen ebenfalls úbér den Pulverthurmschichten, die 
analog der Teplitzer Stufe in Bohmen sind, die sogenannten Callianassen- 
bánke, welche man nur mit den jůngeren Iserschichten, also der Tri- 
gonia- und Bryozoenschichte vergleichen kann. Das Hangende der 
, Iserschichten sind in der Regel Pláner oder Mergel der sogenannten 
Priesener Stufe oder Zone des Inoceramus Cuvieri und Micraster 


222 Alfred Slavík 


cor testudinarium. Prof. Frič fihrt jedoch in seiner neuesten Schrift 
úber die Teplitzer Schichten mehrere Localitáten z. B. bei Hostin, 
Leitomischl, Abtsdorf und anderen Orten, úberhaupt in der óstlichen 
Hálfte der bohmischen Kreideformation, wo zwischen den Iserschichten 
und der Priesener Stufe mergelige oder thonige Schichten von '/„ bis 
hochstens 1 m. Dicke vorkommen, in denen Terebratula semigslobosa 
oder Haplophragmium irregulare gefunden wurde. Diese Schichten 
wurden von demselben zu der Teplitzer Stufe gerechnet und dadurch 
ein Beweis fůr ihre Lagerung úber der Iserstufe geschaffen. Von an- 
deren Localitáten z. B. bei Kóniggrátz, Jungbunzlau, Voškovrch u. s. w. 
wurden dazu die bereits von Schlonbach namhaft gemachten Schichten 
mit Ostrea semiplana zugezogen. Dieser Beweis scheint aber nicht 
stichháltig zu sein. Denn von den angefůhrten drei Petrefacten sind 
Haplophragmium úrregulare und Ostrea semiplana ebenfalls háufig in 
den Priesener Schichten und kónnen daher nicht als Leitfossilien fůr 
die Teplitzer Schichten angesehen werden. Terebratula semiglobosa 
ist wohl ein Petrefact, das bisher nur in den Schichten der Teplitzer 
Stufe gefunden wurde, ob sich das aber auf die Dauer bestátigen 
wird, ist noch eine offene Frage. Schlónbach sagt darůber in seinen 
Brachiopoden der bohmischen Kreide: „Die wenigen aus den Bacu- 
liten-Schichten und deren Aeguivalenten bekannten Reste echter 
Terebrateln kónnten zwar vielleicht ebenfalls auf unsere Art (Ter. 
semiglobosa) bezogen werden, sind aber zu schlecht erhalten, um eine 
genauere Bestimmung zu gestatten.“ © Es ist daher noch lange nicht 
bewiesen, dass diese Art nur auf die Teplitzer Schichten beschránkt 
ist. Nebstdem kónnten die wenigen und verdrůckten Exemplare, die 
man in den genannten Localitáten fand, vielleicht zu Terebratula 
carnea, welche mit Ter. semiglobosa sehr nahe verwandt ist und in 
den Priesener Schichten vorkommt, gehóren. 

Zieht man daher die Unsicherheit des palaeontologischen Mate- 
riales und die sehr geringe Máchtigkeit dieser Schichten in Erwágung, 
so kann man sich der Ansicht nicht erwehren, dass man zu einem 
Beweise von solcher Tragweite, wie es die Úberlagerung der Iser- 
schichten von den Teplitzer Schichten ist, sicher begrůndete That- 
sachen beizubringen schuldig ist. 

Das Profil des Sovice-Berges bei Raudnitz, wo ber Launer 
Knollen die Byšicer Úbergangsschichten und vermuthete, aber nicht 
entblósste Andeutungen des Kokořiner Ouaders von bestimmten 
Teplitzer Schichten bedeckt werden, ist auch kein Beweis fůr diese 
Úberlagerung. Denn von den aus den Byšicer Úbergangsschichten 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 293 


angefůhrten Versteinerungen ist keine einzige namhaft gemacht, die 
nicht auch in den Launer Knollen háufie vorkommen wirde, 'im 
Gegentheile werden einige Petrefacten genannt, welche-in dem Ver- 
zeichnisse der Versteinerungen aus den typischen Byšicer Úberganes- 
schichten gar nicht vorkommen. Diese Schichten miissen ganz bestimmt 
zu den Launer Knollen gerechnet werden, die wahrscheinlich auch 
das sandige Material fůr das nur vermuthete Aeguivalent des Koko- 
řiner Ouaders lieferten. 

Bevor wir nun die Iserschichten in Bohmen mit ihren Aeguiva- 
lenten in anderen Kreideprovinzen vereleichen, wollen wir in Kůrze 
ihre palaeontologischen Eisenthůmlichkeiten wůrdigen. Zu diesem 
Zwecke ist es nothwendig das Verzeichnis der in ihnen gefundenen © 
Petrefacten in derselben Weise, wie es bei den Weissenberger Schichten 
geschah, mit Auslassung der dort schon genannten Thierformen 
zusammenzustellen, und es ergibt sich bei Vergleichung mit den 
Formen der Malnitzer und Teplitzer Stufe, zwischen denen die Iser- 
schichten liegen sollen, folgendes Resultat: 

Das Verzeichnis der Versteinerungen ergibt fůr den Malnitzer 
Grůnsand 39, fůr die Launer Knollen 106, fůr die Avellanenschichte 
42, fůr die Teplitzer Schichten 145, die Byšicer Úberganesschichten 
15, die Zwischenpláner 29, die Trigoniaschichten 108 und die 
Bryozoensschichte 56 Petrefactenarten. 

Die Byšicer Úbergangsschichten haben mit der Malnitzer Stufe, 
u. zw. mit dem Malnitzer Grůnsandstein 5, mit den Launer Knollen 7, 
mit der Avellanenschichte 3 Petrefacten gemeinsam, von denen aber nur 
Pholadomya aeguivalvis in den Teplitzer Schichten nicht vorkommt, 
wáhrend die anderen ohne Ausnahme in diesen Schichten gewohnlich 
sind. Es sind úberhaupt Versteinerungen, die fast durch das ganze 
Turon verbreitet sind. In den Teplitzer Schichten gibt es 10 Arten 
die in den Byšicer Úbergangesschichten ebenfalls vertreten sind. 

Die Zwischenpláner enthalten 13 Formen mit dem Malnitzer, 
Grůnsandsteine zusammen, mit den Launer Knollen 19, der Avellanen- 
schichte 10, den Teplitzer Schichten 15 Arten. Bis auf 5 Arten sind 
die in der Malnitzer Stufe vorhandenen auch in den Teplitzer 
Schichten vertreten. 

Die Trigoniaschichten haben mit dem Malnitzer Griinsande 21, 
mit den Launer Knollen 32, mit der Avellanenschichte 21 Arten 
gemeinsam, von denen nur 8 Arten in den Teplitzer Schichten nicht 
vorkommen. Dagegen gibt es in den Teplitzer Schichten 45 Arten, 
die auch in den Trigoniaschichten nicht selten sind, 


294 AHred Slavík 


Die PBryozoenschichte besitzt mit dem Malnitzer Grůnsande 
zusammen 9, mit den Launer Knollen 21, der Avellanenschichte 10 
Arten, von denen im Ganzen nur 5 den Teplitzer Schichten angehóren. 
In den Teplitzer Schichten sind aber 19 Arten, die auch in der 
Bryozoenschichte gefunden werden. 

Dagegen gibt es im Malnitzer Griinsande 30, in den Launer 
Knollen 78, in der Avellanenschichte 35, in der Teplitzer Stufe 131 
Petrefactenarten, die in den versteinerungsarmen Byšicer Úbergangs- 
schichten bisher nicht gefunden worden sind. Gegeniiber dem Malnitzer 
Grůnsande besitzen die Byšicer Úbergangesschichten 8, gegen die 
Launer Knollen 4, gegen die Avellanenschichte 5 und gegen die 
Teplitzer Stufe 5 Arten, die in den betreffenden Schichten nicht 
vorkommen. 

Bei Vergleichung der Zwischenschichten sind im Malnitzer 
Grinsande 21, in den Launer Knollen 77, der Avellanenschichte 32, 
der Teplitzer Stufe 123 Arten, die in den Zwischenschichten nicht 
vorkommen; gegeniber dem Malnitzer Grůnsande haben aber diese 
Pláner 7, gegen die Launer Knollen keine, gegen die Avellanenschichte 
5, gegen die Teplitzer Stufe 11 Arten, die in den betreffenden 
Schichten nicht vorkommen. 

Die Trigoniaschichten besitzen von 16 Arten der Malnitzer 
Grůnsande, 54 der Launer Knollen, 16 der Avellanenschichte und 
105 der Teplitzer Stufe keine Art, dafůr aber 69, die nicht im Mal- 
nitzer Grůnsande, 39 in den Launer Knollen, 82 der Avellanenschichte 
und 63 die nicht in der Teplitzer Stufe vorkommen. 

Im Vergleich zu den Bryozoenschichten sind im Malnitzer Grůn- 
sande 24, in den Launer Knollen 54, in der Avellanenschichte 23, 
in der Teplitzer Stufe 119 Arten, die in der Bryozoenschichte nicht 
gefunden werden, wogegen diese gegenůber den Malnitzer Schichten 
94, gegen die Launer Knollen 25, gegen die Avellanenschichte 43 
und die Teplitzer Stufe 36 eigene Arten besitzt. 

Schon nach der einfachen Aufzáhlung der gemeinschaftlichen 
und verschiedenen Versteinerungen sieht man, dass alle Iserschichten 
eine gróssere Verwandtschaft mit den Teplitzer Schichten haben, als 
mit der Malnitzer Štufe. Wenn man aber dem Auftreten der einzelnen 
Petrefacten Aufmerksamkeit widmet, so bemerkt man, dass die 
charakteristischen Petrefacten der Malnitzer Štufe, wie Ammonttes 
Woollgarei und A., die in jůngeren Schichten nirgends vorkommen, 
auch allen Iserschichten ohne Ausnahme fehlen, wogegen man mit Aus- 
nahme von wenigen Formen namentlich in den Byšicer Úberesangs- 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 295 


schichten und den Zwischenplánern lauter Formen findet, die in den 
Teplitzer Schichten zu den gewóhnlichen gehóren. Es důrften daher 
die Iserschichten nicht als ein Aeguivalent der Malnitzer Stufe an- 
gesehen werden, wie es Schlonbach zu thun geneigt war. 

Wenn dieses aber nicht geschehen kann und die Iserschichten 
dennoch unter der Teplitzer Stufe liegen sollen, dann můssten sie 
eine eigene zwischen der Malnitzer und Teplitzer gelagerte Stufe 
bilden, fůr die in den anderen Kreideprovinzen des hercynischen 
Kreidegebietes und auch in anderen Kreidegebieten iúberhaupt kein 
Analogon vorhanden ist. 

In Sachsen und der Grafschaft Glatz sind die Iserschichten nur 
eine Fortsetzung derjenigen, die in Nord-Bóhmen entwickelt sind © 
und ihre concordante Lagerung úber der Malnitzer Stufe und unter 
den Priesener Schichten lásst sich Schritt fir Schritt verfolgen, was 
mir namentlich im Glatzischen nachzuweisen gelang, worůber in 
Kurzem ein selbststándiger Aufsatz publizirt wird. 

Wenn auch die einzelnen in Bohmen bekannten Abtheilungen 
der Iserstufe in den Nachbarlándern noch nicht ausgeschieden werden 
konnten, so hat man doch namentlich in den oberen Lagen der 
Sandsteine in der sáchsischen Schweiz dieselben Versteinerungen ge- 
funden, wie in den Trigoniaschichten Bohmens. Demnach unterliest 
es keinem Zweifel, dass der sanze Complex der Iserschichten in 
dieser Gegend unter denselben Verháltnissen abgelagert wurde, wie 
in Bohmen. Nirgends fand man auch nur eine leise Andeutung, dass 
ber den Isersandsteinen ein Aeguivalent der Teplitzer Stufe lagern 
wůrde. Wir kónnen also daselbst, wie aus dem bohmischen Bereiché 
dieser Schichten, keine Erklárung der verwickelten Verháltnisse 
schopfen. 

In der bayerischen Provinz findet man jedoch Aufschlůsse, die 
unter richtiger Anwendung vollkommen geeignet sind, diese Frage 
einer angemessenen Lósung zuzufůhren. 

Daselbst sind ber den sogenannten © Pulverthurmschichten 
(Siehe Gůmbel, Ostbayerisches Grenzgebirge) die dem Scaphiten- 
pláner oder den Schichten von Strehlen in Sachsen und Hundorf in 
Bóhmen vollkommen entsprechen, mergelige und glaukonitische san- 
dige Kalke gelagert, deren Versteinerungen ohne allen Zweifel auf 
ein Aeguivalent mit den Trigoniaschichten in Bóhmen hinweisen. 
Gůmbel nennt sie einfach Callianassenbánke. 

Ein solches Profil ist z. B. am Regensburger Galgenberge, nahe 
dem Pulverthurme und an vielen anderen Stellen entblósst, namentlich 

Tř, mathematicko-přírodovědecká. 15 


226 Alfred Slavík 


auch bei Altenkreuth, wo das Aeguivalent der Trigoniaschichten voll 
von den dieselben charakterisirenden Versteinerungen ist. Bei Betzen- 
stein wurden Schichten entdeckt, die durch ihre Versteinerungen 
(Callianassa antigua, Pholadomya caudata, Trigonia limbata, Pectem 
guadricostatus und viele Bryozoen) lebhaft an die Bryozoenschichten 
in Bóhmen erinnern. Leider ist das Vorkommen beschránkt und isolirt, 
so dass man weder das Hangende noch das Liegende dieser Schichten 
bestimmen kann. Doch lassen die Petrefacten keinen Zweifel zu. 

Aber in dem Hangenden der Callianassenbánke auf der Kager- 
hóhe findet man sandige Mergel und Thone, úber denen auf den 
hóchsten Punkten ein kalkiger Sandstein voll von Bryozoen und 
Ostreen lagert. Eine áhnliche Bildung wurde frůher am Grossberge 
sůdlich von Regensburg erkannt und als Grossberger Plattensandstein, 
ausgeschieden. Die Thonschichten sind aber in der Regel schwach 
entwickelt, wie es ein Profil am Decelbere bei Ziegelsdorf zeigt. 

Bei Thalmássine liegen aber úber dem festen Mergelkalke der 
Pulverthurmschichten máchtige graue und glaukonitische Mergel. 
deren Fauna zum gróssten Theile in der Bryozoenschichte Bohmens 
vertreten ist. Bei Roding sind ebenso máchtige Mergel mit denselben 
Versteinerungen entblósst und lagern unmittelbar úber der Callianassen- 
schichte.. Hiezu soll sich in grosser Háufigkeit Cardium Ottoi zu- 
gesellen, ein Petrefact, das gewóhnlich in den Priesener Schichten 
vorkommt. Seine Bestimmung ist jedoch zweifelhaft. 

Prof. Gůmbel záhlt den Mergel sammt dem darůber lieegenden 
Plattensandstein zu hoheren Stufen, also zum Aeguivalent der Priesener 
und Chlomeker Schichten in Bóhmen, wonach dieser Mergel, von 
einer petrefactenreichen Stelle bei Passau auch Marterberemergel 
genannt, das Aeguivalent der Priesener Stufe und der Grossberg- 
sandstein ein Aeguivalent des Chlomeker Sandsteins wáre. Wenn man 
aber die Fauna des Mergels am Marterberge mit derjenigen bei 
Roding oder Thalmássing vereleicht, so sieht man sogleich einen 
Unterschied. Die Fauna des Marterberges ist unzweifelhaft diejenice 
des Priesener Baculitenmergels in Bóhmen. Aber dle Mergel bei 
Roding, Thalmássing, auf der Kagerhóhe ůúber den Callianassen- 
schichten, am Degelberg bei Ziegelsdorf u. s. w. besitzen eine Fauna, 
die wie bereits erklárt wurde, sehr nahe zu der in den Bryozoen- 
schichten von Bóhmen steht. Dieselben kónnen daher nicht mit dem 
Marterbergmergel identificirt werden. Pr. Gimbel wurde offenbar 
durch die gleiche petrographische Paschaffenheit des Gesteins zu 
dieser Identifizierune verleitet; ein Zusammenhang besteht zwischen 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidesgebietes. 997 


diesen Schichten und dem Marterbergmergel nicht. Ich glaube daher 
nicht fehl zu gehen, wenn ich es als sehr wahrscheinlich hinstelle, 
dass die genannten Mergel mit Ausnahme des Mergels am Marter- 
berge und der Plattensandstein des Grossberces, wegen ihrer palae- 
ontologischen Einschlůsse fůr ein Aeguivalent der Bryozoenschichten 
in Bohmen erklárt werden můssen. 

Wir hátten somit von Neuem eine merkwůrdige Úbereinstim- 
mung der Schichten in Bohmen und Bayern zu verzeichnen, auf die 
schon ofters hingewiesen werden musste. 

Wenn wir nun die Thatsache, dass die ©Alienasssabankcjí in 
Bayern unzvweifelhaft úber dem Aeguivalent der Teplitzer Schichten 
in Bóhmen liegen, festhalten miissen, so sehen wir darin eine Er- 
scheinung, die schon lange gesucht wurde, námlich die unmittelbare 
Úberlagerune eines Aeguivalentes der Iserschichten oder wenigstens 
ihrer zwei oberen Abtheilungen in Bohmen úber einem Aeguivalente 
der Plánerkalke von Hundorf in Bohmen. 

Die Trigoniaschichten und Bryozoenschichten sind also ent- 
schieden jinger als die Teplitzer Schichten. 

Ob man aber deswegen die Iserschichten als eine selbststándige, 
úber den Teplitzer und unter den Priesener Schichten gelagerte Stufe 
auffassen soll, ist eine andere Frage. Offenbar muss man den Umstand 
stets im Auge behalten, dass nur die Aeguivalente der Trigonia- und 
Bryozoenschichten in etwas selbststándie sind. Dieselben sind es 
auch in palaeontologischer Richtung, da erst in ihnen die neuen fůr 
das Turon ungewohnlichen Formen der Trigonia limbata, Pholadomya 
nodulifera, u. a. auftreten. Wenn man also die Iserschichten fůr eine 
selbststándige Stufe erkláren wollte, so důrfte es nur in Betreff dieser 
zwei oberen Schichten geschehen. 

Die unteren Lagen der Iserschichten, namentlich die Byšicer 
Úbergangsschichten, die beiden Kokořiner Ouader und ihre Zwischen- 
pláner miissen aus stratigraphischen wie palaeontologischen Grůnden 
als eine sandige Facies der Teplitzer Schichten erklárt werden. 

Bei dieser nothwendigen Annahme kann man sich dann leicht 
den Umstand erkláren, warum die Teplitzer Schichten mit den unteren 
Lagen der Iserschichten in ganz Bóhmen nirgends im Contact vor- 
kommen, dann ist auch das Profil bei Schirmdorf, wo úber Schichten 
mit unzweifelhaften Teplitzer Versteinerungen (Terebratulina vigida, 
Ostrea semíplana) Lagen von Trigoniaschichten liegen, leicht zu ver- 
stehen. Ahnlich das Profil bei Kerhartitz. Offenbar sind die Ouader- 
sandsteine im čstlichen Bóhmen, wo úberhaupt eine plánerice Facies 

15ř 


298 Alfred Slavík 


auftritt, wieder als Pláner oder Mergel aufgetreten. Hoffentlich wird es 
spáter noch gelingen, in diesen Gegenden neue Profile aufzusuchen 
und die ganze Frage noch náher zu beleuchten. 

Dass in den Isersandsteinen viele der gewohnlichen Petrefacten 
des Hundorfer Kalkes fehlen, lásst sich leicht durch die verschiedene 
petrographische Facies erkláren, da es ja bekannt ist, wie enorm 
eine Fanna unter veránderten Ablagerungsverháltnissen modifiziert 
werden kann. 

Fůr die Frage, ob die oberen Lagen der Iserschichten als 
selbststándige Stufe aufcefasst werden sollen oder nicht, sind vor 
Allem zwei einander widersprechende Auffassungen zu verzeichnen. 

Prof. Gůimbelstellt die Callianassenschichten als oberstes Glied 
zu seiner Kagerhohstufe, welche die Malnitzer, Teplitzer, Trigonia- 
und Bryozoenschichten in Bóhmen zusammen repraesentiren wůrde. 
Mit den Callianassenbánken schliesst also bei Gůimbel das oberste 
Turon ab. 

H. B. Geinitz (siehe Elbthalgebirge in Sachsen) bemerkt woh 
den senonen Character einzelner Versteinerungen in den hóheren 
Lasen des Oberguaders (Iserschichten in Bóhmen); da aber die Zahl 
dieser Formen nur einen Bruchtheil aller Formen ausmacht, die 
zumeist auch den Charakter der turonen Štufe tragen, spricht er 
einen deutlichen Zweifel ůúber die Zugehórigkeit dieser Schichten zu 
dem Šenon aus. 

Prof. Frič will jedoch aus palaeontontologischen Grůnden die 
sanzen Iserschichten, da in ihnen die bekannten neuen Formen auf- 
treten, zum Šenon gerechnet wissen; nach seiner Auffassune fángt 
das Senon in Bóhmen mit den Isersandsteinen an. Wenn man diess 
zugeben wollte, so konnte es aber nur fůr die Trigonia- und Bryo- 
zoenschichten Geltung haben, denn in den unteren Lagen und im 
Ouadersandsteine selbst gibt es keine senonen Formen. Eine Ver- 
oleichung der Petrefacten, die in den Trigonia- und Bryozoenschichten 
vorkommen, mit denjenigen der Teplitzer Stufe gibt das Verháltniss, 
dass von allen Versteinerungen der Teplitzer Stufe ein Drittel in den 
Trigoniaschichten vorkommt, und die Hálíte aller Versteinerungen 
der Trigoniaschichten mit den Teplitzer Petrefacten gleich ist. Weniger 
cůnstig ist das Verháltniss zwischen der Bryozoenschichte und der 
Teplitzer Stufe. Es gibt daher kein festes Kriterium, nach dem wir 
der einen oder anderen Ansicht Vorzug geben kónnten. 

Fůr die Zuzáhlung der ganzen Iserstufe zu dem obersten Turon 
spricht der gleiche petrographische Habitus der unteren bestimmt 


Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes. 290 


turonen Schichten mit den Trigonia- und Bryozoenschichten. Der 
abweichende palaeontologische Charakter, zumal in der Bryozoen- 
schichte gegeniůber den Teplitzer Schichten kónnte durch den ver- 
schiedenen petrographischen Habitus dieser Schichten genůgend 
erklárt werden. 

Der Umstand, dass in den Trigonia- und Bryozoenschichten 
neue Formen auftreten, die in der náchst folgenden Priesener Stufe 
verschwinden und von Neuem in den Chlomeker Sandsteinen er- 
scheinen, kann ebenfalls durch die gleiche petrographische Beschaffen- 
heit der Iser- und Chlomeker Sandsteine gegenůber den Priesener . 
Mergeln erklárt werden, und wůrde daher der angefůhrten Annahme 
nicht unbedingt entgegentreten. Zudem ist es im Bereiche des her- 
cynischen Kreidegebietes keine vereinzelte Erscheinung, dass in einer 
gewissen Schichte neue Formen auftreten, in der hoheren Schichte 
verschwinden, und erst spáter bleibend sich entwickeln. Endlich 
kónnten wir uns bei Annahme des turonen Alters der ganzen Iser- 
stufe die Úberlagerung derselben im čstlichen Bohmen mit schwachen, 
Teplitzer Versteinerungen enthaltenden Schichten, im Falle sich dies 
bestátigen sollte, auf natůrliche Weise erkláren, blos durch den 
Umstand, dass sich zu Ende der Iserstufe die Facies des Gesteins 
geándert habe. 

Fůr die Ansicht, dass die hoheren Schichten der Iserstufe se- 
nonen Alters sind, spricht nur das plótzliche Auftreten neuer Formen. 
Prof. Frič ist bei seiner Ansicht úber die Lagerung der Iserschichten 
auf den Teplitzer Schichten und úber das senone Alter der ersteren 
in seiner neuesten Schrift (Teplitzer Schichten) gezwungen, selbst 
Zweifel úber das turone Alter der Teplitzer Schichten auszusprechen, 
was doch zu horrenten Verwirrungen fůhren můsste. 

Vorláufig ist es am Besten, die Frage úber die Begrenzung 
des Turon nach Oben fůr Bóhmen noch offen zu lassen, denn bevor 
das reiche durch die bóhmische Landesdurchforschunge <esammelte 
palaeontologische Material aus der Priesener und Chlomeker Stufe 
nicht geordnet und publizirt wird, ist ihre Lósung ohnehin ein 
můssiges Unternehmen. Erst dann kann man hoffen, dass diese Frage 
endgiltig gelóst werden wird. 

Úber die Veroleichung der lserstufe mit fremden Kreidegebieten 
bleibt nichts zu erwáhnen, da in denselben kein Aeguivalent fůr diese 
Stufe existirt. Aus dem Grunde lásst sich auch der Zweifel, den 
C1. Schlůter úber die Altersbestimmung der Iserschichten gegen 
U. Schlónbach aussprach (Siehe C1. Schlůter Verbreitung der 


230. A.Slavík: Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidecebietes, 


Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. Zeitschr. der 
deutschen geol. Gesellschaft. 1876 p. 451) leicht erkláren und 
begreifen. 

Aus dem oben angegebenen Grunde kann man auch ůúber die 
náchstfolgenden zwei Stufen: die Priesener Štufe (Baculitenmergel), 
welche entweder úber dem Hundorfer Kalke oder den Iserschichten 
lagern, und die jingere Stufe der Chlomeker Sandsteine keine be- 
stimmten Ansichten aussprechen, 

Sicher ist es nur, dass die Priesener Schichten mit dem Mereel 
am Marterberse in Bayern, nicht aber mit anderen von Gůmbel 
zugezogenen Mergeln identisch sind. 

U. Sehlónbach veroleicht dieselben mit der Zone des Inoce- 
ramus Cuviert und Mieraster cor čtestudinartum (Inoceramus Cuvteri 
und Hpiaster drevis bei Sehlůter I. c.) Schlůter sieht sie fůr 
ein Aeguivalent seines Emscher an. Beide Ansichten haben einzelne 
Momente, die zu ihren Gunsten sprechen, eine bestimmte Ansicht 
darf man aber aus dem bisher Bekannten nicht deduzieren. 

Die Chlomeker Stufe ist in der Regel arm an Versteinerungen, 
man kann sie aber dennoch sehr gut erkennen, indem ihr Liegendes 
úberall durch die bestimmt charakterisierten Bakulitenmergel gebildet 
wird. Ich habe auf diesen Umstand in meiner bereits citirten Notiz 
aufmerksam gemacht, und viele Localitáten in ihren Schichten als 
Chlomeker Štufe ausgeschieden, die frůher zu den Isersandsteinen 
gerechnet wurden. 

In Bayern scheint ein Analogon der Chlomeker Stufe zu fehlen, 
wenigstens darf der Grossbergsandstein fůr ein solches nicht erklárt 
werden. 


12. 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Ver- 
breitung in Nordbohmen. 


Von Dr. Alfred Slavík in Prag. 
(Vorgelegt den 17. April 1891.) 


Etwas úber ein Jahrzehent ist verflossen, seitlem man allgemein 
erkannt hatte, dass die Lyellsche Drifttheorie unmoclich die Ursachen 
aller Depositionen und eigenthůmlichen Lagerungsverháltnisse des 
nordeuropáischen Diluviums erkláren kónne und daher mit der bereits 
frůher von Agassiz u. A. aufeestellten Theorie ber eine allgemeine 
Vergletscherung der ganzen nordeuropáischen Niederung vertauscht 
werden můisse. 


Es wurden námlich zu Ende der achtziger Jahre an vielen 
Stellen Norddeutschlands Gletscherschliffe und andere Merkmale ge- 
funden, die nur durch die mechanische Wirkung eines úber die Sohle 
oleitenden Gletschers erklárt werden konnten. Im Jahre 18179 er- 
schienen darůber die bahnbrechenden Arbeiten vonBehrendt, Penck, 
Credner u. A. In der neueren Zeit wurde die Anzahl der Beweise 
fůr eine Vergletscherung erheblich vermehrt, die Zahl der bekannten 
Gletscherschliffe stieg bedeutend, daneben wurden von Behrendt 
Riesentopíe , Asarbildungen und Endmoránen beschrieben, so dass 
gegenwártig úber die Berechtigung der Vergletscherunostheorie kein 
Zweifel obwalten kann. 

Das nordeuropáische Schwemmland greift an seiner sůdlichen 
Grenze aus der Oberlausitz an zwei Šeiten nach Bóhmen ein. Im 
Westen ist es nur das kleine Plateau bei Rumburg und Warnsdorf, 
in welchem spárliche Reste des Feuerstein fihrenden Diluvium stellen- 
weise abgelagert sind. Dagegen ist an der čstlichen Seite das ganze 
Friedlándische Plateau mit máchtigen Depositionen von Kies und 
Sand bedeckt, welche sich den betreffenden Ablagerungen in der sůd- 
ostlichen Oberlausitz auf das eneste anschliessen. 


239 Alfred Slavík 


Úber dieses áltere Ouartár in Bohmen und in den benachbarten 
Lándern findet man in der neueren Literatur einige schátzenswerten 
Notizen und Abhandlungen, die jedoch sámmtlich ihr Thema noch 
vom Standpunkte der Drifttheorie behandeln. 

Wir wollen dieselben in Kůrze anfůhren und wůrdigen. 

1859. Jokély. Úber die Verbreitung der Kreide, Tertiár- und 
Diluvial-Ablagerungen im něrdlichen Theile des Leitmeritzer und 
Bunzlauer Kreises. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt Wien. 
Sitzungsberichte p. 60. 

Jokély hatte sehr richtig den bedeutenden Unterschied zwischen 
den Diluvialablagerungcen im Friedlándischen einerseits und in dem 
Sandsteinplateau bei Gabel und Bóhm. Leipa, in welchen ebenfalls 
nordische Feuersteine beigesellt sind, andererseits erkannt. Ebenso 
ist die Art der Lagerung sehr gut aufgefasst. Nach der damals herr- 
schenden Hypothese kam Jokély zu dem Schlusse, dass die Ab- 
lagerungen in beiden Gegenden nach ihrem Character zweien ver- 
schiedenen Diluvialmeeren angehóren. 

Bekanntlich hatte auch Jokély das betreffende Gonda se 
blatt geognostisch aufgenommen, und zwar so praecise, dass die an- © 
gegebenen Grenzen der Diluvialablagerungen an Genauigkeit nichts 
zu wůnschen úbrig lassen. 

Im Jahre 1875 publicirte ich einen Aufsatz unter dem Titel: 
Úber die Diluvialgerólle von Friedland, Gabel und Bóhm. Leipa, 
(Sitzungsberichte der kol. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Prag. Math.-naturwiss. Classe 23. April 1815), worin ich aus den 
Unterschieden zwischen den Diluvialablagerungen im Friedlándischen 
und bei Gabel theilweise bewiesen zu haben glaube, dass das nord- 
europáische Diluvium nur bis zum Abhange des Isergebirges und 
des Jeschken sich erstreckt, wogegen die Ablagerungen bei Gabel 
und Bóhm. Leipa als in Folge eines secundáren Abschwemmungs- 
processes entstanden, kein Merkmal bieten, nach welchem man auf 
die Existenz eines Diuvialmeeres in diesen Gegenden schliessen kónnte. 

Unmittelbar darauf erschien ein Artikel von Prof. Herrmann 
Credner in Leipzig: Nordisches Diluvium in Bóhmen. Šitzungs- 
berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig 1875. Nr. 6. 

Der Verfasser sucht zu beweisen, dass im ostlichen Nordbohmen 
eine Diuvialbucht sich ausgebreitet hat, deren Existenz „durch das 
Vorkommen skandidavischer Geschiebe und nordischer Feuersteine 
in den guartáren Kies- und Lehm-Ablagerungen Bóhmens“ be- 
kráftigt wird. 


Die Abl agerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordběhmen. 233 


Aus orographischen Grůnden nimmt der Verfasser eine zweite 
Bucht an, welche sich zwischen dem Erz- und Leitmeritzer Mittel- 
gebirge bis in die Gegend von Saaz erstreckt haben soll“ Diese beiden 
Buchten sollen durch das Elbthal bei Tetschen mit dem norddeutschen 
Diluvialmeere zusammengehánot haben. 


Ich hielt es damals fůr úberflůssig, diese Ansichten zu be- 
kimpien, da es offenbar war, dass sie auf unrichtigen Voraussetzuneen 
und Unkentnis der Verháltnisse in Bóhmen basirt waren. Da Prof, 
Credner einer der ersten war, welche auf Grundlace exacter Be- 
obachtungen der allgemeinen Veroletscherunestheorie sich zuwandten, 
wird er wohl die Ausfihrungen seines Artikels selbst aufgegeben haben, 
zumal es klar ist, dass der Gletscher die bohmischen Randgebirce 
nicht úberstiegen haben konnte. Im selben Jahre 15875 erschien eine 
weitere Arbeit úber die Oberlausitz und angrenzende (Gegenden: 
Dr. O. Friedrich. Die Bildungen der Auartár- und Glacialperiode 
mit besonderer Růcksicht auf die sůdliche Lausitz und deren Grenz- 
landschaften. Zittau 1875. 


Ein mit wenig Verstándnis und ohne Kritik geschriebener Aufsatz, 
in welchem sich úber das Diluvium in Nordbohmen zum Theile falsche 
Angaben befinden. 


Endlich findet man kleine Notizen úber Nordbohmen in: 
H. Credner. Die Kůstenfacies des Diluviums in der sáchsischen 
Lausitz. (Zeitsehr. der deutsch. geol. Gesellschaft 1876 p. 133). Auf 
manche, in diesem Artikel enthaltenen Ausfůhrungen werde ich spáter 
noch zurůckkommen. 

Bevor wir zu einer Beschreibung der Diluvialablagerungen in 
Nordbohmen schreiten, ist es nothwendig, die topographischen Ver- 
háltnisse náher zu beleuchten, da mit deren Kenntnis der Schlůssel 
zum Verstándnis dieser Ablagerungen geboten ist. 

Wir haben zunáchst die Umgebung von Friedland bis an die 
Landeserenzen sammt den bis zur Neisse reichenden Theilen der 
sáchsischen Oberlausitz zu betrachten, ohne auf die damit zusammen- 
hángende Zittauer Niederung Růcksicht zu nehmen. 


Dieselben bilden ein aus lteren krystallinischen Gesteinen, 
Granit, Gneiss und Thonschiefer zusammencesetztes, hůgelices Plateau, 
welches an verschiedenen Stellen, am reichlichsten in Friedlands un- 
mittelbarer Umgebung, von Basalt und Phonolith durchbrochen ist. 
Gegen Sůden wird dieses Plateau vom Isergebirce, gegen Westen von 
der Neisse begrenzt, und hánst bei Grottau mit der Kratzau-Reichen- 


234 Alfred Slavík 


berger Depression, welche lángs desselben Flusses zwischen den Ab- 
hángen des Jeschken- und Isergebirges sich erstreckt, zusammen. 

Die Meereshóhe schwankt im gróssten Theile dieser Gegenden 
zwischen 250 und 380 M., nur im Osten von Friedland erhebt sich 
das Terrain úber 400 M., und zwar in einem von Nord nach Sůd 
úber Ullersdorf, den Štein- und Humrichberg, Hegewald, Luxdorf 
und Liebwerda bis zu den Gehángen des Isergebirges sich er- 
streckenden Růcken, welcher gegen Osten bis úber die Landesgrenze 
reicht. 

Durch das nordwestliche Ende des Jeschkengebirges und die 
mit ihm zusammenhángenden óstlichen Ausláufer des Hochwaldes 
wird das Sandsteinplateau von Gabel und Bóhm. Leipa von den vor- 
genannten Gegenden volistándig getrennt, da sich der trennende 
Růcken úber 400 M., an vielen Stellen úber 450 M. erhebt. Das 
Plateau von Gabel hat dagegen eine Meereshóhe von 350 M., senkt 
sich nur bei Bólim. Leipa bis zu 275 M. herab, und erreicht selbst 
in den vom Hauptrůcken des Hochwaldes sich abzweigenden nord- 
sůdlichen Ouerrůcken eine Hóhe von kaum 380 M. Úber 400 M. er- 
heben sich in diesem Plateau nur einzelne Basalt- und Phonolith- 
kuppen, welche die Einfórmicgkeit der Sandsteinbánke malerisch 
unterbrechen. Auch das Terrain lángs der Ufer des Polzenflusses von 
Bóhm. Leipa bis Tetschen erreicht mit Ausnahme der Basalt- 
eruptionen nur eine Hóhe von 380 M. 

Die an den Abhángen des Erz- und Leitmeritzer Mittelgebirges 
sich ausbreitende Niederune um Karbitz, Teplitz, Saaz und Kommotau 
erhebt sich nur an den Gebirgsrándern bis zu 350 M., in ihrer Mitte 
betrást die Meereshóhe 200—250 M. 

Von allen hier genannten Gegenden ist nur das Friedlándische 
Plateau und die Kratzau-Reichenberger Niederung orographisch vom 
Inneren Bohmens getrennt, die úbrigen hángen entweder unmittelbar 
oder durch engere Thaldepressionen mit Innerbóhmen zusammen, 
indem das Terrain daselbst im Ganzen dieselbe Hóhe einnimmt, und 
nur an wenigen Stellen die Hóhe von 400 M. erreicht. 


Die Diluvialformation in der Umgebung von Friedland u. Grottau. 


Die Diluvialformation im Friedlándischen und bei Grottau 
schliesst sich an das norddéutsche Diluvium und speciell an das der 
Sůdlausitz auf das Engste an (s. Credner Kůstenfacies), ohne 
jedoch einzelner Eigenthůmlichkeiten baar zu sein. Dieselben kónnten 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitune in Nordbohmen. 235 


ebenfalls, wie in der Sůdlausitz, als die Folge einer eigenartigcen 
Ausbildung des Diluvium, als Kůstenfacies gedeutet werden, wenn 
durch neuere Forschungen nicht erwiesen worden wáre, dass nur 
durch Vergletscherune alle Erscheinungen der Diluvialformation erklárt 
werden kónnen, bei welcher von einer Kůstenfacies im wahren Šinne 
des Wortes nicht die Rede sein kann. 

Wenn wir in Bohmen bisher auch keine direkten Beweise fůr 
die Gletschertheorie gefunden haben, so lásst sich die Ausbreitung 
des Diluviums daselbst auch nur im Zusammenhange mit den Ab- 
lagerungen in Deutschland erkláren, wie aus dem Folgenden sichtbar 
sein wird. 

Das Diluvium bedeckt die flachen Erhohungcen und Hůgel des 
Friedlándischen Gneiss- und Granitplateau auf ihrem Scheitel, wo- 
gegen auf den mássig gesenkten Gehingen gewóhnlich das leste 
Gestein zu Tage tritt oder ebenso, wie die weiten und flachen Thal- 
senkungen mit einem Gehángelehm, der den petrographischen Habitus 
des Lósssandes annimmt, úberzogen wird. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Configuration 
dieses Terrains in seinen Hauptformen vor der Diluvialperiode be- 
endet war, und dass bei der Veroletscherung Bere und Thal mit einer 
zusammenhángenden Decke úberzogen wurden. Die gegenwártige 
Zerrissenheit dieser Decke in einzelne ŠSticke muss lediglich der 
spáteren Denudation zugeschrieben werden, welche die alten Tháler 
von Neuem bloslegte, spáter aber mit Gehánelehm erfůllte. Auch die 
verschiedene Máchtigkeit und Entwickelung der Diluvialdecke in ein- 
zelnen Bezirken ist dem wechselnden Einfluss der Denudation zuzu- 
schreiben. In der That bemerkt man an vielen Punkten Kiese und 
Sande, welche eine Schichte von 25—530 M. Hohe bilden, wogegen 
an anderen Štellen die Diluvialdecke kaum 2 M. dick ist. 

Die Hauptbestandtheile der Diluvialdecke, námlich die Kiese 
und Sande sind mit wenigen Ausnahmen in einer Meereshóhe zwischen 
300 und 380 M. abcelagert. Sie steigen zwar auch bis 250 M. herab, 
aber nur an sehr wenigen Stellen zu 400 m. und darůber hinauf. 

Diese áusserste Grenze wurde auch von H. Credner in der Sůd- 
lausitz beobachtet, welcher angibt, dass der Geschiebelehm bis zu einer 
Hohe von 407 M. reicht, wogegen die Kiese und Sande im Allge- 
meinen ein niedrigeres Niveau einnehmen. 

Da die Entwickelung der Diluvialablagerungen nicht úberall 
gleich ist, so wird es angezeiet sein, ihre zusammenhingenden Com- 
plexe und die Aufschlůsse in ihnen einzeln zu betrachten, um spáter 


236 Alfred Slavík 


daraus allgemeine Schlůsse ziehen zu kónnen. Wir werden dabeěi von 
Friedland in radialen Richtungen ausgehen. 

Der nordlich von der Stadt Friedland zunáchst gelegene Complex 
wird gegen Sůden vom Thale des Rasnitzbaches, gegen Westen vom 
Róssel- und Lange Fichten Berge, gegen Osten von der Kuppe des 
Krazersberges und nordlich vom Seitenthale des Arnsdorfer Baches 
begrenzt. 

Ein Sandbruch rechts von der Friedland-Seidenberger Aerarial- 
strasse gegenůber von Jáckelsthal belehrt uns úber seine Lagerung. 
Die Schichten sind daselbst in der Máchtigkeit von 8 M. blosgelegt, 
wovon die unterste Schichte, 2 M. stark, einen sehr feinen, mit 
Mineralstaub gemengten, aus gerundeten Auarzkórnern mit wenigen 
weissen oder rothen Feldspathkórnern und weissen Glimmerschůpp- 
chen bestehenden Sand enthált. Dieser Sand ist sehr fein horizontal 
geschichtet. Darůber lagert eine úber 5 M. starke Schichte von 
grobem Sande, der in discordanter Parallelstructur abgelagert, Lagen 
von Geschieben und einige Schollen von festem Lehm enthált. 

Endlich eine "/„ m. dicke Schichte von braunem, sandigem Lehm 
mit sporadischen Geschieben, der zu oberst allmálig in Ackererde 
úberceht. 

Der grobe Sand ist ebenso zusammengesetzt, wie der feine aus 
den unteren Schichten, er enthált aber ausserdem kleine, scharfkantice 
Stiůickchen von Feuerstein. Der in ihm eingelagerte Lehm ist grau- 
weiss, festgepackt, und besteht aus einer bedeutenden Menge von 
gróberem, mit Mineralstaub untermischten Sande. Nuss- bis faust- 
grosse Geschiebe sind sporadisch in diesem Lehm eingeknetet. Alle 
diese Eigenschaften lassen ihn als einen echten Geschiebelehm er- 
kennen. 

Die in dem groben Sande verstreuten, manchmal zusammen- 
hángende Lagen bildenden Geschiebe bestehen aus Kieselschiefer, 
Feuerstein, Auarz, Granit und rothem oder weissem, sehr feinkórnig 
krystallinischen Auarzit. Der Granit ist aus rothem Feldpath, grauem 
Ouarz und schwarzem Glimmer znsammengesetzt. 

Ein grósserer Complex von Diluvialablaserungen liegt nordlich 
von dem beschriebenen und wird gegen Siůiden und Westen vom Arns- 
dorfer und Bullendorfer Bache bis zu dessen Miindung in den Wittig- 
fluss, gegen Norden theils von dem Nieder-Berzdorfer Thale und 
theils von den nackten Gneisshóhen, die sich von Ober-Berzdorf bis 
zum Humrichberce ziehen, gegen Osten endlich vom Humrichberge 
selbst begrenzt. 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 237 


Hier sind die diluvialen Ablagerungcen am máchtigsten ent- 
wickelt. 


Viele Meter starke Schichten von Sand und Geschieben wechseln 
mit úber 25 M. hohen Hůgeln ab, die entweder zur Gánze aus dem- 
selben Materiale bestehen oder einen Kern von Gneiss enthalten. 


Leider sind diese Hůgel nur an wenigen Stellen so geoffnet, 
dass man ihre Zusammensetzune genau studieren kann. 


Ein Sandbruch in Arnsdorf, rechts von der Aerarialstrasse, der 
Kirche gegeniber, schneidet den Fuss eines solchen Hůgels ab: 
so dass eine iiber 10 M. hohe Lage sehr feinen Sandes, der nur 
stellenweise důnne Schmitzen von gróberem Sand enthált, entblósst 
ist. Der feine Sand ist mit viel Mineralstaub gemenst und úberhaupt 
so beschaffen, wie derjenige aus dem Sandbruche bei Jáckelsthal- 
Die oberste, schwache Lage wird von einem groben Sande gebildet, 
in welchem kleine, nuss- oder fausterosse, selten kindskopferosse 
Geschiebe eingelagert sind. Dieselben bestehen aus Feuerstein, Kiesel- 
schiefer, grauem oder Milchguarz, rothem Auarzit, rothem GAuarz- 
porphyr, grauem, feinkornigem Granit und amphibolháltigem Gneiss. 

Geht man von Arnsdorf den Bullendorfer Bach aufwárts, so 
kommt man einige Hundert Schritte hinter der Kirche in Bullendorť 
zu einem hóchst interessanten Aufschlusse. Zu unterst ist eine 4 M. 
starke Lage von horizontal geschichtetem Sande. Darůber 1 M. hoch 
grober Sand mit kleineren Geschieben untermischt, sodann 2 M. 
groben Sandes ohne Geschiebe und endlich uhrglasfórmig úber Alles 
ausgebreitet eine 2 M. dicke Schichte von groben, kopf- bis meter 
grossen Geschieben, welche mit kleinen Geschieben und grobem Sande 
vermischt und regellos gelagert sind. 


Der Sand besteht aus runden und auch scharfkantigen Kórnern 
von Auarz, Kieselschiefer, rothem Feldpath und Feuerstein, ausser- 
dem aus feinen Fragmenten von verschiedenen Gesteinen. Unter den 
Geschieben findet man grauen, grobkornigen Granit aus der unmittel- 
baren Umgebung, Basalt, Auarzit, Ouarz, Phyllit, Granit mit rothem 
Feldpath und schwarzem Glimmer, rothen Auarzporphyr, Diorit und 
Feuerstein. 

Nórdlich von Bullendorf wird die Diluvialdecke schwácher. So 
findet man ungefáhr 2 Kilometer hinter Bullendorf rechts vom Feld- 
wege nach Ober-Berzdorf eine kaum 2 M. dicke Schichte von Sand 
mit groben Geschieben, wobei der unterlagernde Granit ebenfalls zu 
Tage tritt. In diesem Profile sind ausser Feuerstein, von welchem ich 


238 Alfred Slavík 


einen kopfgrossen Klumpen fand, rothe Auarzporphyre und Gneiss 
aus der Umgebung vorhanden. 

Etwas náher gegen Ober-Berzdorf wird die Schichte bis zu 4 M. 
dick, und enthált in einem eisenschůssigen, mit grobem Mineralstaube 
gemengten, unregelmássig geschichteten Sande verstreute Geschiebe. 
Der Sand besteht aus rundlichen Auarz- und seltenen rothen Felds- 
pathkórnern, ohne Glimmerschuppen. Unter den Geschieben befindet 
sich Feuerstein, eisenschůssiger, feinkoórniger Sandstein (tertiár), rother, 
krystallinisch-kórniger Auarzit, Auarz, rother Granit mit schwarzem 
Glimmer und grauem Auarz, rother Auarzporphyvr. 

Sůdlich von Ober-Berzdorf im Walde nahe der Aerarialstrasse 
ist dieselbe Schichte in eleicher Máchtickeit entblósst. Der Sand ist 
ebenso beschaffen, im Geschiebe fand ich neben den schon genannten 
Gesteinen Kieselschiefer. 

Weiter gegen Westen, zwischen Neu-Berzdorf und Priedlanz 
wird die Diluvialbedeckung noch důnner und ist mit dem aufgearbei- 
teten, den Untererund bildenden Granit vermischt. Stellenweise ist 
der Sand mehr als 2 M. máchtig, sonst sehr viel dinner. Derselte 
besteht zur Hálfte aus Graniteneiss, ferner aus groben und feinen, 
meist scharfkantigen Auarzkórnern und wenigen weissen Feldspath- 
kórnern. Unter den spárlich verstreuten Geschieben findet sich Kiesel- 
schiefer, Feuerstein, sehr viel weisser GOuarz, Grauwacke, grauer 
Granit aus der náchsten Umgebung, rother Granit, rother Auarz- 
porphyr, Auarzit und tertiárer eisenschůssiger Sandstein. Im Allge- 
meinen bleiben sich demnach die Geschiebe ihrem petrographischen 
Charakter nach im ganzen Complexe gleich, wogegen die Schichten 
vegen Norden und Westen an Máchtigkeit verlieren und mit ihrem 
Untergrund theilweise vermischt sind. 

Ganz áhnliche Verháltnisse findet man in dem kleinen, am 
Westabhang des Lange-Fichten Berges von Wustung bis gegen 
Friedland sich ziehenden Complexe, woselbst ein grober Sand von 
etwa 3 M. Miůchtigkeit den Gneiss bedeckt. Dieser Sand enthált nur 
kleine, zerstreute Geschiebe. Sein Ursprung und petrographischer 
Habitus ist derselbe wie bei Neu-Berzdorf. 

An den Bullendorf-Berzdorfer Complex schliessen sich gegen 
Norden noch zwei an, die eigentlich ber die Sůd-Lausitz zusammen- 
hángen und nur in Bóhmen getrennt sind. Der westliche zieht sich 
zu beiden Seiten der Seidenberger Aerarialstrasse von Priedlanz bis 
Černhaus, und wird im Westen vom Wittigflusse, im Osten von der 
Landeserenze abgeschnitten. Der ústliche Complex lehnt sich an die 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 239 


westlichen Abhinge des schon erwáhnten Guerrůckens am Humrich- 
Berge und erstreckt sich in manchfachen Windungen von Ober-Berz- 
dorf ůúber die nordlichsten Háuser von DBullendorf nach Nieder- 
Ullersdorť. 

In beiden ist die Diluvialdecke ziemlich stark u. zw. als Sand- 
und Kiesschichte entwickelt. Ein etwa 300 Schritte óstlich von der 
Bahnstation Černhaus gelegener Aufschluss kann fůr beide Complexe 
als typisch gelten. Daselbst ist die Ablagerune in der Máchtiekeit 
von 12 M. entblósst, und besteht aus důnnen, horizontal geschichteten 
Lagen von abwechselnd feinem oder gróberem, eisenschůssigen Sand, 
welcher verstreute Geschiebe von Fausterósse enthált. Der Sand 
besteht aus rundlichen Ouarzkornern und beigemischten scharfkantigen 
Stůckchen diverser Gesteine, unter denen háufie Kieselschiefer. In 
den Geschieben wurde Feuerstein, rother und grauer Granit, Grau- 
wacke, Kieselschiefer, Auarz, rother Auarzporphyr und grauer Gneiss 
gefunden. 

Im Osten und Nordosten von Friedland ist das Terrain mit 
Diluvialablagerungen úberall da bedeckt, wo es nicht ber 400 M. 
Meereshóhe steigt. So zieht sich eine máchtige Ablagerung zu beiden 
Seiten der Aerarialstrasse Friedland-Neustadtl bis gegen Růckersdorť, 
also bis zu den Abhángen des schon mehrfach erwáhnten Auer- 
růckens des Humrich-Waldes, und die kleinen Partien bei Bárnsdorí 
-und Wůnschendorf liecen gleichsam in den Ausbuchtungen dieses 
Ouerrůckens, indem sie sich an seine Abhánge genau anschmiegen. 

Bei Friedland ist die Decke ebenso wie bei Bullendorf sehr 
máchtig und bildet lange Reihen von Hůgeln, die nur aus losem, 
mit kleinen Geschieben vermischten und horizontal geschichteten 
Sand bestehen. Gute Aufschlůsse bemerkt man 4 kilom. óstlich von 
Friedland, im Walde nahe der Strasse. 

Zu unterst ist eine mehrere Meter máchtige Lage feinen Sandes, 
úber welchem dann feiner Sand mit grobem in vielen schwachen 
Schichten wechselt. Derselbe besteht aus runden und scharfkantigen 
Ouarzkórnern und beigemischten scharfkantigen Fragmenten von rothem 
Feldspath, Kieselschiefer, Feuerstein, Granit und Gneiss. Unter den 
Geschieben befindet sich Ouarz, Feuerstein, Kieselschiefer, rother 
Ouarzporphyr, Phyllit, Basalt, tertiárer Sandstein, grauer Granit und 
Gneiss, Grauwacke. 

Ein anderer Aufschluss liegt unmittelbar ober der Stadt Friedland 
gegen Norden. Eine úber 8 M. máchtige Schichte von Kies, der 
Fragmente von Auarz und anderen Gesteinen und zwar von Korn- 


240 Alfred Slavík 


bis Faustgrósse enthált, wird hier zu Bauzwecken ausgebeutet. Die 
Geschiebe sind sehr mannigfaltig. Unter ihnen sind namentlich zu 
bemerken: Feuerstein, Basalt, Kieselschiefer, Phyllit, vother Granit 
mit schwarzem Glimmer, grauer Granit, vother Gneiss, Grauwacke, 
tertiárer Sandstein. 

In dem kleinen Complexe bei Bárnsdorf ist die Diluvialdecke 
weit schwácher. Unterhalb der Kirche in Bárnsdorf sind faustgrosse 
Geschiebe in einer schwachen Lage von Sand verstreut, unter denen 
Ouarz, dunkelrother Auarzit, Kieselschiefer, Feuerstein, rother und 
rothlicher Granit, rother tertiárer Sandstein und grauer Gneiss die 
Hauptbestandtheile bilden. 

Dieselben Gesteine wurden auch in den Geschieben zwischen 
Wůnschendorf und Heinersdorf sefunden, nur dass kein Feuerstein 
beobachtet wurde. Bei dem allgemeinen Charakter dieser Ablagerungen, 
welcher mit den von Bárnsdorf identisch ist, hat dieses aber nichts zu 
bedeuten. 

Eine máchtige Diluvialdecke ist auch im Westen von Friedland 
entwickelt. Nahe der Stadt erstreckt sie sich in geringer Ausbreitung 
vom Wittigthale bis zum Steimerichberge, erweitert sich aber, indem 
sie gegen Westen fortschreitet und wird dann nordlich vom Haide- 
Berge, sůdlich vom Dittersbacher Thale begrenzt; indem sie dann 
die Landesgrenze iiberschreitet, erstreckt sie sich noch tief in die 
Zittauer Niederung bis gegen die Neisse. Die besten Aufschlůsse sind 
bei Kunnersdorf nahe dem Zollhause und bei Reichenau in Sachsen, 
nahe der Grenze. 

Bei Kunnersdorf ist ein hohér Hůgel an seinem Fusse abge- 
schnitten, so dass man die důnnen, horizontalen Kiesschichten, welche 
mit kleinen bis fausterossen Geschieben vermischt sind, in einer 
Máchtigkeit von 12 M. entblósst sieht. 

Der Kies enthált gróbere, scharfkantige Kórner von Gesteinen 
nebst Auarz. Die Geschiebe bestehen aus grauem, sehr glimmer- 
reichem Gneiss, rothem (Granit, grauem So gen. Rumburger Granit, 
Ouarz, Feuerstein, Auarzit und tertiárem Sandstein. Im Aufschlusse 
bei Reichenau herrschen im Allgemeinen dieselben Verháltnisse, in 
Geschieben fand sich ausserdem Basalt und Kieselschiefer. 

Von Dittersbach gegen Osten, im sogenannten Haage, bei Ra- 
spenau und am Fusse des Hohen Heinberges verlieren die Diluvial- 
ablagerungen plótzlich ihren Charakter. Die Sandschichten werden 
sehr schwach, oder verschwinden gánzlich, so dass man an einzelnen 
Stellen nur im Ackerboden verstreute Geschiebe findet. Unter diesen 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 9241 


sind Gesteine aus der náchsten Umgebune, Basalt, Phonolith, Phyllit 
und Gneiss bei weitem vorherrschend, wogegen die aus weiterer Ent- 
fernung stammenden fast verschwinden. (Ob zwischen Haindorf und 
Liebwerda Feuersteine vorkommen, wie Friedrich angibt, ist schwer 
zu entscheiden. Ich fand keine solchen; ihr Vorkommen ist nach der 
Terrainconfiguration nicht ausgeschlossen, nach dem bisher angefůhrten 
aber nicht wahrscheinlich. Wozu Friedrich die mogliche Existenz 
eines Gletschers bei Weissbach annimmt, ist nicht zu begreifen; der- 
selbe hátte doch keine Feuersteine aus dem Isergebirge zufůhren 
kónnen. Ich will dabei gleich bemerken, dass im ganzen Isergebirge 
keine Spuren eines Gletschers oder Eisfeldes zu finden sind. Die 
grossen Gerólle an den Gehángen des Wittiothales sind meist localen 
Ursprungs und gehóren dem Alluvium an. 

Die Niederune bei Grottau hánst nur úber Sachsen mit dem 
Friedlándischen Plateau zusammen. Innerhalb der Grenzen Bóhmens 
sind beide durch die westlichen Ausláufer des Isergebirges, welche 
sich weit ber 400 M. erheben, orographisch getrennt. 

Eine Invasion des Diluvialeletschers gegen Grottau konnte daher 
nur von Šachsen aus geschehen. Wie weit dieselbe gereicht hat, ist 
nicht schwer zu erkennen. Das ganze Plateau, welches von der 
Landesegrenze bei Ullersdorf und Kohlige um den Gickelsberg herum 
bis gegen Weisskirchen und zum Neissethale bei Ketten und Grottau 
sich erstreckt, ist zum gróssten Theile mit diluvialen Ablagerungen 
bedeckt, welche zwar gegenwártig in mehrere Stiůicke zertheilt sind, 
offenbar aber friůiher zusammenhiengen. Gute Aufschliisse findet man 
bei Weisskirchen und Kohlige. 

Bei Weisskirchen ist in einem Sandbruche die Diluvialdecke 
zum gróssten Theile u. zw. in einer Máchtigkeit von 10 M. entblósst. 
Diinne, horizontale Lagen von feinem oder grobem Šande wechseln 
mit důnnen Geschiebelagen ab; doch sind diese ziemlich selten und 
die meisten Geschiebe sind im Sande unregelmássig zerstreut. Ihre 
Dimensionen variiren von Nuss- bis Kopferósse. 

Im Sande findet man ausser kleinen, runden (Auarzkórnern 
gróssere, scharfkantige Kórner von blauem (Guarz, der dem bei 
Wetzwalde gelagerten, sogenannten Rumburger Granit entstammt. 
Ausserdem Kórner von weissem Feldspath. Diese Umstánde weisen 
auf eine bedeutende Aufarbeitung des Granit-Unterorundes hin. Die 
Geschiebe bestehen aus Feuerstein, Phyllit, tertiárem Sandstein, Auarz- 
schiefer, Grauwackenschiefer, Basalt, rothem Gneiss, grauem Granit 
und einem sehr grobkórnigen Sandstein, wie er einige Wegstunden 

Tř. mathematicko-přírodovědecká, 16 


242 Alfred Slavík 


westlich von Grottau u. zw. bei Johnsdorf im Bereiche der Kreide- 
formation vorkommt. 

Die meisten dieser Gesteine stammen aus náherer Umgebung, 
und zwar sůdlich von dem beschriebenen Diluvialcomplex, ab. 

Bei dem Dorfe Kohlige sind unmittelbar am Wege nach Grafen- 
stein Schottereruben eroffnet, in welchen die Schichte auf etwa 4 M. 
offen liegt. In einem groben Sande, der horizontal geschichtet und 
petrographisch demjenigen bei Weisskirchen sehr áhnlich ist, sind 
nuss- bis faustgrosse Geschiebe reichlich zerstreut. Unter diesen 
sind bemerkenswert: Basalt, Kieselschiefer, rother Auarzit, tertiárer 
Sandstein, Flintstein, Ouarz, grauer Granit. 

Mit diesem Complexe finden die Diluvialablagerungen nordischen 
Ursprungs in der Grottauer Niederuneg ihren Abschluss. Friedrich 
záhlt dazu noch die máchtigen Schotter- und Lehmablagerungen am 
linken Ufer der Neisse bei Reichenberg, sowie die Gerólle bei Kratzau 
und den Schotter bei Busch-Ullersdorf; trotzdem er selbst anfiůhrt, 
dass die Gerólle bei Reichenberg vom Jeschkengebirge abstammen, 
behauptet er dennoch, das Diluvialmeer misse bis in diese Gegenden 
gereicht haben. Wenn nun auch die Abwesenheit nordischen Materiales 
keinen Beweis gegen Glacialerscheinungen liefert, so genůet doch eine 
kurze Charakteristik der erwáhnten Ablagerungen, um die Grundlosig- 
keit dieser Ansicht zu erkennen, zumal selbst die Niveauunterschiede 
eine gleichzeitige Bedeckune von einem „Diluvialmeere“ nicht zu- 
lassen. 

Bei Busch-Ullersdorf giebt es úberhaupt keinen angeschwemmten 
Schotter, sondern es ist nur grober Granitgruss und Granitgeróolle an 
den sanften Gehángen abgelagert, der seiner felsigen Unterlage 
entstammt. 

Ebenso gehórt der Lehm in der Mulde bei Reichenberg den 
sanften Gehángen des Jeschkengebirges an, welche aber weit úber 
400 M. Meereshóhe einnehmen. Der unter diesen Gehángen in einer 
zum linken Neisseufer reichenden Mulde, die von der Neisse durch 
einen schmalen und niedrigen Granitrůcken getrennt ist, gelagerte 
und an beiden Ufern der linksseitigen Zuflůsse der Neisse, z. B. des 
Barzdorfer Baches entblósste Schotter entstammt zur Ginze dem 
Jeschkengebirge und ist ein echter Gebirosschotter, der keine 
Geschiebe, sondern meist gróssere (Gesteinsstůcke mit abgerundeten 
Kanten enthált, wie sie in dieser Form im echten Glacialdiluvium 
nicht vorkommen. In der neuesten Zeit hatte ich Gelegenheit durch 
Bohrungen von der Beschaffenheit dieses Schotters auch in grósseren 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 243 


Tiefen Gewissheit zu erlangen. Weder seine Lagerung, noch seine 
Form und Beschaffenheit sprechen aber in irgend einer Weise fůr 
seinen glacialen Ursprung. 

Die Schotterablagerung zwischen Kratzau und Weisskirchen 
gehort ebenfalls dem Gebiresschotter des Jeschkengebirges an. Die 
grossen, eckigen, nur an den Kanten abgerundeten Gesteinsstůcke, 
welche ausschliesslich aus Grauwackenschiefer, Phyllit, Auarzschiefer 
und Gneiss des Jeschkengebirges bestehen, beweisen nur zu deutlich 
ihren localen Charakter. 

Nach den ancgefiihrten Bemerkungen muss man annehmen, dass 
die Grenze der Glacialbildungen in der Grottauer Niederung that- 
sáchlich nur bis Weisskirchen gereicht hat, den sůdlichen Bildungen © 
kann hochstens ein jung-diluviales Alter zugesprochen werden. 

Die spárlichen Diluvialablagerungen bei Rumburg und Warns- 
dorf, welche in zwei sehr kleinen Bezirken nahe den genannten Orten 
vertheilt sind, tragen gegenwártig nicht mehr den Charakter der Ab- 
lagerungen in der Ober-Lausitz. Man findet nur Flintsteine neben 
anderen Geschieben im Ackerboden, máchtigere Schotteráblagerungen 
sind nirgends anstehend, so dass es den Anschein hat, als ob diese 
D epositionen schon mehrfach umgearbeitet und wieder weggeschwemmt 
worden wáren. Auch ist aber die Móglichkeit nicht ausgeschlossen, 
dass der Gletscher hieher nicht gereicht hat, und dass die schwachen 
Depositionen auf secundárer Lagerstátte sich befinden. Nichts desto- 
weniger hángen sie mit den Lausitzer Depositionen eng zusammen 
und kónnen daher als seine westlichsten Ausláufer gegen das Rum- 
burger Granitplateau betrachtet werden. 

Nach den bisher angefiůhrten Thatsachen wird es nun nicht 
schwer fallen, die Grenze der Vergletscherung in Bóohmen und der 
angrenzenden Ober-Lausitz zu bestimmen. 

Credners Beobachtung, dass die Diluvialablagerungen ber 
die Meereshóhe von 407 M. nicht hinaufreichen, hat sich auch in 
Boóhmen bestátigt; die hochsten Cóten dieser Ablagerungen betragen 
403 M., wogegen auf Anhóhen, die bis zur Cóte 418 M, hinaufreichen 
keine Ablagerungen vorhanden sind. Dabei giebt es aber u. zw. ge- 
wóhnlich in der Nachbarschaít von grósseren Thálern kleine Bezirke, 
deren Meereshohe tief unter 400 M. sinkt, und welche dennoch von 
keinen Diluvialablagerungen bedeckt sind. Diess ist namentlich in 
der Náhe des breiten Wittigthales der Fall und důrfte in einer spáteren 
Abschwemmung des deponirten Materiales seine Erklárung finden. 

16% 


244 Alfred Slavík 


Die áusserste Grenze der Vergletscherung berihrte in Bóhmen 
das Granitplateau von Rumburg, zoe sich lines des Lausitzer Ge- 
birges in einer beinahe geraden Linie bis zu den nórdlichen Aus- 
láufern des Jeschkenkammes bei Weisskirchen, bog dann plótzlich 
nach Norden, um die nordwestlichen Ausláufer des Isergebirges, be- 
růhrte dann in einer gegen Westen gerichteten Linie den Fuss des 
Gickelsberges, Hohenwaldes und des Isergebirges bis gegen Raspenau, 
um sich von da in nordostlicher Richtung um den Hohen Heinberg, 
Hegewald, gegen Heinersdorf bis zur Landesgrenze zu ziehen. Die 
Vergletscherung breitete sich daher von der sáchsischen Sůdlausitz 
in radialer Richtung aus, indem ihre Grenze einen halbkreisfórmigen 
Bogen bildet. 


Schon aus diesem Grunde wáre also eine Fortsetzung des 
Gletschers in die Mulde lános der Neisse bei Reichenberg und lánas 
der schwarzen Neisse bei Kratzau ausgeschlossen, da derselbe bei 
seiner geradlinigen Ausbreitung die um 100—150 M. hóheren Kámme 
des Gickelsberges und Hohenwaldes hátte úberschreiten můssen. Wohl 
ist aber eine kleine Fortsetzung des Gletschers in der Richtung von 
Weisskirchen guer ber den Zug des Jeschkenkammes gegen den 
Pass zwischen dem Trógelsberge und Kalkberge zu vermuthen, aus 
Grůnden, die spáter erklárt werden. Diese Fortsetzung ist theilweise 
durch einen breiten Schotterstreifen, der vom Stenkerberge zwischen 
Weisskirchen und Ketten in der angegebenen Richtung bis zur Neisse 
reicht, angedeutet. 


Die Ablagerungen der Glacialperiode in Bóhmen haben im 
Ganzen, wie schon bemerkt worden, denselben Charakter, wie in der 
sáchsischen Lausitz. Sie bestehen ebenfalls aus zwei getrennten Lagen, 
námlich aus Sanden und Kiesen, und aus Geschiebelehm. Die Sande 
und Kiese sind von einander nicht zu trennen, da sie unter ver- 
schiedenen Verháltnissen miteinander wechsellagern. Der Geschiebe- 
lehm ist aber entgegen den Ablagerungen in der Lausitz nur an 
wenigen Stellen nachzuweisen. So ist z. B. bei Jáckelsthal die */„ m. 
dicke, festgepackte, braune Lehmschichte, in welcher sich zahlreiche 
Geschiebe unregelmůssie verstreut finden, sammt der sie bedeckenden 
Ackerkrume bestimmt als ein schwaches Residuum des Geschiebe- 
lehmes anzusehen. Die meisten Sand- und Kiesablagerungen sind ge- 
wóhnlich nur von einer, selten bis 1 m. máchtigen, zumeist schwá- 
cheren Ackerkrume bedeckt, welche zwar Geschiebe verstreut enthált, 
aber die sonstigen Eigenschaften des echten Geschiebelehmes nicht 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 245 


mehr aufweist, so dass man in der Regel diese Ackerkrume nur als 
das Residuum des aufeearbeiteten Geschiebelehmes betrachten muss. 

Ebenso ist die máchtice Lage von grossen und kleinen, ůúber 
einander unregelmássie geháuften und mit Sand und Kies durchsetzten 
Geschieben, welche bei Bullendorf den Sand und Kies in discordanter 
Lagerung bedeckt, nichts anderes, als ein ausgewaschener, seiner 
thonigen Theile beraubter Geschiebelehm. © 

Die Sande und Kiese sind meistens horizontal und fein ge- 
schichtet; eine den Contouren der Hůcgel parallele Lagerung fand 
sich nur an sehr wenigen Stellen. Plastische '"Thone findet man in 
ihnen nicht eingelagert, denn der einzice Fund von thonigem Mate- 
riale bei Jáckelsthal ist dem Geschiebelehme beizuzáhlen, der in 
einzelnen Schollen iu dem Šande eingebettet war. 

Obzwar bisher keine localen Beweise von Veroletscherung, wie 
z. B. geritzte oder abgewetzte Telsoberfláchen, Riesentopfe, Stau- 
chungen des angeschwemmten Materiales u. A. gefunden worden sind, 
so beweisen doch zahlreiche nordische Geschiebe und die spárlichen 
Reste des Geschiebelehmes, dass die Vercletscherung auf dem ganzen 
frůher beschriebenen Terrain stattfand. 

Ob eine Grundmoráne unter den Sanden und Kiesen gelagert 
ist, konnte nirgends festeestellt werden. Man kann aber an der 
Existenz eines unteren Geschiebelehmes gar nicht zweifeln, wenn man 
bedenkt, dass die Sande und Kiese nichts anderes sein kónnen, als 
eine interelaciale Bildung, die ihr Material nur aus dem Geschiebe- 
lehme entnehmen konnte, und wenn man die analocen Lagerungs- 
verháltnisse in Boóhmen und Sachsen in Betracht zieht, wo bereits 
untere Geschiebelehme gefunden wurden. (Siehe A. Penck. Die Ge- 
schiebeformation Norddeutschlands. Zeitschr. der deutsch. geol. Ge- 
sellschaft Bd. 31. 1879). 

Dass es aber nur ečnem unteren Geschiebelehm geben kann, 
wird durch den Umstand bewiesen, dass an zahlreichen Stellen sich 
Merkmale von einer Bewegung des Gletschers úber festem Untergrund 
befinden; denn es ist derselbe oft sehr aufgearbeitet und unter die 
Sande und Kiese theils als Gruss, theils in kleineren Geschieben in 
bedeutender Menge gemischt. Von den nordischen Geschieben ist der 
Flintstein am meisten auffallend. Man findet aber auch mitunter 
Stůcke von Dalaguarzit und nordischen Graniten. Das meiste Mate- 
riale, wie die Kieselschiefer, Granite, Porphyre u. A. stammt aus den 
benachbarten, im Norden gelegenen Provinzen Deutschlands; daneben 
sind auch, wie schon erwáhnt, zahlreiche einheimische (Geschiebe. 


246 Alfred Slavík 


Da man nur einen Geschiebelehm unter den Kiesen und Sanden 
voraussetzen darf, sind dieselben der ersten Interglacialperiode zuzu- 
weisen, und der ober ihnen ruhende Geschiebelehm ist das Resi- 
duum einer zweiten Vergletscheruno. Zu denselben Schliůssen gelangt 
auch Penck (S. 1. c.) hinsichtlich der Glacialablagerungén in Sachsen. 


Die Diluvialablaserungen sůdlích von Lausitzer Gebirge. 


Ich habe bereits 1875 in meiner Notiz (s. I. c.) den abwei- 
chenden Charakter dieser Ablagerungen gegenůber den echten Glacial- 
depositionen im Friedlándischen hervorgehoben. Dieselben lagern úber 
einem Sandsteinplateau, das von nicht tiefen Thálern mit steilen Ab- 
hángen durchzogen ist. Derjenige Theil des Plateau, welcher von 
Geschieben bedeckt wird, ist im Osten vom Jeschkengebirge, gegen 
Norden von den, den Sandstein durchbrechenden Phonolithkuppen 
an der sůdlichen Seite des Lausitzer Gebirges, gegen Westen von 
den Basaltstócken bei Hayda und gegen Siiden im Allgemeinen von 
dem Laufe des Polzenflusses begrenzt. 

Die Geschiebe bedecken dieses Plateau nicht in zusammen- 
hángenden Partien, wie im Friedlándischen, sondern ihre Vertheilung 
lásst sich dem Verlaufe der Gewásser eng anschliessen. Offenbar 
wurden sie von den Gewássern deponirt, als ihre Tháler, die sámmtlich 
Erosionstháler sind, noch ganz flach lagen. 80 schliessen sich z. B. 
die Geschiebe bei Oschitz, Krása, Wartenberg, Neuland, Schwabitz, 
Niemes und weiter bei Wolfsthal, Leskenthal und Bóhm. Leipa dem 
Polzenflusse und seinen linksseitigen Zuflůssen eng an. Die Geschiebe 
bei Johannesthal, im Krása Walde, bei Merzdorf und Seifersdorf 
liegen auf dem Plateau zwischen dem Polzenthale und dem Thale des 
Jeschkenbaches. Andere, z. B. diejenigen bei Bóhmischdorf, Gross- 
Walten, Brims, Grůnau,. Barzdorf und nordlich von Niemes folgen 
dem Jungfernbache, endlich diejenigen bei Kunnersdorf, Sohr- und 
Wolfsthal dem Alten Bache. 

Das Materiale der bisher genannten Ablagerungen entstammt 
simmtlich nur dem Jeschkenzuge und besteht aus Phylliten, Auarzit- 
schiefern, Dioriten, Grauwacken und weissem Auarz. Die kleineren, 
nussgrossen Stůcke sind wahre Gerólle, die grósseren Geschiebe, 
welche gewóhnlich eine platte Form haben, sind zumeist nur an den 
Kanten abgerundet. Alles ist mit grobem Sande gemischt. Die Schichten 
der Geschiebe sind schwach, hochstens etwa úber 1 m. máchtig ; die- 
jenigen, die am oberen Laufe der vom Jeschkencebirge entspringenden 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 247 


Gewásser liegen, sind gewóhnlich máchtiger, wogegen die Gerólle am 
Alten Bache wegen ihrer grósseren Entfernung vom Gebirge sehr 
schwach entwickelt sind. 


An der westlichen Seite des Plateau, bei Zwickau, Haida, 
Schaiba, Langenau, Ob. Liebich, correspondieren die abgelagerten 
Geschiebe mit den zahlreichen Gewássern, die aus dem Gebiete der 
Phonolith- und Basaltkuppen und Stócke hervorbrechen und sich 
meistens in sůdostlicher Richtung gegen den Polzenfiuss bewegen. 
Die schwachen Schotterschichten bestehen zumeist aus Gesteinen, 
deren Ursprung dem Laufe der Gewásser entspricht, námlich aus Ba- 
salten, Phonolithen, Sandsteinen und we'ssem Auarz. 


Stellenweise sind ihre Ablacerungen wieder aufcewaschen worden, 
so dass man nur verstreute Geschiebe im Ackerboden findet. 


Die Schotterdepositionen des Gebietes sůdlich vom Lausitzer 
Gebirge sind also einheimischen Ursprunes; ihre Lagerunesverhált- 
nisse lassen sich nach dem Laufe der Gewásser ganz gut erkláren. 
Schon aus diesem Umstande miisste man von einem „Diluvialmeere“ 
absehen, denn die regelmássig vertheilten Geschiebe, die nach Aua- 
litát und Auantitát der geschilderten Bildung vollkommen entsprechen, 
kónnen keineswees unter stehendem Wasser in dieser Weise deponirt 
worden sein. 


Einen anderen Charakter haben aber die Gerólledepositionen, 
welche das Sandsteinplateau zwischen dem Jungfernbache und dem 
Johndorfer Bache bedecken u. zw. von Ringelshain bis Franzensdoríf. 
Dieses Plateaustůck bildet einen der breitesten Růcken, ist in seiner 
gsanzen Breite von Geróllen bedeckt, iber welchen eine ziemlich starke 
Schichte von sandigem Lehme lagert. 


Die Gerollschichte ist verháltnismássie weit máchtiger als an 
anderen Orten. Daselbst kommen mitunter auch Ablagerungen von 
4 M. Máchtigkeit und darůber vor. Das meiste Materiale entstammt 
ebenfalls dem Jeschkengebirge, namentlich die grósseren Geschiebe, 
dazu sind aber háufige Stůcke von Flintstein, Porphyren, Graniten 
und anderen Gesteinen gesellt, die man gewohnt ist nur im Norden 
des Jeschkengebirges, bei Grottau und Weisskirchen zu finden. 


Den Ursprung dieser Geschiebe muss man also jedenfalls in 
dem erwáhnten Gebiete suchen. Und in der That findet man An- 
deutungen, nach welchen man schliessen muss, dass die Geschiebe- 
massen von Weisskirchen úber das Lausitzer Gebirge bis in das 


248 Alfred Slavík 


Sandsteinplateau von Gabel verschwemmt wurden. Bei den letzten 
Hňusern am westlichen Ende des Dorfes Pankratz befindet sich námlich 
unmittelbar an dem Abhang des Trógelsberges ein Schuttkecel, der 
durch einen Sandbruch auf 10 M. Hóhe ceófinet ist. In diesem Schutt- 
kegel, der sich am Abhang des Trógelsbergs ziemlich hoch hinauf 
zieht, findet man in horizontalen Schichten groben Sand mit muss- 
bis fausterossen Geschieben desselben Materiales, welches bei Weiss- 
kirchen vertreten ist, vorzugsweise Flintstein, Kieselschiefer, Porphyre 
und Granite. Die Bildung des Schuttkecels kann man nicht anders 
erkláren, als dass entweder ein Theil des Gletschers von dem bereits 
frůher erwáhnten SŠtreifen zwischen Ketten und Weisskirchen noch 
weiter in den niedrigeren Pass zwischen dem Trógelsberce und Kalk 
berge eindrang, oder dass von hier die abfliessenden Gewásser des 
Gletschers Geschiebe bis zum Fusse des Trógelsberges hinunter 
schwemmten. 


Die nordischen Geschiebe wurden dann vom Jungfernbache 
weiter vertragen, denn man findet auf dem erwáhnten Růcken zwischen 
dem Jungfernbach- und Johndorferbach-Thale die meisten nordischen 
Geschiebe auf der Seite und in der Náhe des Jungfernbaches. Von 
demselben Bache wurden die hárteren Gesteine, wie Flintstein und 
Kieselschiefer bis in den Polzenfluss verschwemmt. Auf diese Weise 
kann man die spárlichen Funde von Feuerstein in den Geróllab- 
lagerungen des Polzenflusses bis nach Bóhm. Leipa und weiter 
erkláren. 


Dass nordisches Material nur auf diese Weise vertragen wurde, 
ersieht man auch aus seiner allmáligen Abnahme auf dem ganzen 
Wege. Die Gerollmassen sind am máchtigsten im nordlichen Theile 
des erwáhnten Růckens von Ringelshain bis Waldau. Daselbst ist 
auch das meiste nordische Material vertreten, welches eben einem 
grossen Theil der Geschiebe geliefert und dadurch die Geróollschichten 
enorm vergróssert hatte. Von einer Einwirkung des Gletschers selbst 
findet man aber in keiner Richtune auch die kleinste Spur. 


Im unteren Laufe des Jungfernbaches ist in den schwácheren 
Geróllschichten bei Klein- und Gross-Walten, Joachimsdorf, Grůnau 
und nordlich von Niemes der Feuerstein weniger verstreut und in 
den Ablagerungen des Polzenflusses ist derselbe nur mássic vertheilt. 
Im weiteren Verlaufe des Polzenflusses findet man aber verstreute 
Feuersteine ebenfalls unter den alten Flussschottern eingebettet, so 
z. B. bei Sandau, Bensen, Birkigt und an seiner Můndung in die 


Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordbohmen. 249 


Elbe; einzelne Stůcke von Feuerstein findet man sogar auch im 
Elbegerólle an verschiedenen Orten. 


Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass das nordische 
Materiale in den Bereich des Sandsteinplateau im Sůden des Lau- 
sitzer Gebirges nur auf dem angedeuteten Wege verschwemmt wurde, 
und dass es daselbst iberall auf secunděrer Lagerstětte liegt. 


Die am Fusse des Erzgebirges gelagerten Gerólle gehóren 
sámmtlich dem Gebirosschutt dieses Růckens und haben mit den echten 
norddeutschen Glacialablagerungen gar keinen Zusammenhang. 


13. 


Zur Theorie der unendlichen Reihen. 
Von M. Lerch in Weinberge bei Prag. 
(Vorgelegt den 17. April 1891.) 


Der elegante Beweis, den Herr Jensen in den Comptes rendus 
1888 (t. 106) fůr das Kummer'sche Convergenzkriterium entwickelt 
hat, fůhrte mich vor drei Jahren zu einer Verallgemeineraug des 
letzteren, die zu demselben in ganz analogem Verháltnisse steht, wie 
die berůhmten Brmakov'schen*“) Theoreme zum Cauchy'schen Con- 


vergenzkriterium, welches den Ausdruck lm = betrifft. Wenn nun 


auch der praktische Werth jenes Ergebnisses durch die genannten 
Sátze des Herrn Ermakov in einfachster Weise erschópft wird, so 
glaube ich indess durch dessen Veróffentlichung nichts Úberflůssiges 
zu unternehmen, weil man das Resultat als Resumé einer ganzen 
Classe von Convergenzkriterien ansehen kann. 

Alle Functionen, die im Folgenden vorkommen werden, námlich 
f(x), p(x), h(x), sind in dem allein in Betracht kommenden Intervalle 
(a... o) positiv, und im Endlichen integrabel vorauszusetzen. Mit 
g(r) soll úberdiess eine Function bezeichnet werden, welche im In- 
tervalle («....00) úberall einen positiven integrablen Differential- 
guotienten o'(«) besitzt, und die Ungleichung g(e)>>« befriedigt. 

Alsdann lásst sich folgender Satz beweisen: 

1. Gibt es fiir eine gegebene Function f(x) eine andere h(e) und 


eine positive Constante u, so dass die Umgleichung besteht: 


fv) he) Más 4 z 


1) Bulletin des Sciences mathématigues, Bd. II der ersten und VII der 
zweiten Serie; einen anderen Beweis gab H. Korkin daselbst, Bd. VI der 2. Serie. 


M. Lerch: Zur Theorie der unendlichen Reihen. 251 


so ewistirt das Integral 


Diesem Satze entspricht ein áhnlicher, welcher sich auf die 
Divergenz bezieht. Um ihn einfach ausdrůcken zu kónnen, bezeich- 
nen wir mit 7% irgend welche Grósse, die (a) úbertrifft, definiren 
im Intervalle (a ... oo) die unendliche Werthmenge 


TES Mas steel MB) K 
durch die Gleichungen: 
My = 9(m), m, = lm), m; = 9(m);.... 


und bezeichnen schliesslich mit A(m,...m,1) die obere Grenze der 
Werthe, welche die Function A(z) im Intervalle (m, ... m, 2) annimmt. 
Alsdann gilt der Satz: 


II Wenn aber čm Intervalle (a....©) diberall die Ungletchung 


Fe) hla) 
voe 5“ 


statifimdet, und wenn ausserdem die Rethe 


am h(my... My+1) 


divergirt, so ist der Grenzwerth des Integrals 


Je) do 
fiir uz m meht endlich. 


Es braucht kaum erwáhnt zu werden, dass sich die Lehrsátze 
I. und II. auf unendliche Reihen DD unmittelbar úbertragen, wenn 


man entweder unter f(r) eine abnehmende Function versteht und 
dann u, == f(v) nimmt, oder wenn man fůr eine beliebig vorge- 
legte Reihe 


SU- +Wu-+Wm+.-... 


252 M. Lerch 


die Function f(z) durch die Gleichung 


Se) = Ur 
definirt, wobei mit [z] die grósste in « enthaltene ganze Zahl be- 
zeichnet wird. Denn es ist im letzteren Falle offenbar 


VE dr ZU + Uri- L n 
k 


so dass sich die Existenz des Integrals i fie) dr) mit der Conver- 
k 


genz der Reihe pa vollkommen deckt. Wir důrfen wohl den Be- 


weis der Sátze I. und II. hier úbergehen, und begniůgen uns zu be- 
merken, dass die Voraussetzung A(«) — 1 uns die oben citirten merk- 
wůrdigen Resultate des Herrn Ermakov liefert, wáhrend man durch 
die Wahl p(x) — © -+1 das Kummersche Kriterium erhált. 

Man wird es mir gestatten, an dieser Stelle auf die eigenthiům - 
liche, in diesen Sitzunesberichten schon besprochene *) Aeusserung 
des Herrn Pringsheim ?) in Můnchen noch einmal einzugehen. 

Zuerst mag erwáhnt werden, dass einige Jahre vor dem Erschei- 
nen meiner den Auotienten a betreffenden Aufsátze bereits Herr 
Worpitzky in seinem ausgezeichneten mir leider erst zu spát bekannt 
gewordenen Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung auf die 
von vielen Schriftstellern getheilten falschen Ansichten inbetreff des 
Cauchy'schen Convergenzkriteriums hinwies und dieselben auch eben 
durch Construction eines speciellen Beispiels widerlegte. 

Wenn man beachtet, dass viele unter deutschen Lehrbůchern *) 
in dieser Hinsicht fehlerhaft sind, wie úberhaupt úber die Natur 
der unendlichen Processe noch in unserer Zeit bei den Schriftstellern 
unklar gefasste Begriffe begegnet werden “*), so wird man es wohl 


») Man sehe unseren Aufsatz: Bemerkuno zur Reihentheorie. Sitzungsbe- 
richte der kónigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften, 1890. 


2) Mathematische Annalen, XXXV, p. 308. 
9) Von den franzósischen můge z. B. das Buch von Hoůel genannt werden. 
4) So hat z. B. der Recensent des Lehrbuchs des Herrn Mansion im Jour- 


nal des Math. élém. úber die Behauptung, dass lim 2m = 0 zur Convergenz gar 
nicht nothwendig ist, sein Bedenken ausgesprochen. 


Zur Theorie der unendlichen Reihen. 253 


nicht tadeln, dass ich — ohne das Lehrbuch des Herrn Worpitzky 
zu kennen — von den zahlreichen Beispielen, die mir bekannt wa- 
ren"), eines, welches mir am merkwůrdiesten schien; in. fremder 
Sprache publicirte ?). 

Nun liest man bei Herrn Pringshetm?): 

.. „Immerhin scheint mir úber diesen Punct noch nicht allge- 
mein genůgende Klarheit zu herrschen. Sonst wáre es zum mindesten 
vollig unverstándlich, dass vor noch nicht langer Zeit Herr M. Lerch 
eine besondere Note publizirte (Teixeira, Jornal de Sciencias Mathe- 
maticas, T. VII, p. 79) lediglich um darauf hinzuweisen, es kónne 


: ně VALE : BONO 
) a, auch noch convereiren, wenn Zm ——I* nicht existirt, bezw. 
A 


unter verschiedenen Werthen auch beliebig (ev. unendlich) grosse 
annimmt; und dass er nun gar zur Erhártung dieser, wie gesagt 
eigentlich ganz selbstverstándlichen, úbrigens aber durch zahllose 
Beispiele allereinfachster Art zu belegenden Thatsache das folgende 
geradezu monstróse Beispiel construirt: 
an — m— (lgn) ga [1+ (Ugn)] 

wo (lgn) den ganzemn Theil des Brige'schen Logarithmus von » bezeichnet 
und d, g positive Gróssen sind, welche die Bedingungen erfůllen *): 


0<1 g>10V9<1! 


Und wenn Herr Cesáro in einer weiteren Note (a. a. O. p. 171) von 
Herrn Lerch's „Entdeckung“ so úberrascht ist, dass er dieselbe erst 


Einen anderen Beleg fůr unsere Behauptung bietet uns eine Stelle der Ab- 
handlung úber die Convergenz der unendlichen Producte des Herrn Pringsheim 
(Math. Ann. XXXIII, p. 140). Aus den Unoleichungen 


| Vm W4—U|SY| Vy Ww— U| < 
glaubt námlich der Verfasser schliessen zu důrfen, das Vy und Wy bestimmte 
Gróssen sind. 

r) Man sehe die Note des Herrn Gutzmer (im Jornal des Sciencias ma- 
thematicas, T. VIII. pag. 33), mit dem ich úber diesen Gegenstand in Berlin 1885 
gesprochen und nachher correspondirt habe. 

2) Jornal de Sciencias math. T. VII, p. 79. 

5) Math. Annalen XXXV, p. 308. 

4) Dass die letzte Ungleichung OV 9< 1 úberflůssig ist, babe ich in der 
anfangs citirten Bemerkung erwáhnt und auch deren ursprůngliche Einfůhrung 
motivirt. 


954 M. Lerch: Zur Theorie der unendlichen Reihen. 


von nun ab in seine Vorlesungen aufnimmt, im úbrigen aber bemerkt: 
es gábe einfachere Betspiele soleher Reihen, so scheint mir dies den 
eigentlichen Kernpunkt der Sache noch keineswegs zu treffen“ .... 

Es móge dem Urtheil des mathematischen Publicums úberlassen 
werden, ob man úber eine der Sache nach einwurfsfreie Mittheilung 
sich so zu áussern berechtigt ist, selbst wenn sie nur zu pádagogi- 
schen Zwecken gemacht wurde. Wir wollen hier allein auf die ein- 
zige in Herrn Pringsheim's Bemerkung enthaltene sachliche Einwen- 
dung der Monstrositčt etwas náher eingehen. 

In Vorlesungen ber analytische Functionen macht sich oft das 
Bedůrfniss eines Beispiels der sogenannten lacunáren Functionen gel- 
tend, welches mit elementarsten Mitteln behandelt werden kónmte. 
Nun ist die von uns im besprochenen Briefe an Herrn Teixera be- 
trachtete Reihe ein specieller Fall des folgenden Ausdrucks 


00 


(= P 9 ([1] )w" 


U 


(wobei [n] die Anzahl der Ziffern von n bedeutet), welcher eine la- 
cunáre, auf den Einheitskreis | « | -= 1 beschránkte Function f(e) 
darstellt, falls sie nur fůr alle | © |< 1 convergirt und wenn der 
reele oder imagináre Bestandtheil von g(v) fůr v—— © mit einem 
bestimmten Vorzeichen unendlich wird. Der Beweis dieser Thatsache 
findet sich in einer kurzen Note, die wir neulich im ersten Hefte 
des X. Jahrgangs von Jornal de Sciencias mathematicas veroffentlicht 
haben *). 


!) Sur une classe de fonctions a espace lacunaire. 


14. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 


Napsal Jaroslav Perner, assistent Musea král. českého v Praze. 
S tab. X. 
(Předložil dne 17. dubna 1891 Dr. A. Frič.) 


Objevení radiolarií v útvaru křídovém bylo již dávno zajímavým 
problemem palaeontologie, a sice od té doby, kdy bylo zjištěno, že 
usazeniny na ostrovech Barbadosu, Sicilii a Nikobarech, známých 
to nalezištích fossilních radiolarií, jichž stáří slavný Ehrenberg kladl 
do doby tvoření se křídového útvaru, jsou mnohem mladší, totiž že 
náležejí době třetihorní. I sám Haeckel ve své klasické monografii 
o radiolariích diví se, že radiolarie vůbec poprvé v útvaru třetihorním 
se objevují, ježto prý se nedá vysvětliti, proč by se nemohly zacho- 
vati ze starších útvarů než třetihorního křemité jich schránky, které 
dovedou lépe různým vlivům vzdorovati, nežli vápnité skořápky fora- 
minifer. Tato palčivá otázka, zdali se nalezají radiolarie ve starším 
útvaru než třetihorním, byla nepřímo, takřka z polovice rozřešena 
objevením radiolarií v útvaru jurském a triasovém. Nalezl totiž 
Gůmbel") v triasu 2 druhy radiolarií z rodu Dictyocha, a Waagen 
při leptání hub ze svrchní jury z Muggendorfu nalezl rod Cenosphaera; 
ale jediný exemplář přišel na zmar, dříve než mohl býti popsán. Později 
začaly se hojněji objevovati zprávy o vyskytování se radiolarií v útva- 
rech mesozoických. Tak popsal Pantanelli“) z jaspisů jurských 
značnější množství radiolarií, a po něm objevil Dunikovski“) 18 


1) Gůmbel: Úber Foraminiferen, Ostracoden und mikroskopische Thier- 
reste in den BE Cassianer Schichten. Jahrb. des k. k. Reichsanstalt. 1869 Bd. 
XIX. pag. 175. Taf V. fig 23, 24. 

DD Panně E halaní dei Diaspri. Atti societ. toscan. sc. nat. Proc. 
verb. 1880. a Bollet. R. comit geolog. d'Italia 1880. 

9) Zittel: Ueber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. 
Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1876. Bd. XXVII. p. 75. Taf. Il. 


256 Jaroslav Perner 


nových druhů radiolarií ze spodního Liasu v Tyrolsku. Tu již bylo 
jisto, že objevení radiolarií v útvaru křídovém jest jen otázkou času. 
A skutečně r. 1876 nalezl Zittel') ve svrchním útvaru křídovém 
© druhů radiolarií, a to za zvláštních okolností. Zabývaje se totiž 
studiem Coeloptychií z křídových vrstev z Vordorfu v Brunšvicku, 
a Haldemu ve Westfalsku leptal tyto houby zředěnou kyselinou sol- 
nou, aby křemité jejich elementy zbavil lpícího na nich vápna. Ve 
zbytku, který zůstal po vyleptání, nalezl mimo glaukonitová jádra 
foraminifer, a diatomacey, též radiolarie, a to prý ve značném množ- 
ství. Po Zittelovi podal Dr. Růst*) pádný důkaz, že radiolarie 
v křídovém útvaru jsou velmi četnými druhy zastoupeny, prozkoumav 
několik tisíc preparátů a výbrusů hornin z různých nalezišt. Bohužel, 
většina těch nalezišť náleží bezpochyby svrchnímu útvaru jurskému ; 
čemuž jak větší zkameněliny, tak i mnohé odtud popsané radiolarie 
nasvědčují, — tak že ten neobyčejně velký počet radiolarií (popsalť 
Dr. Růst 165 druhů o 74 rodech) dlužno zredukovati na 46 druhů, 
jež pocházejí z nalezišť, rozhodně spodnímu křídovému útvarů nále- 
žejících. — V našem útvaru křídovém již po dlouhý čas se pátralo 
po radiolariích avšak bez výsledku. Příčinou toho bylo, že se hle- 
daly radiolarie v těch vrstvách, které chovají mnoho foraminifer a po- 
dobných malých zkamenělin, jako ku př. v teplických vrstvách koštické 
plošky. Než domněnka, že by se v těchto právě vrstvách mohly na- 
lézti radiolarie, ukázala se nyní klamnou. Neboť pokud jsem mohl 
zkoumati jednotlivé vrstvy českého útvaru křídového, jeví se zde 
poměry takové, že jsou radiolarie nejhojnějšími právě v těch vrstvách, 
kde jest málo foraminifer, a naopak. Tak ku příkladu v teplických 
vrstvách, kde foraminifery tvoří v některých odděleních až 909 opuky, 
tam se mi nepodařilo dohlédnouti posud ani jediné radiolarie, jak ve 
výbrusech opuky, tak i v preparatech z leptaného materialu. Za to 
ale seznal jsem, že v březenských vrstvách, kde foraminifery nanej- 
výše 209; horniny tvoří, nalézají se radiolarie, a to místy dosti četně. 
Ponejprve byl jsem na radiolarie z těchto vrstev upozorněn svým 
učitelem prof. drem Ant. Fričem, jenž při systematickém zkoumání 


!) E. Dunikovski: Die Sponcien, Radiolarien und Foraminiferen der 
Unter-Liasschen Schichten vom Schafberg bei Salzburg. Denkschr. d. k. k. Akad. 
der Wissensch in Wien. Bd. XLV. pag 22—34. Taf, IV.—VI. Nejnovější práce 
o jurských radiolariích je: Růst: Beitráge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien 
aus Gesteinen des Jura. Poalaenontogr. Bd. XXXI. 

2) Dr. Růst: Beitráge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
der Kreide. Palaeontographica. Bd. XXXIV. pag. 181—214; Taf XXII. — XXIX. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 25T 


průřezů opukou z Března nalezl 2 zvláštní formy, v nichž ihned 
správně tušil radiolarie. 

Na jeho vybídnutí jal jsem se dále pátrati po nich v březenských 
vrstvách, tak že dosud se mi podařilo v těchto vrstvách nalézti 
10 druhů radiolarií, a v bělohorských vrstvách 1 druh.“) Nejhojnější 
kořist poskytla opuka z Března a z Vunic; z tohoto naleziště zhotoviv 
několik průřezů houbou Ventriculites radtosus, shledal jsem, že veškerá 
massa vyplňující dutinu této houby jest takřka přeplněna ozdobnými 
skořápkami radiolarií. Mimo to zajímavé formy nalezl jsem v opuce 
z Postoloprt a Turnova. — 


Co se týče methody zkoumací, tu nejlepších výsledků dosáhneme 
systematickým zkoumáním tenkých výbrusů hornin, a leptáním kousků 
hornin v kyselině solné. Hlavně tu záleží na systematickém postupu 
zkoumání; neboť jen takovým způsobem jest možno nalézti vrstvu, 
ve které se radiolarie hojně vyskytají, a té vrstvě pak můžeme větší 
pozornost věnovati. Tak ku příkladu v Březně (viz profil*) nejprve 
objeveny byly radiolarie ve vrstvě dle vyobrazeného profilu 2 d; ale 
při dalším zkoumání seznal jsem, že nejvydatnější kořist poskytuje 
vrstva 2 c; z ostatních vrstev méně bohaté byly vrstva 0 a 1.; ve 
vrstvě 9. nalezalo se velmi málo radiolarií, vrstvy 4. a 5. neobsaho- 
valy žádné stopy po radiolariích. Ze všech těch vrstev bylo učiněno 
z každé více mikroskopických výbrusů, a leptány kusy horniny. Co 
se této poslední methody týče, tu dlužno leptati velmi slabou kyse- 
linou, ježto užijeme-li silnějšího roztoku, tu vyvinující se bubliny ky- 
seliny uhličité roztrhají útlé schránky těchto ozdobných organismů. 
Když se již přestanou bubliny vyvíjeti — známka to, že jest již 
odstraněn všechen vápenec pozorování překážející — odstraníme kyse- 
linu opatrným sléváním a rozřeďováním roztoku vodou, a usušivše 
vypraný zbytek uzavřeme jej do kanadského balsamu. Mimo tyto po- 
kusy podnikl jsem zkoušky s leptáním materialu získaného plavením 
(šlemováním) horniny ; avšak výsledek vždy neuspokojil. Nebyloť někdy 
možno jediný exemplář radiolarií v celém preparatu dohlédnouti, ježto 
z největší části byly při plavení bezpochyby vodou pro svou lehkost 
odneseny. Dále jsem zkusil leptati průřezy hornin, na kterých se 
četněji objevovaly radiolarie za tím účelem, abych je na průřezu 


r) Po ukončení této práce podařilo se mi objeviti ještě 3 druhy z rodů 
Hagiastrum, Porodiscus a Stylospira. 
2) Profil ten mi laskavě zapůjčil prof. Dr. A, Frič ze svého díla o březen- 
ských vrstvách. 
Tř. mathematicko-přírodovědecká, il 


258 Jaroslav Perner 


A 


901 4 — "90m9z 9u9|VdÁA BAJSTA 9 — "BAOGEDY VAJSTA 9 — 'SMJeUMIVI0JeT9p 
"Aunoj e Ajudojojsog Izaw “euzojg n Ayeyg nydjg OU9A8| IHOJd 


"my s Ajopisorovygda 7 — '"BAOpodojse3 PRAJSTA £ — "PAONBTOIPEI VAJSTA Z — '(ey9nmoxnejs) 


BAOIp093 BRAJSTA Z — '(eudnýsrd Apoa naeys moxzru ud ul) Vaomonu BAJSTA 0 — 'BYIPTO "Z 


zbavil cizích hmot na nich lpících, by se povrch stal zřetelnějším. 
Počínal jsem si tím způsobem, že jsem z hotového preparatu, zavře- 
ného v kanadském balsamu odstranil zahřátím sklíčko, a vrstvu bal- 
samu na průřezu lpící silným líhem; potom jsem ponořil na nějaký 
čas průřez do kyseliny solné, a sice do tak slabého roztoku, že se 
bubliny kyseliny uhličité jen velmi zvolna vyvíjely. Když vývoj bublin 
přestával, sesiloval jsem ponenáhlu kyselinu ; nicméně se bubliny ne- 
vyvíjely více, a když jsem opatrně z preparatu kyselinu odstranil, 


vsv 


shledal jsem, že kyselina působila jen na nejsvrchnější vrstvu prů- 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 259 


řezu; hlubšímu jejímu vniknutí zabránily etherieké oleje a balsam 
průřez pronikající, tak že i nadevší pochybnost vápnité věci, jako 
skořápky foraminifer zůstaly neporušeny. Tento negativní výsledek 
přiměl mne k tomu, že jsem mimo zhotovování průřezů setrval pouze 
při leptání celého kusu horniny. — 

Není žádné pochybnosti, že zdokonalením methody soustavného 
zkoumání se podaří zjistiti radiolarie i v mnohem starších útvarech 
než útvar jurský. 


Dictyomitra multicostata Zittel 
(Lithocampe multicostata Zittel) 
Tab. X. fie. 1. Preparat číslo 1. Zvětšení 2**/,, 


Literatura: Zittel. Ueber fossile Radiolarien aus der nord- 
deutscher Kreide. Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellsch. Bd. 
XXVIII. p. 75. Taf II. Fig. 2—4. 

Charakteristika rodu: Skořápka kuželovitá, znenáhla se rozšiřu- 
jící ku široce otevřenému ústí. Vrchol skořápky bez ostnu. (Haeckel. 
Report on the voyage of H. M. S. Challenger. Vol. XVIII. pag. 509). 

Vyobrazený exemplář úplně se shoduje s druhem, který popsal 
Zittel ze svrchní křídy z Haldemu a Vordorfu v Brunšvicku. 

Velikost: Délka 0:180—0-220 mm., šířka posledního segmentu 
0115 mm., výška jeho 0048 mm. 

Naleziště: Březno u Loun (profilu vrstva 2 d.), Vunice (velmi 
hojně), Střemy, Postoloprty (zřídka). 


Dictyomitra regularis n. sp. 
Tab. X. fig. 2. Zvětš. ?29/,. Preparat č. 12. 


Vyobrazený exemplář na průřezu, liší se ode všech dosud zná- 
mých fossilných druhů toho rodu neobyčejně tlustými stěnami sko- 
řápky. Segmenty její rozšiřují se od vrcholu dolů jen velmi ponenáhlu ; 
švy mezi jednotlivými segmenty mělké. 

Velikost: Délka skořápky 0:20 mm., šířka posledního segmentu 
0112 mm., výška jeho 0:031 mm. 

Naleziště: Březno, profilu vrstva 2 c. (unicum). 


Dictyomitra conulus n. sp. 
Tab. X. fig. 8. Zvětš. ?*9/,, Preparat čís. 53. 


Skořápka tohoto druhu skládá se z 8—9 segmentů, které od 
vrcholu k basi rychle na šířce přibývají; stěny skořápky značně tlusté. 
17% 


260 Jaroslav Perner 


Na vnitřní straně mnohých segmentů nacházejí se pravidelné polo- 
kruhovité vyhloubeniny. Švy mezi jednotlivými segmenty mělké. Po- 
vrch nezřetelný, ježto vnitřek je u všech exemplářů vyplněn hnědelem. 
Rozměry: Délka skořápky 0:254 mm., šířka posledního segmentu 
0:11 mm. 
Naleziště: Vunice, Postoloprty (zřídka). 


Cenosphaera artesiaca u. sp. 
Tab. X. fig. 4. Zvětš. ?*0,, Preparat č. 55. 


Charakteristika rodu: Čeleď Liosphaerida, s jedinou jednoduchou 
skořápkou, s jednoduchými pory (které nejsou ve volné trubičky pro- 
taženy. Dutina skořápečná bez radialních paprsků. 

(Haeckel. Report on the voyage of H. M. S. Challenger. Vol. 
XVII. pag. 62). Skořápka pravidelně kulatá, s četnými nepravidelně 
kruhovitými otvory, jež jsou ve 3 méně zřetelných kruzích sestaveny ; 
mezery mezi jednotlivými otvory větší než průměr jejich. 

Rozměry: Průměr koule 0.150 mm. Průměr otvorů 0:0016 mm. 

Naleziště: Tento druh byl v několika exemplářích nalezen ve 
výbrusech úlomků získaných při vrtání arteské studně u Holic z hloubky 
263 m. (bělohorské vrstvy). 


Lithocyecliá diseus n. sp. 
Tab. X. fig. 5. Zvětšení ?79/,. Preparat č. 35. 


Charakteristika rodu: Čeleď Lithocyclida, s krajem skořápky 
kruhovitým, jednoduchým, bez radialních přívěsků. (Haeckel. Report 
on the voyage of H. M. 8. Challenger. Vol. XVIII. pag. 506). 

Skořápka čočkovitá, opatřená četnými velkými pravidelnými 
otvory, jež jsou sestaveny v 9—12 koncentrických kruzích. Všechny 
otvory leží velmi těsně vedle sebe; komůrky jednoho cyclu jsou od- 
děleny od otvorů druhého cyklu příčkami, jež dohromady v kruhy 
splývají. Centrální komůrka jen o málo větší než průměr otvorů. 

Rozměry: Průměr skořápky 0'163 mm. Průměr otvorů 0:068 mm. 

Naleziště: Březno u Loun (hojně ve vrstvě profilu © a 1, méně 
hojně ve vrstvě 2). 


1) Dle Haeckla (Radiolarien pas. 533.) náležejí mnohé specie tohoto rodu, 
do rodu Collosphaera. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 261 


Thecosphaera spongiarum n. sp. 
Tab. X. fig. 6. Zvětš. **0|,. Preparat č. 57. 


Charakteristika rodu: Čeleď Liosphaeridae, s dvěma vnitřními 
(intracapsularními) skořápkami, a jednou korovou (extracapsularní) 
skořápkou. (Haeckel. Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Vol. XVIII. pas. 78). 

Skořápka kulovitá, složená ze 3 bání; 2 vnitřní báně, které se 
jeví na optickém průmětu Gbokými, jsou spojeny vespolek 6 příčkami, 
jež vybíhají z rohů bání. Povrch vnější skořápky jeví nezřetelné 
hranaté otvory neb prohlubeniny. 

Velikos'ť: Průměr vnější skořápky 0:20 mm. 

Naleziště: Vunice (velmi hojně na průřezech houbou Ventri- 
culites radiosus). 


Cromyomma perplexum Stóhr. 
Tab. X. fig. 7. Zvětš. %%9/,. Preparat č. 56. 


Literatura: E. Stoehr. Die Radiolarienfauna der Tripoli von 
Grotte in Sicilien Palaeontographica Bd. 26. pag. 95. Taf. III. fig. 5. 
Dr. Růst. Beitráge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Ge- 
steinen der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. p. 194. Taf. XXIII. fig. 9. 

Charakteristika rodu: Čeleď Astrosphaeridae, se 4 concentrickými 
koulemi, a četnými jednoduchými radialními trny, stejného tvaru. 
Haeckel. Challenger. pas. 261). 

Vyobrazený exemplář shoduje se úplně s druhem, jejž popsal 
Stohr z tertieru a Dr. Růst ze spodního křídového útvaru. 

Průměr skořápky 0:164 mm. 

Naleziště: Turnov (unicum). 


Acrosphaera hirsuta n. sp. 
Tab. X. fie. 8. Zvětš. 59|,. Preparat č. 58. 


Charakteristika rodu '): Z čeledi Collosphaerida, s jednoduchými 
skořápkami, jichž povrch jest pokryt radialnímu, nepravidelně roz- 
troušenými trny. (Haeckel. Challenger. p. 96.) 


1) Postavení tohoto druhn k rodu Acrosphaera (kterýž jest jen subgenus 
rodu Collosphaera) není definitivní, ježto při fossilních těchto formách bývá často 
velmi těžko rozhodnouti, náležejí-li ku oddělení Polyzoa neb Monozoa; u obou 
přicházejí formy, mezi sebou velice si podobné tvarem skořápky, ale anatomicky 
lišící se strukturou sarkody, k čemuž při fossilních formách přihlížeti nelze. 


262 Jaroslav Perner 


Skořápka kulovitá, na obvodu pravidelné vlnovitě zprohýbaná, 
s četnými otvory, jež jsou dvojího druhu. Jedny jsou okrouhlé, velmi 
drobné, a značně kolísající ve velikosti (0:002—0006 mm.); druhé 
jsou mnohem větší, ledvinité, a vždy opatřené šikmo vybíhajícím 
ostnem, na jehož velmi rozšířené basi nalézá se skoro vždy ovální otvor. 

Tato forma jeví největší příbuznost ku recentnímu druhu Collo- 
sphaera spinosa Haeckel. (Radiolarien Taf XXXIV. fig. 12, 13); od 
níž se jen vlnitě zprohýbaným obvodem liší, 

Rozměry: Průměr skořápky 0:081 mm. Průměr malých otvorů 
0:002—0:006 mm. Průměr ledvinitých otvorů 0:022—0018 mm. 

Naleziště: Postoloprty. Zřídka. 


Druppula convoluta n. sp. 
Tab. X. fig. 9. Zvětš. ?50/. Preparat č. 57. 


Charakteristika rodu: Z čeledi Druppulida, s jednoduchou ellip- 
tičnou skořápkou korovou, bez ostnu na obvodu a bez polarních trnů. 
(Haeckel Challenger, pag. 307.) 

Skořápka elliptičná, na průřezu jevící 3—5 závitků, jež jsou 
spojeny mezi sebou tenkostěnými příčkami, jež na místech, kde se 
dotýkají švů závitkových, jsou poněkud rozšířeny, Jednotlivé příčky 
json od sebe značně vzdáleny. Povrch skořápky pro špatné zachování 
nezřetelný. 

Rozměry: Podélní průměr 0:23 mm. příční průměr 0:15 mm. 

Naleziště. Velmi hojně ve Vunicích. 


Stylodictya Haeckeli Zittel. 
Tab. X. fig 10. Zvětš. 299/,. Preparat č. 59. 


Zittel: Ueber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen 
Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. Bd. XXVIII. Taf II. 
fig. 9. 

Charakteristika rodu: Z čelepi Porodiscida, s četnými (5, obyčej- 
něji 8—12 radialními trny, pravidelně neb nepravidelně rozdělenými 
na pokraji kruhovité neb polygonální skořápky; pokraj skořápky 
jednoduchý, bez okrajního porovitého pásu. (Haeckel. Chall. p. 509.) 

Vyobrazený exemplář shoduje se úplně s druhem, který popsal 
Zittel ze svrchní křídy ze severního Německa. 

Průměr skořápky 0:175 mm. 

Naleziště: Vunice (velmi hojně); Březno vrstva profilu 2 d, 
(zřídka). 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 263 


Porodiseus glauconitarum n. sp. 
Tab. X. fig. 11. Zvětš. *50/. Preparat č. 52. 


Charakteristika rodu: Z čeledi Porodiscida (s. str.) s jedno- 
duchou kruhovitou skořápkou, složenou z několika kruhů, (bez pří- 
věsků, neb zvláštních osculí na pokraji skořápky). Haeckel. (Chall. 
p. 491). 

Skořápka čočkovitá, málo vypuklá, opatřená hojnými kruhovi- 
tými pravidelnými otvory, sestavenými do 10 až 12 concentrických 
kruhů; vzdálenost otvorů od sebe je asi tak velká jako jejich průměr. 
Střední komůrka značně veliká. 

Rozměry: Průměr posledního kruhu 0'17 mm. Průměr střední 
komůrky 0:008 mm. Průměr otvorů 0003 mm. 

Naleziště: Březno u Loun (skoro výhradně ve glaukonitické 
vrstvě 2 c, a 2 d.) 


Vysvětlivky k vyobrazením. 


Fig. 1. Dictyomitra multicostata. Zittel. **5/, z Března, vrstva 2 d. 
„2 Dictyomitra regularis n. sp. ?*9, z Března, vrstva 2 c. 
(průřez). 

. Dictyomitra conulus n. sp. **9/, z Vunic. (průřez). 

. Cenosphaera artestaca n. sp. *?9/, z Holic. 

„ Lithocycha discus n. sp. **“/, z Března, vrstva 1. 

„ Thecosphaera spongiarum n. sp. "*/, z Vunic. 

. Cromyomma perplexum Stoehr. ?99|, z Turnova. 

. Acrosphaera htrsuta n. sp. *%/, z Postoloprt. 

„ Druppula concoluta n. sp. **%/, z Vunic. Průřez. 

. Stylodictya Haeckeli, Zittel. ??9/, z Vunic. 

11. Porodiseus glauconitarum n. sp. %*/, z Března vrstva 2 c. 


Resumé des bohmischen Textes. 


Die Constatirung fossiler Radiolarien in vortertiáren Schichten 
war schon lange eine wichtige Frage auf dem Gebiete der Palaeon- 
tologie, deren Beantwortung aber lange Zeit unerledigt blieb. Selbst 
Haeckel war geneigt anzunehmen, dass die Radiolarien in der 
Tertiárperiode úberhaupt zum erstenmal auftraten, da nicht einzusehen 
war, warum die Kieselschalen der Radiolarien, welche meistens viel 


264 Jaroslav Perner 


grósser als jene der Diatomeen, und weniger zerbrechlich als die 
Mehrzahl der Polythalamnien sind, nicht ebenso gut in álteren 
Schichten, namentlich in der Kreideformation, erhalten sein sollten. 
Nachdem die Radiolarien im Jura und in der Trias') nachgewiesen 
wurden, war die Entdeckung derselben auch in der Kreideformation 
sehr wahrscheinlich geworden. In der That sind von Zittel“) bei 
der Atzung der Coeloptychien aus der norddeutschen oberen Kreide- 
formation 6 Radiolarien Arten gefunden worden Spáter hat Dr. Růst“) 
165 Arten von Radiolarien beschrieben, von denen 46 Arten sicher aus 
der unteren Kreideformation stammen; die ůúbrigen gehoren Locali- 
táten von unsicherem geologischen Alter; wahrscheinlich der Jura- 
formation an. 


In der bohmischen Kreideformation suchte man seit vielen 
Jahren vergebens nach Radiolarien; die Ursache lag in dem Um- 
stande, dass man sie in solchen Schichten, welche eine grosse Menge 
von Foraminiferen und anderen kleinen Petrefacten enthalten, ver- 
muthete, welche Voraussetzune sich jedoch als falsch erwies. 


Im vorigen Jahre wurden bei einer systematischen © Durch- 
musterung von Schliffen der Priesener Schichten, welche ein kleines 
Procent von Foraminiferen enthalten, eigenthůmliche Gebilde gefunden, 
welche sich spáter als Radiolarien erwiesen. Auf die Anregung meines 
geehrten Lehrers Prof. Dr. Ant. Frič untersuchte ich eine gróssere 
Anzahl von Schliffen aus dem Pláner von Priesen und zwar syste- 
matisch von den untersten bis zu den obersten Unterabtheilungen, 
wobei neue Formen nachgewiesen werden konnten. Dadurch ermuntert 
verfertigte ich Schliffe von anderen Localitáten, und versuchte auch 


») Die wichtigste hier einschlágige Literatur: 

Gů m bel, Úber Foraminiferen, Ostracoden und mikroskopische Thierreste 
in den St, Cassianer Schichten. Jahrb. der k, k. geolog. Reichsanstalt 1869, Bd. , 
XIX. pas. 179. Taf. V. Fig. 23, 24. 

; D. Pantanelli, Radiolari dei Diaspri. Atti societ. toscan. sc. nate Proc. 
verb. 1880, und Bollet R. comit. geolog. d' Italia 1880. 

E. Dunikovski, Die Spongien, Radiolarien u. Foraminiferen der Unter- 
Liasschen Schichten vom Schafberg bei Salzburs. Denkschr. der k. k. Akad. der 
Wissensch. Bd. XLX. pag. 22—34. Taf. IV—VI. 

Dr. Růst, Beitráse zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
des Jura. Palaeontographica. Bd. XXXI. p. 269—322. Taf. XXVI—XLV. 

2) Zittel, Úber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. 
Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellschaft 1876. Bd. XXVIII. pac. 75. Taf. II. 

5) Dr. Růst, Beitráge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. pag. 181. Taf. XXII— XXIX. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 265 


mit gutem Erfolge Stůcke von Gesteinen aus allen Schichten unserer 
Kreideformation zu átzen. 

Bisher konnte ich 11 Arten von Radiolarien nachweisen"), von 
denen 10 Arten aus den Priesener Schichten (Senon) und 1 Art aus 
den Weissenbercer Schichten (Turon) stammen. — Bezůglich der geo- 
logischen Verbreitung der Radiolarien in unserer Kreideformation ist 
zu bemerken, dass in jenen Schichten, wo die Foraminiferen am 
háufiesten vorkommen (z. B. in den Teplitzer Schichten bis 90%) 
die Radiolarien entweder ©anz fehlen, oder in sehr kleiner Anzahl 
vertreten sind; dagesen reichlicher in jenen Schichten auftreten, in 
welchen die Foraminiferen sehr untergeordnet erscheinen. (Z. B. in 
den Priesener Schichten hochstens 209/5). Diese Gesetzmássigkeit 
kann man bis in die Unterabtheilungen verfolgen. — Es ist wohl 
kein Zweifel, dass es gelingen wird, auch in den palaeozoischen For- 
mationen Radiolarienskelete zu entdecken. 


Dictyomitra*) multicostata Zittel. 
(Lithocampe multicostata Zittel). 
Taf. X. Fig. 1. Veroross. ?5/,. 


Literatur: Zittel. Úber fossile Radiolarien aus der nord- 
deutschen Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellschaft. Bd. 28. 
pas. 15. Taf. II. Fig. 2, 3, 4. 

Das abgebildete Exemplar stimmt vollstándig mit der von 
Z ittel beschriebener Art úberein. 

Dimensionen: Lánge des Geháuser: 0'18—0220 mm., Breite 
des letzten Segmentes 0:155 mm., Hóhe derselben 0:048 mm. 

Vorkommen: Priesen in der Schichte 2 d háufig. (Siehe das 
Profil. Textfigur im bohmischen Texte Nro. 1.); Vunic, Střem, Postel- 
berg (selten). 


Dictyomitra regularis n. sp. 
Taf. X. Fig. 2. Vergróss. ?%9/,. Nro. des Praeparates 12. 


Das einzige am Lánesschnitte abgebildete Exemplar unterscheidet 
sich wesentlich von allen fossilen Arten dieser Gattung durch die 


) Nach der Beendigung dieser Arbeit gelang es mir noch 3 Arten zu ent- 
decken, welche zu den Gattungen Hagiastrum Porodiseus und Stylospira gehóren. 

2) Gattungscharakter siehe: Haeckel. Radiolarien pas. 312; Zittel. 
Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesell. Bd. 28. pag. 75; Haeckel. Report on the 
voyage of. H. M. S. Challenger. Radiolaria. Part. 10. Vol. XVIII. pag. 1476; 
und 1501. 


266 Jaroslav Perner 


ungewohnlich starken Wánde der Schale. Die Segmente nehmen vom 
Gipfel allmáhlich an Grósse zu. Die Einschnůrungen zwischen ein- 
zelnen Segmenten sind seicht. 

Dimensionen: Lánge des Geháuses 0:20 mm., Breite des letzten 
Segmentes 0112 mm., Hóhe desselben 0'031 mm. 

Vorkommen: Priesen (Schichte 2 c.). 


Dictyomitra conulus n. sp. 
Taf. X. Fig. 3. Vergróss. 229. Nro. des Praeparates 53. 


Schale kegelfórmig, aus 8 bis 10, rasch vom Gipfel an Grósse 
zunehmenden, durch seichte Ouereinschnůrungen getrennten Segmenten 
bestehend. Die Wánde der ganzen Schale sehr dick, an der inneren 
Seite der unteren Segmente befinden sich regelmássice rundliche Aus- 
hohlungen. Das ganze Geháuse ist mit Brauneisenstein ausgefůllt, 
wobei die Beschaffenheit der Oberfláche unklar bleibt. 

Dimensionen: Hóhe des Geháuses 0'254 mm., Breite des letzten 
Segmentes 0:11 mm., Hóhe derselben 0:045 mm. 

Vorkommen: Vunic, Postelberg (selten). 


Cenosphaera“') artesiaca n. sp. 
Taf. X. Fig. 4. Vergróss. ??9/,. Nro. des Praeparates 55, 


Gitterschale regelmássig kugelig, mit zahlreichen, unregelmássig 
rundlichen Offnungen versehen, die in 3 weniger ersichtlichen Kreisen 
zusammengestellt sind. Die Entfernung zwischen den einzelnen 
Offnungen ist grósser als der Durchmesser. 

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0:150 mm., Durchmesser 
der Offnungen 0:0016 mm. 

Vorkommen: Diese Art habe ich in einigen Exemplaren in 
Schliffen von Fragmenten gefunden, welche bei der Bohrung eines 
artesischen Brunnens bei Holic in einer Tiefe von 263 m. erhalten 
wurden. (Weissenberger Schichten, Turon). 


Lithocyclia*) diseus n. sp. 
Taf. X. Fig. 5. Vergróss. ??9/,. Nro. des Praeparates 35. 


Schale linsenfórmig, mit zahlreichen, ©rossen regelmássigen 
Offnungen versehen, die in concentrischen Kreisen angeordnet sind, 


!) Gattungscharakter siehe: Haeckel. Radiolarien p. 533; und: Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger Vol. XVIII. Radiolaria pag. 62. 

Nach Haeckels Meinung gehůren sámmtliche Species dieser von Ehren- 
berg zuerst aufgestellten Gattung zu der Gattung Collosphaera. 

2) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger. 
Vol. XVIII. pag. 506. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 267 


sehr nahe nebeneinander liegend. Die Offnungen eines Cyclus sind von 
denen des anderen durch breite Scheidewánde getrennt, wodurch 
concentrische Ringe entstehen. Die Centralkammer ist wenig grósser 
als die Offnungen der úbrigen Schale. 

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0:165 mm., Durchmesser 
der Offnungen 0:068 mm. 

Vorkommen: Priesen (Schichte 0). 


Thecosphaera") spongiarum n. sp. 
Taf. X. Fig. 6. Vergróss. '9%/,. Nro. des Praeparates 57. 


Schale kugelig, aus 3 Kapseln zusammengesetzt, von denen die 
beiden inneren, im optischen Auerschnitte Geckigen, untereinander 
durch Zwischenwánde, die aus den Ecken der Schale entspringen, 
verbunden sind; die Oberfláche der Schale zeict undeutliche eckicge 
Offnungen oder Grůbchen. | 

Dimensionen: Durchmesser der áuseren Schale 0:02 mm. 

Vorkommen: Vunic háufig. 


Cromyommna") perplexum Stóhr. 
Taf. X. Fig. 7. Vergróss. 259. Nro. des Praeparates 56. 


Literatur: E. Stoehr. Die Radiolarienfauna der Tripoli von 
Grotte in Sicilien. Palaeontogr. Bd. XXVI. pac. 95. Taf. III. Fig. 5. 

Dr. Růst. Beitráge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus 
Gesteinen der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. Taf. 23. Fig. 9. 

Das abgebildete Exemplar stimmt vollkommen mit der von 
Stohr aus dem Tertiár und von Růst aus der unteren Kreide be- 
schriebenen Art úberein. 

Durchmesser der Schale 0:164 mm. 

Vorkommen: Turnau (unicum). 


Acrosphaera“) hirsuta n. sp. 
Taf. X. Fig. 8. Vergróss. 5%9/,. No. des Praeparates 53. 


Gitterschale rundlich, an der Periferie wellenfórmie verbogen 
mit zahlreichen Lóchern, doppelter Art; einige derselben sind rundlich 


1) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger. 
Vol. XVIII. Radiolaria pas. 78. 

2) Gattungscharakter siehe: Haeckel. Radiolarien pag. 446 und Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger pas. 261. 

3) Gattungscharakter siehe: Haeckel Radiolarien pas. 533 und Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger Vol. XVIII. pag. 95. ; 


268 Jaroslav Perner 


und varieren bedeutend in ihrer Grósse (0:006 bis 0:002 mm.); an- 
dere sind nierenfórmig, und fast immer mit einem schief abstehenden 
Stachel versehen. Die Basis jedes Štachels ist sehr breit und fast 
jedesmal mit einer rundlichen Oeffnung versehen. 

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0'081 mm., Durchmesser 
der kleinen Oeffnungen 0:006—0 002 mm., nierenfórmiger Oeffnungen 
0:022—0:018 mm. 

Vorkommen: Postelbere selten. 


Druppula“") convoluta n. sp. 
Taf. X. Fig. 9. Vergróss. ?š%/,, Nro. des Praeparates 57. 


Schale elliptisch, im Durchschnitte zeigt sie 4 elliptische Spiral- 
windungen, welche untereinander durch důnne Scheidewánde ver- 
bunden sind. An den Stellen, wo sie sich den Windungsnáhten an- 
setzen, sind sie ein wenig verdickt. Einzelne Auerscheidewánde sind 
von einander weit entfernt. Die Oberfláche der Schale ist wegen un- 
gůnstiger Erhaltung unkenntlich. 

Dimensionen: Grosser Durchmesser 0*23 mm., kleiner Durch- 
messer 0:13 mm. 

Vorkommen: Vunic, sehr háufie. 


Stylodictya*) Haeckeli Zittel. 
Tať. X. Fig. 10. Vergróss. 290/,. Nro, des Praeparates 59. 


Literatur: K. Zittel. Úber einige fossile Radiolarien aus der 
norddeutschen Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. Bd. 
28. Taf. II. Fig. 9. 

Das abgebildete Exemplar stimmt vollkommen mit der von 
Zittel beschriebenen Art úberein | Wegen dem mangelhaften Er- 
haltungszustande ist die Oberfláche der Schale nicht gezeichnet. 


Dic Einreihung dieser Form in Gattung Acrosphaera, subgenus von Collo- 
sphaera, ist nicht als definitiv zu betrachten, denn bei solchen fossilen Formen 
lásst es sich oft sehr schwer entscheiden, ob sie in die Abtheilung der Monozoa 
oder Polyzoa gehóren; denn in beiden Abtheilungen kommen untereinander sehr 
úhnliche Formen vor, 80 dass man bei der Bestimmung der Gattung auf die Be- 
schaffenheit des Weichkórpers Růcksicht nehmen muss, was natůrlich bei den 
fossilen Formen nicht měglich ist. 

!) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Vol. XVIII. Radiolaria pag. 328. 

2) Gattungscharakter siehe: Haeckel Radiolarien pag. 495 und Report 
on the voyage of II. M. S. Challenger Vol. XVIII. pag. 509. 


O radiolariích z českého útvaru křídového. 269 


Durchmesser der Schale 0'175 mm. 
Vorkommen: Vunic sehr háufig, Priesen, Schichte 2 d selten. 


Porodiseus") glauconitarum u. sp. 
Taf. X. Fig. 11. Vergróss. *59/,. Nro. des Praeparates 52. 


Schale linsenfórmig, sehr wenig convex, mit zahlreichen, regel- 
mássigen Lóchern, welche in 10—12 concentrische Ringe zusammen- 
gestellt sind ; die einzelnen Oeffnungen deutlich von einander getrennt, 
und nicht an einander stossend; ihr Abstand von einander ist bei- 
nahe so gross als ihr Durchmesser. 

Centralkammer sehr gross. 

Dimensionen: Durchmesser des letzten Ringes 0:17 mm., Durch- 
messer der Centralkammer 0:008 mm. 

Vorkommen: Priesen, háufig, ausschliesslich in den glaukoni- 
tischen Schichten 2 c, und 2 d. 


1) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Vol. XVIII. pas. 491. 


15. 


Úber elektrische Nervenerregung. 
Von Prof. Dr. F. Mareš in Prac. 
Mit 4 Holzschmiten. 
(Vorgelesgt den 17. April 1891.) 


(Aus dem physiologischen Institute der k. k. bohm. Umiversitát.) 


Die Erscheinungen der Erregung des Muskels und Nerven durch 
den elektriscehen Strom erklárt die Theorie von Pflůsger in der 
Weise, dass eine gegebene Nervenstrecke erregt wird durch das 
Entstehen des Katelektrotonus und das Verschwinden des Anelektro- 
tonus, nicht aber durch das Verschwinden des Katelektrotonus und 
das Entstehen des Anelektrotonus. Demnach ist die Erregung eine 
specifische Polwirkung, und zwar entsteht sie bei Schliessung des 
Stromes an der Kathode, bei Offnung des Stromes an der Anode. 

Diese Theorie grůndet sich auf experimentelle Thatsachen, die 
an Nerven von Pflůger, an Muskeln von Bezold, Engelmann, 
Biedermann und Anderen festgestellt wurden. Sie hat die Bedeu- 
tung eines Gesetzes gewonnen, welches, unter normalen Verháltnissen, 
keine Ausnahme kennt. In Zusammenhang mit den die Muskel- und 
Nerventhátigkeit begleitenden elektrischen Erscheinungen ist diese 
Theorie auch so ausgesprochen worden, dass die Erregung eines 
Faserguerschnittes erfolot, wenn seine negative Polarisation zu-, oder 
seine positive abnimmt, und dass jeder erregte Faserguerschnitt sich 
negativ gegen einen nicht erregten verhált. 

Die negativ-elektrische Polarisation uud der Zustand der Er- 
regung, resp. Thátigkeit, der Muskeln und Nerven wurden auf diese 
Weise in einen causalen Zusammenhang gebracht, der vollkommen 
determinirt zu sein schien, und es wurden auf dieser Grundlage 
physikalisch-chemische Theorien der Muskeln- und Nerventhátigkeit 
aufgestellt. So die „Neue Theorie der Erregungsvorgánge und elek- 


F. Mareš: Úber elektrische Nervenerregung. 271 


trischen Erscheinungen an Nerven u. Muskelfasern“ von Bernstein), 
die Theorie der Muskelbewegung von D' Arsonval?). 

Nach Analogie mit dem constanten Štrome solite der Inductions- 
strom doppelte Erregung des Muskels und Nerven hervorbringen, 
durch seinen ansteigenden Theil im Gebiete des Katelektrotonus, 
durch den absteigenden Theil im Gebiete des Anelektrotonus. 

Es wird aber fast allgemein angenommen, dass der absteigende 
Theil des Inductionsstromes im Gebiete des abklingenden Anelektro- 
tonus minimal oder gar nicht erregt, weil der letztere zu hinreichend 
kráftiger Entwickelung keine Zeit gehabt hat. Nur bei sehr grossen 
Stromesintensitáten konnte sich der Anelektrotonus auch bei Induc- 
tionsstrómen so stark entwickeln, dass sein Schwinden Erregung her- 
vorbringen kónnte. Von Einigen wird aber die Móglichkeit einer Er- 
regung durch Verschwinden des Anelektrotonus bei Inductionsstrómen 
úberhaupt negirt. Grůtznev*) fand z. B., dass bei grosser Intensitát 
der magneto-inducirten Stróme bei aufsteigender Richtung keine Er- 
regung des Nerven erfolet, entsprechend der dritten Stufe des 
Pflůgerschen Zuckunesgesetzes. Der Anelektrotonus ist hier so stark 
entwickelt, dass er die an der Kathode erfolgte Erregung vollstándig 
unterdrůckt. Da hier aber zugleich die Offnung des Stromes erfolet 
und dennoch keine Erregune erscheint, muss man annehmen, dass 
das Verschwinden dieses © starken Anelektrotonus nicht errest. 
Grůtzner*) leugnet úberhaupt die erregende Wirkung des Ver- 
schwindens des Anelektrotonus. 

Die experimentellen Belege fiůr die Ansicht, dass Inductions- 
strome nur wie kurzdauernde Schliessung eines constanten Stromes 
wirken, so dass die Erregung primaer nur an der Kathode des 
Stromes erfolgt, růhren hauptsáchlich von Biedermann“) her. 

In neuerer Zeit hat Regéczy“) nachzuweisen gesucht, dass 
die Versuche Biedermanns diese Frage nicht entscheiden, da sie 
sich nur auf die Wirkung von Inductionsstrómen geringer Intensitát 


“) Bernstein, Untersuchungen aus dem phys. Inst. der Univ. Halle, 1888 

2) D* Arsonval, Relations entre la tension superficielle et certains phéno- 
ménes électrigues d' origine animale. Archives de Physiologie 1889, 460. 

9) Grůtzner, Reizwirkungen der Stohrerschen Maschine. Plůg. A. 41, 267. 

3) Grůtzner, Uber das Wesen der Offnungserregung Pflg. Archv. 32, 357. 

š) Biedermann, Úber die polaren Wirkungen des elektrischen Stromes 
im entnervten Muskel. Sitz. Ber. der k. k. Akademie, 1879. 

S) Regéczy,die Bestimmuns der Entstehungsstelie der Erregung im Muskel 
bei Reizung mit inducirten elektrischen Strómen. (Mit Úbersicht der Literatur). 
Pflg. Arch. 43, 533. 


212 F. Mareš 


beziehen. Regéczy selbst kommt auf Grundlage von zeitmessenden 
Versuchen an Muskeln zu dem Resultate, dass bei Inductionsstrómen 
beide Elektroden erregend wirken, und zwar bei starken nahe in 
gleichem Grade. Der kathodische Reiz ist stárker, so dass er schon 
bei geringeren Stromesintensitáten zur Geltung kommt. Das Interval 
der Intensitát, in welchem auch der anodische Reiz erscheint, ist 
ziemlich eng, namentlich bei Ofinungsinductionsstrómen, so dass schon 
ziemlich schwache Stróme an der Anode reizend wirken; es hánet 
dies von dem Zustande des Muskels ab. Nach Regéczy steht es 
unzweifelhaft fest, dass bei Reizune des Muskels mit starken Induc- 
tionsstromen sowohl an der Kathode, als auch an der Anode eine 
starke Erregung hervorgerufen wird. 

Regéczy nimmt an, die Untersuchungen von Fick hátten 
bezůglich des Nerven die Existenz des anodischen Reizes bei Induc- 
tionsstrómen ausser Zweifel gestellt, und zwar durch die Summation 
der Muskelzuckung, zu welcher der Kathodenreiz den einen, der 
Anodenreiz den anderen Summanden stellt. Es scheint mir aber aus 
der Literatur hervorzugehen, dass sich Fick hypothetisch ausgedrůckt 
hat, in dem Sinne, die doppelte Reizwirkung kónnée durch Summirung 
der Muskelzuckung nachgewiesen werden, dass er aber diese Sum- 
mirung selbst nicht nachgewiesen hat. Denn thatsáchlich kann hier 
keine Summirung entstehen. 

Regéczy selbst hat an Muskeln gefunden, dass das Hinzu- 
treten eines merklichen Anodenreizes úberall erst bei Schlágen von 
solcher Intensitát erwartet werden darf, wobei die Anfangszuckung 
(dem Kathodenreize entsprechend) lánest ihr Maximum erreicht hat. 
Dasselbe werden wir auch bei Nerven nachweisen, dass námlich die 
Erregung durch den Kathodenreiz schon maximal ist, wenn der 
Anodenreiz anfángt wirksam zu werden. 

Unter solchen Umstánden kann eine Summirung nur entstehen, 
wenn beide Reize wenigstens um die Latenzdauer der Zuckung von 
einander entfernt sind. Dies ist hier aber nicht der Fall; beide Reize, 
von welchen der erste maximal ist, wirken fast oleichzeitig. Summa- 
tion kónnte nur dann beobachtet werden, wenn beide inframaxi- 
mal wáren. 

Man kónnte die doppelte Erregung des Nerven durch den 
Inductionsstrom durch Summation der Muskelzuckung nachweisen, 
wenn es móglich wáre, die beiden Reize zeitlich so weit von einander 
zu trennen, dass dieses Interval wenigstens so gross wáre, wie die 
Latenzzeit der Zuckune. Dies kónnte man, nach Fick und La- 


Úber elektrische Nervenerreguus. . 273 


mansky, dadurch zu erreichen suchen, dass man die intrapolare 
Nervenstrecke sehr lang machte. Um aber dadurch das něthige In- 
terval zwischen der Kathoden- und Anodenerregunge zu erzielen, 
můsste die intrapolare Nervenstrecke mindestens 150 mm betragen, 
die Fortpflianzungs-Geschwindigkeit zu 30 MS. und die Latenzdauer 
zu 0005 S. gerechnet. Auf diese Weise ist es am Froschpraeparate 
unmoglich eine Summirung der Muskelzuckung bei Inductionsstrómen 
nachzuwelsen. 

Man kónnte vielleicht zum Ziele kommen, wenn man die Fort- 
pianzungesgeschwindigkeit an einer Stelle der intrapolaren Nerven- 
strecke durch Abkůhlung herabsetzte. Um ein Interval von mindestens 
0:05 S. zwischen beiden Reizen zu erzielen, miůsste man bei einer 
intrapolaren Nervenstrecke von 40 mm die Fortpflanzungs-Geschwindig- 
keit bis auf 8 M. S. herabsetzen. 

Dies ist allerdings ganz gut moglich; durch die Abkůhlune des 
Nerven wůrde aber zugleich die Wirkung des einen Reizes sehr 
geschwácht, vielleicht ganz ausgelóscht werden. Es wůrde sich wieder 
keine Summation zeigen kónnen. 

Ich habe mich auf diese Weise in einer Reihe von Versuchen 
vergeblich bemůht, die angebliche Fick'sche Summation durch Auf- 
lósen des Myogramms in die hypothetischen zwei Componenten nach- 
zuweisen. Die Myogramme zeigten unter den erláuterten Versuchs- 
bedingungen keine Spur von Summation weder in ihrer Hohe noch 
in ihrem Verlaufe. 

Die Summation Fick's scheint bloss eine Hypothese zu sein, 
mittelst welcher er die „iibermaximalen Zuckungen“ bei sehr grossen 
Stromesintensitáten zu erkláren versuchte, nicht aber eine erwiesene 
Thatsache, durch welche die doppelte Erregung des Nerven durch 
Inductionsstróme nachgewiesen wáre. 

Die doppelte Erregung des Nerven durch Inductionsstróme lásst 
sich, wie mir scheint, durch Auflósen der Muskelzuckung in die 
supponirten zwei Componenten úberhaupt nicht nachweisen. Hier 
kann nur die zeitmessende oder die unipolare Methode zum Ziele 
fůhren. 

Die zeitmessende Methode beruht auf der Úberlegung, dass, 
wenn die Erregung nur an einem Pole, der Kathode, geschieht, die 
Latenzzeit der Muskelzuckung bei aufsteigendem Strome lánger sein 
wird, als beim absteigenden Strome, und zwar mindestens um die 
Zeit lánger, welche der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in der intra- 
polaren Nervenstrecke entspricht. (Geschieht aber die Erregung an 

Tř. mathematicko-přírodovědecká, 18 


274 . F. Mareš 


beiden Polen, so wird die Latenzzeit bei aufsteigender und absteigender 
Stromesrichtung gleich sein, und wird der Erregung durch den dem 
Muskel náheren Pol entsprechen. | 

Ich habe eine lange Reihe von Versuchen auf Grund dieser 
Úberlegung durchcefůhrt. Die Versuche wurden mit dem von Prof. 
Tomsa angegebenen Myographium angestellt, dessen Beschreibung 
in einem anderen Aufsatze gegeben ist. Die Zeitmessung wurde nach 
der von Tigerstedt") eingefůhrten elektrischen Methode vorge- 
nommen ; zur Unterbrechung des Signalstromes wurde derselbe Apparat, 
wie ihn Tigerstedt beschreibt, aus der Werkstátte von Pezold in 
: Leipzig, benutzt. Der Schreibhebel verzeichnet die Hóhe der Muskel- 
zuckung, das elektrische Signal die Latenzdauer und die Dauer der 
ganzen Muskelzuckung; die Spannung des Muskels war regelmássig 
10 gr. Der Nerv wurde meistens nur in der Lumbalgegend und ober- 
halb der Kniekehle entblósst, wo. eine durch Hartgeummi isolirte 
Platinelektrode angelegt wurde; Elektrodendistanz beiláufig 40 mm. 
Verletzung des Nerven wurde womóglich vermieden; Controlversuche 
an ganz auspraeparirten Nerven hatten ganz dieselben Resultate. Zur 
Erzeugung der Inductionsstróme diente ein verticales Schlitten- 
Inductorium von Pezold in Leipzig, ohne Eisenstábe; ein Daniellsches 
Element. 

Das Resultat dieser Versuche findet sich durch die beigegebenen 
Holzschnitte (A und B) erláutert. Nach dem Myogramme A erfolgt bei 
einem Rollenabstand von 270 mm keine Erregung weder durch auf- 
steigenden noch durch absteigenden Inductionsstrom. Bei 265 mm 
Rollenabstand erscheint die Erregung durch den absteigenden Strom, 
und zwar ist sie beinahe maximal; bei noch weiterer Verstárkung 
des Inductionsstromes bleibt die Latenzdauer und die Zuckungshóhe 
nahezu dieselbe. Das Interval der inframaximalen Erregung wůrde 
also zwischen 270—265 mm Rollenabstand liegen. Der aufsteigende 
Strom boginnt erst bei 220 mm Rollenabstand wirksam zu werden; 
die Latenzdauer der Zuckung ist lang, ihre Hóhe klein. Aber schon 
bei 210 mm náhern sich die Myogramme bei absteigendem und auf- 
steigendem Štrome, bei 205 mm sind sie absolut congruent. Bei noch 
weiterer Verstárkune des Inductionsstromes wird aber die Latenzdauer 
fiir die absteigende Richtung lčinger. Auffallend lang wird sie nametlich, 
wenn der Eisenkern in der primaeren Spirale sich befindet; dabei 


1) Tigerstedt, Untersuchungen úber die Latenzdauer der Muskelzuckung 
u. 8 w. Archiv fůr Phys. von Du Bois-Reymond 1885, Suppl. B. 130, 


Úber elektrische Nervenerregung. 275 


01090304 05 06 


Holzschnitt A. 


wird die Muskelzuckung in die Lánge gezogen, ihre Hóhe etwas 
vergroóssert. 

Dieselbe Folge von Erscheinungen bietet der Holzschnitt B, 
allerdinos bei etwas anderen Stromesintensitáten, was ja vom Praepa- 
rate abhánst. Dasselbe zeigt sich ganz regelmássig in allen Versuchen. 


Aus diesen Versuchen geht hervor, dass es eine Intensitát des 
Offnungsinductionsstromes gibt, bei welcher die Myogramme bei ab- 
steigender und aufsteigender Stromesrichtung und bei einer etwa 
40 mm langen intrapolaren Nervenstrecke absolut congruent sind. 


Ist die Úberlegung, die den Versuchen zu Grunde gelegt wurde, 
richtig, so entsteht bei dieser Stromesintensitát eine Erregung des 
Nerven durch beide Pole und zwar in gleichem Grade. Wir werden 

18% 


216 F, Mareš 


Holzschnitt B. 


noch zu untersuchen haben, in wie weit diese Schlussfolgerung be- 
rechtigt ist. 

Es handelt sich nun um die náhere Bestimmung jener Stromes- 
intensitát. Man hat vielfach angenommen, dass zwar der Inductions- 
strom eine doppelte irregung hervorbringt, aber erst bei sehr grossen 
Intensitáten. 

Hier finden wir, dass die erregende Wirkung des absteigenden 
Stromes frůher auftritt als die des aufsteigenden, dass sie aber 
sehr rasch ihr Maximum erreicht; erst da, wenn der absteigende 
Strom schon maximal erregt, erscheint die erregende Wirkung des 
aufsteigenden Stromes; diese steigt etwas langsamer zu ihrem Ma- 
ximum empor; bald aber stellt sich die absolute Congruenz beider 
Myogramme ein. Bei 200—180 mm Rollenabstand ist die Congruenz 
meistens hergestellt. Das ist offenbar eine Štromesintensitát, die der 
minimalen ziemlich nahe steht (Interval 250—200 mm). 

Diese Versuchsresultate stehen scheinbar in Widerspruch mit 


Úber elektrische Nervenerreounc. OTÁTĚ 


denjenicen von Vintschgau'). Vintschcau fihrt als Thatsách- 
liches seiner Versuche folgendes an: wird eine Stelle eines durch- 
schnittenen und von seiner Umgebung frei praeparirten Nerven mit 
Offnunosinductionsschlágen errest, betráct dabei die Entfernung der 
beiden Elektroden nur wenige Millimeter, und beginnt man endlich 
die Reizune mit solchen Stromstárken, welche die erste maximale 
Zuckung auslósen, so findet man, dass die Latenzzeit bei Reizung mit 
aufsteigenden Strómen lánger ist, als bei Reizune mit absteigenden 
Strómen. Die Latenzzeit bei aufsteigenden Strómen nimmt mit der 
Stromesintensitát státio zů. Es gibt aber Fálle, sast Vintschgau, 
wo gar kein Unterschied in der Latenzzeit fůr aufsteigende und ab- 
steigende Stróme zu finden ist; manchmal ist der Unterschied sogar 
negativ, so dašs die Latenzzeit fůr den absteigenden Strom lánger ist. 

In einer spáteren Abhandlune fůhrt Vintschgau*) folgendes 
an: wenn (bei langer interpolaren Nervenstrecke) die Reizstárke des 
Offnungsinductionsschlages maximal ist, findet man, dass die Latenz- 
zeit beim aufsteigenden Štrome grósser ist, als beim absteigenden 
Strome, entsprechend der Fortpflanzungsceschwindicgkeit in der inter- 
polaren Nervenstrecke; II. Stadium. Wird aber der Reiz noch weiter 
verstárkt, so wird der Unterschied beider Latenzzeiten kleiner, III. 
Stadium. Derselbe kann sogar Null werden; in einigen wenigen Fallen 
kann der Unterschied zwischen beiden Latenzzeiten sogar negativ 
werden, so dass die Latenzzeit fůr den absteigenden Strom lánger 
ist, als fiir den aufsteigenden. 

Bedeutungsvoll ist nun, was Vintschgau weiter anfůhrt: der 
Nachweis des II. Štadiums ist oft nicht leicht; manchmal selinst es 
nicht dieses Stadium der Reizstárke ausfindie zu machen. Der 
Nachweis des III. Stadiums lůsst sich - dagegen sehr leicht ausfiilvrem. 
In einigen seltenen Fállen trat beim Verstárken des Reizes bei ab- 
steigenden Strome Zunahme der Latenzzeit ein. Wie diese zu er- 
kláren sei, sagt Vintschgau, weiss ich nicht; einen Beobachtunes- 
fehler kann ich wohl nicht vermuthen. 

Wie man sieht, besteht thatsáchlich zwischen den Versuchs- 
resultaten von Vintschgau und den hier mitgetheilten kein Wider- 
spruch; im Gegentheil, die Resultate stimmen vollkommen iiberein. 
Denn auch hier findet sich ein sehr leicht nachweisbares III, Stadium 
der Reizintensitát, wo der Unterschied in der Latenzzeit klein, sogar 


!) Vintschgau. Pflg. A. 30, 17. 
2) Vintschgau Wirkung der Induktionsstrome bei einer langen inter- 
polaren Strecke. Pflg. Arch. 40, 68 (Literaturůbersicht St. 108). 


278 F. Mareš 


Null wird; auch hier findet sich, nicht in einigen wenigen Fallen, 
sondern constant, eine Verlángerung der Latenzzeit fůr absteigende 
Stróme bei noch grósserer Stromesintensitát. 

Der Unterschied besteht nur in der theoretischen Auffassung 
und Erklárung der Versuchsergebnisse. Vintschgau nimmt námlich 
an, dass die Erregung nur von der Kathode ausgehe, wáhrend die 
Anode nur hemmend wirke; die erregende sowie die hemmende 
Wirkung geschehe nicht bloss an den Polen, sondern im ganzen Ge- 
biete des Katelektrotonus, resp. des Anelektrotonus, das sich ent- 
sprechend dem Indifferenzpunkte mit der Stromesintensitát verschiebe. 
Die erregende Wirkung an der Kathode und die hemmende an der 
Anode ánderten sich nicht oleichmássig mit der Štromesintensitát. 

Dieser theoretischen Auffassung fůgen sich die Versuchser- 
gebnisse, wo die Latenzzeit fůr aufsteigende Stróme lánger ist als fůr 
absteigende, ohne alle Schwierigkeit. Die Schwierickeit liegt aber in 
dem Nachweis dieser Versuchsergebnisse, des II. Stadiums selbst. 
Etwas resistenter gegen diese Auffassung sind die Versuchsergebnisse, 
wo sich ein geringer oder gar kein Unterschied in der Latenzzeit 
zeist, wihrend wieder dieses III. Stadium viel leichter nachzuweisen 
ist, als das erstere. Aber ganz unvereinbar mit der theoretischen 
Auffassung von Vintschgau, wie er selbst zugibt, sind endlich jene 
Versuchsresultate, wo sich die Latenzzeit fůr absteigende Stróme 
lánger zeigt, als fůr aufsteigende. 

Es ist also kein Zweifel, dass es eine Intensitát des Inductions- 
stromes gibt, bei welcher kein Unterschied in der Latenzzeit fůr 
aufsteigende und absteigende Stromesrichtung besteht. Dieses Ver- 
suchsergebniss ist sehr leicht nachweisbar. 

Genůet dies zum Beweiše, dass bei dieser Štromesintensitát 
beide Pole gleiche Erregung hervorrufen? Es genůgt nicht, da eben 
dieses Versuchsergebniss von Vintschgau theoretisch anders auf- 
gefasst und erklárt worden ist. 

Ich habe nun Versuche angestellt, wo ich eine Stelle des Nerven 
in der intrapolaren Strecke stark abkiůhlte, um die Fortpfianzungs- 
Geschwindigkeit herabzusetzen. Wirkt nur die Kathode erregend, so 
muss sich hier bei aufsteigendem Strome eine bedeutend lángere 
Latenzzeit zeigen, als beim absteicenden Strome, um so lánger, je 
mehr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit herabgesetzt ist. Alle Ver- 
suche hatten ein klares und úbereinstimmendes Resultat. Als Beleg 
diene das Myogramm C. Legt man beide Pole nahe bei einander an 
die Lumbalgegend des Nerven, und dann an die Kniekehlengegend, 


Úber elektrische Nervenerrecung. 279 


Holzschnitt C. 


und ist der Nerv zwischen beiden Štellen abgekůhlt worden, so zeigt 
sich dementsprechend eine grosse Differenz in der Latenzzeit. Lest 
man nun einen Pol an die Lumbalgecend, den anderen an die Knie- - 
kehlengegend des Nerven, so zeigt sich bei auf- und absteigendem 
Strome gar kein Unterschied in der Latenzzeit; diese entspricht fůr 
beide Stromesrichtungen der Reizung der dem Muskel náheren 
Nervenstelle. Wenn nur die Kathode erregend wirkte, so můsste die 
Latenzzeit bei aufsteigendem Strome jener gleich sein, die bei der 
direkten Reizung des Nerven in der Lumbalgegend sich gezeigt hat. 

Diese Versuchsresultate sprechen dafůr, dass die Erregung 
immer auch von dem dem Muskel náheren Pole ausceht, sei er Ka- 
thode oder Anode. 

Dasselbe Resultat zeigt sich, wenn die Abkihlung des Nerven 
soweit geht, dass die Erregung oberhalb der abgekihlten Nerven- 
stelle gánzlich ausgelóscht wird, so dass sie gar nicht zum Muskel 
gelangt. Immer zeigt es sich, dass die Myogramme bei einer gewissen 
Stromesintensitát ganz congruent sind, sei der Strom absteigend oder 
aufsteigend. Da in diesem Falle bei aufsteigendem Strome die Kathode 
vollstándig ausser Wirksamkeit gesetzt ist, kann die Erregung nur 
durch die Anode hervorgebracht worden sein. 

Man kónnte hier einwenden, dass in diesem Falle die Kathode 
einfach nach der Peripherie verlegt werde, da das abgekůhlte functions- 
unfáhige Nervenstůck als blosser physikalischer Stromesleiter dient, so 
dass die Kathodenerregung eigentlich auf der Stelle des Nerven 
entsteht, wo der Strom aus dem normal fungirenden Nervenguerschnitt 
in den abgekůhlten austritt. 


280 F. Mareš 


Dies ist aber, wie bekannt, nicht der Fall. Niemals entsteht 
Erregung, wo der Strom zwischen unversehrtem und abgetóodtetem 
Nerven- oder Muskelfaserguerschnitt ein- oder austritt. Dies wurde 
fůr Muskeln und auch fůr Nerven zuerst von Biedermann)) nach- 
gewiesen, von Hermann"“) bestátigt und „polares Versagen“ benannt, 
in letzter Zeit auch von Leicher und Bernstein*) beobachtet. Die 
Erscheinung, dass der abgetodtete Muskel oder Nervenfaserguerschnitt 
keine erregende Elektrode fůr den unversehrten abgeben kann, ist 
leicht zu bestáticen. 

Man kann also durch Abtódtung einer umschriebenen Nerven- 
stelle in der intrapolaren Strecke einen Pol vollstándig ausser Wirk- 
samkeit setzen, eine unipolare Reizunesmethode bei bipolarer Dis- 
position gewinnen, mittelst welcher ein weiterer Nachweis geliefert 
werden kann, dass bei gewisser Intensitát des Inductionsstromes die 
Anode ebenso erregend wirkt, wie die Kathode. 

Der Holzschnitt D stellt das Myogramm eines Versuches dar, „wo 
der Nervy in der intrapolaren Strecke, nahe am Lumbaltheile, durch 
oleindes Erwármen langsam abgetědtet wurde. Die Myogramme a ent- 
sprechen der Reizung des unversehrten Nerven, die Myogramme % 
sind nach Abtódtung des Nerven in der intrapolaren Strecke. ge- 
zeichnet. Beim unversehrten Nerven zeiet sich Coneruenz der Myo- 
gramme beim Rollenabstande von 200 mm. Ist der Nervy intrapolar 
abgetodtet, so zeiet sich die Erregune beim aufsteigenden Strome 
etwas spáter; die Congruenz der Myogramme ist jedoch schon bei 
180 mm hercestellt. 

Dass die Abtódtung vollkommen und der oberhalb der abge- 
todteten Stelle gelegene Pol ganz ausser Wirksamkeit gesetzt war, 
wurde durch schwache constante Stróme (1 Daniel, 60 mm Rheo- 
chordwiderstand), welche eben am normalen Nerven bei Schliessung 
wie bei Offnung gleiche Zuckung geben, nachgewiesen; sobald der 
Nerv intrapolar abcetodtet war, verschwand die Schliessungszuckung 
beim aufsteigenden und die Offnungszuckung beim absteigenden 
Strome (Vergl. Holzschnitt D, die eingeklammerten Zuckungsordi- 
naten). 


1) Biedermann, Úber die durch chemische Veránderung der Muskel- 
substanz bewirkten Veránderungen der polaren Erregung durch den elektrischen 
Strom. S. B. der k. k. Akad. 1879, Dez., 1881, Mai. 

2) Hermann, Kleinere Beitráge zur Kenntniss der polaren Erregung 
u. s. w. Pflo. Arch. 45, 593. 

5) Leicher, Untersuchungen aus dem physiol. Inst. Halle I. 1888. 


Úber elektrische Nervenerregung. 281 


Holzschnitt D. 


Diese unipolare Reizungsmethode zeiot somit, dass der Induc- 
tionsstrom durch beide Pole gleich erregend wirkt, und zwar bei einer 
Intensitát, die der minimalen nahe ist, entsprechend einem Rollen- 
abstande von 200—180 mm. | 

Werigo“) hat eine áhnliche unipolare Reizunesmethode bei 
bipolarer Disposition benůtzt. Er machte einen Pol dadurch unwirksam, 
dass er in der intrapolaren Nervenstrecke eine Stelle des Nerven 
durch starke negative Modification, nach Offnen eines starken ele- 
ktrischen Stromes, fůr die Erregung undurchdrinelich machte. Es 
zeigte sich, dass wenn relativ schwache absteigende Stróme Zuckungen 
auslósen, bedeutend stárkere aufsteigende noch unwirksam Sind. 


r 


1) Werigo, Pflg. A. 31, 417. 


292 F. Mareš 


Dieser Versuch ist nicht beweisend, da die negative Modification 
sehr rasch schwindet. 

Die ganze Disposition scheint Ursache zu sein, dass Werigo 
die Anode viel weniger wirksam fand, als die Kathode, woraus er 
schliesst, dass die Erregung durch die Anode erst bei ziemlich grossen 
Stromesintensitáten erfolgt. 

Zur Erforschung der Polwirkung kónnte auch die unipolare 
Disposition von Chauveau angewendet werden. Lest man einen 
Pol an den rechten, den anderen an den linken Ischiadicus eines 
Froschpraeparates, so zeigt sich, dass von subminimaler Stromes- 
intensitát angefangen, derjenige Nerv zuerst erregt wird, dem die 
Kathode anliegt; bei weiterer Verstárkung der Stromesintensitát 
werden aber beide Nerven erregt. Das Interval der Stromesintensitát, 
in welchem nur die Kathode erregend wirkt, ist auch hier sehr eng, 
zwischen 220—200mm Rollenabstand. 

Gegen die Disposition von Chauveau hat man verschiedene 
Einwánde gemacht; man hat hier „secundaere Kathoden“, Schwan- 
kungen der Stromesdichtigkeit an verschiedenen Stellen des Nerven 
vermuthet. Fůr sich allein wáren die nach dieser Methode gewonnenen 
Versuchsergebnisse nicht beweisend, da jene Einwánde nicht leicht 
zu entkráften sind. In Verbindung aber mit den Ergebnissen der 
zeitmessenden und der unipolaren Methode bei bipolarer Disposition 
beweisen sie úbereinstimmend, dass bei Inductionsstrómen von einer 
der minimalen nahen Stromesintensitát beide Pole gleich erregend 
wirken. 

Man kann endlich die unipolare Reizungsmethode von Schiff) 
zum Nachweise der Polwirkung bei Inductionsstromen benůtzten. Diese 
besteht darin, dass man einen Pol dadurch unwirksam macht, dass 
man ihm einen měglichst grossen Auerschnitt gibt (ein Auecksilbev- 
bad, an dem das ganze Froschpraeparat schwimmt), wáhrend der 
andere Pol eng dem Nerven anliegt. 

Diese Methode, die bei der Erforschune der Polwirkung ganz 
ausgezeichnete Erfolge gibt, wurde bisher, namentlich von deutschen 
Autoren, ziemlich vernachlássigt, wenn nicht icnorirt. 

In neuerer Zeit hat sich Biedermann*") in einigen Versuchen 
dieser Disposition genáhert, in denen den einen Pol der Knochen des 


1) Hillel Jofé, Recherches sur Paction polaire des courants électrigues. 
Geněve 1889. 

2) Biedermann, Zur Lehre von der elektrischen Erregung guerge- 
streifter Muskeln. Pflg. A. 47, 243. 


Úber elektrische Nervenerregung. 283 


Muskels, den anderen eine feine an die Muskeloberfláche angelegte 
Spitze bildete. 

Die Versuche nach der Disposition von Schiff-Jofé mit Induc- 
tionsstrómen lehren nun, dass die Erregung, wenn man mit submini- 
malen Stromesintensitáten anfánet, zuerst durch den negativen Pol 
geschieht. Sehr bald aber erscheint auch die erregende Wirkung des 
positiven Poles. Das Interval liegt beispielsweise zwischen 270 und 
230 mm Rollenabstand. 

Úbersieht man die Resultate aller nach den verschiedensten 
Methoden gemachten Versuche, so findet man sie in Allem vollstándig 
úbereinstimmend. Es sprechen Alle einstimmig dafůr, dass der 
Inductionsstrom beč einer gewissen Stromesintensitůt durch beide Pole 
gleich erregend wirkt. Diese Stromesintensitát ist nicht sehr gross, 
wie man bisher annimmt, sondern liegt nahe an der mintmal wtrken- 
den Stromestntensttůt, wo nur die Kathode erregend wirkt, 

Nun entsteht die Frage, ob die Erregunge an der Anode dem 
absteigenden Theile des Inductionsstromes, resp. dem Verschwinden 
des Anelektrotonus zuzuschreiben ist. 

Diese Frage wird vielleicht ganz úberflůssie ercheinen, da die 
Antwort im Pílůgerschen Gesetze gegeben ist, wonach die Erregung 
an der Anode nur durch Verschwinden des Anelektrotonus ent- 
stehen kann. 

Dies wollen wir aber auf Grund von weiteren Versuchser- 
gebnissen in Erwágung ziehen. 

Das erwáhnte Pflůgersche Gesetz, welches bisher, die franzó- 
sischen Autoren ausgenommen, alle Untersuchungen auf diesem Gebiete 
beherrscht, entspricht in der Allgemeinheit, wie es ausgesprochen 
und gehalten wird, der Wirklichkeit nicht. Es ist die Zeit gekommen, 
wo dieses Gesetz einer wesentlichen Revision unterzogen werden muss. 

Chauveau hatte sein Erregungsgesetz etwas anders formulirt, 
und es scheint, dass er sich der Wirklichkeit viel mehr genáhert 
hat. Nach Chauveau gibt es eine relativ geringe Stromesintensitát, 
wo beide Pole ziemlich gleich erregend wirken, wohlgemerkt, bei der 
Schliessung des Stromes. Unterhalb dieser Strommesintensitát ist die 
Activitát des negativen Poles praevalirend, oberhalb derselben prae- 
valirt aber die Activitát des positiven Poles“). In der unter Schiffs 
Leitung durchgefůhrten Untersuchung der Polwirkung von Jofé“) 


: !) Vergl: Moratf, Dictionnaire encyclopédigue des sciences médicales, 
Art. Electrophysiologie. 
2) Hillel Jofé, Sur V action polaire etc. 


284 F. Mareš 
wird jene Auffassung etwa in folgender Weise bestátigt: Jeder der 
beiden Pole kann, je nach der Intensitát des Stromes, Erregung des 
motorischen Nerven hervorbringen (bei Schliessung des const. Stromes). 
Den Conclusionen von Plůger zu. Trotz behaupten wir, dass der 
positive Pol immer ein erregendes Agens ist, wie der negative. Nur 
ist ihre Activitát nicht gleich, ein Pol ist immer praevalirend, ge- 
wóhnlich der negative. Unter Umstánden kann aber die Activitát des 
positiven Poles praevaliren. Immer wird aber der active Pol durch 
die Anwesenheit des anderen Poles in seiner Wirksamkeit beschránkt; 
ist der positive Pol activ, so wirkt der negative deprimirend. 

In der letzten Zeit zeigt es sich nun, dass auch die bipolare, 
in Deutschland ausschliesslich geůbte Methode, zu hnlichen Resul- 
taten fůhrt. Verworn") hat, nach Kůhne, die erregende Wirkung 
der Anode bei Schliessung des Stromes an, einer Reihe von Protisten 
neu entdeckt; die Entdeckune wirkte etwas befremdend, da, wie 
Verworn sast, an normalen Muskeln und Nerven běsher me eine 
Anodenerregung beim Schliessen des Štromes beobachtet wurde. Diese 
Beobachtungen stellten sich aber rasch in grosser Zahl ein. 

Biedermann und Andere?*) sind nach einer Reihe von 
Untersuchungen zuerst an olatten, spáter auch an guergestreiften 
Muskelfasern und an Flimmer-Epithelien zu dem Resultate gekommen, 
dass die Hrregung bečm Schltessen des Stromes sowohl vom der Kathode 
als auch von der Anode ausgeht. Wie bekannt, haben schon vor Jahren 
A eby und Bruecke angenommen, dass die Erregung durch beide 
Pole bewirkt wird, an der Anode aber wegen der hier zugleich auf- 
tretenden Hemmung nicht in gleichem Grade zum Vorschein 
kommen kann, 

Wie schon angegeben, haben die franzósischen Autoren seit 
jeher an der Lehre, dass beide Pole activ sein kónnen, festgehalten. 
Noch in letzter Zeit hat Courtade“) Versuche veroffentlicht, aus 


?) Verworn, Die polare Erregung der Protisten durch den galvanischen 
Strom. Pig. Arch, 45, 1. 
2) Biedermann, Pflg. Arch. 45, 369. 


Verworn, 9 „ 46, 267. 
Fůrst, » irg1il465 367: 
Biedermannu, „ n. 46, 398. 
Kraft, 9 POE Vy PPS 
Biedermannu, , O pos 
Lůderitz, ; ZP Ví 


3) Courtade, De Vexcitation des nerfs lombaires de la Srenodille ete. 
Arch. de physiol. norm. et. path. 1890, 579. 


Úber elektrische Nervenerregung. 285 


welchen hervorgeht, dass mit zunehmender Stromesintensitát die 
Activitát des negativen Poles abnimmt, wáhrend die des positiven 
zunimmt. Nach Jofé wirkt der weniger active Pol deprimirend auf 
die Wirkung des praevalirenden ; es wůrde also bei grósseren Stromes- 
intensitáten der positive Pol erregend, der negative Pol hemmend 
wirken. 

Mit dieser Auffassung wůrde ganz gut eine Beobachtung úber- 
einstimmen, die in einzelnen Fallen von Vintschgau, constant 
aber in den hier miteetheilten Versuchen gemacht wurde; die námlich, 
dass bei stetiger Zumahme der Intensitůt des Imductionsstromes die 
Latenzdauer fiir absteigende Stvóme aujfallend verlángert wird. 

Die Bedingungen dieser Erscheinung werden eben im hiesigen 
Institute náher untersucht. Diese Erscheinung ist nach dem Pflůger- 
schen Gesetze unerklárlich, wie schon Vintscheau zugestanden 
hatte. Sie růckt aber dem Verstándnisse viel náher, wenn in der 
That bei steigender Stromesintensitát der positive Pol in seinér 
Activitát mehr und mehr praevalirt, wábrend der negative deprimi- 
rend wirkt. 

Die Praevalenz des positiven Pols erscheint aber auch unter 
anderen Bedingungen, als der der Stromesintensitát. Es ist schon seit 
den Untersuchuugen von Aeby, Engelmann und Anderer bekannt, 
dass bei ermůdeten und absterbenden Muskeln die Erregung bei 
Schliessung des Stromes von der Anode ausgeht; man betrachtete 
diese Erscheinung als Folge einer Alteration der Muskelsubstanz, 
wobei sie andere Eigenschaften annimmt; es regt sie nicht mehr der 
negative sondern der positive Pol zur Thátigkeit an. Eine áhnliche 
Umkehr der Reaction zeigen, nach klinischen Erfahrungen, auch 
pathologisch entartete Muskeln. 

In neuerer Zeit ist diese Umkehr der Reaction von Magnus 
Blix*) auch an Nerven beobachtet worden; nach seinen mit der 
unipolaren Reizungsmethode angestellten Versuchen ist der positive 
Pol immer praevalirend, wenn er nahe am Auerschnitt des Nerven 
angelest wird. Diese durch Abbinden oder Abschneiden des Nerven 
bewirkte Veránderung der Reaction gegen den elektrischen Strom 
beruht nach Blix nicht auf Interferenz mit Nervenstrómen, sondern 
auf innerhalb des Nerven liesenden Ursachen; es ist dieselbe Ver- 
ánderung, wie bei beginnender Degeneration. 


3) M. Blix, Die Nervensection und die elektrischen Reize. Skandinavi- 
sches Arch. f, Physiol. I., 185. 


286 F. Mareš 


Aehnliche Erscheinungen wurden bei Reizung der Hirnrinde 
von Hitzig u. Fritsch beobachtet. Nach Gerber) praevalirt bei 
Reizung der eben blossgelegten Hirnoberfláche die Kathode; spáter 
aber stellt sich in der That, we Hitzig und Fritsch angeben, 
Praevalenz der Anode ein. Gerber gelang es in einigen Fállen das 
Úberwiegen der Kathode dadurch zu beseitigen, dass die Rinde mit 
Kreosot angeátzt wurde; an der verletzten Hirnrinde stellt sich mehr 
und mehr eine úberwiegende Wirkung der Anode ein. 

Jofé hat bei einer ganzen Serie von Fróschen die Praevalenz 
des positiven Poles gefunden, was nach Schiff vielleicht von dem 
Einflusse der Saison herrůhren kónnte. Jofé hat sich lange bemiiht 
die Umkehr der Reaction experimentell hervorzurufen, jedoch ohne 
Erfolg, bis er, dem Rathe von Schiff folgend, seine Frósche vor dem 
Versuche der voriůbergehenden Einwirkung der Kálte aussetzte. Die 
Praevalenz des positiven und die deprimirende Wirkung des negativen 
Pols zeigte sich dann ganz deutlich. 

Ich habe die Umkehr der Reaction des Nerven gegen den ele- 
ktrischen Strom durch starke Abkihlung sehr oft experimentell her- 
vorbringen kónnen. 

Unter gewóhnlichen Umstánden zeigt sich, wie schon aus- 
einandergesetzt wurde, dass der absteigende Strom zu reizen beginnt. 
Kůhlt man aber eine Stelle in der intrapolaren Nervenstrecke sehr 
stark ab, so erscheint zuerst die Erregung des Nerven beim auf- 
steigenden Strome, wáhrend der absteigende Strom derselben Inten- 
sitát keine Erregung hervorbringt. Es erregt also, wie leicht zu er- 
sehen, in diesem Falle nur die Anode, nicht aber die Kathode. Wird 
die Abkůhlune růckgángie, so kehrt auch die gewóhnliche Reaction 
gegen den elektrischen Strom zurůck; durch nochmalige Abkůhlung 
kann man die Reaction wieder umkehren. 

Derselbe Versuch gelingt auch bei der Disposition von Chauveau. 
Normal zuckt bei minimalen Stromesintensitáten nur der Muskel, 
dessen Nerv der Kathode anliegt; kůhlt man einen Nerven ab, so 
zucken bei der entsprechenden Stromesintensitát beide Muskeln; 
kůhlt man beide Nerven ab, so zuckt nun nur derjenige Muskel, 
dessen Nerv der Anode anliest. 

Starke Abkůhlung bewirkt also fast regelmássig eine Umkehr 
der Reaction des Nerven gegen den elektrischen Strom. Da nach 


!) Gerber, Beitráge zur Lehre von der elektrischen Reizung des Gross- 
hirns. Pig. Arch. 39, 397. 


Úber elektrische Nervenerregung. 287 


Vorůbergehen der Káltewirkung die gewóhnliche Reaction wieder 
zurůckkehrt, so kann man diese Umkehr der Reaction nicht als eine 
Entartungs- oder Absterbeerscheinung betrachten. 

Dieselbe Umkehr der Reaction ist bei Nerven auch fůr constante 
Stróme leicht nachweisbar. Diese Erscheinung wurde schon einmal 
von Biedermann)") beschrieben, der sie aber mit der dritten Stufe 
des Pflůgerschen Zuckungsgesetzes verelich. Er dachte auf die 
. Móglichkeit einer Umkehr der Reaction nicht, da ihm die Richticgkeit 
des Půgerschen Erregungsgesetzes, dass bei Schliessung des Stromes 
die Erregung ausschliesslích an der Kathode, bei Offnung dagegen an 
der Anode erfolst, durch viele eigenen Versuche sicher erwiesen 
schien; er verzichtete einfach auf die Erklárung jener Erscheinung. 

Das Pligersche Erregungsgesetz, wonach bei Schliessung des 
Stromes die Erregung ausschliesslich von der Kathode, bei Offnung 
dagegen von der Anode ausgehen sollte, ist, wie es sich mehr und 
mehr zeigt, in dieser ausschliesslichen Form nicht allgemein gůltig. 
Es sind Umstánde, wo die Erregung beim Schliessen des Stromes 
von beiden Polen, ja sogar ausschliesslich von der Anode ausgeht. 
Diese Umstánde sind wahrscheinlich sehr verwickelt und bisher nicht 
determinirt. So scheinen nicht nur die Štromesintensitát, sondern auch 
andere Umstánde, namentlich Abkůhlung, dann Ermůdunes- und Ab- 
sterbezustánde, vielleicht auch Ernáhrungszustánde hier mitzuspielen, 

Die Reaction der lebenden Substanz auf den elektrischen Strom 
ist also noch nicht physikalisch determinirt, in dem Šinne, dass Er- 
regung, resp. Thátigkeit und negativ-elektrische Polarisation reversible 
Phaenomene wáren. Alle Theorien der Muskel- und Nerventhátigkeit, 
die auf diesem scheinbaren Determinismus beruhen, gleichen allen 
jenen, die bisher irgend eine biologische Erscheinung als physikalisch 
determinirt und somit physikalisch erklárbar betrachteten. 

Es ist nun auch klar, dass die Frage, ob bei der doppelten 
Erregung des Nerven durch Inductionsstróme die Erregung an der 
Anode durch „Verschwinden des Anelektrotonus“ entstehe, nicht so 
leicht zu beantworten ist. Wie bekannt, will Grůtzner keine 
„Offnungserregung“ anerkennen. (Gegen seine Ansicht hat man ver- 
schiedene Einwánde gemacht; die doppelte Erregung des Nerven 
durch Inductionsstrome kann man aber nicht ohne weiteres gegen 
Grůtzner vorbringen. 


„) Biedermann, Úber die durch chemische Veránďerung der Nerven- 
substanz bewirkten Veránderungen der polaren Erregung durch den elektrischen 
Stom. S. B. d. k. k. Akademie 1881, Mai. 

€ 


288 


F. Mareš 


"V afel A. 
Rollenab- | Ntromes- | Latenz- |Zuckungs- Zuckungs- 
stand mm | richtung | zeit mm | hóhe mm |dauer mm 
1.270, 1 W JF? © |Elektrodendistanz 40 mm 
265 | 1 y s o S ; 
V 172 15:2 135 | fánst an zu reizen. 
+ == — -MS 
200 | 1| 172 (1520 181 
T + == — = 
O atlla| od T Znal UBS 34 
= 4 — —— = 
zl A2 m K NAÁUKO 9 lvt 
+ — -—— —— 
0 V a (OSSA MLA 
9, 4 6 = = 
20| 4 | 172 | 154 | 188 
4 —— — — 
28PP dos, | alresnoy. dvěřani ase 
+ tí — — 
Zába ozdé Hodlá maila 1138 
á» ——— — — 
2294 | 172 | 154, 142 
2290.. 1 31:6 4 -= T fánet an zu reizen. 
V 7 155 143 
4 19:5 12 143 
z o kr Va Papi 2 dh 
4 178 148 143 
2M inly ogg! | Ppravinoá5 
205.) Bb 153 141 Congruenz der Myo- 
M 17:2 153 144 gramme. 
je bd 154 | 144 
Po apasvujL, TD gu ,diárknimhae 
4 | 168 | 165.| 148 
Past olliBu | ddaikad| vale 
4 16:6 16:6,,;) 148 
P P 0 yl 
ra p p oa o RUB 510) 
Po] v (re | 166. | 148 
0 R 16:8 165" |""148 
9 18 16:3 | 152 | | Latenzzeit verlángert, 
ANAL G:B pool ll Ozn al BSE 
205. | 105 ake 
1 Wellenlánge = 12 mm, 1 mm =0001 sec. ; 


Úber elektrische Nervenerregung. 289 


TVTafel B. 
Sa | 33 Ba 55s |35| 33.2. (BS 5: 
ZSE REC VEC EEE BEE E 

o l o 2 s nod l 8 

| P | x 18 1138 | 14 

2 yd lou díl CBN ohe) Pa R s 

SR EE DIN nor O | ABZ 125 

AN NE E 2 TETA VktRá ROU R ab 
307 6B0 127 xara 11260 

18 R o ju V daj 1381, 126 
č 22 B0BN 8 Jie je 4 OB ata 1120 

B n ros, js sy (SA alla 1128 
o 0 mena). 14 TBB 186 10128 | 

| V (19 (188 | 125 V | 188 | 183 | 188 
ant 188 18838 124 (a 

EA SOMA 126 E Pooh |= 


1 Wellenlánge — 12 mm. 1 mm- 0001 sec. 


Amdere Versuche: 


SEM | 3 š Bee S 

3 800) 2 as ma | 4 (0 3 | s 10s 
%0| | (52 lar2 | 120) 1 | 4 | 105 
m 1jB |ús| (M 1|n js 
neo a | (50 ba (ion. 
Z ej 
ME (2 
EJ: 

Fa Mu 

| P 


Tř. mathematicko-přírodovědecká. 16- 


290 


LE=T577%86B 2, 
' m B ' 5 
o SN so 
= B [= =] -| 
E d © Mo 
© -= N v 
Pha) © o. 
ad (s 
U * N 


Myosramina ©. 


F. Mareš 


Rollen 
abstand 


n 0 
' 
U u 
. 
B 
———uu———— um 


Stromes 
richtung 


Eb ED 
š8|BS| 83 
Bo kc Mi 
ea N 9, Sz=] 
HE = = 

S N 


Myosramm D. 


Der Nerv intrapolar absekůhlt. 220| + 15-4114 93 
| 4 235| 8 beide Elektroden oben | 1214 (907 
1 150 | 19 8-9 E A unten 210 4 16:2 13:3 100 
22 |'8: beide Elektroden oben Mé SA 186, 104 
150 | 19 85 = = umten 200| 4 15 133 102 
— 3-5 4 |15:2|13:6| 104 
[Bo Aaa | ae [oj X 1T5H|1de tej“ 
as i 
180| | [15 |13-6.105 
150| + |15 |185|106 
Aňdere Versuche: V 1 152| 136, 107 
ZP ee 0 || 10 M 
18: | 11*2| oben beide Elektr. 
160 j 15:5, 112 unten „ 3 Nerv interpolar abgetodtet. 
| + (155, 11'2| eine Elektr. oben, a — |-| — 
160| | |16 |119)“ eine unten "|220| 4 |16 |128 i10| 
+ — —— i 
2101; |16 |124|108 
215| 10-4| oben beide Elektr. + 1185| 9 [103 
31140, | (19 (108 amen = |200| | (16 (128 108 | 
ují | |208| 10*2| oben beide Elektr. + |15:8| 12-3| 110 
140| | | 188|102|unten + (220, v (16 |128|108 (" 
-4 118:5| 10*2| eine Elektr. oben, 4+ 115+2| 12:4, 110 
140| | 199,10). eine unten. | 159, 4 (16 |125|110 
ho o | 152| 128! 113 
4 |162|12-8| 113 
0 | + [15 |132|142 
E.K/ + |18-2|12-8| 120 | 


Úber elektrische Nervenerregune. 291 


Unipolare Reizungsmethode nach Schiff-Jofé. 


[Rotten ač) Muskelreaction | Rollen- ons Mn scelrcaetion 
nn | POV an | Pol | M 
20 | n zá Zd AR Va V 
270 m n 200 i i Zu okne © 

E ání ze oi ení šebů | Zuckung 
250 u K 0 m Zackans 
240 K m u Zuckung 
299 M | rzoalné 


9 


10. 
Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém 
permu. 


Podává Jan Kušta v Rakovníku. 


(Předloženo dne 1. května 1891.) 


Stručná zpráva tato jest pokračováním mých dřívějších dvou 
článků, v nichž jsem podal popis valounů, nalezených ve sloji kameno- 
uhelné v útvaru permském u Kroučova, Studňovsi a Slaného.) 


Bludných valounů, uložených v kamenném uhlí jest na celém 
světě posud málo známo (viz literaturu v cit. článcích) a geologie 
si jich všímá pro jich význam a vzácnost asi tak jako mineralogie 
meteorů. Známo jest jich posud asi 61 vůbec a z těch popsáno z Čech 
14 kusů a to jeden drem. Počtou“), nalezený ve sbírkách Pražského 
musea, pocházející dle staršího udání „z hloubky dolů Kladenských“, 
křemencový, 0993 kg těžký a ostatních 15, jež se mi podařilo obje- 
viti v permském uhlí krajiny Slánské, hlavně v dolech Kroučov- 
ských, popsal jsém již v tomto Věstníku a sice: 

. Křemencový oblásek z Karlova dolu u Slaného. Váží 0198 kg. 
. Křemencový oblásek z téhož naleziště, 0347 kg. 

. Křemenný oblásek ze Studňovsi 0:449 kg (původně asi 06 kg). 
. Křemenný oblásek z téhož naleziště. 0698 kg. 

. Křemencový oblásek z Kroučova, 6'215 kg. 

. Břidličný valoun z téhož naleziště, 0270 kg. 

. Žulový valoun z téhož naleziště, 0590 kg (06 kg). 

. Žulový valoun, dto., 7718 kg (8 kg). 


O0 ANO G PB O UR F 


1) J. Kušta. O valounech v kamenném uhlí u Kroučova a Studňovsi, v perm. 
ském útvaru u Slaného. Se 2 tab. Věstník kr. č. sp. n. 1888, p. 576—584. — 
Nové valouny z kamenného uhlí u Kroučova, Študňovsi a Slaného. Dto. 1889. 
p. 226—229. 

2) Dr. F. Počta. O valounu z kamenného uhlí. Věstník k. č. sp. n. 1888 
p. 181—186. Tab. 


Jan Kušta: Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém permu. 293 


9. Křemencový oblásek, dto., 1:87 kg. 

10. Křemenový oblásek, dto., 1:64 kg. 

11. Valoun krystalin. horniny dto., 131 kg. 

12. Žulovy valoun, dto., 448 kg. 

15. Rulový valoun, dto., 908 kg. Původně 10 kg. 


Ze valoun čís. T. a 8. jest velice zvětralá žula a nikoliv ka- 
volinový pískovec, opravil jsem již dříve. K výkr. tab. II., 2., tento 
Věstník 1888. připojuji dále, že rýha na valounu jest asi jen nahodilá 
puklina. 

Kromě jmenovaných 13 bludných permských balvanů českých 
získal jsem laskavostí p. inž. Stegla z Kroučovské uhelné sloje ještě 
tyto dva mové: 


14. Valoun, 4755 kg těžký, 2 Kroučova. 


Kaolinický kámen, a jak z povrchu otlučené malé plochy soudím, 
zvětralá, drobnozrná žula. Valoun jest podlouhlý, rozměry 25, 15, 12 
cm, omletý, hrbolatý, s hrboly též okulacenými a jako většina ostat- 
ních kusů přikrytý přirostlým uhlím, které částečně jest kyzem pro- 
niknuto. Uhlí jest též ohlazeno. 

15. Valoun, 0.695 kg, z Kroučova. 


Podobná hornina jako u předešlého a sice zvětralá žula, tvarů 
velmi pravidelného, čočkovitého, v průměrech 9, 6 a 5 cm. Uhlí, 
které ku kamenu pevně lne, jest též místy ohlazeno pozdějšími, často 
menšími přesmyky a nesvědčí snad, že valouny dostaly se od zhora 
do uhlí přesmyky, nýbrž že cizí kámen do hmoty uhelné spadl, do- 
kavád byla tato ještě měkkou. Podobně pozorují se na mnohých na- 
lezištích sferosiderity, ano i zuhelnatělé kmeny, které patrně zároveň 
s uhlím se utvořily, často na povrchu pošinováním vyleštěny (Lubná.) 


Valouny, které mají za součást živec, jsou obaleny vrstvou ka- 
olinu, která též bývá přihlazena. 

Z 15 exemplářů váží nejtěžší 10 kg, jiný 8, 6, 5, dále 4 kg 
atd. Pocházejí ze tří nalezšiť, až 20 km od sebe vzdálených, avšak 
z obzoru jednoho a to z uhelné flece Kounovských vrstev. V Krou- 
čové objevují se všechny jenom ve spodní lavici. Zdali též ostatní 
čtyry (ze Studňovsi a Slaného) z téže lavice pocházejí, nedopátral 
jsem se. Všechny odevzdal jsem českému museu. Co do tvaru, jsou 
zastoupeny formy více méně kulaté, bochníkovité, ellipsoidické, čočko- 
vité, avšak též želvovité, hranolovité, jehlancovité s hranami dosti 
úzkými, při tom ovšem zakulacenými. Co do horniny, patří jich kře- 


294 Jan Kušta 


menu a křemenci 7, žule 5, rule 1, břidličnatému kameni 1 a nějaké 
krystalinické hornině 1. 

Žula vychází sice na povrch nejblíž v okolí Rakovnickém ve 
velmi malém ostrůvku u Přílep, dále jest v Jesenicku vyvinuta, za to 
rula jest až v Krušných horách původním kamením. Jisto, že řečené 
valouny připlaveny byly na své nynější místo z dálky několika mil. 


O náhledech, týkajících se původu bludných valounů zmínil jsem 
se již ve svých dvou dřívějších článcích. Náhled, že byly tyto ka- 
meny na své nynější místo dopraveny plovoucími ledy, aspoň co se 
týče permu, nejlépe se zamlouvá. 

Největší valoun, v kameném úhlí nalezený, váží 80 kg a pochází 
z pruského Slezska. 


Stopy ledových dob dokazují se ve vrstvách ještě starších než 
jsou permské, a dle Jamesa Crolla měla každá větší geologická epocha 
svou ledovou dobu. Zejmena sem náležejí úlomky a pak balvany žuly 
a ruly, maící až 3 m v průměru, uložené v jemnozrných silurských 
břidlících ve Skotsku. 


Avšak nejvíc dokázány jsou ohromné stopy činnosti ledovců za 
doby uhelno-permské ve Východ. Indii, jižní Africe a vých. Australii. 
Když snížila se značně teplota, zanikla v těchto zemích většinou 
flora uhelno-permská a ustoupila jaksi předčasně květeně mesozoické 
(triasové a jurské): kapradi Glossopteris, cykasům Přerophyllum a j.“). 

Stopy ledovcové činnosti na začátku doby permské dokázaly se 
i v Evropě, zejmena v Anglii a stopy této předčasné květeny se po- 
zorují i v evropském permu zejména dle Stura*), ač Stur 1885. *) vy- 
světloval původ valounů v uhlí slezském jako úkaz jakéhos překry- 
stalisování, metamorfismu (viz mé c. články). 


V Čechách a na Moravě jest posud šest zástupců mesozoické 
flory v útvaru permském známo a Sice: 


Sagenopteris taemiaefolia Góp., Broumov, Oslavany na Moravě 
Budějovice. 


1) 0. Feistmantel. Úber die pflanzen- und kohlenfůhrenden Schichten 
in Indien, Afrika und Australien und die darin vorkommenden glacialen Erschei- 
nungen. Sitzb. k. b. Ges. Wiss. 1887 a jeho jiné spisy. 


W aagen. Die carbone Eiszeit. Jahrbuch k. k. geol, R. A. 1887. 
*) Stur. Verh. k, k. geol. R. Anst. 1888. 
9) Jahrb. k. k geol. R. Anst. 1885. 


Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém permu. 295 


Taenopteris coriacea Gop., Ottendorf, Slané. 

Taeniopteris fallax Góp. Ottendorť. 

Taentiopteris abnormis Gntb. Broumov, Kalná n Vrchlabí, Oslavany. 
Pterophyllum Cotteanum Gein. Oslavany. 

Pterophyllum n. sp. Slané. 


Tento druh jsem dokázal v Karlově dolu u Slaného. 


Již ve své první zprávě o bludných valounech českých naznačil 
jsem a tuto opakovati si dovoluji program, dle něhož by se mělo 
v českém permu hlavně k těmto zajímavým úkazům zřetel bráti a to 
pátrati v sloji uhelné po větším množství bludných valounů a mimo 
to hledati v permských vrstvách další začátky a obdobu flory glosso- 
pterisové, mesozoické. 


Jsou-li cizí valouny v uhlí, dá se s jistotou předpokládati, že jsou 
též v mocnějších lupkách, které uhelnou sloj doprovázejí, jenže z těchto 
s tíží přijdou na světlo. Škoda dále, že v posledních letech dolování 
v permském uhlí jako v Plzeňsku, zejmena pak v Rakovnicku a Slánsku, 
kde dříve na mnohých místech bylo otevřeno, velice ochablo. Bylo by 
záhodno, povšímnouti si důkladně v té příčině také permu, který po- 
krývá velkou plochu na úpatí Krkonošském, 


Resumé. 


In der Unterbank des Steinkohlenflótzes bei Kroučova sind weiteré 
zwei Funde von abgeglátteten, mit einer Kohlenrinde úberzogenen Ge- 
schieben gemacht worden. Beide Stůcke hestehen aus einem verwit- 
terten, kleinkórnigen Granit. Das gróssere, lángliche, hockerige wiegt 
4755 kg und das kleinere, regelmássig linsenfórmige 0:695 kg. In 
einem und demselben Horizonte habe ich somit an drei, bis 20 km von 
einander entfernten Fundorten 15 derartige Exemplare, unter denen 
auch schildkrótenformige, prismatische und pyramidale Formen, jedoch 
mit abgerundeten Écken vorkommen, bisher constatiert. Das grósste 
ist 10 kg schwer, die anderen 8, 6, 5, 4 kg und die úbrigen sind 
noch kleiner. (Meine Aufsátze in den Sitzunosberichten der kón. bóhm. 
Gesellsch. d. W. 1888 und 1889.) Zwei derselben stammen von Schlan, 
2 von Studňoves und 11 von Kroučova her. Was das Materiale an- 
belanst, gehóren 7 dem Auarze und Auarzit, 5 dem Granit, 1 dem 
Gneiss, 1 einem festen Schiefergestein und 1 einem krystallinischen 
Gesteine an. Das Vorkommen der Geschiebe in dem Steinkohlen- 
flótze der bohmischen Permformation důrfte eines glacialen Ursprungs 


296. Jan Kušta: Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém permu. 


sein und sich den bedeutenden Glacialbildungen der Permformation 
Englands anschliessen, eine Ansicht, mit der das Auftreten einiger 
Repraesentanten der indischen Glossopterisflora in dem bohmischen 
Perm gut im Einklange steht. Die bohmisch-máhrische Permformation 
hat námlich bisher folgende mesozoische Pfilanzenreste geliefert: Sa- 
genopteris taentaefola Góp. Braunau, Oslavan in Máhren, Budweis. 
— Taentiopteris coriacea Gůp. Ottendorf, Schlan. — Taentopteris fallax 
Góp. Ottendorf. — Taentopteris abnormis Gntb. Braunau, Ober-Kalná 
bei Hohenelbe, Oslavan. — Pterophyllum Cotteanum, Gein., Oslavan. 
— Pterophyllum n. sp., Schlan (eine neue Art). 


ně 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 
Von Prof. Dr. Anton Hansgirg in Prac. 
(Vorgelest den 1. Mai 1891.) 


I. Nachtráge zu meiner Abhandlung „Uber die Gattung Xeno- 
coccus Thr.“ 


Die Spaltalgen-Gattung Xenococcus Thr., úber welche ich in 
meinem Werke „Physiologische und algologische Studien“, 1887, p. 
111 f. ausfůhrlicher abgehandelt habe, wurde bisher im Systeme der 
Myxophyceen in der Fam, der Chrococcaceen neben der Gatt. Oncobyrsa 
Ag. angefiihrt, da man an den bisher beschriebenen Xenococcus-Arten 
blos eine Věrmehrung durch vegetative Zweitheilung der Zellen, wie 
bei anderen Chroococcaceen nachgewiesen hat. 


Aus den von mir an Xenococcus Kerneri Hanse. im J. 1890 
bis 1891 gemachten Untersuchungen geht aber hervor, dass die so- 
eben genannte Spaltalge, welche ich in Bóhmen, Krain, Gradisca, 
Istrien und Dalmatien mehrfach, und zwar meist in Berebáchen an 
verschiedenen Sůsswasseralgen und an Wassermoosen festsitzend ge- 
sammelt habe, und die ich auch mehrere Tage lang im Zimmer 
kultivirte, sich nicht blos durch vegetative Zweitheilung der Zellen, 
sondern auch, wie die Chamaesiphonaceen, durch unbewegliche, kuge- 
lige, etwa 3 u breite Gonidien vermehrt, welche meist zu 32 in 
einzelnen, sich stark vergróssernden und zu Gonidangien (Coccogonien) 
sich umbildenden Randzellen entstehen und auf áhnliche Weise, wie 
die Gonidien in der Chamaesiphonaceen-Gattung Pleurocapsa Thr. 
em. Lagr.') frei werden. 

Da nun, wie ich nachgewiesen habe, in der Gattung Xenococeus 
auch eine Vermehrung durch Gonidien (Vermehrungsakineten), wie 


T) Mehr úber diese Gattung siehe in des Verf/s Abhandlung in diesen 
Bitz.-Ber. 1890, II, p. 88 £. 


298 Anton Hansgirg 


bei den Chamaesiphonaceen, stattfindet, so kann diese Gattung nicht 
mehr zu den Chroococcaceen gezáhlt, sondern muss in die Familie 
der Chamaesiphonaceen neben der Gattung Pleurocapsa Thr. em. Lagr. 
und Dermocarpa Crn. gestellt werden. 

Von der zuletzt genannten Spaltalgen-Gattung unterscheidet sich 
die Gattung Xenococeus Thr. durch vegetative Zweitheilung der 
Zellen, welche bei den Dermocarpa-Arten nicht vorhanden ist; von 
der Gattung Pleurocapsa Thr. em. Lagr. differirt die Gattung Xeno- 
coccus hauptsáchlich durch die Form und Structur des Lagers. 


JI. Úber die Gattung Chlorella Beyerinck, Chlorococcum (Fries) Rbh. 
und Chlorosphaera Klebs. 


Die v. Beyerinck 1890") aufgestellte Pleurococcaceen-Gattung 
Chlorella, welche nach dem soeben genannten Autor von der Gattung 
Chlorococcum (Fries) Rbh. blos durch den Mangel an Zoosporen- 
bildung sich unterscheidet, ist meiner Ansicht nach mit dieser letzteren 
Gattung zu vereinigen, da das Vorhandensein oder der Mangel von 
Schwármsporenbildung in der Gruppe der einzelnen chlorophylgrůnen 
Algen, zu welcher die Gattung Chlorella gehórt, kein konstanter 
Charakter ist, sondern, wie durch Famintzin's*), Dodel-Porť'$s") 
und A. Untersuchungen konstatirt wurde, unter verschiedenen Um- 
stánden Variationen unterliegt, resp. da bei den von Beyerinck 
zur Gattung Chlorella zugezáhlten Chlorococcum-Arten, wie bei eini- 
gen anderen einzelligen Chlorophyceen, die Zoosporenbildung unter 
Umstánden unterdrůckt werden kann, und da es ausserdem noch nicht 
vollstándig erwiesen ist, dass die von Beyerinck mit der Gattung 
Chlorella vereinigten Chlorococcum-Arten (Ch. protogenitum Rbh. u. 
Ch. infusionum Rbh.) sich blos durch unbeweoliche Gonidien, welche 
durch successive Zweitheilung der Zellen entstehen und durch Platzen 
der Zellwand der Mutterzelle frei werden, vermehren.*) 

Da Beyerinck bei der Publication seiner neuen Gattung 
Chlorella die betreffende Literatur nicht gehórig berůcksichtigt hat 


!) Botanische Zeitung, 1890, p. 758. 

2) Die anorganischen Salze ete. 1871, p. 55. 

3) Úber Ulotrix zonata, 1876. 

3) Von Rabenhorst (Flora europaea algarum III, p. 57 f. wird sowohl 
Chlorella infusionum Beyerk,-(Chlorococcum infusionum Rbh.) wie auch Chlorella 
vulgaris Beyerk.-(Chlorococcum protogenitum Rbh.) in der Gattung Chlorococcum 
neben anderen, durch Schwármsporen sich vermehrenden, Arten angefůhrt. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 299 


und sich, wie es scheint, durch Wille's unvollstándige Bearbeitung 
der Chlorophyceen-Gattungen in Englers und Prantls „Natůr- 
lichen Pianzenfamilien“ zur Veroffentlichung seiner Gattung Chlorella 
verleiten liess,') so olaube ich hier nicht unerwáhnt lassen zu sollen, 
dass von mir“) und spáter auch von de Toni*) die Gattung Chloro- 
coccum (Fries) Rbh. aus bekannten Grůnden mit der Gattung Proto- 
coceus Ag. vereinigt, resp. die Chlorella-Arten Beyerinck's in der 
Gattung Protococcus Ag., wie auch aus nachfolgender, kurzen syste- 
matischen Úbersicht zu ersehen ist, beschrieben wurden. 


Genus. Protococcus Ac. 


1. Sectio. Chlorococcum (Fries) nob. [incl. Liurnodychon Ktz. et 
Chlorella Beyerinck|. Algae aguaticae vel in locis inundatis vigentes. 
1. P. infusionum (Schrk.) Krch. im Prodromus der Algenflora von 
Bóhmen, I, p. 143, in de Toni Sylloge, II, p. 702 — Chlorella infu- 
stonum Beyerk*). 2. F. protogemtus Biass. in Hansgire „Prodromus“, 
I, p. 144 *) Anmk., Sylloge II, p. 704 — Chlorella vulgaris Beyerk.*) 

2. Sectio. Euprotococcus nob. Algae aerophilae. 

In Betreff der von Beyerinck neu beschriebenen Chlorosphaera 
limicola will ich hier blos erwáhnen, dass diese Chlorophycee, wenn 
sie úberhaupt neu ist und sich nicht mit einer von den im Wasser 
lebenden, zahlreichen Protococcus-, Pleurococcus- u. á. Arten als iden- 
tisch erweisen wird, meiner Ansicht nach, wie Chlorosphaera angulosa 
(Corda) Klebs, welche mit Pleurococcus angulosus (Corda) Menegh. 
identisch ist, sich kaum von einer von den bereits beschriebenen 
Protococcaceen-Gattungen, insbesondere von der Gattung Pleurococ- 
cus Menegh.“) wird trennen lassen "). 


2) Vergl. Beyerinck in der Bot. Zeitung, 1890, p. 731. 

2) Im Prodromus der Algenflora von Bohmen, I, p. 145. 

5) Sylloge algarum, Chlorophyceae, II, p. 702. 

%) Nach Beyerinck L. c: p. 758 ist Zoochlorella parasitica Brandt (Chlo- 
rella parasitica Beyerk.) vielleicht mit Chlorella infusionum Beyerk. identisch- 

5) Nach Beyerinck L. c. p. 759 ist Zoochlorella condutrix Brandt (Chlo- 
rella condutrix Beyerk.) „wohl aus Chlorella vulgaris entstanden“ und auch „das 
Hydrachlorophyll ist sicher mit dieser Chlorella identisch“ l. c. p. 784. 

5) Vergl. des Verf.'s „Prodromus der Algenflora v. Bohmen“, I, p. 134 und 
De Toni's „Sylloge algarum, Chlorophyllophyceae“, II, p. 688. 

7) Nach Beyerinck L. c. p. 783 „sind die Schwármer von Cystococcus 
humicola Ná«. [Chlorococcum humicola (Nás.) Rbh.| denjenigen von Chlorosphaera 
limicola sehr áhnlich“, auch soll Chlorosphaera „vielfach an Chlamidomonas pul- 


300 Anton Hansgirg 


II. Beitráge zur Kenntniss der Siisswasser-Algen und Bacterien- 
Flora Bóhmens, Steiermarks, der osterreichisch-ungarischen Kůsten- 
lánder und Bosniens. 


Durch die im Nachfolgenden kurz mitgetheilten Ergebnisse 
meiner in den letzten zwei Jahren in den oben genannten Lándern 
Oesterreichs-Ungarns durchgefůhrten algologischen und bacterio- 
logischen Durchforschung werden die von mir bereits publicirten 
Resultate meiner frůheren algo- und bacteriologischen Durchforschungs- 
reisen in Bohmen ete. ergánzt und soll auch eine neue Anregung zu 
weiteren Forschungen auf diesem noch immer ziemlich vernachlássigten 
Gebiete der botanischen Landesdurchforschung Bohmens ete. gegeben 
werden. 

Unter den im nachstehenden Verzeichnisse aufgezáhlten, vom 
Verfasser selbst in verschiedenen Theilen Bohmens, ŠSteiermarks, 
Istriens, Dalmatiens, in Górz, Gradiska, dann in der Umgebung von 
Doboj, Simin Han, Nieder- und Ober-Tuzla in Bosnien“) gasammelten 
Sůsswasser-Algen und Bacterien, deren systematische Anordnung mit 
der vom Verf. in seinem „Prodromus der Algenflora von Bóhmen“ 
náher begrůndeten úbereinstimmt, werden neben zahlreichen aus den 
oben erwáhnten Lándern bisher unbekannten Gattungen und Arten 
auch folgende neue Species und Varietáten beschrieben, welche der 
Verf. im Jahre 1890 und 1891 theils in Bóhmen und in Steiermark, 
theils im oesterreichisch-ungarischen Litorale entdeckt hat: Chan- 
transia Hermani var. subchalybea, Oedogontum fonticolum var. jlaves- 
cens, Stigeoclonium falklandicum nov. £. Chaetonema, úrregulare Var. 
subvalidum, Herposteiron hyalothecae, H. confervicolum nov. £., Proto- 
derma viride var. comchicolum und var. thermophilum, Bertholdia or- 
bicularis var. grandis, Conferva tenerrima var, subtilissíma, Mierospora 
elegans, Čladophora glomerata var. petraea, Trentepholia abietina Var. 
cupressicola, T. lagenifera var. mediterranea, Gloeocystis vestculosa 
var. caldariorum, Palmella mucosa nov. £., Dactylothece macrococea, 
Pleurococeus minor £. cohaerens, Zygnema chalybeospermum var. gracile, 
Spirotaena closteridia var. elongata, Dysphinctium globosum Var. per- 
pusillum, Cosmarium Menmeghini var. crenulatum nov. Ú, Euastrum 


visculus erinnern“, weshalb Beyerin ck bei den Zoogonidien der Chlorosphaera 
Vacuolen zu finden suchte, zuerst vergebens, spáter aber mit Erfolg [wie in 
*) Anmerk. auf p. 782 zu lesen ist, fand er sie spáter „mit grósster Leichtigkeit“ !| 

1) Der Verf. war aus Gesundheitsrůcksichten gezwungen, die von ihm im 
August 1890 unternommene botan. Reise nach Bosnien in Tuzla zu unterbrechen. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 301 


gemmatum var. angusticolle, Diplocolon Heppiť nov. f., Tolypothrix 
rivularis, T. penteillata var. tenuis nov. £., Plectonema Tomasinianum 
var. gracile, Hydrocoleum Bremit var. obseurum, H. suberustaceum, FH. 
muscicolum, Lyngbya fallax, L. bosniaca, Chamaesiphon fuseus var. 
auratus, Aphanocapsa anodontae var. maior, (Gloeocapsa alpina var. 
mediterranea, Chroococeus membraninus var. crasstior, Chroomonas Nord- 
stedtit var. gracilis, Leptothrie subtilisstma var. fontinalis, Mierococcus 
(Staphylococcus) epiphyticus, Euglena acus var. minor. 


I. Klasse. Rhodophyceae. 


Lemanea fluvtatilis (L.) Ag. In der bóhm. Schweiz in Berg- 
báchen bei Mittelerund und Niedergrund náchst Bodenbach mehrfach 
und stellenweise reichlich verbreitet, 

Batrachospermum moniliforme (L.) Roth. In Bóhmen bei Eulau 
náchst Bodenbach, Dittersbach, Haida, Bóhm. Kamnitz und Kreibitz. 
— In Dalmatien in Auellen bei Ombla“) und Cannosa náchst Ragusa 
in einer bráunlich gefárbten, zarten Form reichlich. 

Chantransia chalybea Fries. In Bóhmen bei Johnsdorf náchst 
Brůx, Eulau, Sandau, Neustadtel, Bóhm. Leipa, Auscha, Graber, bei 
der Kuranstalt Geltschbere, insb. am Sprinebrunnen im Kurpark 
reichlich, bei Drum, Reichstadt, Nieder-, Mittel- und Obererund, 
Peiperz, Maxdorf náchst Bodenbach, Bóhm. Kamnitz, Haida, Stein- 
schónau, Kreibitz; bei Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, 
Patzau, Pilgram, Serowitz. — In Steiermark bei Rudersdorf, Gratwein, 
Tobelbad und Judendorf náchst Graz, bei Gleisdorf, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kótsch, St. Christof, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, 
Poltschach, Tůffer, Rómerbad, in der Umgebung von Steinbrůck, bei 
Ratschach, Lichtenwald und Laak mehrfach. — In den Kůstenlándern 
bei Solkan, Peuma ete. náchst Górz, Gradisca, Sagrado, in Auellen 
bei St. Martin etc. náchst Pinguente in Auellen ete. in der Stadt 
Fiume mehrfach, in Báchen bei der Torpedofabrik, an der Papier- 
fabrik im Abflusse des Zwir, in der Fiumara ete., bei Martinščica, 
Zenge. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, zwischen Cannosa 
und Valdinoce mehrfach, bei Ombla, zwischen Brašina und Ragusa 
vecchia, bei Meljine und Topla náchst Castellnuovo und am Wege 
von Castellnuovo nach Gruda in Guellen nicht selten. Var. thermalis 


" Daselbst nicht blos in der aus den Kalksteinfelsen hervorguellenden, 
teichartigen Wasseransammlung, sondern auch in deren Abflusse in's Meer. 


302 Anton Hansgirg 


Hanse. Prodromus der Algenflora v. Bóohmen, I, p. 25. Im Abflusse 
der warmen Guelle bei Rómerbad in Steiermark reichlich. 

Ch. Hermanní (Roth.) Desv. In Bóhmen bei Johannesbere náchst 
Haida und bei Kreibitz. 

Nov. var. subchalybea nob. Laser bráunlich bis schwárzlich 
stahlblau gefárbt, oft winzig klein. Zellen der Hauptfáden blos 9 bis 
10 « breit, 2 bis 9mal so lang, die der schlanken Aestchen důnner 
und etwas lánger, die Endzellen der Aestchen allmálig verdůnnt und 
eine stumpf endigende, fast farblose Haarspitze bildend. 

Bisher blos in Dalmatien in einem Bergbache bei Cannosa 
náchst Ragusa. 

Ch. vtolacea Ktz. In der bóhm. Schweiz bei Nieder-, Mittel- u. 
Obergrund náchst Bodenbach zerstreut. 

Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) J. Ag. In der bóhm. Schweiz 
bei Mittelgrund náchst Bodenbach. — In Steiermark in einem Báchlein 
bei Rudersdorf náchst Graz in grósserer Menge. 

Bangia atropurpurea (Dillw.) Ag. In Steiermark an Můhlrádern 
in Můhlen zwischen Poltschach und Sauerbrunn, in Auellen zwischen 
Steinbrůck und Laak an der Save mehrfach. In den Kůstenlándern 
bei Sagrado náchst Górz an einem Máhlrade in der Můhle am Isonzo ; 
an Můhlrádern bei Giardino publico náchst Fiume reichlich, in einer 
Form, deren junge Fáden blos 10 bis 12 u breit, vollstándig ent- 
wickelte, aus einer Zellreihe bestehende Fáden 30 bis 36 u breit, die 
Zellen "|;—"/; so lang als breit waren; im Abflusse des Zwir bei der 
Papierfabrik náchst Fiume spárlich. In Dalmatien am Wasserfalle bei 
Cannosa náchst Ragusa, im Ouellwasser in den auf Kalksteinfelsen 
aufgebauten Festungseráben von Ragusa an einer Stelle spárlich, an 
Můhlrádern ete. in Bergbáchen zwischen Brašina und Ragusa vecchia, 
oberhalb Topla náchst Castellnuovo und am Wege von Castellnuovo 
nach Gruda mehrfach reichlich. — Fehlt in Bóhmen. 


II. Klasse. Phaeophyceae. 


Chrysomonas jlavicans Stein. In Steiermark in Sůmpfen zwischen 
Strassgang und Premstátten, im grossen Wasserbassin im botanischen 
Garten in Graz. — In Bóhmen bei Bóhm. Leipa und Pilgram. 

Chromophyton Rossanowit Wor. exp. In Steiermark im bota- 
nischen und in Sackls Garten in Graz. 

Hydrurus foetidus (Vill.) Krch. In Dalmatien in einem aus den 
Kalksteinfelsen hinter der Kunstmihle bei Ombla náchst Ragusa 
hervorfliiessenden Bergbáchlein spárlich. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 303 


Phaeothamnton confervicola Lagerh. In Steiermark in Simpfen 


bei Rudersdorf náchst Graz und bei Rómerbad. — In Dalmatien in 
kleinen Sůmpfen zwischen Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa 
spárlich. 


Phaeodermatium rivulare Hanse. In der Fiumara oberhalb der 
Papierfabrik náchst Fiume spárlich. 

Lithoderma fluviatile Aresch. b) fontanum (Flah.) nob. In Bóhmen 
bei Počatek an der bohm.-máhrischen Grenze. — In Steiermark in 
einem Páchlein bei Rudersdorf náchst Graz mit Hildenbrandtia rivu- 
laris gesellig. 


III. Klasse. Chlorophylophyceae. 


Coleochaete pulvínata A. Br. In Teichen bei Pilgram und bei 
Schiessnitz náchst Bóhm. Leipa. 

C. divergens Pringsh. var. měnor Hanse. Bei Neudorfel náchst 
Kreibitz und bei Pilgram in Bóhmen. 

C. orbicularis Prinesh. In Steiermark bei Wildon in Tůmpeln 
an der Mur, in Sůmpfen zwischen Strassgane und Premstátten, dann 
bei Ober-Premstátten náchst Graz. — In Bóhmen bei Bóhm. Kamnitz, 
Haida, Kreibitz, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, bei Pilgram 
und Počatek. 

C. úrregularis Prinesh. In Siimpfen bei Brenn náchst Bóhm. 
Leipa, Bóhm. Kamnitz, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram. — In Steiermark bei Rómerbad. — In Bosnien in Šiimpfen 
zwischen Doboj und Pločnik. 

Aphanochaete repens Berth. In Bóhmen bei Neudorfel náchst 
Kreibitz. In Bosnien bei Nieder-Tuzla an Oedogonien. 

A. globosa Nordst. In Steiermark in Teichen bei Kótsch náchst 
Marbure. 

Oedogontum erispum (Hass.) Wittr. In Bóhmen bei Pilgram, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Kreibitz, Bóhm. Kamnitz. 

Oe. Vaucheri (Le. Cl.) A. Br. In Bóhmen bei Tuchoměřic 
und Statenic náchst Prag, bei Maxdorf náchst Bodenbach, Auscha, 
Bóhm. Leipa, Kowařow und Můhlhausen, Pilegram. — In Šteiermark 
bei Wildon, Premstátten und in einigen Teichen in der náchsten Um- 
gebung von Graz, bei Kótsch náchst Marburg, Tremersfeld, Cilli 
mehrfach, Poltschach, Róomerbad. — In Bosnien bei Ober-Tuzla und 
Simin Han. — In Dalmatien zwischen Cannosa und Valdinoce náchst 
Ragusa. 


304 Anton Hansgirg 


Oe. undulatum (Bréb.) A. Br. In Sůdbohmen bei Kowařow und 
Miihlhausen náchst Tabor, Pilgram. 

Oe. Boristanum (Le Cl.) Wittr. In Steiermark bei Wildon, Prem- 
státten, Strassgang náchst Graz, bei Kótsch náchst Marbure. — In 
Bóhmen bei Kreibitz, Bóhm. Kamnitz, Warnsdorf, Auscha, Drum, 
Bóhm. Leipa mehrfach, Eulau, Maxdorf náchst Bodenbach, Ditters- 
bach, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram, Serowitz. — 
In Istrien in Šiimpfen im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina. 

Oe. eryptoporum Wittr. In Sůdbohmen bei Kowařow und Můhl- 
hausen. — In Dalmatien in den Festungseráben von Ragusa mehrfach 
reichlich. Ebenso zwischen Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa 
und oberhalb Topla náchst Castellnuovo. 

Oe. capillare (L.) Ktz. Bei Tuchoměřic und Ounětic náchst 
Roztok mehrfach, Eulau, Herrnskretschen, Dittersbach, Bóhm. Kamnitz, 
Auscha, B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, 
Pileram und Šerowitz in Bóhmen. — Im Abflusse des Zwir und in 
der Fiumara bei Fiume. — In Zuflůssen der Narenta bei Metkowič 
in Dalmatien. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla mehrfach- 

Oe. ciltatum (Hass.) Prinesh. In Steiermark bei Graz. 

Oe. giganteum Ktz. Bei B. Leipa, Haida, B. Kamnitz, Auscha, 
Maxdorf náchst Bodenbach, Kowařow náchst Tabor, Pilgram in 
Bóhmen. — In Steiermark in Sůmpfen zwischen Strassgang und 
Premstitten, bei Ober-Premstátten und Rudersdorf náchst Graz. — 
In Dalmatien zwischen Gravosa und Ragusa. 

Oe. Lamdďsboroughi (Hass.) Wittr. In Bóhmen bei Neudorfel 
náchst Kreibitz, Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei 
Rómerbad. 

Oe, rufescens Wittr. var. saxatile Hanse. In Steiermark bei 
Póltschach, Gleisdorf, Tremersfeld náchst Cilli, Steinbrůck und Rat- 
schach, — Bei Solkan náchst Górz. — In Dalmatien in Ragusa, bei 
Ombla, am Aguaeduct oberhalb Gravosa, bei Cannosa, Valdinoce, 
zwischen Brašina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla náchst Castell- 
nuovo und am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach. 

Oe. Pringsheimii Cram. In Bóhmen bei Tuchoměřic, Štatenic, 
Eulau, Rothbere, Maxdorf náchst Bodenbach, Edmundsklamm náchst 
Herrnskretschen, Dittersbach, B. Leipa, Auscha, Drum, Reichstadt, 
B. Kamnitz, Neudorfel, Haida, Kreibitz, Warnsdorf, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Pilegram. — In Steiermark bei Wildon, 
Lieboch, Premstátten, in Sůmpfen bei Strassgang, Gleisdorf, Ruders- 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 305 


dorf, in Teichen bei Graz, St. Martin, Kótsch náchst Marburg, Cilli, 
St. Georgen, Tůffer, Romerbad. Bei Martinščica náchst Fiume. — 
Bei Metkovič, Gravosa, Topla náchst Castellnuovo, Gruda in Dalma- 
tien. — In Siimpfen zwischen Doboj und Pločnik und bei Nieder- 
Tuzla in Bosnien. 

Oe. fonticolum A. Br. In der bohm. Schweiz und im nordlichen 
Bohmen in Auellen sehr verbreitet. — In Steiermark bei Graz, Juden- 
dorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, Premstitten, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kótsch, Cilli, Tremersfeld, St. Christof, St. Georgen, Pólt- 
schach, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. 
— Bei Solkan ete. náchst Górz mehrfach, Cittanova, Pinguente, Op- 
čina, náchst Triest. — In den Wasserleitunos-Auellen in Fiume, bei 
der Kunstmůhle an der Fiumara und bei der Torpedofabrik náchst 
Fiume merfach, bei Martinščica, Zenge. — In Dalmatien bei Metkowič, 
Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ragusa, zwischen Brašina und Ragusa 
vecchia mehrfach, ebenso bei Meljina, Topla náchst Castellnuovo, 
Gruda, CČattaro. — In Bosnien bei Doboj, Pločnik, Nieder- und Ober- 
Tuzla, Simin Han. 

Nov. var. flavescens nob. Fáden zu gelblichgriůnem bis blass 
ockerfarbigem, auf feuchter Erde ausgebreitetem Lager vereinigt. 
Veget. Zellen an ausgewachsenen Fáden 18 bis 20 u breit, 1 bis 2 
mal so lang, Oogonien kugelig, 35 bis 36 u im Durchmesser, einzeln, 
von der durch Haemotochrom fast blutroth gefárbten Oospore voll- 
stándig auscefůllt, sonst wie bei der typischen Form. 

Am Abflusse einer Felsenguelle auf bemoostem Waldboden 
zwischen Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa reichlich. 

Oe. tenuissímum Hanse. In Bohmen bei B. Leipa, Drum, Stein- 
schónau, B. Kamnitz, Haida, Dittersbach, Maxdorf náchst Bodenbach, 
Pilgram, Patzau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In 
Steiermark bei Wildon, in Simpfen zwischen Strassgang und Prem- 
státten, bei Ober-Premstátten, in Teichen bei Graz, Kótsch náchst 
Marbura. — In Istrien in Siimpfen im Prčedol náchst der Bahnstation 
Opčina. 

Bulbochaete setigera (Roth.) Ag. Bei B. Kamnitz, Auscha, B. 
Leipa, Pilgram, Můhlhausen und Kowafow náchst Tabor. 

B. intermedia De By. Bei Pilgram, Bohm, Kamnitz, Bóhm. Leipa 
mehrfach. 

B. pygmaea Pringsh. In Sůdbohmen bei Kowařow und Můhl- 
hausen, Pileram, bei B. Leipa, Haida. — In Šteiermark in Sůmpfen 
zwischen Strassgang und Premstátten náchst Graz. 

Tř, mathematicko-přírodovědecká. 20 


306 Anton Hansgirg 


B. rectangularis Wittr. In Póohmen bei Maxdorf náchst Boden- 
bach, B. Leipa, B. Kamnitz, Pilgram, Můhlhausen und Kowařow 
náchst Tabor. — In Dalmatien bei Ragusa spárlich. 

B. elatior Pringsh. Bei B. Kamnitz, B. Leipa, Pilgram, Ko- 
waťow náchst Tabor. 

Cyhndrocapsa geminella Wolle. In Steiermark in Sůmpfen 
zwischen Strassgang u. Premstátten, bei Ober-Premstátten, im grossen 
Wasserbassin des botanischen Gartens in Graz, in Tůmpeln an der 
Mur bei Wildon. 

Protoderma viride Ktz. In der boóhm Schweiz und im nordlichen 
Bóohmen in Auellen ete. sehr verbreitet. In Siůdbohmen bei Můhl- 
hausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark bei Graz, 
Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, 
Wildon, Lieboch, Marbure, Cilli, Póltschach, Tremersfeld, Tůffer, 
Rómerbad, Steinbrůck, Ratschach, Laak und Lichtenwald. An Schalen 
von Siisswasserschnecken in der Sann bei Tůffer und Tremersfeld 
náchst Cilli in Steiermark, dann bei Ombla und Valdinoce náchst 
Ragusa in Dalmatien in einer Form (var. conchicolum nob.), 
deren Zellen meist 6—12 u breit sind.) In lauwarmem Wasser im 
Abflusse der warmen Auelle bei Tůffer in einer Form (var. thermo- 
philum nob.), deren Zellen meist 6—9 u breit waren. — Bei Górz 
und Sagrado mehrfach. In der Umgebung von Pinguente und Citta- 
nova. — In Wasserleitungsguellen in der Stadt Fiume mehrfach, in 
> Báchen bei der Torpedofabrik, in der Fiumara bei der Kunstmiihle 
und bei der Papierfabrik; bei Martinščica, Zenge. Zwischen Prosecco 
und Miramar, Contovello und Barcola náchst Triest. — In Dalmatien 
bei Metkovič, Ragusa, Gravosa, Ombla, Cannosa, Valdinoce, zwischen 
Brašina und Ragusa vecchia, bei Meljine, Topla náchst Castellnuovo 
und am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach, bei Cattaro. 

Hormíseia zonata (Web. et M.) Aresch. In der bóhm. Schweiz 
bei Nieder-, Mittel- und Obergrund, in der Edmundsklamm náchst 
Herrnskretschen mehrfach, bei B. Kamnitz, Eulau náchst Bodenbach 
in Bohmen. — In Steiermark bei Judendorf náchst Graz. — An der 
Isonzo-Můhle in Sagrado n. Górz. — Bei Martinščica náchst Fiume. 

H. tenuis (Ktz.) nob. [Ulothrix tenuis Ktz.]. Bei Judendorf náchst 
Graz. In Auellen bei Fiume mehrfach (auch an Můhlrádern), in 
Báchen bei der Torpedofabrik etc.; bei Martinščica náchst Fiume. — 
In Sagrado náchst Gorz an Můhlrádern. 


1) Vergl. des Verf"s Abhandlung in diesen Sitz.-Ber. 1890, IT, p. 105. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 307 


H. subtilis (Ktz.) nob. In der bohm. Schweiz und in Nordbohmen 
sehr verbreitet; in Sůdbohmen bei Kowařow und Můhlhausen, Patzau, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Siimpfen 
zwischen Strasseang und Premstátten, bei Rudersdorf, Tobelbad auch 
var. čhermarum (Wart.) Rbh., Gleisdorf, Ober-Premstátten, Wildon, 
Tůffer im lauwarmen Wasser auch var. čhermarum forma crasstor 
Hanscire Prodromus, I, p. 59, deren Zellen meist 6—10 u breit und 
1, bis 2mal so lang waren; bei Póltschach, Cilli, Tremersfeld, Kótsch 
náchst Marburg, in Teichen bei Marburg. — Bei Solkan náchst Górz, 
Gradisca, Sagrado auch var. sudtiléssíma Rbh. In der Umgebung von 
Pinguente und Cittanova. In der Fiumara und in Báchen in der Um- 
gebung von Fiume mehrfach (insb. bei der Torpedofabrik), bei Martin- 
ščina. — Zwischen Prosecco und Barcola náchst Triest. — In Dal- 
matien bei Metkovič, in den Festunosgráben und an einigen Brunnen, 
am Aguaeduct etc. in Ragusa, bei Ombla, Cannosa, Valdinoce, zwischen 
Brašina und Ragusa vecchia, bei Castellnuovo. 

H. oseillarina (Ktz.) De Toni. In der Umgebung von Pinguente 
in Istrien. 

H. flaceica (Ktz.) Lagrh. In Bohmen auch in der bóhm. Schweiz 
ete. allgemein verbreitet. — In Steiermark bei Graz, Strassgang, Tobel- 
bad, Judendorf, Gratwein, Gleisdorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kótsch, Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Pólt- 
schach, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach, Lichtenwald. Var 
minor nob. in Sackls Warmháusern náchst Graz, bei Tůffer, Górz, 
Gradiska, Sagrado und Fiume. Var. varia (Ktz.) nob. | Ulothrix varia 
Ktz.) bei Graz, Górz und Finme mehrfach. 

Die typische Form in der Umgebung von Pinguente, Cittanova 
mehrfach, bei Fiume, Sušak, Martinščica, Porto-Ré, Zengg auch var. 
minor mehrfach. Bei Prosecco, Contovello, Nabresina, Sta. Croce, 
Opčina náchst Triest. — In Dalmatien bei Metkovič, Cannosa, Val- 
dinoce, Rasusa auch var. měnor, Gravosa, Ombla, Brašina náchst 
Ragusa, Castellnuovo mehrfach, Gruda, bei Stagno auf der Halbinsel 
Sabioncello. — In Bosnien bei Doboj und Tuzla. 

Uronema confervicolum Lagrh. Bei Auscha in Bohmen. In Steier- 
mark im grossen Wasserbassin des botan. Gartens in Graz und bei 
Premstátten náchst Graz. 

Hormidium parietinum (Vauch.) Ktz. In Bóhmen bei Statenic, 
Tachlowic, Kowařov, Ounětic náchst Roztok, Johnsdorf náchst Brůx, 
Eulau, B. Kamnitz, Haida, Steinschónau, Kreibitz, Warnsdorf, Nieder- 
und Obergrund, Peiperz und Maxdorf náchst Bodenbach, Dittersbach, 

20% 


308 Anton Hansgirg 


Graber, B. Leipa, Reichstadt, Sandau, Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark bei Graz und Rómerbad. 

Schizogontum © Boryanum Ktz. Bei Mihlhausen náchst Tabor, 
Steinschonau, Brenn náchst B. Leipa, Peiperz und Maxdorf náchst 
Bodenbach. 

S. murale Ktz. In Bóhmen bei Dittersbach und Graber náchst 
Auscha. 

Stigeoclontum tenue Ktz. Bei Klukowic und Holín im St. Procopi- 
Thale, Tuchoměřic, Statenic und Ounětic náchst Roztok, Kowar, Za- 
kolan; Johnsdorf náchst Brůx, Eulau, Nieder-, Mittel- und Obergrund, 
Peiperz und Maxdorf náchst Bodenbach, in der Edmunsklamm náchst 
Herrnskretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Sandau, Neustadtel, Auscha, 
Drum, Graber, Haida, Steinschónau, Kreibitz, Warnsdorf, Můhlhausen 
und Kowařow náchst Tabor, Patzau, Pilgram und Serowitz in Bóhmen. 
— In Steiermark in Graz mehrfach bei Puntigam, Judendorf, Grat- 
wein, Tobelbad auch var. un?forme (Ag.) Ktz. im Abflusse der warmen 
Ouelle, Gleisdorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch, 
Poltschach, St. Georgen, Cilli, Tremersfeld, St. Christof, Tůffer und 
Rómerbad auch var. uniforme (Ag.) Ktz. in den Abflůssen der warmen 
Ouellen, Steinbrůck, Ratschach, Laak und Lichtenwald. — In der 
Umgebung von Pinguente auch var. lubricum, bei Cittanova in Istrien. 
Bei Górz, Sagrado, an offenen Brunnen etc. zwischen Prosecco, Barcola 
und Opčina náchst Triest. In Auellen bei Fiume, Martinščica, Zenge, 
— In Dalmatien bei Metkovič, Gravosa, Ragusa, mehrfach auch var. 
lubricum (Ktz.) Rbh., Cannosa, Valdinoce, Ombla, zwischen Brašina 
und Ragusa vecchia, bei Topla und Gruda náchst Castellnuovo. — In 
Bosnien bei Doboj, Ober- und Nieder-Tuzla, Simin Han. 

S. falklandicum Ktz. var. longearticulatum nob. Bei Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. — In Dalmatien bei Topla 
náchst Castellnuovo. In Istrien im Prčedol náchst der Bahnstation 
Opčina in einer Form, deren Zellen an den Hauptfáden meist 8 bis 
10 u breit, einige 2 bis 4, andere 10 bis 12mal so lang, an den 
Aestchen, welche meist aus wenigen (2—5) Chlorophyll fiihrenden 
Zellen bestehen und in eine lange farblose Haarspitze auslaufen, 
důnner waren. 

S. longipilus Ktz. Bei B. Leipa. — Var. minus Hanse. In einem 
Wasserbassin in Ragusa in Dalmatien. 

S. subspinosum Ktz. Bei Pilgram in Bohmen. 

S. faretum Berth. Bei Kowařow náchst Tabor in Bóhmen. 

9. setigerum Ktz. In Dalmatien zwischen Castellnuovo u. Gruda, 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 309 


S. flagelliferum Ktz. In Steiermark in Siimpfen zwischen Strass- 
gang und Premstátten náchst Graz. In Bohmen bei Pilgram, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor. 

Chaetophora pisiformis (Roth) Ag. Bei Tuchoměřic, Statenic, 
Ounětic náchst Roztok, zwischen B. Leipa und Langenau, bei Reich- 


stadt in Bóhmen. — In Dalmatien bei Valdinoce náchst Ragusa 
spárlich. — In offenen Brunnen zwischen Doboj und Pločnik in 
Bosnien. 


Ch. elegans (Roth) Ag. Bei B. Kamnitz, Haida, Kreibitz, Graber, 
Auscha, B. Leipa mehrfach, Reichstadt, in Teichen bei Maxdorf 
náchst Bodenbach, bei Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram, Patzau in Bohmen. — In Steiermark in Simpfen bei Prem- 
státten und Lieboch náchst Graz, in Simpfen an der Mur bei Wildon, 
in Teichen bei Kótsch náchst Marburg. 

Ch. cornu damae (Roth) Ag. In Teichen bei Schiessnitz náchst 
B. Leipa, bei Kowafow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in 
Bóhmen. 

Chaetonema vrregulare Nowak. Bei Houška náchst Brandeis a. E. 

Var. nov. subvalidu m nob. Veget. Zellen ófters bis 15 und 
18 u breit, 18 bis 48 u lang, Borsten 10 bis 20 oder mehr mal so 
lang als die sie tragende Zelle, sonst wie die typische Form. — Im 
- Gallertlager der Chaetophora elegans bei Chrbyně náchst Unhoscht 
in Bohmen. 

Herposteiron confervicolum Nág. In Bóhmen bei Štatenic náchst 
Ounětic, bei Drum náchst B. Leipa, Maxdorí náchst Bodenbach, Ko- 
wařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. — In Steiermark in 
Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten, bei Wildon, Ruders- 
dorf náchst Graz, Romerbad. — Bei Solkan náchst Górz. — Im 
Prčedol náchst Opčina in Istrien in einer Form, deren wenie oder 
gar nicht verzweigte Fáden oft nur aus 2 bis 5 etwa 6 bis 9 u breiten, 
1 bis 2 mal so langen Zellen zusammengesetzt waren und meist an 
den Fáden von Conferva tenerrima, deren Zellen důnner als die von 
Herposteiron sind, festeewachsen waren. — In Bosnien in Šimpfen 
zwischen Doboj und Pločnik. 

H. hyalothecae nov. sp. Fáden an den Zellen der Hyalotheca 
dubia Ktz. festsitzend, kriechend, spárlich verzweigt, meist gekrůmmt, 
oft den Hyalotheca-Faden ringfórmig umwickelnd, nicht selten kurz 
und blos aus wenigen (2—5) Zellen bestehend; veget. Zellen 3—4 
(seltener bis 6) u breit, 2 bis 5 mal so lang, mit einem wandstándigen, 
bandfórmigen Chlorophore, an der Růckenseite mit einer sehr zarten 


310 Anton Hansgirg 


farblosen Borste versehen, welche an der Basis leicht zwiebelartig 
angeschwollen und daselbst bis 2 u breit ist, oft nur 10 mal so lang 
als die sie tragende Zelle. 

Diese dem H. confervicolum Nág. am náchsten stehende H.-Art 
habe ich in einem Teiche bei Ober-Premstátten náchst Graz, in 
welchem ich auch Capsosira Brébissonii gesammelt habe, entdeckt. 

H. polychaete Hansg. Im grossen Wasserbassin des botanischen 
Gartens in Graz an verschiedenen Fadenalgen. 

Bertholdia orbicularis (Berth.) Lagrh. [Chaetopeltis orbicularis 
Berth.]| nov. var. grandis nob. Lager scheibenfórmig, 1 bis 3 mm. 
im Durchm. von hell oder gelblichgrůner Farbe. Veget. Zellen meist 
viereckie, etwa 15 bis 24 u breit, 1 bis 2 mal so lang, in radial 
verlaufenden, ófters dichotomisch gegen die Peripherie sich theilenden 
Reihen angeordnet. Zoogonidien meist zu 4 oder 8 in einzelnen Zellen 
entstehend, etwa 9 u im Durchm., sonst wie die typische Form. 

In einem Moldautiůimpel bei Hlubočep náchst Prag auf im Wasser 
liegenden Kalksteinen festsitzend. 

Draparnaudia plumosa (Vauch.) Ag. In Bóhmen bei Haida und 
Drum náchst B. Leipa. — In Steiermark bei Tremersfeld náchst Cilli. 

Conferva tenerrima Ktz. Bei Ounětic, Kowar und Zakolan náchst 
Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau, Niedergrund, Maxdorf, Rothbere 
und Peiperz náchst Bodenbach, Herrnskretschen, Dittersbach, Warns- 
dorf, Kreibitz, Steinschónau, Haida, B. Kamnitz, Drum, B. Leipa, 
Auscha, Graber, Reichstadt, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram, Patzau, Šerowitz in Bóhmen. — In Steiermark bei Wildon, 
Ober-Premstátten, Gleisdorf, in Siimpfen zwischen Strassgane und 
Premstátten, bei Rudersdorf náchst Graz, Kótsch náchst Marbure. — 
In Istrien in Sůmpfen im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina, bei 
Pinguente. In der Umgebung von Fiume mehrfach. — Ebenso bei 
Metkowič, Cannosa und Ragusa in Dalmatien. 

Nov. var. subtilissima nob. Fáden blos 2 bis 3 u dick, 
ungleich lang (oft ziemlich kurz), leicht zerbrechlich; véget. Zellen 
4 bis 6 mal so lang als breit, Chlorophoren blassgelbgrůn, Zellhaut 
důnn, sonst wie die typische Form, mit welcher ich sie in Šůmpfen 
bei Rudersdorf náchst Graz gesammelt habe. 

C. fontinalis Berk. Bei Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa. 

C. bombycina (Ag.) Wille. In Bohmen bei Tuchoměřic und Ou- 
nětic náchst Roztok, Kowar, Zakolan náchst Prag, Johnsdorf náchst 
Briůx, Eulau, Niedergrund und Maxdorf náchst Bodenbach, Ditters- 
bach, Hinter-Dittersbach, Kreibitz, Warnsdorf, B. Kamnitz, Rabstein, 


Algologische und bacteriologische Mittheilnngen. a1l 


Steinschonau, Haida, B. Leipa, Drum, Sandau, Reichstadt, Auscha, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram. — In 
Steiermark bei Ober-Premstátten, Judendorf und Gleisdorf náchst 
Graz, Kótsch náchst Marbura. — In Istrien in Sůmpfen im Prčedol 
náchst der Bahnstation Opčina auch var. měnor Wille und var. pal- 
lida Ktz., bei Pinguente, Cittanova. — In Auellen und Báchen bei 
Fiume mehrfach auch var. mčnor Wille, bei Martinščica. — In Dal- 
matien bei Metkowič, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, am Aguaeduct 
oberhalb Gravosa zwischen DBrašina und Ragusa vecchia, bei Topla 
und Meljine náchst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda 
mehrfach. 

Mterospora floccosa (Vauch.) Thr. In der bohm. Schweiz bei 
Niedergrund, Maxdorf, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, 
bei Eulau, Dittersbach, Hinter-Dittersbach, Haida, Steinschónau, 
Kreibitz, B. Leipa, Auscha, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram in Bóhmen. — Bei Fiume und Martinščica. 

M. amoena (Ktz.) Rbh. In Bóhmen bei Johnsdorf náchst Brůx, 
Eulau, Nieder-, Mittel- und Obergrund, Peiperz, Maxdorf náchst 
Bodenbach, zwischen Herrnskretschen und Dittersbach, in der Um- 
gebung von Dittersbach mehrfach, bei B. Kamnitz, Kreibitz, Rabstein, 
Haida, Steinschonau, Auscha, B. Leipa, Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilgram. — In Dalmatien bei Ombla náchst Ragusa spárlich. 

M. elegans nov. sp. [M. amoena (Ktz.) Rbh. var. tenuior 
Hansgirg in diesen Sitz.-Ber. 1889, I, p. 129] In Steiermark in der 
Mur bei Graz, bei Judendorf, zwischen Poltschach und Sauerbrunn. 
— In der Umgebung von Fiume mehrfach. — In Dalmatien bei 
Ombla náchst Ragusa. 

M. abbrevtata (Rbh.) Lagrh. In Wiesengráben bei Gleisdorf in 
Steiermark. — Bei Fiume. 

M. subsetacea (Ktz.) De Toni [Conferva subsetacea Ktz.] In der 
bóhm. Schweiz bei Mittelerund náchst Bodenbach. 

Rhizoclontum | hteroglyphicum (Ag.) Ktz. Bei Statenic náchst 
Ounětic in Bóhmen. — In Šteiermark bei Graz, Judendorf, Gratwein, 
Gleisdorf, an der Seidls GAuelle bei Cilli, Steinbrůck, Ratschach, 
Laak. — In Dalmatien bei Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa 
spárlich. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla. 

Var. lacustre (Ktz.) nob. [R. lacustre Ktz.] In Sůmpfen zwischen 
Premstátten und Strassgang, bei Ober-Premstátten náchst Graz. 

Cladophora fracta (Vahl.) Ktz. Bei Tuchoměřic, Statenic und 
Ounětic náchst Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Auscha, B. Leipa, Drum, 


912 Anton Hansgirg 


Reichstadt, Patzau, Pilgram in Bohmen. — In Steiermark in Teichen 
bei Graz, in Sůmpfen bei Rudersdorf, St. Martin, zwischen Prem- 
státten und Štrassgang, Ober-Premstátten, Gleisdorf, in Tůmpeln an 
der Mur bei Wildon, bei Marburg, Cilli, Rómerbad, Ratschach. — 
Jei Gorz. — In Dalmatien bei Valdinoce náchst Ragusa. 


C. insignis (Ag.) Ktz. In Bóhmen bei Haber, Auscha, Drum, 
B. Leipa, Reichstadt, Mittel- und Niedergrund náchst Bodenbach. — 
Bei Fiume und Ragusa mehrfach. 


C. glomerata (L.) Ktz. Bei Tuchoměřic, Statenic, Ounětic náchst 
Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau, in der Elbe bei Tetschen, in 
der Kamnitz in der Edmundsklamm ete. bei Herrnskretschen, bei 
B. Leipa, Reichstadt, Neustadtel, Sandau, Drum, Graber, Auscha, 
Haber, Haida, Steinschónau, Rabstein, Pilgram, Patzau in Bohmen. 
— In Šteiermark bei Rudersdorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf 
náchst Graz, Wildon, Marburg, zwischen Póltschach und Sauerbrunn, 
bei Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Tůffer mehrfach, 
Rómerbad, Steinbrůck, Laak, Lichtenwald. — Bei Podgora, Peuma, 
Solkan náchst Górz, Sagrado mehrfach. Zwischen Prosecco, Miramar, 
Opčina und Barcola náchst Triest. — Bei der Torpedofabrik etc. 
náchst Fiume, bei Martinščica. — In Dalmatien bei Metkowič, Can- 
nosa, Valdinoce, Ragusa, Gruda, Castellnuovo. — In Bosnien bei 
Doboj mehrfach, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin-Han. 


C. glomerata (L.) Ktz. nov. var. petraea nob. Ráschen meist 
klein, oft kaum 1 cm. lang, an Granit- oder Sandsteinfelsen etc. 
festgewachsen, dunkelgrůn. Fáden oft nur spárlich verzweigt, leicht 
zerbrechlich. Aestchen zerstreut, gerade oder leicht bogenfórmig 
gekrůmmt, kurz, meist aus wenigen (1 bis 2, seltener mehr) Zellen 
bestehend. Zellen der Hauptfáden 30 bis 60, seltener bis 75 u dick, 
kurz-cylindrisch oder fast guadratisch, an den Endtheilen der Fáden 
ofters an den Scheidewánden leicht eingeschnůrt, "/„ bis 2 mal so 
lang als breit, mit farbloser, an álteren Zellen meist deutlich ge- 
schichteter, 3 bis 9 u dicker Membran. Die Rhizoidzellen mehrlappig, 
sehr dickwandig. Endzellen der Aestehen meist breit abgerundet. Ein- 
zelne Zellen der Hauptfáden sind buckelfórmig hervorgewólbt und 
dfters mit kurzen, gegliederten, rhizoidartigen Aestchen versehen. 
Aestchen fast so dick, wie der Hauptfaden, meist nur an einer Seite 
des Fadens entspringend. Vermehrung erfolet durch eifórmige, zwei- 
wimperige, mit einem kleinen rothen Pigmentfleck versehene, 6 bis 
9 u breite, 12 bis 15 u lange Zoogonidien, welche in grosser Anzahl 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen, a13 


in einzelnen vec. Zellen (meist in Zellen am oberen Ende der 
Aestchen) entstehen. 

In Berobáchen unter Můhlrinnen an stets vom Wasser beriesel- 
ten Felsen und Steinen festgewachsen. So in der bóhm. Schweiz bei 
Mittelgrund náchst Bodenbach mit Microspora amoena und M. 
subsetacea. 


C. declinata Ktz. In Bóhmen bei B. Leipa. — In Steiermark 
bei Gratwein und Gleisdorf náchst Graz, Tremersield, Cilli, Poltschach, 
Steinbrůck, Ratschach, Laak. — Bei Górz mehrfach. — In der Fiu- 
mara etc. náchst Fiume mehrfach, bei Zengg. — In Dalmatien 
zwischen Cannosa und Valdinoce zerstreut, bei Gravosa und Ragusa 
mehrfach, bei Ombla, zwischen Brašina und Ragusa vecchia, bei Mel- 
jine und oberhalb Topla náchst Castellnuovo und am Wege von 
Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach. 


C. canahculavis (Roth.) Ktz. In Dalmatien in Ragusa und 
zwischen Brašina und Ragusa vecchia. 


C. sudetica Ktz. Bei Statenic náchst Ounětic in Bohmen. 


Trentepohlia aurea (L.) Mart. In der bohm. Schweiz bei Nieder- 
Mittel- und Obergrund, Peiperz und Maxdorf náchst Bodenbach, in 
der Edmundsklamm, zwischen Herrnskretschen und Dittersbach, im 
Tetschener Schlossgarten, bei Hinter-Dittersbach, Steinschonau, Haida, 
B. Leipa, Reichstadt, B. Kamnitz, Auscha in Bóhmen. — In Šteier- 
mark am Schlossberg in Graz, Tobelbad, Gratwein, an Felsen etc. 
zwischen Judendorf und Gratwein, bei Wildon, Marburg, Unter-Kótsch, 
Cilli (insb. an Seidl's Auelle), zwischen St. Christof und Tremersfeld 
náchst Cilli mehrfach, ebenso zwischen Poltschach und Sauerbrunn, 
Tůffer, Steinbrůck und Rómerbad, Ratschach, Laak, an beiden Ufern 
der Save zwischen Ratschach und Hrastnigg, bei Lichtenwald. — 
Auf feuchten Felsen zwischen Gradisca und Šagrado náchst Górz 
spárlich, ebenso auf feuchten Kalksteinfelsen oberhalb der Bahnstation 
Pinguente in Istrien. 

T uncinata (Gobi) nob. In Wáldern bei Judendorf, Gratwein u. 
Tobelbad náchst Graz in Steiermark. 

T. abietina (Flot.) Wille. Bei Reichstadt, B. Leipa, Rabstein 
náchst B. Kamnitz, in der bóhm. Schweiz in der Edmundsklamm und 
am Wege von Herrnskretschen nach Dittersbach mehrfach, bei Hinter- 
Dittersbach, Peiperz und Maxdorf, Ober- und Mittelgrund náchst 
Bodenbach in Bóhmen. — In Steiermark in Wáldern bei Tobelbad 
und Judendorf náchst Graz. 


314 Anton Hansgirg 


Var. nov. cupressicola nob. Veget. Zellen 9 bis 15 u breit, 
1 bis 1" „mal so lang in der Mitte, bauchig angeschwollen, meist 
elliptisch, diůinnháutig, mit goldeelb oder róthlich (durch Haemato- 
chrom) gefárbtem, člartig glánzendem, seltener gelblichgrůnem In- 
halte; Aestchen oft blos aus wenigen Zellen bestehend so dick wie 
der Hauptfaden. Am Grunde alter Cupressus-Báume bei Gravosa u. 
Cannosa náchst Ragusa in Dalmatien mehrfach. 

T. lagemifera (Hild.) Wille. In Warmháusern des Schlossgartens 
in Tetschen und Reichstadt in Bohmen, im botanischen und in Sackl's 
Garten in Graz. — An einer feuchten Mauer (Brunneneinfassung) 
mit Hypheotrix calcicola und verschiedenen Chroococcaceen bei Valdi- 
noce náchst Ragusa in Dalmatien. 

Nov. var. mediterranea nob. Die Zellen dieser in der freien 
Natur in Istrien, Dalmatien ete. háufig verbreiteten und von mir in 
diesen Sitz.-Ber. 1890, II, p. 109 kurz beschriebenen Form sind meist 
3 bis 4, seltener 6 bis 9 u breit, 1 bis 2mal so lang, seltener etwas 
kůrzer, Endzellen abgerundet. Geht auch in einen protococcus-artigen 
Zustand úber, dessen kugelige etwa 6 u breite Zellen meist gelb bis 
goldgelb, seltener durch Haematochrom rothlichgelb gefárbt sind. 

Am Grunde alter Báume bei Cittanova in Istrien, im Giardino 
publico und im Garten der Marine-Academie bei Fiume, bei Porto- 
Ré, Ragusa, Gravosa. 

T. umbrina (Ktz.) Bor. In der bohm. Schweiz und im nordlichen 
Bóhmen sehr verbreitet; in Sůdbohmen bei Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Patzau, Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Graz, 
bei Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, 
Premstátten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch, Poltschach, St. Ge- 
orgen, Tremersfeld, St. Christof náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, Stein- 
brůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei (G0rz und Sagrado 
spárlich. — Im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina var. guercina 
(Ktz.) Rbh., im Auietothale bei Pinguente mehrfach. Bei Martinščica 
náchst Fiume. — In Bosnien bei Doboj, Pločnik, Nieder- und Ober- 
Tuzla, Simin- Han. 

T. de Baryana (Rbh.) Wille. Bei Auscha, B. Leipa, Reichstadt, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in Bóhmen. — In 
Sůmpfen bei Ober-Premstátten in Steiermark. 

Chlorotylitum cataractarum Ktz. In Bóhmen bei Klukowic und 
Holín im St. Procopi-Thale, bei Eulau náchst Bodenbach spárlich. — 
In Steiermark bei Rudersdorf, zwischen Judendorf und Gratwein, 
Gleisdorf und Wildon náchst Graz, Cilli insb. zwischen Tremersfeld 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 315 


und St. Christof, am Wege von Pěltschach nach Sauerbrunn, bei 
Tůťfer, Romerbad, Steinbrůck, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — In 
den Kůstenlándern bei Górz und Pinguente spárlich. Im Abflusse 
des Zwir, in der Fiumara und in Báchen und Auellen bei Fiume 
nicht selten, bei Martinščica, Zenge. — In Dalmatien bei Metkovič, 
Gravosa, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Ombla, zwischen Brašina und 
Ragusa vecchia mehrfach, ebenso bei Meljine und oberhalb Topla 
náchst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda. — In 
Bosnien in Zuflůssen der Jala bei Ober- und Nieder-Tuzla mehrfach. 

Microthamnion Kůitzingianum Nág. Bei Haida, Auscha, Eulau 
náchst Bodenbach, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, 
bei Pilgram in Bohmen. — In Istrien in Sůmpfen in Prčedol náchst 
der Bahnstation Opčina. 

Vaucheria sessilis (Vauch.) D. C. In der bohm. Schweiz und in 
Nordbohmen sehr verbreitet; in Sůdbohmen bei Pilgram, Patzau, 
Serowitz, Můhlhausen und Kowařow. — In Steiermark in Graz, in 
Warmháusern des botanischen und Sackls Gartens daselbst auch var, 
pachyderma (Walz.) nob., bei Puntigam, Judendorf, Gratwein, Tobel- 
bad, Gleisdorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch, Cilli, 
Tremersfeld, St. Christof, Poltschach, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, 
Ratschach, Laak. — Bei Prosecco, Opčina und Barcola, in Sůmpfen 
im Prčedol náchst Opčina. Bei Górz, Sagrado mehrfach. Bei Pin- 
guente, Cittanova, Fiume. In Dalmatien bei Metkowič, Cannosa, Ra- 
gusa, Castellnuovo mehrfach. — In Bosnien bei Doboj und Nieder- 
Tuzla. 

V. geminata (Vauch.) D. C. In Bohmen bei Nieder- und Ober- 
grund etc. bei Bodenbach, Dittersbach, B. Leipa, Reichstadt, B. Kamnitz, 
Auscha, Eulau, Pilgram. Var. vivularis Hanse. bei: Statenic, Tucho- 
měřic, Ounětic, Kowar, Kolín und Klukowic náchst Prag. — In Šteier- 
mark bei Gratwein náchst Graz, Ober-Kótsch náchst Marburg, 
zwischen Póltschach und Sauerbrunn, Cilli, Tremersfeld, Tůťfier, Romer- 
bad, Steinbrůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Solkan náchst 
Górz. In der Fiumara und in Báchen bei Fiume und Martinščica 
mehrfach. Zwischen Prosecco und Miramar, Contovello und Barcola 
náchst Triest mehrfach, Pinguente, Cittanova. — In Dalmatien bei 
Metkowič, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ombla, zwischen 
Brašina und Ragusa vecchia, Meljine, Topla náchst Castellnuovo und 
am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach. 
— In Bosnien bei Ober-Tuzla. 

Botrydium granulatum (IL.) Rostaf. et Wor. In Bohmen am Uíer 


316 Anton Hansgirg 


der Elbe bei Bodenbach und Tetschen mehrfach, bei Dittersbach. — 
In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla. 

Pandorina morum Bory. Bei Johnsdorf náchst Brůx, Maxdorf 
náchst Bodenbach, B. Leipa, Reichstadt, Auscha, Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram in Boóhmen. In Steiermark in 
Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten, bei Ober-Premstátten, 
Wildon náchst Graz auch im grossen Wasserbassin im botanischen 
Garten daselbst, in Teichen bei Cilli. 

Eudorina elegans Ehrb. In Teichen bei Ober-Premstátten náchst 
Graz in Steiermark. 

Chlamydomonas pulviseulus (Můll.) Ehrb. Bei Tuchoměřic, Sta- 
tenic und Ounětic náchst Prag, in der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen, bei Dittersbach, Haida, Kreibitz, Steinschónau, B. Leipa, 
Auscha, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram in 
Bohmen. — In Šteiermark in Teichen bei Graz, in Sůmpfen zwischen 
Strassgang und Premstátten, Gleisdorf, Ober-Premstátten, Wildon, 
Cilli. — In Istrien in Sůmpfen im Prčedol náchst der Bahnstation 
Opčina. 

Haematococeus lacustris (Girod.) Rostaf. In Steiermark bei Graz, 
zwischen Premstátten und Štrasseang und bei Ober-Premstátten. — 
In Bosnien bei Pločnik náchst Doboj. 

HHydrodichon veticulatum (L.) Lagrh. Im Bielagrund náchst 
Bodenbach in Bóohmen. 

Pediastrum integrum Nág. In Steiermark in Graz. 

P. Boryanum (Turp. Menegh. In Bóhmen bei Eulau, Ditters- 
bach, B. Leipa, Kreibitz, B. Kamnitz, Haida, Auscha, Kowafow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark in 
Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten náchst Graz, bei Lieboch, 
in Tiimpeln an der Mur bei Wildon, in Teichen bei Marburg, bei 
Romerbad auch var. drevicorné A. Br. — In Istrien in Sůmpfen im 
Prčedol náchst der Bahnstation Opčina spárlich. In Dalmatien 
zwischen Gravosa und Ragusa. 

F. duplex Meyen. Bei B. Kamnitz, Kreibitz, Auscha, B. Leipa, 
Reichstadt, Eulau náchst Bodenbach, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor, Patzau, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark bei Ober-Prem- 
státten, zwischen Strassgang und Premstátten, Lieboch, Wildon, in 
Teichen bei Kótsch náchst Marburg auch var. microporum A. Br., 
bei Romerbad. 

P. forcipatum (Corda) A. Br. Bei B. Leipa, Kreibitz, B. Kamnitz 
Auscha, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in Bohmen 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 317 


— In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz und bei Kótsch 
náchst Marbure. 

P. tetras (Ehrb.) Ralfs. Bei B. Kamnitz, B. Leipa, Pilgram, 
Patzau, Kowařow und Můhlhausen in Bóhmen. — In Steiermark in 
Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten, bei Ober-Premstátten, 
Kótsch náchst Marbure. 

Sorastrum spěnulosum Nág. Bei B. Leipa in Bohmen. — In 
Súmfen zwischen Strassgang und Premstátten in Steiermark., 

Coelastrum mieroporum Nág. In Teichen und Siimpfen bei Brenn, 
Straussnitz etc. náchst B. Leipa, bei Drum, Auscha, B. Kamnitz, 
Kreibitz, Warnsdorf, Eulau, Dittersbach, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Patzau, Pilgram in Bóhmen. — In Šteiermark in 
Teichen bei Marbure, bei Ober-Premstátten, zwischen Strassgane und 
Premstátten, Lieboch und Wildon náchst Graz. 

Scenedesmus bijugatus (Turp.) Ktz. Bei Klukowic und Holín im 
St. Procopi-Thale, Tuchoměřic, Statenic, Ounětic náchst Prag; Eulau, 
Rothbere, Maxdorf náchst Bodenbach, Dittersbach, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen; bei B. Leipa, Auscha, Drum, Warns- 
dorf, Sandau, B. Kamnitz, Haida, Neudorfel, Kreibitz, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pileram in Bóhmen. — In Steier- 
mark in Teichen bei Graz, in Sůmpfen bei Rudersdorf, zwischen 
Strassgane und Premstátten, Gleisdorf, Ober-Premstátten, Lieboch, 
Wildon, Marbure, Rómerbad, Ratschach, Laak. — In Istrien in 
Sůmpfen im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina spárlich. 

S, denticulatus Lagrh. Bei B. Kamnitz, Haida, Rabstein, Markers- 
dorf, Dittersbach, B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pilogram in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Kótsch náchst 
Marburg, bei Ober-Premstátten, zwischen Strassecang und Premstátten, 
bei Wildon náchst Graz. 

S: guadricauda (Turp.) Bréb. Bei Klukowic náchst Prag, Eulau, 
Dittersbach, B. Kamnitz, Haida, Rabstein, Kreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, 
Drum, Brenn, Auscha, Kowařow u. Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, 
Pileram, Šerowitz in Bóhmen. — In Steiermark bei Wildon, Lieboch, 
Ober-Premstátten, zwischen Strassgane und Premstátten, in Teichen 
bei Graz und Marburg, Róomerbad, Tůffer, Ratschach. — In Istrien 
im Prčedol náchst Opčina. 

S. obliguus (Turp.) Ktz. Bei Eulau, Dittersbach, B. Leipa 
mehrfach, Reichstadt, B. Kamnitz, Rabstein, Kreibitz, Warnsdorf 
Auscha, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pileram, Šerowitz 
in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Marburg, Ober- 


918 Anton Hansgire 


Premstátten, in Siůmpfen bei Rudersdorf, zwischen Strassgang und 
Premstátten, bei Wildon náchst Graz. 

Setadium arbuscula A. Br. In Teichen bei B. Leipa, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. 

Ophiocylium parvulum (Perty) A. Br. Bei Eulau, Dittersbach, 
B. Kamnitz, Haida, Steinschónau, Kvreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, 
Brenn, Reichstadt, Drum, Auscha, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor, Pilgram, Patzau in Bóhmen. — In Steiermark bei Marburg, 
Gleisdorf, Ober-Premstátten, zwischen Strassgang und Premstátten, 
bei Lieboch und Wildon náchst Graz. — In Istrien in Siimpfen im 
Prčedol náchst der Bahnstation Opčina. 

O. matus Náe. Bei B. Leipa, Auscha und Eulau in Bóhmen. 

O. cochleare (Eichw.) A. Br. Bei B. Leipa. — In Istrien im 
Prčedol náchst Opčina. 

Rhaphidium polymorphum Fres. Bei Eulau und Rothberg náchst 
Bodenbach, in der Edmunsklamm náchst Herrnskretschen, Ditters- 
bach, B. Leipa, Rabstein, B. Kamnitz, Kreibitz, Warnsdorf, Reichstadt, 
Drum, Auscha, Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, Pilgram, 
Patzau, Šerowitz; var. falcatum (Corda) Rbh. bei B. Kammitz und 
B. Leipa in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Marburg, in 
Sůmpfen bei Rudersdorf, Gleisdorf, zwischen Strassgang und Prem- 
státten, bel Ober-Premstátten, Lieboch, Wildon. — In Istrien in 
Sůmpfen im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina. 

R. faleula A. Br. Bei B. Kamnitz und Kreibitz. 

R, convolutum (Corda) Rbh. Bei Piloram und B. Leipa. 

Selenastrum Bibratanum Reinsch. Bei Markersdorf náchst Bóhm. 
Kamnitz, Neudorfel náchst Kreibitz. — In Steiermark bei Wildon 
-und Ober-Premstátten náchst Graz. 

S. gracile Reinsch. In Sůmpfen zwischen Strassgang und Prem- 
státten náchst Graz in Steiermark. 

Tetraedron trigonum (Nág.) Hanse. Bei B. Leipa, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. — In Steiermark zwischen 
Strassgang und Premstátten náchst Graz auch var. čnerme Hansg- 

T. regulare Ktz. Bei Neuděorfel náchst Kreibitz in Bóhmen. — 
Bei Ober-Premstátten in Steiermark. — In Istrien in Sůmpfen im 
Prčedol náchst der Bahnstation Opčina spárlich. 

T. minimum (A. Br.) Hansg. Bei Ober-Premstátten in Steiermark. 

Eremosphaera věridis De By. Bei B. Kamnitz. 

Characium subulatum A. Br. Bei Eulau, Hinter-Dittersbach, 
Kreibitz, Auscha in Bohmen. — In Steiermark bei Premstátten náchst 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. -319 


Graz, Kótsch náchst Marburg, Romerbad. — Bei Solkan náchst Górz, 
St. Martin náchst Pinguente. — In Dalmatien bei Ragusa. 

Ch. strietum A. Br. In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst 
Graz, in Rómerbad auf Cladophoren. — Bei Solkan náchst Górz. 

Ch. Steboldii A. B. Bei Metkowič in Dalmatien. 

Ch. Něágelii A. Br. In Steiermark in Teichen bei Marburg, bei 
Ober-Premstátten, in Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten 
náchst Graz, bei Rómerbad. 

Ch longipes Rbh. Bei B. Leipa und Eulau náchst Bodenbach 
in Bohmen. — Bei Gleisdorf, Ober-Premstátten und zwischen Strass- 
gang und Premstátten in Steiermark. 

Tetraspora gelatinosa (Vauch.) Desv. Bei Patzau, Pilgram, Auscha 
in Bóhmen. — Bei Metkowič, Cannosa, Valdinoce und Brašina náchst 
Ragusa in Dalmatien. 

T. lubrica (Roth.) Ag. Bei Dittersbach, Herrnskretschen, Bóhm. 
Leipa in Bohmen. 

Schizochlamys gelatinosa A. Br. Bei B. Kamnitz und Auscha in 
Boóhmen. 

Kentrosphaera Fasciolae Bzi. Bei Drum, Auscha, B. Leipa, Mittel- 
grund náchst Bodenbach in Bóhmen. — In Dalmatien bei Valdinoce 
náchst Ragusa. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina auf im Wasser 
theilweise untergetauchten Steinen; an einem Brunnen in Triest. 

Palmodactylon vartum Náeg. Bei Liptitz náchst Dux, Eulau, 
Dittersbach, Pilgram, B. Leipa in Bóhmen. 

Apiocystis Brauntana Nág. Bei Brenn náchst B. Leipa. — In 
Teichen bei Ober-Premstátten náchst Graz in Steiermark. 

Chlorochytrium lemnae Cohn. In Siimpfen zwischen Strassgang 
und Premstátten náchst Graz in Steiermark. 

Hormospora mutabilis Nás. Bei Steinschónau náchst B. Kamnitz. 

Geminella interrupta (Turp.) Lagrh. Bei B. Leipa, Pilgram. — 
In Steiermark in Tiůimpeln an der Mur bei Wildon und in Sůmpíen 


bei Ober-Premstátten náchst Graz. — In Dalmatien: bei Ragusa. 
Staurogemia vectangularis (Nág.) A. Br. Bei Kreibitz, B. Leipa, 
Auscha, Kowařow náchst Tabor in Bóhmen. — In Steiermark in 


Teichen bei Kótsch náchst Marburg, bei Ober-Premstátten, zwischen 
Strassgang und Premstátten und bei Wildon náchst Graz. 
Dictyosphaertum reniforme Bulnh. In Šiimpfen bei B. Leipa und 
Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark b. Ober-Premstátten náchst Graz. 
D. pulchellum Wood. In Bóhmen bei Kreibitz, B. Leipa, Pilgram, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei Ober- 
Premstátten, in Sůmpfen zwischen Strassgang u. Premstátten náchst Graz. 


320 Anton Hansgirg 


Oocardium stratum Nág. In Dalmatien zwischen Castellnuovo 
und Gruda mit Allogonium Wolleanum Hanse. gesellig. 

NephrocytiumAgardhianum Nás. Bei B. Leipa, Auscha, Můhl- 
hausen náchst Tabor, Pilgram in Bóhmen. 

N. Něgelii Grun. Bei Dittersbach, B, Kamnitz, B. Leipa, Ko- 
wařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei Wildon 
und Ober-Premstátten náchst Graz. 


Oocystis solitaria Wittr. Bei B. Kamnitz, Eulau, B. Leipa, Peiperz 
und Maxdorf náchst Bodenbach, Auscha, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Piloram in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei 
Cili, Graz, Ober-Premstátten, in Siimpfen bei Judendorf, zwischen 
Strassgang und Premstátten, Gleisdorf und Wildon náchst Graz, 

Var. rupestris (Krch.) nob. In der bůhm. Schweiz bei Nieder-, 
Mittel- u. Obergrund, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen 
und bei Hinter-Dittersbach. — In Steiermark bei Poltschach, Tremers- 
feld náchst Cilli, Steinbrůck, Ratschach, Laak. — Bei Górz und Pin- 
guente spárlich. — In Dalmatien bei Cannosa náchst Ragusa und in 
den auf Kalksteinfelsen gebauten Festunegseráben von Ragusa. 

O. Nágelů A. Br. In Siimpfen bei B. Leipa und Pilgram in 
Bóhmen. 

Pleurococeus mintatus (Ktz.) Nág. In Warmháusern im Schloss- 
garten in Tetschen und Reichstadt in Bóhmen, im botanischen und 
Sackl's Garten in Graz in Steiermark, im Giardino publico bei Fiume 
spárlich. In der freien Natur in hoblenartigen Vertiefungen an Sand- 
steinfelsen in der Edmundsklamm und bei Niedergrund in der bóhm. 
Schweiz auch bei B. Leipa, ebenso bei Górz mehrfach. 

P. crenulatus Hansg. Bei Mittelgrund náchst Bodenbach in 
Bóhmen. 

P. vulgaris (Grev.) Menegh. Var. cohaerens Wittr. An hundert- 
jáhrigen Platanen bei Cannosa náchst Ragusa. Bei Barcola náchst 
Triest. Bei SŠagrado und Gradisca náchst Górz. Var. měnor (Ktz.) 
Krch. In Steiermark bei Marburg, Wildon und Puntigam náchst 
Graz. — In Dalmatien bei Cannosa náchst Ragusa in einer Form 
(f. glomeratus nob.), deren Zellen etwa 3 « dick und zu 8 bis 
vielen in rundlichen oder formlosen, 12 bis 15 u breiten Zellenhaufen 
dicht vereinigt waren an zeitweise inundirten Steinen in einem offenen 
Brunnen. 

P. aureo-věridis (Ktz.) Rbh. In Warmháusern im Sackl's Garten 
in Graz. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 321 


P. tectorum Trevis. Bei Tobelbad und Judendorf náchst Graz 
in Steiermark. 

P. rufescens Bréb. Bei Steinbrůck, Ratschach und Laak in 
Steiermark. 

P. angulosus (Corda) Menegh. In Bohmen bei Pilgram, Kowařow 
und Můhlhausen uáchst Tabor, B. Leipa. — In Steiermark bei Wildon, 
Ober-Premstátten, zwischen Strassgang und Premstátten im grossen 
Wasserbassin im botan. Garten in Graz. 

P. mucosus (Ktz.) Rbh. Im nordlichen Bohmen mehrfach. Bei 
Graz und Gleisdorf in Steiermark. — Bei Górz, Sagrado, Fiume. — 
In Dalmatien bei Ragusa. 

Gloeocystis vesiculosa Nág. Bei B. Leipa, Reichstadt, Dittersbach, 
Nieder-, Mittel- und Obergrund, zwischen Peiperz und Maxdorf in 
der Edmundsklamm in der bohm. Schweiz nicht selten. — Bei Sa- 
grado náchst Górz. 

Nov. var. caldariorum nob. Lager gallertig, dunkelerůn, 
formlos. Veget. Zellen kugelig oder fast kugelig, meist 8 bis 10 u 
breit (mit der Gallerthůlle 18 bis 24 u breit), einzeln oder zu 2—4 
in kugeligen oder elliptischen, etwa 30 u breiten und langen Familien 
vereinist. (Gallerthůllen farblos, deutlich geschichtet, sonst wie bei 
der typischen Form. In Warmháusern auf feuchten Mauern. So im 
Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt in Bóhmen, in Sackl's 
Warmbáusern bei Graz in Steiermark. 

G. guaternata (Ktz.) Rich. [Gloeocapsa guaternata Ktz.] In der 
běhm. Schweiz bei Nieder- und Mittelgrund, zwischen Peiperz und 
Maxdorf, in der Edmundsklamm und am Wege von Herrnskretschen 

zum Prebischthor mehrfach. 
| G. fenestralis (Ktz.) A. Br. Im Schlossgarten in Tetschen und 
Reichstadt in Bóhmen; im Sackls Garten bei Graz in Steiermark; 
im Giardino publico bei Fiume. 

G. rupestris (Lyngb.) Rbh. In der bóhm. Schweiz háufig, bei 
Eulau, Dittersbach, bei B. Kamnitz, Auscha, B. Leipa, Reichstadt in 
Bóhmen. — In Steiermark am Schlossbere in Graz, bei Wildon, 
Judendorf, Póltschach und Cilli. Bei Górz und Pinguente spárlich. 

G. gigas (Ktz.) Lagrh. Bei B. Leipa, Reichstadt, Auscha, Ko- 
wařow náchst Tabor, Pileram in Bóhmen. — In Istrien im Prčedol 
náchst Opčina spárlich. — In Dalmatien bei Metkowič. 

Palmella mucosa Ktz. Bei Kreibitz, B. Leipa, B. Kamnitz, 
Pileram in Bóhmen. — In Steiermark bei Graz, Cilli und Ratschach. 
— In Bosnien bei Doboj. — In Dalmatien bei Ragusa, Gruda, Castell- 


Tř, mathematicko-přírodovědecká, 21 


329 Anton Hansgirg 


nuovo. — Bei Fiume im Abflusse des warmen Wassers aus der Tor- 
pedofabrik in einer Form, deren kugelige Zellen 9 bis 12 u breit, 
sehr důnnháutig und mit einem wandstándigen, plattenfórmigen, blass- 
grůnem Chlorophylltráger versehen waren. 

P. stigeoclonií Cienk. Bei Auscha und B. Leipa. — In Steier- 
mark bei Lieboch und Rudersdorf náchst Graz. — In Dalmatien bei 
Metkowič, Cannosa náchst Ragusa. 

P. botryoides Ktz. In der bóhm. Schweiz und im nordlichen 
Bohmen háufie. — In Steiermark in Graz (auch in Warmháusern), 
bei Tobelbad, Judendorf, Gleisdorf, Strassgang, Premstátten, Tremers- 
feld náchst Cilli, Póltschach, St. Georgen. —- Bei Górz und Pinguente, 
In der Umgebung von Fiume mehrfach. — In Dalmatien bei Metko- 
wič, Cannosa, Valdinoce náchst Ragusa, zwischen Brašina und Ra- 
gusa vecchia, Castellnuovo, Gruda spárlich, 

P. miniata Leibl. In Bóohmen bei Eulau, Nieder- und Mittel- 
grund, Peiperz náchst Bodenbach, Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Reichstadt, Graber, Auscha, 
Warnsdorf, Kreibitz, Haida, B. Kamnitz, Můhlhausen náchst Tabor, 
Patzau, Pilgram. — In Steiermark in Graz, bei Gratwein, Judendorf, 
Gleisdorf, Premstátten, Wildon, Póltschach, Tremersfeld náchst Cilli, 
Romerbad, Tůffer, Steinbrůck, Ratschach, Laak. — Bei Górz, Gradisca, 
Sagrado, Nabresina, Contovello, Pinguente. Bei Fiume und Cittanova. 
— In Dalmatien bei Castellnuovo, Gruda, Ragusa, 

Stichococcus bacillaris Nág. In der bohm. Schweiz und im nord- 
lichen Bóhmen sehr verbreitet; in Sůdbohmen bei Serowitz, Pilgram, 
Patzau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark 
bei Graz, Punticam, Gratwein, Judendorf, Tobelbad, Gleisdorf, Prem- 
státten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch, St. Georgen, Poltschach, 
Cilli, Tremersfeld, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach, Laak. — 
Bei Górz, Gradisca, Sagrado, Proseeco, Opčina, Contovello náchst 
Triest, Cittanova, Pinguente mehrfach, Fiume, Martinščica, Zara, 
Metkowič, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Ombla, zwischen Brašina und 
Ragusa vecchia, bei Gruda, Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, 
Ober- und Nieder-Tuzla, Var. maxřmus nob. In der bóhm. Schweiz 
und in Nordbohmen mehrfach; in Steiermark in Graz, Marbure und 
Steinbrůck, Bei Fiume. 

Dactylothece Braumti (A. Br.) Lagrh. In Warmháusern im 
Tetschener Schlossgarten in Bóhmen, im Sackls Garten in Graz. 

D, confluens (Ktz.) nob. [Gloeocapsa confluens Ktz.] In der bohm. 
Schweiz bei Nieder- und Mittelorund, Peiperz und Maxdorf náchst 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 323 


Bodenbach, in der Edmundsklamm und bei Prebischthor náchst Herrns- 
kretschen mehrfach. 

D. macrococea nov. sp. Lager gelblich oder schmutzigerůn 
gefárbt, formlos, schleimig-gallertig, mehr oder weniger ausgebreitet. 
Veget. Zellen ohne Gallerthůllen 4 bis 6 u breit, 2 bis 3mal so lang, 
meist cylindrisch, gerade oder leicht gekrimmt, an beiden Enden 
abgerundet, mit den farblosen, deutlich geschichteten Gallerthiůllen 
10 bis 14 u breit, 15 bis 25 u lang, einzeln, seitener zu zwei hinter 
einander, im plasmatischen Zellinhalte mit einem wandstándigen, 
plattenformigen Chlorophore. 

In der bohm. Schweiz auf feuchten Sandsteinfelsen, so bei Nieder- 
und Mittelgrund und in der Hdmundsklamm náchst Herrnskretschen 
in Bohmen. — In Steiermark in Sackls Warmháusern bei Graz auf 
feuchten Fensterscheiben. 

Inoderma lamellosum Ktz. In der bohm. Schweiz zwischen Peiperz 


und Maxdorf, bei Mittelerund náchst Bodenbach. — In Steiermark 
bei Judendorf náchst Graz, Póoltschach und Tůffer. — In Istrien bei 
Pinguente. 


I, maťus nob. Bei Mittelerund und in der Edmundsklamm in 
der bohm. Schweiz. — In Sackl's Warmháusern bei Graz in Steiermark. 

Protococeus viridis Ag. var. pulcher (Krch.) Hanse. Bei B. Leipa, 
Reichstadt, Eulau, Bodenbach. Var. čnstgnis Hanse. Bei Graz in 
Steiermark. 

P. glomeratus Ag. In Steiermark bei Graz, Judendorf, Tremers- 
feld náchst Cilli, Steinbrůck, Laak. — Bei Fiume mehrfach, ebenso 
bei Górz, Gradisca und Sasgrado, Nabresina, Contovello náchst Triest, 
Pinguente. 

P. grumosus Rich.*) In Warmháusern im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Bohmen; in Sackl's Garten náchst Graz in Šteier- 
mark. In hohlenartigen Vertiefungen in Sandsteinfelsen bei Nieder- 
und Mittelgrund, zwischen Peiperz und Maxdorf, in der Edmunds- 
klamm in der bóhm. Schweiz. — Auf feuchten Felsen an der Můndung 
des Ouieto bei Cittanova und Pinguente in Istrien. 

P. caldariorum Mag. Im Schlossgarten in Tetschen und Reich- 
stadt in Bóhmen. In Steiermark im botanischen und Sackl's Garten 
in Graz. 

P. variabilis Hanse. In Warmháusern des Tetschener Schloss- 
gartens in Bóhmen; in Sackl's Warmháusern in Graz. Auch in der 


r) Siehe *) Anmerk. auf p. 116 in diesen Sitz.-Ber, 1890, II, 
21* 


324 Anton Hansgirg 


freien Natur auf Kalksteinfelsen bei Judendorf náchst Graz und bei 
Nabresina und Contovello náchst Triest. 

P. cinnamomeus Ktz. In Sackls Warmháusern bei Graz in 
Steiermark. 

P. olivaceus Rbh. Bei B. Leipa, Auscha, Maxdorf náchst Boden- 
bach in Bohmen. In Istrien im Prčedol náchst Opčina. 

P, infustonum (Schrank) Krch. [Chlorella infusionum Beyerk.]") 
Bei Eulau, Dittersbach, Maxdorf náchst Bodenbach, B. Leipa, Drum, 
Auscha, Warnsdorf, Kreibitz, Haida, Bóhm. Kamnitz, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Pileram, Patzau in Bohmen. — ln Šteier- 
mark in Teichen bei Graz, Marburg, in Siimpfen bei Rudersdorf, 
zwischen Strasseang und Premstátten, Ober-Premstátten, Gleisdorf, 
Liebsch, Wildon, Ratschach. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina, 
bei Pinguente spárlich. In Dalmatien bei Metkowič, Valdinoce náchst 
Racusa. 

P. botryovdes (Ktz.) Krch. In Dalmatien bei Obod náchst Ra- 
gusa. — Var. nidulans Hanse. Bei Auscha, B. Leipa, Brenn, Bóhm. 
Kamnitz, Haida, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in 
Bóhmen. — In Steiermark im Gloeotrichia-Lager bei Wildon und 
Ober-Premstátten ; in Teichen bei Kótsch náchst Marburg. 

- Urococeus instgnis (Hass.) Ktz. In Bóhmen bei Reichstadt, B. 
Leipa, Auscha; in der bóhm. Schweiz nicht selten; bei Bóhm. 
Kamnitz, Eulau, Johnsdorf náchst Brůx. — In Steiermark bei Juden- 
dorf, Tobelbad, Premstátten náchst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, 
Tremersfeld náchst Cilli, Poltschach, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach. 
— Auf feuchten Felsen náchst Górz und bei Pinguente mehrfach 
zerstreut. 

Trochiscia hůrta (Reinsch) nob. Bei Eulau náchst Bodenbach in 
Boóhmen. 

T. aciculifera (Lagrh.) nob. var. pulcher nob. Bei Reichstadt 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach, Peiperz und Maxdorf, 
bei Mittelgrund und in der Edmundsklamm in der bohm. Schweiz. 


T. stagnalis Hansg. Bei Maxdorf náchst Bodenbach, Ditters- 


bach in Bóhmen. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina. 
Dactylococcus infusionum Nág. In Steiermark in Teichen bei 
Graz und Cilli. — Bei Ragusa und Brašina in Dalmatien. — In 


!) Die neulich von Beyerinck (in der Botanischen Zeitung 1890) aufgestellte 
Gattung Chlorella ist, wie der Verf, im Vorhergehenden nachgewiesen hat, ein- 
zuziehen, 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 325 


Bohmen bei Dittersbach und B. Leipa. — Im Prčedol náchst Opčina 
in Istrien. 

D. caudatus (Reinsch) Hanse. In der bohm. Schweiz nicht selten, 
bei Haida, Steinschónau, Kreibitz, Auscha, Drum, B. Leipa, Reich- 
stadt, Patzau, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark bei Judendorf, 
Tobelbad, Premstátten, Poltschach, Laak und Steinbrůck. 

D. raphidtoides Hansg. Bei Nieder- und Obererund, zwischen 
Peiperz und Maxdorf, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, 
bei Dittersbach, Bóhm. Kamnitz. — In Steiermark bei Judendorf 
náchst Graz. 

Botryococcus Braunř Ktz. Bei Klukowic náchst Prag, Boóhm. 
Kamnitz, Markersdorf, Kreibitz, B. Leipa, Auscha, Eulau, Ditters- 
bach, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram, Serowitz in 
Bohmen; var. mucosus Lagsh. In der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen. — In Steiermark im grossen Wasserbasin im botanischen 
Garten in Graz, in Teichen bei Kótsch náchst Marburg. 

Mougeotia sealaris Hass. In der Edmundsklamm in der bohm. 
Schweiz. ") 

M. parvula Hass. Bei Eulau, Maxdorf náchst Bodenbach, Dit- 
tersbach, B. Leipa, Reichstadt, Drum, Auscha, Kreibitz, Bóhm. Kamnitz, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram in Bohmen. 
— In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sůmpfen bei Rudersdorf, 
zwischen Strassgang und Premstátten, Ober-Premstátten, Gleisdorf, 
Wildon, in Teichen bei Marburg, bei Romerbad, Ratschach, Tremers- 
feld náchst Cilli. — Bei Sagrado náchst Górz. — In Dalmatien bei 
Ragusa. 

M. nummuloides Hass. Bei Topla náchst Castellnuovo in Dal- 
matien. 

M. genuflexa (Dillw.) Ag. Bei Tuchoměřic, Kowar, Zakolan, Sta- 
tenic, Ounětic náchst Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau, in der 
bohm. Schweiz, in Nord- und Sidbohmen háufie verbreitet. — In 
Steiermark bei Graz, Rudersdorf, zwischen Štrassgang und Prem- 
státten, Ober-Premstátten, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, 
Kótsch, St. Christof, Tremersfeld, St. Georgen, Cilli, Steinbrůck, Laak, 
Tůffer, Ratschach. — Bei Górz und Sagrado, im Prčedol náchst Op- 


1) Eine dieser Moucgeotia úhnliche sterile Art, deren veget. Zellen jedoch 
bloss 15 bis 18 u breit, 5- bis 10mal so lang, die Fáden zu gelblich-grůnen, nicht 
schlůpferigen Ráschen an feuchten Felsen vereinigt waren, sammelte ich zwischen 
Miramar und Barcola náchst Triest auch auf feuchten Kalksteinfelsen in Dalmatien 
mehrfach. 


326 Anton Hanscirg 


čina, bei Pinguente mehrfach. — In der náheren Umgebung von 
Fiume mehrfach, bei Martinščica. — In Dalmatien bei Metkowič, 
Ragusa (auch in den Festungswállen), bei Cannosa, Gravosa, Gruda, 
Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla, 
Simin Han. Var. gracilis (Ktz.) Reinsch. Bei Fiume, Graz in Steier- 
mark, Meljine náchst Castellnuovo in Dalmatien. 

M. viridis (Ktz.) Wittr. Bei Eulau, Mittelgrund und Maxdorf 
náchst Bodenbach, Dittersbach, Hinter-Dittersbach, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen, Haida, Bóhm. Kamnitz, Rabstein, 
B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. — In 
Steiermark bei Premstátten náchst Graz, Wildon, Lieboch, Gleisdorf 
Kótsch náchst Marburg. 

Zygnema chalybeospermum Hanse. nov. var. gracile nob. Veget. 
Zellen bloss 20 bis 24 u breit, 2- bis 4mal so lang, Zygoten 24 bis 
90 u breit, kugelig, elliptisch, seltener mit einem hóckerartigen Aus- 
wuchse, welcher in den Copulationskanal hineinragt, versehen, 24 bis 
96 u lang, mit schwárzlich stahlblau gefárbtem Mesospor, sonst wie 
bei der typischen Form. In Bergbáchen in Dalmatien nicht selten, 
so bei Cannosa, Valdinoce, zwischen Brašina und Ragusa vecchia, 
bei Castellnuovo mehrfach. Auch bei Sagrado und Górz. 

Zygnema eruciatum (Vauch.) Ag. Bei B. Leipa, Auscha, Bóhm. 
Kamnitz. 

Z. stellinum (Vauch.) Ag. Bei Klukowic, Tuchoměřic, Štatenic, 
Ounětic, Kowar, Zakolan náchst Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau. 
In der bóhm. Schweiz, in Nord- und Sůdbohmen háufig verbreitet. 
— In Steiermark bei Graz, Tobelbad, zwischen Strassgang und Prem- 
státten, Ober- Premstátten, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, 
Kótsch, Cilli, Tremersfeld, St. Georsen, Tůffer, Steinbrůck, Ratschach. 
— Bei Sagrado, Górz, im Prčedol náchst Opčina, bei Pinguente, 
Cittanova, Martinščica náchst Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, 
Ragusa, Gruda, Castellnuovo mehrfach. 

Z. pectinatum (Vauch.) Ag. Bei Bóhm. Leipa. — In Steiermark 
in Teichen bei Graz, in Sůmpfen zwischen ŠStrassgane und Prem- 
státten reichlich, Ober-Premstátten, Gleisdorf, Kótsch náchst Marburg, 
Tremersfeld náchst Cilli, Ratschach. — In Dalmatien bei Brašina 
náchst Ragusa, Meljine und Topla náchst Castellnuovo, zwischen Castell- 
nuovo und Gruda. 

Z. ericetorum (Ktz.) Hansg. Bei Johnsdorf náchst Brůx, Eulau; 
in der bóhm. Schweiz und im nordlichen Bóhmen nicht selten; in 
Sůdbohmen bei Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram, 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 327 


Patzau, Šerowitz. — In Steiermark bei Judendorf, Tobelbad, Prem- 
státten náchst Graz, in Wáldern bei Marburg. 

Spirogyra gracilis (Hass.) Ktz. Bei Eulau, B. Leipa, Reichstadt, 
Bóhm. Kamnitz, Hasel, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Patzau, Pileram in Bóhmen. — In Steiermark bei Gleisdorf und 
Cilli. — Bei Sagrado, Górz. — In Dalmatien in den Festungswállen etc. 
in Ragusa, bei Gravosa, zwischen Cannosa und Valdinoce náchst Ra- 
gusa,“) bei Meljine náchst Castellnuovo. 

S. commums (Hass.) Ktz. Bei Kowar, Ounětic náchst Prag, 
zwischen Dittersbach und Hinter- Dittersbach, Mittelgrund náchst 
Bodenbach, B. Leipa, Auscha, Haida, Bóhm, Kamnitz, Kreibitz, Můhl- 
hausen und Kowařow náchst Tabor, Patzau, Pilegram in Bóhmen. — 
In Steiermark bei Rudersdorf, Strassgang, Premstátten náchst Graz, 
Lieboch, Wildon, Kótsch náchst Marburg, St. Georgen, Tremersfeld 
ete. náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Laak, Ratschach. — 
Im Prčedol náchst Opčina, bei Pinguente in Istrien. — Bei Martin- 
ščica náchst Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, Gravosa, Bra- 
Šina, Ragusa, Topla náchst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und 
Gruda mehrfach. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla. 

S. porticalis (Můll.) Cleve. Bei Klukowic, Holin, Štatenic, Tu- 
choměřic, Ounětic náchst Prag, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau; im 
nordlichen Boóhmen und in der bóhm. Schweiz nicht selten; in Sid- 
bohmen bei Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pileram. — In 
Steiermark bei St. Martin náchst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, 
St. Georgen, Ratschach. — Bei Górz, Sagrado, Pinguente. In der 
náheren Umgebung von Fiume mehrfach, bei Martinščica. — In Dal- 
matien bei Metkowič, Ragusa, zwischen Cannosa und Valdinoce, 
Ombla, zwischen Brašina und Ragusa vecchia, Castellnuovo, Gruda. 
— In Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin Han. 

S. arcta (Hass.) Ktz. Bei Dittersbach, B. Leipa, Bohm. Kam- 
nitz. — In Dalmatien bei Cannosa, Valdinoce, am Aguaeduct oberhalb 
Gravosa, bei Ombla náchst Ragusa, in den Festuneswállen von Ra- 
gusa, zwischen Brašina und Ragusa vecchia, Meljine und Topla náchst 
Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. 

S. varians (Hass.) Ktz. In Sůdbohmen bei Pilgram, Kowafow 
und Můhlhausen náchst Tabor. 

S. rivularis Rbh. var. minor Hansg. Bei Bodenbach, Tetschen, 


1) An vielen fructif. Fáden dieser Spirogyra-Art beobachtete ich neben der 
leiterfórmigen auch eine rhynchonema-artige Copulation. 


328 Anton Hansgirg 


Maxdorf, Herrnskretschen, Dittersbach, Bóhm. Leipa, Reichstadt, 
Auscha, Bóhm. Kamnitz, Můhlhausen náchst Tabor, Pileram. — In 
Steiermark bei St. Martin náchst Graz, Gratwein, Strasseang, Gleis- 
dorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, Kótsch náchst Marburg, Tremers- 
feld und St. Christof náchst Cilli, Tůffer, Rómerbad, Steinbrůck, 
Ratschach. — Bei Pinguente, Cittanova, Martinščica náchst Fiume. 
— In PBosnien bei Ober-Tuzla, Simin Han. 


S. fluviatilis Hilse. Bei Auscha, B. Leipa, Můhlhausen náchst 
Tabor, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark bei St. Christof uná 
Tremersfeld náchst Cilli, in der Sann zwischen Tůffer und Stein- 
brůck sehr verbreitet, ebenso in der Save zwischen Steinbrůck und 
Ratschach, bei Laak, Lichtenwald. — In der Bosna bei Doboj, in 
der Jala und deren Zuflůssen bei Nieder- und Ober-Tuzla, Simin Han. 


S. dubia Ktz. Bei Maxdorf náchst Bodenbach, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen, B. Leipa, Haida, Pilgram, Patzau in 
Bóhmen. — Im Steiermark bei Gleisdorf, Lieboch, Kótsch náchst 
Marburg, Cilli. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. — In Dalmatien in 
den Festungsegráben von Ragusa spárlich. 


S. subaegua Ktz. Bei Bohm. Kamnitz, Reichstadt, Auscha. 


S. majuscula Ktz. Bei Maxdorf náchst Bodenbach, Dittersbach 
in Bohmen. 

S. dectmina (Můll.) Ktz. In Steiermark bei Marburg. — In 
Bosnien bei Šimin Han. 

S. nětida (Dillw.) Link. Bei B. Leipa, Brenn, Haida, Kowařow 
náchst Tabor, Pilgram in Bohmen. 

S. erassa Ktz. In Sůdbohmen bei Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark bei Cilli. — In 
Dalmatien bei Metkowič. 

9. setiformis (Roth.) Ktz. In Steiermark bei Cilli. 

S. tenuissima (Hass.) Ktz. Bei Maxdorf náchst Bodenbach, Dit- 
tersbach, Auscha, B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
Pileram in Bóhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten, zwischen 
Strasssane und Premstátten und bei Wildon. 

S. Webert Ktz. Bei Klukowic náchst Prag, Dittersbach, Bóhm. 
Kamnitz, Kreibitz, Haida, B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz. 


— In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, Valdinoce náchst Ragusa, 
Topla náchst Castellnuovo. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen, 229 


S. inflata (Vauch.) Rbh. Bei Eulau, Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Pileram, Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor in Bóohmen. — In 
Dalmatien bei Topla náchst Castellnuovo. 

S. stictíca (Engl. Bot.) Wittr. In der Edmundsklamm in der 
bohm. Schweiz. — In Dalmatien bei Gruda náchst Castellnuovo. 

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. Bei Pilgram in Bohmen. 

H. mucosa (Mert.) Ehrb. Bei Bóhm. Leipa. — In Steiermark 
bei Ober-Premstátten náchst Graz. 

H. dubia Ktz. In einem Teiche bei Ober-Premstátten náchst 
Graz in Steiermark. 

Sphaerozosma filiforme (Ehrb.) Rbh. In Siidbohmen bei Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. 

S. secedens De By. Bei Markersdorf náchst Bóhm. Kamnitz. 
— In Steiermark in Siůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten 
náchst Graz. 

S. depressum (Bréb.) Rbh. Bei Brenn náchst B. Leipa und 
Pilegram in Bóhmen. 

Desmidium Swartzi Ag. Bei Bóohm. Kamnitz, Kreibitz, B. Leipa 
mehrfach, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. 

Mesotaenfum micrococcum (Ktz.) Krch. Bei Klukowic und Kowar 
náchst Prag, Eulau; in der bóhm. Schweiz und im nordlichen Bohmen 
háufig verbreitet; in Sůdbohmen bei Můhlhausen náchsí Tabor, 
Pilgram. — In Steiermark am Schlossbere in Graz, bei Tobelbad, 
Ober - Premstátten, Gratwein, Gleisdorf, Judendorf, Kótsch náchst 
Marburg, Poltschach, Tremersfeld náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, 
Steinbrůck, Ratschach. — Bei Sagrado, Górz, Pinguente, Cittanova. 
— In der Umgebung von Fiume auch bei Martinščica. — In Dal- 
matien bei Metkowič. 

M. Braun De By. In der bóhm. Schweiz bei Peiperz, Max- 
dorf, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter-Dit- 
tersbach, Eulau in Bohmen. 

M. caldariorum (Lagrh.) Hanse. Im Schlossoarten in Tetschen 
und Reichstadt in Bóhmen; in Sackls Warmháusern bei Graz in 
Steiermark. 

M. chlamydosporum De By. In Bóhmen zwischen B. Leipa und 
Langenau reichlich. 

M. Endlicherianum Nás. Bei Eulau, Dittersbach, Bóhm. Leipa. 

Spirotaenia closteridia (Bréb.) Rbh. nov. var. elongata nob. 
Veget. Zellen gerade oder leicht bis kipfelfórmig gekrůmmt, vor der 
Theilung lánglich spindelformig, in der Mitte meist 4 bis 5 u breit, 


330 Anton Hanscirg 


6- bis Smal so (meist 20 bis 28 u), nach der Theilung blos 4- bis 
Dmal so lang, mit einem wandstándigen, bandfórmicgen, je 2 (nach 
der Theilung 1 bis 1'/,) Umgánge bildenden Chlorophylltráger, im 
farblosen Gallertlager oft dicht geháuft. 

In der bóhm. Schweiz in der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen. — In Steiermark bei Judendorf náchst Graz. 

Cylindrocystis Brébissonií Menech. Bei Eulau, zwischen Ditters- 
bach und Hinter-Dittersbach, in der Edmundsklamm in der bóhm. 
Schweiz. 

C. crassa De By. In Steiermark bei Tůffer, Poltschach, Rat- 
schach. 

Closterium gracile Bréb. Bei Haida, B. Leipa, Kreibitz, Eulau, 
in der Edmundsklamm, bei Maxdorf náchst Bodenbach, Pilgram in 
Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Ober-Premstátten, 
in Sůmpfen zwischen Štrassgang und Premstátten. 

C. obtusum Bréb. In der bóhm. Schweiz in der Edmundsklamm, 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach; bei Bóhm. Kamnitz. 

U. lunula (Můll.) Nitzsch. Bei Dittersbach in Bohmen. 

C. acerosum (Schrank) Ehrb. Bei Eulau, Rothberg náchst Boden- 
bach, Dittersbach, Haida, Bóohm. Leipa, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Pileram in Bohmen. — In Steiermark bei Ober-Prem- 
státten, in Siůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten, bei Gleis- 
dorf, Cilli. — In Dalmatien in einem kleinen Sumpfe zwischen Ra- 
gusa und Gravosa, dann zwischen Gruda und Castellnuovo. — In 
Bosnien bei Nieder-Tuzla. 

C. stviolatum Ehrb. Bei Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, B. Leipa, 
Eulau. 

C. Dianae Ehrb. Bei Eulau náchst Bodenbach, Bóhm. Kamnitz. 

C. juncidum Ralfs. In Steiermark bei Lieboch. — In Dalmatien 
bei Valdinoce náchst Ragusa. 

C. acutum (Lyngb.) Bréb. Bei Gleisdorf in Steiermark. 

C. parvulum Nás. Bei Klukowic náchst Prag, Eulau, Rothberg 
und Maxdorf náchst Bodenbach, in der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Haida, Bóohm. Kamnitz, Kreibitz, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pilgram in Bohmen. 
— In Šteiermark bei Ober- Premstátten, in Siimpfen zwischen Strass- 
gang und Premstátten náchst Graz, Marburg, Wildon, Rómerbad. 
Steinbrůck. 

C. moniliferum (Bory) Ehrb. Bei Bóhm. Kamnitz, B. Leipa, 
Auscha, Haida, Kreibitz, Dittersbach, Pilgram, Patzau, Kowařow und 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 831 


Můhlhausen náchst Tabor in Bóohmen. — In Steiermark bei Ruders- 
dorf, zwischen Strassgane und Premstátten, bei Gleisdorf, Wildon. — 
In Dalmatien zwischen Gravosa und Ragusa, zwischen Cannosa und 
Valdinoce. 

C. rostratum Ehrb. Bei Bóhm. Kamnitz und Dittersbach. 

C. setaceum Ehrb. Bei Brenn náchst B. Leipa, Kreibitz in 
Bohmen. 

Pentum libellula (Focke) Nordst. (P. closterioides Ralfs). Bel 
Bóhm. Kamnitz, Haida, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach 
und Hinter-Dittersbach, bei Pilgram, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor in Bohmen. 

P. navicula Bréb. Bei Bóhm. Kamnitz, in der Edmundsklamm 
náchst Herrnskretschen, bei Eulau, Pilgram. 

Dysphinetium curtum (Bréb.) Reinsch var. exiguum Hanse. Dei 
Klukowic náchst Prag, Auscha in Bóhmen. — In Steiermark bei 
Puntigam náchst Graz, Poltschach, Ratschach. — Bei Sagrado 
náchst Górz. 

D. eruciferum (De By.) Hansg. Bei Bóhm. Kamnitz, Kreibitz 
in Bohmen. 

D. globosum (Bulnh.) Hanse. nov. var. perpusillum nob. Veget. 
Zellen bloss 10 bis 12 u breit, 16 bis 18 u lang, am Isthmus leicht 
eingeschnůrt, sonst wie var. mnus Hanse. In torfigen Sůmpíen iu der 
Edmundsklamm náchst Herrnskretschen. 

D. tumens (Nordst.) nob. Bei Sagrado náchst Górz. 

D. connatum (Bréb.) De By. Bei Bohm. Kamnitz, B. Leipa. Var. 
minus Nordst. bei Dittersbach, in der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen. 

D. palangula (Bréb.) Hansg. var. de Baryt Rbh. Bei Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram, B. Leipa. 

D. cylndrus Nág. In der Edmundsklamm náchst Herrnskret- 
schen, bei Kowařow und Můhlhausen in Bohmen. 

D. notabile (Bréb.) Hans. Bei Mittelgrund und Peiperz náchst 
Bodenbach in der boóhm. Schweiz. 


D. anceps (Lund.) Hansg. var. pustillum Hansg. In der bohm. 
Schweiz zwischen Peiperz und Maxdorf, in der Edmundsklamm, 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach. — In Steiermark in 
Sackls Warmháusern in Graz, an einer feuchten Mauer bei der 
Bráuerei in Puntigam, an einem Bahnviadukte bei Tremersfeld und 
bei Cilli. 


392 Anton Hansgirg 


Docidium baculum Bréb. Bei Eulau, B. Leipa, Bóhm. Kamnitz, 
Kowařow und Můhlhausen uáchst Tabor, Pilegram in Bóhmen. 

Tetmemorus Brébissonii (Menegh.) Ralís. Bei Bóhm. Kamnitz, 
Eulau náchst Bodenbach. 

T. laevis (Ktz.) Ralís. In der bóhm. Schweiz bei Dittersbach, 
Hinter-Dittersbach, in der Edmundsklamm, bei Eulau. 

T. granulatus (Bréb.) Ralfs. Bei Pilgram in Boh men. 

T. minutus De By. Bei Bóhm. Leipa, in der Edmundsklamm, 
bei Eulau náchst Bodenbach. 

Pleurotaenium Ehrenbergii (Ralís) Delp. Bei Brenn náchst B. 
Leipa, Kreibitz in Bóhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten 
náchst Graz und bei Kótsch náchst Marburg. 

F. nodulosum (Bréb.) De By. Bei Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, 
B. Leipa. 

P. coronatum (Bréb.) Rbh. Bei Pilgram in Bóhmen. 

F. truncatum (Bréb.) Nág. Bei Bóhm. Leipa, Dittersbach. 

Xanthwdium antilopaeum (Bréb.) Ktz. Bei Pilgram in Bohmen. 

Cosmarium granatum Bréb. In Bóhmen bei Eulau, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, B. Leipa, Haida, Bóohm. Kamnitz, Kreibitz. 
— In Steiermark zwischen Strasseang und Premstátten náchst Graz. 

C. moniliforme Ralfs. Bei B. Leipa, Dittersbach, Pilgram, Ko- 
wafow und Můhlhausen náchst Tabor. 

C. břoculatum Bréb. Bei Bóhm. Kamnitz, B. Leipa, Eulau, Můhl- 
hausen und Kowařow náchst Tabor, Pilgram in Bóohmen. — In Šteier- 
mark in Teichen bei Graz, Puntigam, Ober-Premstátten, in Sůmpfen 
bei Strassgang und Premstátten, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Romer- 
bad, Tůffer. 

C. Hammeri Reinsch. Bei Bóhm. Leipa, Breňn, Kreibitz, Bóhm. 
Kamnitz, Eulau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. — 
In Steiermark bei Graz. 

C. Meneghinti Bréb. Bei Statenic und Ounětic náchst Prag, im 
uórdlichen und sůdlichen Bohmen nicht selten. — In Steiermark bei 
Ober-Premstátten, in Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten 
náchst Graz, bei Lieboch, Wildon, Gleisdorť, Kótsch náchst Marburg, 
Rómerbad. — In Istrien in Prčedol náchst Opčina spárlich. — Var. 
Brauni Reinsch. Bei Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, Rothberg und Biela- 
grund náchst Bodenbach, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — 
Var. erenulatum (Nág.) Richt. In den auf Kalksteinfelsen aufgebauten 
Festungsgráben von Ragusa mehrfach in einer Form, welche dem 
C. laeve Rbh. sich dadurch náhert, dass die Einkerbungen auf den 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 333 


Seiten meist fehlen oder kaum angedeutet sind, die Einkerbung am 
Scheitel aber deutlich hevortritt. Die Zellen dieser Form, welche ich 
auch auf feuchten Moldaufelsen bei Chwatěrub in Bohmen gesammelt 
habe, sind 14 bis 15, am Isthmus etwa 6 u breit, 20 bis 24 u lang 
důnnháutic. 

C. polygonum Nůáse. Bei Brenn náchst Bóhm. Leipa. 

C. crenatum Ralfs. Bei Graber náchst Auscha, B. Leipa, Kreibitz, 
Rothberg, Nieder- und Mittelgrund, Maxdorf, Peiperz náchst Bodenbach, 
Eulau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei 
Premstátten náchst Graz. 

C. subtumidum Nordst. Bei Pilgram, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, B. Leipa. 

C. pseudobotrytis Gay. Bei Bohm. Kamnitz. Bei Sagrada, Górz 
zwischen Prosecčo und Miramar náchst Triest. — In Steiermark bei 
Poltschach, Tremersfeld náchst Cilli, Laak. — In Dalmatien bei 
Cannosa, Valdinoce náchst Ragusa, Topla náchst Castellnuovo. 

C. tinetum Ralís. Bei Kreibitz in Bohmen. 

C. depressum (Nág.) Lund. Bei Brenn náchst Bóhm. Leipa. — 
In Steiermark bei Premstátten náchst Graz. 

C. nitidulum De Nct. Bei Eulau, Dittersbach in Bóhmen. 

C. laeve Rbh. Bei Nieder- und Mittelgrund, Peiperz in der 
bohm. Schweiz. — In Steiermark bei Poltschach, Laak, Ratschach. — 
In Bosnien bei Ober-Tuzla. — In Dalmatien bei Ragusa. Auf feuchten 
Felsen an der Můndung des Guieto bei Cittanova in Istrien. Bei 
Solkan náchst Górz. 

C. trilobulatum Reinsch. Bei Bóhm. Leipa; var. minus nob. bei 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. 

C. pyramidatum Bréb. Bei B. Leipa, Kreibitz, Dittersbach, 
Pilgram, Kowařow und Můhlhausen in Bóhmen. — In Steiermark 
bei Graz. 

C. círculare Reinsch. Bei Eulau náchst Bodenbach in Bóhmen. 
— In Steiermark bei Kóltsch náchst Marburg und Ober-Premstátten 
náchst Graz. 

C. obsoletum (Hantzsch) Reinsch. Bei Bóhm. Leipa, Pilgram in 
Boóhmen. 

C. holmiense Lund. Var. mínus Hanse. Bei Sedlec náchst Beraun, 
zwischen Peiperz und Maxdorf in der Edmundsklamm und bei Dit- 
tersbach in der bóhm. Schweiz. — In Steiermark bei Puntigam und 
Judendorf náchst Graz, Tremerfeld náchst Cilli, Poltschach, Ratschach, 
Tůffer. — In Dalmatien bei Cannosa náchst Ragusa. — Bel Sagrado 


Do4 Anton Hansgirg 


und Solkan náchst Górz auf feuchten Kalksteinfelsen bei Pinguente 
spárlich. 

C. Naegelianum Bréb. In Steiermark bei Ober-Premstátten, 
zwischen Premstátten und Strassgang, bei Wildon, Gleisdorf, Kótsch 
náchst Marburg, Tůffer. 

C. pseudopyramidatum Lund. Bei Ober-Premstátten náchst Graz 
in Steiermark. 

C. margaritiferum Turp. Bei B. Leipa, Auscha, Bóhm. Kamnitz, 
Haida, Krabitz, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in 
Boóhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten, bei Kótsch náchst 
Marburg. — In Istrien im Prčedol náchst Triest spárlich. 

C. punetulatum Bréb. Bei Brenn náchst B. Leipa, Bóhm. Kamnitz. 

C. botrytis (Bory) Menegh. Bei Statenic und Ounmětic náchst 
Prag; in der bóhm. Schweiz und in Nordbohmen mehrfach; in Sůd- 
bohmen bei Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, bei Patzau, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sůmpfen 
bei Rudersdorf, zwischen Strassgang und Premstátten, bei Ober-Prem- 
státten, Gleisdorf, Wildon, Lieboch, in Teichen bei Marburg, bei 
Rómerbad und Ratschach. — In Dalmatien in den Festungswállen 
von Ragusa mehrfach, am Wege von Castellnuovo nach Gruda, ober- 
halb Topla náchst Castellnuovo, bei Cannosa, Valdinoce náchst Ragusa. 
— In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla. — Bei Cittanova und 
im Prčedol náchst Opčina in Istrien. 

C. reniforme (Ralfs) Arch. Bei B. Leipa, Kreibitz in Bóhmen 
— In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz, in Tůmpeln an 
der Mur bei Wildon. 

C. Brébissoni Menegh. In der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen, bei Bóhm. Kamnitz. 

C. eruciatum Bréb. In der bohm. Schweiz bei Mittelgrund, ober- 
halb Peiperz, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter- 
Dittersbach. — In Steiermark bei Puntigam und Judendorf náchst 
Graz, Póltschach, Laak. 

C. suberenatum Hantzsch. Bei Haida, B. Leipa, Eulau, Kowařow 
und Můhlhausen in Bóhmen. — In Steiermark bei Graz. 

C. ornatum Ralfs. Bei Reichstadt, B. Leipa, Pilgram, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor. 

C. pulcherrvmum Nordst. Bei Pilgram in Bóhmen. 

C. býretum Bréb. Zwischen Gravosa und Ragusa in Dalmatien. 

C. coelatum Ralfs. In der boóhm. Schweiz zwischen Peiperz und 
Maxdorf, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 335 


Arthrodesmus convergens (Ehrb.) Ralfs. Bei B. Leipa, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram in Bóhmen. 

Buastrum verrucosum (Ehrb.) Ralís. Bei Pilgram in Bóhmen. 

E. oblongum (Grev.) Ralfs. Bei Eulau, Dittersbach, Bóhm. 
Kamnitz. 

E. pectinatum Bréb. Bei Eulau náchst Bodenbach. 

E. circulare Hass. Bei Dittersbach, Bóhm. Kamnitz. 

E. gemmatum Bréb. Bei Ober-Premstitten náchst Graz, in einer 
Form (var. angusticolle nob.), deren Zellen 42 bis 43 u breit, 50 
bis 54 u lang, der Endlappen nach dem Scheitel nur wenig verbreitet 
und fast ebenso lang wie die Seitenlappen war. 

E. ansatum Focke. Bei Pilgram, Eulau, Bóhm. Kamnitz. 

E. elegans (Bréb.) Ktz. Bei Dittersbach, B. Leipa, Bóhm. Kamnitz 
in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, Eulau, Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Pileram in Bóhmen. 

E, Pokornyanum Grun. Bei Bóhm. Leipa. 

E. bínale (Turp.) Ralís. Bei Bóhm. Kamnitz, Haida, Brenn 
náchst B. Leipa, Eulau, Dittersbach, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor mehrfach, Pilgram in Bóhmen. — In Šteiermark zwischen 
Strassgang und Premstátten náchst Graz. 

Micrasterias eruxc melitensts (Ehrb.) Ralís. Bei Bóhm. Kamnitz, 
Eulau náchst Bodenbach. 

M. rotata (Grev.) Ralfs. Bei Eulau, Dittersbach, Bóhm. Kamnitz. 

Staurastrum muticum Bréb. In Bóhmen bei Klukowic náchst 
Prag, Eulau, Maxdorf náchst Bodenbach, in der Edmundsklamm 
náchst Herrnskretschen, bei Dittersbach, Bóhm. Kamnitz, Haida, 
Kreibitz, B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. 
— In Steiermark in Sůmpfen zwischen Štrassgane und Premstátten, 
bei Ober-Premstátten náchst Graz, bei Gleisdorf, Wildon, Marbure. 

S. alternans Bréb. Bei Bóhm. Kamnitz. — In Steiermark bei 
Ober-Premstátten náchst Graz. 

S. brevispína Bréb. Bei Bóhm. Leipa. 

S. dejectum Bréb. Bei Dittersbach, Pilgram, Kowafow und Můhl- 
hausen in Bóhmen. 

S. cuspidatum Bréb. Bei Bóm. Kamnitz, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor. — In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz. 

S. dlatatum Ehrb. Bei Eulau, Markersdorf náchst Bóhm. Kamnitz, 
Dittersbach, Pilgram. 

S. polymorphum Bréb. Bei Bóhm. Leipa, Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Eulau, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, bei Maxdorť 


336 Anton Hansgirg 


náchst Podenbach, Dittersbach, Piloram, Kowařow und Můhlhausen 
in Bohmen. — In Steiermark zwischen Strassgang und Premstátten, 
bei Ober-Premstátten náchst Graz, Wildon, Gleisdorf, Marburg. 

S. avicula Bréb. Bei Pilgram in Sůdbohmen. 

S, punetulatum Bréb. In Steiermark in Sůmpfen, bei Gleisdorf. 

S. echinatum Bréb. Bei Dittersbach und Bóhm. Leipa. 

S. hůrsutum (Ehrb.) Bréb. Bei Bóhm. Kamnitz und in den Drei- 
konigsguellen bei Herrnskretschen in Bóhmen. 

S. gracile Ralfs. Bei Kowařow náchst Tabor. 

S. eristatum (Nág.) Arch. In der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen. 

S. furcigérum Bréb. Bei Eulau, Díttersbach, Bóhm. Kamnitz. 

S. Memant Reinsch. In der Edmundsklamm náchst Herrns- 
kretschen in Bóhmen. 


IV. Klasse. Myxophyceae (Cyanophyceae). 


Stigonema měnutum (Ag.) Hass. In der bóhm. Schweiz in der 
Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach. 

S. panniforme (Ag.) Bzi. Auf feuchten Felsen bei Pinguente in 
Istrien mehrfach. 

S. ocellatum (Dillw.) Thr. In torfisen Sůmpfen in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen mehrfach. 

S. hormotdes (Ktz.) Hanse. In der bóhm. Schweiz zwischen 
Dittersbach und Hinter-Dittersbach. 

Hapalostphon pumilus (Ktz.) Krch. Bei B. Leipa, in der Ed- 
mundsklamm náchst Herrnskretschen, zwischen Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor, bei Pilgram in Bóhmen. 

Capsosira Brébissonit Ktz. In einem alten Teiche bei Ober- 
Premstátten náchst Graz in Steiermark. 

Seytonema crustaceum Ag. Bei Sagrado, Gradina náchst Górz, 
Contovello náchst Triest. 

S. myochrous (Dillw.) Ag. In Steiermark an feuchten Felsen bei 
Tremersfeld náchst Cilli, bei Judendorf náchst Graz, Romerbad, Tůffer 
mehrfach, Steinbrůck, Ratschach, Lichtenwald. — An Felsen zwischen 
Contovello und Barcola mehrfach, ebenso bei Nabresina, Ronchi, 
Bagrado, Gradisca, Górz, insbesondere am Isonzo bei Solkan etc. háuig, 
an der Miindung des Guieto bei Cittanova und bei Pinguente in 
Istrien mehrfach an der Fiumara náchst Fiume zerstreut. — In Dal- 
matien zwischen Castellnuovo und Gruda, in den auf Kalksteinfelsen 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 337 


gebauten Festungswállen von Ragusa, bei Valdinoce náchst Ragusa 
mehrfach. 

S. figuratum Ag. In der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, 
bei Eulau náchst Bodenbach. — In Dalmatien zwischen Castellnuovo 
und Gruda mehrfach. — In Istrien bei Pinguente und Cittanova. 

S. Hofmanni ( Ag.) Thr. In Bóohmen bei Johnsdorf náchst Brůx, 
Eulau náchst Bodenbach, Peiperz, Dittersbach, Kreibitz, Bohm. Kamnitz, 
Haida, Steinschónau, B. Leipa, Sandau, Auscha, Reichstatt, Pilgram, 
Serowitz. — In Steiermark bei Graz (auch am Schlossbero), bei 
Gratwein, Strassgang, Premstátten, Wildon, Gleisdorf, Cilli, Marburg, 
Bomerbad, Tůffer, Steinbrůck, Ratschach; var. Jultanum (Menegh,) 
Bor. et Thr. und Seytonema Hansgirgianum Rich. in Sackls Warm- 
háusern in Graz in Steiermark; im Schlossgarten in Tetschen und 
Reichstadt in Bohmen. — Die typische Form auch bei Górz, Fiume, 
Pinguente in Istrien. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, Cannosa, 
Gravosa, Castellnuovo. 

S. cincinnatum (Ktz.) Thr. In einem Bergbache zwischen Brašina 
und Ragusa vecchia ebenso bei Gruda náchst Castellnuovo in Dalmatien. 

S. ambiguum Ktz. Bei Peiperz und Maxdorf náchst Bodenbach 
in Bóhmen. — Auf feuchten Felsen am Isonzo náchst Górz mehrfach. 

S. ocellatum Lyngb. In Steiermark bei Steinbrůck, Poltschach. 
— Bei Cittanova, Barcola, Prosecco, Nabresina, Sagrado, Gradisca, 
Górz, Fiume mehrfach, Porto-Ré, Martinščica. — In Dalmatien bei 
Metkowič, Cannosa, Valdinoce, Gravosa mehrfach, Ragusa, Castell- 
nuovo, Topla, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. 

Tolypothruc tennis Ktz. In Steiermark bei Wildon und Gleisdorf. 

T. Wartmanmana Rbh. Bei Ober-Premstátten náchst Graz in 
Steiermark. 

T. lanata (Desv.) Wartm. In Bóhmen bei Bóhm. Leipa, Kreibitz, 
Haida, Bóhm. Kamnitz, Steinschónau, in der Hdmundsklamm náchst 
Herrnskretschen, bei Pilgram, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Ober-Premstátten, in 
Sůmpfen zwischen Strassgang und Premstátten, Marburg. — In Istrien 
in Sůmpfen im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina spárlich. 

T. distorta (Můll.) Ktz. bei Eulau náchst Bodenbach. 

T. rivularis nov. sp.*) Lager hautartig fleischig, dunkeloliven- 
bis kastanienbraun, 1 bis 3 mm. dick, oft weit ausgebreitet, an im 
Wasser untergetauchten Šteinen festgewachsen. Hauptfáden mit den 


1) Diese neue Tolypothrix-Art steht der T. limbata Thr. am náchsten. 
Tř, mathematicko-přírodovědecká. 22 


338 Anton Hansgirg 


Scheiden 9 bis 10 «, ohne Scheiden 6 bis 9 u dick, gerade oder 
mehr weniger gekrůmmt und unter einander verflochten, meist spárlich 
verzweigt. Aestchen fast so dick wie die Hauptfáden, von diesen 
unter einem spitzen Winkel abstehend oder mit demselben fast pa- 
rallel verlaufend. Veget. Zellen */, bis lmal so lang als breit, mit 
dunkel blaugrůnem, an den Endzellen rosenroth cefárbtem Inhalte. 
Scheiden eng anliegend, důnn, seltener verdickt, farblos. Grenzzellen 
unter den Aestchen einzeln, fast so wie die veget. Zellen gross oder 
etwas grósser, elliptisch, seltener fast halbkugelig oder guadratisch, 
mit blass gelblichem Inhalte. In einem Páchlein bei Rudersdorf náchst 
Graz in Steiermark mit Hildenbrandtia rivularis gesellig. 

T. pemieallata Thr. var. tenuis Hansg. *) In einer Form, deren 
Fáden mit den Scheiden meist 9 bis 15, ohne Scheiden 6 bis 10 u 
dick, Aestechen einzeln unter einer fast guadratischen oder elliptischen 
Heterocyste entspringend, von den Hauptfáden nicht aufrecht ab- 
stehend; veget. Zellen '/; bis Imal so lang wie breit, mit olivenblau- 
grůnem gekórntem, die Endzellen ofters mit rothlichem Inhalte; 
Scheiden eng anliegend, bráunlich gelb, nicht deutlich geschichtet. — 
So an feuchten Felsen an der Fiumara bei Fiume mit Scytonema 
myochrous gesellig; bei Solkan náchst Górz und bei Pinguente in 
Istrien mehrfach. — In Dalmatien oberhalb Topla náchst Castellnuovo 
und am Wege von Gastellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach. 

Plectonema Tomasinianum (Ktz.) Bor. In Steiermark bei Polt- 
schach, Tůffer, Romerbad. — An einer Mihle am Isonzo bei Sagrado 
náchst Górz. — Im sog. Zwir náchst Fiume. — In Dalmatien bei 
Ombla náchst Ragusa, zwischen Gruda und Castellnuovo. — In Bos- 
nien bei Doboj. 

Var. nov. gracile nob. Fáden mit den Scheiden blos 9 bis 12, 
seltener bis 15 u breit, Aestchen einzeln oder paarweise, schief, 
seltener fast vertical aufrecht, sonst wie die typische Form. In einem 
Berg-Bache zwischen Castellnuovo und Gruda in Dalmatien. 

P. puteale (Krch.) Hansg. In Bosnien bei Doboj. 

Hydrocoryne spongiosa Schwabe. In Bóhmen běi Pilgram, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor. 

Diplocolon Heppi Nág. In einer Form, deren Fáden zu zwei, 
seltener mehrere in etwa 12 bis 30 = breiten gold- bis braungelb 
gefárbten Scheiden, die Zellen etwa 8 u breit, "/„ bis Imal so lang, 


1) Siehe in diesen Sitz.-Ber. 1890, I, p. 14. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 339 


mit gekórntem blaugrůnlich (die Endzellen róthlich) gefirbtem Inhalte, 
die Heterocysten fast so breit wie die veget. Zellen, sonst aber der 
typischen Form áhnlich waren, sammelte ich an feuchten Felsen und 
Steinen an einem Gebiresbach bei Solkan náchst Górz in grósserer 
Mence., 

Gloeotrichia pisum (Ag.) Thr. Bei Bóhm. Kamnitz, Straussnitz 
und Schiessnitz náchst B. Leipa, Piloram, Kowařow und Můhlhausen 
in Bohmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz, bei 
Kótsch náchst Marbure. 

G. natans (Hedw.) Rbh. Bei B. Leipa und Pilgram in Bóhmen. 
— In Steiermark in Tůmpeln an der Mur bei Wildon. 

Rivularia minutula (Ktz.) Bor. et Flah. Bei Kowařow und 
Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. — In Steiermark bei Premstátten 
náchst Graz und bei Marburg. 

R. haematites (D. C.) Ag. var. ffuviatělis (Rbh.) Krch. In Dal- 
matien in Zuflůssen der Narenta bei Metkowič, oberhalb Topla náchst 
Castellnuovo und am Wege von Castellnuovo nach Gruda mehrfach, 
bei Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa. 

Calothrtx parietina (Nág.) Thr. Bei B. Leipa, Reichstadt, Auscha, 
Maxdorf náchst Bodenbach, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark 
in Graz mehrfach, bei Puntigam, Št. Martin, Gratwein, Judendorf, 
Tobelbad, Lieboch, Premstátten, Wildon, Marburg, Kótsch, Cilli, 
Tremersfeld, St. Georgen, Póltschach, Gleisdorf, Tůffer, Rómerbad, 
Steinbrůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Zwischen Miramar und 
Prosecco, Contovello, Opčina und Barcola, bei Nabresina, Ronchi, 
Sagrado, Gradina, Górz mehrfach. In der Umgebung von Cittanova, 
Pinguente, Fiume mehrfach, bei Martinščíca, Porto-Ré, Zenge. — In 
Dalmatien bei Metkowič, Stagno, Cannosa, Valdinoce, am Aguaeduct 
oberhalb Gravosa mehrfach, bei Ombla, Ragusa, zwischen Brašina 
-und Ragusa vecchia, bei Gruda, Topla und Castellnuovo mehrfach, 
bei Cattaro. — In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla. — Var. eae- 
spitosa (Ktz.) Hanss. Bei Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — 
In Steiermark bei Graz, Tremersfeld náchst Cilli, Romerbad, Stein- 
brůck, Ratschach. — Bei Solkan náchst Górz, Pinguente. — In der 
Fiumara bei Fiume. — Bei Ragusa, Cannosa, Valdinoce, zwischen 
Gruda und Castellnuovo. Bei Doboj in Bosnien, 

Calothriz thermalis (Schwabe) Hansg. Im Albflusse der warmen 
Ouelle bei Tobelbad náchst Graz in Steiermark. 

C. solitaria Krch. In Steiermark bei Ober-Premstátten, Gleisdorf, 
zwischen Strassgang und Premstátten. — In Bosnien bei Doboj. — 

22% 


940 Anton Hansgirg 


In Bóhmen bei Pilgram, Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, 
B. Leipa, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen. 


C. Juliana (Menegh.) Bor. et Flah. In Steiermark bei Stein- 
brůck und Tůffer. — Bei Solkan náchst Górz. — In Bosnien bei 
Nieder-Tuzla. 

C. gypsophila (Ktz.) Thr. In der Edmundsklamm in der bohm. 
Schweiz. — In Steiermark bei 'Tremersfeld náchst Cilli, Steinbrůck 
und Ratschach. — In der Umgebung von Fiume. 

C. Baueriana (Grun.) Hansg. In Steiermark bei Cilli, Tůffer, 
Rómerbad, Steinbrůck. — Bei Solkan náchst Górz. 

Leptochaete rivularis Hanse. In Dalmatien bei Ombla náchst 
Ragusa, am Aguaeduct oberhalb Gravosa, oberhalb Topla bei Castel- 
nuovo und am Wege von Castelnuovo nach Gruda mehrfach. 

Nostoc cutičulare (Bréb.) Bor. et Flah. Bei Drum und Brenn 
náchst B. Leipa, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. 
— In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz, Kótsch náchst 
Marburg. 

N. entophytum Bor. et Flah. Bei Pilgrám in Bóhmen. 

N. paludosum Ktz. Bei Bóhm. Kamnitz, Můhlhausen náchst 
Tabor in Bóhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten, zwischen 
Strassgang und Premstátten, bei Gleisdorf, Wildon und Marburg. 

N. linckta (Roth) Bor. Bei Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor. 

N. piseinale Ktz. Bei Haida und Pilgram in Bóhmen. 

N. carneum (Lyngb.) Ag. Bei Reichstadt, Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor. 

N, hederulae Menegh. Zwischen Strassgang und Premstátten 
náchst Graz in Steiermark. 

N. Passerimanum Bor. et Thr. var. halophilum Hansg. N. halo- 
philum Hansg. An einer Wiese zwischen B. Leipa und Langenau in 
Bóhmen in Gesellschaft einiger anderer halophilen Algen. 


N. muscorum Ag. In der bóhm. Schweiz bei Eulau, zwischen 


Peiperz und Maxdorf náchst Bodenbach. — In Steiermark bei Juden- 
dorf, Tremersfeld náchst Cilli, Marburg, Póltschach, Romerbad, Stein- 
brůck, Laak. — Bei Górz, Pinguente. — In Dalmatien bei Valdinoce 


náchst Ragusa, Gravosa, zwischen Gruda und Castellnuovo. 

N. caleicola Bréb. In Warmháusern im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Bóhmen, im Sackl's Garten bei Graz und an einem 
Bahnviaducte zwischen Tremersfeld und Cilli in Steiermark. — An 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 341 


einer feuchten Mauer (Brunneneinfassung) mit Lyngbya calcicola u. á. 
bei Valdinoce náchst Ragusa. 

N. commune Vauch. Bei Tuchoměřic und Kowar náchst Prag; 
im nordlichen Bohmen nicht selten; in der bohm. Schweiz bei Ober- 
und Mittelgrund, Dittersbach; bei Eulau; in Sůdbohmen bei Satzau, 
Pilgram, Serowitz, Můhlhausen und Kowařow. — In Steiermark bei 
Strassburg, Premstátten, Tobelbad, Puntigam, Gratwein náchst Graz, 
Gleisdorf, Wilden, Lieboch, Marburg, Poltschach, Cilli, Tůtfer, Romer- 
bad, Steinbrůck, Ratschach. — Bei Barcola, Prosecco, Nabresina, 
Sagrado, Gradisca, Górz. In der Umgebung von Cittanova, Pinguente, 
Fiume, bei Martinščica, Porto-Ré, Zengg. — In Dalmatien bei Met- 
kovič, Stagno, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa, zwischen Brašina 
und Ragusa vecchia, Gruda, Meljine náchst Castellnuovo. 

N. humifusum Carm. In Warmháusern im Schlossgarten in 
Tetschen und Reichstadt in Bóhmen. — Im Sackl's Garten in Graz. 

N. macrosporum Menegh. In Dalmatien auf feuchten Felsen am 
Wege von Castelnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach. — 
In Istrien auf feuchten Felsen an der Můndung des Auieto bei Citta- 
nova ebenso bei Contovello náchst Triest, Gradisca und Sagrado náchst 
Górz und auf feuchten Felsen am Isonzo bei Górz und in der Um- 
gebung von Pinguente mehrfach. 

N. sphaericum Vauch. In Bóohmen bei B. Leipa, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen, bei Pilgram, Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor. — In Steiermark bei Gleisdorf. 

N. měcroscopicum Carm. In der bóhm. Schweiz háufig verbreitet; 
bei Bóhm. Kamnitz. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei 
Judendorf, Gratwein, Wildon, Marburg, Kótsch, Póltschach, Tremers- 
feld, Cilli, Tůffer, Rómerbad, Steinbrůck, Laak, Ratschach. — Bei 
Górz, Sagrado, Gradisca, Ronchi, Nabresina, zwischen Prosecco und 
Miramar, Contovello und Barcola mehrfach. — In der Umgebung von 
Cittanova, insb. an feuchten Felsen an der Můndung des Auieto, und 
in der Umgebung von Pinguente nicht selten bei Fiume mehrfach, 
auch bei Martinščica. —- In Dalmatien bei Gravosa, zwischen Castell- 
nuovo und Gruda mehrfach. 

N. minutum Desmaz. Zwischen Dittersbach und Hinter-Ditters- 
bach in Bóhmen. 

N. sphaeroides Ktz. Bei Ounětic, Tuchoměřic náchst Prag, Můhl- 
hausen und Kowařow náchst Tabor, Eulau, Dittersbach, Sandau, Auscha, 
Reichstadt, Bóhm. Kamnitz, Steinschónau, Kreibitz, Warnsdorí, Pil- 
gram in Bóhmen. — In Steiermark bei Graz, Štrassgang, Premstátten, 


42 Anton Hansgirg 


Gleisdorf, Marburg. — Bei Górz, Gradisca, Sagrado, Prosecco, Nab- 
resina, Pinguente, Cittanova, Sušak etc. náchst Fiume. — In Dalma- 
tien bei Metkovič, Gravosa, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Castellnuovo. 


N. coeruleum Lyngb. Bei Eulau, Dittersbach, Bóhm. Kamnitz, 
Kreibitz, B. Leipa, Brenn, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor 
in Bóhmen. — In Steiermark bei Premstátten náchst Graz. 

N. foliaceum Mong. In Steiermark bei Ober-Premstátten, zwischen 
Strassgang und Premstátten bei Lieboch, Gleisdorf, Wildon. 


N. verrucosum Vauch. In Dalmatien bei Cannosa, Valdinoce "), 
zwischen Brašina und Ragusa vecchia. Am Aguaeduct oberhalb Gra- 
vosa náchst Ragusa und in den auf Kalksteinfelsen aufgebauten 
Festungswállen von Ragusa, in Báchen oberhalb Castellnuovo und 
zwischen Castellnuovo uud Gruda háufig und stellenweise massenhaft. 
— In Bóhmen bei Mittelerund náchst Herrnskretschen. 


Anabaena jflos aguae (Lyngb.) Bréb. In Bóhmen bei Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei Ober-Premstátten 
náchst Graz, Kótsch náchst Marburg. 

A. circinalis (Ktz.) Hanse. (Cylindrospermum circinale Ktz.) In 
Teichen bei Kowařow und Můhlhausen in Siidbohmen. 

A. oseillariovdes Borg. Bei Bóhm. Kamnitz, Rabstein, Haida, 
Kreibitz, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, Eulau, B. 
Leipa, Drum, Reichstadt, Auscha, bei Kowařow und Můhlhausen 
náchst Tabor, Pilgram, Serowitz in Bóhmen. — In Steiermark in 
Teichen bei Graz, Ober-Premstátten, in Sůmpfen zwischen Štrassgang 
und Premstátten, bei Lieboch, Gleisdorf, Wildon, Kótsch náchst Mar- 
bure. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina. 

A. stagnalis Ktz. Bei Drum und Brenn náchst Bóohm. Leipa. 

A. licheniformis Bory. Bei Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark 
bei Kótsch náchst Marburg. — Bei Solkan náchst Górz. 

A. macrosperma (Ktz.) Hanse. (Cylindrospermum macrospermum 
Ktz.) In Bohmen bei Pilgram, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, 
B. Leipa, Auscha, Reichstadt, Bóhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, Warns- 
dorf, Dittersbach, Eulau, Johnsdorf náchst Brůx, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnskretschen, bei Mittel- und Niedererund. — In 
Steiermark bei Ober- Premstátten, zwischen Strassgang und Premstátten, 
bei Lieboch, Marburg. 


') Daselbst fand ich in zwei kleinen Berobáchen stellenweise bis faust- 
grosse Exemplare, mit welchen einzelne Steine gánzlich úberwachsen waren. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 343 


Aphanizomenon flos aguae (L.) Allman. Bei Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor in Bohmen. 

Nodularia turicensts (Cram.) Hansg. (Spermosira turicensis Cram.) 
In Steiermark bei Rudersdorf náchst Graz an Ulmus, bei Wildon an 
Populus pyramidalis im ausgeflossenen Baumsafte. 

Aulosira laxa Krch. In Bóhmen bei Brenn náchst B. Leipa, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In Steiermark bei Ober- 
Premstátten, zwischen Strassgang und Premstátten, bei Wiidon náchst 
Graz. 

Mierocoleus terrestris (Desm.) Thr. In Bohmen bei Statenic und 
Ounětic náchst Prag, Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, Pil- 
gram, Patzau, Eulau, B. Leipa, Auscha, Reichstadt, Bóhm. Kamnitz, 
Haida, Steinschónau, Kreibitz. — In Steiermark bei Graz, Ober-Prem- 
státten, Strassgang, Wildon, Gratwein, Marburg, Cilli. — Bei Górz, 
Contovello náchst Triest, Pinguente, Sušak náchst Fiume. — In Dal- 
matien bei Ragusa. 

M. monticola (Ktz.) Hansg. In Steiermark am Schlossberg in 
Graz, bei Tremersfeld náchst Cilli, Rómerbad, Laak, Steinbrůck, 
Tůffer. — Bei Górz, Sagrado, Nabresina, zwischen Contovello und 
Barcola, Prosecco und Miramar náchst Triest. Auf feuchten Felsen 
an der Můndung des Auieto bei Cittanova, in der Umgebung von 
Pinguente mehrfach, ebenso auf Felsen an der Fiumara bei Fiume. 
— In Dalmatien bei Metkovič und Gravosa. 

M. chthonoplastes (Fl. dan.) Thr. Auf feuchter salzhaltiger Erde 
bei einem Salzbrunnen in Nieder-Tuzla in Bosnien. — An der Můn- 
dung des Auieto náchst Cittanova in submarinen Siůimpfen reichlich. 

M. lacustris (Rbh.) Bansg. In Bóohmen bei Maxdorf náchst Bo- 
denbach. — In Šteiermark bei Premstátten náchst Graz. 

Hydrocoleum caleilegum A. Br. In Bóohmen auf feuchten Felsen 
bei Sedlec náchst Beraun, — In Steiermark bei St. Martin náchst 
Graz, Tremersfeld náchst Cilli, Poltschach, Tůffer, Romerbad, Stein- 
brůck, Ratschach, Laak. — Im Kůstenlande bei Solkan náchst Górz 
mehrfach, Gradisca, Sagrado, zwischen Contovello und Barcola, Pro- 
secco und Miramar náchst Triest, an der Můndung des Auietto bei 
Cittanova, bei Pinguente und auf feuchten Kalksteinfelsen an der 
Fiumara bei Fiume mehrfach. 

H. muscicolum nov. sp. Lager flockige oder kleine knollenfor- 
mige Úberzůge von schmutzie olivenbrauner Farbe an im Wasser unter- 
getauchten Moosen bildend. Fáden 3 bis 4u dick, zu 2 bis 10, sel- 
tener einzeln oder viele in etwa 9 bis 15, seltener mehr oder weniger 


344 Anton Hansgirg 


u dicken, am Vorderende pinselfórmig verdůnnten und getheilten Bůn- 
deln vereiniet. Veget. Zellen "/, bis "/„ so lang als breit mit blau- 
oriinem Inhalte. Scheiden meistens eng anliegend, ziemlich dick, farb- 
los, nicht deutlich geschichtet, an der Oberfláche oft verunreinist 
und fast undurchsichtic. 

Bisher blos in Dalmatien in einem Berebáchlein bei Ombla 
náchst Ragusa mit Xenococeus Kerneri Hansg. gesellig. 

H. subcrustaceum nov. sp. Laser hautartig-krustenfórmig, 
1 bis 3mm dick, ofters stark durch CaCO, incrustirt und hart, an 
der Oberfliche olatt oder warzie uneben von róthlich brauner Farbe, 
am Auerschnitt schmutzig blaugrůn, die Fáden zu 2 bis 10, seltener 
einzeln oder viele zu parallel aufrecht verlaufenden, von einer ge- 
meinsamen Gallertscheide umgebenen, meist 15 bis 45 u dicken Bůn- 
deln vereinigt, etwa 3 bis 4 u breit. Die Zellen "/, bis 1mal, vor der 
Theilung 1"/;mal so lang als breit, mit blau- oden olivengrůnem, sel- 
tener blassróthlich gefárbtem und an den Scheidenwánden gekórntem 
Inhalte. Specialgallertscheiden eng anliegend, seltener abstehend, 
meist 4 bis 6 u breit, farblos, nicht geschichtet. Gemeinsame Gal- 
lertscheide leicht verdickt und am oberen Ende, wo die oscillarien- 
artigen Fáden oft strahlenartig divergiren, zerfasert. 

In Bergbáchen bei Solkan náchst Górz, bei Sagrado, Gradiska, 
zwischen Valdinoce und Cannosa náchst Ragusa, Castellnuovo und 
Gruda in Dalmatien. 

H. heterotrichum Ktz. In Dalmatien in Bergbáchen zwischen 
Castellnuovo und Gruda zerstreut. 

H. Bremii Nág. nov. var. obscurum nob. Lager bůschelig 
rasenfórmig, von schmutzig stahlblauer bis schwárzlich blaugrůner 
Farbe, an im Wasser untergetauchten Moosen etc. festsitzend und 
diese oft vollstándig úberziehend. Fáden fast parallel verlaufend ohne 
Scheiden 14 bis 15 breit, zu 2 bis 6 oder mehrere in meist 50 
bis 75 m dicken Bůndeln vereinigt (seltener vereinzelt), von einer eng 
anliegenden, farblosen, ziemlich dicken gemeinsamen Gallertscheide 
umgeben. Veget. Zellen etc. wie bei Lyngbya obscura Ktz.") 

In Bergbáchen im Kůstenlande selten. Bisher blos bei Martin- 
ščica náchst Fiume reichlich, dann zwischen Brašina und Ragusa 
vecchia in Dalmatien. 


!) Der Verf. hat der von ihm in diesen Sitz.-Ber. 1890, II,, pas. 129 be- 
schriebenen. neuen Hydrocoleum-Formen deshalb keinen Namen gegeben, weil 
er die Hydrocoleum-Arten, wie die Microcoleus- und Symploca-Species fůr ge- 
wisse Anpassungsformen verschiedener Lyngbya-Arten ansieht. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 345 


Inactis tornata Ktz. In Bohmen bei Eulau, Mittel- und Nieder- 
grund náchst Bodenbach, Bóhm. Kamnitz, Haida, Reichstadt. — In 
Steiermark bei Rudersdorf náchst Graz, Judendorf, Gratwein, Wildon, 
Tremersfeld náchst Cilli, Romerbad, Tůffer, Steinbrůck, Laak, Rat- 
schach. — Bei Solkan náchst Górz, Sagrado. Bei Fiume im Zwir in 
der Fiumara ete. mehrfach; bei Martinščica, Zengg. — In Dalmatien 
bei Metkovič in Zuflůssen der Narenta, in Báchen und Auellen bei 
Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Ombla, am Aguaeduct oherhaib Gravosa, 
zwischen Drašina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla und bei Meljine 
náchst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach, bei 
Cattaro. 

I. faseiculata (Nág.) Grun. In Bóohmen bei Hinter-Dittersbach. 

Symploca minuta (Ag.) Rbh. Bei Eulau, Bóhm. Kamnitz, Haida; 
zwischen Peiperz und Maxdorf, bei Mittelgrund in der bohm. Schweiz 
mehrfach. 

Lyngbya Martenstana Menegh. In Boóhmen bei Pilgram und Bóhm. 
Leipa — In Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz, Tremers- 
feld náchst Cilli, Romerbad. — In Dalmatien bei Valdinoce náchst 
Ragusa. — In Bosnien bei Ober-Tuzla. 

L. pusilla (Rbh.) Hanse. [Leptothrix pusilla Rbh.)| In Steier- 
mark in Teichen bei Graz, Premstátten; bei Wildon. 

L. brevisstma (Ktz.) Hanse. |Leptothrix brevissima Ktz.| Bei 
Solkan náchst Górz. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. 

L. rigidula (Ktz.) Hanse. [Leptothrix ridigula Ktz.| In Bohmen 
bei B. Leipa, Haida, Bóhm. Kamnitz, Pilgram, Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor. — In Steiermark bei Graz, Wildon, Gleisdorf, 
Cilli. — In Istrien im Prčedol náchst der Bahnstation Opčina, bei 
Pinguente. — In Dalmatien bei Valdinoce náchst Ragusa. 

L. fontana (Ktz.) Hansg. Bei Bóhm. Kamnitz, in der Edmunds- 
klamm náchst Herrnkretschen in Bohmen. — In Šteiermark bei Tre- 
mersfeld náchst Cilli, Tůffer, Steinbrůck. — Bei Solkan náchst Górz, 
Pinguente in Istrien. — In Dalmatien bei Ragusa, Gravosa, Ombla, 
Topla náchst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. 

L. lutescens (Menegh.) Hanse. In Steiermark bei Rudersdorf 
náchst Graz, Tremersfeld náchst Cilli, Rómerbad, Šteinbróck, Rat- 
schach. 

L. foveolarum (Mont.) Hansg. In Bohmen in der Edmundsklamm 
náchst Herrnskretschen. — Auf feuchten Felsen am Isonzo bei Górz. 


L. subtilisstma (Ktz.) Hanse. In Bóhmen bei Auscha, Bóohm. 


9406 Anton Hansgirg 


Kamnitz, Reichstadt, Pilgram. — Bei Górz, Pinguente. — In Dal- 
matien bei Metkovič, Ragusa. 

L. gloeophila (Ktz.) Hansg. [Hypheothrix gloeophila (Ktz.) Rbh.| 
In der bóhm. Schweiz mehrfach, bei Bóhm. Kamnitz, Ounětic und 
Tuchoměřic náchst Prag. — In Warmháusern in Tetschen und Reich- 


stadt. — In Steiermark in Warmháusern in Graz; unter Chroscocca- 
ceen ete. bei Tremersfeld náchst Cilli, Laak. — In Dalmatien bei 
Valdinoce náchst Ragusa. — Bei Górz, Sagrado, Gradisca, zwischen 


Contovello und Barcola náchst Triest, bei Pinguente in Istrien. 

L. aeruginea (Ktz.) Hanse. Bei Můhlhausen náchst Tabor in 
Bóhmen. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina. 

L. tenuissíma (Nág.) Hansg. [Leptothrix tenuissima Nág.| Bei 
Dittersbach, Maxdorf náchst Bodenbach in Boóhmen. — In Šteiermark 
bei Wildon, Romerbad, Ratschach. — In Dalmatien bei Gravosa. 

L. compacta (Ktz.) Hanse. Im Abflusse der warmen Auelle in 
Tobelbad náchst Graz, Róomerbad und Tůffer in Steiermark. 

L. inundata (Ktz.) Krch. Bei Tuchoměřic und Ounětic náchst 
Prag, in der bóhm. Schweiz und in Nordbohmen háufig verbreitet 
in Sůdbohmen bei Kowařow und Můhlhausen náchst Tábor, Pilgram 
Serowitz. — In Steiermark in Graz, Puntigam, Judendorf, Tobelbad, 
Premstátten, Gratwein, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, Pělt- 
schach, Tremersfeld, Cilli auch var. symplocoides Hansg. bei Tůffer, 
Roómerbad, Šteinbrůck, Ratschach. — Bei Górz, Sagrado, zwischen 
Prosecco und Barcola náchst Triest. — Bei Pinguento, Cittanova, 
Fiume, Zengg. — In Dalmatien bei Cannosa und Ragusa. — In 
Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla. 

L. confervae (Ktz.) Hansg. In Bóohmen bei Haidá. — In Šteier- 
mark bei Póltschach, Cilli, Ratschach. — In Dalmatien bei Valdinoce 
náchst Ragusa. 

L. halophila Hansg. Zwischen B. Leipa und Langenau in Bohmen. 
— An einen Salzbrunnen bei Nieder-Tuzla in Bosnien. 

L. mgrovaginata Hansa. Auf Kalksteinfelsen bei Cilli in Steier- 
mark. — Zwischen Miramar und Barcola, bei Contovello, auf Felsen 
am Isonzo bel Gůrz. — An feuchten Felsen an der Můndung des 
Guieto bei Cittanova und bei Pinguente in Istrien auch var. microco- 
letformis Hansg. mit Scytonema myochrous gesellig. 

L. calcicola (Ktz.) Hansg. In Bóhmen bei B. Leipa, Auscha, 
Neustadtel, Bóhm. Kamnmitz, Neuděrfel, Steinschónau, Mittel- und 
Niedergrund, Hinter-Dittersbach, Tetschen, Reichstadt, in der Ed- 
mundsklamm náchst Herrnskretschen. — In Steiermark in Graz auch 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 347 


in Warmháusern, zwischen Judendorf und Gratwein mehrfach, ebeuso 
an der Kóflacher Bahn zwischen Strassgana und Premmstitten bei 
Ober-Premstátten, Lieboch, Wildon, Gleisdorf, zwischen St. Christof 
und Tremersfeld náchst Cilli; bei Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Rat- 
schach, Laak auch var. gloeophila Hanse., Lichtenwald. — Bei Fiume 
mehrfach. — Bei Górz, Sagrado, Pinguente. — In Dalmatien bei 
Ragusa, Cannosa, Valdinoce mehrfach auch var. gloeophtila, Gravosa, 
Castellnuovo. 

L. roseola Rich. In Sackls Warmháusern bei Graz in Steier- 
mark. — Im Giardino publico náchst Fiume spárlich. 

L. lateritia (Ktz.) Krch. In Bohmen bei Šteinschónau, Auscha, 
bei Nieder und Mittelgrund náchst Bodenbach. — In Šteiermark bei 
Graz, Judendorf auch var. variegata (Nág.) Krch., Gratwein, Poltschach, 
auch var. subaeruginea Hanse., Marburg, Kótsch, Tremersfeld, St. 
Georgen, Tůffer, Ratschach, Laak. — In der Umgebung von Gůrz, 
Sagrado bei Pinguente, Fiume mehrfach, bei Martinščica, Zenge. — 
In Dalmatien bei Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ragusa, Ombla, Ca- 
stellnuovo, zwischen Gruda und Castellnuovo mehrfach. 

L. dubia (Nág.) Hansg. Bei Sedlec náchst Beraun in Bóhmen. 
— In Steiermark bei Judendorf náchst Graz, Wildon, Poltschach, Tre- 
mersfeld náchst Cilli, Romerbad, Tůffer, Steinbrůck, Ratschach. — Bei 
Górz, Gradisca, zwischen Miramar und Barcola uáchst Triest, bei 
Pinguente, Cittanova. — Bei Martinščica náchst Fiume. 

L. coriacea (Ktz.) Krch. Bei Trnowan náchst Leitmeritz, Auscha, 
B. Leipa, Reichstadt, in der bóhm. Schweiz mehrfach. 

L. rufescens (Ktz.) Krch. Bei Johnsdorf náchst Brůx, Bóhm. © 
Kamnitz, Dittersbach, Kreibitz, Obergrund náchst Bodenbach, Můhl- 
 hausen und Kowařow náchst Tabor, Pilgram, Serowitz in Bóhmen. — 
In Steiermark bei Graz, Tobelbad, Premstátten, Wildon, Gleisdorf, 
Póltschach, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, Steinbrůck, Tůffer, Romer- 
bad, Ratschach, Laak. — Bei Górz, Pinguente. 

L. calearea (Nás.) Hansg. [Hypheothrix calcarea Nás.) Bei 
Sedlec náchst Beraun in Bóhmen. — In Šteiermark bei Tremersfeld 
náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach. — Bei Górz, 
- Gradisca, Sagrado, Nabresina, zwischen Prosecco und Miramar, Con- 
tovello und Barcola. — Bei Cittanova, Pinguente, Fiume mehrfach, 
anch bei Martinščica, Zengg. — In Dalmatien bei Gravosa, Ragusa, 
zwischen Brašina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla náchst Castell- 
nuovo, am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathál nach Gruda 
mehrfach. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. 


348 Anton Hansgirg 


L. bosntaca nov. sp. Diese der Lyngbya subcontinua (Ktz.) 
Hanse. [Hypheotrix subcontinua Ktz.|*) áhnliche Hypheotrix-Form, 
deren Lager punctfórmig bis mohnkorngeross, seltener grósser und 
zusammenfliessend, fast flach, incrustiert, gelblichbraun oder fast 
ockercelb gefárbt, auf unterceteuchten Šteinen festsitzend, die Fáden 
mit den eng anliegenden, dimnnen, farblosen oder gelblichen Scheiden 
meist 3 bis 4 (seltener bis 5) u breit, die Zellen "/, bis 1"/„mal so lang 
als breit, mit bláulich oder olivengelblich gefárbtem Inhalte versehen, 
einzelne Fáden am Vorderende leicht (leptochaete-artig) verdůnnt und 
sich durch zwei bis vielzellige Hormonogien, deren Zellen meist 3 u 
dick, */, bis Imal so lang waren und durch einzellige Akineten ver- 
mehrend sammelte ich in der Bosna und Jala bei Doboj, Nieder- 
und Ober-Tuzla und Simin-Han in Bosnien. 

L. fallax nov. sp.*) Lager filzig, schmutzig, braungelb, oft weit 
ausgebreitet. Fáden mit den Scheiden 3 bis 6 wu breit, mehr weniger 
gekrůmmt, oft zu symploca-artigen aufrechten, etwa 1 bis 3 mm. 
langen, pinselfórmigen Bůndeln bůschelig vereinigt. Veget. Zellen 1 bis 
9 u breit und ebenso lang oder etwas kůrzer, seltener lánger (die 
Gliederung ist wegen Undurchsichtigkeit der Scheiden undeutlich) 
mit blass blaugrůnem Inhalte. Scheiden gelblich bis bráunlichgelb ge- 
fárbt, seltener fast farblos, záhe (nicht brůchig), ofters vom Faden 
abstehend. | 

Kommt auf feuchten Felsen am Isonzo bei Górz mit Scyto- 
nema Arten ete. vor. 

L. fontiola (Ktz.) Krch. Bei Johnsdorf náchst Brůx, Haida, 

Eulau, Nieder- und Mittelgrund náchst Bodenbach in Bóhmen. 

£L. membranacea (Ktz.) Thr. Bei Tuchoměřic, Ounětic, Kowar 
und Zakolan náchst Prag, in der bóhm. Schweiz und in Nordbohmen 
háufig verbreitet; bei Johnsdorf náchst Brůx, Eulau; in Sůdbohmen 
bei Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, Patzau, Pilgram, Še- 
rowitz. — In Steiermerk bei Graz, Gratwein, Judendorf, Tobelbad, 
Gleisdorf, Wildon, Lieboch bei Marburg, Kótsch, Cilli, Tremersield, 
St. Georgen, Půltschach, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach. — 
Bei Górz, Gradisca, Sagrado, zwischen Barcola, Opčina, Triest und 
Miramar mehrfach. — Bei Pinguente, Cittanova, Fiume, Martinščica, 
Zengg. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, zwischen Brašina und 


2) Vergl. des Verf. Abhandlung in diesen Sitz.-Berichten, 1890, II. p. 131, 
1) Anmerk. 

2) Steht der Lyngbya (Hypheotrix) tenuissima (Nág.) Rbh. — Scytonema. te- 
nuissimum Nág. am náchsten. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen, 349 


Ragusa vecchia, Cannosa, Valdinoce, Ombla, am Aguaeduet oberhalb 
Gravosa, in Báchen oberhalb Topla und bei Meljine náchst Castell- 
nuovo, zwischen Castellinuovo und Gruda mehrfach. — In Bosnien bei 
Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla. 

Var. rčvulartoides Grun. Bei Ounětic, Statenic náchst Prag, 
Sedlec náchst Beraun in Bóhmen. — In Steiermark bei Gleisdorf, 
Wildon, zwischen Judendorf und Gratwein náchst Graz, Tremersfeld 
náchst Cilli, Poltschach, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach, Laak. 
— Bei Górz. — In Dalmatien bei Metkovič, zwischen Brašina und 
Ragusa vecchia, zwischen Cannosa und Valdinoce, Ombla náchst Ra- 
gusa, Topla náchst Castellnuovo, zwischen“ Gruda und Castellnuovo 


mehrfach. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla. 
Var. dvformis Ktz. In Abflůssen der warmen Guellen bei Ró- 
merbad, Tůffer, Tobelbad náchst Graz in Steiermark. — In Bosnien 


bei Nieder-Tuzla bei einem Salzbrunnen in der Náhe des Dampf- 
ventils, auf durch warmes Wasser und heisse Dámpfe befeuchteter 
Erde. 

L. Retzii (Ktz.) Hansg. In der bohm. Schweiz in der Edmunds- 


klamm náchst Herrnskretschen. — In Steiermark bei Gratwein náchst 
Graz. 

L. cortum (Ag.) Hanse. Bei B. Leipa in Bohmen. — In Šteier- 
mark bei Gratwein náchst Graz. — In Báchen bei Pinguente, Fiume. 


— Im Dalmatien oberhalb, Castellnuovo, dann zwischen Gruda und 
Castellnuovo. 

L. lucida (Ag.) Hansg. In Abflůssen der warmen GAuellen bei 
Romerbad und Tůffer. 

L. byngbyacea (Ktz.) Hanse. Bei Bóhm. Kamnitz, Haida, Graber 
nácht Auscha, B. Leipa. — In Steiermark in Siůimpfen bei Gleisdorť 
náchst Graz. 

L. obscura Ktz. Bei Solkan náchst Górz. — In Bóhmen in 
Sůmpfen oberhalb Kuchelbad náchst Prac. : 

L. Meneghiniana (Ktz.) Hansg. Bei Mittelgrund náchst Bo- 
denbach, bei Martinščica náchst Fiume. — In Steiermark bei Grat- 
wein náchst Graz, Póltschach, Romerbad. — In Dalmatien zwischen 
Castellnuovo und Gruda. 

L. Kiitaingiana Krch. Bei Tuchoměřice, Štatenic, Ounětic, Kowar 
náchst Prag; in Nordbohmen und in der bóhm. Schweiz háufig; in 
Sůdbohmen bei Pilgram, Patzau, Kowařow und Můhlhausen náchst 
Tabor. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Strassgang, 
Tobelbad, Gleisdorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch 


950 Anton Hansgirg 


auch var. symplociformis Hansg. bei St. Georgen náchst Cilli, Polt- 
schach. — Bei Gůrz, Gradisca auch var. symploctformis. — In Dal- 
matien bei Metkovič, Cannosa náchst Ragusa. 


L. vulgaris (Ktz.) Krch. Bei Ounětic náchst Prag, Eulau, Bóhm. 
Kamnitz, Haida, Dittersbach, zwischen Peiperz und Maxdorf náchst 
Bodenbach in Bóhmen. — Im Steiermark in Graz, bei Gratwein, 
Marburg, Ratschach. — Bei Opčina, Prosecco, Nabresina, Gradisca, 
Górz, Pinguente; bei Sušak und hinter der Papierfabrik náchst Fi- 
ume, bei Zengg. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, Castellnuovo, 
zwischen Gruda und Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj. 


L. Welwitschii (Grun.) Hanse. In Warmháusern im Schloss- 
garten in Tetschen und Reichstadt in Bohmen. — In Steiermark im 
Sackl's Garten in Graz. 


L. vupestris (Ag.) Hanse. var. rivularis Ktz. Im Zwir bei Fiume 
und bei Martinščica. — In Dalmatien bei Ombla náchst Ragusa, 
zwischen Gruda und Castellnuovo mehrfach. 


L. Ioanniana (Ktz.) Hanse. In Steiermark am Schlossberg in 
Graz, bei Judendorf, Wildon, Tremersfeld náchst Cilli, Šteinbrůck. 
— Bei Gradisca, Górz, Nabresina, Contovello, zwischon Miramar und 
Prosecco náchst Triest. — An Felsen an der Fiumara bei Fiume 
und an der Můndung des Guieto bei Cittanova, bei Pinguente 
mehrfach. 

Oseillaria tenervima Ktz. Bei Zakolan, Kowar náchst Prag, 
Auscha, Graber, B. Leipa, Reichstadt, in der Edmundsklamm náchst 
Herrnskretschen, bei Eulau, Dittersbach, Niedergrund, Bóhm. Kamnitz, 
Kreibitz, Pilgram, Patzau in Pohmen. — In Steiermark bei Štrass- 
gang, Premstátten náchst Graz, Gleisdorf, Wildon, Kótsch náchst 
Marburg, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, Rómerbad, Tůffer. — In 
Bosnien bei Nieder-Tuzla. — In Istrien im Prčedol náchst Opčina, 
bei Pinguente. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, Ombla. — 
Var. Kiitzingiana (Nág ) nob. Bei Sedlec náchst Beraun, Mittelgrund 
und Edmundsklamm in der bohm. Schweiz. — In Steiermark bei Ju- 
dendorf náchst Graz. — Bei Górz. 

O leptothricha Ktz. Bei Maxdorf náchst Bodenbach, B. Leipa, 
Reichstadt, Bóhm. Kamnitz, Haida, Šteinschónau, Kreibitz, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. — In Steiermark bei Ru- 
dersdorf náchst Graz, Wildon, Marburg, St. Georgen náchst Cilli, 
Tůťfer, Romerbad, 

O, leptotrichoides Hansg. In Warmháusern im Schlossgarten in 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 351 


Tetschen und Reichstadt in Bóhmen. — In Steiermark in Sackl's 
Warmháusern und im botanischen Garten in Graz. 

O. gracillima Ktz. Bei Eulau, Bóhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, 
B. Leipa. — In Steiermark bei Cilli. 

O. laminosa Ag. Im Abflusse der warmen Guelle in Tiffer in 
Steiermark auch in der Lynobya-Form [L. laminosa (Ag.) Thr.| und 
deren var. symplociformis Hanse. [Symploca thermalis Ktz.]. 

O. smaragdina Ktz. und O. elegans Ag. Im Abflusse der warmen 
Auelle in Romerbad in Steiermark. 

O. spíssa Bory. Bei Dittersbach, Bóhm. Kamnitz, im Bielagrund 
náchst Bodenbach in Bóhmen. — In Steiermark bei Graz, Marbure, 
Wildon, Cilli. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. 

O, scandens Rich. Im Schlosscarten in Reichstadt in Bohmen. 
— In Šteiermark im botanischen und im Sackls Garten in Graz. 

O. brevis Ktz. Bei Tuchoměřic, Statenic, Ounětic náchst Prag; 
in Nordbohmen und in der bóhm. Schweiz mehrfach. — In Šteier- 
mark bei Graz, Gleisdorf, Marburg, Wildon, Cilli, Ratschach, Romer- 
bad. — In Bosnien bei Ober-Tuzla. 

O. tenuis Ao. Bei Ounětic, Kowar, Zakolan náchst Prag, Lodenic 
náchst Beraun, Johnsdorf náchst Brůx, Eulau, in der bóhm. Schweiz, 
in Nord- und Sůdbohmen háufie verbreitet. — In Steiermark bei 
Graz, Tobelbad, Gratwein, Gleisdorf, Kótsch náchst Marburg, Gilli, 
Tremersfeld, St. Georgen, Poltschach, Tůffer, Romerbad. — Bei Gorz, 
Sagrado. — In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, Castellnuovo. — 
Var. rivularis Hansg. bei Rudersdorf náchst Graz, Laak, zwischen 
Miramar und Barcola, bei Pinguente, Fiume, bei Ombla náchst Ra- 
gusa. Die typische Form und var. Zimicola Ktz. bei Marburg, Fiume, 
Zenge, Metkowič, Nieder-Tuzla. 

O. aerugineo-coerulea Ktz. In Steiermark bei Puntigam, Juden- 
dorf, Strassgang náchst Graz, Gratwein, Premstiátten, Gleisdorf, Lieboch, 
Wildon, Marburg, Kótsch, Pěltschach, Cilli, St. Georgen, Tůffer, 


Roómerbad, Steinbrůck, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Pinguente, 
Górz, Gradisca, Opčina, Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, Ra- 
gusa, Gravosa, Cannosa, Valdinoce. — In Bosnien bei Doboj, Pločnik, 


Nieder- und Ober-Tuzla. 

O. Okemi Ag. Im Abflusse der warmen Auelle in Romerbad und 
Tůffer in Steiermark. 

O. subfusea Ag. Bei Eulau, im Bialagrund náchst Bodenbach 
in Bohmen. — In Steiermark bei Rudersdorf, Judendorf, und Grat- 
wein náchst Graz, Rómerbad, Steinbrůck, Laak. — Bei Fiume. 


252 Anton Hansgirg 


O. antliaria Jůre. In Bóhmen fast allgemein in Dórfern auch 
in kleineren Stádten verbreitet; in der bohm. Schweiz bei Maxdorf, 
Peiperz, Nieder- und Mittelgrund, Obergrund auch var. phormidioides 
Ktz. — In Steiermark in Graz, Puntigam, Judendorf, Strassgane, 
Gleisdorf, Premstátten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kótsch, Póltschach, 
Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, Tůffer, Rómerbad, Steinbrůck, Rat- 
schach, Lichtenwald. — Bei Contovello, Prosecco náchst Triest, Nabre- 
sina, Gradisca, SŠagrado, Górz mehrfach, Pinguente, Cittanova in 
Istrien; bei Sušak náchst Fiume, auch hinter der Torpedofabrik bei 
Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, Cannosa, Gravosa in Ragusa 
auch var. phormidioides, bei Castellnuovo. — In Bosnien in Doboj, 
Pločnik, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin Han. 


O. rupicola Hanse. In der bóhm. Schweiz bei Niedergrund, 
Peiperz und Maxdorf. — In Steiermark bei Puntigam náchst Graz, 
Judendorf, Tremersfeld und Cilli auch var. čenutor Hanse. diese auch 
bei Pinguente und auf feuchten Felsen am Isonzo bei Górz mit der 
typischen Form. Bei Gradisca, zwischen Contovello und Barcola, auf 
feuchten Felsen an der Můndung des GAuieto náchst Cittanova in 
Istrien. In Dalmatien auf den aus Kalksteinen aufgebauten Festungs- 
mauern in Ragusa, bei Castellauovo und am Wege von Castellnuovo 
nach Gruda. 

O. migra Vauch. In Bóhmen bei Markersdorf náchst Bóhm. 
Kamnitz. 

O. anguina Bory. In Steiermark bei Cilli, Wildon. 

O. chalybea Mert. Bei Ober-Premstátten náchst Graz, Gleisdorf, 
Wildon, Kótsch náchst Marburg, Var. Zučicola (Menegh.) Ktz. bei Tůffer 
in Steiermark. — In Bóhmen bei Haida, Bóhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Tuchoměřic und Ounětic 
náchst Prag. 

O. Schrětert Hanse. (0. brevis Schróter). In der bohm. Schweiz 
bei Mittelerund. 

O. caldariorum Hauck. Im Schlossgarten in Tetschen und Reich- 
stadt in Bóhmen. — In Steiermark im botanischen Garten in Graz. 

O. Frólichii Ktz. Bei Tuchoměřic, Ounětic, Zakolan náchst Prag, 
Bóhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, B. Leipa, Reichstadt, Dittersbach, 
Eulau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pileram, Patzau, 
Serowitz in Bóhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sůmpfen 
bei Rudersdorf, Strassgang, Premstátten, Gleisdorf, Kótsch náchst 
Marburg, Cilli, Tůffer, Wildon. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. — 


. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 3D3 


In Dalmatien bei Valdinoce náchst Ragusa spárlich. In Istrien bei St. 
Martin náchst Pinguente. 

O. princeps Vauch. In Bóhmen bei Kowařo w und Můhlhausen 
náchst Tabor. 

Spirulina oscillarioides Turp. In Teichen bei Ober-Premstátten 
náchst Graz in Steiermark. 

Chamaesiphon inerustans Grun. Bei Eulau, Nieder- und Mittel- 
grund náchst Bodenbach in Bóhmen. 

Ch. polonicus (Rfski) Hansg. In Báchen bei Fiume und bei Mar- 
tinščica mehrfach. — In Dalmatien bei Metkowič, Cannosa, Valdinoce, 
am Aguaeduct oberhalb Gravosa, bei Ombla náchst Ragusa, zwischen 
Brašina und Ragusa vecchia, bei Meljine und Topla náchst Castell- 
nuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. — In Bosnien 
bei Doboj. 

Ch. fuscus (Rfski) Hansg. nov. var. auratus nob. Zellen keulen- 
formig, 2 bis 4 u breit, etwa 2mal so lang, mit gelblich bis goldgelb, 
seltener bráunlich gelb gefárbter Scheide und dunkel blaugrinem 
Inhalte. Gonidien kugelig 4 bis 5 u breit, sonst wie bei der typischen 
Form. — Auf im schnell fiessenden Wasser untergetauchten SŠteinen 
u. 4. in Báchen, so bei Martinščica náchst Fiume. — In Dalmatien 
oberhalb Topla náchst Castellnuovo. 

Ch. confervicola A. Br. Bei Statenic náchst Prag, in der bóhm. 
Schweiz mehrfach, bei Bóhm. Kamnitz, Steinschonau, Kreibitz, Auscha, 
B. Leipa, Reichstadt in Bohmen. — In Steiermark bei Graz. — Bei 
Fiume im sog. Zwir und in einem Bache bei der Torpedofabrik auf 
Cladophoren. -— In Dalmatien bei Cannosa náchst Ragusa. 

Pleurocapsa měnor Hansg. In Steiermark bei Rudersdorf und 
Judendorf náchst Graz, Gratwein, Wildon, Cilli, Rómerbad, Tůffer, 
Steinbrůck, Ratschach. — Bei Miramar náchst Triest. In Auellen bei 
Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, Cannosa, Valdinoce, am 
Aguaeduct oberhalb Gravosa, bei Ombla náchst Ragusa reichlich, 
zwischen Brašina und Ragusa vecchia, bei Meljine und oberhalb Topla 
náchst Castellnuovo, in Báchen zwischen Castellnuovo und Gruda 
mehrfach. 

P. rivularis Hansg. In Dalmatien bei Ombla náchst Ragusa und 
in den auf Kalksteinfelsen aufgebauten Festungswállen von Ragusa 
auf Wassermoosen. 

P. concharum Ransg. Bei Tremerfeld náchst Cilli in Steiermark, 


Oncobyrsa rivularis (Ktz.) Menegh. In Dalmatien in einem Berg- 
Tř. mathematicko-přírodovědecká. 23 


954 Anton Hansgirg 


bache zwischen Brašina und Ragusa vecchia, bei Ombla náchst 
Ragusa. 

Allogončum Wolleanum Hansg. In Steiermark bei Poltschach, 
an der Einfassung der Seidls Guelle náchst Cilli. — In Dalmatien 
an einem Brunnen zwischen Castellnuovo und Gruda auch var. stmplex 
Hanse. zwischen Cannosa und Valdinoce náchst Ragusa auch var. cal- 
cicolum Hansg.“) in einer Form, deren Fáden sehr lang, spárlich 
verzweigt, die Zellen bis 9 u breit, 2mal, vor der Theilung bis 2*/„mal 
so lang als breit, die Gallertscheiden enganliegend, farblos und diůnn 
waren. 

Xenococeus Kernert Hanse. In Dalmatien bei Ombla náchst Ra- 
gusa massenhaft, zwischen Brašina und Ragusa vecchia auf Clado- 
phoren, Scytonema cincinnatum, an Wassermoosen u. á., ebenso ober- 
halb Topla náchst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda. 

Chroothece monococea (Ktz.) Hansg. [Palmogloea monococca Ktz.] 
vár. rupestris Hansg. [Chroothece rupestris Hansg.| In Steiermark bei 
Poltschach und Cilli. 

Gloeothece rupestvís (Lyngb.) Bor. Bei Nieder- und Mittelgrund, 
zwischen Peiperz und Maxdorf und in der Edmundsklamm in der 
bohm. Schweiz. — In Steiermark bei Judendorf, Premstátten und 
am Schlossberg in Graz, Unter-Kótsch náchst Marburg, Póltschach, 
Tremersfeld náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Laak, Rat- 
schach, Wildon. Var. tepidartorum (A. Br.) Hanse. [Gloeothece tepi- 
dariorum A. Br.| im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt in 
Bóhmen, im botanischen und Sackl's Garten in Graz in Steiermark. 
— Die typische Form auch in Dalmatien bei Valdinoce náchst Ra- 
gusa mit var. cavernarum Hanse. — Auf feuchten Felsen an der 
Miůndung des Auieto bei Cittanova, zwischen Contovello und Barcola, 
bei Nabresina, Sagrado, Gradisca, Górz mehrfach, ebenso bei Pin- 
guente in Istrien. 

Aphanothece caldariorum Rich. Im Schlossgarten in Tetschen. 
Var. cavernarum Hanse. in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen. 
Bei Gradisca und Górz, dann bei Pinguente in Istrien. 

A. saxicola Nág. In Steiermark bel Judendorf náchst Graz, Tre- 
mersfeld náchst Cilli, Póltschach, Šteinbrůck, Laak. 

A. pallida (Ktz.) In Steiermark bei Marburg. 

Synechococcus aeruginosus Nás. In der Edmundsklamm und 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach in der bóhm. Schweiz. 


!) Vergl. in diesem Sitz.-Ber. 1890, I, p. 18. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 855 


— In Steiermark bei Judendorf náchst Graz. — In Istrien auf feuchten 
Kalksteinfelsen bei Pinguente spárlich. 

S. drunneolus Řbh. Bei Hinter-Dittersbach in der bohm. Schweiz. 

Glaucocystis nostochinearum Itzígs. In der Edmundsklamm náchst 
Herrnskretschen, bei B. Leipa var. minor Hansg., Pilgram, Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor in Bóhmen. — In Steiermark bei 
Ober-Premstátten náchst Graz. 

Merismopedium glaucum (Ehrb.) Nág. In Bóhmen bei B. Leipa, 
Reichstadt, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei Ober-Premstátten náchst Graz, Ratschach. 

Coelosphaertum Kůtzingianum Nás. Bei Kowařow und Můhl- 
hausen náchst Tabor in Bóhmen. — In Steiermark bei Kótsch náchst 


Marburg. 
C. anomalum (Bennet) Hansg. [Gomphosphaeria? anomala Bennet|. 
var. minus Hansg. In Bohmen bei Brenn náchst Bóhm. Leipa. — In 


Steiermark zwischen Štrassgang und Premstátten náchst Graz. 

Polycystis flos aguae Wittr. In Bohmen in Teichen bei Kowařow 
und Můhlhausen náchst Tabor mehrfach. — In Steiermark im Teiche 
im Schlossgarten bei Premstátten náchst Graz. 

P. marginata (Menegh.) Rich. In Bóhmen bei Dittersbach, B. 
Leipa, Bóhm. Kamnitz. — In Steiermark bei Puntigam auch var. 
minor Hanse. und zwischen Štrassgang und Premstátten náchst Graz. 

P. pulverea (Wood) Wolle. In Steiermark bei Tůffer. 

P. fuscolutea Hansg. Bei Auscha, B. Leipa, Reichstadt, Nieder- 
und Mittelgrund, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, 
| Sedlec náchst Beraun in Bóhmen. — In Steiermark in Graz, bei 
Puntigam, Judendorí, Premstátten, Gratwein, Wildon, Gleisdorf, Mar- 
burs, Póltschach, Cilli, Tremersfeld, St. Georgen, Tůffer, Rómerbad, 
Steinbrůck, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Contovello, Nabre- 
sina, Sagrado, Gradisca, Gorz mehrfach, Cittanova, Pinguente, Martin- 


ščica und in der Umgebung von Fiume mehrfach, bei Zenge. — In 
Dalmatien bei Metkovič, Ragusa, Gravosa, Castellnuovo, zwischen 
Gruda und Castellnuovo. — InBosnien bei Nieder-Tuzla. 


P. aeruginosa Ktz. Bei Ober-Premstátten in Steiermark. 

Gloeocapsa magma (Bréb.) Ktz. In Bóhmen am Geltschberg 
náchst Auscha, zwischen Peiperz und Maxdorf, bei Nieder- und Mittel- 
grund náchst Bodenbach, in der Edmundsklamm, bei Hinter-Ditters- 


bach in der bohm. Schweiz. — In Steiermark bei Graz, in Šackl's 
Warmháusern var. pellucida Nás. — In Dalmatien auf feuchten 
Felsen zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. — Bei Gůrz, 


23* 


306 Anton Hansgirg 


Gradisca auch var. pellucida, Sagrado, Nabresina, zwischen Conto- 
vello und Barcola, bei Pinguente, Cittanova mehrfach. 

G. rupicola Ktz. In Steiermark bei Judendorf náchst Graz. — 
Bei Górz, Pinguente. 

G. ambigua (Nág.) Krch. Bei Sedlec náchst Beraun, Geltschberg 
náchst Auscha in Bóhmen. — In Steiermark bei Judendorf náchst 
Graz, Tremersfeld náchst Cilli, Póltschach, Tůffer, Romerbad, Stein- 
brůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Nabresina, Gradisca, 
Sagrado, Gorz, zwischen Contovello und Barcola, bei Pinguente, 
Fiume. — In Dalmatien bei Gravosa, zwischen Castellnuovo und 
Gruda mehrfach. 

G. nigrescens Nág. Bei Sedlec náchst Beraun in Bóhmen. — 
Auf feuchten Felsen an der Můndung des Auieto bei Cittanova, 
ebenso bei Nabresina, Contovello, Sagrado, Gradisca, G0rz und an der 
Fiumara bei Fiume. 

G. Parolintana (Menegh.) Bréb. Bei Auscha, Haber, B. Leipa, 
Hinter-Dittersbach in der bóhm. Schweiz. — In Sackl's Warmháusern 
in Graz in Steiermark. 

G. alpina Nás. Auf feuchten Felsen bei Solkan náchst Górz. 
Auf feuchten Felsen bei Pinguente, an der Můndune des Auieto bei 
Cittanova in Istrien in einer Form (var. mediterranea nob.), deren 
kugelige oder elliptische Zellen 12 bis 15 u breit und im schmutzig 
viollet bis schwárzlich stahlblau gefárbten Inhalte mit einem kern- 
artigen, meist etwa 4 u dicken Gebilde versehen, die 8 bis 32-zel- 
ligen Familien 30 bis 75 u im Durchm., die Gallerthůllen der Zellen 
und der Familien čfters dinn, meist aber (die áusseren farblosen 
Schichten) stark verdickt und geschichtet waren. 

G. ocellata Rbh. In Dalmatien auf feuchten Kalksteinfelsen bei 
Gravosa und bei Valdinoce náchst Ragusa mit Scytonema myochrous 
gesellig, ebenso auf Felsen an der Můndung des Auieto, bei Citta- 
nova und Pinguente in Istrien mehrfach. 

G. vupestris Ktz. In der bohm. Schweiz bei Nieder- und Mittel- 
grund, in der Edmundsklamm náchst Herrnkretschen. 

G. fusco-lutea Krch. Bei Sedlec náchst Beraun, Geltschberg 
náchst Auscha in Bóhmen. — In Šteiermark am Schlossbere in Graz 
bei Judendorf, Poltschach, Tremersfeld náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, 
Steinbrůck, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Cittanova, Nabre- 
Sina, Contovello, Gradisca, Sagrado, Górz und Pinguente mehrfach ; 
bei Fiume. — In Dalmatien bei Metkowič, Gradosa, Castellnuovo, 
zwischen Castellnuovo und Gruda. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 357 


G. nigra (Menegh.) Grun. Bei Sedlec náchst Beraun in Boóhmen. 
— Bei Górz, Gradisca. 

G. muralis Ktz. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt 
in Bóohmen. — In Dalmatien an feuchten Mauern (Wóolbungen) zweier 
Brunnen bei Valdinoce náchst Ragusa. 

G. guaternata (Bréb.) Ktz. Bei Nieder- und Mittelgrund, in der 
Edmundsklamm und bei Dittersbach in der bóhm. Schweiz. 

G. aeruginosa Ktz. Bei Sedlec náchst Beraun, Herrnskretschen 
in Bohmen. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Tremers- 
feld náchst Cilli, Wildon, Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach. — 
Bei Gorz, Gradisca, Nabresina, Contovello, Pinguente, Cittanova. — 
In Dalmatien bei Metkowič, Ragusa, zwischen Gruda und Castell- 
nuovo. 

G. coracina Ktz. Bei Sedlec náchst Beraun in Bóohmen. — Bei 
Judendorf náchst Graz in Šteiermark. 

G. livida (Carm.) Ktz. Bei Reichstadt in Bóhmen. — In Štei- 
ermark bei Steinbrůck, Ratschach, Laak. — Bei Górz, Gradisca, Sa- 
orado, Nabresina, Contovello náchst Triest. — Bei Cittanova, Pin- 
guente, Fiume mehrfach, Martinščica. — In Dalmatien bei Metkowič, 
Ragusa, Gravosa, Castellnuovo, zwischen Grude und Castellnuovo 
mehrfach. 

G. atrata Ktz. In Steiermark bei Tremersfeld náchst Cilli. 

Aphanocapsa eruenta (Ag.) Hansg. [Porphyridium cruentum (Ag.) 
Nás.) In Bóhmen bei Tuchoměřic, Štatenic, Ounětic náchst Prag, 
Lodenic náchst Beraun; in Nordbohmen und in der bohm. Schweiz 
mehrfach; in Sůdboóhmen bei Kowafow náchst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei Gratwein náchst Graz, Wildon, Gleisdorf, Marburg, 
Rómerbad. 

Var. Wěttrocki? (Rich.) Hanse. [Porphyridium Witrockii Rich.l 
Im Schlossgarten in Tetschen in Bóhmen, im Sackl's Garten bei Graz 
in Steiermark. 

A. membranacea Rbh. Bei B. Leipa in Bóhmen. 

A. biformis A. Br. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt 
in Bóhmen. In Steiermark im Sackl/s Garten in Graz. 

A. brunnea (A. Br.) Nág. In Steiermark bei Judendorf náchst 
Graz. — Bei Górz, Sagrado, Gradisca, Contovello náchst Triest. — 
In Istrien auf feuchten Felsen an der Miůindung des Auieto bei Cit- 
tanova, bei Pinguente mehrfach. — In Dalmatien bei Cannosa und 
Ragusa. 

A. Nagel Rich. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt 


358 Anton Hansgirg 


in Bóhmen. — In Steiermark im botanischen und Sackl's Garten in 
Graz. In der freien Natur an Bahnviaducten zwischen Tremersfeld 
und Gilli, dann bei Laak. 

A. rufescens Hansg. Bei Eulau, Pilgram in Bóhmen. — In 
Steiermark in Graz, Gleisdorf, Marburg, Cilli, Ratschach. — Bei Górz, 
Sagrado, Gradisca, zwischen Barcola und Contovello náchst Triest, 
Pinguente, Fiume, Zenga. — In Dalmatien in Metkowič, Ragusa 
mehrfach, Valdinoce náchst Ragusa, bei Castellnuovo. 

A. flava (Ktz.) Rbh. Bei Bóhm. Leipa. — Im Litorale bei 
Zengg. 

A. anodontae Hansg.") Auch an Schalen von Planorbis-Arten, 
so bei Bóhm. Leipa. 


Nov. var. maior nob. Zellen 3 bis 4 u breit. kugelig oder fast 
kugelig, blaugrůn, sonst wie die typische Form. An Schalen von 
Sůsswasserschnecken bei Tremersfeld náchst Cilli, Tůffer, Steinbrůck 
in Steiermark. — Bei Nieder-Tuzla in Bosnien. 


A. montana Úram. Bei Sedlec náchst Beraun, Hinter-Dtttersbach 
Peiperz, Mittelgrund, in der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen 
in Bóhmen. — In Steiermark am Schlossbere in Graz, bei Judendorf, 
Wildon, Steinbrůck, Laak. — In Dalmatien bei Gravosa zwischen 
Gruda und Castellnuovo spárlich. — In Istrien auf feuchten Felsen 
an der Můndung des GAuieto bei Cittanova und bei Pinguente auch 
"var. micrococca Cram. Bei Górz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Con- 
tovello náchst Triest. 


A. fonticola Hansg. Bei Tuchoměřic náchst Prag, Auscha, Reich- 
stadt, B. Kamnitz, Kreibitz, Pilgram in Bóohmen. — In Šteiermark bei 
Rudersdorf, Judendorf und Gratwein náchst (Graz — Bei Solkan 
náchst Górz, Pinguente. — In Dalmatien bei Ragusa und Gravosa, 
bei Prubla zwischen Brašina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla 
náchst Castellnuovo, am Wege von Castellnuovo nach Gruda mehrfach, 
bei Cattaro. 

A, pulchra (Ktz.) Rbh. In Bóohmen bei Kowařow náchst Tabor. 
Bei Ober-Premstátten in Steiermark, 

A, thermalis Brůge. Im Abflusse der warmen Auelle bei Romer- 
bad und Tůffer in Steiermark. 

Chroococeus (Rhodococcus) caldartorum Hanse. Im Schlossgarten 
in Tetschen in Bóhmen. 


1) Vergl. in diesen Sitz.-Ber. 1890, II. p. 99. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 359 


Ch. maerococeus (Ktz.) Rbh. In Bohmen bei Sedlec náchst Beraun, 
B. Leipa, Reichstadt, Bóhm. Kamnitz, Dittersbach, Peiperz, in der 
Edmundsklamm in der bóhm. Schweiz. — In Steiermark bei Ober- 
Premstátten náchst Graz. — Auf feuchten Felsen an der Mindung 
des Auieto bei Cittanova und Pinguente in Istrien. — Bei Górz 
mehrfach. 

Ch. montanus Hanse. Bei Sedlec náchst Beraun, in der bohm. 
Schweiz und in Nordbohmen mehrfach verbreitet. — In Steiermark 
in Graz, bei Puntigam, Judendorf, Gratwein, Premstátten, Gleisdorf, 
Wildon, Marburg, Cilli, Tremersfeld, St. Georgen, Póltschach, Tůffer, 
Romerbad, Steinbrůck, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Nabre- 
sina, Contovello, Prosecco, Sagrado, Gradisca, Górz mehrfach, Citta- 
nova, Pinguente, Fiume, Martinščica, Zenge. — In Dalmatien bei 
Metkowič, Ragusa, Gravosa, Cannosa, Valdinoce, Castellnuovo, zwi- 
schen Gruda und Castelinuovo. — In Bosnien bei Doboj und Nie- 
der-Tuzla. 

Ch. turgidus (Ktz.) Nág. Bei Sedlec náchst Beraun, B. Leipa, 
Nieder- und Mittelorund, in der Edmundsklamm náchst Herrnskret- 
schen in Bóhmen. — In Steiermark bei Judendorf, zwischen Strass- 
gang und Premstátten, bei Ober-Premstátten, Wildon, Kótsch náchst 
Marburg, Tremersfeld náchst Cilli, Laak auch var. subundus Hanso. 
— In Dalmatien auf feuchten Felsen zwischen Gruda und Castell- 
nuovo mehrfach, bei Valdinoce náchst Ragusa. — In Istrien auf 
feuchten Felsen an der Můndung des Auieto bei Cittanova, bei Na- 
bresina, zwischen Contovello und Barcola, Prosecco und Miramar, bei 
Sagrado. 

Ch. minutus (Ktz.) Nág. Bei Brenn náchst Bóhm. Leipa. 


Ch. helveticus Nág. In Bóhmen bei Sedlec náchst Beraun, Nieder- 
und Mittelorund, in der Edmundsklamm, bei Hinter-Dittersbach in 
der bóhm. Schweiz. — In Steiermark bei Indendorf, am Schlossbere 
in Graz, Tremersfeld náchst Cilli, Steinbrůck, Laak. — Bei Nabre- 
sina, Contovello, Gradisca, Sagrado, Górz, Pinguente mehrfach, bei 
Cittanova, Martinščica náchst Fiume. — In Dalmatien bei Valdinoce 
náchst Ragusa. 

Ch. aurantio-fuscus (Ktz.) Ná«. Bei Kreibitz, B. Leipa, Herrns- 
kretschen, Pilgram in Bóhmen. — In Steiermark bei Marburg, Cilli, 
Ratschach. — Bei Górz, Pinguente, Fiume, Martinščica, Zengg. — In 
Dalmatien bei Metkowič, Cannosa, Ragusa, zwischen Brašina und 
Ragusa vecchia, oberhalb Topla náchst Castellnuovo bei Gruda. 


360 Anton Hansgirg 


Ch. pallidus Náe. In Bóhmen bei Steinschónau, Mittelgrund, in 
der Edmundsklamm náchst Herrnskretschen. — Bei Solkan náchst 
Górz, Pinguente, Fiume. 

Ch. atrovirens (Ktz.) Hanse. Im Schlossgarten in Tetschen fn 
Bóhmen, im Sack/s Garten bei Graz in Steiermark. 

Ch. vartus A. Br. In Bóhmen in Warmháusern im Schlossgarten 
in Tetschen ebenso im Sackl's Garten in Graz bei Steiermark. 

Ch. sabulosus (Menech.) Hanse. In der bóhm. Schweiz bei Pei- 
perz, Nieder- und Mittelgrund, in der Edmundsklamm mehrfach. 


Ch. cohaerens (Bréb.) Nág. In Bóhmen im Schlossgarten in 
Tetschen; bei Reichstadt, B. Leipa, Auscha, Kreibitz, Bóhm. Kamnitz, 
in der bóhm. Schweiz mehrfach. — In Steiermark bei Judendorf, 
Gratwein, Tobelbad náchst Graz (auch in Warmháusern in Graz), 
Gleisdorf, Wildon, Póltschach, Tremersfeld náchst Cilli, Tůffer, Stein- 
brůck, Laak. — Bei Górz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Contovello, 
Prosecco, Cittanova, Pinguente. — Bei Fiume, Martinščica, Zengg. — 
In Dalmatien bei Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa. 

Ch. bituminosus (Bory) Hanse. Im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Bóhmen. 

Ch. membraninus (Menegh.) Nás. In Steiermark in Tůffer im 
Abflusse der warmen (uelle (im kleinen Wasserbasin) in der ty- 
pischen Form und nov. var. erassior nob., deren Zellen 8 bis 10 u 
breit, kugelig oder fast kugelig, mit spangrůn gefárbtem Inhalte ver- 
sehen sind. 

Ch. minor (Ktz.) Nás. Bei Eulau, B. Leipa, Haida, Bóhm. 
Kamnitz, Hinter-Dittersbach in Bóhmen. — In Steiermark in Graz, 
bei Strassgang, Gleisdorf, Marbure, CČilli, St. Georgen, Tůffer, Ró- 
merbad, Steinbrůck, Ratschach, Laak. — Bei Górz, Sagrado, Pinou- 
ente, Fiume, Martinščica, Zenge. — In Dalmatien bei Metkowič, 
Gravosa, Ragusa, Castellnuovo. 

Ch. fuscovtolaceus Hansg. Bei Geltschbere und Ober-Wessie 


náchst Auscha in Boóhmen. — In Dalmatien bei Ragusa. 
Chroomonas Nordstedtiiů Hansg. Bei Tuchoměřic, Statenic und 
Klukowic náchst Prag in Bohmen. — In Steiermark in Siůmpfen bei 


Rudersdorf náchst Graz und zwischen Cannosa und Valdinoce náchst 
Ragusa in Dalmatien auch in einer Form (var. gracilis nob.), deren 
Zellen blos 5 bis 6 u breit, 8 bis 12 w lang waren. 

Asterothrůe tripus A. Br. In Šůmpfen im Prčedol náchst Op- 
čina in Istrien. — In Bóhmen bei Prag, Pilgram und Dittersbach. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 361 


V. Klasse. Schizomycetaceae (Bacteriaceae). ") 


Cladothrie dichotoma Cohn. In Bóhmen bei Bóhm. Kamnitz, 
Steinschónau, Haida, Kreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, Auscha, Eulau, 
Dittersbach, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor, Patzau, Pileram, 
Serowitz. — In Steiermark bei Graz, Judendorf, Strasseang, Gleis- 
dorf, Premstátten, Wildon, Cilli, St. Georgen, Marburg, Tůffer, Ró- 
merbad. — In der Umgebung von Fiume mehrfach. — Bei Pisino, 
Capo d'Istria, Laibach, Zwischenwássern, Veldes, im Wórther-See, bei 
Maria-Saal, Friesach. — Bei Opčina, Barcola, Contovello, Sagrado, 
Górz, Pinguente. — In Dalmatien bei Zara, Stagno grande, Cannosa, 
Valdinoce, Gravosa, Ragusa. 

Crenothrie Kiihniana (Rbh.) Giard. In Bohmen bei Tetschen an 
der Elbe. In Krain bei Laibach. — In Istrien bei Dicgnano. 

Leptothrix parasitica Ktz. In Bohmen bei Patzau, Pilgram, Se- 
rowitz, Eulau ; in der bohm. Schweiz und in Nordbohmen mehrfach. 
— In Steiermark bei Graz, Judendorf, Strasseane, Premstátten, Gleis- 
dorf, Lieboch, Wildon, Marburg, Cilli, Rómerbad. — Bei Laibach, 
Franzdorf, Brunndorf, Zwischenwássern, Bischoflaak, Krainburg, St. 
Veit, Feldkirchen, Klagenfurt mehrfach. — Bei Divacca, Górz, Sa- 
grado, im Prčedol náchst Opčina, Pinguente, Capo d'Istria, Zaule, 
Montfalcone, Clanz, Herpelje, Barcola, Pola, Fiume und Zengg mehr- 


fach. — In Dalmatien bei Zara, Spalato, Knin, Metkowič, Cannosa, 
Valdinoce, Rasusa, Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, Nieder- 
Tuzla. 


L. Thuretiana Hanse. In Bóhmen bei Můhlhausen und Ko- 
wařow náchst Tabor, Pilgram, Patzau, B. Leipa, Dittersbach, Reich- 
stadt, Auscha, Bóhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz. — In Steiermark bei 
Judendorf, Gratwein náchst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Cilli. 
— Bei Laibach, Franzdorf, Bischoflaak, Kaltenbrunn, Zwischenwássern, 
Krainburg, Veldes, Klagenfurt, Maria-Saal, Friesach, Strogniano náchst 
Pirano, Fiume, Pola, Górz, Sagrado, zwischen Proseeco und Miramar, 
bei Barcola, Opčina, Pinguente. — In Dalmatien bei Metkowič, Ra- 
gusa, zwischen Brašina und Ragusa vecchia, bei Meljine náchst Ca- 
stellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda. 

L. ochracea (Dillw.) Grev. In Bóhmen bei Tuchoměřic und Sta- 
tenic náchst Prag, bei Můhlhausen und Kowařow náchst Tabor, 
Patzau, Pilgram, Serowitz, in Nordbohmen auch in der bóhm. Schweiz 


2) Der Verf. fůhrt im nachfolgenden Verzeichnisse auch die von ihm im 
J. 1889 in Kárnthen, Krain und Istrien gesammelten Spaltpilze an. 


362 Anton Hansgirg 


háufig verbreitet. In Steiermark bei Graz, Judendorf, Tobelbad, Grat- 
wein, Premstátten, Rieboch, Gleisdorf, Kótsch náchst Marburg, Tre- 
mersfeld, St. Christof, St. Georgen náchst Cilli, Tůffer, Romerbad, 
Steinbrůck, Ratschach. — Im Laibacher Moore mehrfach, insb. vor 
und hinter Rudnik reichlich, bei Zwischenwássern, am Veldeser-See, 
Feldkirchen, Št. Veit, Maria-Saal, Friesach. 

L. subtilisstma Hanse.") var. nov. fontinalis nob. Fáden mit 
den undeutlichen Scheiden etwa 63 u dick, bis 10, seltener mehr 
u lang, gerade oder leicht gekrůmmt, undeutlich gegliedert, farblos, 
sonst wie die typische Form. In Guellen an Chantransia chalybea 
u. a. Siisswasseralgen mit einem Ende festsitzend, so bei Fiume und 
bei Valdinoce náchst Ragusa. 

Beggiatoa leptomitiformis (Menech.) Trev. In Bóhmen bei 
Pilgram. — In Steiermark in Abfliissen der warmen GAuelle bei 
Tůfter, Romerbad und Tobelbad, dann in Siimpfen bei Rudersdorf 
náchst Graz, in Siůimpfen zwischen Friesach und Hirt. — In Dal- 
matien bei Valdinoce náchst Ragusa. 

B. alba (Vauch.) Trev. In Bóhmen bei Bóhm. Leipa. — In 
Steiermark bei Rudersdorf náchst Graz. Var. sptralis Hanse. bei 
Zwischenwássern in Krain. 

Spirillum tenue Ehrb. In Dalmatien bei Spalato, Ragusa. 

S. rugula (Můll.) Winter. Bei Laibach, Brunndorf, Montfalcone, 
Divacca, zwischen Orsera und Parenzo, bei Galesano, Pola, Spalato. 

Bacillus subtilis (Ehrb.) Cohn. In Siůimpfen zwischen Strassgang 
und Premstátten náchst Graz. Bei Tůffer in Steiermark; Spalato in 
Dalmatien. In Istrien bei Pinguente. 

Bactertum termo (O. Můll.) Ehrb. Bei Zwischenwássern náchst 
Laibach. — In Istrien bei Triest und Pinguente. 

B. bneola (Můll.) Cohn. Bei Laibach, Pola und Galesano. Bei 
Dittersbach in Bóhmen. 

Sareina vosea Schrot. In Steiermark in Sůmpfen zwischen 
Strasscang und Premstátten náchst Graz. 

Lampropedia hyalina (Ehrb.) Schrót. Rei Markersdorf náchst 
Bóhm. Kamnitz. 

Lamprocystis roseo-persteina (Ktz.) Schrót. In Sůdbohmen in 


Pilgram, Patzau, Kowařow und Můhlhausen náchst Tabor. — In 
Steiermark bei Ober-Premstátten, Rudersdorf zwischen Strassgang 
und Premstátten náchst Graz, bei Gleisdorf. — In Krain zwischen 


1) Siehe des Verf/s Abhandlung in diesen Sitz.-Ber. 1890, I, p. 21. 


Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 363 


Bischoflaak und Zwischenwássern, bei Brunndorf náchst Laibach, im 
Laibacher Moore, am Veldeser See. — Bei Maria-Saal náchst Kla- 
genfurt, Montfalcone, im Prčedol náchst Opčina, bei Strogniano náchst 
Pirano, am Lago di Buccagnazzo náchst Zara. 

Mierococeus erepuseulum (Ehrb.) Cohn. In Bóhmen bei Kowařow 
náchst Tabor, Neudorfel náchst Kreibitz. — In Steiermark bei Ober- 
Premstátten náchst Graz. — Bei Górz. 

M. (Staphylococcus) epiphyticus nov. sp. Lager von 
schmutzig orauer oder graugelblicher Farbe, schleimige, mehr oder 
weniger ausgebreitete, an Sůsswasseralgen ete. festsitzende, formlose 
Úberzige bildend. Zellen kugelig oder fast kugelrund, kaum *, u 
breit, einzeln oder zu zwei cgenáhert, im gemeinsamen Lager dicht 
geháuft, mit fast farblosem Inhalte. 

An Chantransia chalybea, Cladophoren u. a. Sisswasseralgen 
diůnne oder 2 bis 3 oder u dicke, warzen- oder fast krustenartige 
graugelbliche Úberzůge bildend, diese oft die ganze Alge úberziehend. 
So in einigen Auellen in Fiume auch an Cladophoren aus der Fiu- 
mara, an den Scheiden einer Lynebya-Art aus einem Bache zwischen 
Castellnuovo und Gruda in Dalmatien. 


VI. Klasse. Flagellata (Fam. Euglenaceae Klebs.). 


Euglena věridis Ehrb. Durch ganz Bohmen verbreitet. In der 
Umgebung von Prag mehrfach; (in Gebirgen seltener, als in der 
Ebene *). In Steiermark bei Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Strass- 
gang, Premstátten náchst Graz, Wildon, Gleisdorf, Gratwein, Mar- 
burg, Kótsch, Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Poltschach, 
Tůffer, Romerbad, Steinbrůck, Ratschach, Lichtenwald. — Im Lai- 
bacher Moore, insb. vor Rudnik, bei Kaltenbrunn, Bischoflaak, Zwi- 
schenwássern, Krainbure, Brunndorf, Podnart, Franzdorf, Lees, Veldes, 
in der náheren Umgebung von Klagenfurt, bei Maria-Saal, Friesach, 
Zollfeld, zwischen Hirt und Friesach, bei St. Leonhard, Villach, Feld- 
kirchen. Bei Górz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Barcola, im Prčedol 
náchst Opčina, Pinguente náchst Triest, Nasirc, Clanz, Pisino, Pola 
mehrfach, bei Dignano, Galesano, zwischen Parenzo und Orsera, bei 
Parenzo, Pirano, Isola, Montfalcone, Divacca. — In Dalmatien bei 
Zara im Lago di Bucagnazzo, bei Knin, Cannosa, Ragusa. — In 
Bosnien bei Doboj, Ober- und Nieder-Tuzla. 


') Die zahlreichen bóhm. Standorte werden an einem anderen Orte von 
Verf. aufgezáhlt. 


364 Anton Hansgirg 


Var. olivacea Klebs. In Bóhmen bei Houška náchst Brandeis 
a. E. — In Krain vor Rudnik náchst Laibach, zwischen Bischoflaak 
und Zwischenwássern. 

Var. hyalina (Ehrb.) Klebs. Im DPotičbache und bei Wršowic 
náshst Prag, bei Počatek in Bohmen. 

E. sanguinea Ehrb. Bei Kuchelbad, am Dablicer-Berge, bei Ouři- 
nowes náchst Prag, bei B. Leipa, Mažic und Bukowsko náchst Veselí 
a. L. — In Steiermark zwischen Strassgang und Premstátten náchst 
Graz, bei Gleisdorf. 

E. velata Klebs. Bei Slichow náchst Prag, Dittersbach in 
Bóhmen. 

E. pisciformis Klebs. In der náheren Umgebung von Prag mehr- 
fach auch var. měnor Hanse. und var. hyalina Hansg., bei Kuchelbad, 
Jesenic, Vysočan, am Dablicer-Berge, Dobřichowic, Kosoř, Ouřinoves, 
Můhlhausen, Liboch, Aussig, Kopidlno, Jičin, Chotzen, Eulau náchst 
Bodenbach, Dittersbach, B. Leipa, Reichstadt, Neustraschitz, Beneschau, 
Chotowin etc. náchst Tabor, Sobieslau, Wittingau, Chlumec náchst 
Wittingau, Počatek, Neu-Bistritz, Janowic náchst Wotic, Budweis in 
Boóhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstátten, zwischen Strassgang 
und Premstátten, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Cilli. — In der náheren 
Umgebung von Laibach mehrfach, zwischen Bischoflaak und Zwischen- 
wássern, Krainburg, am Veldeser-See; bei St. Martin und Maria-Saal 
náchst Klagenfurt, Friesach. — Bei Dignano, zwischen Parenzo und 
Orsera in Istrien. — Bei Spalato in Dalmatien. 

E. deses Ehrb. In der náheren Umgebung von Prag mehrfach, 
bei Pilsen, an der Wiesenbaude im Riesengebirge. — Bei Brunndorf 
náchst Leibach. 

E. Ehrenbergi Klebs. Am Dablicer-Berge náchst Prag. — Bei 
Montfalcone náchst Triest. 

E. oxyuris Schmarda. Bei Slichow náchst Prag. 

E. spirogyra Ehrb. Am Dablicer-Berge und bei Holín náchst 
Prag. — In Laibacher Moore in Krain. — Bei Montfalcone náchst 
Triest. 

E. acus Ehrb. Bei Prag, Beztahow náchst Wotic, Wittingau, 
Počatek, Dittersbach, Edmundsklamm náchst Herrnskretschen, Bóhm. 
Kamnitz, Haida in Bóhmen. Var. Ayalina Klebs. Bei Nusle náchst 
Prag. Var. minor Hansg., deren Zellen blos 4 bis 5 u breit, 40 bis 
75 u lang waren bei Bóhm. Kamnitz. — Bei Dignano, Lago di Marzo 
náchst Pola, Montfalcone náchst Triest. 

E. pyrum (Ehrb.) Schmita. Bei Haida in Bóhmen. 


Algologische und bacteriologische Mittheiluugen. 365 


Phacus pleuronectes Nitzsch. In der náheren Umgebung von 
Prag mehrfach, bei Pilsen, Veselí a. L., Wittingau, Neu-Bistritz, 
Osseg unter dem Erzgebirge, Kreibitz, Dittersbach, Bóhm. Kamnitz, 
Warnsdorf, Niedergrund, B. Leipa, Auscha in Bóohmen. — In Šteier- 
mark bei Ober-Premstátten, zwischen Štrassgang und Premstátten, 
bei Rudersdorf náchst Graz, Lieboch, Gleisdorf, Marburg. — In 
Istrien bei Pirano, Montfalcone, Opčina náchst Triest, Pola. — Im 
Laibacher Moore, bei Brunndorf, zwischen Bischoflaak und Zwischen- 
wássern, Krainburg, am Veldeser-See. Bei Klagenfurt, Friesach. 

P. caudata Hůb. und PF. alata Ehrb. In Bóhmen bei Bóhm. 
Kamnitz. 

Trachelomonas hispida Stein. In der náheren Umgebung von 
Prag mehrfach, bei Oužic náchst Kralup, B. Leipa, Janowic und 
Beztahow náchst Wotic, Tellnitz in Bohmen. — Bei Št. Martin náchst 
Klagenfurt, zwischen Friesach und Hirt, in Simpfen an Veldeser- 
See und an der Staatsbahn zwischen Bischoflaak und Zwischenwássern 
in Krain. — Im Prčedol náchst Opčina in Istrien. 


18. 


Ein neues Federmyographion. 
Von Prof. Dr. F. Mareš in Prag. 
(Mit einem Holzschmit.) 
(Vorgelegt den 29. Mai 1891.) 


(Aus dem physiologischen Institute der k. k. bohm. Universitát.) 


Die Anzahl der Apparate zur graphischen Darstellung der Muskel- 
zuckung ist ziemlich gross; Tigerstedt') hat ein Verzeichniss 
derselben mit kurzer Beschreibung und Wůrdigung eines jeden zu- 
sammengestellt. 

Wenn bei der schon jetzt „ungeheueren Menge“ von verschie- 
densten Registrirapparaten, Schreibvorrichtungen u. s. w. jemand mit 
einem neuen solchen Apparate hervortritt, důríte er, wie es scheint, 
wenig Beachtung erwarten. Dennoch glaube ich nichts úberflůssiges 
vorzunehmen, wenn ich ein neues, nach der Angabe von Herrn Prof. 
Tomsa construirtes Myographion beschreibe, -da dasselbe Einrich- 
tungen besitzt, die neu, und wie ich mich in einer langen Reihe von 
Versuchen úberzeugt habe, sehr zweckentsprechend sind. 

Dieses Myographion ist nach Art der Federmyographien von 
du Bois-Reymond und von Viutschgau construirt. Eine 20 cm breite 
und 40cm lange, 2 kg wiegende Metallplatte a wird in einem hori- 
zontal gelegten stáhlernen 80 cm langen Schlittenlaufe durch die Kraft 
von 2 starken Spiralfedern d in Bewegung gesetzt. 

Das grosse Gewicht der Platte sichert eine gleichmássige Be- 
wegungsgeschwindigkeit in einer Reihe von nacheinander folgenden 
Versuchen, da die lebendige Kraft der bewegten Masse im Verháltniss 
zu zufálligen Anderungen der Reibung im Schlittenlaufe zu gross ist. 
Die vollkommene Gleichmássigkeit der Bewegungsgeschwindigkeit 
kann leicht mittelst der Stimmgabel nachgewiesen werden. Es genůgt 


L) Arch. fůr Physiologie v. du Bois-Reymond. 1886; Suppl. B. 118. 


F. Mareš: Ein neues Federmyographion. 3617 


in einer Reihe von nacheinander folgenden Versuchen die Bewegungs- 
geschwindigkeit der Schreibfláche nur einmal zu bestimmen. 

An der schweren Metallplatte a ist die eigentliche Schreibfláche 
b durch die feine Schraube c beweglich ; ist ein Myogramm gezogen, 
so wird die Schreibfláche b durch die Schraube c unter dem unver- 
růckt stehenden Schreibhebel g um ein beliebiges Interval fortbewegt. 


368 F. Mareš: Ein neues Federmyosraphion. 


So kann an der 10cm breiten Schreibfláche eine grosse Anzahl von 
Myogrammen geschrieben werden, von denen jedes seine eigene nur 
inmal gezogene Abscisse hat, und die ganz congruent eines unter 
dem anderen stehen. Der Schreibhebel steht bei allen Myogrammen 
in einer Ordinate, die durch die Bewegung der Schraube c gegeben ist. 

Das Reizmoment ist durch die Unterbrechung des Platincon- 
tactes e durch den an der Schreibfláche befestigten Stift f geceben ; 
man kann einige solche Contacte in beliebigen Intervallen hinter 
einander anbringen, zum Študium der Summation der Reize. Die 
Platincontacte werden durch Federkraft zusammengehalten; dieselbe 
Feder verhindert aber die Selbstschliessung des Contactes, nachdem 
er durch die bewegte Schreibfláche gelóst wurde. 

Der den Schreibhebel tragende Theil des Apparates ist um die 
horizontale Achse % drehbar; mittelst der Schraube 7 lásst sich auf 
die Weise die Spitze des Schreibhebels sehr fein und genau ein- 
stellen. Es kann úbrigends eine Modification des Scbreibhebels ver- 
sucht werden, wobei die Verunstáltung der Zuckungscurve durch 
Kreisbewegung des Hebels eliminirt wird. Anstatt directer Ver- 
zeichnung der Muskelzuckung mittelst Schreibhebels kann man leicht 
ein elektromagnetisches Signal an dem Apparate anbringen, wenn es 
sich um genaue Messung der Latenzzeit handelt. Zur Bestimmung 
der Bewegungsgeschwindigkeit der Schreibplatte dient der mit der 
Schreibfeder k versehene stáhlerne Stab, welcher durch den an der 
Schreibplatte befestigten Zahn 7 in Schwingungen versetzt wird; es 
kann aber dazu auch eine elektromagnetisch durch eine Štimmgabel 
bewegte Feder benutzt werden. 

Der Apparat wurde vom Universitátsmechaniker Ignaz Vrána 
in Prag hergestellt. 


16) 


Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek 
šestého stupně. 


Napsal prof. Ant. Sucharda v Praze. 
S tabulkou XI. 
(Předloženo dne 29. května 1891.) 


1. V řádcích následujících pokusím se odvoditi zvláštní vlastnost 
křivky vratu (aréte de rebroussement) plochy různosměrek (rozvinu- 
telné) Ó šestéhos tupně, určené ellipsou A4 a libovolnou křivkou B 
stupně druhého, jež se roviny ellipsy A dotýká. 

Za tím účelem především dokáži, že lze plochu © kollinearně 
vždy tak transformovati, aby obě řídící křivky A B v rovinu 
jisté snovy (osnovy) promítaly se centralně ve dvou kruhových 
křivkách soustředných. Žádanou transformaci provésti lze užitím 
kollineace né a příbuznosti zvlášť. Jest především patrno, že ro- 
viny A a B křivek Á B pronikají se v přímce U, Již se křivka 
B musí dotýkati, t. j. sníž musí dva soumezné body u'u míti spo- 
lečné. Transformaci kollinearnou volme tak, aby libovolná rovina 
osnovu (svazku) U, od rovin A B však různá, byla protější rovinou 
kollineace. Pak roviny s těmito dvěma kollinearné budou spolu 
stejnosměrny, jejich průsečnicí bude s přímkou U kollinearná přímka 
smíru (úběžná). S touto přímkou smíru bude křivka s B kollinearná 
míti dva soumezné body smíru společné, body to s u'u kollinearné, 
tudíž bude se jí dotýkati v nekonečnu, nebo, jinak řečeno, bude 
parabolou. Tím způsobem ztransformuje se uvažovaná plocha různo- 
směrek Ó v kollinearnou, jejíž řídícími křivkami jsou ellipsa a para- 
bola v rovinách stejnosměrných. Středem ellipsy budiž bod 0, ony 
pak dva její průměry sdružené, z nichž prvý jest s osou zrobrlr 
stejnosměrný, buďtež označeny P, ©,. Tečna ku parabole s O, stejno- 
směrná dotýká se jí v bodě a, jemuž přísluší průměr P, této křivky. 
Transformujme nyní obdrženou plochu různosměrek poznovu, a to 

Tř. mathematicko-přírodovědecká, 24 


8370 Ant. Sucharda 


užitím zákona příbuznosti. Při tom budiž rovina R, určená stejno- 
směrkami P, P, rovinou příbuznosti. Tu lze vždy zvoliti takový 
směr příbuznosti, aby roviny křivek s řídícími příbuzných byly ku 
rovině R kolmy, a aby ellipse jako příbuzná příslušela křivka 
kruhová 4'." 

Odvozená plocha ©' bude míti rovinu R za rovinu souměrnosti 
orthogonalné. Z úvah uvedených vychází na jevo, že užitím centrické 
kollineace a příbuznosti zvláště lze tedy odvoditi z původní plochy 
různosměrek Ó plochu novou, s ní ovšem kollinearnou 0, jejíž řídí- 
cími křivkami jsou křivka kruhová 4 a parabola B', kteréž, obsa- 
ženy jsouce v rovinách stejnosměrných, mají rovinu R, jež osu para- 
boly a střed křivky kruhové obsahuje, za rovinu orthogonalné sou- 
měrnosti. 

2. S touto plochou různosměrek ' budeme se nyní dále za- 
bývati. Uvažme nejprvé toto: Každou křivku Á stupně druhého lze 
do určité roviny promítnouti v křivce kruhové z nekonečně mnoha 
bodů, jichž místem geometrickým jest křivka A" stupně druhého. 
Je-li 3 U kolma k jedné ose od Á, prochází Ao 


křivky A" touto osou a jest k rovině křivky A4 kolma. Křivka V 
má dva vrcholy ve vrcholech této osy, a její osy rovnají se osám 
hyperbola 
křivky A, avšak v tom způsobu, že, je-li křivkou A ellipsa $: 
parabola 
ellipsa 
jest křivkou A" $ hyperbola 
parabola 


Střed křivky kruhové, v níž se křivka Á do průmětny promítá 
z libovolného bodu p křivky ÁT, obdrží se jako pronik tečny 7, ku 
křivce A" s průmětnou. Pokud průmětna náleží téže snově, přísluší 


ku každé křivce s A shodné a stejnolehlé křivka s A" shodná a stejno- 
lehlá. *) 


Nyní možno odpověděti k otázce, zdali a kdy obě řídící křivky 
plochy 0' budou se v rovinu, kolmou ku stejnosměrným osám těchto 
křivek, promítati ve dvou soustředných křivkách kruhových. (Geo- 
metrickými místy, jež prohlédají ku parabole B' a ku kruhové křivce 


1) Útvary s danými kollinearné budeme označovati čárkou. 

3) Srovnej s tím Jeřábkovo pojednání: O geometrickém místě bodu, z něhož 
se promítá daná kuželosečka na danou rovinu co kružnice (Archiv mathematiky 
a fysiky, sv. II. pas. 105), z něhož úvahy, počátkem odst. 2. vyslovené, pokud 
v něm přímo nejsou obsaženy, snadně dají se odvoditi. 


Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek šestého stupně. 371 


A budou podle předešlého shodná parabola B*+ a. rovnostranná 
hyperbola 4+. Roviny obou těchto křivek sjednotí se s rovinou R. 
Parabola B+ bude míti osu v jedné přímce s osou paraboly B?, vrchol 
v jejím vrcholu, hyperbola A+ za realnou osu onen průměr ornové 
křivky A', jenž v rovině R jest obsažen. Obě křivky budou tedy 
míti osy stejnosměrné, a jsouce v téže rovině, budou se vůbec pro- 
tínati. Každý z realných bodů průsečných, k. p. 8%, z +ize pokládati 
za bod, z něhož obě křivky řídící Á* B' zároveň lze promítnouti 
v rovinu U v křivkách kruhových. Kdyby všechny čtyři průsečíky byly 
pomyslné, možno nabýti aspoů dvou realných tím, že jednu z křivek 
A* B* myslíme si nahraženu shodnou stejnolehlou v takové poloze, 
při které křivky A+ B+ v realných bodech se pronikají. Plocha 
různosměrek takto nově určená bude s plochou © v souvislosti pří- 
buznosti. Žádané centralné průměty budou křivky kruhové výstředné. 
Mají-li býti soustředny, musí tečny 75x, 75%, se sjednotiti, to však 
nastane jen, budou-li se křivky A+ B+ v bodě s vzájemně dotýkati. 
I této podmínce vždycky lze vyhověti. Potřebí jen mysliti si jednu 
z řídících křivek plochy různosměrek, třeba parabolu B', nahraženu 
shodnou a stejnolehlou “B*, k níž příslušná "B+ by se hyperboly A+ 
v libovolném bodě "s dotýkala. I tato nová plocha různosměrek, určená 
řídícími křivkami 4 "B', bude s plochou ©' příbuzná, a tudíž s pů- 
vodní plochou Ó různosměrek kollinearná; řídící její křivky promítati 
se budou v rovinu U ve dvou soustředných křivkách kruhových. Tím 
tedy dokázáno: 

Plochu různosměrek A, z počátku tohoto pojednání uvedenou, 
lze kollineací vůbec a příbuzností vždy transformovati v plochu 6", 
jejíž obě řídící křivky z určitého bodu v určitou rovinu promítají se 
ve dvou křivkách kruhových soustředných. Při transformacích, jež 
od plochy © vedou ku ploše (Oe zůstává směr příbuznosti v rovině 
R, a tudíž i tato nová plocha jest ku rovině té orthogonalně sou- 
měrná. Řídícími jejími křivkami jsou kruhová křivka A a para- 
bola "B'. 2 

3. Vyšetřujme nyní zevrubněji centralný průmět křivky vratu V 
této plochy A". Průmět tento jest obalovou centralných průmětů po- 
vršek plochy různosměrek. Abychom je obdrželi, suďme takto: Každým 
bodem “« paraboly "B' procházejí dvě površky plochy různosměrek, 
jež křivku kruhovou A protínají ve dvou bodech * “ "b, sobě diame- 
tralně protilehlých, oněch totiž, jejichž tečny Tdy, Třb + ku křivce 


A jsou stejnosměrny s tečnou Tar;, paraboly 7B' v bodě a. Mají 
24% 


372 Ant. Sucharda 


tudíž všechny tyto tečny společný bod smíru 7.. Myslíme-li si tedy 
z libovolného bodu r, přímky smíru U'„ rovin křivek řídících ku 
parabole “B' a ku křivce kruhové A' tečny, dotýkají se tyto křivek těch 
v příslušných k sobě bodech “a *» “%. Pokládáme-li nyní rovinu U 
za průmětnu promítání centralného, dlužno si v ní především mysliti 
obě soustředné křivky kruhové A"" "B" o společném středu c, cen- 
tralné to průměty řídících křivek 4 a “B'.!) Tečna křivky *B"" 
v bodě w""! jest centralným průmětem přímky smíru U*, rovin křivek 
řídících.*) Křivku kruhovou A"" tato přímka ovšem zcela mine. My- 
slíme-li si nyní nad délkou PSE 7 jako průměrem křivku kru- 


hovou, protíná se tato s A"" kromě v bodu be? ještě v bodu *«"" 
s křivkou pak “B"" v bodech 5" “p"", Přímky, určené body *a'""“ 
"pěn i dně jsou průměty dvou površek plochy různosměrek. 
Obalová V" všech těchto přímek jest centralným průmětem křivky 
vratu V. V následujícím dokážeme: 

Tato obalová jest evolutou závitnice Pascalovy, jež takto se ur- 
čuje: Jest úpatnicí kruhové křivky K, kteráž má poloměr R rovný 
průměru 2r kruhové křivky Á"" a jejímž středem jest bodn wH dia- 
metralně protilehlý bod j kruhové křivky “B"“. Důkaz plyne z úvahy 
následující (viz tab. XI.) “). V libovolném bodě ď křivky K mysleme si 
k ní tečnu a z bodu w"" ku této normalu. Doplníme-li na obdélník 
d e w"" f, bude, jak známo, ef normálou v bodě e ku závitnici Pa- 
scalově, jejíž půdicí jest křivka K. Tato normala protíná křivku 
=B"" v bodech f, 9, přímka body w"" e určená ještě v bodě k. Jest 
patrno, že body k c f jsou v přímce, a že tudíž jest hg kolmo ku 
ef. Body g c w'"" mysleme si kruhovou křivku Ž. Hledíce ku troj- 
úhelníku efh, poznáme, že prochází dvěma patami výšek (body g w"") 
a půlícím bodem c jedné jeho strany. Jest to tedy křivka kruhová 
devíti bodů, a půlí proto i strany ostatní. Tudíž jest bod £, v němž 
protíná přímku, určenou body e, f, uprostřed délky 8e---f, takže 
dk---e— ,8e---h— r, z toho následuje, že bod Zk také křivce 
A"" náleží. Křivka L protíná se s křivkou A"" podruhé v bodě Z. 
O přímce body g 7 určené dlužno dokázati, že jest též normalou 
uvažované závitnice. 

n z příčin typografických jest při znacích průmětův označení průmětny 
vynecháno. 


Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek šestého stupně. 373 


Za tím účelem sestrojme průměr pm a tětivu ml, čímž vznikne 
trojúhelník pmn. Křivka Ž, procházejíc středem c jedné jeho strany, 
a patami u" 9 dvou jeho výšek, jest i tomuto trojúhelníku kruhovou 
křivkou devítí bodů, pročež půlí i jeho stranu pu v bodě Z. Z té pří- 
R 
2 
musí býti dm ---n = 2r, tudíž musí tečna ku K v bodě g prochá- 
zeti bodem n, čímž dokázáno, že přímka body g l spojující jest nor- 
malou závitnice Pascalovy. Také jest zjevno, že bod c', v němž kru- 
hová křivka Ž protíná přímku U" jest bodu c diametrálně protilehlý, 
III 


činy jest však če stejnosměrno s mu, poněvadž pak 81---c = r = 
o 


jakož i že tětivy procházejí bodem v, polem to přímky U vzhledem 
ku křivce A"". Poněvadž, jak právě se dokázalo, přímky g/, gl jsou 
normalami závitnice Pascalovy, jest jejich obalová evolutou těto křivky. 
Uvážíme-li konečně, že bodům 9, k, l, © ize dáti význam bodů "a!!, 
6 DM "ll jest tím i zjištěno, že centrálným průmětem křivky 
vratu jest evoluta závitnice Pascalovy, jakož bylo tvrzeno. 

Úvahami předcházejícími se tedy dokázalo: 

Každou plochu Ó různosměrek, jež určena ellipsou A a libo- 
volnou křivkou B stupně druhého, jež se roviny ellipsy A dotýká, 
lze tak kollinearně transformovati, aby se její křivka vratu z jistého 
bodu do jisté roviny promítala v evolutě Pascalovy závitnice. 

Ze singularit evoluty této možná odvoditi singularity křivky 
vratu samé. Singularity evoluty snadno se určí. Jsou, užijeme-li zná- 
mého označení, “) tyto: 


4 — An :10—06, £—0, H—4, E54 


Z toho následuje pro křivku vratu, že jest stupně v —6, po- 
řadí“) o-— 6, že má zdánlivých bodů dvojných e:=6, zdánlivých 
tečen dvojných 1—6, bodů vratu 24. 

O jiných vlastnostech uvažované křivky vratu i zmíněné plochy 
různosměrek bude mi, doufám, popřáno promluviti jindy. 


+) Obrazy centralných průmětů po způsobu Tilšerově označeny jsou dole 
připojenou arabskou 3, obrazy bodů nepromitaných dole připojenou ležatou 
arabskou 1. 

7) Sr. Cremona Weyr: Úvod do geometrické theorie křivek rovinných 
Pag. 102. 

s) „Rang,“ Cremona užívá názvu „třída“, který však po příkladě všech 
ostatních geometrů znamenej singularitu, stupni prostorové křivky dualnou. 


374. A.Bucharda: Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek šestého stupně. 


Résumé des bohmischen Textes. 


In der vorliesenden Note wird der folgende Satz aufgestellt und 
mit Hilfe der darstellenden Geometrie bewiesen: 

Jede Developpable sechster Ordnung, welche zwei Kegelschnitten 
umschrieben ist, deren einer eine Ellipse, der andere ein beliebiger, 
aber die Ebene der Ellipse berůhrender Kegelschnitt ist, lásst sich 
stets derart collinear transformieren, dass die Centralprojection ihrer 
Wendecurve (aréte de rebroussement) in die Ebenen eines bestimmten 
Parallelebenenbůndels die Evolute einer Pascalschen Spirale liefert. 


20. 


Poznámky ku zprávě H. Fola: „Contribution a hi- 
stoire de la fécondation.“ *) 


Napsal Fr. Vejdovský v Praze. 
S 5 dřevoryty. 


(Předloženo dne 12. června 1891). 


Pod uvedeným titulem v pařížské akademii dne 20. dubna 1891 
předložené sdělení (Compt. rendu Acad. Sc. T. CXII. Nro. 16. 1891) 
obsahuje některé zprávy, k nimž vidím se nucena několik poznámek 
připojiti. 

Fol nejprve vyslovuje náhled, že centrokinetická theorie odů- 
vodněna byla teprvé objevy Ad. Van Benedena a Boveri-a, an dí: 
„La vogue nouvelle de la théorie centrocinétigue date de la décou- 
verte faite par Ed. Van Beneden et par Boveri de la persistance de 
centres cinétigues et de leur partage comme point de départ de la 
division cellulaire.“ Toto sdělení má příčinu svou zajisté jen v ne- 
znalosti literatury; neboť byť i jmenovaní badatelé v jisté míře nezá- 
visle ode mne na samostatnost center dělivých poukázali, předce musím 
s důrazem vytknouti, že jsem důležité pochody centrokinetické v oplo- 
zeném vajíčku Rhynchelmis poprvé pozoroval a ocenil. 

To chci následujícím pořadím časovým, v němž dotyčné spisy 
sepsány byly, dokázati. 

Spis můj „Entwicklungsgeschichtliche Untersuchun- 
gen“ (Heft I. Reifung, Befruchtung und Furchung des Rhynchelmis- 
Eies. Prag 1888), na nějž by se mohli zahraniční badatelé odvolávati, 
že co do času později vyšel, jest, jak zvláště připomínám na str. 8., 
překlad stejnojmenného, českého a společností nauk cenou poctěného 


*) Článek tento vyšel právě v překladu německém v „Anatomischer 
Anzeiger“, Centralblatt fůr die gesammte wissenschaftliche Anatomie. Amtliches 
Organ der Anatomischen Gesellschaft. Herausgegeben von Prof. K. Bardeleben 
in Jena. VI. Jahrgang (1891) Nro. 13. pp. 370—375. 


376 Fr. Vejdovský 


spisu „Zrání, oplození a rýhování vajíčka.“ (V Praze 1887), 
jejž ostatně v Německu dobře znají, neb Weřsmann sám cituje jej 
v „Zoologische Jahrbůcher 1888.“ 

Rukopis tohoto spisu jsem doručil již 28. listopadu 1886 teh- 
dejšímu sekretáři společnosti nauk, panu prof. Kořistkovi, avšak 
provedení přiložených 10 (vlastně 12) tabulek trvalo skoro celý rok, 
než práce mohla býti tištěna a do němčiny přeložena. 

Pojednání Ed. Van Benedena a Neyta, v němž spisovatelé po- 
ukazují na fakt, že attraktivní kuličky se svými centrálnými tělísky 
jsou permanentními orgány buňky a že podmiňují dělení buněčné, 
bylo teprvé 26. srpna 1887 v sezení belgické akademie věd předlo- 
ženo. O několik měsíců dříve (totiž 3. května 1887) předložil také 
Bovert své sdělení ve společnosti pro morphologii a fysiologii v Mni- 
chově, dle kterého dělení buněčné tím se zavádí, že centrosoma (t. j. 
corpuscule central Van Benedena), se současně s archoplasmou je 
obdávající dělí. 

Jest tudíž zjevno, že musím činiti nárok na prioritu ohledně 
zpráv o dělení v oplozeném vajíčku. Byť by však udání má, Van 
Benedena a Boveria v tom se snášelo, že dělení buněčné nikoliv 
z jádra, nýbrž od určitých orgánů buněčných vychází, tož předce jsou 
mezi jednotlivými udaji nikoliv neznačné rozdíly, na něž zamýšlím 
ukázati a je v souhlas uvésti. 

Dle mých pozorování jest mužské prvojádro (pronucleus) červa 
Rhynchelmis po svém vniknutí do vajíčka velikou, hyaliní a ostře 
ohraničenou koulí plasmatickou obdáno, již označují jmenem peri- 
plast. Tento se dělí samostatně, dříve ještě, než se ženské prvojádro 
přiblíží, ve dvě stejné koule, mezi nimiž ve vřeténku achromatickém 
mužský pronucleus leží. V každém tomto novém periplastu tvoří se 
— během zblížení se obou pronucleů — po nové kuličce, jež ozna- 
čuji jmenem periplastů dceřinných. "Tyto vznikají tudíž secundárně 
a dělí se opět uvnitř starých periplastů. Když pak mezitím rozdělené 
poloviny jádra mezi oba nové dceřinné periplasty vnikly, vzniká opět 
nový amphiaster. Tak se opětuje též v dalších stadiích rýhování 
základ periplastův dceřinných v starých kuličkách, jak jsem to ve 
svém spisu podrobně popsal a na tab. V., VI., VII, VII. a XII 
znázornil. „Periplast sám jest to, který dělení vajíčka zavádí.“ 

Nelze pochybovati, že attraktivní kuličky Van Benedenovy od- 
povídají mým periplastům a že centrální télíska téhož autora nic 
jiného nejsou, než mé dceřinné periplasty. Z důvodu toho, jakož i, že 
periplasty jsou spíše repulsivní než attraktivní, jest rádno, aby se 


Poznámky ku zprávě H, Fola: „Contribution A V'histoire de la fécondation“ 3717 


hyalinní kuličky jinak než „sphéres attractives“ označily. Agassiz 
a Whitman užívají termínu mnou navrženého. 

Co pak se týče „Centrosomy“ „Bovertia — které jak praveno, 
dle tohoto autora jest dělícím elementem buňky a obdáno t. zv. koulí 
archoplasmatickou, — tož odpovídá centrosoma patrně mému dceři- 
nému periplastu. Naproti tomu jest těžko, — jak to již Agassiz 
a Whitman správně vytkli, — archoplasmu definovati. Die své struk- 
tury jest to jemnozrná, neurčitě opsaná hromádka protoplasmy, 
v kterémžto ohledu souhlasí s dvůrkem cytoplasmy, jaký jsem zná- 
zornil kolem periplastu u Rhynchelmis (Zrání atd. Tab. V. obr. 1.). 
Periplast však jest samostatné tělísko, které jmenovitě v prvých svých 
fásích (když zaujalo centrum vaječné) jakožto dosti ostře opsaný 
a z hyalínné plasmy sestávající orgán z jemnozrného dvůrku vystu- 
puje (zrání, oplození atd. Tab. IV., Fig. 27., 29., 30. c, Tab. V. 1. c). 
V pozdějších stadiích jsou zevní obrysy periplastů méně ostře vyzna- 
čené a zdá se, jakoby s paprsky plasmatickými v jeden celek splý- 
valy. Přijde zde však na použití reagencie, jež v různých stupních 
stáří mohou vyvolati rozmanité jeho tvary. Ve směru tomto jsou 
velmi význačná zobrazení dělení vajíčka škrkavky koňské od Ed. Van 
Benedena (Rech. s. la maturat. de Voeuf et la fécondat. — Archiv. 
biolog. IV. 1883. Pl. XIX*) a Boveria; prvý z nich kreslí totiž 
ostře ohraničené periplasty (attraktivní kuličky), kdežto lzo v obrazích 
Boveria viděti pouze neurčitě v paprsky cystoplasmové vybíhající 
„archoplasmu.“ 

Dle mého názoru odpovídá tedy jen čásť „archoplasmy“ mému 
periplastu. 

Ve sdělení pozdějším (19. června 1888. Ueber partielle Be- 
fruchtung) mluví Boveri o jakémsi „centrum der Štrahlung“, jež naduří 
v kulovitou jasnou skvrnu, pak se do délky protáhne a posléze 
v prostřed zcela zaškrtí. Souhlasí tedy toto „kuglige Ansammlung 
homogener Substanz“, jež spisovatel na živých vajíčkách ježovek 
pozoroval, s periplastem u Rhynchelmis. Naproti tomu připomíná 
Boveri, že se mu nezdařilo „centrosomy“ nijakou reagencií „als scharf 
abgegrenzte Gebilde in Centrum einer Strahlung nachzuweisen.“ Tato 
věta souhlasí s udáním Agassiza a Whitmana, kteří dí, že namnoze 
zřídka „centrosom“ nabyli: „In praeparations mounuted tm toto (Fig. 
33. 34.) we are rarely able to distinguish the centrosoma, but in 
sections (Fig. 32) we seldom fail to detect it. Distinct outlines are, 
howerer in most cases absent“ ete. Toto, jakož i starší udání jiných 
autorů podporují můj náhled, že dceřinné periplasty teprvé v určité 


318 Fr, Vejdovský 


době se v starých periplastech zakládají, vzrůstají a se dělí. Ukazuji 
jen na vyobrazení Folova (Rech. sur la fécond. et le commencem. de 
Vhénogénie, Pl. VII. Fig. 3. 4. 5.) Na obr. 2. vidíme po obou 
stranách rýhovacího jádra rozdělený periplast z obr. 1., kterýžto 
orgán Fol ovšem nikoli jako samostatné tělísko uznává, nýbrž přímo 
jakožto „aster“, a — objevuje-li se ostře označené, jako v obr. 3. 
a 4. — jakožto „amas central sarcodigue d'un aster“ označuje. V pe- 
riplastech obr. 2, nevidíme nijakých základů periplastů dceřiných, 
které však za to v obr. 3. velmi krásně jakožto „corpuscule central 
dun aster“ vznikají a v obr. 4. se zajisté již k dělení hotují, ač spi- 
sovatel o takovém pochodu ničeho nezpomíná. 

Oproti Bovertov? rozeznávám tudíž periplast jakožto samostatný 
orgán, jenž původ svůj má v cytoplasmě- chámové ; endogením zaklá- 
dáním se dceřinných periplastů přechází tento orgán do všech násle- 
dujících produktů dělení rýhujícího se vajíčka. Ruku v ruce s po- 
chodem tímto opakují se záře paprskové, o jejichž přechodu 
z matečných periplastů na dceřinné, tak jako o poměrech jejich 
k achromatickému vřeténku musím odkázati čtenáře na zprávy ve 
spisu mém obsažené. 


Nyní však zbývá, abychom vylíčená pozorování má, Van Bene- 
denova, Boveria, Agasstza a Whitmana s nejnovějšími zprávami Fo- 
lovými porovnali. Dle tohoto badatele jest jak mužský, tak ženský 
pronucleus centrem sprovázen, jež označuje jmeny „spermocentrum“ 
a „ovocentrum“. Po splynutí pronucleů postaví se tato tělíska na 
dvou protilehlých pólech jádra rýhovacího (dle přiložených vyobrazení 
na animalním a vegetativném pólu), prodlouží se, zaškrtí a docela 
rozdělí ve 2 poloviny. Jedna polovina spermocentra a ovocentra 
zblíží na obou polech jádra v ose aeguatoriálné, v kteréžto době 
hyalínní dvůrek kolem jádra se rovněž v téže ose prodlouží. „C'est la 
marche du guadrille.“ 


Dále dí Fol: „Au moment oů les demi-spermocentres sont sur 
le point de touches le demi-ovocentres, Vauréole disperait rapidement, 
et Von voit apparaitre les aster véritables. ... Les demi-centres 
S'unissent et se confondent pour devenir les premiers astrocentres.“ 


Dle těchto pozorováníi rozšiřuje Foď nauku o oplození násle- 
dovně: „La fécondation consiste, non seulement dans Vaddition de 
deux deminoyaux provenant d'individus de sexes différents, mais en- 
core dans la réunion de deux demi-spermocentres avec deux moitiés 
d'ovocentres pour constituer les deux premiers astrocentres.“ 


Poznámky ku zprávě H. Fola: „Contribution A Vhistoire de la fécondation.“ 379 


Nám se tedy jedná s předu o výměr „spermo a ovocentra.“ Co 
se týče prvého, nelze pochybovati, že souhlasí jen S „centrosoma“ 
Boveria, kdežto na světlý dvůrek kolem mužského pronuclea Fol jen 
málo dbá a jej pouze co „la tache claire“ uvádí. Ve větě „le pro- 
nucleus spérmatigue est précédé aussi d'une centre, gui sera notre 
spermocentre“ dovolává se Fol své Pl. X. Fig. 6. (Hénogénie); zde 
však jest jen tělísko znázorněno označené v textu jako „aster“, dle 
mého výkladu však představuje jen periplast. Tudíž musím i „la tache 
claire“ za periplast matečný a malé, v něm ležící tělísko čili „sper- 
mocentrum“ za velmi ranný základ dceřinného periplastu považovati. 

Obtížněji lze se vysloviti o „ovocentru.“ Až dosud se nikomu 
nepodařilo, orgán odpovídající periplastu kolem ženského pronucleu, 
tudíž také ne tělísko souhlasící s „ovocentrem“ nalezti. Fol odvo- 
lává se sice na Pl. VHI. Fig. 10. a 6 a (Hénogénie), kde skutečně 
kreslí malá tělíska s nezřetelným paprskováním a tato ztotožňuje se 
základy ovocentra. Dle mého náhledu možno však zde spatřovati 
pouze zbytky funkce sotva schopného periplastu kolem jádra vaječ- 
ného. Přítomné zde paprskování po utvoření druhé buňky polové 
vymízí pozvolna a ženský pronucleus nachází se nanejvýše jen v jemno- 
zrném dvůrku protoplasmovém, jak to kreslí četní autoři a mezi nimi 
také Fol. Z tohoto a jiných ještě důvodů jest povážlivé jakési „ovo- 
centrum“ uznávati, a tím více i větu zevšeobecniti, dle níž se při 
oplození nejen pronuclei, nýbrž i po 2 polovinách spermacenter a ovo- 
center, jež dle té nauky splynou a tvoří prvá „astrocentra.“ Případ 
skutečně nade vše znamenitý, jaký jsem vyložil u Rhynchelmis, kde 
matečný periplast dávno jest rozdělen, v kteréžto době ještě ženský 
pronucleus jest vzdálen od mužského, kdežto dceřinné periplasty 
(astrocentra Folova) se velmi pozdě (teprve když rýhovací jádro má 
tvari soudečkovitý) zakládají: veškeré tyto věcné skutečnosti mluví 
proti nové nauce Folově. 

K vůli jasnějšímu přehledu o pochodu dělení jádra a periplastu 
buněčného podávám zde poloschematické znázornění tohoto procesu, 
jak se jeví ve vajíčku Rhynchelmis. 

Všeobecné označení pismen: 

P Matečný periplast; p dceřinný periplast; x vnukový 
periplast. 

I Matečné paprsky, 

r monocentrické paprsky dceřinné, 

7" dicentrické paprsky deořinné, 

o vnukové paprsky, 


380 Fr. Vejdovský 


pm obrysy bývalého mužského pronucleu po sjednocení 
S pronucleem ženským. 
ks vřeténko jaderné, 
ts dceřinné hvězdy, 
c buněčná deštička, 
cs vřeténko cytoplasmové, 
n prostor, kde se děje přetvoření dceřinných hvězd v t. 
zv. dceřinná klubička. 


dll S 
10, 


W 
É = e= c 8 
Z Kuro slu nd 0 
4 (M fn. [| je 
UŘ O! je n j)) 


NN U ; 
ae: 


L LES | A a 
ý ZÁ JA 


M "M 5 a / | yu 


Poznámky ku zprávě H. Fola: „Contribution a Vhistoire de la fécondation“ 381 


A. Deceřinné periplasty P stávají se periplasty matečnými, zakláda- 
jíce nové periplasty dceřinné p. Mezi oběma periplasty prostírá 
se vřeténko cytoplasmové cs (v optickém průřezu pozorované), 
uvnitř něhož jsou znatelné obrysy bývalého mužského pronucleu 
(pm). Uvnitř těchto nachází se mladé vřeténko jaderné (ks) 
S polárnými hvězdami deeřinnými (ts). Vřeténko cytoplasmové 
jest již destičkou buněčnou (c) rozpůleno. 

B. Deceřinný periplast rozdělil se ve 2 nové kuličky (p), čímž též 
vzniká z prvotně monocentrického paprskování dicentrické (7“). 

C. Deceřinné periplasty (p) rozstoupí se, paprskování a vřeténko 

achromatické zřetelně vystupují. 

Z hvězdic dceřinných přímo se přetvořující jádro dceřinné 

(čk) nalézá se ve výše zmíněném prostoru (m v obr. A a B). 

Hotové dceřinné jádro (tk) vniklo mezi oba periplasty dceřinné, 

v nichž se již zakládají nové paprsky (©). 

E. Nový amphiaster, jehož periplasty stávají se opět matečnými. Pa- 
prsky dřívějších stadií (r" — R) splývají. Dceřinné jádro nachází 
se neporušené uvnitř vřeténka cytoplasmového. 


S 


Dodatek. 
(Připsán dne 15. září 1891.) 


Po předložení práce této uveřejnil Flemming (Attractionsphaeren 
und Centralkórper in Gewebszellen und Wanderzellen. Anatom. An- 
zeiger Nro. 3. 1891) soubor případů, kde dotyčné orgány buněčné — 
attraktivné kuličky a centrosomata — pozoroval, jakož i uvádí litera- 
turu, jež o tomto předmětě jedná. Spisu mého neznal. Ani Henkin- 
govi, jehož práce „Ueber plasmatische Strahlungen“ (Verhandl. d. deut- 
schen zoolog. Gesellschaft 4. April 1891) právě mne došla, nebyly mé 
zprávy známy, an dí: „Šeitdem durch Van Beneden der Satz aufge- 
stellt war, dass die Aftractionsphaere mit ihrem Polkórperchen ein 
permanentes Organ der Zelle bildet, ist es einer Reihe von Forschern 
(z. B. Rabl, Flemming, Solger) gelungen, auch in ruhenden Gewebs- 
zellen deutliche Attractionsphaeren nachzuweisen.“ — Významné po- 
sléze jest, že nedávno Guignard i v buňkách rostlinných jak 
při dělení, tak 1 ve stavu klidu periplasty objevil. 

Vůči všem těmto autorům dovolávám se priority ohledně vý- 
znamu jmenovaných orgánů buněčných. Neschází ovšem též nově 
vyslovených názorů, že i periplasty i centrosomata jsou uměle vyvo- 
laná těliska a bezvýznamná. O tom nechť rozhodnou badání budoucí, 


21. 
Ueber die Verbesserung der Bahnelemente. 


Von Docent Dr. W. Láska in Prag. 
(Vorgelegt den 12. Juni 1891.) 


Oft tritt der Fall ein, dass vorhandene Elémente eines Planeten, 
der soeben aufgefunden wurde, nur aus einigen, zumeist nur zwei, 
Einzelnbeobachtungen verbessert werden sollen. In diesem Falle, 
fůhrt die nachstehende Methode ohne weitláufige Rechnungen schnell 
zum Ziele. 

Wir nehmen an, wir hátten die Ephemeride berechnet und mit 
den Peobachtungen verglichen. Ferner wollen wir annehmen, dass die 
Verbesserungen an Knotenlángse und Neigung gering sind. 

Sodann seien mit w, y, z die heliocentrischen č, 9, 6 die geo- 
centrischen und mit X, Y, Z die Sonnenkoordinaten bezeichnet. Es 
bestehen die bekannten Gleichungen: 


ferner 
Š — ocosacosd 


ji =o sin a'cos0 "< ;" "= 2) 
6— osind 
aus welchen die nachstehenden folgen: 
s) U nusšá 
tg = s x ) 
© (e-+2)ceosa 
tg VE= EK POOL © 4) 


Sind A4, B, C, ferner stu a, sín bd, sín c, nur von der Knotenlánge 
und von der Neigung abhángige Gróssen, so wird 


W. Láska: Úber die Verbesserune der Bahnelemente. 383 
© Z 7 sin a sin (A-- v- o) 


y=r7 sndsin(B--v-—-e)....... D) 
2 = rsinesin (C5 v— o) 


wo 7 der Radius Vector, v die wahre Anomalie und 


d. h. den Unterschied zwischen Perihel und Knotenlánge bezeichnet. 
Erlaubt man sich nun die Entwickelung 


= + dh (4+ < o) 
E san „ 
22% T —— dr o do) 


so folgt, nach einigen leichten Reduktionen: 


Boo, S Jo stě | 


SUN 2 0 o 65 
-+ (dv+-4a) Ve ty (B-b-h) — tety (4+ w tj 
9 00 AT dá 
OR % a s k 


+40) (noty Ohkaj— Bed toho 


Aus diesen Abweichungen lassen sich nun fůr eine jede einzelne 
Beobachtung die Werte 


Ar und (4v—- 40) 


aus diesen Gleichungen berechnen, und dieses ist die erste Opera- 
tion, die ausgefůhrt werden muss. 

Um aus diesen die Verbesserungen der Elemente herzuleiten, 
bilden wir die Differenzoleichungen aus den bekannten Relationen 


r cos v — a (60s E— e) 9) 
870110008, © S70. 000000 


wo 
E) VVB-ky z 40 MA. s9by 932000) 


D84 W. Láska 


gesetzt wurde, woraus wir 


— rsin v dv- Lr 60s v = da (cos E— e) — a (sin E 4E—- de) 
rcosv dv— Arsinv= 11) 
Aa cos sin E—- a cos cos E 4 E — asin E sin o 4 


erhalten. Multipliciren wir die erste Gleichung mit cos v und die zweite 
mit séuv und addiren; vollfůhren wir ferner dieselbe Operation aber 
mit — sčnv und cosv, so ergibt sich: 


4 r = 4al(cos B— e) cosv — cos g sín E sín v] 
— A Ela sin Ecos v — acos cos Esínv] 
— A e[lacosv — atg e sin Bsin v] 
r dv = 4a |— (cos E— e) sín v- cos g 00s v sin E] 12) 
— A Elasin Esinv—- acosg cos Hcosv] 
+ 4de[asinv— asin E tg cosv] 


Diese Gleichungen lassen sich erheblich vereinfachen mit Hilfe 
der Gleichungen 9) und 10). 
Zunáchst ist: 


: =; ZK 
(cos Ji — e) cos v — cos g sín E sín v = p . 18) 


— (cos B— e) sín v — cos g sin E cos v = 0 


Ferner ist 
a sin E cos v — a 00s g cos E sin v = 
r sin V : 
—————— cos v — a cos p cos Esín v = 
cos G 
: cos B— e 
a sin V SCO M NY eee 
cos E J 
a sin v 
———— * os B— e— (1 — e?) cos E — 
cos © 
a sín V 
— ————— e (1 — ecos K) 
cos © 


Da aber bekanntlich 


1 — ecos aE 
a 
so folgt 


a sin E cos v — acos cos Esinv— —rsinvigg . „14) 


Úber die Verbesserune der Bahnelemente. 385 


Analog wird 
asin Estnv—-acos cos Ecosvrzacosg . . . 15) 
Endlich ist 
acosv |- atg gsin Bsinv = 


S (os B— e) | sín o sin? | = 


2 
em B— e(l1— sin? K) | = 


S 00s E (1 — e 00s E) = acos E ae 0) 
und analog 
; i - asnÉ 
PRO rt SMV) 


So dass wir die Schlusseleichungen haben: 


Ar=— da+-rsinvig p 4E— acos E 1e 61 te Ubo)) 
asm E 
rdv=acsy 4 E- 00 9) 
Statt der letzteren kónnen wir auch schreiben: 
dvhda=4 3 zeje 10 SEL 
V- da= O op cos © - p č0e G : 


Um lauter Winkeleróssen zu haben, empfiehlt es sich statt 
Ae und 4a die Werte 


Že COSO 02 UJV 8 ta odk Va 21) 
= 2 a" 
da=—3 E ZŽÍEUDSORO OV Ro V000 222) 


anzufiůhren, wo £ die Gauss'sche Konstante und m die mittlere side- 
rische Bewegung bezeichnet. 


Da nun 47 und 4v—- 4o bekannt sind, so ergeben sich hieraus 


die Werte 
do da AE dog 
Tř. mathematicko-přírodovědecká. 25 


386 W. Láska 
Um noch das letzte Nichtelement, námnlich 4 E zu eliminiren, 
differenziren wir die Gleichung: 
E— esnEzM tu 
so folet 
4 E(1— ecos E) = 4gcosg sin E—- AM—-t du 
oder wegen 
1—e00sE= 
a 
auch 


A4B=sinv dy+— (4M+rdu) s 2) 


Verbindet man diese Gleichung mit den Gleichungen 21 und 22, 
so folet 


dr=— dar fr sinž tg p — acos Bcosgj dg 
— asinvig plidAMI-t4wy "0 n) 
dv == (cosgsinv+-sin E) dp+7z cos pl4 U+-r4M 20) 


Zur Vollstándickeit der Untersuchung muss noch die Frage 
nach der Aenderung der von uns als Constant angesehenen Gróssen 


sina sind. since 
A B C 
beantwortet werden. 
Liegen aeguatoreale Elemente vor und sind diese Konstanten 
auf den Aeguator als Grundkreis bezogen, dann bestehen bekanntlich 
die Relationen: 


sin a sin A = cos (A 


stn a.cosiA — —s0sůcost © 000 29) 
sin b sin B — sn% 30) 
stu b cos B — cos eos.8 5) (M 
sine? 
ožát.- -J== 31) 


Differentiren wir das erste Gleichungssystem, so folgt: 


Úber die Verbesserung der Bahnelemente. 387 
A a cos a sin A — S A sina 005 A = — 4 R sin A 
A a cos a cos A — 4 A sín a sin A = — 4 8 cos 82 cos t I Lt sin 68 sín 1. 


Multipliciren wir diese Gleichungen zunáchst mit stu A und eos A. 
sodann mit cos A und — sč A und addiren, so folet: 


da cos a —— 4 8 (sin S sin A—-cos 82 cosťcos A) — Ai sin 62 sín icos A 
A Asina = — 4 © (sin 82 cos A — cosáů cos t sin A) —1ť sin S% sin ť sin A. 


Nun ist aber 


sin 84 sín A — cos 88 cos i cos A = sin d sín B sin A — sín b cos B cos A 


also 
sin S4 sin A — cos 82 cos č cos A = sin b cos (B— A). .32) 


analog ist 
sin £A cos A — cos © cos č sin Á — sin b sin B cos A — sin b cos B sin A 


oder 
sin 64 cos A — cos 42 čos t sín A = sin b sin (B — A) . . 393) 


So dass wir haben 


4 a 00s a = — 4 8 sin b cos (B — A) — 41 sin 8 sín i cos A 
A Asin a = — 4 A sin db sin (B— A) — dt sinéd sin i sin A 34) 


und analog 


A d cos b = 4 R sin a cos (A — B)— dicos 8X sin 1 cos B 
A Bsin b = 4 8 sín a sin (A — B)—- A ťcostů sinůsin B 39) 


Durch áhnliche Ueberlegungen gewinnt man auch fůr den Fall 
der ekliptikaíen Elemente die nachstehenden Gleichungen, wenn man 
sich der Gleichungen: 

. o) 60S C 
B sin a sin b 


sm (A— C) =— P 37) 


sina sin C 


bedient. Es ergibt sich: 
25% 


388 W. Láska: Úber die Verbesserung der Bahnelemente. 


tga da = tgicos A [sin i sin A 46% — cos A 41] 
cost 


A A = ——%—— 4 RZ 1g 1 sin A cos A 4% „ +88) 


sinž a 
ferner, wenn e die Schiefe der Ekliptik bezeichnet : 


cos b 4b = sin a cos e cos (A — B) 4 88 — cos b cos B 4% 
sin b 4 B sinacos e sin (A— B) 4% — cosbsin BA%i 39) 


cos c dc = sinasín e cos (A — 0) AR Z coseccosČ dt 
sin AÚ = sin a sin 8 sin (A — C) ASd— cosesinC Ai 40) 


Die ersten der Formeln 39) und 40) lassen sich noch einfacher 
Schreiben wie folgt: 
COS U 


A b=— cose A ASA cos B di 


Ae=— sine ZZ 48 Leosldi <. .4) 


sm C 


22 
O hermafroditismu u Copepodů. 
Napsal Alois Mrázek v Příbrami. 
S tabulkou XII. 


(Předloženo dne 26. června 1891). 


Při studiu naší velmi zajímavé fauny volně žijících Copepodů, 
naskytla se mi nedávno příležitost pozorovati zajímavý případ herma- 
froditismu, o němž nyní v následujících řádcích hodlám pojednati. 
Hermafroditismus vůbec jest úkazem u korýšů velmi vzácným a ani 
u Cladocer není tak častým jak Kurz se domníval *). Aspoň nepo- 
dařilo se mi u Cladocer podobný úkaz pozorovati, ačkoliv jsem dlouhý 
čas zvláště po něm pátral. V novější literatuře pokud mi známo 
popisuje Šimkěvič případ hermafroditismu u raka říčního *) a Ber- 
nard u Phyllopodů *). 

Prvý případ hermafroditismu u Copepodů popsal Rehberc 
u Cyclops agilis Koch *). Bohužel však nepodal tento o naše sladko- 
vodní Copepody zasloužilý autor vyobrazení případu toho. Hlavní 
znaky Rehbergem pozorovaného exempláře, jež ukazovaly k jeho her- 
mafroditické povaze spočívaly v modifikaci předních tykadel, což jest 
úplně přirozeno, ježto dimorfismus pohlavní u rodu Cyclops pokud 
se týče zevní organisace tělní zejména na předním páru tykadel jest 
vyznačen. Změna týkala se v tomto případu jak tykadla pravého 
tak i levého. Tykadlo pravé strany bylo jen 10členné a poslední 
čtyry články jeho jevily úplně tvar odpovídajících jim článků tykadla 


1) W. Kurz: Úber androgyne Missbildung bei Cladoceren. Sitsber. k. Ak, 
d. Wiss. Wien. LXIX. Bd. I Abth. Feb. Heft. 1874. 

2) Šimkěvič: 065 ozHow cry4ab BHBINHATO repmaopojzuTucCMaA Y PbuHaAro 
paka. Trav. Soc. Nat. St. Pétersbg. Zool. T. 20. P. 1. Protok. p. 64—65. 

5) Henry Bernard: Hermaphroditismus bei Phyllopoden (Lepidurus sp.) 
Jen. Zeitschr. £. Nat. 25. Bd, 1/2 Hft. p. 337—388. 

+) Herm. Rehbervs: Beitrag zur Kenntniss der freilebenden Sůsswasger- 
Copepoden. p. 536. Abh. naturn. Ver. zu Bremen. VL Bd. 1880. 


290 Alois Mrázek 


samčího. U levého tykadla, jež bylo normalně 12členné změna týkala 
se jedině posledního článku, jenž byl tvaru podobného jako u tykadel 
samčích. Jakým způsobem obě tykadla opatřena byla orgány smy- 
slovými, o tom nám Rehberg ničeho neudává, ačkoliv by to byl 
právě charakter nejdůležitější. Vaječník pravé strany byl zakrsalý 
a i známé postranní ozubení furky scházelo. Avšak podlé popisu 
Rehbergova zdá se, že dotyčný exemplář vedlé hermafroditismu byl 
ještě jinak abnormní, scházel totiž jemu úplně pravý článek furkalní 
a štětiny furkalní byly vyvinuty jen ve způsobě tlustých pahýlů. 

Jiného rázu jest jiný hermafroditismus pozorovaný Nordgvi- 
stem u Diaptomus gracilis Sars.“). Ježto v vodu Diaptomus u samečků 
jen tykadlo jedné strany a to pravé přeměňuje se v orgán chápací, 
jeví se znaky hermafroditismu jinde, totiž na posledním článku tho- 
rakalním, abdominu a noze pátého páru. Přední tykadla jevila tvar 
u samečků obyčejný. Poslední článek thorakalní jevil však naproti 
tomu úplně samičí charakter, rovněž tak jako i abdomen celé, na 
němž u ústí pohlavního upevněny byly tři spermatofory, z čehož 
patrno, že při copulaci choval se exemplář tento jako samička. Samčí 
charakter jevil opět pátý pár noh, avšak s některými modifikacemi, 
jež se snad dají pojímati jako částečné zvrhnutí k typu samičímu. 
Orgánů pohlavních Nordgvist nepozoroval. K tomu nutno připojiti, 
že Nordagvist úplně přehlédl, že Rehberg dávno před ním popsal 
prvý případ hermafroditismu u Copepodů. 

Hermafroditický exemplář, jejž já sám měl příležitosť pozorovati 
patří formě, jejíž specifické určení nemohu ještě podati. Nedá se 
sice úplně ve shodu uvésti se žádným z ostatních našich druhů, 
avšak přece neodvažuji se postaviti ji jako nový druh, ježto není 
vyloučena úplně možnosť, že jedná se zde o nějakou lokální varietu, 
jakož vůbec jsou některé druhy Cyclopů velmi variabilními ?). Forma 
tato má tykadla 17členná, jež sotva přední kraj prvého volného článku 
thorakalního dosahují. Furka jest dosti prodloužená, u štětin ocas- 
ních pak jeví se poměry celkem jak u C. bicuspidatus Cls. 


1) Osc. Nordgvist: Ueber einen Fall von androgyner Missbildung bei 
Diaptomus gracilis G. O. S. Arch. f. Nature. 55 Jahrg. I. Bd. 3. Hft. 1889. 

2) Mezi tiskem této zprávy podařilo mi se laskavým přispěním pana dra 
Sch meila v Halle n. S. určiti druh tento jako Cyclops vernalis Fsch. (syn. C. 
elongatus Cls., C. lucidulus Sars a Rehberg). Viz ostatně: Sch meil: Beitráge zur 
Kenntniss der Sůsswasser Copepoden Deutschlands, Halle. 1891. Tento pěkný 
druh znám nyní celkem ze tří nalezišť. Na jednom z těchto vyskytoval se vesměs 
konstantně ve zvláštní varietě var. aculeata mihi, jež význačna jest tím, že při ní 
téměř všechny štětiny ua plovacích nožkách v mocné trny přeměněny jsou. 


O hermafroditismu u Copepodů. 391 


Počet trnů na posledním článku vnější větve noh plovacích jest 
3. 4. 4.4. Zakrnělá nožka pátého páru jest dvoučlenná s druhým 
článkem dosti prodlouženým ozbrojeným jednou štětinou a pod ní 
vkloubeným krátkým ostnem. 

Nalezištěm této formy jest malá tůňka lesní velmi zajímavá svou 
faunou, bohatá zejména na Rhizopody, jichž celkem 18 druhů hostí. 
V tomtéž nalezišti zjistil jsem lonského roku krásnou formu turbel- 
larií Catenula lemnae Dug. Veškeré však pátrání po nějakém jiném 
exempláři hermafroditickém z téhož naleziště zůstalo úplně bez výsledku. 

Hermafroditickou povahu dotyčného exempláru poznal jsem teprvé, 
když tento tlakem krycího sklíčka byl již poněkud poškozen, seznav 
odchylný tvar předních tykadel na obou stranách. 

Přední antenna pravé strany byla 17členná, ku konci povlovně 
súžená, jakož vůbec celým svým tvarem i počtem a rozestavením 
svých štětin nijak se nelíšila od normálního tykadla samičího. I poměry 
smyslových či t. zv. čichových tyčinek úplně odpovídaly poměrům, 
jaké jsem zjistil pro všechny naše druhy Cyclopů, totiž podobně jako 
u všech druhů se 1%člennými tykadly přítomny byly na 12. 16. 
a 17. segmentu. (Dosavadní způsob, jakýmž líčeny poměry tyto, jimž 
ostatně většina autorů žádné péče nevěnovala, neshoduje se nijak se 
skutečností, avšak nelze mi na tomto místě šíře o věci této jednati, 
což ponechávám sobě pro jiné místo.) Pravá přední antenna byla 
tudíž úplně samičí. (Obr. 1.) 

Zcela jiného rázu byla však levá antenna téhož páru. Bohužel 
byla na konci svém poškozena, s kterýmžto úkazem se ovšem často 
jinde setkáváme, jenž však zde mohl by citelně vaditi, kdybychom 
srovnáním S normálním samčím tykadlem se nepřesvědčili, že schází 
pouze jeden neb snad nanejvýše dva poslední články. Zbylá čásť 
tykadla skládala se celkem ze 13 článků, z nichž 4., (8.?) a 11. 
jevily ještě naznačení dalšího dělení. Články tohoto tykadla nezúžo- 
valy se příliš ve směru distalním, čímž již naznačena jest povaha 
tykadel samčích. Avšak přece nejevila tykadla tato úplný ráz nor- 
málních samčích tykadel a to jmenovitě proto, že nebyl vyvinut úplně 
kloubnatý kolenovitý ohyb mezi článkem 7. a 8., tam kde umístěna 
jest poslední velká čichová tyčinka. Přece však jest ohyb tento aspoň 
částečně naznačen. (Sr. obr. 2.) Pokud při poškozeném konci tykadla 
souditi smíme, nebyla však provedena ani kloubnatá artikulace posled- 
ních tří článků. Rozdíl mezi tykadlem tímto a normálním tykadlem 
samčím jevil se i v tom, že na článku 10. a 11. nebyl vyvinut onen 
hyalinní, prohnutý a do předu zubovitě vybíhající kýl, s jakým se 


399 Alois Mrázek 


u tohoto setkáváme. Mimo to ozbrojeny články tyto podobně jako i 
sousední články 8., 9. a 12. obyčejnými štětinami jako na tykadlech 
samičích, kdežto na odpovídajících článcích normálního tykadla sam- 
čího s takovýmito štětinami se nesetkáváme, jelikož tyto jsou zde 
valně zkráceny a v háčkovité orgány neurčité funkce změněny. Roz- 
hodně samčího charakteru však dodávala antenně této přítommnosť 
velkých čichových tyčinek. Tyto počtem svým i rozestavením úplně 
ukazují na tykadla samčí. Tři z nich umístěny byly na vnitřní straně 
prvního článku, jedna na téže straně čtvrtého článku a pátá posléze 
v medianní čáře na rozhraní článku 7. a 8. Vedlé těchto velikých 
čichových tyčinek, na článku 10. a 12. shledáváme ještě menší tyčinky 
čichové téhož tvaru, v jakém nalézají se i na tykadlech samičích. 
Prvá z nich, jež asi bezpochyby odpovídá tyčince na 12. segmentu 
u samic, dá se pohodlně sledovati i na dospělých tykadlech samčích 
všech našich druhů Cyclopů, u jednoho však dosud nepopsaného druhu 
jest téže velikosti a podoby jako pět předcházejících tyčinek. Jak 
z předcházejícího vylíčení patrno, představuje nám levá antenna roz- 
hodně typ samičí, jenž však byl ve vývoji svém velmi zadržen, takže 
zejména nepřeměnila se v orgán chápací. 

Organisace ostatních okončin, antenn druhého páru, kusadel 
a nožek plovacích nejevila pražádných odchylek. O vnitřní organisaci 
nemohu bližších zpráv přinésti, což nutno vysvětliti okolnostmi, za 
jakých jsem seznal hermafroditický ráz našeho exempláře, avšak tolik 
mohu přece uvésti, že ani nepozoroval jsem aspoň poněkud již zra- 
lejších vajíček ani vyvinutých spermatoforů. Abdomen však jevilo 
rozhodně ráz čistě samčí. Bylo pětičlenné, totiž jeho prvý článek 
nesplynul s druhým jako jest tomu u samiček a jevil úplně týž tvar, 
jakýž shledáváme u samčích individuí. (Sr. obr. 3.). 

Podlé toho co dosud o exempláři popisovaném pověděno bylo, 
představuje tento příklad neúplného lateralního hermafroditismu. 

Dodatkem chci promluviti krátce ještě o jednom velmi zajímavém 
případu pozorovaném mnou, zvláštní náhodou právě téhož dne jako 
zmíněný hermafrodit, u Cyclops viridis F'sch. Nejedná se zde sice 
o hermafroditismus v přesném smyslu slova, nýbrž toliko o zvláštní 
modifikaci předních tykadel, jež však jest tak zajímavého rázu, že 
slušno jí pozornost věnovati. Dotyčný exemplář Cyclopa byl úplně 
dospělá samička, opatřená vaky vaječnými, jichž vajíčka již valně 
pokročilé embryony obsahovala. Přední tykadla celým svým tvarem 
i složením nijak se od normálních samičích tykadel neodchylovala 
a jediný odchylný charakter nalézti možno bylo pouze na 13, článku, 


O hermafroditismu u Copepodů. 393 


jenž ozbrojen byl (a sice jak na tykadle levé tak pravé strany) mo- 
hutným chitinovým až do polovice 15. článku sahajícím zubovitým 
výběžkem. "Tím nabylo celé tykadlo zvláštního, cizího rázu. Podobný 
zub nalézáme na korrespondujícím jakož i jemu předcházejícím článku 
samčího tykadla. Na dospělém samčím tykadle jest ovšem valné 
modifikován, avšak na nevyvinutých tykadlech samčích nalézáme útvary 
až na poněkud menší velikosť úplně stejné, jako jsme tuto pozorovali 
na tykadle samičím. Ku př. na 9členných teprvé tykadlech nalézáme 
takové útvary na 5. a 6. článku ve "/, jejich délky (ve směru distál- 
ním). Setkáváme se zde tudíž s vystupováním rozhodně samčího cha- 
rakteru u jinak úplně samičího exempláru. Zajisté řadí se zjev ten 
po bok úkazu na přívěscích ocasních decapodů pozorovanému "). 


Výklad obrazců tab. XII. 


Obr. 1. Cyclops vernalis Fisch. 9) . Pravá přední antenna při pohledu 


ze spodní strany. s smyslové tyčinky. 

Obr. 2. Levá přední antenna téhož exempláru. s smyslové tyčinky, 
s' smyslové tyčinky charakteristické pro antenny samčí. 

Obr. 3. Přední část abdominu téhož exempláru. 

Obr. 4. Cyclops výridis Fsch. ©. Několik posledních článků antenny 
prvého páru. s smyslové tyčinky, 4% mohutný chitinový zub 
na XIII. článku. 


!) Bergendal D: Mánnliche Copulationsorgane am ersten abdominalen 
Somite einiger Krebsweibchen. Ófvers. Kgl. Vet. Akad. Fórhandle. 45. Arg. Nro. 
5. p. 343—346. 


23. 


O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí 
litoměřickomělnickém. 


Sepsal Čeněk Zahálka v Roudnici. 
Se 2 dřevoryty. 


(Předloženo dne 26. června 1891.) 


V nejhlubším horizontu teplického pásma křídového útvaru v Po- 
labí litoměřickomělnickém nalézá se souvrství, které má velkou důle- 
žitost pro stratigrafická studia českého útvaru křídového. Souvrství 
ono, jak bude podrobně uvedeno, vyznačuje se zvláštní petrografickou 
povahou a palaeontologické poměry jeho, nesoucí celkem ráz tepli- 
ckého pásma, mají též jisté zvláštnosti, které se jeví vyskytováním se 
některých vedoucích skamenělin a pak ve způsobu jich zachování. 
Souvrství toto rozšiřuje se téměř po celé délce českého útvaru křído- 
vého z Litoměřicka směrem východnějihovýchodním přes Mladobole- 
slavsko až ku hranicím Moravy u Opatova i jest následkem toho 
určitým horizontem, jenž ku jasnosti stratigrafických poměrů pásem 
českého křídového útvaru velmi napomáhá. 


A. Petrografické vlastnosti. 


Souvrství, o něž tu jde, má mocnost 1 m. a dělí se na více 
vrstev zřídka 10 cm. tlustých. Hornina vrstev těchto jest měkká, na 
povrchu snadno se v jíl proměňující a jen pod Hostinou u Mělníka 
je pevnější, kdež se větráním a vyluhováním stává porovitou. Barvy 
jest bílé, šedé, zelenavé; pevnější kusy bývají za čerstva modravé 
a blíže povrchu žluté až žlutohnědé. Krom četného olaukonitu, shluků 
limonitových a zvláště sádrovcových a osamoceného zrnka křemene 
nelze jiných nerostů postřehnouti okem. Pod drobnohledem shledá- 
váme též práškovitý jíl 2 hojně vápence původu organického, méně 
pyrit a limonit co hmoty skameňující. Také glaukonit objevil se býti 


Č. Zabálka: O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickém. 305 


hmotou skamenělin. V kyselinách mocně vře. Podle složení nerost- 
ného možno horninu tuto nazvati „glaukonitický vápnitý slén.“ 

Zcela podřízené jest vyskytování se vrstviček pískovce, který je 
vždy hrubozrnný s tmelem slinitým a sotva 1 cm. mocný; někde se 
objevuje, někde chybí. Nejvíce je zastoupen na Sovici. 


Na Vinici u Nučniček (blíže Terezína) 


jsou vrstvy glaukonitického vápnitého slínu šedobílé až bílé s velmi 
jemnými tmavšími zrnky elaukonitu, jež sotva rozeznati lze okem. 
Zřídka objevuje se někde skupina hrubších zrnek křemenných barvy 
šedé, bělavé, červenavé, žluté, zelenavé aneb bezbarvé. Tu a tam vy- 
čnívá na povrchu z horniny sádrovcová aneb limonitová koule povstalá 
větráním pyritu. Žlutým limonitem povlečena jsou někdy jádra bivalv. 
Mikroskopický lístek z glaukonitického vápnitého slínu vykazuje z nej- 
větší části čirý vápenec původu organického. Z něho složeny jsou 
foraminifery a jehlice spongií. Po vápenci jest nejhojnější žlutošedý 
práškovitý jél. Průřezy nepravidelné co tráva zeleného glaukonitu jsou 
četné. Pyrié v podobě černých zrnek vyplňuje někdy komůrky fora- 
minifer. Limonit v pseudomorfosách po pyritu, jehož proměnou povstal, 
vyskytuje se dosti často ve žlutohnědých průřezech. Vzácné jest, 
objeví-li se průřez čirého křemene, vyznačujícího se živou, pestroba- 
revnou cirkulární polarisací. 

V Nučničkách užívá se glaukonitického vápnitého slínu S vý- 
borným prospěchem ku hnojení chudých písčitých pozemků. 


Ve Slapu nad Bechlinem a na Řipu 


jest glaukonitický vápnitý slín šedý a s takovým množstvím glauko- 
nitu, že hornina až do zelena je zbarvena. Ostatně platí o makrosko- 
pických i mikroskopických vlastnostech jeho totéž co o nučnickém. 


V Zemance na Sovici 


shoduje se celkem jmenovaný slín s oným na levé straně labské ve 
Slapu, mívá však někdy na plochách vrstevnatosti zcela zelené povlaky 
jemných zrnek glaukonitu. Také se vyskytují někdy ve slínu tomto 
1—53 mm. silné, zelené vrstvičky, sestávající ze samých glaukoniti- 
ckých zrnek stmelených vápnitým slínem. Takové vrstvičky glaukonitu 
střídají se s vrstvičkami glaukonitického vápnitého slínu. Náš slín 


396 Čeněk Zahálka 


sovický obsahuje vrstvičky šedého hrubozrnného pískovce s tmelem 
slaukonitického vápnitého slínu. Hrubá zrnka pískovcová jsou z kře- 
mene čirého, šedého, zelenavého a červenavého. Ve slínu vyskytují 
se kouličky neb ledvinky limonitové, proměnou pyritu povstalé oba- 
leny často drůzami sádrovce. 


Pod Hostinou 


jest hornina mnohem pevnější; tvoří hlouběji pod povrchem šedomodrý 
olaukonitický vápnitý slín, oddělující se v pevné desky lasturového 
lomu. Glaukonit je čistě zelený, roztroušen v jemných i hrubších zrn- 
kách, které někdy dosahují velikosti máku. Místy objevují se chomáče 
většího množství zrnek glaukonitu. Zrnka křemenná ve slínu nejsou. 
Za to se vyskytuje místy slabá sotva 0:5 cm. silná vrstvička hrubo- 
zrnného pískovce téže vlastnosti co na Sovici. Kdežto se slín hlouběji 
pod povrchem jeví šedomodrý v kyselině mocně vroucí, jest slín blíže 
povrchu šedožlutý, méně v kyselině šŠumí a na samém povrchu stává 
se žlutavý, v kyselině více nešumí, jest porovitý, následkem toho 
lehčí než-li onen hlubší a místa, kde se v něm skameněliny tmavo- 
hnědé vyskytovaly, jsou vyplněna limonitovým práškem aneb jsou dutá 
a stěny jejich limonitem hnědožlutě zbarvené. Příčinou těchto úkazů 
jest vyloužení vápence s vyšších vrstev a proměna glaukonitu a py- 
ritu v limonit. 

Šedomodrý glaukonitický vápnitý slín vybroušen jeví pod drob- 
nohledem velké množství vápence v podobě foraminifer a jehlic spon- 
gií. Ve foraminiferách poznáváme hlavně průřezy Cristellarií, Textil- 
larií a Globigerin. Četné jehlice spongií náleží Hexactinellidám. Vá- 
penec v komůrkách foraminifer a v jehlicích spongií složen je z ne- 
pravidelných zrnek, jichž průřezy bývají čiré a v menší nepravidelné 
dílce rozdělené. Při zvětšení 600násobném objevuje se ve vápenci 
rovnoběžné rýhování, které souhlasí se směrem jeho štípatelnosti. 
Krom toho je vápenec v tak jemných dílcích rozložen ve hmotě zá- 
kladní jílovité, že jeho přítomnost pouze kyselinou pod drobnohledem 
postřebnouti lze. Bělavý práškovitý jél tvoří s vápencem základní 
součást horniny. V té pak vyskytuje se hojně glaukonit co tráva ze- 
lený v nepravidelných průřezech, v nichž se někdy dá poznati kostra 
spongií. Jeden takový úlomek jehlice byl na okraji svém lemován 
vápencem. Žlutohnědý límonat též co hmota skameňující je hojně za- 
stoupen. Pyrit v jemných černých průřezech je slabě zastoupen. Jedna 
Textillarie měla skořápku a nejmenší komůrku z pyritu, ostatní ko- 
můrky vyplněny byly zrnitým vápencem. 


O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickomělnickém. 397 


B. Palaeontologické poměry. 


Hmota, v níž se objevují skameněliny, jest rozmanitá. Některé 
skameněliny mají jen jádra zachovalá z téhož slínu v němž se vy- 
skytují (ku př. u malých bivalv); na místě skořápky vápnité mají 
povlak limonitový. Ústřice, Spondyly, Terebratuly, zbytky Inoceramů 
a ježovek bývají z vápence. Největší díl skamenělin zachován je v po- 
době jader, jejichž hmota, tak jako téměř veškerá hmota spongií, se- 
stává z tmavohnědé až černé, často zelenavě zbarvené horniny na 
povrchu pěkně se lesknoucí (zvláště u gastropodů). Tato hornina je 
mnohem tvrdší než-li olaukonitický vápnitý slín, v němž se skame- 
něliny tyto vyskytují a vybroušený lístek jeví pod drobnohledem 
celkem tytéž nerosty jako onen slín avšak obsahují mnohem více 
glaukonitu a limonitu, takže bychom mohli nazvati hmotu tuto „glau- 
konitickolimonitický slán.“ 

Mikroskopický lístek jádra z Ostrei semiplany ze Slapu nad 
Bechlínem měl základní hmotu z práškovitého zažloutlého jílu (od 
limonitu zbarveného) vápencem proniknutou. V této základní hmotě 
jevily se mnohem četnější nepravidelné průřezy glaukonitu než-li ve 
olaukonitickém vápnitém slínu. Glaukonit byl co tráva zelený. Vedle 
elaukonitu byl velmi hojný žlutohnědý limonit. Nebyl-li lístek jako 
obyčejně tence vybroušen, pak se jevily průřezy glaukonitu černé. 
Množství limonitu a glaukonitu spůsobuje tudíž ono tmavohnědé až 
černé zbarvení hmoty skameňující s povrchem začasto zelenavým, zá- 
roveň pak větší tvrdost a pevnost její. V základní hmotě vyskytují 
se mimo to vápencové průřezy těchže foraminifer a jehlic spongií jako 
jsou ve slínu, v němž se skameněliny tyto vyskytují. Zrnko křemene 
jest vzácné. 

Na Sovici shledáváme kromě toho pod drobnohledem průřezy 
větších zrn křemenných. Průřezy ty jsou čiré, ostrohranné a obsahují 
jehlicovité mikrolithy a vzdušné pory. 

Větráním glaukonitickolimonitického slínu povstává prášek li- 
monitický. 

Ve vrstvičkách hrubozrnného pískovce, který se místy v sou- 
vrství našem objevuje, jsou tytéž skameněliny jako v uvedených slí- 
nech a také v témže způsobu zachování. 

Spongie mají hmotu svou hlavně z glaukonitickolimonitického 
slínu a mají zřídka kdy povrchovou kostru poněkud zachovalou, tak 
že jest větší díl spongií neurčitelný. Vnitřní kostra není zachována. 
Největší díl makroskopických skamenělin, snad 909, náleží spongiím, 


398 Čeněk Zahálka 


Skameněliny jsou celkem v souvrství tomto velmi hojné, dají se 
snadno nožem z měkčích vrstev vyrýpnouti, mnohé však nelze určiti 
pro Špatné zachování. 

Srovnáme-li skameněliny nalezené v tomto souvrství se skame- 
nělinami starších aneb mladších vrstev, shledáváme, že mají ráz ska- 
menělin pásma teplického. 


Jakožto vedoucí skameněliny pro Polabí litoměřickomělnické vy- 
značil bych zvláště tuto společnost druhů: Mitra Rómeri, Spondylus 
spinosus, Ostrea semiplana, Terebratula semiglobosa, Pleurostoma 
bohemicum, Guettardia trilobata, Ventriculites augustatus. 


Na Vímici u Nučniček nalezají se: 


f Otodus appendiculatus, Ag .[g]") (vz)"). 
| Coprolith [v obyčejné hmotě Coprolithů| (vz) 
Turritella Noeggerathiana, Goldf. [v] (vz) 
Arca, malý exemplar. [s] (zř) 
Inoceramus. Úlomky zámků a misek velkých exemplarů [v] (zř) 
Ostrea semiplana, Sow. [v] (zř) 
Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (zť) 
Terebratula semiglobosa, Sow. [skořápka v, jádro g] (vz) 
Serpula gordialis, Schl. [v] (zř) 
Ježků mořských úlomky skořápek a ostnů [v] (vh) 
Mesocrinus Fischeri, Gein. sp. [v] (h) 
Parasmilia centralis, Mant. sp. [g] (vz) 
Pleurostoma bohemicum Zitt.? [9] (zť); 
Ventriculites angustatus, Róm. sp. [<] (h) 
Zlomky neurčitelných spongií [g] (vh) 
Fucoides. [s] (zť) 


Ve vypláknutém slínu nalezeny: 


Nodosaria annulata, Reuss. [v] (zř) 
Nodosaria Zippei, Reuss. [v] (zř) 
Frondicularie. [v] (vl) 


1) Značky g, s, v značí hmotu, v jaké se skameněliny vyskytují: [g] = glau- 
konitickolimonitický slín, [s] — glaukonitický vápnitý slín, [v] = vápenec. 

2) vz, zř, h, vh značí množství, v jakém se skameněliny vyskytují: (vz) = 
— vzácně, (zř) — zřídka, (h) — hojně, (vh) — velmi hojně. 


O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickomělnickém. 399 


Ve Slapu nad Bechlínem nalezeny: 


Belemnites. [g] (vz) 

Gastropodů úlomky [<] (zť) 

Bivalv neurčitelná jádra [g] (zť) 

Inoceramus. [v] (h) kusy zámků a skořápek velkých exemplárů. 

Spondylus spinosus, Goldf. [v] (zť) 

Ostrea semiplana, Šow. [v] (zť) 

Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (vh) přirostlá na Ventriculitech. 

Terebratula semiglobosa, Sow. [v; jádro 2] (vz) 

Pleurostoma bohemicum, Zitt. [ge] (h) 

Guettardia trilobata, Róm. sp. [eg] (h) 

Ventriculites angustatus, Róm. sp. [g] (vh) 

Ventriculites radiatus, Mant. [g] (zř) 

Plocosceyphia labrosa, Smith. sp. [g] (vz) 

Nový rod i druh spongie, mnou dříve jakožto Cyrtobolia formosa, 
Reuss. sp. uváděný [<] (vz) 


V mikroskopických lístkách slínu: 


Cristellaria. [v] (vh) 
Textillaria. [v] (h) 
Globigerina. [v] (h) 


V Zemance na Sovicí nalezeny: 


Ammonites. [g] (vz) 

Cephalopodů úlomky s pěkně zachovalými loby. [s] (vz) 

Nautilus sublaevigatus, d'Orb. [s] (vz) 

Natica Gentii (Sow.) Gein. (— Natica canaliculata, Mant. u Reussa) 
[s] (W) 

Aporhais? úlomky [g] (vh) 

Mitra Rómeri, Reuss. [2] (zř) 

Acteon ovum, Duj. [g] (vz) | 

Trochus Engelhardti, Gein. [g, s] (zř) 

Avellana Humboldti, Můll. (= Avell. incrassata Bow. u Reussa) 
le] (zř) 

Arca. [g] (zř) 

Arca subglabra, d'Orb.? [g] (vh) 

Venus Goldfussi, Gein. [g] (vz) 

Inoceramus. [v] (vh) Úlomky zámků a skořápek velkých exemplárů, 


400 Čeněk Zahálka 


Inoceramus. Velmi malý exemplár. [g] (vz) 

Bivalv velké množství neurčitelných jader [g] 

Spondylus spinosus, Goldf. [v] (h) 

Ostrea semiplana, Sow. [v] (h) 

Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (h) přir. na jiných Ostreích. 

Exogyra lateralis, Reuss. [v] (zř) 

Terebratula semiglobosa, Sow. [v; jádra g aneb s] (h) 

Rhynchonella plicatilis, Sow. [g] (vz) 

Serpula gordialis, Schl. [g] (zř) 

Osten ježovky [v] (vz) 

Parasmilia centralis, Mant. sp. [g] (zř) 

Pleurostoma bohemicum, Zitt. [g] (h) 

Guettardia trilobata, Róm. sp. [g] (zř) 

Ventriculites angustatus, Róm. sp. [g] (vh) a j. posud neurčené 
skameněliny. 


V mikroskopických lístkách pozorovány: 


Cristellaria [v] (vh) 
Textillaria [v] (h) 
Globigerina [v] (h) 


Pod Hostinou nalezeno 


celkem málo skamenělin pro malý přístup k vrstvám a sice: 
Oxyrhina Mantelli, Ag. (vz) 
Scaphites (Geinitzii d'Orb.) [s] (vz) 
Mitra. [<] (z) 
Ostrea semiplana Sow. [v] (h) 
Serpula. [v] (vz) 
Pleurostoma bohemicum, Zitt. [g] (zť) 
Ventriculites angustatus, Róm. sp. [g] (zť) 
Cystispongia verrucosa, Reuss. sp. [s] (vz) 
Neurčitelné úlomky spongií [g] (h) 


V mikroskopických lístkách zjištěny : 


Cristellaria [v] (vh) 
Textillaria [v] (h) 
Globigerina [v] (h) 


O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickomělnikém. 401 


Frič uvádí z tohoto souvrství od Sedlce u Nových Benátek "): 
Mitra, Aporhais, Serpula gordialis, Exogyra conica, Inoceramus, Magas 
Geinitzi, Achilleum rugosum var. elliptica. 

Výplav dal: Frondicularia inversa, Textillaria conulus, Nodosaria, 
Globigerina, Cristellaria, Dentalina, Planorbulina, Cytherella ovata, 
Cytherella Můnsteri, Bairdia subdeltoidea. 


Přehled skamenělin nalezených v souvrstvé glaukonitického vápnitého 
sléínu v Folabí litoměřickomělnickém. 


Pisces. 


Oxyrhina Mantelli Ag. 
Otodus appendiculatus Ac. 


Cephalopoda. 


Nautilus sublaevigatus ďOrb. 
Ammonites. 

Scaphites (Geinitzii d'Orb.) 
Belemnites. 


Gastropoda. 


Turritella Noeggerathiana, Goldf. 
Natica Gentii (Sow.) Gein. 
Aporhais. 

Mitra Rómeri, Reuss. 

Trochus Engelhardti, Gein. 
Acteon ovum, Duj. 

Avellana Humboldti Můll. (zř) 


Pelecypoda. 
Arca. 


Arca subelabra, dOrb.? 
Venus Goldfussi, Gein. 
Inoceramus. 

Spondylus spinosus, Goldí. 
Ostrea semiplana, Sow. 


I Frič: Studie v oboru křidového útvaru v Čechách. IV. Teplické vrstvy. 
Str. 44. Archiv pro přír. prozk. Čech. VII. 2. Praha 1889. 
Tř. mathematicko-přírodovědecká, 26 


40? Čeněk Zahálka 


Ostrea hippopodium, Nilss. 
Exogyra lateralis, Reuss. 


Brachiopoda. 


Terebratula semiglobosa, Šow. 
Rhynchonella plicatilis, Sow. 


Vermes. 


Serpula gordialis, Schl. 


Echinodermata. 


Ježovek zlomky skořápek a ostnů. 
Mesocrinus Fischeri, Gein. sp. 


Anthozoa. 


Parasmilia centralis, Mant. sp. 


Porifera. 


Pleurostoma bohemicum, Zitt. 
Guettardia trilobata, Róm. sp. 
Ventriculites angustatus, Róm. sp. 
Ventriculites radiatus, Mant. 
Plocoseyphia labrosa, Smith. sp. 
Cystispongia verrucosa, Reuss sp. 


Foraminiferae. 


Nodosaria Zippei, Reuss. 
Nodosaria annulata, Reuss. 
Frondicularia. 
Cristellaria. 
Textillaria. 
Globigerina. 

Plantae? 
Fucoides. 


C. Rozšíření a stratigrafie. 


Všude v Polabí mezi Litoměřicemi a Mělníkem, kde pásmo te- 
plické křidového útvaru je zachováno a nejhlubší vrstvy pásma toho 


O souvrství olaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickomělnickém. 4083 


jsou přístupny, lze vrstvy našeho glaukonitického vápnitého slínu 
zjistiti. 

U Litoměřie v lomu na nivě „Auguste“, zvané uvádí hladké 
jádro olivověhnědé ze souvrství tohoto Frič.) 

Krajina mezi Židovicemi, Chvalínem, Doksany, Hrdly a Nučni- 
čkami složena je hlavně z vápnitých slínů teplického pásma, které 
pokryty jsou zvláště v severní polovici diluvialním pískem a štěrkem. 
Jižně od Nučniček (vých. od Terezína) vystupuje z roviny labské při 
lese nízký břeh, táhnoucí se od severozápadu k jihovýchodu, pokrytý 
pískem a štěrkem diluvialním. V místě, které sluje „Na Vinici“ (viz 
obr. 1.), nalezá se lom na stavební písčitý slín s pevnými lavicemi 
vápence, z něhož se tu vápno pálí. Pásmo tohoto písčitého slínu 
a vápence jest v Polabí mezi Litoměřicemi a Mělníkem velice rozší- 
řeno a nalezá se v pořadí pásem z dola nahoru na místě VIII. Sho- 
duje se petrograficky i palaeontologicky s Fričovými „Lounskými 
koulemi.“ Nad tímto pásmem VIII. nalezá se v Polabí mezi Litomě- 


Jv. 92, 


152 m n. m. 


P = — 

m2 i =. | SEA | | 
FEAT koz 

: Ý 


SE Va 
B 
-0 85 


= 
OMG ZAL E 
P 


Obr. 1. Dislokace vrstev v lomu na Vinici u Nučniček. 


„= ornice. D. š. — diluvialní štěrk. X.:— pásmo teplické. 1.-— souvrství elauko- 
nit. váp. slínu. 2.— vápnitý slín s Terebratula semiglobosa. VIII. — pásmo písči- 
tého slínu a vápence (Lounské vrstvy). 77 — rozsedlina. 


řicemi a Mělníkem pásmo slinitého jílu — IX. (Viz obr. 2.) o jehož 
poměru ku známým již pásmům útvaru křídového na jiném místě 
podrobně pojednám. Toto pámo IX. není nad pásmem VIII. v severo- 
západní části lomu Nučnického zachováno, nýbrž bylo již za dob 
usazování se diluvialních štěrků splaveno. Za to však jest pod pásmem 
X. 1. (viz obr. 1.) to jest pod glaukonitickým vápnitým slínem ukryto 


i 1) Studie v oboru čes. křid. útv. Teplic. pás. Str. 37. Archiv pro přír. prosk. 
Cech. VII. 


404 Čeněk Zahálka 


v jihovýchodní části lomu. Nad vrstvami glaukonitického váp. slínu 
X. 1. nalezá se v jihovýchodní části lomu vápnitý slín bílý s Tere- 
bratula semiglobosa X. 2. Vrstvy v severozápadní části lomu jsou od 
nesouhlasných vrstev v jihovýchodní části odděleny šikmou rozsedli- 
nou 77, podle níž utvořila se dislokace vrstev velmi zajímavá. Ačko- 
liv v Polabí litoměřicko-mělnickém velké množství dislokac v útvaru 
křidovém se vyskytuje, není nikde tak rozsedlina dislokační, dle níž 
se pošinutí vrstev stalo, přístupna, jako zde. 

Pod čedičovou kupou Řípu vyvinuto je pásmo teplické v po- 
době vápnitého slínu u velké mocnosti; i zde nalézá se v nejhlubším 
horizontu jeho 1 m mocné souvrství glaukonitického vápnitého slínu 
s tmavohnědými úlomky zkamenělin. Souvrství toto objímá úpatí Řipu 
v uzounkém pásku a zjistiti se dá vrtáním nejlépe na jižní straně 
Řipu nad Ovčárnou ve výši 280 m nad mořem. Jest všude ornicí 
mocnou pokryto. 

Na plauině Krábčické mezi Lipkovicemi a Bechlínem nalezá se 
pod diluvialní hlínou též pásmo teplické v podobě bílého vápnitého 
slínu a vychází na povrch v zářezu cesty z Bechlína do Lipkovic 
a ve vrcholu příkré stráně nad Bechlínem v místě „Slap“ zvaném 
(viz obr. 2.). Zde opět nalezneme nejhlubší horizont teplického pásma 
jakožto šedý glaukonitický vápnitý slín X. 1. s hojnými černými aneb 
tmavohnědými i zelenavými zkamenělinami. Mocnost jeho jest 1 m. 
Výška nadmořská 250:5—2515 m. Ležaté souvrství tohoto je slinitý 
jíl IX. a visuté tvoří bílý vápnitý slín s Terebratula semiglobosa X. 2. 

Na Sovici jest pásmo teplické právě tak vyvinuto jako na Řipu 
a tvoří vlastní kupu její až blízko k jejímu vrcholu co vápnitý slín 
bělavý a modravý. V nejspodnější části nalézá se opět glaukonitický 
vápnitý slín a hrubozrný pískovec 1 m mocný s tmavohnědými do 
zelena sbarvenými zkamenělinami. 8Slín ten objímá v úzkém pásku 
úpatí sovické kupy (220—221 m n. m.). Dá se stopovati dle zkame- 
nělin ve vinicích knížecích nad domem vinaře až do vinic Zemanka 
zvaných. Půda viničná ukrývá pravou polohu slínu, pročež jsem ji 
vrtáním a kopáním odkryl v Zemance, rovněž její ležaté i visuté. 
Obojí shoduje se s poměry v Bechlíné. 

Nejvyšší část vrstev útvaru křidového kolkolem čediče Ostrého 
nad Štětím jakož i pod čedičovou kupou ChAlomku u Mělníka obsa- 
huje pásmo teplické z vápnitého slínu, ale základní vrstvy jeho nejsou 
přístupny, pročež nebylo tam možno vrstvu glaukonitického vápnitého 
slínu odkrýti. Na blízké výšině „Kamínek“ zvané u Strážnice jest 
též pásmo teplické vyvinuto co vápnitý slín, ate nejnižší část je mocnou 


O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickomělnickém. 405 


260 m n m. 


, D$ 
ms 
1 


250 


C 
Zák: (© vro auly = 


= 
Céslo domu 77. 


236 


235 


Obr. 2. Průřez strání „Slap“ v Bechlině. 


0. = ornice. D. š. = diluvial. štěrk. Útvar křidový: VII. — Pásmo slínu (= Mal- 

nické). VIII. — Pásmo písčitého slínu a vápence (— Lounské). IX. — Pásmo slini- 

tého jílu. X.— Pásmo teplické: 1.-— glaukonitický vápnitý slín. 2. váp. slín 
s Terebratula semiglobosa. Poměr výšky 1 : 250. 


diluvialní hlínou kryta; že se tu souvrství glaukonitického vápnitého 
slínu nalézá, o tom svědčí výchoz jeho s příslušnými skamenělinami, 
jež uvádí Frič) od Vysoké. 

Na Hostiné u Mělníka odkryto je pod vápnitým slínem pásma 
teplického souvrství modravého, pevného glaukonitického vápnitého 
slínu na západní straně pod obcí Hostinou na cestě do Vrutice (měl- 
nické) ve výši 257—258 m n. m. na pokraji lesa a počátku ovocného 
stromořadí. Také na jižní straně Hostiné byla vrstva ta odkryta 


1) Studie atd. Teplické pásmo. Str. 43. Archiv pro přír. prozk. Čech. VII. 


406 Č. Zahálka: O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřickém. 


v břehu nově zřizované cesty do Byšic (roku 1889) opět s úlomky 
tmavohnědých glaukonitických skamenělin. Zde jest poloha vrstev 
těchto poněkud vyšší, totiž 260 m n. m., jelikož vrstvy mají spád 
hlavní ku severoseverozápadu, jako veškeré vrstvy útvaru křidového 
od Čečemína (u Všetat) až do údolí Vrutického (u Mělníka). 

Poněvadž u Bezna *) uvádí souvrství toto Frič, není pochybnosti, 
že i v nejhlubším horizontu teplického pásma mnohých kopců, jako 
u Nebužel, Jenichova, Řepína, Libně (u Vtelna) se toto souvrství na- 
lézá, an se vyskytují uprostřed trojúhelníka naznačeného nalezištěm 
u Vysoké, Hostiné a Bezna. 

Že se souvrství naše rozšiřuje po délce českého útvaru křido- 
vého až ku hranicím Moravy, o tom svědčí objevy Fričovy n Sedlce *) 
nedaleko Benátek, na hřbitově u Chocně *) a v Opatově *) u morav- 
ských hranic, kdež má také mocnost 1 m jako v Polabí mezi Lito- 
měřicemi a Mělníkem. 

V Roudnici, dne 22. června 1891. 


1) Tamtéž. Str. 44. 

9) » „ 43. 

3) Studie atd. Jizerské pásmo. Str. 55. Archiv atd. 
B „ Teplické pásmo. Str. 47. 3 


OBSAH. INHALT, 


Seznam přednášek roku 1891 ko- Verzeichniss der im Jahre 1891 ab- 
anych '. 4. jd asc str. [V. gehaltenen Vortráge. ...... s.V. 


Augustin, Dr. F., Sckwankungen des Wasserstandes der Moldau. Mit 3 Taf.. 50 
Čelakovský, Dr. L., Resultate der botanischen Durchforschung Bóhmens im 


Jahre" 990 F I S 0 aje AE ad car (edisk 14 ba ješ S 8 
— Popis nového druhu „Sněženky“ Galanthus sracilis n. sp. S 1 tab.. . 184 
Hansgirg, Dr. A., Algologische und bacteriologiche Mittheilungen . ...... 297 
Kušta, J., Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém permu . . . .292 
Láska, Dr. V., O jisté transformaci rovnic pohybu elliptického . ...... . 154 
— Zur Berechnune der absoluten Stórungen. .. . . « - « + + + + +.. 147 
— Úber die Verbesserung der Bahnelemente. . ... .. << « +. +. 382 
Lerch, M., Zur Theorie der unendlichen Reihen. ....... +... ... 250 
Machovec, F., Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreiecks- Con (courbes 
mečsas. OHAB L JEDEN ny KE PRO TS KA POD POOR RP tel PO 920031 O APE 0 83 
Mareš, Dr. F., Úber elektrische Nervenerregung. Mit 4 Holzschnitten . . . . 270 
— Ein neues Federmyographion. Mit 1 Holzschnitt .......... 366 
Mrázek, A., Příspěvky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. S 2 tab.. . 97 
— 0 hermalroditismu u+Gopepodů. S d-tab.. <.. -% -+ < eee 389 
Pařízek P. « O. Šuie, Optické konstanty rhamnosy .. ... <. +. ++ « 169 
Perner, J., O radiolariích z českého útvaru křidového. S 1 tab. ....... 255 


Slavik, Dr. A., Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes, 
ihre Deutung und Veroleichung mit anderen Kreidegebieten . . . . . 199 
— Die Ablagerungen der Glacialperiode u. ihre Verbreitung in Nordbohmen 231 
Sucharda, A., Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek šestého stupně 369 
Vávra, V., Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Bóhmens . .. .. +. . .159 

Vejdovský, Dr. F., K nauce o tvoření střevního epithelu a o vývoji zažívacích 
ÚBĚTOJÍ | ATOKULAR MENECH 2 BAD: +405 Eee Eon Vede Prodej Je 0028 (sa 132 

— Poznámky ku zprávě H. Fola: „Contribution a U hlstoire de la fécon- 
Ea © o A 0004 BEOAPO MMO ASE, O NAMOO NO 88 R 8 ae 60 875 

Zahálka, Č., O souvrství slaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřicko- 
mělnickém S, 2 AEerory tý) by roe at dv ERn VO VPA ve VE ds s 002 394 


třídy mathomaticko - přírodovědocké 


Spisy Publicationen 
der 
král. 


v der Kónigl. 
Ceské Společnosti Náuk, 


které jsou na skladě. welche vorráthig sind. 


Abhandlungen. Rozpravy. (Pojednání.) 


mathematisoh-naturvissenschaltlichén (Lasse 


bohm, Gesellschaft d, Wissenschaften, 


V. Folge: 7. Band (1852) . . . .6— | VI. Doe 5. Band (1872). 6.— 
== SV RDA o BTS: 9 
= 95850) M6 — 7 STA 
= 10 (1859) = B 12— 
= 11 861) 179 = 9, BTS) 
ze jak VUCBG3) 1 —" 1071 i5i— 
a Aram (ABGB) 100 ANA te — 1) n 

"= 2 (BT) . 7.50 — "12 15.— 

VII. Folge: Math. nahtirnssehach= Glasse ds-Band (1887) 515042 12.— 
Rada: Třída mathematicko-přírodov. 2. sv. (1889) ....... ««...« 12.— 
— a 5 5.2480% (1890) 515 = 
= é p 5 A9, (18917, = 6.40 

Sitzungsberichte. Věstník. (Zprávy 0 zasedání.) 

JAT B20,1.0031120010enk.=31 (el če MrNNA —a4 | Jahre. 1871.02 1.10 
A3 11860, 186104" pu. acbů —.50 „1872 7.4, JAG 1.50 
2 862186BjAfalt: 46100 —.60 „878 al SOM 2.50 
i 180118004 0-eos: —.69 " 1874, „sf Kaon 2— 
Z R SOBY A 4 olo E eo 0 adě je n. 1875, 197672000 MM 2.50 
5 B61 "eu a Ma 4heshte behu lkovAS 1.25 » 1877—1882 POOR 0 3.— 
> S68 0 1.14 > 1883. "4515 PN 5.30 
kk 1 8BO714. A8 ase ný 57 9: 1884";5k 2gbylRG Ee 4.50 
SP ABTOL Bía, Oapk heeiva né = 

Jahre. 1885 (mathem.-naturwis. Classe). . . . - O STA (35 40 6.— 
„1886 : s S due nej ce 030 NS 7.50 
SST : k „0 oje 
„1888 Á Ů Ze, PARA Peenee 5.70 
L BBD MNG í Kde KORG 3.60 
E T889 (A í dile 7811 e, ne ae (0 SEN SNN 3.80 
TOA ý OK 2.60 
z 1890101) : SM čo 84 4 je <) sn NNN 3.— 
„1891 6 A „en 8.70 


Jahresberichte. Výroční zprávy. 


Roku 
de i 1876—1882, 1884, 1886—1888 A... ...«. —.60 
1885 (Berciht úber die Jubelfeier — Zpráva o slavnosti jub.) —.80 
1888- 24 eo c 0: je 6000) Je NON MO NE —.42 
Fůr das Jahr. )1889.. . <% seance. © << MOM —.36 
Za rok 1890 (deutsch mit einem Vortrag úbor J. k —.50 


1890 (česká bez přednášky o J. Markovi). . . —.30 


Besondere Werke und Sonderabdrůcke. 
Spisy o sobě vydané a zvláštní otisky. 


Augustin, Úber den jábrlichen Gang der meteorolog. Elemente zu Prag. 


MAA 88 ZOO A ano o0ě Ge aida a sa tak has . 3.60 
— Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. Mit 3 Taf. 1891. 80 .—80 
Bayer, O kostře Čžab z čeledi Pelobatid. S 2 tab. 1884, 49... .. . ., . —.54 


Beobachtungen, Ombrometrische, herausgegeben von der Forstlehranstalt 
Weisswasser, red. v. Dr. E. v. Purkyně. Jahre. 1879—1882 493. . .. 1.50 
Čelakovský L., Neue Beitráge zur Foliolartheorie des Ovulums. 1884. 49, —.75 
— Zur Kritik der Ansichten v. d. Fruchtschuppe der Abietineen. Mit © 


Ea ZB 3 By eo Jad pR A odpad A Adk RS R80 dp Pe 1.40 
Die Gymnospermen. Eine znoBOhOlosioehspbylo Bene. Studie. „580 40 3.— 
Úber eine neue mitteleuropáische Daphne. 1890. 89. . „—10 


— Resultate der botanischen Durchtorschung Bohmens i jm J. 1890. 1891. 80 —.60 
— Popis nového druhu „Sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. S 1 tabul. © 
RED 8 o oa PR nov Da dakve vadné ais osněko nedo tmno —:30 
Farský, Resultate zweijáhriger Vegetationsversuche in kůnstlichen Náhr- 
stofflósungen, beziehungsw. im natůrl. Boden. Mit 1 Taf. 1879. 49. . 2.40 
Feistmantel K., Úber Araucaroxylon in der Steinkohlenablagerung von 
Mittel-Bóhmen. NA B3449 ole Spa ve s odhien odds sid s . —.50 
Feistmantel ©., Úbersichtliche Darstellune der geologisch- -palaeontolog. 
Verháltnisse Sůd- Afrika's. I. Theil. Die Karoo-Formation. Mit 4 Taf. 
1689 PA R op, VBR UrO VpSní Tete O RUSY ce onou sj Neu náp a W oN11 elekt 2.— 
Grůnwald, Uber die Entwickelung der begrenzten Derivationen nach gan- 
zen positiven aufsteigenden Potenzen des Index und die damit zusam- 
menhángende Locialrechnune. 1881. 42 . ........ .. + «+ + +.. 1.20 
Giinther, Antike Náherungsmethoden im Lichte modern. Mathematik. 1878. 49 1.05 
— Der Algorithmus linealis des Heinrich Stromer. Eine literar-histori- 
Sche OGes 918 0 et psa udela eo bedtách a lifehkosy ieisa sokola e —.40 
— Peter und Philipp Apian, zwei deutsche Mathematiker und Kartogra- 
phen., Beitrag zur Gelebrten-Geschichte des 16. Jahrhunderts. 1882. 49 2.— 
Hansgsirs, Úber neue Sůsswasser- uud Meeres- -Algen und Bacterien, mit Be- 
merkungen zur Systematik dieser Phycophyten und úber den Einfluss 
des Lichtes auf die Ortsbewegungen des Bacillus Pfefferi nob. Mit 


DO DAFAOU LSD BE MEA Mae londi sE) Jad ESA o aš oby NOS) ohmy P kasuiujs0h (al šetě s — 60 
— Physiologische und algologiche Mittheilungen. Mit 1 Taf. 1890. 89. . —-60 
— Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 1891. 89. © .—.. .—:60 
Haškovee, Šest lebek z útvaru starších a mladších naplavenin v Čechách. 
SAL OU NONNÉN PEN Vo op ale ao raka Bo l N50 
Hermite, Sur la transformation de V intégrale elliptigue de seconde espěce. 
A ojolok 6ko. 90 15 0, 000 a OLOVO EO OSPOSKÉE DOPO e OT ODVOD VON — 15 
— Sur les racines de la Fonction sphérigue de seconde espěce. 1890. 49 —22 
Klapálek, Předběžný seznam českých Trichopter. 1890. 89. ......... —20 
— Dodatky k seznamu českých Trichopter. S 2 tab. 1890. 89 . . . . .—40 
Klika, Měkkýši okolí novobydžovského. 1890. 8" . ...........«.. —.20 
Kostlivý, Uber die Temperatur von Prag. 1887. 40.. ....... .—60 


Kůpper, Úber Involutionen Z, auf éiner Curve dritter Ordnung (7. 1883. 40 — 30 
— Nachtrag zu der Untersuchung úber die Steinerschen Polygone. ;1884. 4? —.15 


— Uber.geometrische Netze. 1886. 49.. ......... od tank ná e —.83 
— Úber.-geometrische Netze. Fortsetzung. 1889. 40 Po SOR S PROMO M er —. 30 
= DE PIACROmPEE AE 188T2 40 ME ole ýe MU le velcí a 020 oné .—.60 


— Zur Geometrie der Fláchen 3. und.4. Ordnune. 1BSB AO Sán —.18 


Kůpper, Úber die Curven C7 von n"" Ordnung. 1889. 49 ....... «—30 
— « Bobek, Hyperelliptische O0n1885, 491.5 „—72 
— Zur Theorie der algebraischen Curven nter Ordnung: C=.. 1890. 49. . —36 
— | Gcometrische Betrachtungen úber den Strahlencomplex und die Con- 

ernenz, 1891 -At. 60s Mae 6 —20 
— Anwendung der in den Abhandlungen (VI. Folge, 3. Bd.) vorgetragenen 

Sátze úber algebraische Curven auf die Theorie der Raumcurven. 1891. 49 —.30 
— Fortsetzung der Untersuchung úber algebraische und Raumcurven (Ab- 


handl. VII. Folge, 3. und 4. Bd'):51891.,40" 2.. — 40 
Kušta, Živočišné otisky v pásmu c; Silurského stupně C. 1890. 89 . . . .-—10 
— Památky práce lidské v útvaru diluvialním v Čechách. S 2 tab. 1890. 80 —-30 
— Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém permu. 1891. 99. —05 
Láska, ber gewisse Curvensysteme und ihre Anwendung zur graphischen 
Integration der Differentialgleichungen. 1890. 8“ . ..........«. —10 
— 0 rozvinování souřadnic elliptického pohybu dle času. 1890. 8“ . . . —10 
— 0 jisté transformaci rovnic pohybu elliptického. 1891. 99. . .. . .—10 
— Zur Berechnung der absoluten Storungen. 1891. 89. . ........ — 10 
— Úber die Verbesserung der Bahnelemente. 1891. 89. . .... ...«. — 10 
Lerch, ber Functionen mit beschránktem Existenzbereich. 1888. 49 . . . —.30 
0 jistých výrazech příbuzných integrálům Eulerovým. 1890. 8“ . . .—10 
— 0 nemožnosti hypothesy o jednom fuidu elektrickém. 1890. 89 . . .—05 
— | Bemerkung zur Reihentheorie. 1890. 89. ...... arm eh a NÍ 
— Zur Theorie der unendlichen Reihen. 1891. 89. + - 241“ P Zzad 


Machovec, Příspěvky k vlastnostem normál ploch druhého řádu. 1890. 89. —20 
— Úber die Osculationsebenen der Durchschnittsenrve zweier Fláchen 


zweiter Ordnune-1990:789.0Me--ejns, -| ci. en NS „—10 
— Úber die Krůmmungsmittelpunkte der Dreieckscurven (courbes trian- 
MGA1TES Je 11b, A OOA OM ae os -= esa om o L 
Mareš, Uber elektrische Nervenerregune. Mit 4 Holzschn. 1891. 89. . . .—30 
— Ein neues Federmyographion. Mit 1 Holzschm. 1891. 89... „—0 
Matzka, Grundzůge der systemat. Einfůhrnug und Begrůndune der Lehre 
der Determinanten. 1878. 40.. ... ... <. <- «..« P P S 1D 


— Zur christlichen Zeitrechnung und fůr deren Verbesserung. 1880. 49. 1:80 
— Kritische Berechnungen der musikalischen Tóne und der diatonischen 


Tonleitern. 1882. 20.2 M10 1M MALÍ 25 ped o7 W 

— Natůrlichste Berechnung musikalischer Tonleitern. 1888. pe oso © 1— 
Mrázek, O cysticerkoidech našich korýšů sladkovodních. Příspěvek k bio- 

losii a morfologii cestodů. S 2 tab. 1890. 87... ..... «.. . —60 

— Příspěpky k vývojezpytu některých tasemnic ptačích. S 2 tab. 1891. 8" —80 

— O hermafroditismu u Copepodů. S 1 tab. 1891. 89 .... ..—20 


Novák, Studien an Echinodermen der bohmischen Kreideformation. Nr. 1: 
Die irreguláren Echiniden der Cenomanstufe. Mit 3 Taf 1887. 49. .1.20 
— Revision der palaeozoischen Hyolithiden Bohmens. Mit 6 Taf. 1891. 4“ 2— 


Palacký, KAR o K Studien. II. 1883. 4094, 1:05 
= „5 "T 1884. 40'.5 „12001 — 65 
— Studie o vývoji rostlinného roucha zeměkoule na základě zeměslov- 

pEETT KM EoL cí betě Boy daj Páně Vs PRA ry ro o ao lo= Ao 3 © So aa 

Pařízek a Šulc, Optické stedy rhamnosy., 1891. 893 -= — 20 

Pelíšek, Perspectivische Studien. Mit 5 Holzschn. 1890. 89... ..—40 

Perner, O radiolariích z českého útvaru křidového. S 1 tab. 1891. 80 ..—36 

Petr, Vířníci (Rotatoria) vysočiny českomoravské. 1890. 89. . ...... ..—20 

Počta, Beitráge zur Kenntniss der Spongien der Kreideformation. 

k, Hexactinellidae. 1883. 40. on zle E i de 
IL. "Litlůstidae, 1883, 4" -eno e s'9a do SO „ 1— 
TIE "Tetractinellidae etc. 1883. 402997. 0 „—72 


— Die Anthozoěn der bohmischen Kreideformation. Mit 2 Taf. 1887. 49. 1:20 
— 0 Rudistech, vymřelé čeledi mlžů z českého útvaru křidového. S 6 tab. 

y Koko E Pau PES- rd 
— | Úber den Inhalt eines Ouarzknollens von Ruditz. Mit 1 Taf. 1890. 89 . —30 


Pohl, © glykosazinu. 1890. 8“ . . SNL ATO AŠ OY 05 
— Příspěvek k poznání cyklamosy. 1890. 89.. ....—10 
emultate! der in Bohmen gemachten ombrometrischen Beobachtungen. Zu- 
sammencestellt von Prof. Dr. F. J. Studnička. 


Jahreang 1876—1884. 40A ...... < ©- ee 43150 
188051888: 4103 2627 EA BOV A DS . 240 
Seydler, Ausdehnung der Lagrange'schen Behandlung des Dreikórper-Pro- 
blems auf das Vierkórper- -Problem. 1885. 49. ...... POI 90 
— Untersuchungen úber verschiedene Formen des Kraftoesetzes zwischen 
Missenthetchens G0 -eee ele Kaká s es P doo a 60 —63 
— Bahnbestimmung des Cometen 1890 I. 1891. 49 ....... .. .—30 
Slavík, Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes, ihre 
Deutung und Vergleichung mit anderen Kreidegebieten. 1891. 89. . . —'30 
— Die Ablagerungen der Kon Dero und ihre Verbreitung in Nord- 
hóhmen. 1801604 0. Kaka ed aka áte ko (kojot spa 900 


Spisy poctěné jubilejní cenou král. české p alecna sní náuk. 
I. Vejdovský, Zrání, oplození a rýhování vajíčka. S 10 tab. 1888. 8“ 3— 


II. Weyr Ed., O theorii forem bilinearných. 1889. 89. ....... —72 
II. Feistmantel, Uhlonosné útvary v Tasmanii. 1890. 49. ...... 2— 
IV. Bayer, Osteologie BODUCH (Buto haut) 1890540705036 —80 
VE Weye-Bd G ihegriplach; 189468% s s, ee ee —60 
Strouhal « Barus, Das Wesen der Stahlhártung vom elektrischen Stand- 
punkte. 1884. A a o. A PEAOORKN KANA OROK oo ESBE SAKÉ K TOA ooo „—36 
— Uber die Definition des Stahls auf. Grundlase des elektrischen Ver- 
haltens des Eisens bei wachsendem Kohlenstofigehalt. 1884. 49 . . .—'33 


Studnička, Bericht úber die mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Publicationen der kónigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften wáh- 
rend ihres 100jáhr. BE Hdcs 6851 6040. Jede va 2502 olda, 2-40 
— wide: Resultate der ombrometr. Beobachtungen in Bohmen 1876—88. 
Sucharda, Poznámka o křivce vratu jisté plochy různosměrek šestého stu- 


pně: 199700 ooo 0 o js 06 oa oisd sk Fasel —20 
Štolba, Kterak se Pražská studničná voda mění. 1890. 89.. ......«.« — 05 
Štole, Monografie českých Tubificidů. Morphologická a systematická studie. 

E | diolskm 42957 py ár aloe VOMORE A U E NE RE VR hk 1:20 
Šule, Molekulárná váha kyselin řady CaH+n0,. 1890. 89 . .......... —10 


"Taránek, Monographie der Nebeliden Bohmens. Mit 5 Taf. 1882. 49... 150 
Tempel, "Úber Nebelflecken. Nach Beobachtungen auf der k. Sternwarte bei 
Florenzs VEE RA SSG PE ee sil sou dlystce Mer e By 6 Jeura tetě 1'50 
Ullik, Bericht úber die Bestandtheile des Elbwassers bei Tetschen. 1880. 49 1— 
Uzel, Šupinušky země české (Thysanura Bohemiae). S 2 tab. 1890. 89. . . 120 
Vandas, Neue Beitráge zur Kenntniss der Flora Bosniens und der Herce- 


govina: T890 SMS P a 2 94s, sona NA K Sl Tel eaej( 2) Vefine sen Las — 40 
Vávra, Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Běhmens. 1891. 89 . ...—20 
Vejdovský, Die Sůsswasserschwámme Bóohmens. Mit 3 Taf 1883. ..... 1— 

— O embryonalném vývoji dvojčat. S 1 tab. 1890. 8? . ....... —50 
— Příspěvky k nauce o vývoji srdce annulatů. S 1 tab. 1890. 89 . . .—60 
— K náuce o tvoření střevního epithelu a o výzont zažívacích ústrojí 

ANDUAEROVŮÁDOCH SU OKLADA S91 80 2). 1. es kone7 ole ee tele čtk ee —60 

— Poznámky ku zprávě H. Fola: „Contribution. a Vhistoire de la fécon- 
dab1017 KTO ROR A Ko SNK Ao D6 zdra, Saldo doc lenre jinan Maj (m SA —16 
Velenovský, Die Flora aus den ausgebrannten tertiáren Letten von Vršo- 
vic-beť EaunWn610Latela 1881740. ke o (5 nasaje sl ek le = 
— 0 medových žlázkách rostlin křížatých a jich upotřebení v Systema- 

t166, FAA EHHALO 3620 1884- 4015 et. ej nelacdé =bs - 1:30 
— Beitráge zur Kenntniss der bulgarischen Flora. 1886. 49 ....... „—60 
— Die Fauna der bohmischen Kreideformation. Mit 6 Taf. 1888. 49 . . 150 
— Květena českého cenomanu. S 6 dvoj. tab. 1889. 49 ....... m0 
— Plantae novae bulgaricae. Pars II. 1890. 89. . ....... ...—20 


— Poznámky k morfologii rhizomů kapradin. S 2 tab. 1890. 0 80 


Vrba, O tvaru krystallovém tellurdioxydu a zasaditého tellursulfatu. 1890. 89 —10 
Výsledky dešťoměrných pozorování v Čechách viz: Resultate. 
Wegner, Generalregister zu den Schriften der kónigl. bohm. Gesellschaft 
der Wissenschaften 1784—1884. 
— Obecný rejstřík ke spisům král. české společnosti náuk 1784—1884. 8“ 1:50 
Wurm, Mellithbasalte zwischen Bohmisch-Leipa und Schwojka. 1890. 8“ .-——10 
— Uber die Grůnsteine der Schluckenauer u. Nixdorfer Gegend. 1890. 8" —10 
Zahálka, O.souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litoměřicko- 
mělnickém- 1891. 89... <.. +... «. be T076 GOTENINÉÉ .. .—20 


Nákladem královské české společnosti nauk. — Tiskem dra. Edv. Grógra v Praze 1891. 


4 Ne 


KBA TA TIE) ERP TO AOA ENÉ = HB 49570) ZERO B SR) 


zm. AUGUSTIN: SCHWANKUNGEN DES WASSERSTANDES DER MOLDAU. - 


440 EEE 


Taf. I. 


I i 
m 
z 
Hi | : 
420- mmm 
k -= | 
i — TIT T 
ona i 1 i 
: EPABH PEHEEEE EE EEE HEHE EHE EE EEE 
H + i E H i n A 
100 EEEJEEEEH eh = E 
TE: ch A E u i 
Ý -+ | l na 
i HH E m H i B = 3 I 
i EEE TÍ ni i CET 
80 u : : -+ Sine: CC 
m + i TH pry = u a 
I ECHA ++ U - 
60 HH i E 
m nam! i l I 
Heš | 
i 
i 
| ý | s = mi 
" i zh i = 
1 IT 1 
4 FEE ie | F 
y i EFF E E 
= - ji 
20 ss 
m CI rn ie 
i R SSESNE ; 
EE T CE S j FEE i 
: 55 A EEBNÁE = SEEBENECH 
/) - Ť i Ti E! i Ť SPT TI Ť 
EE FED ENÉ ET 
mmm i EE A i 
- M k Er TH E FTE jm 
s - me ON EBENA ÁE TIT i . 
žá C jšlé jsi: B NONE FT BE H U m 
-= i ji i H mí T | i i 
i Aha : i H E ni FEEFECE 
i et ele A O en EE i | 1 
E i S5B5 i PEFEFEEEEEH Hi 
Fl insulšal n EE E PEEEEEEEEEECEH | s . ELH 
160 x TIT i -E Som TÍ JE 0 : NH E E jší n 
| mu L- E! „- = L- 
m E B A EEEECEI TOHLE M 
T + Bamuni m SSEOUBE jeleist a! 
dě E l E i im | T PLT Ť 
aE E HER | PEP EAP EEA EE EEE HE EEBEHH | : SPEEEEEEEEKEECEEH 
B: + ms smi I ll ll r n = Tj i [I T + [m 
ina! E a T m 38 EREEH n PECEH EEEFEFHEFE-EEH 
; E E EEE Zen Hl ODOOTAGAHE : TITO 
u jun ejn islalam ně i E i n i 
l LY- 28 B BIKE l JE -+5 el umana 
22) 8 1 i i i CT i 
120- EEE Er : ETL H 
sis I I m 12028 Er 12 nj 
= 1 E E 3 1 i BE i z m jE smýt: ' |- i 
-h A E TE i SSESne zi PE SaEAHHAENAHE 
— a- a! li i 
Ť + ot jr Ť JE 
- H- (E ftslel n i I j i = m 
100 | | PA : | 
-—- 1 E [B I jE [ | I E 
J T = + T 
16 IH l: n i T BH I E H Da I i 
ja a al T Ť - 1] ] E i! IT 
E i č = : mi i FEE: 1 PECE H . a i 
80 FEE 58 R HH | PEEEEER E Eo HE POE HEHE EE EEE HEB 
I TT E TA j i E EIEN EEC i E a | r 
Ho SSRSSAosoeeaeek PSE: EEE AAA SAMO Ee ooSMARSSS P teeEkE ESeoesSABHáEE és | 
JE ; 4 č: 1 8 am EE ae + EEE 
60 - n HME HE - 81 = I 
i i DE 1D i 3 i : IT E -| m NE n -! 
č =! als zi '5 als JE UBI B = 
TT EC : H : EEEEEPEKEHEEH = 
E | : KEE : 5 EEEPEEEEEEECEFEEEEEH hh 
+0 KEEEE EEE PETE ErEC i E ] BE 
H -a -= jm EA VR T E HU- 4 Ť T i 
+ E += sl hh : EEE - n š1n] v E Í T I i -| 
E u PE EEE EEE EPER EEEEO 3 EEE HEHE E EE 
+ i zi i C5 ja 5 G OBL i -+ EEE mt ja 
20 ; PE Triton 1 . EE mem Hm 
EEE ED PE EPEE E HE E PHE KE EEE EEE EEE EEE EEEEEEFEEEHEEH 
i i 1 [c l E L z 
EU E: i a B E L G BTC E 6 Tm SE! | EE n 
n 7 SA BABE i E i n 
E PrETH Harsle č L ODO B S ON En 
i 1 JE Bd O DD ELE [ei ji l l ji : 
0 mms 9 etnu PEN HEE : sena en Ť 
F i DEE i ET ! B ř 
Ť i Ti 1 r LL Bt 
Ť HE; i I kuan i 
- 20 


Graphische Darstellung a) der mittleren 


MONO 


; C) der MOdrigsl 2 monalluchen Wesxerstande der Moldatt P den Messungen von 1875 bis 1889 


oitzber d konigl bom. Gesellsch d Wissenschaft. Mathemat naturwiss. (lasse 1891-L. 


zi8 n 


lith Farský Prag 


M. 


140 


120 


100 


80 


60 


20 


160 


140 


120 


1 400 


1 80 


60 


1 40 


20 


-20 


je 


Ná 7 i 


5 : 
' - í 
„ y 
Ř - + 
£ + i 4 . 
: o 
| 
i 
| 
% 
i . 
: 
i 
ř 
. 
r = - - - 5+9 T 
- M : = 
* ž 0. s: "a - 
o 9 O K. = = = “« 


A. RT, “ = -M É = 
i CE da sh ň m. 


< $ 
- <) MS 
M 4 ka“. 


o o OU o ye 


— Oem. 


—4/0cm. 


+0cm. 


+ 10cm. 


— 40cm. 


1826 


AUGUSTIN: 


SCHWANKUNGEN 


5. 


DES WASSERSTANDES DER MOLDAU 


rn 
ji -+ ž i i 1 
A . sEž 
jašste E: j + L 
1 Ť 
E 
HT M pří EHM 
1 i i i — 
i H HH 
== 
i: 
JEN 
: a i 
F u.. 
E! EDÍ 
L „L 
. 
m 
ED E 
i H ja 
+ 1 žm 
a 
b8 
- 
a 
ji | 
Ej 
1 b - : 
1 
i 


Sacatare Schwankungen a) des Wasserstandes der Moldau in Pag, B) des Regenfalies ii Prag. 
oitzoer. d. konigl bůhm. Gesellsch. d Wissenschaft Mathemat. naturwiss. (lasse 1891-1. 


E 


Lith. Farský Prag 


: +20mm. 


+20mm. 


-20 mm. 


+20mn. 


-20mm. 


190 


AUGUSTIN: SCHWANKUNGEN DES WASSERSTANDES DER MoLDAU. © Tať. II. 


8 
8 

B 

SSS S, NNN SA 

ŘE Ne V UNE n BE C pa AA PS VOS E el 

HEM EEEEEEEEEH 

E 

i 

IBERENADSBEEBE! BAE i 

Sar 8, VD a a 

E Po o PVT VAS S 1, dení She JP Ko tac NALOGAT BS 


Saandare Souvankungen des Wasserstandes der Mloldau und des Begenláltes w lag. 


Sttzber. d komgl bom. Gesellsch d Wissenschaft. Mathemat natrrwiss. Glasse 1891-1. 


+ 


F MACHOVEC, KRŮMMUN6S MITTELPUNKTE D,)REIECKSCURVEN. Taf.W. 
x ASK AT AE da A EAA 


7 
s Fig.1. 


| 


LIT. FARSKÝ, PRAG. 


Sitzoer. d kónigl bóhm. Gesellsch d Wissenschaft. Mathernat naturwiss. Classe 18911. 


A.Mrazek: Příspěvky k vyývojezpytu tasemnice. 


PE E EVE POMO VY eV n nee Pk ři P 


AL Mrázek dol. ť Lith. Farský v Praze 


Věstník král české společnosti náuk. Třída mathemat-přírodovéd. 189171. 


ka C 
kk dě ůÁ 


pytu tasemnice. 


n 


vývojez 


A.Mrazek: Příspěvky k 


K 


< 


VAS 


Lith Farský v Praze 


AL Mrazek del. 


jeli 


03 


ěd. 1 


17 
l 


rodo 


JI 


-T 


„ 


thermal 


da m 


hi 


ti náuk | 


(NOS 


v 


ké spole 


GES 


! 
L 


Věstník král 


R Ve dovský:. Střevní epithel. | vně“ 
ej OVSKý řrevní epiihe ké P | Tab VII. 


sýc 


= 


: oz v ZOO OVK 
Loa SPOR PS p Ac ozn : 9) oa) jé ZÁ 
C B G 6 Čk O PKÁ L A4 VR / 
AO 6 CA ně a Poe O NÝ 
ň A a py Zo 607 a | DOS 
Ná 28 E 


09240099 


> 


Pa 


ee 


NÍ 


"3 


a 


S 


O i 
O, Z MY /N / | 


s 


fejdovský del. E : 5 fen Cakdvorní litografie AHaase vPraze. 


Věstník král české společnosti náuk. Třída mathemat. přírodovědecká 18911 


- 


F. Vejdovský: Střevní epithel. : © | 


Vej dovský del. ' Cak.dvorní htografie A Haase vPraze 


| 
Věstník král české společnosti náuk. Třída mathemat. přírodovědecká 1891. 


tl 


- “ ) i JA 
- k x3 4 


Lith, Farský v Praze. © 


(E. ČELAKOVSKÝ: GALANTHUS. GRACILIS SPN- 


v 


Ý 


Věstník král české spol 


uk Třída mathemat=přirodověd. B9T 


ná 


4 


9ČNOs 


ro“ 


a 


n 


Jar Perner: 0 radiolariích českého útvaru křídového. Tab X 


kách 
OC 
E ba 


—— S o 


JPerner ad nat.del F Blažka soulp 


Věstník král české společnosti nauk. Třída mathonat, přírodovědecká 18911 


ANT. SUCHARDA. POZNÁMKA O KŘIVCE VRATU ATD. Tab.XL. 


FOOU EPU Farský v LFaxe. 


Věstník král české společnosti náuk. Třída mathemat-přirodověd. 1891. 


Zo 


S m 


ee 


AL MRAZEK: HERMAFROD. ČOPEPODŮ. 


o ae ooo hn o yo a 
j 
/ 


: BOOL KArSký VÍVAzE: íjna s 


stinánk Třída mathemat-přírodověd 197 


© ALMrázek del, 


( Věstník král české společno 


bY (Es 


= 


j X 
v : LÁVY = i 
$3 TISKEM DRA. ED. GRÉGRA Y PRAZ 
Í Ý js „k 
jj 
poh vlně 


Pr 

Mě : : je i 
Jy, ; Ř 
m, ; 2 (all Poa“ 
. ( * » "2 
| vě ' h 
Né . 

0 , * Ň 4 


MOOV